Jurnalımızın növbəti buraxılışı səhiyyəYüklə 13,49 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/8
tarix07.12.2016
ölçüsü13,49 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Y.F.C.: 

Əsasən  tibbi  sərf  materialları, 

tibbi  avadanlıqlar,  dezinfeksiya  məhsul-

ları,  cərrahi  ləvazimatlar,  laboratoriya 

Müsahibimiz tibbi məhsulların satışı üzrə ixtisaslaşan 

“Medisis” MMC-nin rəhbəri Yusuf Faruk Ceyhandır

məhsulları, eyni zamanda cihaz təmiri və 

servis xidmətini təklif edirik.Müştərilərin  ən  çox  müraciət  etdiyi 

məhsul və xidmətlər nələrdir? 

Y.F.C.: 

Ən çox müraciət edilən məhsul-

lar gündəlik sərf materialları, laboratori-

ya və dezinfeksiya məhsullarıdır. Əsasən  hansı  yerli  və  xarici  şirkət-

lərlə əməkdaşlıq edirsiniz? 

Y.F.C.: 

Xarici şirkətlərdən ANIOS, “Be-

tasan”, “Egemen”, “Medbar”, “Cardiac”, “In-

fopia”,  “Varimed”,  “Trimpeks”,  “Sitogen”, 

“Sohngen”,  “Qiagen”,  “Johnson&Johnson”, 

“Ayset”,  “Bonmed”,  “Mespa”,  “Maquet”  və 

digərlərini  göstərmək  olar.  Yerli  şirkət-

lərə gəlincə, demək olar, daxili bazardan 

heç bir məhsulu təchiz etmirik. 

“Medisis” özünü tanıtmaq, imkan-

larını və təklif etdiyi xidmətləri təq-

dim  etmək,  məhsulların  effektiv  sa-

tışı  üçün  hansı  vasitələrdən  istifadə 

edir? 

Y.F.C.: 

Özünü tanıtmaq üçün xüsusi bir 

addım  atılmır,  məqsədimiz  xətasız  məh-

sul, keyfiyyətli xidmət və yüksək müştəri 

məmnuniyyətinin  təmin  edilməsidir  ki, 

bunun  da  nəticəsində  “Medisis”  özü-öz-

lüyündə  tanınır.  Effektiv  satışları  həyata 

keçirmək üçün müxtəlif dövrlərdə işçiləri 

təlimlərə  cəlb  edirik,  konsultantlar  cəlb 

olunur  və  nəhayət,  işçiləri  stimullaşdır-

maq üçün mükafat sistemini tətbiq edirik. 

“Medisis”  MMC-nin  gələcək  planları 

nədən ibarətdir?

Y.F.C.: 

Bazarda  mövqeyini  möhkəm-

lətmək,  daha  geniş  müştəri  bazası  for-

malaşdırmaq,  güclü  kadrlar  cəlb  etmək, 

regionlarda filiallar açmaq, Avropa və Asi-

ya bazarına çıxmaq gələcək planlarımıza 

daxildir.

İlk  təhsilə  Ağrıda  başlayan  Yusuf  Cey-

han lisey təhsilini İstanbulda tamamlayıb. 

Türkiyədə  başladığı  bakalavr  təhsilinə 

Azərbaycanda  davam  edib.  Azərbaycan 

Dövlət İqtisad Universitetində Beynəlxalq 

ticari  əlaqələr  fakültəsindən  məzun  ol-

duqdan  sonra  Xəzər  Universitetində  İqti-

sadiyyat  və  idarəetmə  fakültəsində  ma-

gistr dərəcəsi alıb.

Professional  iş  həyatına  1996-cı  ildə 

başlayıb.  1998-ci  ildən  etibarən  Azərbay-

canda  yaşamağa  başlayıb.  2005-ci  ildə 

“Medisis”  MMC  şirkətinin  qurucu  ortağı 

kimi  başlayaraq,  2012-ci  ildə  şirkət  his-

sələrini  alıb.  Hələ  də  fəaliyyətinə  davam 

edən “Medisis” MMC-nin bir qolu Türkiyə-

də, digəri Azərbaycanda olmaq üzrə xarici 

ticarət  məsləhətçiliyi  üzrə  idxal  və  ixrac 

mövzularında  fəaliyyət  göstərən  “Ceyhan 

Premier” və “Facet” MMC şirkətlərinin qu-

rucusu və sahibidir. Evlidir, 4 uşaq atasıdır.

40

say 25 | EcoVision

ƏSAS MÖVZU: Azərbaycanda səhiyyə

Əşrəf RZAYEV: 

“Alliance  Assist”  tibb  xidmətlərinin 

hansı istiqaməti üzrə ixtisaslaşıb?

Ə.R.: 

Adımızdan da bəlli olduğu kimi, 

assistant  xidmətləri  ilə  məşğuluq.  Xü-

susən tibbi assistantlıq fəaliyyət sferamı-

zın əsas prioritetidir. Nəzərinizə çatdırım 

ki,  assistantlıq  köməkçi,  əlaqələndirici 

bir missiyadır. Bir sıra beynəlxalq və re-

gional  tibbi  sığorta  şirkətlərinin  ölkə-

mizdə tərəfdaşıyıq. Onlar sığortalılarının 

sağlamlıqlarını  məhz  bizə  etibar  edirlər. 

Şübhəsiz ki, bu etimadı uğurlu işimiz və 

xidmət ortaqlarımızın peşəkar dəstəyi ilə 

layiqincə doğrulduruq. Daim tərəfdaşları-

“Göstərilən tibbi xidmətin keyfiyyəti və təklif olunan 

xidmətlərin müxtəlifliyi rəqabət predmetinə çevrilib”

“Alliance Assist” şirkətinin direktoru Əşrəf 

Rzayev “EcoVision”un suallarına cavab verir

mızın,  müştərilərimizin  məmnunluğunu 

üstün tuturuq.

Sizcə, ölkəmizdə təklif etdiyiniz xid-

mətlərdən istifadənin dinamikası necə 

dəyişir?

Ə.R.: 

İnsanlarımız  sağlamlıqlarına  daha 

çox  diqqət  yetirməyə  başlayıblar.  Şübhəsiz 

ki,  bu,  ölkədə  səhiyyə  sektorunun  inkişafı, 

həmçinin vətəndaşlarımızın maddi durum-

larının  ildən-ilə  yaxşılaşması  ilə  bağlıdır. 

Artıq göstərilən tibbi xidmətin keyfiyyəti və 

təklif  olunan  xidmətlərin  müxtəlifliyi  rəqa-

bət predmetinə çevrilib. Bu baxımdan fəaliy-

yətimizin dinamikasında yüksəliş trendi mü-

şahidə edirik. Nəzərinizə çatdırmaq istərdim 

ki, rəhbərlik etdiyim şirkət həm də evdə tibbi 

xidmətin təşkili ilə məşğuldur. Yəni tibbi xid-

mətlər üçün artıq yolda və növbədə saatlar-

la vaxt itirməyə, məsafə qət etməyə ehtiyac 

yoxdur. Hər biriniz uyğun məkanda – evdə 

və  işdə  müvafiq  tibbi  xidmətdən  yararlana 

bilərsiniz. Bunun üçün uyğun tibbi personal 

və müvafiq portativ tibbi cihazlarımız var.

Xidmətləriniz  barədə  informasiya-

ları  müştərilərinizə  necə  çatdırırsınız? 

Başqa  sözlə,  hansı  metodlardan,  infor-

masiya vasitələrindən istifadə edirsiniz?

Ə.R.: 

Mətbuatda,  televiziya  və  radioda 

mütəmadi reklamlarımız gedir. Sosial media-

da promouşna da üstünlük veririk. Özümüzə 

məxsus  İnfomed.az  tibbi  portalımız  da  var. 

Əlimizdən  gələni  edirik  ki,  insanlara  yeni-

liklər, yeni proyektlərimiz və məhsullarımız 

barədə məlumatları zamanında çatdıraq.Maraqlıdır,  müştəri  məmnuniyyətini 

necə ölçürsünüz?

Ə.R.: 

Müştərilərimizin məmnunluğu bi-

zimçün daim ön plandadır. Onlara individu-

al  yanaşmağa  çalışırıq.  Müasir  və  komfort 

xidmət  göstərməkçün  fəaliyyətimizi  daim 

təkmilləşdirir,  çatışmazlıqların  üzərində 

çalışırıq.  Bizim  xidmətlərimizdən  istifadə 

etdikləri  üçün  əlavə  dividendlər  əldə  edir, 

fərqli seqmentdə olan məhsullarımızdan ol-

duqca sərfəli, endirimli şəkildə faydalanır-

lar. Mütəmadi olaraq pozitiv “feedback”lər 

alırıq. Şübhəsiz ki, bu, bizi daha da qürur-

landırır və yeni uğurlara motivə edir.

Şirkətinizin  xidmətlərinin  genişlən-

dirilməsi sahəsində hansısa planlarınız 

varmı?

Ə.R.: 

Təbii ki, uzunvədəli biznes planımız 

mövcuddur. İdeyalarımıza pillə-pillə addım-

layırıq. Bəzi proyektlərimiz haqqında, inşaal-

lah, həyata keçirməyə başladıqda danışarıq. 

İndi deyə biləcəyimsə odur ki, misalçün, tibbi 

turizm  sahəsində  beynəlxalq  miqyasda  hə-

dəflədiyimiz işlər var. Bəzən müəyyən plan-

larımız  bizdən  asılı  olmayaraq  müvəqqəti 

təxirə  salınır.  Çünki  biz  beynəlxalq  iqtisadi 

sistemin içərisində yaşayırıq. Qlobal ekono-

mik tendensiyalardan yan qaçmaq mümkün 

deyil. Amma bu vəziyyətdən maksimum fay-

dalanmağa  çalışırıq.  Biznes  layihələrimizdə 

korrektələr edir, yeni innovativ metodikala-

rın cəlb olunması üçün işlər aparırıq. Rzayev Əşrəf Faiq oğlu  1978-ci il yanvarın 

8-in  Bakı  şəhərində  ziyalı  ailəsində  anadan 

olub.  1985-1995-ci  illərdə  Bakı  şəhəri  260 

saylı orta məktəbdə rus bölümündə təhsil alıb. 

Orta məktəbi fərqlənmə ilə bitirdikdən sonra 

1995-1999-cu  illərdə  Qafqaz  Universitetinin 

İşlətmə, 1999-2002-ci illərdə Azərbaycan Döv-

lət  Mədəniyyət  və  İncəsənət  Universitetinin 

Mədəniyyətin  idarəedilməsi  fakültələrində, 

2002-2004-cü illərdə ADMİU-nun magistratu-

rasında təhsil alıb.  2003-2012-ci illərdə “Spa-

ce” kanalında baş prodüser vəzifəsində çalışıb. 

2013-cü  ildən bu günə qədər  “Alliance Assist” 

MMC-nin direktorudur. Evlidir, iki övladı - bir 

oğlu və qızı var.

41

say 25 | EcoVision

ƏSAS MÖVZU: Azərbaycanda səhiyyə

İş adamları stresin 

qarşısını necə ala bilərlər

“MediStyle Hospital”ın  Psixonevroloji Mərkəzinin 

psixoloqu Günel Aslanova:

Müasir həyatda, demək olar ki, hər bir 

insan streslə üzləşir. Çünki müasir insanın 

həyatının, demək olar,  hər sahəsi planlı-

dır və rəqabət əsasında təşkil olunub. Gö-

rüş vaxtına sayılı dəqiqələr qaldığı halda 

kimsə  tıxacda  olursa  sevinə,  ya  da  ayın 

sonundakı gəlirinin növbəti aya aid  ehti-

yaclarını  qarşılamayacağını  bildiyi  halda 

xoşbəxt ola bilmir. 

Həyat  əvvəlkindən  daha  sürətli,  daha 

rəqabətlidir.  Bədən  və  psixikamız  isə  bu 

sürət və rəqabətə uyğunlaşa bilmir. Stress 

bir  çox  dəyişikliklərə  səbəb  olur.  Stress 

özü xəstəlik olmasa da, əksər xəstəliklər 

çox  asanlıqla  stress  nəticəsində  inkişaf 

edir. Bunun necə baş verdiyi, yəqin ki, ma-

raqlıdır.  İmmunitet sisteminiz zəifləyir. 

Asılılıq  problemi  olan  insanlarda 

məsələ daha mürəkkəbdir. Onlar alkoqol, 

siqaret,  saqqız  və  digər  sağlamlıq  üçün 

nəinki faydasız, həm də təhlükəli olan va-

sitələrdən  istifadə  edirlər.  Səbəb  nədir? 

Təbii ki, gərginliyi azaltmaq.

Aramızda  streslə  üz-üzə  qalmayan 

kimsənin  olmadığını  bilirik.  İş  adamları 

üçün isə məsələ daha fərqlidir. Onlar üçün 

stresli həyat iki dəfə daha artıq zəmanət-

lidir.  Təyin  olunmuş  görüş,  sürət,  gecik-

mək, tıxac, gözləmək... Bu sözlərin oxunu-

şu belə stresi təkrar yaşadır. 

İş  adamları  üçün  iş  yalnız  önəmli  ol-

maqla,  maddi  qazanc  olmaqla  bitmir,  iş 

həm də məqsəddir, mənadır, həyat tərzi-

dir,  özünəhörmətdir,  potensialdan  doğru 

istifadə etməkdir. İş stresi və tükənmə isə 

iş adamı üçün sadalananlardan uzaq düş-

mək, bu yolda risk deməkdir. 

İş stresi işin insan üzərində təzyiqidir. 

Bu, həm işləyən, həm müəssisə üçün ciddi 

problemlərə səbəb olur. Hər cür dəyişik-

lik  çətinliyə  səbəb  olur,  çətinlik  isə  onu 

aradan qaldırmaq cəhdini doğurur. Bəzən 

insan  bu  istiqamətdə  işləri  çatdırma-

yacağını  düşündüyündən  dolayı  məyus 

olur, səhvlər artır, yaxın ətrafı da bundan 

təsirlənir, enerji sərfiyyatı çoxalır, iş per-

formansı  zəifləyir,  sağlamlıq  problemləri 

yaranır və məhsuldarlığı azalır.

Lakin stresdən qaçmaq mümkün deyil-

sə də, onun mənfi nəticələrindən qaçmaq 

və öz sağlamlığını qorumaq mümkündür.

42

say 25 | EcoVision

ƏSAS MÖVZU: Azərbaycanda səhiyyə

məsləhət

İş  adamları  bu  istiqamətdə  nə  edə 

bilərlər? Öncə aşağıdakı sualları cavabla-

mağa çalışın.

Təbiətlə vəhdətdən xoşlanan, hər şeyin 

puldan  ibarət  olmadığını  düşünən,  kiçik 

hadisələrdən  sevinməyi,  xoşbəxt  olmağı 

bacaran  birisiniz?  Ya  mükəmməlliyyətçi, 

rəqabətə daxilən meyilli, səbirsiz, həyatın, 

təbiətin gözəlliklərinə laqeyd birisiniz?

Birinci qrupa aidsinizsə, siz artıq stresi 

bir  fürsət  olaraq  dəyərləndirə  və  ondan 

özünüzü inkişaf etdirmək vasitəsi olaraq 

istifadə edə bilirsiniz.

Bu qrupa aidsinizsə, demək ki, streslə 

əlaqəli narahatlıqları, uğursuzluqları şəx-

siyyətiniz üçün utanc olaraq görürsünüz, 

bu halda depressiv, ümidsiz düşüncələri-

niz, özünüzə və ətrafa aqressiyanız da qa-

çılmazdır. 

Əvvəla,  rəqabətə  niyə  bu  qədər  meyilli 

olmağınızın  səbəblərini  təhlil  edib,  həmin 

səbəbləri obyektiv şəkildə həll etməyə çalı-

şın. Həyatın çətinlikləri üzərinə iş stresini də 

əlavə etməyiniz sizi tamamilə tükədə bilər. 

Həm də  stresdən qorunmaq üçün dü-

şüncələrimizi  dəyişmək  önəmlidir.  Stres 

doğuran  hadisəni  özünüz  üçün  təhlükə 

olaraq gördüyünüz, onun sizə zərərli ola-

cağını düşündüyünüz hallarda stress şid-

dətlənir. 

Diqqət edin ki, stress doğuran hadisə-

nin  öhdəsindən  gələcəyinizi  düşünməyi-

niz əminlik hissi yaradaraq məhsuldarlı-

ğınızı daha da artırar. 

Birinci halda situasiya sizi təhdid edir, 

ikinci  halda  isə  siz  situasiyaya  meydan 

oxuyursunuz. “Təhdid olunuram” düşün-

cəsini  “meydan  oxuyuram”  düşüncəsi  ilə 

əvəz edin!

Həmçinin stresin fəsadlarını yaşama-

maq üçün zərurət olduğu hallarda “yox” 

deməyi  bacarın,  günün  müəyyən  sabit 

saatlarında  fasilə götürün, ailənizə, özü-

nüzə,  sevdiklərinizə  zaman  ayırın,  tətil 

edin,  idmanla,  hobbilərinizlə  məşğul 

olun.

Özünədəstək  fayda  vermirsə,  təcili mütəxəssisə müraciət etməyiniz gərəkdir.

2010-cu ildən etibarən Bakı Dövlət Uni-

versiteti, psixologiya fənni üzrə müəllim

2011-2013-cü illər Azərbaycan Univer-

siteti, psixologiya fənni üzrə müəllim

2012-2014-cü  illər  Turizm  İnstitutu, 

psixologiya fənni üzrə müəllim

2013-cü  ildən  “MediStyle”  Psixonevro-

loji Mərkəzi, psixoloq

2000-2004-cü  illər  Azərbaycan  Dövlət 

Pedaqoji Universiteti Psixologiya fakültəsi, 

bakalavr

2008-2010-cu illər Bakı Dövlət Univer-

siteti, psixologiya üzrə magistr

2011-2014-cü illər Bakı Dövlət Univer-

siteti, psixologiya üzrə doktorant

2010-2013-cü illərdə Uşaq və Gənclərin 

Sosial  Reabilitasiya  Mərkəzi,  Psixologiya 

və Konsultasiya Mərkəzi, Sosial və Psixoloji 

Tədqiqatlar  Mərkəzi,  “MemoriaCenter”də 

psixoloq kimi fəaliyyət göstərmişdir. 

Ekspert-təlimçi qismində bir sıra dövlət 

və  özəl  müəssisələrlə  (Əmək  və  Əhalinin 

Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, 

Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Döv-

lət Komitəsi, Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Ko-

missiyası, UNICEF) əməkdaşlıq çərçivəsin-

də müxtəlif tədqiqat və layihələrdə iştirak 

etmişdir. On bir elmi məqalənin müəllifidir.

43

say 25 | EcoVision

ƏSAS MÖVZU: Azərbaycanda səhiyyə

Bu  il  fəaliyyətə  başlayan  “Implan-

tArt”  Dental  Klinikası  hansı  zərurət-

dən yarandı?

İ.M.: 

Klinikamızın  açılması  hazırkı 

dövrdə müasir tələbatları nəzərə alaraq 

və  peşəkar  mütəxəssislərin  komanda 

işinə  ehtiyacından  yaranan  zərurətdən 

qaynaqlanır. Müasir avadanlıq və mate-

riallardan istifadə günün əsas tələbidir. 

Amma sözsüz ki, yalnız müasir avadan-

lıqlarla mükəmməl nəticələr əldə etmək 

mümkün  deyil.  Tibbin  və  xüsusən  də 

stomatologiyanın  inkişafı  dövrümüz-

də  çox  sürətlidir.  Bu  sürətin  izlənilmə-

si  üçün  mütləq  şəkildə  inkişaf  etmiş 

ölkələrdə təhsil almaq, beynəlxalq kon-

franslara  qoşulmaq  və  xarici  məqalə 

və  elmi  məlumatların  izlənilməsi  çox 

vacibdir. Təəssüf ki, cəmiyyətimizdə bu 

cür  həkimlərin  sayı  çox  deyil.  Klinika-

mızın  həkimləri  xaricdə  təhsil  və  elmi 

dərəcə  almış,  öz  elmi  fəaliyyətlərini 

daim  inkişaf  etdirən  mütəxəssislərdir. 

Həkimlərin bir sahə üzrə ixtisaslaşması 

həmin sahə üzrə daha peşəkar xidməti 

təmin  edir.  Bu  səbəbdən  peşəkar  ko-

mandanın işinin nəticəsi daha zəmanət-

li və uzunömürlü olur. Klinikanız  hansı  istiqamətlər  üzrə 

fəaliyyət göstərir? 

İ.M.: 

Estetik  stomatologiya,  implan-

tologiya,  ortodontiya,  endodontiya  –  diş 

kanallarının  müalicəsi,  ortopediya  –  qa-

paq və protezlər, ağız cərrahiyyəsi sahələ-

rində xidmətlər klinikamızın təklif etdiyi 

xidmətlərdəndir.   

Statistik  məlumatlara  görə,  Azər-

baycanda  əhalinin  əksəriyyətində  diş 

xəstəlikləri mövcuddur. Fikrinizcə, diş 

xəstəliklərinin belə geniş yayılmasına 

səbəb nədir? 

“Peşəkar komandanın işinin 

nəticəsi daha zə manətli və 

uzunömürlü olur”

Müsahibimiz “ImplantArt” Dental Klinikasının 

direktoru, ağız, üz və çənə cərrahı, uzman doktor 

İlham Mehdiyevdir

44

say 25 | EcoVision

ƏSAS MÖVZU: Azərbaycanda səhiyyə

İ.M.: 

Diş  və  dişəti  xəstəlikləri  son  20-

30  ildə  daha  geniş  yayılıb.  Bunun  əsas 

səbəbi düzgün qidalanmama və gigiyenik 

qaydalara düzgün riayət etməməkdir. Son 

20-30 ildə qidalarımızda olan dəyişiklik-

lər – daha yumşaq və kimyəvi tərkibi də-

yişdirilmiş  qidalar  bizi  ağız  gigiyenasına 

əvvəlkindən daha ciddi riayət etməyimizə 

məcbur edir. Bununla yanaşı, müəyyən re-

gionlarda suda lazımi mikroelementlərin 

çatışmazlığı da buna səbəbdir. Sağlam dişlər üçün daha çox nələrə 

diqqət yetirilməlidir? 

İ.M.: 

Sağlam  məhsullarla  qidalan-

ma  və  dişləri  gündə  iki  dəfə  düzgün 

fırçalamaqla  sağlam  dişlərə  nail  olmaq 

olar.  Sağlam  qidalanma  dedikdə,  mey-

və-tərəvəzlə  bol  qidalanma,  qidalan-

madan  sonra  ağızın  yaxşı  yaxalanması 

nəzərdə  tutulur.  Fırçalama  gündə  iki 

dəfə  aparılmalıdır.  Fırçanın  doğru  se-

çilməsi və fırçalama qaydasının düzgün 

həyata  keçirilməsi  çox  vacibdir.  Diş  və 

dişəti  xəstəlikləri  əksər  hallarda  diş-

arası nahiyələrdə əmələ gəlir. Çünki bu 

nahiyələr adi diş fırçası ilə təmizlənmir. 

Buna  görə  dişarası  sahələr  xüsusi  diş-

arası fırçalarla təmizlənməlidir.

 

Diş sağlamlığı ilə bağlı doğru bildi-

yimiz səhvlər, səhv bildiyimiz doğrular 

nələrdir?

İ.M.: 

Bəzən  insanlar  müəyyən  yaş 

dövrlərində  dişlərini  itirmələrini  nor-

mal  proses  kimi  qəbul  edirlər.  Bunun 

səbəbi isə dişlərə qulluğun düzgün hə-

yata  keçirilməməsidir.  Əgər  dişlər  və 

dişarası  sahələr  düzgün  təmizlənərsə, 

dişlər  uzun  illər  sağlam  qalmış  ola-

caq.  Dişlərin  fırçalanması  horizontal 

istiqamətdə  deyil,  45  dərəcə  bucaq  al-

tında süpürülərək həyata keçirilməlidir 

və  dişlər  boyu  fırçanı  dairəvi  hərəkət 

etdirərək təmizlənməlidir. Bəzi insanlar 

sərt  fırçanın  daha  yaxşı  təmizlədiyini 

düşünürlər. Bu isə belə deyil. Diş fırça-

sının tükcükləri elastik olmalı və diş əti-

ni zədələməməlidir. Fırçanın sərtliyi ən 

çox orta (medium) ola bilər. Müəyyən  sosial  qruplar  üçün 

güzəştli  kampaniyalar  həyata  keçirir-

sinizmi?

 

İ.M.: 

Tələbələr  və  müəllimlər  üçün 

endirim  kampaniyaları  etmişik.  Hazırda 

bütün  ATİB  üzvlərinə  güzəştli  kampani-

yamız var. “Implant  Art”  Dental  Klinikasının 

gələcək fəaliyyəti ilə bağlı hədəfləriniz 

nələrdir? 

İ.M.: 

Hazırda  istədiyimiz  hədəfi  əldə 

etmişik və məqsədimiz dünya inkişafının 

sürəti ilə gedib yenilikləri tətbiq etməkdir. 

Arzulayırıq ki, bütün həkimlərimiz nəinki 

Azərbaycanın, həm də Avrasiyanın ən ta-

nınmış həkimi statusunu alsınlar.

Ağız, üz və çənə cərrahı, uzman doktor, 

PHD. 2004-cü ildə Azərbaycan Tibb Univer-

siteti Stomatologiya fakültəsini bitirmişdir. 

2004-2005-ci illərdə Azərbaycan Tibb Uni-

versiteti Diş həkimliyi fakültəsi Ağız, üz və 

çənə cərrahiyyəsi kafedrasında internatura 

təhsili almışdır. 2006-2013-cü illərdə Anka-

ra Universiteti Diş həkimliyi fakültəsi Ağız, 

üz və çənə cərrahiyyəsi kafedrasında təhsi-

lini davam etdirmiş, uzman doktor və PHD 

diplomunu  almışdır.  2012-ci  ildə  Planmed 

İmplantologiya  Elmi  Cəmiyyəti  tərəfindən 

keçirilmiş müsabiqədə Dünya 3-cüsü müka-

fatına layiq görülmüş, 2013-cü ildə sözüge-

dən qurumun keçirdiyi müsabiqədə Dünya 

1-cisi  mükafatını  almışdır.  İmplantologiya 

üzrə elmi işini xaricdə müdafiə etmiş yeganə 

azərbaycanlı  ağız,  üz  və  çənə  cərrahıdır. 

“Implant ART” Dental Klinikasının direkto-

rudur.

45

say 25 | EcoVision

ƏSAS MÖVZU: Azərbaycanda səhiyyə

müsahibə 

Ersadık TURAN:

Ersadık Turan ölkəmizdə süni mayalanmanın vəziyyəti 

ilə bağlı “EcoVision”un suallarını cavablandırır“Azər-Türk Med” Tibb Mərkəzi artıq 

neçə müddətdir fəaliyyət göstərir. Bəs 

mərkəz əsasən hansı istiqamətlər üzrə 

xidmətlər təklif edir?

“Azər-Türk  Med”  Tibb  Mərkəzi 

2007-ci  ilin  sentyabr  ayından  fəaliyyət 

göstərir. Artıq 8 ildir insanları psixolo-

ji, mənəvi və sosial çətinliklərlə üz-üzə 

qoyan  sonsuzluq  problemi  mərkəzi-

mizdə  öz  həllini  tapır.  Bununla  yanaşı, 

“Azər-Türk Med” Tibb Mərkəzində müa-

sir tələblərə cavab verən avadanlıqlarla 

təchiz  olunmuş  laboratoriya,  həmçinin 

ginekoloji,  uroloji,  pediatrik  və  sto-

matoloji  kabinetlər  fəaliyyət  göstərir. 

Klinikamız  cərrahiyyə  əməliyyatları  və 

stasionar xidmətlər verən bir klinikadır. 

Bu illər ərzində süni mayalanma ilə bağ-

lı bizə müraciət edən xəstələrdə genetik 

problemlərlə  əlaqədar  yaranan  xəstə-

liklərin embronik, yəni uşaqlar köçürül-

məmiş, diaqnozunu Türkiyədə fəaliyyət 

göstərən  laboratoriyalarla  birgə  ger-

çəkləşdirmişik.  Türkiyədəki  laborato-

riyalarla  qarşılıqlı  anlaşma  nəticəsində 

Azərbaycanda hələlik mümkünsüz olan 

biokimyəvi  analizləri  həyata  keçiririk. 

Bu illər ərzində çalışmışıq ki, süni ma-

yalanma  ilə  bağlı  ortalığa  çıxa  biləcək 

bütün problemləri Türkiyə ilə birgə həll 

edək,  fəaliyyətimizi  daha  da  genişlən-

dirək.


Yüklə 13,49 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə