İstehlak Mallarının Ekspertizası Bürosu tərəfindən göstərilən xidmətlərin tarifləriYüklə 21,52 Kb.
tarix27.01.2017
ölçüsü21,52 Kb.
#6512
İstehlak Mallarının Ekspertizası Bürosu tərəfindən göstərilən xidmətlərin tarifləri

Sıra №-si

Xidmətlərin adı

Tariflər

(ƏDV ilə, manatla)

I. Laboratoriya xidmətləri

1.

Taxıl və yeyinti məhsullarında göstəricilərin təyini (hər maddə üzrə bir analiz üçün)

 

1.1.

Orqanoleptik

2,0

1.2.

Fiziki

4,0

1.3.

Kimyəvi

8,0

2.

Taxıl və yeyinti məhsullarında toksiki göstəricilərin təyini (bir analiz üçün)

 

2.1.

Ağır metallar (Cu, Zn, Pb, Fe, Ni, Cr, Co, Hg, Cd, As, Sn, Mn) (hər maddə üzrə)

 

20,0


2.2.

Biotoksinlər (DSP, PSP,ASP) (hər maddə üzrə)

25,0

2.3.

Nistamin

50,0

2.4.

Nitrozaminlər (TVB-N, TMA-N) (hər maddə üzrə)

40,0

2.5.

Pestisidlər

60,0

2.6

Mikotoksinlər

 

2.6.1.

 


Aflatoksin B1, B2,G1,G2,M1, zearalenon, ochratoxin A, dezoksinivalenol, T-2 toksin (hər maddə üzrə)

70,0

2.7.

Patulin

70,0

2.8.

Benzopiren

50,0

2.9.

Dioksinlər

50,0

2.10.

Antibiotiklər

40,0

2.11.

Nitrat və nitritlər

30,0

2.12.

Metanol, sivuş yağları, aldehidlər, mürəkkəb efirlər (hər maddə üzrə)

45,0

2.13.

Testesteron, DES, metiltestesteron, progestesteron (hər maddə üzrə)

20,0

3.

Taxıl və yeyinti məhsullarında radioloji göstəricilərin (sezium, stronsium) təyini (hər maddə üzrə bir analiz üçün)

50,0

4.

Taxıl və yeyinti məhsullarında mikrobioloji göstəricilərin təyini (bir analiz üçün)

 

4.1.

Mezofil aerob və fakültativ anaerob mikroorqanizmlər, süd turşulu mikroorqanizmlər (hər maddə üzrə)

20,0

 


4.2.

 


BÇBQ (koliforma, kolindeks), proteus, kif və maya göbələkləri, bacillus cereus bakteriyaları, sulfit reduksiyaedici bakteriyalar, kartof çöpləri (hər maddə üzrə)

20,0

4.3.

Eneterokokk, P.aeuruginosa, L.monocitogenes, fekal koliform, xloramfenikol (hər maddə üzrə)

20,0

4.4.

V.parahaemolytics

25,0

4.5.

Staphylococcus aureus

25,0

4.6.

Ümumi əsaslı uçucu azot (TVB-N)

25,0

4.7.

Patogen mikroorqanizmlər, o cümlədən salmonellalar

30,0

4.8.

Sərbəst və ümumi kükürd turşuları

30,0

4.9.

Sənaye sterilliyi

40,0

4.10.

Sorbin turşusu

60,0

4.11.

Bor turşusu

20,0

4.12.

Klostridium perfingens

45,0

5.

Suda kationların (Li+, Na+, K+, NH4+, Mg2+, Ca2+), anionların (Cl-, P043-, N03-, N02-, SO42-, F-, Br-) təyini (hər qrup maddə üzrə bir analiz üçün)

50,0

II. Malın mənşə ölkəsinin müəyyən edilməsi üzrə ekspertizanın keçirilməsi xidmətləri

1.

Kənd təsərrüfatı məhsulları (çəkiyə görə)

 

1.1.

10 tona qədər

9,0

1.2.

10 tondan 50 tona qədər

20,0

1.3.

50 tondan 100 tona qədər

30,0

1.4.

100 tondan 200 tona qədər

40,0

1.5.

200 tondan 500 tona qədər

90,0

1.6.

500 tondan yuxarı

170,0

2.

Yeyinti məhsulları (çəkiyə görə)

 

2.1.

10 tona qədər

9,0

2.2.

10 tondan 50 tona qədər

20,0

2.3.

50 tondan 100 tona qədər

30,0

2.4.

100 tondan 200 tona qədər

40,0

2.5.

200 tondan 500 tona qədər

90,0

2.6.

500 tondan yuxarı

170,0

3.

Sənaye malları (çəkiyə görə)

 

3.1.

10 tona qədər

20,0

3.2.

10 tondan 50 tona qədər

30,0

3.3.

50 tondan 100 tona qədər

50,0

3.4.

100 tondan 200 tona qədər

90,0

3.5.

200 tondan 500 tona qədər

110,0

3.6.

500 tondan yuxarı

170,0

4.

Kimya sənayesi məhsulları (çəkiyə görə)

 

4.1.

20 tona qədər

40,0

4.2.

20 tondan 50 tona qədər

60,0

4.3.

50 tondan 100 tona qədər

100,0

4.4.

100 tondan 200 tona qədər

120,0

4.5.

200 tondan yuxarı

170,0

5.

Maşın və avadanlıqlar (dəyərə görə)

 

5.1.

20 min manata qədər

45,0

5.2.

20 min manatdan 50 min manata qədər

95,0

5.3.

50 min manatdan 75 min manata qədər

145,0

5.4.

75 min manatdan 100 min manata qədər

195,0

5.5.

100 min manatdan yuxarı

245,0

6.

Taxta və meşə materialları (həcmə görə)

 

6.1.

30 m3-ə qədər

150,0

6.2.

30 m3-dən 60 m3-ə qədər

200,0

6.3.

60 m3-dən yuxarı

250,0

7.

Xam neft (1 ton üçün)

0,04

8.

Neft məhsulları (1 ton üçün)

0,10

9.

Təbii qaz (1 mln. m3 üçün)

280,0

10.

Elektrik enerjisi (1 mln. kVts üçün)

225,0

11.

Qara metal (1 ton üçün)

0,04

12.

Əlvan metal (1 ton üçün)

2,0

13.

Əlvan metal birləşmələri (oksidlər, hidroksidlər, peroksidlər) (1 ton üçün)

0,5

14.

İstehsalat və məişət tullantıları (1 ton üçün)

1,0

III. 

Avropa İttifaqı ölkələrinə yeyinti məhsullarının ixracı ilə məşğul olan istehsal və emal müəssisələrində təsdiqedici kod nömrəsinin verilməsi məqsədi ilə ekspertizanın keçirilməsi (bir ekspertiza üçün)

430,0

IV.

Müraciət əsasında Avropa İttifaqı ölkələrinə yeyinti məhsullarının ixracı ilə məşğul olan istehsal və emal müəssisələrində qida təhlükəsizliyinin idarə edilməsi sistemlərinin tətbiqi ilə bağlı planların hazırlanması və məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi (istehsal və ya emal olunan bir məhsul növü üzrə)

2800,0


Qeyd: Azərbaycan Respublikasının Tarif (Qiymət) Şurasının 24 noyabr 2011-ci il tarixli 9 saylı Qərarı ilə təsdiq edilib və 1 dekabr 2011-ci ildən qüvvədədir.

Yüklə 21,52 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə