Dönem 5 Staj kurulu Solunum-Dolaşım Dersin amacıYüklə 25,85 Kb.
tarix18.01.2017
ölçüsü25,85 Kb.
hDERS AMAÇ VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ ŞABLONU
Dersin Adı

Mediasten HastalıklarıAnlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Abdullah ERDOĞANDönem

5

Staj kurulu

Solunum-Dolaşım

Dersin amacı

Mediastinal bölgenin özelliklerinin ve cerrahi hastalıklarının öğrenilmesiAnahtar kelimeler
Öğrenim hedefleri

 • Bölge olarak mediastenin yeri ve sınırlarının bilinmesi,

 • Mediastinal organların tanınması,

 • Mediastenin cerrahi anatomik özelliklerinin bilinmesi,

 • Mediastenin akut ve kronik enfektif hastalıklarının özelliklerinin bilinmesi,

 • Mediastinal enfektif hastalıklarda cerrahi endikasyonların ve girişim yerinin öğrenilmesi,

 • Timama ve mi,yastenia gravis hastalığı ilişkileri öğrenmesi,

 • Miyastenia gravis hastalığında cerrahi tedavi endikasyonları ve şekillerinin öğrenilmesi,

 • Mediastinal kistlerin özellikleri ve tedavi şekillerinin öğrenilmesi,

 • Nadir görülen mediastinal cerrahi hastalıkların öğrenilmesi.


Dersin Adı

Özefagus Hastalıkları ve Özefagus KanseriAnlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Abdullah ERDOĞANDönem

5

Staj kurulu

Solunum-Dolaşım

Dersin amacı

Özefagusun cerrahi hastalıkları ve ameliyat şekilleri hakkında bilgilendirmek.Anahtar kelimeler
Öğrenim hedefleri

 • Özofagusun fizyolojik çalışma şeklini ve anatomik özelliklerini bilir,

 • Özofagusun fonksiyonel hastalıklarında cerrahi endikasyonları öğrenir,

 • Barret özofagusu ile reflü özofajit ayrımını yapabilir,

 • Özofagusun divertiküler hastalıkları hakkında bilgi sahibi olur,

 • Özofagusun premalign hastalıkları hakkında bilgi sahibi olur ,

 • Özofagus kanseri epidemiyolojisi hakkında bilgi sahibi olur,

 • Özofagus kanseri cerrahisi yöntemlerini öğrenir,

 • Özofagus kanseri evrelemesini öğrenir.


Dersin Adı

Plevranın Cerrahi HastalıklarıAnlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Alper SARPERDönem

5

Staj kurulu

Solunum-Dolaşım

Dersin amacı

Plevra hastalıklarının ve plevra hastalıklarında cerrahi yaklaşımın öğrenilmesi.Anahtar kelimeler
Öğrenim hedefleri

 • Pnömotoraks tanımı ve fizyopatolojisi,

 • Pnömotorakslı hastanın tanısı, ayırıcı tanısı, tedavi yöntemleri,

 • Plevral effüzyon etiyolojisi, tanı ve tedavi yöntemleri,

 • Malign plevra patolojilerinin ayırıcı tanısı ve tedavi yöntemleri,

 • Plevra hastalıklarında cerrrahi yaklaşım.


Dersin Adı

Toraks Cerrahisinde Minimal Invaziv GirişimlerAnlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Alper SARPERDönem

5

Staj kurulu

Solunum-Dolaşım

Dersin amacı

Minimal invaziv cerrahi yöntemlerin toraks cerrahisindeki kullanım alanları.Anahtar kelimeler
Öğrenim hedefleri

 • Klasik toraksın cerrahi yaklaşım yöntemleri,

 • Torasik minimal invaziv yöntemler,

 • Torasik minimal invaziv yaklaşımının avantajları,

 • Minimal invaziv cerrahinin uygulandığı durumlar.

Dersin Adı

Hiperhidrozis ve Cerrahi TedavisiAnlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Alper SARPERDönem

5

Staj kurulu

Solunum-Dolaşım

Dersin amacı

Hiperhidrozis tanımı, tedavi yöntemleri ve cerrahi yaklaşım.Anahtar kelimeler
Öğrenim hedefleri

 • Primer hiperhidrozis tanımı ve ayırıcı tanısı,

 • Primer hiperhidrozisli hastaya yaklaşım,

 • Primer hiperhidrozis tedavisi ve cerrahi yöntemler.


Dersin Adı

Torasik Outlet SendromuAnlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Alper SARPERDönem

5

Staj kurulu

Solunum-Dolaşım

Dersin amacı

Torasik outlet sendromunun, tanısı, tedavi yöntemleri ve cerrahi yaklaşım.Anahtar kelimeler
Öğrenim hedefleri

 • Torasik outlet sendromu tanımı ve ayırıcı tanısı,

 • Servikoaksiller kanalın cerrahi anatomisi,

 • Torasik outlet sendromu etiyolojisi,

 • Torasik outlet sendromlu hastaya yaklaşım,

 • Torasik outlet sendromlu hastada tedavi.

Dersin Adı

Toraks TravmalarıAnlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Alper SARPERDönem

5

Staj kurulu

Solunum-Dolaşım

Dersin amacı

Travmalı hastalara yaklaşımı ve ilk müdahaleAnahtar kelimeler
Öğrenim hedefleri

 • Ölümle sonuçlanabilecek travmalarda dikkat edilecek özellikli yaralanmada ilk değerlendirmeler ve yapılabilecek ilk müdahale,

 • Hastaların transportunda dikkat edilecek hususlar,

 • Her hekimin müdahale edilebilecek girişimler (Basınçlı pnömotoraks , kanamalar ,yelken göğüs ve benzeri durumlarında hayatı kurtarılacak girişimlerin öğretilmesi).


Dersin Adı

Akciğer ApsesiAnlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Levent DERTSIZDönem

5

Staj kurulu

Solunum-Dolaşım

Dersin amacı
Anahtar kelimeler
Öğrenim hedefleri


 • Tanımlama,

 • Oluşum mekanizması,

 • Etyolojik faktörler,

 • Komplikasyonlar,

 • Tedavi ve takip.

Dersin Adı

BronşektaziAnlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Levent DERTSIZDönem

5

Staj kurulu

Solunum-Dolaşım

Dersin amacı
Anahtar kelimeler
Öğrenim hedefleri


 • Tanımlama,

 • Oluşum mekanizması,

 • Semptomatoloji,

 • Tedavi ve hangi hastalarda cerrahi.

Dersin Adı

Akciğer Kanserinde Evreleme ve Cerrahi TedaviAnlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Levent DERTSIZDönem

5

Staj kurulu

Solunum-Dolaşım

Dersin amacı
Anahtar kelimeler
Öğrenim hedefleri


 • Evreleme çeşitleri,

 • Tnm sınıflaması,

 • Hangi hastalarda cerrahi tedavi,

 • Cerrahinin etkinliği,

 • Prognoz.

Dersin Adı

Akciğerin Hidatik Kist HastalığıAnlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Levent DERTSIZDönem

5

Staj kurulu

Solunum-Dolaşım

Dersin amacı
Anahtar kelimeler
Öğrenim hedefleri


 • Tanımlama,

 • Ana konak ara konak

 • Bulaşma ve hastalığın oluşma mekanizması,

 • Semptomatoloji,

 • Medikal ve cerrahi tedavi.

Dersin Adı

Göğüs Cerrahisine GirişAnlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Levent DERTSIZDönem

5

Staj kurulu

Solunum-Dolaşım

Dersin amacı

Göğüs Cerrahisinin tarihsel gelişimi ve günümüzde uygulama alanları ve önemiAnahtar kelimeler
Öğrenim hedefleri

 • Göğüs Cerrahisini ilgilendiren hastalıklar,

 • Göğüs Cerrahisi ekipmanlarının tanımı özellikle yoğun bakımın Göğüs Cerrahisi yönünden önemi,

 • Solunum ve Dolaşım sisteminin cerrahi uygulamalardan günümüzde modern yaklaşımı.

Dersin Adı

Toraks Duvarı Cerrahi HastalıklarıAnlatan Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Makbule ERGİNDönem

5

Staj kurulu

Solunum-Dolaşım

Dersin amacı

Toraks duvarının özelliklerinin ve cerrahi hastalıklarının öğrenilmesi.Anahtar kelimeler
Öğrenim hedefleri

 • Toraks duvarı anatomisinin bilinmesi,

 • Toraks duvarını oluşturan yapıların tanınması,

 • Göğüs duvarı şekil bozukluklarının tanınması,

 • Göğüs duvarı şekil bozukluklarında cerrahi tedavi endikasyonları ve girişim yöntemlerinin bilinmesi,

 • Göğüs duvarı malign ve benign tümörlerininin tanınması ve tedavi yöntemlerinin bilinmesi.

Dersin Adı

Trakeobronşiyal Yabancı Cisimler ve Trakeanın Cerrahi HastalıklarıAnlatan Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Makbule ERGİNDönem

5

Staj kurulu

Solunum-Dolaşım

Dersin amacı

Trakeobronşiyal yabancı cisimlerin tanınması ve girişim şekillerinin öğrenilmesi, Trakeanın cerrahi hastalıkları ve ameliyat şekilleri hakkında bilgilendirmek.Anahtar kelimeler
Öğrenim hedefleri

 • Trakeanın anatomik yapısı ve sınırlarının bilinmesi,

 • Trakeobronşiyal yabancı cisimlerinde tanı yöntem ve şekillerinin öğrenilmesi,

 • Trakeobronşiyal yabancı cisimlerinde acil ve elektif cerrahi müdahale yöntemlerinin öğrenilmesi,

 • Trakea malign ve benign tümörleri hakkında bilgi sahibi olur,

 • Trakea malign ve benign tümörlerinde tanı yöntemlerinin öğrenilmesi ve cerrahi tedavi şekillerinin öğrenilmesi.

Dersin Adı

Toraks Cerrahisinde Acil Yaklaşım ve Torasik Cerrahi GirişimlerAnlatan Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Makbule ERGİNDönem

5

Staj kurulu

Solunum-Dolaşım

Dersin amacı

Torasik acillerin tanınması, acil ve elektif cerrahi yöntemlerin bilinmesiAnahtar kelimeler
Öğrenim hedefleri

 • Toraks travmalı hastaya acil yaklaşımın bilinmesi ve tanı konması hakkında bilgi sahibi olur,

 • Toraks travmalı hastada uygulanabilecek acil cerrahi girişiminler hakkında bilgi sahibi olur,

 • Toraks travmalı hastada göğüs tüpü uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur,

 • Postoperatif hasta takibinde uygulanabilecek acil cerrahi girişiminler hakkında bilgi sahibi olur,

 • Torasik organ perforasyonları (trakea, ösefagus, diyafragma, bronş, vb) hakkında bilgi sahibi olur,

 • Mediastinit hakkında bilgi sahibi olur,

 • Hemoptizi tanısı ve girişimleri hakkında bilgi sahibi olur.

Dersin Adı

Göğüsün Topografik AnatomisiAnlatan Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Makbule ERGİNDönem

5

Staj kuruluSolunum-Dolaşım

Dersin amacı
Anahtar kelimeler
Öğrenim hedefleri

 • Göğüsün Anatomisi ve cerrahi açıdan önemli görülen akciğerin, plevranın özefagusunun diyafragması ve mediastinum ile göğüs duvarının hastalıkları ışığı altında anatomik yapının gözden geçirilmesi.


Yüklə 25,85 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə