Dönem 4 Staj kurulu Çocuk Sağ. ve Hast. Dersin amacı Anahtar kelimelerYüklə 79,74 Kb.
səhifə1/2
tarix09.02.2017
ölçüsü79,74 Kb.
  1   2
DERS AMAÇ VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ ŞABLONU
Dersin Adı

Nutrisyonel anemiAnlatan Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Alphan KÜPESİZDönem

4

Staj kurulu

Çocuk Sağ. ve Hast.

Dersin amacı

Anahtar kelimeler

Demir eksikliği, B12 eksikliği, Folik asit eksikliğiÖğrenim hedefleri
Dersin Adı

Kanamaya yatkınlık hastalıklarıAnlatan Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Alphan KÜPESİZDönem

4

Staj kurulu

Çocuk Sağ. ve Hast.

Dersin amacı

Anahtar kelimeler

Von Willebrand hastalığı, K vitamin eksikliğine bağlı hemoraji, HemofiliÖğrenim hedefleri
Dersin Adı

Talasemi sendromlarıAnlatan Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Alphan KÜPESİZDönem

4

Staj kurulu

Çocuk Sağ. ve Hast.

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Talasemi major, Talasemi taşıyıcılığı, ŞelasyonÖğrenim hedefleri
Dersin Adı

Hemolitik anemilerAnlatan Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Alphan KÜPESİZDönem

4

Staj kurulu

Çocuk Sağ. ve Hast.

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Glukoz 6 fosfat dehidrogenaz eksikliği, Orak hücre anemisi,Herediter sferositozÖğrenim hedefleri


Dersin Adı

Çocukluk Çağında CanlandırmaAnlatan Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Oğuz DURSUNDönem

4

Staj kurulu

Çocuk Sağ. ve Hast.

Dersin amacı

1 ay ile 18 yaş arası çocuklarda ‘Temel yaşam desteği’ basamaklarını tanıtmak. 1 ay ile 18 yaş arası çocuklarda ‘İleri yaşam desteği uygulamalarını’ tanıtmak.Anahtar kelimeler
Öğrenim hedefleri

 • Hastane dışı kardiopulmoner arrestin en sık nedenlerini bilir

 • Hastane dışı kardiyopulmoner arresti tanır, nasıl müdahale edileceğini bilir.

 • Havayolu açıklığını sağlamak ve devam ettirmek için yapılması gereken müdahaleleri bilir.

 • Suda boğulma ve travma varlığında hava yolu ve solunum müdahalelerini bilir, temel transport kurallarını bilir.

 • Ağızdan ağıza ve ağızdan ağız+buruna solunum ve göğüs kompresyonunu döngüler halinde nasıl yapması gerektiğini bilir.

 • Yabancı cisim aspirasyonunda müdahale etme kriterlerini bilir.

 • Yabanci cisim aspirasyonu olan farklı yaşlardaki hastalara nasıl müdahale edileceğini bilir.

 • Oksijen verme yöntemlerini bilir.

 • Balon maske ile solunumun nasıl yaptırılacağını bilir.

 • Larengeal maske kullanımını teorik olarak bilir.

 • Endotrakeal entübasyon endikasyonlarını bilir.

 • Çocuklar ile erişkinlerin havayollarındaki anatomik farklılıkları bilir.

 • Hastaya uygun entübasyon malzemelerini tanır.

 • İleri havayolu yönetiminde entübasyon sonrası bir sorunla karşılaştığında nasıl çözümleyeceğini bilir.

 • İleri kardiyak yaşam desteği yönetiminde kullanılan ilaçları ve kullanım amaçlarını bilir.

 • Defibrilasyon ve kardiyoversiyon endikasyonlarını ve nasıl uygulandığını bilir.

 • Nabızsız arrest, Nabızsız ventriküler taşikardi ve fibrilasyon, perfüzyonu yeterli taşikardik ritmler ve bradikardi varlığında kullanılan akış şemalarını bilir.


Dersin Adı

Şok


Anlatan Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Oğuz DURSUNDönem

4

Staj kurulu

Çocuk Sağ. ve Hast.

Dersin amacı

Çocukluk çağında şok bulguları ile başvuran bir hastada; şok tablosunun erken tanınmasını sağlamak, erken amaca yönelik tedavi planlamak, tedavi sürecinde izlem önleme ve müdahale etme kriterlerini belirleyebilmek.Anahtar kelimeler
Öğrenim hedefleri

 • Şok tanımını bilir,

 • Sepsis, SIRS, Çoğul organ yetersizliği tanımını bilir,

 • Kompanse, dekompanse ve geri dönüşümsüz şok ayrımını yapar,

 • Yaşa göre olması gereken sistolik kan basınçlarının alt sınırlarını bilir,

 • İntraosseöz yol açma endikasyonu ve tekniğini bilir,

 • Septik şok güncel tedavi rehberini ve tedavi hedeflerini bilir,

 • Erken amaca yönelik tedavi ilkelerini bilir,

 • Sıcak ve soğuk şok ayrımını bilir,

 • Sepsise bağlı adrenal yetmezlik ve tedavisini bilir.


Dersin Adı

ZehirlenmelerAnlatan Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Oğuz DURSUNDönem

4

Staj kurulu

Çocuk Sağ. ve Hast.

Dersin amacı

Zehirlenmelerde genel tanı ve tedavi yaklaşımlarını tanıtmak, çocukluk çağında sık rastlanan özel zehirlenmelerde tanı ve tedavi yaklaşımını öğretmek.Anahtar kelimeler
Öğrenim hedefleri

 • Zehirlenme açısından çocukluk çağındaki risk faktörlerini bilir.

 • Zehirlenmeye yönelik anamnez alır,

 • Fizik muayenede dikkat edilmesi gereken özellikleri bilir,

 • Zehir danışma ile görüşürken sorması gereken soruları bilir.

 • Yatış, taburcu ve izlem süresi ile ilgili kriterleri bilir.

 • Adli ve hukuki sorumluluklarını bilir.

 • Zehirlenmelerdeki genel yaklaşımları, endikasyon ve kontrendikasyonlarını bilir.

 • Asetilsalisilik asit, parasetamol, organofosfat, trisiklik antidepresan, karbonmonoksit, digoksin zehirlenmelerinin tanı, tedavi ve takip kriterlerini bilir.

 • Methemoglobinemi tanı ve tedavisini bilir.

 • Yassı pil yutulması durumlarında takip ve müdahale kriterlerini bilir.

 • Yılan ve akrep sokmalarında tanı, takip ve tedavi kriterlerini bilir.


Dersin Adı

Çocuklarda Kardiyak Muayene Ve SemptomlarAnlatan Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Filiz EKİCİDönem

3

Staj kurulu

Dolaşım- Solunum Ders Kurulu

Dersin amacı

Çocuklarda en sık rastlanılan doğumsal ve edinsel kardiyovasküler sistem hastalıklarında anatomik ve hemodinamik değişiklikleri temel alarak hastalıkların genel semptomları ve kardiyak muayene bulgularını öğrenmektir.Anahtar kelimeler

çocuk, üfürüm, kalp sesleri, kardiyak muayene, kardiyak semptomÖğrenim hedefleri

 • Çocuklarda kalp hastalıklarının genel semptomlarını öğrenir. (gelişme geriliği, sık solunum yolu enfeksiyonu geçirme öyküsü, siyanoz, siyanotik nöbetler, çömelme, takipne, dispne, ortopne, gözlerde ödem, egzersiz intoleransı, kardiyak üfürüm duyulması, göğüs ağrısı, senkop, çarpıntı, eklem yakınmaları, nörolojik belirtiler, ilaç kullanım öyküsü)

 • Kardiyak muayene yöntemlerini öğrenir

 • Çocuğun genel görünümü değerlendirir; inspeksiyonla saptanabilecek başlıca patolojik muayene bulgularını sayar. (Yüz ifadesi, fasial dismorfik bulguları, cilt renginde değişikleri -siyanoz, solukluk sarılık-, parmaklarda çomaklaşma, göğüs deformitelerini varlığını değerlendirir, solunum sayısı, solunum tipi, dispne ve retraksiyonların varlığı, prekordiyal aktivitede artış, başta terleme, gözlerde şişlik, el ayaklarda ödem vb.değerlendirir.)

 • Çocuklarda bazı DKH larının veya konjestif kalp yetmezliğinin büyümeyi ve gelişmeyi etkilediğini öğrenir ve çocuk hastalarda değerlendirir.

 • Konjestif kalp yetmezliğine özgül emme/beslenme paternini tanımlar.

 • Fizik gelişme geriliği varmı araştırır: Büyüme ve gelişmeyi değerlendirir.

 • Doğumsal kalp hastalıklarınında büyüme paternindeki değişiklikleri sayar.

 • Aşırı kilo (Obezite) nin koroner arter hastalığı gelişiminde dislipidemi, hipertansiyon veya hiperinsulinemi gibi kardiyovasküler risk faktörlerinden biri olduğunu öğrenir ve patolojik bir bulgu olarak değerlendirir.

 • Sık rastlanılan kromozomal bozukluk ve genetik sendromlarda eşlik eden doğumsal kalp hastalıklarını sayar. Örneğin: Down sendromunda %40-50 sıklığında DKH eşlik ettiğini ve bu olgularında yaklaşık yarısında endokardiyal yastık defekti veya ventriküler septal defekt geliştiğini öğrenir.

 • Periferik nabızları palpasyonla değerlendirir. Nabız vurusunun hızını sayar, vurunun volumünu değerlendirir. Nabız vurusunun palpe edilememesi, sıçrayıcı veya zayıf nabazan, pulsus paradoksus, pulsus alternans terimlerinin anlamını öğrenir ve kardiyak muayenesi sırasında değerlendirir.

 • Prekordiyal aktiviteyi değerlendirir, thrill varlığını değerlendirir, maksimal prekordiyal vuru noktasını saptar

 • Kalp sesleri için dinleme odaklarını sayabilir.

 • Patolojik ve masum kalp seslerinin özelliklerini tarif eder ve maket üzerinde gösterir.

 • Çocuk yaş gruplarında kardiyak apeksi öğrenir. Kalp hızını radial nabzı palpe ederken sayar, Kalp ritminin düzenli veya aritmik olduğunu ayırt edebilir.

 • Yaşlara göre kalp hızının normal değerlerini bilir.

 • S1 ve S2 oluşum mekanizmasını öğrenir ve S1 ve S2 nin en iyi duyulduğu odakları tanımlar

 • Normal ve anormal S1 ve S2 çiftleşmesi nedenlerini öğrenir

 • S2 nin anomal olduğu durumları bilir; S2 tek duyulduğu, duyulmadığı durumları öğrenir. S2 şiddetinin azaltan ve S2 sert duyulduğu başlıca hastalıkları öğrenir.

 • S3 ve S4 ün oluşum mekanizmasını ve normal ve patolojik S3 ve S4 duyulan başlıca hastalıkları tanımlar.

 • Gallop Ritmini tarif eder hangi durumlarda duyulduğunu öğrenir

 • Kardiyak üfürümlerin tanımı, sınıflandırılması, üfürümlerin tarifi analizi, üfürümlerin şiddetini değiştiren manevra ve pozisyonlar, üfürümlerin anatomik kaynağı, üfürüm tipleri ve hastalıklara özgün üfürümler öğrenir.

 • Muayene sırasında saptanılan üfürümleri başlıca özelliklerini belirterek anlatır (Şiddeti, Zamanı, Şekli, biçimi, kalitesi, En iyi duyulduğu yer, Yayılımı, Kalitesi (musical, vibratory, yuvarlanıcı vb.), Dinamik dinleme bulgusu varmı ?; Çeşitli manevra ve pozisyonlarda üfürümün şiddeti değişiyor mu ? değerlendirir.

 • Kardiyak muayene sırasında radial nabzı palpe ederek ve dinleme odaklarını rehber alarak sistolik ve diastolik kalp seslerini muayene sırasında ayırt edebilmeyi öğrenir.

 • Perikardiyal efüzyon dinleme bulgusunu ( frotman) ve oluşum mekanizmasını bilir.

 • Üst ve alt ekstremitede kan basıncı ölçümü için uygun pozisyonları ve manşon seçiminde dikkat edilecek özellikleri tanımlar ve sağlıklı kan basıncı ölçümü yapabilir.

 • Hipertansiyon tanısı için anormal kan basıncı ölçüm değerlerini öğrenir.

 • Sistolik kan basıncının periferik amplifikasyonunu öğrenir.Dersin Adı

Genetik Hastaliklara Yaklaşim-1Anlatan Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Ercan MIHÇIDönem

4

Staj kurulu

Çocuk Sağ. ve Hast.

Dersin amacı

Öğrencilere Genetik Hastalıkların temel özelliklerini tanıtmak.Anahtar kelimeler

mental retardasyon, kromozomal hastalıklar, tek gen hastalıklarıÖğrenim hedefleri

 • Sık görülen genetik hastalık tanıma.


Dersin Adı

Genetik Hastaliklara Yaklaşim-2Anlatan Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Ercan MIHÇIDönem

4

Staj kurulu

Çocuk Sağ. ve Hast.

Dersin amacı

Öğrencilere Genetik Hastalıkların temel özelliklerini tanıtmak.Anahtar kelimeler

Multifaktöryel kalıtım, Down sendromu, prenatal tanı endikasyonlarıÖğrenim hedefleri

 • Sık görülen genetik hastalıkları tanıma ve izleme.


Dersin Adı

Genetik DanişmaAnlatan Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Ercan MIHÇIDönem

4

Staj kurulu

Çocuk Sağ. ve Hast.

Dersin amacı

Öğrencilere Genetik Hastalıklarda nasıl genetik danışma verilmesi gerektiğini öğretmek.Anahtar kelimeler

genetik danışma, akraba evliliği, ileri anne yaşıÖğrenim hedefleri

 • Genetik danışma endikasyonlarını tayin etme.Dersin Adı

Sık Görülen Genetik HastaliklarAnlatan Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Ercan MIHÇIDönem

4

Staj kurulu

Çocuk Sağ. ve Hast.

Dersin amacı

Öğrencilere Çocukluk çağında sık görülen genetik hastalıkları tanıtmak.Anahtar kelimeler

Down sendromu, Williams sendromu, Prader-Willi sendromuÖğrenim hedefleri

 • Sık görülen genetik hastalıkları ayırt etme becerisi kazanılması.

Dersin Adı

Üst Solunum Yolu İnfeksiyonlariAnlatan Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Ercan MIHÇIDönem

4

Staj kurulu

Çocuk Sağ. ve Hast.

Dersin amacı

Öğrencilere çocukluk çağında üst solunum yolu infeksiyonlarını tanıtmak.Anahtar kelimeler

Tonsillo farenjit, viral üst solunum yolu infeksiyonu, bakteriyel üst solunum yolu infeksiyonuÖğrenim hedefleri

 • Üst solunum yolu infeksiyonlu çocuğu tanımak ve tedavi etmek.

Dersin Adı

Otitis Media Ve SinüzitlerAnlatan Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Ercan MIHÇIDönem

4

Staj kurulu

Çocuk Sağ. ve Hast.

Dersin amacı

Öğrencilere Çocukuk çağında Akut ve kronik otitis media ve sinüs infeksiyonlarını tanıtmak.Anahtar kelimeler

Akut otitis media, akut sinüzit, kronik sinüzitÖğrenim hedefleri

 • Çocukluk çağında otitis media ve sinüzit kliniğini tanımak ve tedavi etmek.


Dersin Adı

Çocuklarda ekstremite ve eklem hastalıkları anamnez ve muayenesiAnlatan Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Ercan MIHÇIDönem

3

Staj kurulu

Kas İskelet Nöroloji

Dersin amacı

Öğrencilere Çocukluk çağında ekstremite ve eklem muayenesi tekniklerini öğretmek.Anahtar kelimeler

iskelet deformiteleri, eklem patolojileri, ekstremite anomalileriÖğrenim hedefleri

 • Çocukluk çağında sık görülen ekstremite problemlerini muayene edebilmek ve tanımak.Dersin Adı

Genetik hastalıklara yaklaşım ve kalıtım özellikleriAnlatan Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Ercan MIHÇIDönem

3

Staj kurulu

Kliniğe Giriş ve Enfeksiyon Hastalıkları Ders Kurulu

Dersin amacı

Öğrencilere sık görülen genetik hastalıklar ve kalıtım modelleri hakkında bilgilendirmek.Anahtar kelimeler

Kalıtım, dismorfik çocuk, akraba evliliğiÖğrenim hedefleri

 • Genetik hastalıkların önemli klinik bulgularını tanımak.


Dersin Adı

Doğumsal Metabolizma Hastalıkları-I ve IIAnlatan Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Erdoğan SOYUÇENDönem

4

Staj kurulu

Çocuk Sağ. ve Hast.

Dersin amacı

Temel tıp bilimlerinde (Biokimya,Fizyoloji ve Farmakoloji) öğrendikleri bilgileri klinik pratikte nasıl kullanabileceklerini ve metabolik hastalıklara yaklaşımı öğrenmek.Anahtar kelimeler

Çocuk metabolizma Hastalıkları, Çocuk, Tarama testleriÖğrenim hedefleri

 • Nadir olarak bilinen metabolik hastalıkların aslında ülkemizde o kadar da nadir olmadığını öğrenir. Farkındalığını artırır.

 • Öğrenci; Tıp öğreniminin ilk 3 yılında çok fazla bilgi bombardımanına maruz kalmıştır. Bu derste temel fizyolojik ve biimyasal bilgileri klinikte nasıl kullanabileceği konusunda fikir sahibi olur. (Vitaminler, amino asitler, yağ asitleri ve hücre içindeki organellere ait patolojiler)

 • Tarama testlerinin mantığını ve neden tarama yapmak gerektiğini öğrenir.

 • Metabolik hastalıkların tanısında kullanılan laboratuar testlerini öğrenir. Bu testlerle nasıl tanı konabileceğini kavrar. Kendiside bazı metabolik hastalıklara tanı koyabileceğinin farkına varır. Bazı durumlarda tanı koyamasa bile hangi laboratuar testlerini istemesi gerektiği konusunda fikir sahibi olur.


Dersin Adı

Ateşli Çocuğa YaklaşımAnlatan Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Erdoğan SOYUÇENDönem

4

Staj kurulu

Çocuk Sağ. ve Hast.

Dersin amacı

Çocukluk döneminde ateş ebeveynlerin en sık hekime başvuru nedenlerinden biridir. Bu bağlamda ağır hastalık veya hafif hastalık ayrırcı tanısını yapabilmeleri ve tedavi yaklaşımlarını bilip uygulamaları amaçlanır.Anahtar kelimeler

Ateş, çocuk, ateş düşürücüler,Öğrenim hedefleri

 • Vucut bölgelerine göre ateş tanımı.

 • Ateşin biokimyasal nedeni.(Hangi mediatörlerin ateşe yol açacağını bilir. )

 • Ateş çeşitleri. (Birçok hastalığın kendine özgü ateş yapacağını öğreniz( Lenfoma, burusella, malarya ateşi)

 • Ateşin organizmaya etkisi, yararları ve zararları tartışılır. Ateşin organizmanın bir savunma mekanizması olduğunu öğrenir. Belli sınırları aşmadıkça müdahale edilmemesi gerektiğini öğrenir.

 • Ateşin tedavisinde kullanılan yöntemleri ve ilaçları öğrenir.Dersin Adı

Akut Böbrek YetmezliğiAnlatan Öğretim Üyesi

Doç.Dr. Mustafa KOYUNDönem

4

Staj kurulu

Çocuk Sağ. ve Hast.

Dersin amacı

Öğrencilere ABY’nin klinik ve laboratuvar bulgularını, komplikasyonlarını, tanı ve tedavisini tanıtmak.Anahtar kelimeler

akut böbrek yetmezliği, böbrek fonksiyon testleri, akut tübüler nekroz, hemolitik üremik sendrom, hızlı ilerleyen glomerülonefrit, hiperpotasemiÖğrenim hedefleri

 • ABY’li hastaya tanı koyar,

 • Nedene yönelik incelemeler yapar,

 • Komplikasyonlarını tanır ve önlemeye yönelik önlemler alır,

 • Tedavisini düzenler.


Dersin Adı

Çocuklarda Kronik Böbrek YetmezliğiAnlatan Öğretim Üyesi

Doç.Dr. Mustafa KOYUNDönem

4

Staj kurulu

Çocuk Sağ. ve Hast.

Dersin amacı

Öğrencilere KBY’nin klinik ve laboratuar bulgularını, komplikasyonlarını, tanı ve tedavisini tanıtmakAnahtar kelimeler

kronik böbrek yetmezliği, glomerüler filtrasyon hızı, üremik kemik hastalığıÖğrenim hedefleri

 • KBY’li hastaya tanı koyar, sınıflandırır,

 • Nedenine yönelik incelemeler yapar,

 • Komplikasyonlarını tanır ve önlemeye yönelik önlemler alır,

 • Tedavisini düzenler.


Dersin Adı

Hematürili Çocuğa YaklaşimAnlatan Öğretim Üyesi

Doç.Dr. Mustafa KOYUNDönem

4

Staj kurulu

Çocuk Sağ. ve Hast.

Dersin amacı

Öğrencilere çocuklarda mikroskopik ve makroskopik hematüri yapan hastalıkları tanıtmak; önemli olanların ayrımını sağlamak.Anahtar kelimeler

mikroskopik hematüri, makroskopik hematüri, glomerüler hematüri, Alport hastalığı, IgA nefropatisi, akut glomerülonefritÖğrenim hedefleri

 • Çocuklarda mikroskopik ve makroskopik hematüri yapan hastalıkları tanır,

 • Nedenine yönelik incelemeler yapar,

 • Sık görülen ve önemli olanların ayrımını yapar ve tedavisini düzenler.


Dersin Adı

Üriner Sistem Taş HastalığıAnlatan Öğretim Üyesi

Doç.Dr. Mustafa KOYUNDönem

4

Staj kurulu

Çocuk Sağ. ve Hast.

Dersin amacı

Öğrencilere çocuklarda üriner sistem taş hastalığı etyolojisini ve tanı yöntemlerini tanıtmak.Anahtar kelimeler

üriner sistem taş hastalığı, hiperkalsiüri, hiperokzalüri, hipositratüri, sistinüriÖğrenim hedefleri

 • Çocuklarda üriner sistem taş hastalığını tanır,

 • Etyolojiye yönelik incelemeler yapar,

 • Tedavisini düzenler.

Dersin Adı

Ailesel Akdeniz AteşiAnlatan Öğretim Üyesi

Doç.Dr. Mustafa KOYUNDönem

4

Staj kurulu

Çocuk Sağ. ve Hast.

Dersin amacı

Öğrencilere AAA’nın klinik bulgularını, tanı ve tedavisini tanıtmak.Anahtar kelimeler

ailesel Akdeniz ateşi, tekrarlayan ateş, amiloidoz, kolşisinÖğrenim hedefleri

 • AAA’nın klinik bulgularını tanır,

 • Komplikasyonlarını ve tedavisini bilir.


Dersin Adı

Çocukluk Çağı Sık Görülen VaskülitleriAnlatan Öğretim Üyesi

Doç.Dr. Mustafa KOYUNDönem

4

Staj kurulu

Çocuk Sağ. ve Hast.

Dersin amacı

Öğrencilere çocukluk çağı sık görülen vaskülitleri olan Henoch-Schönlein purpurası (HSP) ve Kawasaki hastalığının klinik bulgularını, komplikasyonlarını, tanı ve tedavilerini tanıtmakAnahtar kelimeler

Henoch-Schönlein purpurası, Kawasaki hastalığı, vaskülitÖğrenim hedefleri

 • HSP ve Kawasaki hastalığının klinik bulgularını tanır,

 • komplikasyonlarını ve tedavisini bilir.


Dersin Adı

Çocuklarda Klinik Sepsis Değerlendirme, Tanı, YönetimAnlatan Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Nilgün ERKEKDönem
Staj kurulu
Dersin amacı

Öğrencilere çocukluk dönemi sepsisinin temel özellikleri ve ilk yaklaşım prensiplerini tanıtmakAnahtar kelimeler
Öğrenim hedefleri

 • Çocukluk döneminde sistemik inflamasyonun klinik belirti ve bulgularını tanımlar, sayar

 • Çocukluk döneminde sepsis tanımını söyler, kriterlerini sayar

 • Çocukluk döneminde ağır sepsis ve septik şok tanımını söyler, kriterlerini sayar

 • Çocukluk döneminde yaşa göre solunum sayısı, kalp atım sayısı, tansiyon değerlerini söyler

 • Solunum sayısı, kalp atım sayısı değerlendirmeyi yapar, tansiyon ölçmeyi bilir

 • Sepsis tanı kriterlerinden yaşa göre patolojik solum sayısı, kalp atım sayısı, tansiyon sınır değerlerini bilir, ayırt eder

 • Dolaşım değerlendirmesinde kapiller geri doluş zamanı, nabız vasfı değerlendirmeyi bilir, uygular, normal olan ve olmayanı ayırt eder

 • Çocukluk dönemi sepsisinde santral sinir sistemi etkilenmesi bulgularını bilir, bilinç değerlendirme muayenesini yapar, patolojik bulguları ayırt eder

 • Çocukluk dönemi sepsisinde renal etkilenmenin bulgularını bilir, renal değerlendirme muayenesini yapar, patolojik bulguları ayırt eder

 • Çocukluk dönemi sepsisinde çoklu organ yetmezliğinin organ ve sistemlere ait kriterlerini sayar, istenecek laboratuar testlerini listeler

 • Çocukluk dönemi sepsisinde hastanın acil yaklaşımında havayolu, solunum, dolaşım desteği için yapılması gerekenleri sayar, nasıl uygulanacağını tanımlar ve uygular.


Dersin Adı

Çocuklarda Yanık, Değerlendirme, Sınflama, Acil YönetimAnlatan Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Nilgün ERKEKDönem

Staj kurulu

Dersin amacı

Öğrencilere çocukluk dönemi yanıklarının temel özellikleri ve ilk yaklaşım prensiplerini tanıtmakAnahtar kelimeler
Öğrenim hedefleri

 • Çocukluk döneminde yanığın nedenlerini sıralar, patofizyolojik gelişim sürecini tanımlar

 • Çocukluk döneminde yanığın etkene göre türlerini betimler, farklarını ayırt eder

 • Çocukluk döneminde yanığın derinliğine göre sınıflandırmasını söyler, kriterlerini sayar, muayene bulgularını gösterir

 • Çocukluk döneminde yanığın yaygınlığını, büyüklüğünü hesaplamayı söyler, gösterir ve yapar

 • Çocukluk döneminde yanığın cilt dışındaki sistemlerde olan etki ve hasarlarını listeler, ayırt eder, risklerini belirtir

 • Çocukluk döneminde yanığın lokal ve sistemik acil müdahalesini söyler, uygular

 • Çocukluk döneminde yanığın acil sıvı tedavisini söyler, hesaplar, uygular

 • Çocukluk döneminde yanığın destekleyici ve tamamlayıcı tedavisini söyler, hesaplar, uygular

 • Çocukluk dönemi yanığında erken değerlendirmede istenecek laboratuar testlerini listeler

 • Çocukluk dönemi yanığında özel koşullarda bakım gerektiren hastaları listeler

 • Çocukluk dönemi yanığında hastanın acil yaklaşımında havayolu, solunum, dolaşım desteği için yapılması gerekenleri sayar, nasıl uygulanacağını tanımlar ve uygular.


Dersin Adı

Çocukluk Çağı EpilepsileriAnlatan Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Özgür DUMANDönem

4

Staj kurulu

Çocuk Sağ. ve Hast.

Dersin amacı

Epilepsi tanımını öğretmek ve çocukluk çağı epilepsilerini tanıtmakAnahtar kelimeler
Öğrenim hedefleri

 • Epilepsiyi tanımlar, sınıflandırır.

 • Sık görülen çocukluk çağı epilepsilerini ayırt eder ve tedavileri hakkında karar verir.Dersin Adı

Serebral palsiAnlatan Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Özgür DUMANDönem

4

Staj kurulu

Çocuk Sağ. ve Hast.

Dersin amacı

Serebral palsinin tanımını öğretmek, yol açan sebepleri öğretmek, sınıflamasını yapmak, koruyucu önlemler ve tedavi yaklaşımlarını öğretmek.Anahtar kelimeler
Öğrenim hedefleri

 • Serebral palsiyi tanımlar ve sınıflandırır.

 • Yol açan sebepleri ayırt eder, hastaya yaklaşımı tasarlar ve uygun tedavi yöntemlerini ve hastaya multidisipliner yaklaşımı tayin eder.


Dersin Adı

Nöropatiler ve motor nöron hastalıklarıAnlatan Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Özgür DUMANDönem

4

Staj kurulu

Çocuk Sağ. ve Hast.

Dersin amacı

Çeşitli sebeplerle ortaya çıkan 2. Motor nöron hastalıklarını ve periferik nöropatilerin klinik özelliklerini öğretmek, çocukluk çağında sık görülen sebepleri ve tedavi yaklaşımlarını anlatmak.Anahtar kelimeler
Öğrenim hedefleri

 • 2. Motor nöron hastalıklarını ve periferik nöropatileri tanımlar,

 • Sık görülen periferik sinir sistemi sorunlarını ayırt eder ve tedavileri hakkında karar verir.


Dersin Adı

Kas HastalıklarıAnlatan Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Özgür DUMANDönem

4

Staj kurulu

Çocuk Sağ. ve Hast.

Dersin amacı

Çocuk çağında sık karşılaşılan kas hastalıklarını, sınıflandırmasını anlatmak, hastalara yaklaşımı, kruyucu önlemleri ve tedavi yaklaşımlarını anlatmak.Anahtar kelimeler
Öğrenim hedefleri

 • Kas hastalıklarını tanımlar,

 • Kas hastalıklarının klinik bulgularını ayırt eder,

 • sık görülen kas hastalıklarına yaklaşım ve tedavileri hakkında karar verir.


Dersin Adı

Siyanotik Konjenital Kalp HastalıklarıAnlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Gayaz AKÇURINDönem

4
Staj kurulu

Çocuk Sağ. ve Hast.

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Konjenital kalp hastalıkları, kalp debisi, arteriyel hipoksemi, siyanoz, fötal dolaşım, duktus bağımlı dolaşımlar, balon atrial septostomi.Öğrenim hedefleri

 • Kardiyak hemodinaminin anlaşılması: Fötal dolaşım, doğum sonrası dolaşım özelliklerinin vurgulanması. Kalp debisinin oluş mekanizması örneği ile kardiyak siyanozun açıklanması,

 • Arteriyel hipoksemi (Siyanoz) nedenlerinin anlaşılması:Santral kardiyak,Santral pulmoner, Periferik siyanozların anlaşılması,

 • Siyanotik kalp hastalıklarında zorunlu sağ-sol şanta neden olan anatomilerin gözden geçirilmesi

 • Fallot Tetrolojisi:Kalp anatomisi,Klinik bulgular,Fizik muayene bulguları,Laboratuvar bulguları,Tedavi,

 • Büyük Arterlerin Transpozisyonu:Kalp anatomisi,Klinik bulgular, Fizik muayene bulguları, Duktus bağımlı dolaşımın anlaşılması, Fötal Ekokardiyografi, Balon atrial septostomi.


Dersin Adı

Asiyanotik konjenital Kalp HastalıklarıAnlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Gayaz AKÇURINDönem

4

Staj kurulu

Çocuk Sağ. ve Hast.

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Konjenital kalp hastalıkları, kalp debisi, Pulmoner hipertansiyon, ASD, VSD, asiyanotik konjenital kalp hastalıklarında izlem, enfektif endokardit proflaksisi.Öğrenim hedefleri

 • Kardiyak hemodinaminin anlaşılması: Fötal dolaşım, doğum sonrası dolaşım özelliklerinin vurgulanması. Kalp debisinin oluş mekanizması örneği ile kardiyak debilerin açıklanması,

 • Sol-sağ şantların fizyolojisi ve fizyopatolojisinin anlaşılması: Pulmoner hipertansiyonun anlaşılması, Eisenmenger Sendromunun anlaşılması, Heath-Edwards sınıflamasının değerlendirilmesi,

 • Triküspit kapak öncesi defektlerin hemodinamik özelliklerinin anlaşılması,

 • Triküspit kapak sonrası defektlerin hemodinamik özelliklerinin anlaşılması,

 • Atrial Septal Defektler (ASD):Anatomi, Klinik bulgular, Fizik muayene bulgusu, Tedavi, İzlem (Enfektif endokardit proflaksisi),

 • Ventriküler Septal Defektler (ASD):Anatomi, Klinik bulgular, Fizik muayene bulgusu, Tedavi, İzlem (Enfektif endokardit proflaksisi).


Dersin Adı

Üriner EnfeksiyonlarAnlatan Öğretim Üyesi

Prof.Dr. Sema AkmanDönem

4

Staj kurulu

Çocuk Sağ. ve Hast.

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Üriner enfeksiyonlar, tanı, tedavi, korunmaÖğrenim hedefleri

 • Üriner enfeksiyon tanısını koyabilmeli,

 • Etyoloji ve altta yatan nedenleri hakkında fikir sahibi olmalı,

 • Tedavi yöntemlerini bilmeli,

 • Korunma yöntemlerini bilmeli.


Dersin Adı

Juvenil İdiopatik ArtritlerAnlatan Öğretim Üyesi

Prof.Dr. Sema AkmanDönem

4

Staj kurulu

Çocuk Sağ. ve Hast.

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Juvenil İdiopatik Artritler, tanı, sınıflama, tedaviÖğrenim hedefleri

 • Juvenil İdiopatik Artritler tanımını bilmeli, tanı koyabilmeli,

 • Juvenil İdiopatik Artritler ayırıcı tanı yapabilmeli,

 • Juvenil İdiopatik Artritler sınıflama ve tedavisini bilmeli.


Dersin Adı

Sıvı-elektrolit denge bozukluklarına yaklaşım ve tedavisiAnlatan Öğretim Üyesi

Prof.Dr. Sema Akman


Dönem

4

Staj kurulu

Çocuk Sağ. ve Hast.

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Sıvı-elektrolit denge bozuklukları, yaklaşım, tedavisiÖğrenim hedefleri

 • Sıvı-elektrolit denge bozuklukluğu olan bir hastaya yaklaşımı bilmeli,

 • Dehidratasyonu derecelendirmeyi bilmeli,

 • Hipernatremi, hiponatremi, hiperpotasemi ve hipotasemiyi tanımlayabilmeli,

 • Hipernatremi, hiponatremi, hiperpotasemi ve hipotasemiyiyi tedavi edebilmeli.


Dersin Adı

EnürezisAnlatan Öğretim Üyesi

Prof.Dr. Sema AkmanDönem

4

Staj kurulu

Çocuk Sağ. ve Hast.

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Enürezis, tanı, etyoloji, tedaviÖğrenim hedefleri

 • Enürezis tanımını bilmeli

 • Enürezisin etyolojisini bilerek ayırıcı tanısını yapabilmeli

 • Enürezisin sınıflama ve tedavisini bilmeli


Dersin Adı

HipertansiyonAnlatan Öğretim Üyesi

Prof.Dr. Sema AkmanDönem

4

Staj kurulu

Çocuk Sağ. ve Hast.

Dersin amacı

Anahtar kelimeler

Hipertansiyon, tanı, etyoloji, tedaviÖğrenim hedefleri

 • Hipertansiyon tanımını bilmeli, tanı koyabilmeli

 • Hipertansiyon ayırıcı tanısını yapabilmeli

 • Hipertansiyonun tedavisini bilmeli.


Dersin Adı

Nefrotik SendromAnlatan Öğretim Üyesi

Prof.Dr. Sema AkmanDönem

4

Staj kurulu

Çocuk Sağ. ve Hast.

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Nefrotik Sendrom, tanı, etyoloji, tedaviÖğrenim hedefleri

 • Nefrotik Sendrom tanımını bilmeli, tanı koyabilmeli,

 • Nefrotik sendromun etyopatogenezini bilmeli,

 • Nefrotik sendromun tedavisini bilmeli.


Dersin Adı

GlomerulonefritlerAnlatan Öğretim Üyesi

Prof.Dr. Sema AkmanDönem

4

Staj kurulu

Çocuk Sağ. ve Hast.

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Glomerulonefritler, tanı, ayırıcı tanı, etyoloji, tedaviÖğrenim hedefleri

 • Glomerulonefrit tanımını bilmeli, tanı koyabilmeli,

 • Glomerulonefritlerin etyopatogenezini bilmeli,

 • Glomerulonefritlerin ayırıcı tanısını bilmeli,

 • Glomerulonefritlerin tedavisini bilmeli.


Dersin Adı

Kistik böbrek hastalıklarıAnlatan Öğretim Üyesi

Prof.Dr. Sema AkmanDönem

4

Staj kurulu

Çocuk Sağ. ve Hast.

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Kistik böbrek hastalıkları , tanı, etyopatogenez, tedaviÖğrenim hedefleri

 • Kistik böbrek hastalıklarınn tanımını bilmeli, tanı koyabilmeli,

 • Kistik böbrek hastalıklarının etyopatogenezini bilmeli,

 • Kistik böbrek hastalıklarının ayırıcı tanısını bilmeli,

 • Kistik böbrek hastalıklarının tedavisini bilmeli.


Dersin Adı

Renal Tubuler HastalıklarAnlatan Öğretim Üyesi

Prof.Dr. Sema AkmanDönem

4

Staj kurulu

Çocuk Sağ. ve Hast.

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Renal Tubuler Hastalıklar, tanı, etyoloji, tedaviÖğrenim hedefleri

 • Renal Tubuler Hastalıkların tanımını bilmeli, tanı koyabilmeli,

 • Renal Tubuler Hastalıkların etyopatogenezini bilmeli,

 • Renal Tubuler Hastalıkların ayırıcı tanısını bilmeli,

 • Renal Tubuler Hastalıkların tedavisini bilmeli.Dersin Adı

MalnütrisyonAnlatan Öğretim Üyesi

Prof.Dr. Aygen YILMAZDönem

4

Staj kurulu

Çocuk Sağ. ve Hast.

Dersin amacı

Öğrencilerin toplumda malnütrisyon tanı ve tedavisini öğrenmesiAnahtar kelimeler

malnütrisyon, antropometriÖğrenim hedefleri

Bilgi

 • Malnütrisyon tanısı nasıl konulur öğretir,

 • Malnütrisyonun klinik zararlarını gösterir,

 • Malnütrisyon tedavisini öğretir,

 • Bir kez bu tanıyı alan hastalarda takibin neden önemli olduğunu söyler.

Beceri

 • Antropometik ölçümleri uygular,

 • Persentil çizelgelerinin mantığını kavrar ve uygular,

 • Hastayı detaylı muayene etme ve gizli fizik muayene bulgularını araştırmayı uygular.

Davranış

 • Çocuk sağlığı alanında malnütrisyonun önemini bilir ve savunur.Dersin Adı

ParazitlerAnlatan Öğretim Üyesi

Prof.Dr. Aygen YILMAZDönem

3

Staj kurulu

GİS Ders Kurulu

Dersin amacı

Öğrencinin çocukluk çağında parazitlerin epidemiyolojisi, çeşitleri, klinik etkileri ve tedavileri konusunda bilgilendirebilmesi amaçlanmaktadır.Anahtar kelimeler

Parazit, nematod, protozoa, sestodÖğrenim hedefleri

Bilgi

 • Parazit terimini tanımlayabilir,

 • Parazitlerin sınıflandırmasını bilir,

 • Parazitlerin çeşitlerine göre klinik tablolarını öğrenir,

 • Parazitlerin çeşitlerine göre tedavilerini öğrenir.Beceri

 • Parazitleri tanıyabilir,

 • Parazitlerin tiplerine göre yapabilecekleri klinik etkileri ve tedavilerini planlayabilir.

Davranış

 • Toplumda pek bilinmeyen ve çoğunlukla yanlış tanı konularak tedavi edilen parziter hastalıkları doğru tanıyabilir ve tedavi edebilir.Dersin Adı

Dehidratasyon ve ORS tedavisiAnlatan Öğretim Üyesi

Prof.Dr. Aygen YILMAZDönem

4

Staj kurulu

Çocuk Sağ. ve Hast.

Dersin amacı

İsale gelen çocuğa doğru tanısal yaklaşım ve tedaviAnahtar kelimeler

İsal, dehidratasyon, ORSÖğrenim hedefleri


Yüklə 79,74 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə