Masarykova univerzitaYüklə 0,67 Mb.
səhifə19/19
tarix28.04.2017
ölçüsü0,67 Mb.
#15987
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Gate-keeping je strategie řešení imigrace primárně prostřednictvím kontroly a řízení vstupů na území státu, fencing naopak představuje strategii cílící primárně na zamezování neoprávněným vstupům, střežení hranic a zajišťování jejich nepropustnosti (viz Triandafyllidou and Dimitriadi 2013).

24 Pro podrobnou analýzu diskurzivního rozměru přístupu k imigrační krizi v Itálii v roce 2011 viz Ondřej Kaleta (2014), Monica Colombo (2013), Asher Colombo (2012), Elif Çetin (2012), případně Giuseppe Campesi (2011).

25 Ustanovoval normy umisťování a zacházení s mimoevropskými pracovníky a proti nelegální imigraci (Parlamento italiano 1986).

26 Zákon z 28 února 1990, č. 39 (tzv. Legge Martelli) především reflektoval stále zjevnější přítomnost cizích (mimo EU) zaměstnanců na italském pracovním trhu a jejich významnou roli při zastupování Italů v profesích, které již domácí obyvatelstvo nebylo příliš ochotno vykonávat. Dále nicméně ošetřoval procesy vyhošťování a stanovoval obecný princip zakazující vyhoštění do zemí, kde může byt ohrožen život či svoboda osoby z rasových nebo náboženských důvodů a ustanovil vytvoření fondu pro financování Center prvního přijetí (Centri di accoglienza) CDA (Parlamento Italiano 1990).

27 Ten poprvé stanovil jasný a jednotný rámec předpisů pro vstup, pobyt a vyhošťování imigrantů (Parlamento Italiano 1998).

28 Některé části novely byly dokonce shledány za v rozporu s čl. 13 italské ústavy (o osobní svobodě), pročež musely být přepracovány (La Corte Costituzionale 2004).

29 Centri di identificazione ed espulsione.

30 Některá z těchto opatření byla později zrušena Ústavním soudem, například občanské hlídky, zavedení neregulérního pobytového statutu pobytu jako přitěžující okolnost pro jiné trestné činy, povinnost neregulérních migrantů opustit zemi i v případě, že jim to neumožňují jejich finanční prostředky i nemožnost uzavřít manželství bez povolení k pobytu (ústavou považováno za základní lidské právo) (Triandafyllidou and Ambrosini 2011, 264).

31 O právu občanů EU na volný pohyb 2004/38/ES.

32 O společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí 2008/115/ES.

33 Mimo jiné i pro nedostatečnou implementaci návratové směrnice (2008/115/ES), pro rozpor s čl. 4 protokolu Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a čl. 19 Charty základních práv Evropské unie. Pro nemožnost zajistit účinnou ochranu uprchlíků při hromadných push back operacích, vyžadované Ženevskou konvencí a evropskou legislativou (směrnicemi EU 2003/9, 2004/83, 2005/85 a nařízením 343/2003) (Di Martino et al. 2013, 24).

34 Tento termín se vztahuje jak k samotnému aktu nařízení vyhoštění, tak k jeho následnému provedení. Pravidla, za nichž není možné přistoupit k navracení příslušníků třetích zemí, jsou stanovena v čl. 19 zákona o imigraci.

35 Centri di primo soccorso ed accoglienza, původně Centra prvního přijetí (Centri di accoglienza) CDA, jsou určena především pro poskytnutí první pomoc imigrantům před tím, než je definován jejich právní status a jsou proto umístěna především v blízkosti hranic.

36 Centri di identificazione ed espulsione.

37 Pro analýzu konkrétní bezpečnostních praktik v těchto centrech (viz Stege et al. 2012).

38 Centri di accoglienza per richiedenti asilo.

39 Pro podrobnou analýzu zadržování v detenčních centrech prizmatem sekuritizace (viz Campesi 2014).

40 Existují odhady, že pokračovat dále do Evropy plánovalo přibližně 80% příchozích (Richey 2013, 412).

41 Evropská agentura pro kontrolu vnějších hranic (European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union).

42 Viz Smlouva o fungování EU ve znění Lisabonské smlouvy (Hlava V, kapitola 2, čl. 80). Jde o okamžitou pomoc zasaženému státu EU, který se stal obětí teroristického útoku, přírodní nebo člověkem způsobené pohromy, prostřednictvím mobilizace „veškerých nástrojů“, které má Unie k dispozici (Evropská rada 2012).

43 Pro podrobnější popis důsledků italské snahy vnášet problematiku migrační krize na úroveň EU viz Ondřej Kaleta (2014).

44 Tento odbor spadá pod vládu a řídí služby národní civilní obrany. Vláda má pravomoc vyhlásit stav nouze v případě živelných pohrom, katastrof nebo jiných událostí, které v důsledku své intenzity a rozsahu musí být řešeny pomocí výjimečných pravomocí a prostředků (Consiglio dei Ministri 2011).

45 Krizový stav může na základě ústavy a zákonu o civilní ochraně 225/1992 (Parlamento Italiano 1992) kdykoliv vyhlásit předseda vlády pomocí legislativního dekretu, na jehož základě ustaví krizové komisaře (commissarii straordinarii) pro zvládání dané situace, jež mohou jednat mimo standardní zákony (Fioritto 2008). Vláda díky vyhlášení tohoto stavu také získává pravomoc vydávat okamžitě účinné dekrety se stejnou váhou, jakou mají zákony. Tyto nicméně musí být do šesti dnů schváleny parlamentem, jinak pozbývají platnost, vláda i během krizového stavu musí jednat v souladu s ústavou (Campesi 2011, 9).

46 Podrobně o této problematice pojednávají například zprávy Evropské migrační sítě (European Migration Network) EMN (European Migration Network 2013b; European Migration Network 2012b) či jiní autoři (Toğral Koca 2013, 95-199; Trombetta 2014; Léonard 2010).

47 Během roku 2011, dle údajů agentury FRONTEX, italskou hranici ze Středozemního moře neregulérně překročilo „jen“ přibližně 15900 lidí, což je tedy víc jak o třetinu méně než v roce 2011 (Frontex 2015).

48 Číslo v lomené závorce vyjadřuje četnost výskytu daného kódu v korpusu analyzovaných textů.

49 Tedy změnou pravidla, podle kterého je v italském právním řádu nabýváno občanství. Dítě, dle ius soli nabývá státní občanství podle toho, kde se narodilo (případně ještě také nějakou dobu žilo, chodilo do školy atd.). Nikoli tedy podle národnosti rodičů, což je označováno za ius sanguinis (v Evropě dominantní).

50 Číslo v lomené závorce vyjadřuje četnost výskytu daného kódu v korpusu analyzovaných textů.

51 O aplikaci neodkladných opatření pro růst, vyrovnanost a konsolidaci veřejného účtu (Presidente della Repubblica 2011).

52 O provádění směrnice Rady 2009/50/ES o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci (Presidente della Repubblica 2012b).

53 O provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/52/ES o minimálních normách pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (Presidente della Repubblica 2012a; Ministero dell´Interno 2012b).

54 Pro jejich podrobný výčet a popis viz například zprávy European Migration Network (2012b).

55 Centro Nazionale di Coordinamento (CNC).

56 Partito Democratico (PD).

57 Popolo della Libertà (PdL) je středopravicovou stranou, která vznikla v roce 2009 spojením Berlusconiho středopravicové křesťansko-demokratické a liberálně konzervativní Forza Italia a pravicové Alleanza Nazionale Gianfranca Finiho. V letech 2008-2011 vládla v koalici s Ligou severu.

58 Během roku 2013, dle údajů FRONTEXu, takto italskou hranici překročilo přibližně 40000 lidí, tedy více jak dvakrát tolik co v roce předcházejícím (Frontex 2015).

59 Číslo v lomené závorce vyjadřuje četnost výskytu daného kódu v korpusu analyzovaných textů.

60 Číslo v lomené závorce vyjadřuje četnost výskytu daného kódu v korpusu analyzovaných textů.

61 Pod pojmem „mixed flows“ se rozumí situace, kdy jsou na stejné lodi zároveň přítomni například uprchlíci plánující podat žádost o azyl či mezinárodní ochranu spolu s jinými cizinci, jež migrují z jiných důvodů (European Migration Network 2013c, 27).

62 Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR). Tento systém na rozdíl od CIE a CARA neslouží k okamžitému umístění neregulérních imigrantů, žadatelů o azyl a uprchlíků, ale slouží pro dlouhodobější podporu a poskytnutí asistence subjektům, kterým již byla přiznána nějaká forma mezinárodní ochrany (Osservatorio 2015).

63 Tato operace byla většinově financovaná Itálií, EU se na ní podílela jen částkou 1,8 milionů euro z jejího celkového rozpočtu 114 milionů euro (ANSA 2014).

64 Setkání proběhlo 21. listopadu 2013 (European Commission. 2014b, 3).

65 Protocollo di approccio allo straniero.

66 Číslo v lomené závorce vyjadřuje četnost výskytu daného kódu v korpusu analyzovaných textů.

67 Číslo v lomené závorce vyjadřuje četnost výskytu daného kódu v korpusu analyzovaných textů.

68 O ne-vězeňských detenčních trestech a reformě sankčního systému (pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio) (Parlamento Italiano 2014a).

69 Na základě rozhodnutí Soudního dvoru EU v případu C-430/11 z prosince 2012 (Soudní dvůr EU 2012).

70 Centri di accoglienza straordinaria (CAS).

71 Oběžník Ministerstva vnitra č. 11225 z 19. září 2014 o 18000 míst. (Leo, Fachile and Schiavone 2014, 26).

72 Oběžníkem Ministerstva vnitra č. 14906 ze 17. prosince 2014 až do 30. prosince 2015 (Governo di Brescia 2014).

73 Piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di migranti.

Yüklə 0,67 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə