Daha çox iri bronxların selikli qişasının zədələnməsi (traxeobronxit) ilə keçən kəskin bronxitin I mərhələsində (bəlğəm əmələ gələnə qədər) hansı qrup dərman preparatlarının təyin edilməsi məsləhət görülmür?


) Yarımkəskin tireoiditin kliniki əlamətlərinə hansı aid deyil?Yüklə 1,49 Mb.
səhifə7/25
tarix10.12.2016
ölçüsü1,49 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   25

401) Yarımkəskin tireoiditin kliniki əlamətlərinə hansı aid deyil?
A) Qalxanvari vəzin böyüməsi

B) Qalxanvari vəzin bərkiməsi

C) Qalxanvari vəzin ağrılı olması

D) Udma aktının pozulması

E) Qalxanvari vəzin kiçilməsi
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 694.
402) Yarımkəskin tireoiditdə qanda hansı dəyişikliklər olmur?
A) C-reaktiv zülalın artması

B) Eritrositlərin sayı azalır

C) EÇS artır

D) Leykositlərin sayı artır

E) Eritrositlərin sayı artır
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 694.
403) Haşimoto tireoiditində hansı laborator dəyişikliklər müşahidə olunmur?
A) Tireoqlobulin antigeninə qarşı anticismlərin artması

B) Hiperqammaqlobulinemiya

C) Leykositoz

D) Leykopeniya

E) EÇS artır
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 695.
404) Endemik urun kliniki əlamətlərinin təzahür etməsinə hansı qida məhsulu təkan verə bilər?
A) Meyvə

B) Süd məhsulları

C) Kələm

D) Paxla


E) Ət məhsulları
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 695.
405) Düyünlü urun inkişafı hansı xəstəliyin yaranmasına təkan verə bilər?
A) Tireoidit

B) Haşimoto tireoiditi

C) Hipotireoz

D) Qalxanvari vəzinə qansızma

E) Qalxanvari vəzin şişləri
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, 695 стр.
406) Böyük ölçüdə ur hansı orqana təzyiq etmir?
A) Qayıdan sinir

B) Traxeya

C) Limfatik düyünlər

D) Qida borusu

E) Mədə
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, 695 стр.
407) Endemik uru olan hamilə qadınların uşaqları hansı patologiya ilə doğula bilər?
A) Hipopituitarizm

B) Qiqantizm

C) Hipoqonadizm

D) Kretinizm

E) Hipofizar nanizm
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, 695-696 стр.
408) Diffuz urun müalicəsi nəticəsində vəzin həcminin azalması adətən hansı müddətdə müşahidə olunur?
A) 6 ay müddətində

B) 1 ay müddətində

C) 2 həftə müddətində

D) 1 həftə müddətində

E) 3 ay müddətində
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 696
409) Parathormon böyrəklərdə hansı vitamini qeyriaktiv formadan aktiv formaya çevirir?
A) Vitamin D

B) Vitamin C

C) Vitamin B12

D) Vitamin B6

E) Vitamin E
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 697.
410) Birincili hiperparatireozun səbəblərinə nə aid deyil?
A) Qalxanvari ətrafı vəzilərin adenoması

B) Vitamin B çatışmamazlığı

C) İrsi hiperparatireoz

D) Qalxanvari ətrafı vəzilərin hiperplaziyası

E) Qalxanvari ətrafı vəzilərin xərçəngi
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 697.
411) Hiperkalsiyemiyanın səbəblərinə hansı aid deyil?
A) Aluminium ilə intoksikasiya

B) Mg defisiti

C) Metastazlar

D) Litiy ilə terapiya

E) Hipertireoz
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, 698 стр.
412) Hiperparatireozda hansi preparatların istifadəsi qəti qadağandır?
A) Estroqenlər

B) Tiazid diuretiklər

C) Qlükokortikoidlər

D) Bisfosfonatlar

E) Proqesteron
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, 699 стр.
413) Hipoparatireozun əsas səbəblərindən biri hansıdır ?
A) Bağırsaqda Ca sorulmasının pozulması

B) Boynun travması

C) Qalxanvari vəzidə cərrahi müdaxilə

D) Vitamin D defisiti

E) Radiasiyanın təsiri
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, 699 стр.
414) Hipoparatireoz zamanı hansı nevroloji əlamət müşahidə olunmur?
A) “Baliq ağızı” simptomu

B) Xvostek simptomu

C) “Akuşer əli” simptomu

D) Trusso simptomu

E) Dalrimpl simptomu
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, 700 стр.
415) Hipoparatireozun müalicəsində hansı dərman preparatları istifadə olunmur?
A) Spazmolitiklər

B) Kalsium preparatları

C) Vitamin D

D) Bisfosfonatlar

E) Sedativ preparatlar
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, 700 стр.
416) Orqanizmdə fosfor elementini azaltmaq məqsədi ilə hansı maddə istifadə olunur?
A) Kaliy

B) Zülallar

C) Fermentlər

D) Vitamin A

E) Aluminium hidrooksid geli
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, 700 стр.
417) İtsenko-Kuşinq sindromun ekzogen səbəbini göstərin:
A) AKTH sintezinin artması

B) Böyrəküstü vəzin hiperplaziyası

C) Böyrəküstü vəzin karsinoması

D) Qlükokortikoidlərin qəbulu

E) Böyrəküstü vəzin adenoması
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, 701 стр.
418) Hansı dəyişiklik İtsenko-Kuşinq sindromuna xas deyil?
A) Hiperkalsiuriya

B) Hipoqlikemiya

C) Hiperkalsiyemiya

D) Hiperqlikemiya

E) Hipokaliyemiya
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, 701 стр.
419) İtsenko-Kuşinq sindromuna xas olmayan kliniki əlaməti göstərin:
A) Hirsutizm

B) Arterial hipotenziya

C) Miopatiya

D) Amenoreya

E) Osteoporoz
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, 701 стр.
420) Adison xəstəliyinə xas olmayan laborator dəyişiklik hansıdır?
A) Hiperqlikemiya

B) Neytropeniya

C) Hipernatriyemiya

D) Eozinofiliya

E) Hiperkaliyemiya
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, 703 стр.
421) Böyrəküstü vəzin qabıq maddəsinin birincili çatışmazlığının etiologiyasında rol oynamır:
A) Antifosfolipid sindrom

B) İnfeksion xəstəliklər

C) İrsi pozğunluqlar

D) Qlükokortikoidlərin uzunmüddətli istifadəsi

E) Metastazlar
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, 703 стр.
422) Adison xəstəliyini İtsenko-Kuşinq sindromundan fərqləndirən kliniki əlamət hansıdır?
A) Tüklərin tökülməsi

B) Depresiya

C) Arterial hipertenziya

D) Amenoreya

E) Mialqiyalar
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, 703 стр.
423) Adison xəstəliyin müalicəsində aşağıdakılardan hansı istifadə olunmur?
A) Vit C 1 q qədər/sut

B) Prednizolon 30-60 mq/sut

C) NaCl 10 q qədər/sut

D) Verospiron 50mq/sut

E) Hidrokortizon 25-30 mq/sut
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, 703 стр.
424) Böyrəküstü vəzin beyin maddəsi hansı hormonları sintez edir?
A) Tireotrop hormonlar

B) Cinsi hormonlar

C) Katexolaminlər

D) Qlükokortikoidlər

E) Mineralokortikoidlər
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, 703 стр.
425) Qanda katexolaminlərin səviyyəsinə hansı dərman preparatları təsir göstərmir?
A) AÇF inhibitorlar

B) Klomidin

C) Monoaminoksidazanın inhibitorları

D) Metildopa

E) Simpatomimetiklər
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, 704 стр.
426) Feoxromositomada rast gəlinən arterial hipertenziyanın xüsusiyyəti nədən ibarətdir?
A) Arterial hipertenziya hərəkət zamanı baş verir

B) Arterial hipertenziya çox yüksək olmur

C) Arterial hipertenziya əsasən gecələr baş verir

D) Arterial hipertenziya ortostatik hipotenziya ilə müşayət olunur

E) Arterial hipertenziya müalicəyə yaxşı tabe olur
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, 704 стр.
427) Feoxromositomada hansı kardial əlamət olmur?
A) Bradikardiya

B) Stenokardiya tutmaları

C) Arterial hipertenziya

D) Təngnəfəslik

E) Aritmiyalar
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, 704 стр.
428) Feoxromositomada arterial hipertenziyanın müalicəsində hansı antihipertenzin preparat effekt vermir?
A) Fenoksibenzamin

B) Enalapril

C) Prazozin

D) Fentolamin

E) Propranolol
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, 704 стр.
429) Birincili hiperaldosteronizmin (Kon sindromun) patogenezində rol oynamır:
A) Böyrəklərdə renin aktivliyinin artması

B) Böyrəklərdə Na reabsorbsiyasının çoxalması

C) Böyrəklərdə renin aktivliyinin azalması

D) Böyrəklərdə K ionların sekresiyasının artması, qanda isə azalması

E) Antidiuretik hormonun sintezinin artması
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, 705 стр.
430) Hipokaliyemiyanın əlamətlərinə hansı aid deyil?
A) Xoreya

B) Parezlər

C) Qıcolmalar

D) Paresteziyalar

E) Əzələ zəifliyi
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, 705 стр.
431) Birincili hiperaldosteronizmin ürək-damar əlamətlərinə hansı aid deyil?
A) Sol mədəciyin hipertrofiyası

B) Ürək nahiyyəsində ağrılar

C) Arterial hipotoniya

D) Arterial hipertenziya

E) Aritmiyalar
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, 705 стр.
432) Birincili hiperaldosteronizmin nevroloji əlamətlərinə hansı aid deyil?
A) Paresteziyalar

B) Miopiya

C) Əzələ zəifliyi

D) Əzələ iflicləri

E) Miasteniya
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, 705 стр
433) Kollagen hansı toxumalarda rast gəlinir?
A) Epitelial, əzələ, sümük toxumalarda

B) Əzələ, endotelial toxumalarda

C) Qığırdaq, əzələ, endotelial toxumalarda

D) Birləşdirici toxumalada, sümük toxumasında

E) Sümük, əzələ toxumalarda
Ədəbiyyat: Насонов Е.Л.. Клиническая иммунология // Клиническая лабораторная аналитика / Под ред. В.В. Меньшикова.—М.: Лабинформ-РАМЛД, 1999. – Т. 2. – С. 197-247
434) Kəskin faza göstəriciləri hansılardır?
A) C - reaktiv zülal, antinuklear antitellər, fibrinogen

B) C - reaktiv zülal, seromukoid, antinuklear antitellər

C) C - reaktiv zülal, definilamin reaksiyası, seromukoid

D) C - reaktiv zülal, definilamin reaksiyası, antinuklear antitellər

E) C - reaktiv zülal, fibrinogen, definilamin reaksiyası
Ədəbiyyat: Под ред. Н.У. Тица. «Клиническое руководство по лабораторным тестам» 2003 г.
435) LE hüceyrələr nədir?
A) Dəyişilmiş eritrositlər

B) Dəyişilmiş trombositlər

C) Dəyişilmiş eozinofillər

D) Dəyişilmiş limfositlər

E) Dəyişilmiş çubuqnüvəli hüceyrələr
Ədəbiyyat: Под ред. Н.У. Тица. «Клиническое руководство по лабораторным тестам» 2003 г.
436) Ürək qüsurlarını təyin etmək üçün hansı müayinə üsulu daha əhəmiyyətlidir?
A) Döş qəfəsinin rentgenskopiyası

B) Fonokardioqrafiya

C) Kompyuter tomoqrafiyası

D) Exokardioqrafiya

E) EKQ
Ədəbiyyat: Л. И. Беневоленская, Л. И. Алексеева. «Диагностические критерии остеоартроза// Современные проблемы ревматологии, Оренбург, --1993, стр.191-192.
437) Antistreptolizin – O, antistreptokinaza, antistreptohialuronidaza, antistreptodezo - ksiribonukleaza təyin olunması hansı xəstəliyin diaqonozunu təsdiqləmək üçün daha əhəmiyyətlidir?
A) Kəskin revmatik qızdırma

B) Sistemli qırmızı qurdeşənəyi

C) Revmatoidli artrit

D) Depmatomiozit

E) Sistemli sklerodermiya
Ədəbiyyat: Беневоленская Л.И., Алексеева Л.И. Диагностические критерии остеоартроза// Современные проблемы ревматологии, Оренбург, -- 1993, с.191-192.
438) Poliartralgiya nə deməkdir?
A) Oynaqların çoxunda müşahidə olunan şişkinlik

B) Oynaqların çoxunda müşahidə olunan deviasiya

C) Oynaqların çoxunda müşahidə olunan qızartı

D) Oynaqların çoxunda müşahidə olunan hərəkət məhdudlaşması

E) Oynaqların çoxunda müşahidə olunan ağrı
Ədəbiyyat: Беневоленская Л.И., Алексеева Л.И. Диагностические критерии остеоартроза// Современные проблемы ревматологии, Оренбург, --1993, с.191-192.
439) Kəskin podaqra diaqnozunu təsdiq edən sınaq hansıdır?
A) Urat kristalların sinovial mayedə tapılması

B) Sidikdə sidik tuşusunun səviyyəsinin artması

C) Qanda sidik tuşusunun səviyyəsinin artması

D) Qanda sidik cövhərinin artması

E) Qanda qələvi fosfatazanın artması
Ədəbiyyat: Под ред. Н. У. Тица. «Клиническое руководство по лабораторным тестам» 2003 г.
440) Kəskin revmatik qızdırmanın törədicisi nədir?
A) β - hemolitik streptokok

B) Qızıl stafilokok

C) Rikketsiya

D) Mikoplazma

E) Virus
Ədəbiyyat: Ревматология – Национальное руководство под ред. Насонова Е.Л., Насоновой В.А. // Москва, 2008, «ГЭОТАР-Медиа», 35-66 стр.
441) Jonsun kiçik diaqnostik meyarlarına hansılar aiddir?
A) Dərialtı düyünlər

B) Kardit

C) Həlqəvarı eritema

D) Sidenhem xoreyası

E) PQ intervalın uzanması
Ədəbiyyat: Стерлинг Дж.Вест. Секреты ревматологии. – М.: Бином, Санкт-Петербург: Невский проспект, 1999, 514 с.
442) Kəskin revmatik qızdırmanın aşağıda göstərilən əlamətlərindən hansı biri nadir hallarda rast gəlir?
A) Kardit

B) Poliartrit yaxud poliartralgiya

C) Dərialtı düyünlər

D) Kəskinfazalı zülalların titrin artması

E) Streptokok anticismlərin titrin artması
Ədəbiyyat: Стерлинг Дж.Вест. Секреты ревматологии. – М.: Бином, Санкт-Петербург: Невский проспект, 1999, 514 с.
443) Revmatik qızdırmanın böyük diaqnostik meyarlarına nə aiddir?
A) Kardit

B) Qızdırma

C) Artralgiyalar

D) Düyünlü eritema

E) EÇS artması
Ədəbiyyat: С. М. Носков. «Ревматология. Актуальные вопросы» 2007г.
444) Revmatik qızdırmanın fəallığını hansı laborator göstəricilər təyin edir?
A) Leykositlərin sayı, α - və γ - qlobilinlərin artması, ASL - O

B) HLA - B27, qələvi fosfotaza

C) Trombositlərin sayı, sidik turşusunun səviyyəsi

D) Revmatoidli faktor, α - və γ - qlobilinlərin artması

E) Kardiolipinə qarşı anticimlərin titri
Ədəbiyyat: С. М. Носков. «Ревматология. Актуальные вопросы» 2007г.
445) Revmatik poliartriti üçün nə xarakterdir?
A) Artralgiyaların miqrasiyaedən xarakteri

B) Davamlı və simmetrik poliartrit

C) Ankilozların inkişafı

D) Oynaqların səhər «buxovlanması» (1 saatdan çox)

E) Simmetrik ikitərəfli sarkoileit
Ədəbiyyat: Избранные лекции по клинической ревматологии // Под ред. В.А. Насоновой, Н.В. Бунчука. – М.: Медицина, 2001.
446) Dərinin revmatik zədələnmələrinə nə aiddir?
A) Dərinin bulyoz zədələnmələri

B) Kalsinoz

C) Heliotrop səpki

D) Annulyar səpkilər

E) Тofuslar
Ədəbiyyat: Стерлинг Дж.Вест. Секреты ревматологии. – М.: Бином, Санкт-Петербург: Невский проспект, 1999, 514 с.
447) Revmatoidli artit vaxtı inkişaf edən, əllərin tipik deformasiyaları hansılardır?
A) «Gel» fenomeni, Qeberden düyünləri

B) «Butonyerka», «Morj üzgəci»

C) Jaku artriti, ulnar deviasiya

D) «Mexanik» əli

E) Buşar düyünləri
Ədəbiyyat: Ismayılova S.S. Revmatoidli artrit: diaqnostika və müalicəsinin aktual məsələləri, Bakı. – 2008. – 206 s.
448) Sistemli sklerodermiyanın erkən kliniki əlamətləri hansılardır?
A) Reyno sindromu, böyrək və sinir sisteminin zədələnmələri

B) Reyno sindromu, ürək və ağciyərlərin zədələnmələri

C) Reyno sindromu, dəri və oynaq zədələnmələri

D) Reyno sindromu, ümumi və endokrin vəzilərin zədələnmələri

E) Reyno sindromu, damar və mədə - bağırsaq zədələnmələri
Ədəbiyyat: С. М. Носков. «Ревматология. Актуальные вопросы» 2007г.
449) Hansı oynağın zədələnməsi podaqra üçün xüsusidir?
A) V ayaqdarağı - falanqa oynağı

B) I ayaqdarağı - falanqa oynağı

C) Əldarağı - falanqa oynaqları

D) Diz oynağı

E) Bud - çanaq oynağı
Ədəbiyyat: Стерлинг Дж.Вест. Секреты ревматологии. М.: Бином, Санкт-Петербург: Невский проспект, 1999, с. 379-390
450) Osteoartrozun inkişafına təsir göstərən endogen amillərə hansılar aiddir?
A) Xromosom abberasiyalar, anadangəlmə inkişaf deffektləri, irsi meyillik

B) Yaş, irsi meyillik, uşaqlıqda keçirilən raxit

C) Cins, anadangəlmə inkişaf defektləri

D) Yaş, cins, irsi meyillik

E) Xromosom abberasiyalar, keçirilən uşaq xəstəlikləri, cins
Ədəbiyyat: Клиническая ревматология. Под общей ред. В.И. Мазурова, Санкт Петербург: Фолиант, 2005, с. 386-421
451) Qeberden və Buşar düyünləri nədir?
A) Tofuslar

B) Nekrotik kütlələr

C) Kalsinozlar

D) Dərialtı düyünlər

E) Sümük toxumasının becərmələri
Ədəbiyyat: Клиническая ревматология. Под общей ред. В.И. Мазурова, Санкт Петербург: Фолиант, 2005, с. 386-421
452) Ankilozedən spondiloartritin əsas və zəruri zədələnməsi hansıdır?
A) Koksartrit

B) Sakroileit

C) Simfizit

D) Qonit


E) Spondilit
Ədəbiyyat: С. М. Носков. «Ревматология. Актуальные вопросы» 2007г.
453) Aşağıdakılardan hansılar Reyter sindromunun xüsusi dəri zədələnmələrinə aiddir?
A) Dərialtı düyünlər, aftoz yaralar

B) Düyünlü eritema, dərinin kalsinozu

C) Həlqəvarı balanit, blennorragik keratodermiya

D) Psevdofolikulit, pustulalar

E) Heliotrop səpki, teleanqiektaziyalar
Ədəbiyyat: Клиническая ревматология. Под общей ред. В.И. Мазурова. Санкт-Петербург: Фолиант, 2005, с.143-165
454) Antifosfolipid sindromun (AFS) nəticəsində baş verən mamalıq patologiyasına hansılar aiddir?
A) Boru - uşaqlıq hamiləliyi

B) Vaxtından gec doğuşlar

C) Təkrar özbaşına uşaqsalmalar, embrionun ana bətnində ölümü

D) Sonsuzluq, qeyri - həqiqi hamiləlik

E) Beçəxorlu hamiləlik
Ədəbiyyat: Насонов Е.Л. Антифосфолипидный синдром.— М.: Литтера, 2004. – 379 с.
455) Bexçet xəstəliyinin klassik « üçlük » klinik əlamətləri hansılardır?
A) Aftozlu stomatit, cinsi orqanların aftozlu yaraları, uveit

B) Hiperlipidemiya, arterial hipertenziya, vaskulit

C) Uveit, dermatit, poliartrit

D) Artrit, konyüktivit, uretrit

E) Uveit, uretrit, artrit
Ədəbiyyat: Ревматология – Национальное руководство под ред. Насонова Е.Л., Насоновой В.А.// Москва, 2008, «ГЭОТАР-Медиа», с. 615-625
456) Mədənin çox hissəsi harada yerləşir?
A) Sol qabırğaaltı nahiyədə

B) Epiqastral nahiyədə

C) Qarının sağ yarısında

D) Göbək nahiyəsində

E) Sağ qabırğaaltı nahiyədə
Ədəbiyyat: С.И. Пиманов. «Эзофагит, гастрит и язвенная болезнь» 2000 г
457) Peptiki xoranın çox rast gəlinən ağırlaşması hansıdır?
A) Stenoz

B) Maliqnizasiya

C) Qanaxma

D) Penetrasiya

E) Perforasiya
Ədəbiyyat: С.И. Пиманов «Эзофагит, гастрит и язвенная болезнь» 2000 г
458) Qida borusunun stenozunun əsas kliniki əlaməti nədir?
A) Tədriсən arıqlama

B) Requrgitasiya

C) Ağız suyunun axması

D) Disfagiya

E) Qusma
Ədəbiyyat: С.И. Пиманов «Эзофагит, гастрит и язвенная болезнь» 2000 г
459) Xora xəstəliyinin etioloji amilinə nə aiddir?
A) Alkoqol

B) Stress

C) Qidalanmanın pozulması

D) Helicobacter pylori

E) Nikotin
Ədəbiyyat: Ə.A. Hidayətov. «Xora xəstəliyi. Metodik tövsiyyə» 1994 il.
460) Menetrie xəstəliyi dedikdə hansı xəstəlik nəzərdə tutulur?
A) Nəhəng hipertrofik qastrit

B) Qranulamatoz qastrit

C) Mədə polipi

D) Reaktiv (dərman) qastriti

E) Kolloz qastrit
Ədəbiyyat: С.И. Пиманов «Эзофагит, гастрит и язвенная болезнь» 2000 г
461) Mədənin hansı amilləri xora xəstəliyi əmələ gətirir və aqressiv faktor adlanır?
A) Bikarbonatlar

B) Qastromukoproteidlər

C) HCl və pepsin

D) HCl və prostaqlandinlər

E) Prostaqlandinlər
Ədəbiyyat: С.И. Пиманов «Эзофагит, гастрит и язвенная болезнь» 2000 г
462) Xora xəstəliyinin əsas rentgenoloji əlaməti hansıdır?
A) Atrofiya

B) Hipersekresiya

C) Divarın deformasiyası

D) Hipertonus

E) «Taxça» simptomu
Ədəbiyyat: С.И. Пиманов «Эзофагит, гастрит и язвенная болезнь» 2000 г
463) Epiqastral nahiyədə « acqarına » gecə ağrılarına hansı xəstəlikdə rast gəlinir?

A) Xoralı kolit

B) Mədənin kiçik əyriliyinin xorası

C) Qastroptoz

D) Mədənin kardial hissəsinin xora xəstəliyi

E) 12 - barmaq bağırsağın xora xəstəliyi


Ədəbiyyat: Питер P. МакНелли. «Секреты гастроэнтерологии». 2005г.
464) Simetidin hansı qrup preparatlara aiddir?
A) H2 - histamin reseptorlarını blokada edən

B) H1- histamin reseptorlarını blokada edən

C) Antasid

D) Qeyri - selektiv xolinolitiklər

E) Spazmolitik
Ədəbiyyat: Под общей редакцией В. Т. Ивашкина. «Рациональная фармакотерапия заболеваний органов пищеварения» 2003г.
465) Helicobacter pyloriyə aşağıdakı preparatlardan hansı təsir edir?
A) Sitoprotektorlar

B) Antasidlər

C) Sintetik peptidlər

D) Spazmolitiklər

E) Bismutun kolloid preparatları
Ədəbiyyat: Под общей редакцией В. Т. Ивашкина. «Рациональная фармакотерапия заболеваний органов пищеварения» 2003г.
466) Assitik mayenin müayinəsi zamanı onun hemorragik xarakteri aşkar olunarsa, bu xəstədə hansı diaqnozun qoyulmasına kömək etməlidir?
A) Nefrotik sindrom

B) Xilyoz

C) Vərəm

D) Karsinomatoz

E) Ürək çatışmazlığı
Ədəbiyyat: П. Я. Григорьев, А. В. Яковенко. «Справочное руководство по гастроэнтерологии» 2003г.
467) Hepatit A virusu hansı yol ilə orqanizmə daxil olur?
A) Parenteral

B) Kontakt

C) Enteral

D) Cinsi


E) Hava - damcı
Ədəbiyyat: Под ред. Н. А. Мухина. «Практическая гепатология» 2004г.
468) Sarılıq zamanı sidiyin tünd rəngini hansı göstərici təşkil edir?
A) Qlükoza

B) Kalsium duzları

C) Zülal

D) Bilirubin

E) Hemoqlobin
Ədəbiyyat: Под ред. Н. А. Мухина. «Практическая гепатология» 2004г.
469) Qaraciyər sirrozu fonunda yaranmış hipoalbuminemiya hansı fəsada səbəb ola bilər?
A) Qida borusunun damarlarının genişlənməsi

B) Sarılıq

C) Qəbizlik

D) Assit


E) Qaraciyər ensefalopatiyası
Ədəbiyyat: Под ред. Н. А. Мухина. «Практическая гепатология» 2004г.
470) Sadalanan simptomlardan hansı portal hipertenziyanın əlamətidir?
A) Ayaqlarda petexial səpki

B) Saçların tökülməsi

C) Qarının ön divarındakı venaların genişlənməsi

D) Sarılıq

E) Ginekomastiya
Ədəbiyyat: Под ред. Н. А. Мухина. «Практическая гепатология» 2004г.


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 1,49 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   25
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə