Karbohidratlardan hansı reduksiyaedicilik qabiliyyətə malik deyil


İndol və skatol hansı aminturşunun çürümə məhsullarıdır?Yüklə 186,14 Kb.
səhifə15/15
tarix17.01.2020
ölçüsü186,14 Kb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

İndol skatol hansı aminturşunun çürümə məhsullarıdır?
A)

HistidinB)

TriozilC)

FenilalaninD)

ProlinE)

Triptofan

+
287

Piy turşuları enterositlərə necə sorulurlar?
A)

SDF-xolinin iştirakı iləB)

Emulsiyalaşmış şəkildəC)

Sərbəst şəkildə sorulurlarD)

Mitsellər şəklində

+
E)

Xilomikronlarla288

Fosfolipidlərin sintezində iştirak edən nukleotidi göstərinA)

UTFB)

TTFC)

STF

+
D)

ATFE)

ADF289

Qoşa öd turşusu:
A)

XolB)

LitoxolC)

XenodezoksixolD)

DezoksixolE)

Qlikoxol

+
290

Qida ilə orqanizmə daxil olan sellüloza və pektinlərin dəyərliyinə aid düzgün olmayan cavabı seçinA)

şlakları və toksinləri adsorbsiya edir və orqanizmdən çıxarırB)

bağırsağın peristaltikasını yaxşılaşdırırlarC)

bağırsaq mikroflorası qida mənbəyi kimi istifadə edirD)

qəbizliyin qarşını alırE)

Enerji mənbəyidirlər

+
291

Xarici mühitdən qəbul edilən maddələrin hesabına orqanizmin quruluşunu təşkil edən yeni maddələrin sintez olunması necə adlanır?A)

Assimliyasiya

+
B)

KatobalizmC)

DissimliyasiyaD)

Əsas mübadiləE)

Müvazinət292

Orqanizmdə mürəkkəb maddələrin parçalanaraq nisbətən bəsit halda xarici mühitə ifraz edilməsi necə adlanır?A)

AssimliyasiyaB)

Katobalizm

+
C)

DissimliyasiyaD)

Əsas mübadiləE)

Müvazinət293

Bədəndən xaric olunan karbon qazının həcminin sərf edilən oksigenin həcminə nisbəti necə adlanır?A)

AnobalizmB)

KatobalizmC)

Tənəffüs əmsalı

+
D)

Azot balansıE)

Sərbəst enerji294

Qəbul edilən qida maddələrinin ilk çevrilmələrindən başlayaraq mübadilənin son mıhsullarının əmələ gəldiyi mərhələyə qədər uğradıqları bütün kimyəvi dəyişiklər necə adlanır?A)

Əsas mübadiləB)

Energetik balansC)

Aralıq mübadilə

+
D)

Tənəffüs əmsalıE)

Müvazinət295

Maddələr mübadiləsinin tədqiqi zamanı cüzi miqdarda istifadə olunan radioaktiv maddə necə adlanır?A)

Katalizator dozasıB)

Indikator dozası

+
C)

Inhibitor dozasıD)

Qida nümunəsiE)

Ferment dozası296

Əzələlərdə karbohidratların parçalanmasının hansı yolu üstünlük təşkil edir?A)

MürəkkəbB)

AeorobC)

SadəD)

Aneorob

+
E)

Hidrogenləşmə297

“Hidrogen daşıyıcı maddələr” hansı maddələrə deyilir?A)

ReduksiyaediciB)

ElektrofilC)

NukleofilD)

XlorofilE)

Oksidləşdirici

+
298

Oksidləşmə-reduksiya reaksiyalarını akivləşdirən katalitik fermentlər hansılardır?A)

PeroksidazaB)

KatalazaC)

lipazaD)

LiqazaE)

Dehidrogenaza

+
299

Aşağıdakılardan hansı molekulyar okigenlə birləşmə prosesində iştirak edən ferment deyil?A)

Peroksidazalar

+
B)

Piridin dehidrogenazalarC)

Falvin dehidrogenazalarD)

Aktivliyi ubixinondan asılı olan fermentlərE)

Sitoxromlar300

Zülal mübadiləsinin ümumi yolu hansılardır?A)

Amiturşuların aminsizləşməsi

+
B)

TransaminləşməC)

KarboksizləşməD)

RasemizasiyaE)

HamısıYüklə 186,14 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə