Gələcəyin DurumuYüklə 5,01 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/15
tarix21.04.2017
ölçüsü5,01 Kb.
#15040
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Ümumdünya BMT Assosiasiyaları Federasiyası, Minilliyin Layihəsi
2007
GƏLƏCƏYİN DURUMU
C
EROM
 K.Q
LENN
 

 T
EODOR
 C.Q
ORDON
Gələcəyin Durumu Birləşmiş Mİllətlər Təşkilatının, ona üzv-ölkələrin və vətəndaş cəmiyyətinin  
gələcəyi haqda aydın təsəvvürlər yaradan məlumat xarakterli bir nəşrdir. 
Ban Ki-mun, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Katibi
- 1 -

Ümumdünya BMT Assosiasiyaları Federasiyası, Minilliyin Layihəsi
2007-ci   il   üçün   Gələcəyin   Durumu  hesabatı   Birləşmiş   Millətlər   Təşkilatının   gündəliyini  
müəyyənləşdirən və indi ictimai həyatın bütün sahələrində qərar qəbul edən şəxslər tərəfindən  
diqqət yetirilməli olan qlobal meyllərə və çağırışlara dair dəqiq araşdırmaları özündə əks etdirir. 
Hans   Bliks,   Prezident,   BMT   Cəmiyyətlərinin  Ümumdünya   Federasiyası   və   AEBA-nın 
(Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik) sabiq Baş Direktoru 
Hər   il   yeniləşdirilən   15   Qlobal   Çağırış   adlı   nəşr   XXI   əsrin   əvvəllərindəki   ümdə   məsələlərlə  
müstəsna tanışlıq xarakteri daşıyır.  
Maykl Marien, redaktor, Gələcəyin İcmalı
Gələcəyin Durumu gələcək qlobal meyllərin və problemlərin unikal hərtərəfli bir mənzərəsidir.  
O, həm çox oxunaqlı, həm də insanı düşünməyə vadar edən bir nəşrdir.  
Cerom Binde, YUNESKO-nun Ehtiyat Tədbirlər İdarəsinin Direktoru
Bu, Gələcəyin Durumunun 11-ci buraxılışı Minilliyin Layihəsi vasitəsilə son onillikdə aparılmış  
əvəzsiz işləri və əvvəlki buraxılışların yüksək standartlarını davam etdirir. 
Səfir Con MakDonald, Prezident, Çoxşaxəli Diplomatiya İnstitutu
İctimai rifahı qorumaq üçün özlərində daha yaxşı dəyişikliyə nail olmaq məqsədilə qloballaşma  
meyllərini, təşkilatların və hökumətlərin mövqelərini dərk etmək marağında olan hər bir kəs üçün  
unikal yardımçı vəsait.
Karlos Lopes, BMT-nin Baş Katibinin Yardımçısı və YUNİTAR-ın İcraçı Direktoru 
Qərarların qəbul edilməsi və ya siyasətin qurulması üçün uzunmüddətli riskləri qiymətləndirən  
hər bir kəsin öz ssenarilərinin qurulmasında qlobal amilləri bildirmək və zənginləşdirmək üçün  
Minilliyin Layihəsinin Gələcəyin Durumu hesabatı kimi bir vəsaitə ehtiyacı vardır. 
Uilyam Kosqrov, Prezident,  Bureau d’Audiences Publiques sur l’Environnement (Kvebek, 
Kanada) və  “Dünya Su Ehtiyatlarının Vəziyyəti: Su Problemi ilə Hər Kəs Məşğul Olmalıdır” 
hesabatının həm-müəllifi
Gələcəyin Durumu  qlobal dəyişikliyə dair çox qiymətli bir icmaldır və maarifləndirmə imkanlarının  
gələcəyi haqqında bu icmaldakı müzakirələr Təhsil Nazirliyimiz üçün mühüm ideyalar vermişdir . 
Li Yanq-tak, Koreya Fond Birjasının Sədri və İcraçı Direktoru 
Gələcəyin   Durumu  bizim   diqqətimizi   dünyadakı   bütün   hərbi   büdcələrdən   daha   çox   gəlir  
toplayan iri miqyasda icbari əməyə və mütəşəkkil cinayətkarlığa yönəldir.
Rocer Plant, BƏT (Beynəlxalq Əmək Təşkilatı), İcbari Əməyə qarşı Mübarizə  üzrə Xüsusi 
Fəaliyyət Proqramının Rəhbəri
Gələcəyin   Durumu  adlı   illik   hesabatların   onundan   səkkizi   gələcək   haqqında   digər   nəşrlərlə 
yanaşı Gələcəyin İcmalı tərəfindən ilin ən yaxşı kitabları seçilmişdir. 
ISBN: 0-9722051-6-0
ABŞ Konqresi Kitabxanasının Yoxlama Nömrəsi: 98-646672
© 2007 Ümumdünya BMT Cəmiyyətlərinin Ümumdünya Federasiyası və Birləşmiş Millətlər Universitetinin 
Amerika Şurası
    4421 Qarrison küçəsi, ŞQ (Şimal-Qərb)
    Vaşinqton, 20016-4055 ABŞ
Cerom K. Qlenn və Teodor C.Qordon
Üzlük Darvin Foye tərəfindən hazırlanıb, www.5th-density.com
2007 Gələcəyin Durumu                                                                                                                           
2

Ümumdünya BMT Assosiasiyaları Federasiyası, Minilliyin Layihəsi
ÇAP BÖLMƏSİ — MÜNDƏRİCAT
2007-ci  il üçün  Gələcəyin  Durumu  iki  hissədən ibarətdir: çap və  kompakt disk (CD) 
variantları.   Bu   nəşr   2006-07-ci   illərdə   aparılmış   hər   bir   araşdırmanın   icmalından 
ibarətdir. Əlavə edilmiş təqribən 6 000 səhifəlik kompakt disk variantında isə 1996-cı 
ildən bəri Minilliyin Layihəsi çərçivəsində ümumən görülmüş işlərə dair məlumatlar və 
bu çap bölməsinə daxil edilmiş araşdırmaların təfərrüatları toplanmışdır. 
 
QEYD:   bu   Mündəricatda   göstərilmiş   səhifə   nömrələri  Gələcəyin   Durumunun  çap 
bölməsinin səhifə nömrələrini əks etdirir, Word-formatlı yazı versiyasını isə əks etdirmir. 
Ön Söz
Xülasə…………………………………………………………………………………………..21
1. Qlobal Çağırışlar..………..…………………………….………………………….………32
2. Gələcəyin Durumu İndeksi ...........……………………………………………………...77 
3.  2030-cu ildə Təhsil və Tədris………..………………………….………………………53
4. Ekoloji Təhlükəsizliyin Aktual Məsələləri .......... ... ... ..…..…................………… 79
Əlavələr
Minilliyin Layihəsi İştirakçılarının Demoqrafik Göstəriciləri…...…………….……………..93
Akronimlər və Abreviaturalar……........................…...……………………….………….96
Qrafik və Cədvəllərin siyahısı.…........…………………………………………………....98
Kompakt disk bölməsinin mündəricatı növbəti səhifədədir.
2007 Gələcəyin Durumu                                                                                                                           
3

Ümumdünya BMT Assosiasiyaları Federasiyası, Minilliyin Layihəsi
KOMPAKT DİSK BÖLMƏSİ—MÜNDƏRİCAT
Çap bölməsinin Mündəricatı əvvəlki səhifədədir
Əlavə edilmiş təqribən 6 000 səhifəlik kompakt disk variantında isə 1996-cı ildən bəri 
Minilliyin   Layihəsi   çərçivəsində   ümumən   görülmüş   işlərə   dair   məlumatlar   və   bu   çap 
bölməsinə daxil edilmiş araşdırmaların təfərrüatları toplanmışdır. 
Xülasə (10 səhifə)
1. Qlobal Çağırışlar (1 100 səhifə)
2. Gələcəyin Durumu İndeksi
2.1 Qlobal GDİ (261 səhifə)
2.2 Milli GDİ-ləri (89 səhifə)
2.3 Qlobal Çağırışların Qiymətləndirilməsi (94 səhifə)
3. Qlobal ssenarilər
3.1 2050-ci ilə qədər Normativ Ssenari (21 səhifə)
3.2 Tədqiqat Ssenariləri (41 səhifə)
3.3 Çox uzun müddətli Ssenarilər—1 000 il (23 səhifə)
3.4 Terrorizmlə mübarizə Ssenariləri, Fəaliyyətlər və Siyasətlər (40 səhifə)
3.5 Elm və Texnologiya sahəsində Qlobal Ssenarilər 2025 (21 səhifə)
3.6 Qlobal Enerji Ssenariləri 2020 (103 səhifə)
3.7 Yaxın Şərq Sülh Ssenariləri (91 səhifə)
4. Elm və Texnologiya 
4.1 Elm və Texnologiya  sahələrində Gələcək İdarəetmə və Siyasət Məsələləri 
(400 səhifə)
4.2 Nanotexnologiya: Gələcək Hərbi, Ekoloji, Sağlamlıq Mülahizələri (21 səhifə)
5. 2030-cu ildə Təhsil və Tədris (59 səhifə)
6. Gələcəyin Əxlaqi Məsələləri (69 səhifə)
7. 2050-ci il üçün Qlobal Məqsədlər (24 səhifə)
8. Qlobal Çağırışlar üzrə Dünya Liderləri (42 səhifə)
9. Ekoloji Təhlükəsizlik 
9.1  Ekoloji Təhlükəsizliyin Aktual Məsələləri (525 səhifə)
9.2   Ekoloji   təhlükəsizlik:   Meydana   çıxan   Beynəlxalq   Təriflər,   Anlayışlar   və 
Siyasət Mülahizələri (42 səhifə)
9.3 Ekoloji təhlükəsizlik: Hərbi Əməliyyatlarda Ekoloji Məsələlərin İdarə Olunması 
üzrə BMT Doktrinası (113 səhifə)
2007 Gələcəyin Durumu                                                                                                                           
4

Ümumdünya BMT Assosiasiyaları Federasiyası, Minilliyin Layihəsi
9.4 Hərbi Əməliyyatlarda Ekoloji Cinayətlər və Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi 
(BCM) – BMT-nin Perspektivləri (31 səhifə)
9.5 Ekoloji Təhlükəsizlik və Potensial Hərbi Tələblər (44 səhifə)
10. Davamlı İnkişafın Ölçülməsi və Ona Yardımın Göstərilməsi 
10.1 Davamlı İnkişafın Ölçülməsi (61 səhifə)
10.2 Həyat Göstəricilərinin Keyfiyyəti və Davamlılığı (9 səhifə)
10.3 Davamlı İnkişaf üçün Tərəfdaşlıq (48 səhifə)
10.4 Haiti üçün Marşal Planı (12 səhifə)
11. Qərar Qəbul Etmə Prosesində Gələcəyə dair Araşdırmanın Uğurla Həyata Keçirilməsi 
üçün Tələb Olunan Amillər (55 səhifə)
Əlavələr (2 500 səhifə) 
Əlavə A:  Minilliyin Layihəsinin İştirakçıları
                             (qoşulma barədə məlumat və ölkələrlə birgə adların siyahısı)
Əlavə B:
Gələcəyin Durumu İndeksi Bölməsi
Əlavə C:
Qlobal Ssenarilər
Əlavə D:
Elm və Texnologiya
Əlavə E:
2030-cü ildə Təhsil və Tədris
Əlavə F:
Qlobal Əxlaq
Əlavə G:
2050-ci il üçün Qlobal Məqsədlər
Əlavə H:
Qlobal Məqsədlər üzrə Dünya Liderləri
Əlavə I:
Ekoloji Təhlükəsizlik Təlimləri 
Əlavə J:
Davamlı İnkişafın Ölçülməsi və Ona Yardımın Göstərilməsi 
Əlavə K:
Qərar   Qəbul   Etmə   Prosesində   Gələcəyə   dair   Araşdırmanın   Uğurla 
Həyata Keçirilməsi üçün Tələb Olunan Amillər 
Əlavə L:
“Real Time Delphi” (Delfi Real Vaxt) Prosesi
Əlavə M:
700-ə yaxın Ssenarinin Şərhli Biblioqrafiyası 
Əlavə N:       Digər Şərhli Biblioqrafiyalar:
Etika və Əxlaq məsələləri üzrə Əlaqədar Təşkilatlar
Qlobal Enerji Ssenariləri və Əlaqədar Tədqiqatyönlü Qadın/Gender 
Təşkilatları 
Əlavə O:
Gələcəyin Durumu və Minilliyin Layihəsinin 10-cu İldönümünə dair 
irəli sürülən fikirlər
Əlavə P:
Minilliyin Layihəsinin Nəşrləri
Akronimlər və Abreviaturalar
2007 Gələcəyin Durumu                                                                                                                           
5

Ümumdünya BMT Assosiasiyaları Federasiyası, Minilliyin Layihəsi
Minilliyin Layihəsi üzrə Əlaqə Mərkəzləri 
Öz əlaqə mərkəzlərinin (fərdlər və təsisatlar) köməyilə Minilliyin Layihəsi qlobal və yerli 
perspektivləri bir-birilə əlaqələndirir. 
Argentina
Miqel Anxel Quterres
Latın Amerikası Qloballaşma və Perspektivlər Mərkəzi
Buenos Ayres, Argentina
Avstraliya
Çarlz Bras
Gələcək Fondu
Melburn, Avstraliya
Azərbaycan
Reyhan Huseynova
Əli M. Abbasov
Azərbaycan Gələcək
Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri
Araşdırmalar Cəmiyyəti
Bakı, Azərbaycan
Bakı, Azərbaycan
Braziliya
Arnoldo Joze de Hoyo və Rosa Aleqria
San-Paulu Katolik Universiteti
San Paulu, Braziliya
Brüssel
Filip Destat
Destri Institutu
Namur, Belçika
Kanada
Katerin Kosqrove
Devid Harris
Futurist
           Dəyişiklikdən Yararlanma Alyansı
Monreal, Kvebek, Kanada 
Kinqston, ON, Kanada
Mərkəzi Avropa
Pavel Novaçek
Ivan Klineç
Karl Universiteti
Proqnozlar Institutu
Praqa, Çex Respublikası
Bratislava, Slovakiya
Çili
Hektor Kasanueva
Qloballaşma və Perspektivlər İnstitutu (IGP)
Miqel Servantes Universiteti
Santyaqo, Çili
2007 Gələcəyin Durumu                                                                                                                           
6

Ümumdünya BMT Assosiasiyaları Federasiyası, Minilliyin Layihəsi
Çin
Rusonq Vang
Jouyinq Jin
Təbiət Elmləri Akademiyası
Sosial Elmlər Akademiyası
Pekin, Çin
Pekin, Çin
Misir
Kamal Zəki Mahmud Şer
Misir-Ərəb Gələcək Araşdırmalar Assosiasiyası
Qahirə, Misir
Finlandiya
Yuha Kaskinen
Finlandiya Gələcək Məsələlər Akademiyası, Gələcəyin Araşdırılması Mərkəzi
Turku, Finlandiya
Fransa
Səfiyə Rişo
Perspektivlər-Gələcək Tədbirlər Şəbəkəsi (PFN)
Paris, Fransa
Almaniya
Korneliya Dahaym
“Z_punkt GmbH” şirkəti
Essen, Almaniya
Körfəz Bölgəsi
Ismayıl əl-Şatti
Baş Nazirin İdarəsi
Küveyt, Küveyt
İran
Möhsün Bəhrami
Əmir Kabir Texnologiyalar Universiteti
Tehran, İran
Hindistan
Anandhavalli Mahadevan
Mohan K. Tikku
Maduray Kamarac Universiteti
Futurist/Jurnalist
Maduray, Hindistan
Yeni Dehli, Hindistan
İtaliya
Eleonora Barbieri Massini
Qreqorian Universiteti
Roma, İtaliya
2007 Gələcəyin Durumu                                                                                                                           
7

Ümumdünya BMT Assosiasiyaları Federasiyası, Minilliyin Layihəsi
Yaponiya
Şinci Matsumoto
CSP Korporasiyası
Tokyo, Yaponiya
Meksika
Konsepsyon Olavarrieta
Nodo Mexicano. El Proyecto Del Milenio, A.C.
Mexiko, Meksika
Rusiya
Nadejda Qaponenko
Renat Perelyot
Rusiya İqtisadiyyat, Siyasət və
Sistemlərin Təhlili Institutu
Hüquq İnstitutu
Rusiya Elmlər Akademiyası
Moskva, Rusiya
Moskva, Rusiya
Silikon Vadisi
Con C. Qotsman
“Clarity Group” (Aydınlıq Qrupu)
Palo Alto Kaliforniya, ABŞ
Cənubi Afrika
Geçi Karuri
           Bob Day və JP Landman
Bəşəri Elmlər Araşdırma Şurası
 “Futurist Consultants”
Pretoriya, Cənubi Afrika
           Gautenq, Cənubi Afrika 
Cənubi Koreya
Yonqsuk Park
BMT Gələcəyin Forumu
Seul, Koreya 
Türkiyə
Alper Alsan
Siemens A.S. və Türkiyə Futuristlər Assosiasiyası
İstanbul, Türkiyə
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri
Hind Almualla
Bilik və İnsan İnkişafı üzrə Qurum
Dubay, BƏƏ
Birləşmiş Krallıq
Conatan Karr-Uest
İncəsənətin, İstehsalatın və Ticarətin Təşviqatı üzrə Kral Cəmiyyəti
London, Birləşmiş Krallıq
2007 Gələcəyin Durumu                                                                                                                           
8

Ümumdünya BMT Assosiasiyaları Federasiyası, Minilliyin Layihəsi
Venesuela
Xose Kordeyro
Sociedad Mundial del Futuro Venezuela
Karakas, Venesuela
Experimental Cyber-Node
Frank Katanzaro
Arcturus Araşdırma & Tərtibat Qrupu
Mauyi, Havay adaları
EyE (Escenarios y Estrategia)
Eduardo Balbi
Buenos Ayres, Argentina
2007 Gələcəyin Durumu                                                                                                                           
9

Ümumdünya BMT Assosiasiyaları Federasiyası, Minilliyin Layihəsi
BMT   Cəmiyyətlərinin  Ümumdünya   Federasiyası   və  
Birləşmiş   Millətlər   Universitetinin 
Amerika Şurası tərəfindən həyata keçirilən Minilliyin Layihəsinin 2006-07-ci illər üçün 
tədqiqat proqramı aşağıda sadalananlar tərəfindən maliyyələşdirilmişdir:

Applied Materials

Army Environmental Policy Institute, ABŞ Ordusu

Deloitte & Touche, LLP

Gələcək Fondu

Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi

Koreya   Respublikası   Təhsil   Nazirliyi   və   Təhsil   üzrə   Prezident 
Komissiyası

BMT Gələcək Forumu (Koreya)
digər formada dəstək göstərən qurumlar aşağıdakılardır: 

CIM Engineering

Smitsonian Institute

BMT Assosiasiyalarının Ümumdünya Federasiyası

Ümumdünya Gələcək Cəmiyyəti
Bu,   qlobal   düşünmə   kontekstini   müəyyən   etmək   və   qlobal   məsələlər,   imkanlar, 
çağırışlar və strategiyalara dair daha aydın təsəvvürlər yaratmaq məqsədini daşıyan illik 
hesabatlar seriyasından on birinci hesabatdır. 
Minilliyin  Layihəsinin  məqsədləri  gələcəyə dair tədqiqatın təşkilinə yardım etməkdən, 
gələcək   haqqında   düşünmə   tərzini   yaxşılaşdırmaqdan   və   müvafiq   olaraq     gələcək 
haqqında sağlam düşünmə tərzinə nail olmaq məqsədilə siyasət quruculuğunda, ixtisas 
artırmada, ictimai təhsildə və əks-əlaqənin təmin olunmasında mülahizələr irəli sürmək 
üçün   bu   təsəvvürləri   müxtəlif   kütləvi   informasiya   vasitələrinin   köməyilə 
mümkünləşdirməkdir. 
Layihə uzunmüddətli məsələlər, imkanlar, məqsədlər və strategiyaların erkən hazırlığı 
və   təhlili   üçün   çoxşaxəli   araşdırma   və   təsisatlararası   səviyyədə,   həmçinin   müxtəlif 
mədəniyyətlərə   məxsus   müstəqil   qlobal   bacarıqları   təmin   etmək   məqsədilə   işlənib 
hazırlanmışdır.
Layihə   gələcəyin   yalnız   bir   dəfəlik   tədqiqi   üçün   nəzərdə   tutulmayıb,   o,   mövcud 
bacarıqları   intellektual,   coğrafi   və   institusional   cəhətdən   geniş   yayılmış   tədqiqat 
mərkəzləri kimi təmin etmək məqsədi daşıyır.  
Bu   iş   üzrə   hər   hansı   bir   məlumat   arzuolunandır   və   növbəti  Gələcəyin   Durumunu 
formalaşdırmağa kömək edəcəkdir.
2007 Gələcəyin Durumu                                                                                                                           
10

Ümumdünya BMT Assosiasiyaları Federasiyası, Minilliyin Layihəsi
Əvvəlki Gələcəyin Durumu hesabatlarını ərəb, çin, ingilis, fransız, koreya, fars və ispan 
dillərində əldə etmək olar.  www.acunu.org  saytının “Kitablar və Hesabatlar” bölməsinə 
müraciət edin.
Gələcəyin   Durumu  hesabatının   oxucuları   həmçinin   gələcəyi   necə   tədqiq   etmək 
haqqında   27   fəslin   toplumu   olan   Gələcək   Araşdırmalar   Metodologiyasının   2.0   CD 
kompakt disk versiyasına da maraq göstərə bilərlər.

2007 Gələcəyin Durumu                                                                                                                           
11

Ümumdünya BMT Assosiasiyaları Federasiyası, Minilliyin Layihəsi
Minilliyin Layihəsi üzrə Planlaşdırma Komitəsi
Alper Alsan, Siemens A.S. və Türkiyə Futuristlər Assosiasiyası, Istanbul, Türkiyə
Ismayıl əl-Şatti, Baş Müşavir, Baş Nazirin İdarəsi, Küveyt hökuməti, Küveyt
Möhsün Bəhrami, Əmir Kabir Texnologiyalar Universiteti və İran Milli Tədqiqatlar Şurası, 
Tehran, İran
Eduardo Raul Balbi, Sssenarilər və Strategiyalar (Escenarios y Estrategia – EYE),
Buenos Ayres, Argentina
Eleonora Barbieri Massini, Qreqorian Universiteti, Roma, İtaliya
Cerom Binde, Təhlil və Proqnozlar İdarəsinin müdiri, YUNESKO, Paris, Fransa
Piter Bispandemik, Gələcəyin Araşdırılması, Hyuston Universiteti, Hyuston, Texas, ABŞ
Çarlz Bras, Gələcək Fondu, Melburn, Avstraliya
Conatan Karr-Uest, İncəsənətin, İstehsalatın və Ticarətin Təşviqatı üzrə Kral Cəmiyyəti
London, Birləşmiş Krallıq
Frank Katanzaro, Arcturus Research & Design Group, Mauyi, Havay adaları, ABŞ
Xose Kordeyro, Sociedad Mundial del Futuro Venezuela, Karakas, Venesuela
Katerin   Kosqrove,   Məzmun   üzrə   müdir,   Kvebek   Liberal   Partiyası,   Monreal,   Kvebek, 
Kanada
Corc Kovan, Santa-Fe Universitetinin təsisçisi, Santa-Fe, Hyu-Meksiko, ABŞ
Korneliya Dahaym, “Z_punkt GmbH” şirkəti, Essen, Almaniya
Fransisko Dallmayer, Biomüxtəliflik, Smithsonian Institution, Vaşinqton KD, ABŞ
Filip Destat, Destri Institutunun Baş Müdiri, Namur, Valloniya, Belçika
Elizabet   Floresku,   Tədqiqatlar   üzrə   Müdir,   BMT   Assosiasiyaları   Ümumdünya 
Federasiyası, Minilliyin Layihəsi, Kalqari, Alberta ştatı, Kanada
Nadejda Qaponenko, Rusiya İqtisadiyyat, Siyasət və Hüquq İnstitutu, Moskva, Rusiya
Cerom K. Qlenn, BMT Cəmiyyətlərinin Ümumdünya Federasiyası, Minilliyin Layihəsinin 
Rəhbəri, Vaşinqton KD, ABŞ
Mişel Qode, Conservatoire d'Arts et Métiers, Paris, Fransa
Teodor C. Qordon, BMT Cəmiyyətlərinin Ümumdünya Federasiyası, Minilliyin Layihəsi, 
Baş Həmkar “Old Lyme CT” şirkəti, ABŞ
Con C. Qotsman, “Clarity Group” şirkətinin prezidenti, Aferton, Kaliforniya, ABŞ
Miqel   A.   Quterres,   Latın   Amerikası   Qloballaşma   və   Perspektivlər   Mərkəzi,   Buenos 
Ayres, Argentina
Heyzel Henderson, Futurist, Müəllif və Məsləhətçi, Sent Oqustin, Florida, ABŞ
Arnoldo Joze de Hoyos Quevara, PUC-SP San-Paulu Katolik Universiteti, San Paulu, 
Braziliya
Reyhan Huseynova, Azərbaycan Gələcəyin Araşdırılması Cəmiyyəti, Bakı, Azərbaycan
Jouyinq Jin, Çin Sosial Elmlər Akademiyası, Pekin, Çin
Geçi   Karuri,   Tədqiqatlar   üzrə   Baş   Menecer,   Bəşəri   Elmlər   sahəsində   Araşdırmalar 
Şurası, Pretoriya, Cənubi Afrika
Yuha   Kaskinen,   Finlandiya   Gələcək   Məsələlər   Akademiyası,   Finlandiya   Gələcəyin 
Araşdırılması Mərkəzinin Müdiri, Turku, Finlandiya
Anandhavalli   Mahadevan,   Gələcəyin   Araşdırılması   Proqramının   Rəhbəri,   Maduray 
Kamarac Universiteti, Maduray, Hindistan
2007 Gələcəyin Durumu                                                                                                                           
12

Ümumdünya BMT Assosiasiyaları Federasiyası, Minilliyin Layihəsi
Kamal Zəki Mahmud Şer, Misir-Ərəb Gələcək Tədqiqatlar Assosiasiyasının Baş Katibi, 
Qahirə, Misir
Şinci   Matsumoto,   CSP   Korporasiyasının   prezidenti,   Yaponiya   Gələcək   Araşdırmalar 
Cəmiyyətinin üzvü, Tokyo, Yaponiya
Pavel   Novaçek,   Palaski   Universiteti,   Olomuk   və   Karl   Universiteti,   Praqa,   Çex 
Respublikası
Konsepsyon   Olavarrieta,   Nodo   Mexicano.   El   Proyecto   Del   Milenio,   A.C.,   Mexiko, 
Meksika
Yonqsuk   Park,   BMT   Gələcəyin   Forumu   şəbəkəsinin   prezidenti,   Seul,   Koreya 
Respublikası
Çarlz   Perrotet,   “The   Futures   Strategy   Group”   (Gələcəyin   Strategiyası   Qrupu) 
qurumunun rəhbəri, Qlastonbyuri, Konnektikut, ABŞ
Kristina Puentes-Markides, Pan-Amerikan Səhiyyə Təşkilatı, Vaşinqton KD, ABŞ
Devid Receski, “Woodrow Wilson” Mərkəzi, Tədbirlilik və İdarəetmə bölməsinin Müdiri, 
Vaşinqton KD, ABŞ
Səfiyə   Rişo,   Perspektivlər-Gələcək   Tədbirlər   Şəbəkəsinin   (PFN)   prezidenti,   Paris, 
Fransa
Stenli Rouzen, Futurist, Los Anceles, Kaliforniya, ABŞ
Mixali Simai, Ümumdünya İqtisadiyyat Universitetinin direktoru, Budapeşt, Macarıstan
Rusonq Vang, Çin Təbiət Elmləri Akademiyası, Pekin, Çin
Pera Vels, BMT Cəmiyyətlərinin Ümumdünya Federasiyasının Baş Katibi
Pol Verbos, Milli Elmlər Fondu, Arlinqton, Virciniya, ABŞ
Sponsorların Nümayəndələri
Əli Abbasov, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri, Azərbaycan Respublikası
Uilyam Koplin, “Applied Materials” şirkəti, ABŞ
Con Fittipaldi, Army Environmental Policy Institute, ABŞ Ordusu
Yolter Kistler və və Bob Sitron, Sitron, Gələcək Fondu, ABŞ
Yonqsuk Park, BMT Gələcək Forumu, Koreya Respublikası
Maykl Stonekinq, Deloitte & Touche LLP, ABŞ
2007 Gələcəyin Durumu                                                                                                                           
13

Ümumdünya BMT Assosiasiyaları Federasiyası, Minilliyin Layihəsi

Yüklə 5,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin