Filologiya fakultetiYüklə 1,01 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/12
tarix30.10.2019
ölçüsü1,01 Mb.
#29468
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
terminologiya va davlat tilida ish yuritish asoslari.
Umumiy sotsiologiya fanidan yakuniy nazorat test savollari, O’zbekiston yuksak o'simliklarining zamonaviy tizimi bo’lim, ajd, d2c9e382c362b380724a7f79f4dad529 (4), d2c9e382c362b380724a7f79f4dad529 (4), d2c9e382c362b380724a7f79f4dad529 (4), jVzjazIfq0cRS4PYXlQTl2a45ULexYT44r857Gyl

 

O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi Guliston davlat universiteti 

 

 L.Dehqonova,  SH  Xudoyqulova 

 

 Filologiya fakulteti 

 

 

 

 

O‘zbek tilshunosligi kafedrasi 

 

 

«ТERMINOLOGIYA VA  DAVLAT TILIDA ISH YURITISH ASOSLARI»  

FANIDAN  

MA`RUZA MATNI 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

  

 

  

 

 Guliston – 2013 

 

  

 

  

MUNDARIJA 

 

So`z boshi……………………………………………………………………3 Ishchi o`quv dasturi…………………………………………………………4-20 

“Davlat tilida ish yuritish, hujjatchilik va atamashunoslik”  

kursining maqsad va vazifalari. Ish yuritish tarixi………………………….21-25 

Yangi alifboning joriy qilinishi……………………………………………..26-27 

So`z va atama tushunchasi………………………………………………….27-30 

Termin va lug`at. Termin va terminologiya...................................................31-32 

Jahon va o`zbek olimlarining termin haqidagi qarashlari..............................32-34 

Hujjatchilik tarixi............................................................................................34-35 

Mustaqil o`qish va o`rganish uchun tarixiy hujjatlardan 

namunalar.Sug`dcha nikoh guvohnomasi…………………………………..35-36 

Saltanat saroyida o`tirish va o`rin olish tuzugi. ………………....................36-37 

Shogirdlikka berish to`g`risida shartnoma. ………………………………...37 

Til, jamiyat, yozuv va hujjatlar. ……………………………………………37-40 

“O`zbek tilining asosiy imlo qoidalari”dan. ………………………………..40-42 

Mustaqil o`qish va o`rganish uchun xoslangan uslublardan 

matnlar. ……………………………………………………………………..42-46 

Ijtimoiy-siyosiy sohalarga hamda mutaxassislik sifatida  

o`qitiladigan fanlarga doir atamalar haqida .....…………….........................46-50 

Hujjatlar, ularning vazifalari, zaruriy qismlari. ………………....................50-51 

Tarjimayi  hol. …………………………………………………..................51-52 

Tavsifnoma.  …………………………………………………….................52-53 

Tavsiyanoma. …………………………………………………....................53-55 

Ariza. …………………………………………………………....................56-57 

Tushuntirish xati. ………………………………………………..................57-58 

Tilxat. …………………………………………………………....................58-59 

Ishonch xati. ……………………………………………………..................59-60 

Hisobot. ……………………………………………………….....................60-61 

Buyruq. …………………………………………………………................. 62-64 

Shartnoma. ……………………………………………………....................65-66 

Dalolatnoma. ………………………………………………….....................66-68 

E’lon. ………………………………………………………….....................68-70 

Majlis bayoni. …………………………………………………....................70-73 

Ma’lumotnoma. ……………………………………………….....................73-75 

Bildirishnoma. …………………………………………………...................75-76 

Adabiyotlar. ……………………………………………………...................77-78 

Glossariy.........................................................................................................78-85  

 

  

 

 

 

 

 ТERMINOLOGIYA VA  DAVLAT TILIDA ISH YURITISH ASOSLARI   

So`z boshi 

O`zbekiston  Respublikasining  “Davlat  tili  haqida”,    “Lotin  yozuviga 

asoslangan  o`zbek  alifbosini  joriy  etish  to`g`risida”gi  qonunlari  hamda  O`zbekiston 

Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1996-yil 10-sentabrdagi 311-sonli qarori bilan 

tasdiqlangan  Davlat  dasturi  talablaridan  kelib  chiqib,  Oliy  va  o`rta  maxsus  ta’lim 

vazirligining 1996-yil 14-noyabrdagi 267-sonli buyrug`iga binoan oliy o`quv yurtlari 

talabalariga  “Davlat  tilida  ish  yuritish,  hujjatchilik  va  atamashunoslik”  kursi  o`tib 

kelinmoqda.  Alisher  Navoiu  nomidagi  Samarqand  davlat  unversiteti  o`quv-uslubiy 

boshqarmasi,  uslubiy  kengashi  tavsiyasiga  binoan  2009-2010-o`uv  yilidan  e’tiboran 

barcha fakultetlarning 3-kurs talabalariga “Тerminologiya va davlat tilida ish yuritish 

asoslari”  fani  20  soatlik  amaliy  mashg`ulot  tarzida  o`tiladigan  bo`ldi.  Shuni  e’tirof 

etish  lozimki,    hanuzgacha  mamlakatimiz  bo`yicha  oliy  o`quv  yurtlari  talabalari 

uchun  mazkue  fandan  yagona  dastur,  o`quv  qo`llanma  yoki  darslik  yaratilganicha 

yo`q.  To`g`ri,  bu  sohada  respublikamizda ma’lum  tajribalar  to`plangan.  Hozirgacha 

talabalarimiz M.Aminov, A.Madvaliyev, N.Mahkamov va N.Mahmudovlarning “Ish 

yuritish”  nomli  amaliy  qo`llanmasidan  (Toshkent,  O`zME,  1990,  2000)  foydalanib 

kelishmoqda. Biz ham  mazkur kursni o`tish jarayonida hamda hujjatlar andozalarini 

tayyorlashda shu kitobda keltirilgan ma’lumotlarga tayanib ish ko`rib kelmoqdamiz. 

Shuningdek, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari talabalari uchun S.A.Karimov, 

Sh.M.Mahmatmurodov, O.N.Karimovalar tomonidan yaratilgan “Nutq madaniyati va 

davlat tilida ish yuritish” nomli o`quv qo`llanma (Toshkent, O`zbekiston, 2003) ham 

nashr  etildi.  Shunga  qaramasdan  “Davlat  tilida  ish  yuritish,  hujjatchilik  va 

atamashunoslik”  kursi  bo`yicha  yangi  alifbo  hamda  u  asosida  tuzilgan  imlo 

qoidalariga tayanuvchi o`quv qo`llanmaga  bo`lgan  ehtiyoj  mavjudligicha qolmoqda. 

Mana  shu  kabi  talab  va  ehtiyojlar  inobatga  olinib,  yangi  alifbo  va  imlo  qoidalari 

asosida mazkur o`quv-uslubiy majmua yaratildi. 

Mazkur  o`quv-uslubiy  majmua  orqali  universitetni  bitiruvchi  talabalar  – 

bo`lg`usi  mutaxassis-kadrlar  o`z  mutaxassisliklariga  doir  terminlar  ustida  ishlashni, 

kundalik  ish  yuritish  jarayonida  ko`plab  duch  kelinadigan  hujjatlar  bilan  ishlashni 

o`rganadilar.   

 O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA 

 O’RTA TA’LIM VAZIRLIGI 

 

 

 

GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI  

 

  

 

“Tasdiqlayman” GulDU rektori _____________A.Eminov 

“__________” _____________2013 yil 

 

  

“Terminologiya va davlat  tilida ish  yuritish” FANINING  

IShChI O’QUV DASTURI  

 

  

 

Ta’lim sohasi: 5220100 – filologiya  Fakul’tet: Filologiya  

Kafedra: O’zbek tilshunosligi  

Bosqich: 3 

Umumiy o’quv  soati: 28 

                           Auditoriya soati – 18 

                           Amaliy mashg’ulotlar –18 

                           Mustaqil ish topshiriqlari-10 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Guliston – 2013         

 

  

Fanning  ishchi  o’quv  dasturi  namunaviy  o’quv  dasturi  va  o’quv  rejasiga 

muvofiq ishlab chiqildi.    

Tuzuvchilar:L.Dehqonova, Xudoyqulova Sh.V.  – O’zbek tilshunosligi 

kafedrasi katta o’qituvchisi,   __________ (imzo)      

     Taqrizchi:  dots.Pardayeva I.X.  __________ (imzo) 

 

Fanning  ishchi  o’quv  dasturi  “O’zbek  tilshunosligi”    kafedrasining    2013  yil 

“___”  _________  dagi  ___  -  sonli  majlisida  ko’rib  chiqilib,  fakultet  Ilmiy-uslubiy 

Kengashida  ko’rib chiqish uchun tavsiya qilindi.  

 

Kafedra mudiri:                                 Normamatov S. 

 

 Fanning ishchi o’quv dasturi  “Filologiya” fakulteti

 

Ilmiy-uslubiy Kengashining 2013 yil   “___”  _______ dagi “____”     - sonli majlisida tasdiqlandi. 

 

Fakultet Ilmiy-uslubiy 

Kengashi raisi:                                                          dots. M. M. Boyeshanov  

 

Kelishildi:  

O`quv ishlar prorektori                                         N.Barakayev  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

  

 

KIRISh 

Oliy  ta’lim  tizimida  yuksak  malakali,  ijodkorlik  va  tashabbuskorlik 

qobiliyatiga  ega,  kelajakda  kasbiy  va  hayotiy  muammolarni  mustaqil  hal  qila 

oladigan,  yangi    pedagogik  kadrlarni  tayyorlashda  ta’lim  jarayonini  zamonaviy 

o’quv-metodik majmualar bilan ta’minlash muhim ahamiyatga ega.. 

 “Terminologiya  va  davlat  tilida  ish  yuritish”  fanidan  O’quv-uslubiy 

majmua  (O’UM)  –  davlat  ta’lim  standarti  va  fan  dasturida  belgilangan  talabalar 

tomonidan egallanishi lozim bo’lgan  bilim, ko’nikma, malaka va kompetentsiyalarni 

shakllantirishni,  o’quv  jarayonini  kompleks  loyihalash  asosida  kafolatlangan 

natijalarni  olishni,  mustaqil  bilim  olish  va  o’rganishni  hamda  nazoratni  amalga 

oshirishni  ta’minlaydigan,  talabaning  ijodiy  qobiliyatlarini  rivojlantirishga 

yo’naltirilgan    o’quv–uslubiy  manbalar,  didaktik  vositalar  va  materiallar,  elektron 

ta’lim resurslari, o’qitish texnologiyasi, baholash metodlari va mezonlarini o’z ichiga 

oladi. 


O’QUV FANINING MAQSADI VA VAZIFALARI 

 Fanning maqsadi: Oliy o’quv yurtlari talabalari uchun mo’ljallangan mazkur 

kurs  ularga  respublikamizda  faoliyat  ko’rsatayotgan  korxonalar,  tashkilotlar  va 

muassasalarda yuritib kelinayotgan ish qog’ozlari turlari, ularning vazifasi, ularda aks 

etadigan  ma’lumotlar,  axborotlar,  fikr-mulohazalar,  hujjatlarning  zaruriy  qismlari, 

ular bilan bog’liq atamalar to’g’risida ma’lum tushunchalar beradi. 

Ma’lumki,  respublikamizda  1989-yil  29-oktyabrda  o’zbek  tiliga  davlat  tili 

huquqi  berilgan,  1991-yil  31-avgustda  esa  mamlakatimiz  sobiq  sho’rolar 

hukmronligidan  qutilib,  mustaqillikka  erishgan  bo’lsa-da,  bir  qator    korxonalarda 

hujjatlar,  ish  qog’ozlarini  davlat  tilida  yangi  alifbo  va  imlo  qoidalari  asosida 

yuritishga o’tish biroz qiyinchilik bilan kechmoqda. Buning bir qancha sabablari bor, 

albatt.  Ulardan  biri  yangi  alifbo  va  imlo  qoidalari  asosida  davlat  tilida  ish  yuritish 

bo’yicha maxsus o’quv qo’llanmalari, uslubiy ishlarning kamligi bo’lsa, ikkinchidan, 

bu  sohada  ish  yurituvchi  mutaxassis-xodimlar  tayyorlashning  hali  keng  tus 

olmaganligidir. Fanning  vazifalari:  Ish  qog’ozlari  yuritish  bo’yicha  dastlabki  bilimlar 

umumta’lim  maktablari,  litsey  va  kasb-hunar  kollejlarida  berilmoqda.  Chunki  bu 

o’quv  yurtlarini  tugatgan  har  bir  yosh  tegishli  ma’lumotga  egaligi  to’g’risidagi 

hujjatni  qo’lga  olgach,  mustaqil  hayotga  qadam  qo’yadi.  Ana  shu  davrdan  boshlab 

ular  ish  qog’ozlari,  hujjatlarga  har  qadamda  duch  kela  boshlaydilar.  Ishga  kirish 

uchun,  o’quv  yurtiga  hujjat  topshirish  uchun,  mehnat  ta’tili  olish  yoki  biror  voqea 

tufayli  o’z  hisobidan  mehnat  ta’tili  olishi  uchun  ariza  yozishi,  mehnat  ta’tilidan 

qaytganligi  yoki  betoblikdan  so’ng  ishga  tushganligi  to’g’risida  bildirishnoma 

yozishi,  yo’l  qo’yilgan  xato-kamchiliklar  yoki  nojo’ya  xatti-harakatlar  uchun 

tushuntirish  xati  yozishi,  bajarilgan  ishlar  yoki  berilgan  topshiriqlar  yuzasidan, 

xizmat safari bo’yicha hisobot yozishi, yetkazilgan moddiy, ma’naviy yoki jismoniy 

zarar uchun da’vo arizasi yoxud shikoyat xati yozishiga to’g’ri keladi. Ba’zan mana 

shunday  hujjatlarni  o’rta  yoki  o’rta-maxsus  ma’lumotli  mutaxassisgina  emas,  balki 

oliy ma’lumotli malakali mutaxassislar ham to’g’ri rasmiylashtira olmaydilar. Shunga  

ko’ra  oliy  o’quv  yurtlari  talabalari  uchun  “Davlat  tilida  ish  yuritish,  hujjatchilik  va atamashunoslik”  kursining  kiritilishi  hamda  o’qitilishi  har  tomonlama  maqsadga 

muvofiq ish bo’ldi. Shuningdek, bu kurs akademik litsey va kasb-hunar kollejlarida 

keyingi  yillarda  o’tila  boshlagan    “Nutq  madaniyati  va  davlat  tilida  ish  yuritish” 

fanining  mantiqiy  davomi  sifatida  talabalarning  bu  sohadagi  bilimlarini  yanada 

chuqurlashtirish uchun xizmat qiladi. 

 O’quv  dasturi  pedagogika  oliy  o’quv  yurtlarining  ta’lim  rus  tilida    olib 

boriladigan  guruh  talabalari  uchun  mo’ljallangan.  Dastur  rusiyzabon  talabalarning 

o’zbekcha  yozma  va  og’zaki  nutqini  rivojlantirish,  ularni  o’zbek  tilining  barcha 

bo’limlari  bo’yicha  zarur  grammatik  qoidalar  bilan  tanishtirish,  o’zbek  tilida  o’z 

fikrini erkin va to’g’ri bayon etish ko’nikmalarini hosil qilish, o’zbek adabiyotining 

yirik namoyondalari hayoti va ijodi bilan tanishtirish maqsadini ko’zlaydi. 

Fan bo’yicha talabalarning bilimiga, ko’nikma va malakasiga   

qo’yiladigan talablar 

       Mazkur  kurs  talabalarga  amaliyotda  qo’llanib  kelinayotgan  hujjatlar, 

ularning  xillari,  har  bir  hujjatda  qamrab  olinishi  lozim  bo’lgan  o’ziga  xos  dalillar, 

ma’lumotlar,  axborotlar,  fikr-mulohazalar,  ijtimoiy-iqtisodiy,  madaniy  hayotimizga 

oid,  o’z  mutaxassisliklariga  doir  hamda  hujjatlar  yuritishga  oid  atamalar,  ularni 

tanlash va qo’llashdagi o’ziga xos xususiyatlarni kengroq o’rganishlari uchun xizmat 

qiladi. 


Fanning boshqa fanlar bilan o’zaro bog’liqligi va uslubiy jihatdan uzviy 

ketma-ketligi 

 Fanning  filolog  mutaxassislarni  tayyorlashdagi  tutgan  o’rni  katta.  Bu  fan 

«Hozirgi o’zbek adabiy tili», «Ona tili o’qitish metodikasi», «Til tarixi» fanlari bilan 

fanlararo  bog’lanishga  ega.  Terminologiya  va  davlat  tilida  ish  yuritish  o’zining 

so’nggi  yutuqlari  bilan  areal  tilshunoslik,  sotsiolingvistika  fani  bilan  omuxtalashib 

ketdi. 


Mazkur  fanning  dasturini  amalga  oshirish  o’quv  rejasida  rejalashtirilgan 

umumkasbiy va ixtisoslik fanlaridan etarli bilim va ko’nikmalarga ega bo’lishni 

talab  etadi.  Bu  fan  o’quv  rejadagi  "Hozirgi  o’zbek  adabiy  tili"  va  “Ona  tili 

o’qitish  metodika”si  fanlari  bilan  o’rganiladigan  muammolarning  umumiyligi 

orqali uzviy bog’liq bo’lib, bular bir—birini to’ldirishga xizmat qiladi. 

Fanning ishlab chiqarishdagi o’rni 

Talabalarda  “Terminologiya  va  davlat  tilida  ish  yuritish”  fani  bo’yicha 

bilimlarni  shakllantirishga  doir  muayyan  bilimga  ega  bo’lish  va  ularni  amaliyotda 

tatbiq etish muhim ahamiyatga ega. Bu jarayon bevosita amaliy va ilmiy, ma’naviy-

ma’rifiy sohalarda amaliy jihatdan alohida ahamiyat kasb etadi.  

 

Fanni o’qitish zamonaviy axborot va pedagogik texnologiyalar 

Talabalarning  “Terminologiya  va  davlat  tilida  ish  yuritish”  fanini 

o’zlashtirishlari  uchun  o’qitishning  ilg’or  va  zamonaviy  usullaridan  foydalanish, 

yangi informatsion-pedagogik texnologiyalarni tadbiq qilish muhim ahamiyatga ega. 

Uni  o’qitishda  zamonaviy  ilg’or  pedagogik  texnologiyalardan,  jumladan,  darslik, 

o’quv  va  uslubiy  qo’llanmalar,  ma’ruza  matnlari,  tarqatma  materiallar,  elektron 


 

materiallar,  virtual    stendlar  hamda  magnitafonga  yozib  olishdan,  shuningdek,  ta’limning    «Elpig’ich»,  “Matbuot  konferentsiyasi”  «Bumerang»,  «Torozi» 

texnologiyalari;  bahs-munozara,  konferens  dars,  seminar-trening  kabi  dars  turlari, 

aqliy  hujum,  charxpalak,  klasterlarga  bo’lish  kabi    interaktiv    usullari  qo’llanadi. 

Ta’lim  jarayonida    audio-video    vositalari  (SD,  DVD),  internet  saydlari,  xalqaro 

teletarmoqlar tizimidan  foydalaniladi. 

 

Fandan o’tiladigan mavzular va ular bo’yicha mashg’ulot turlariga ajratilgan soatlarning taqsimoti 

 

“Terminologiya va davlat tilida ish yuritish” fanining kalendar tematik ish rejasi 

 

№ O’tiladigan mav           Mavzular 

Soat  

 

Sana  Ijro 

bel. 

Izoh 

1.  1

“Terminologiya va davlat tilida ish yuritish 

asoslari” kursining maqsad va vazifalari. Ish 

yuritish tarixi.  

 

  

2.   Yangi alifboning joriy qilinishi. 

  

 

3.  2

Termin va lug’at haqida ma’lumot. Termin va 

terminologiya. 

  

 

4.  4

Jahon va o’zbek olimlarining termin haqidagi 

qarashlari. Ixtisos. terminlari ustida ishlash. 

  

 

5.  6

Hujjatchilik tarixi. 

 

  

6.  7

Davlat tilida ish qog’ozlari yuritish. Tarjimayi 

hol, tavsifnoma, tavsiyanoma. 

  

 

7.  8

Yangi alifboda hujjatlar tayyorlash: 

tushuntirish xati, tilxat, ishonch xati, hisobot.  

  

 

8.  9

Yangi  alifboda  hujjatlar  tayyorlash:  ariza, 

e’lon,  buyruq,  dalolatnoma,  ma’lumotnoma, 

reklama. 

 

  

9.  1

Yangi 


alifboda 

hujjatlar 

tayyorlash: 

shartnoma, majlis bayoni, bildirishnoma. 

   

 

 

Jami 18 

 

 

 

 

 

 

Kafedra mudiri   

 

 

 

S.Normamatov 

 

 

 

 

 

 

 

Amaliy mashg’ulotlarning mazmuni. 

 

1.“Terminologiya  va  davlat  tilida  ish  yuritish  asoslari”  kursining  maqsad  va 

vazifalari. Ish yuritish tarixi. (2 soat) 

  «Terminologiya  va    davlat  tilida  ish  yuritish  asoslari»  fani  oldiga  qo’yiladigan 

maqsad  va  vazifalar.  So’z  va  termin,  ularning  mushtarak  hamda  farqli  jihatlari 

haqida talabalarga ma’lumot berish. 

 [A2.9-16; A3.6-12; A7.3-7; Q4.6-16;A12 6-24;]. 

 2.Yangi alifboning joriy qilinishi. (2 soat) 

  Yangi  alifboning  joriy  qilinishi,  afzalliklari  haqida  talabalarga  ma’lumot 

berish.  Yangi  alifboga  asoslangan  imloda  hujjat  tayyorlash:  tarjimayi  hol, 

tavsifnoma.  Tavsifnoma  va  tavsiyanomaning  o’xshash  hamda  o’ziga  xos 

tomonlari.  Tavsifnoma  va  tavsiyanomadan  ko’zda  tutiladigan  maqsad,  ularning 

zaruriy qismlari. Har ikkalasining vazifalari 

 [A3.12-59; A2.16-45; Q3.16-48; A12 15-35; A13.13-25]. 

 3. Termin va lug’at haqida ma’lumot. Termin va terminologiya(2 soat) 

Lug’atshunoslik  sohasidagi  ildam  qadamlar.  Mutaxassislikka  oid  adabiyotlardan 

terminlarni aniqlash, tahlil qilish. 

  [A2.112-182; A3.83-133; Q3.81–121; Q4.19-35; A12 20-42; A13.18-35]. 

 4.Jahon  va  o’zbek  olimlarining  termin  haqidagi  qarashlari.  Ixtisos. 

terminlari ustida ishlash. (2 soat) 

  Jahon  va  o’zbek  olimlarining  termin  haqidagi  qarashlari  haqida  talabalarga 

tushuncha berish. Ixtisoslik terminlari ustida ishlash.   

“Terminologiya”fanining  taraqqiyot  bosqichlari  va  o’rganilishi  haqida  ma’lumot 

berish.  Mutaxassislikka oid adabiyotlardan terminlarni aniqlash, tahlil qilish. 

 [A2.108-335; A3.116-210; Q3.110-148; Q4.23-48; A12 26-55; A13.24-58]. 5.Hujjatchilik tarixi. (2 soat) 

O’zbek hujjatchiligi tarixi. Hujjat yuritish bilan bog’liq muammolar va ularni 

bartaraf etish yo’llari haqida tushuncha berish. Hujjat turlaridan namunalar keltirish. 

 [A1.27-35; A5.4-14; A7.7-11; Q1.5-15; Q3.150-157; Q4.27-48; A13.35-62 6.Davlat tilida ish qog’ozlari yuritish. Tarjimayi hol, tavsifnoma,  

tavsiyanoma. (2 soat) 

Yangi alifboga asoslangan imloda hujjat tayyorlash: tarjimayi hol, tavsifnoma 

Tavsifnoma va tavsiyanomaning o’xshash hamda o’ziga xos tomonlari. Tavsifnoma va  

tavsiyanomadan ko’zda tutiladigan maqsad, ularning zaruriy qismlari.  

Har ikkalasining vazifalari.      

 [A1.35-39; A5.15-25; A7.12-19; 

Q1.16-20; Q3.158-162; Q4.49-55; A13.63-73].    

7.Yangi alifboda hujjatlar tayyorlash: tushuntirish xati, tilxat, ishonch xati, 

hisobot. (2 soat) 

  Tushuntirish  xati  va  tilxatning  vazifasi,  ularda  qayd  etiladigan  ma’lumotlar 

hamda ularning zaruriy qismlari. Mazkur hujjatlarning namunalarini tayyorlash. 

Ishonch xati, uning vazifasi, tarkibiy qismlari, ularning turlari: shaxsiy va rasmiy 10 

 

ishonch  xatlari.  Hisobot,  uning  vazifasi,  turlari.  Bu  hujjatlarning  zaruriy qismlari, ularning namunalari ustida ishlash.           

[A1.49-53; A5.121-128; A7.30-33; Q3.182-186; Q4.65-68; A13.84] Yüklə 1,01 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə