İmmün Sistem Patolojisi *Hipersensitivite (aşırı duyarlılık) reaksiyonlarıYüklə 6,16 Mb.
tarix16.02.2017
ölçüsü6,16 Mb.
#8537


İmmün Sistem Patolojisi

 • *Hipersensitivite (aşırı duyarlılık) reaksiyonları

 • *İmmün yetersizlik durumları

 • *Otoimmün hastalıklar

 • *Transplantasyon patolojisi

 • *Tümör immünolojisi

 • *Amiloidosis


Tanıya Yaklaşım İçin Yöntem

 • Klinik

 • Laboratuar (seroloji önemli)

 • Makroskopi

 • Mikroskopi (Işık m.,polarize ışık ile ışık m.

 • immünfloresan mikroskopi,

 • elektron mikroskopi)İmmün Sistem Patolojisi

 • Aşırı duyarlılık reaksiyonları

 • Otoimmün hastalıklar

 • İmmün yetmezlikler

 • Amiloidozis

 • Transplantasyon patolojisi

 • Tümör immünolojisiİlgili organlar

 • Kemik ilği, kök(stem) hücre CD34 pozitif (+) dir

 • Lenf bezleri

 • Dalak

 • Timus

 • Mukozal lenfoid doku (MALT)

 • Dolaşan kan

 • Çeşitli dokularda doku makrofajları (akciğerde alveoler makrofajlar, memede duktal makrofajlar, karaciğerde Kupffer hücreleri, deride Langerhans hücreleri, beyinde mikroglialar vs)T lenfositler

 • Kemik iliğinde, timusda, lenf bezlerinde parakortikal bölgede, dalakda santral arterioller çevresinde ve MALT (mukozalardaki lenfoid doku) ve dolaşan kanda bulunurlar

 • Periferik lenfositlerin %60-70 idir. T hücre reseptörü ile hücreye bağlı antijeni tanırlar.

 • CD3 ise T lenfositlerin yüzey proteinidir. Antijen bağlanmasından sonra sinyal geçişini sağlar. CD3 antijene direkt bağlanmazT lenfositler 2 gruptur

 • CD4 pozitif (+) (helper / inducer) olanlar %60 oranında bulunur

 • CD8 (+) (sitotoksik / supresör) %30 oranında bulunur

 • CD4 / CD8 oranı = 2 / 1 dir

T hücresinin yabancı bir antijeni tanıyabilmesi için MHC (HLA) molekülleri ileişbirliği gerekir.

 • T hücresinin yabancı bir antijeni tanıyabilmesi için MHC (HLA) molekülleri ileişbirliği gerekir.

 • CD4 + hücreler class II doku uygunluk antijenleri (= major histokompatibilite kompleksi (MHC) = human lökosit antijen (HLA) ile,

 • CD8 + hücreler class I MHC ile işbirliği gösterir

 • MHC (HLA) kompleks 6. kromozomun kısa kolunda bulunan multipl genlerden oluşurB lenfositler

 • Kemik iliğinde, lenf bezlerinde kortikal bölgede, dalakda foliküllerde, MALT (mukozalardaki lenfoid doku) ve dolaşan kanda bulunurlar

 • Lenfositlerin %10-20 sini oluştururlar

 • Germinal merkez oluştururlar

 • Immunoglobulinler (Ig) yanısıra çeşitli yüzey antijenlerin varlığı ile tanınırlar (CD10, CD19, CD20,CD79a, CD138 ve kompleman reseptörü ile EBV de bağlayan CD21 gibi)CD4 + helper(Th)hücreler

 • AIDS de enfekte olan hücrelerdir

 • 2 gruptur

 • Th 1, IL-2 ve IFN-gama salgılar. Hücresel immünitede yardımcıdır

 • Th 2, IL-4 ve IL-5 salgılar. Humoral immün sistemde yardımcı hücrelerdirMakrofajlar

 • Yabancı antijenleri T hücrelere sunan hücrelerdir. Dolaşan kanda, lenf bezinde, dalak ve diğer dokularda bulunurlar

 • Class II MHC molekülü içerirler

 • Sitokin sekrete ederek, T, B lenfosit, endotel hücresi ve fibroblast stimülasyonu yaparlar

 • Toksik metabolitler ve proteolitik enzimler salgılarlar

 • Tip IV aşırı duyarlılık reaksiyonunda efektör hücrelerdir

Dendritik ve Langerhans hücreleri

 • Class II molekülleri içerir, antijeni sunarlar

 • Zayıf fagositikdirlerNatural Killer (NK) hücreler

 • Azurofil granülleri vardır

 • T lenfositler gibi CD2 (+) hücrelerdir.

 • CD3 negatif (-) , CD 16 (+), CD56 (+), TCR (-) dir

 • CD16 Ig G için, Fc reseptörüdür. Yani Ig G kaplı hücreleri NK hücreler lizise uğratır

 • Bir bölümü class I MHC’yi tanır ve lizisi önler

 • IFN gama salgılar.Histokampatibilite genleri (antijenleri) (MHC) (HLA)

 • 6. kromozomda bulunurlar

 • İmmün reaksiyonların önemli düzenleyicisidirler

 • MHC gen ürünleri 3 sınıftır

  • Class I proteinler
  • Class II proteinler
  • Class III proteinler


Histokampatibilite genleri (antijenleri) (MHC) (HLA)

 • Class I antijenler, nükleuslu hücreler ve trombositlerde bulunur. HLA-A,B,C lokusları vardır

 • Class II antijenler, HLA D lokusundadır. Monosit, makrofaj, dendritik hücreler, B hücreler ve aktive T hücrelerinde bulunur.

 • T hücrelerinden salınan IFN gama etkisi ile endotel hücreleri, fibroblast ve böbrek epitel hücrelerinden eksprese edilebilirlerHistokampatibilite genleri (antijenleri) (MHC) (HLA)

 • Class III proteinler, histokompatibilite antijenleri olarak hareket etmez, komplemanı kodlarlar

 • HLA molekülleri antijenleri T hücrelere sunar. Hem humoral hem hücresel immünitede önemlidirler

 • HLA nin bazı subgrupları ile hastalık birlikteliği de bildirilmiştir. Örneğin, HLA-B27 ankilozan spondilit ile birliktedir.Aşırı duyarlılık reaksiyonları

 • Tip I

 • Tip II

 • Tip III

 • Tip IVAşırı duyarlılık reaksiyonları

 • Tip I, antijen(allerjenin) etkisiyle CD4+Th2 lenfositlerden salınan sitokinler ile B hücre aktivasyonu ve Ig E salınımı sonrasında mast hücreleri ve bazofillerin aktivasyonu

 • Tip II, antijenler intrensektir ve çoğu zaman hücrelerin membranında lokalizedir

 • Tip III, antijen-antikor kompleksleri ile oluşur

 • Tip IV, Hücresel aşırı duyarlılık reaksiyonudurTip I

 • Antikor(ak), antijenin(aj) giriş bölgesinde oluşur(solunum, sindirim yolu mukozası, lenf nodları gibi)

 • CD4+ T lenfositlerin yardımı ile B lenfositler IgE sentezler

 • IgE mast hücreleri ve bazofillere bağlanır ve

 • Bu kişide duyarlanma gerçekleşirTip I

 • Duyarlanmış kişide, aj mast hücreleri ve bazofillerde bulunan IgE reseptörü Fc parçasına bağlanır

 • Bu yolla, histamin salınımı ile 5-60 dakika içinde

  • Vasodilatasyon
  • Eksüdasyonn
  • Gland sekresyonu
  • Bronş düz kas kontraksiyonu olmaktadır


Tip I

 • Lokalize anafilaksi

  • Ürtiker
  • Allerjik rinit, konjonktivit,gastroenterit
  • Atopi (Tip I reaksiyonuna ailesel yatkınlık) insanlarda %10’ dur
 • Sistemik anafilaksiTip II

 • Spesifik doku antijenine ak bağlanması

 • Antikor bağımlı bir reaksiyondur, 3 tipdir

  • 1.Kompleman aracılı sitotoksisite
  • 2.Antikor bağımlı hücresel sitotoksisite
  • 3.Antireseptör antikor aracılı hücresel disfonksiyon


Tip II

 • 1.Kompleman aracılı sitotoksisite

  • Transfüzyon reaksiyonları
  • Rh uygunsuzluğu (anne Rh-, bebek Rh+ ise)
  • Otoimmün hemolitik anemi
  • Goodpasture sendromu
  • Pemfigus vulgaris


Tip II

 • 2.Antikor bağımlı hücresel sitotoksisite

  • Doku antijenlerine atake IgG ile ilgilidir
  • IgG-Fc fragmanı nötrofil, eozinofil, makrofaj, NK hücrelerin Fc reseptörüne bağlanır membran hasarı, proteaz salınımı IgG’ nin atake olduğu hücreler tahrip olur
 • Parazitlere karşı savunmada, renal transplant atılım reaksiyonunda etkiliTip II

 • 3.Antireseptör antikor aracılı hücresel disfonksiyon

  • Spesifik hücre yüzey reseptörlerine karşı antikor oluşur
  • Otoimmün tiroid hastalığı (Graves hastalığı, Hashimoto tiroiditi-TSH reseptörlerine karşı otoantikor oluşumu)
  • Myasteniz gravis,asetil kolin reseptörlerine karşı otoantikorlar


Tip III

 • İn-situ (lokalize) veya dolaşan immün kompleksler ile oluşur

  • Kompleman aktivasyonu, PMNL infiltrasyonu doku hasarı
  • Antijen endojen veya eksojen olabilir
 • Patoloji: Ödem, inflamasyon,efüzyon, fibrinöz eksüda

 • Klinik: Deri döküntüleri, endokardit, vaskülit, serözit, sinovit, dermatit, artrit, glomerulonefrit vs.)Tip III

 • 2 tiptir

 • 1.Serum hastalığı

  • Klinik: Ateş, lenfadenopati, deri döküntüleri ve artralji
  • Serum C3 ve C4 seviyesi düşer
  • Dokuda nekroz olmaz
 • 2.Arthus reaksiyonu

  • Duyarlanmış dermise antijen verilirse, önceden oluşmuş antikorlarla birleşir
  • Vaskülit ⃗⃗ trombüs ⃗⃗ hemoraji ve fokal iskemik nekroz gelişir


Tip IV

Tip IV

 • *1.CD4+ lenfositler ile

 • *12-48 saatte başlar, 3-4. günde reaksiyon belirginleşir

 • *Hücre içi mikroorganizmaların savunmasında temeldir

 • *Tüberkülin gibi deri testleri, tümör immünitesi ve hücresel greft atılımında etkiliTip IV

 • 2. CD8+ lenfositler ile

 • Spesifik antijen, CD8+ lenfositler ile MHC I aracılığı ile tanınır

 • Sitotoksisite, CD8+ lenfositlerden salınan perforin gibi sitotoksik maddelerle hedef hücre membran hasarı olmaktadır

 • Hepatit ve neoplasmlarda, bu reaksiyon olmaktadırTransplantasyon PatolojisiOtoimmün Hastalıklarİmmün Yetmezlik HastalıklarıAIDS


Yüklə 6,16 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə