Genel hüKÜmler 1- malzemenin teslimi Cumhuriyet Anadolu LisesiYüklə 29,93 Kb.
tarix14.04.2017
ölçüsü29,93 Kb.
#14048
T.C.

VAN VALİLİĞİ

CUMHURİYET LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

KEMİKSİZ DANA ETİ VE TAVUK ETİ ALIMI

TEKNİK ŞARTNAMESİ
GENEL HÜKÜMLER
1-) Malzemenin teslimi Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdürlüğü Erkek Öğrenci Pansiyonu Genel Bütçe Gıda Ambarıdır. Yüklenici tarafından İdareye getirilecek bütün malzemeler, Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik esasları dahilinde kurumumuzda kurulan Muayene ve Kabul Komisyonunca yapılacaktır. İhale konusu malların, duyusal ve fiziksel muayenesi, söz konusu malların özelliklerine göre, renk ve görünüşüne bakılarak, ellenerek, koklanarak, tadılarak pişirilerek ve çiğnenerek yapılacaktır.

2-)Mallar idarenin ihtiyacına göre pey der pey alınacaktır. İstenilen mallar aynı gün içerisinde teslim edilecektir. Müteahhit firma siparişi verilen o parti malların miktarlarında artırma veya eksiltme yapamayacaktır. Ekli ihtiyaç listesinde belirlenen malların tamamı ihale süresi içinde teslim alınacaktır. Ancak ihale süresi içinde kalmak suretiyle meydana gelebilecek mücbir sebep nedeniyle ihtiyaç listesinde belirtilen mal miktarlarında idarenin kontrolünde olmayan sebeplerden dolayı (Öğrenci mevcudunun azalması, Doğal afet,Eğitim öğretimin yapılmasına engel olacak teknik,toplumsal ve diğer durumlar.) azalma meydana geldiğinde yüklenici firma bu sebepten herhangi bir hak talep edemeyecektir. Kurum, alınacak emtiaların grup bazında %20 fazla veya %20 eksiğini almada serbesttir. Alımın tamamlanamaması durumunda ise yüklenici firma ek ücret veya malın tamamının alınmasını talep etmeyecektir.

3-)Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından 3(üç) defa malların uygun olmadığına dair tutanak tutulması durumunda Kurumumuz sözleşmeyi tek taraflı fes etme hakkına sahiptir. Satıcı firma herhangi bir hak sahip olamaz.

4-) İnsan sağlığını olumsuz etkileyecek (etten kaynaklanan zehirlenme v.b durumlarda) sözleşme hemen fes edilecektir.

5-) Etlerin tamamı soğuk hava zincirini devam ettirecek kapalı araçlarla teslim edilecektir.

6-) Etler gıda ambarımızdaki tartı ile tartıldıktan sonra kayıt altına alınıp teslim alınacaktır.

7-) Ödemeler, ay sonunda kurumumuza teslim edilen miktar kadar fatura kesilerek ödeme yapılacaktır. Malları teslim almadan hiçbir şekilde ödeme yapılmayacaktır.

8- Gerekli görüldüğünde tüm etler idarenin belirleyeceği yer ve zamanda giderleri firmaca karşılanmak üzere analize tabi tutulur.

9-) Firmanın ihtiyacı karşılayamaması ve uygun nitelikli et getirememesi durumunda ihtiyaç miktarı et dışarıdan temin edilerek firmanın o ayki istihkakından kesilecektir.

10-)Malzemenin gıda ambarına taşınması, gıda ambarına istifi, iade ve değişimi gibi durumlarda taşıma işlemleri yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

11-) Bu teknik şartnamede belirtil(e)meyen hususlar veya hükümlerinde teknolojik ve bilimsel bilgi eksiklikleri olması halinde; Gıda Maddeleri Tüzüğü, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve İlgili TSE standartları hükümleri geçerli olacaktır.
ALIMI YAPILACAK ETLER
KEMİKSİZ DANA ROSTO ETİ
1- Etlerin kabulü, etler kesilip yüzüldükten sonra ve normal şartlarda en az 6 saat bekletildikten sonra veya soğuk hava deposunda en az 24 saat dinlendirildikten sonra etler soğukluğunu muhafaza ederek soğuk hava tertibatlı araçlarla kuruma ulaştırılacaktır. Et iç ısısı 10 C nin üzerinde olmayacaktır

2- Gıda maddeleri mevzuatının 138. maddesine uygun kesilmiş ve damgalanmış olacaktır.

3- Dondurulmuş et alınmayacaktır.

4- Sakatatlar, iç yağlar ve diz kapağından aşağı kısımlar,karın zarı et yerine alınmayacaktır.

5- Etler Dana But rosto (12- 24 aylık 1. Sınıf Erkek dana ) olacak, bunun dışındaki etler kabul edilmeyecektir.

6- Tartı Okulumuz yemekhanesinde teslimat anında yapılacaktır.

7- Dana etleri kan, pislik (dışkı, sindirim organı muhteviyatı vb.), toprak, çamur ve yabancı maddelerle kirlenmiş olmayacaktır.

8- Dana etlerinde, et ve yağ renginde değişme, yeşilimtrak, mavi, kahverengi, siyah renk oluşumu lekeleri, renkte matlaşma (donuklaşma) et yüzeyinde yapışkan sümüksü ifrazat oluşumu görülmeyecektir.

9- Menşei itibariyle ithal et kesinlikle kabul edilmeyecektir.

10- Etler idarenin belirleyeceği yer ve zamanda giderleri firmaca karşılanmak üzere yılda en az 2 (iki) defa analize tabi tutulabilecektir.

11. Etler Sağlık Bakanlığınca müsaade edilmiş mezbahası olan yerlerde ve bu mezbahalarda kesilmiş olacaktır.

12. Hayvan Sağlık Zabıta Tüzüğü ve etleri Teftiş Yönetmeliği Hükümlerine göre muayene edilmiş ve buradaki şartlara uygun olarak damgalanmış olacaktır.

13. Sığırların kesim öncesi canlı muayenesi (Antemorten muayene) ve kesim sonrası muayenesi (Postmorten muayene) veteriner hekim kontrolünü gösteren yenilebilir damgası bulunacaktır.

14. Sıhhatli sığırlar kesimden 24 saat önce aç bırakılmış, tam anlamıyla istirahat ettirilmiş, kanı tam olarak akıtılmış ve iç organları (ciğer takımları, işkembe ve bağırsakları bölünmeden ve parçalanmadan) kesimi takiben azami 30-60 dk içinde derhal boşaltılmış olacaktır.

15. Hastalık ve herhangi bir nedenle ilaç alan hayvan eti olmayacaktır. Etler taze ve yerli kesim olacaktır. Kesildikten sonra en az 48 saat dinlenmiş olacaktır. Danada et, kesildikten sonra kırmızıdan koyu kırmızıya yakın renkte olacaktır. Kıvamı sert olacaktır.12-24 aylık erkek kasaplık genç yerli dana olacaktır.

16. Etler TSE ye uygun olarak üretilen yerli dana eti olacak, zayıf hayvan etleri getirilmeyecektir.

17. Etler Hıfzıssıhha ve Gıda Talimatnamesine uygun bir şekilde soğuk hava tertibatlı olan taşıtlar içerisinde getirilecektir. Don ve ithal et olmayacaktır.

18. T.S.383 ve ekleri ayrıca Gıda Maddeleri Tüzüğü ve Ekleri Hükümlerinde belirtilen esaslar dahilinde olacaktır. Ayrıca 10 Şubat 2000 tarih ve 23960 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Et Ürünleri Tebliği (Tebliğ No : 2000/4-5) Hükümlerinde belirtilen esaslar ile her yeni çıkan ve Resmi Gazetede yayınlanan et yönetmelikleri dahilinde olacaktır.

19. Yüklenici TSE helal hizmet belgesini idareye vermek zorundadır. Gelen etlerin kesim raporları ve küpe numaraları veteriner onaylı belgelerde sunulacak, etlerin geldiği aracın günlük dezenfeksiyon belgesi ayrıntılı şekilde yazılmış ve veteriner onaylı olacaktır.

TAVUK ETİ
TAVUK (Kısa but,baget) :

1- Tavuklar kısa but (baget) olarak alınır. Dolgun ebatlarda küçük olmamalı, Gıda Kodeksi ürün özelliklerine uygun 1. sınıf tavuklardan olmalıdır.

2- Butlar çözülmemiş halde teslim edilecektir.

3-Tavuk but baget etleri teker teker olmak Üzere içerdeki malın dışarıdan görünmesini engellemeyecek nitelikte poli etilen ve benzeri malzemelerden yapılmış ambalajlar içerisinde kasalara konmuş şekilde teslim edilecektir.

4-Ambalajlardaki tavukların içlerinde su veya kan birikintisi bulunmayacaktır.

5-Parça tavukların üzerinde tüy, leke, toz,toprak,çamur,vb. yabancı madde bulunmayacaktır.

6-Tavuk etleri ambalaj i üzerine veya ambalajlar içine konulacak etiketler veya firmanın getireceği raporda aşağıdaki bilgiler, silinmeyecek, bozulmayacak şekilde okunaklı yazılmalıdır.

—Standardın işareti ve numarası,

—Tavuk etlerinin tipi, sınıfı

—Kesim tarihi

—Son kullanım tarihi

—Veteriner hekim onayı

—Tarım Bakanlığı üretim izin tarih ve sayısı

—Teslim eden firmanın adı ve kaşesi,7-Tavuklar; görülerek, koklanarak muayene edilir.

8-Tavuklar +4 derece veya daha düşük ısıdaki soğuk hava zincirini devam ettirecek kapalı araçlarla teslim edilecektir.

9- Müteahhit firmayı temsil eden kişi mal tesliminde bulunacaktır.

10-Tavuk tüy diplerinde belirgin kan izi veya morarmalar olmayacaktır.

11-Getirilen tavuk but kolay pişen türden olmalıdır. Tüyler tamamen alınmış olmalıdır.

12-Bakteriyolojik ve kimyasal kriterler Türk Gıda Kodeksinde belirtilen kriterlere uygun olmalıdır.

TAVUK GÖĞÜS :

1- Tavuk göğüs kafessiz olarak alınır. Dolgun ebatlarda küçük olmamalı, Gıda Kodeksi ürün özelliklerine uygun 1. sınıf tavuklardan olmalıdır.

2- Tavuk göğüs çözülmemiş halde teslim edilecektir.

3-Tavuk göğüs etleri teker teker olmak Üzere içerdeki malın dışarıdan görünmesini engellemeyecek nitelikte poli etilen ve benzeri malzemelerden yapılmış ambalajlar içerisinde kasalara konmuş şekilde teslim edilecektir.

4-Ambalajlardaki tavukların içlerinde su veya kan birikintisi bulunmayacaktır.

5-Tavuk göğüslerin üzerinde tüy, eke, toz, toprak, çamur, vb. yabancı madde bulunmayacaktır.

6-Tavuk eti ambalajları üzerinde veya ambalajlar içine konulacak etiketler veya firmanın getireceği raporda aşağıdaki bilgiler, silinmeyecek, bozulmayacak şekilde okunaklı yazılmalıdır.

—Standardın işareti ve numarası,

—Tavuk etlerinin tipi, sınıfı

—Kesim tarihi

—Son kullanım tarihi

—Tarım Bakanlığı üretim izin tarih ve sayısı—Teslim eden firmanın adı ve kaşesi,

7-Tavuklar; muayene komisyonu tarafından organoleptik muayenesi yapılarak teslim alınır.

8-Tavuklar +4 derece veya daha düşük ısıdaki soğuk hava zincirini devam ettirecek kapalı araçlarla teslim edilecektir.

9- Müteahhit firmayı temsil eden kişi mal tesliminde bulunacaktır.

10-Tavuk tüy diplerinde belirgin kan izi veya morarmalar olmayacaktır.

11-Getirilen tavuk but kolay pişen türden olmalıdır. Tüyler tamamen alınmış olmalıdır.

12-Bakteriyolojik ve kimyasal kriterler Türk Gıda Kodeksinde belirtilen kriterlere uygun olmalıdır.

13- Tavuk etleri, görülerek ve koklanarak muayene edilir.

14- Soğuk hava zincirini devam ettirecek kapalı araçlarla teslimat yapılacaktır.

15- Gerekli görüldüğünde tavuk etleri idarenin belirleyeceği yer ve zamanda giderleri firmaca karşılanmak üzere anali

Mehmet Emin ERZEN Halis ATAN

Müdür Başyardımcısı Okul Müdürü

Yüklə 29,93 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə