NÖromüSKÜler biLEŞke hastaliklariYüklə 0,92 Mb.
tarix23.12.2016
ölçüsü0,92 Mb.


NÖROMÜSKÜLER BİLEŞKE HASTALIKLARI


NÖROMÜSKÜLER BİLEŞKE HASTALIKLARI

 • Myasthenia Gravis

 • Lambert Eaton Myastenik Sendrom

 • Botulizm

 • Konjenital myastenik sendromlarMyasthenia Gravis (MG)

 • MG, fiziksel aktivite ile artan, antikolinesteraz (AKE) ilaçlarla tamamen veya kısmen düzelen, kas kuvvetsizliği ile karakterize, postsinaptik yerleşimli nikotinik AchR’nin hedef alındığı otoimmun kökenli bir hastalıktır.

 • Seyri sırasında solunum krizleri nedeniyle mortalitesi çok yüksek yüksek olan bu hastalıkta, uygun tedavi ile hastalar normal bir yaşam sürebilirler, bu nedenle de nöroloji pratiğinde özel bir yeri vardır.Epidemiyoloji

 • İnsidans: 4-15 milyon/yıl

  • Kadınlarda iki dönemde daha sık görülür;
  • ( 20-30 yaşlar ve 50 yaş üzeri)
  • Erkeklerde 50 yaş üzerinde daha sık
 • Prevalans: 45-150/milyon

 • 1 yaşın altında görülmez (1-10 yaşlar arasında nadir)Klinik

 • Belirtiler

 • Alevlenme ve remisyonlar (bir kaç gün-yıl)

 • Kas kuvvetsizliği (egzersizle artıp-dinlenmekle azalan)

 • Oküler belirtilerle başlar (en sık pitoz ve zamanla eklenen diplopi),

  • %10 hastada sadece oküler kaslarla sınırlı kalır (oküler MG)
 • Bulber kaslar ve ekstremite kaslarında güçsüzlük daha sonra eklenebilir (jeneralize MG)

  • Bulber tutulum; konuşma-yutma-çiğneme zorluğu (ağır formlarında solunum güçlüğü)
  • Ekstremite kaslarının tutulumu; proksimal kaslar ön planda etkilenir; yokuş-merdiven çıkarken zorlanma, kollarını yukarı kaldırma zorluğu (saç tarama-çamaşır asma v.b)
 • Enfeksiyon ve ağır stress hastalık üzerine olumsuz etkili

 • Gebelik ve lohusalık dönemleride hastalığın gidişini etkiler (hangi yönde olacağı öngörülemez)Bulgular

 • Unilateral ptoz (nadiren bilateral-asimetrik!)

 • Belirgin bir paterne uymayan ekstra-oküler kas tutulumu

 • M. Orb.oculi kuvvetsizliği (remisyonda bile tek bulgu! olabilir)

 • Bulber tutulumu olan olgularda;dil, yumuşak damak, masseter ve boyun kaslarında kuvvetsizlik- nazone konuşma

 • Ekstremitelerde proksimal kasların tutulumu ön plandadır. “egzersiz testi” ile güçsüzlük saptanabilir.

 • DTR’ler normoaktif ve duyu muayenesi normaldir.Etyopatogenez

 • MG, antikorlar aracılığıyla oluşan otoimmun bir hastalıktır.

 • Otoantikorlar çizgili kaslarda postsinaptik olarak yerleşmiş olan nikotinik AChR’ine karşı oluşur.

 • Anti-AChR antikorları B lenfositleri tarafından yapılır, ancak otoimmun cevabın oluşmasında yardımcı T lenfositlerinin de katkısı gerekmektedir (T hücresine bağımlı humoral immun cevap).

 • Otoimmun yanıtın nasıl başladığı bilinmemektedir

 • Hastalığın patogenezinde Timusun rolü var;

 • %10 timoma, %70 timik hiperplazi

 • HLA B8, DR3

 • Postsinaptik membrandaki AchR azaldığı için “emniyet faktörü” düşerTANI

 • Gün içinde fluktuasyon gösteren okülobulber tutulum

 • Öyküde spontan remisyon varlığı

 • AKE ilaçlar ile kas gücünde düzelmenin gösterilmesi

  • Edrophonium klorid’in (Tensilon) etkisi birkaç saniyede başlar ve birkaç dakikada sona
  • erer. 10 mg’lık ampulleri var önce 2 mg’ını IV olarak verip1 dakika cevabı beklemek, cevap alınmazsa gerisini vermek gerekir.
  • Neostigmine bromid’in (Prostigmin) etkisi ise 20 dakika kadar sonra başlar ve 2 saat sürer. İki ampul (1 mg) neostigmin bromid, 0.4 mg atropin ile birlikte intramüsküler olarak yapılır.
  • Yaşlılarda parentreal AKE yerine oral 120 mg pridositgmin bromid (Mestinon-10-60 mg tb formu) oral verilerek daha geç yanıtı beklemek güvenli olabilir.
 • Soğuğun kavşakta iletiyi düzeltmesine dayanarak ptotik gözkapağına uygulanan buzun etkisiyle gözkapağının açılması da tanıda yardımcı olabilir (buz testi).

 • EMG

  • Repetetif sinir uyarımı
  • Tek lif EMG
 • Serumda antikor düzeyleri

  • AchR antikoru
  • Anti MuSK
 • Timus’un radyolojik incelemesi

 • Oküler MG’de tüm tanı testleri normal olabilir, diğer olası hastalıklar dışlandıktan sonra steroid’e yanıtına göre de tanıya gidilebilir.EMG’de Dekrement yanıt

Ayırıcı Tanı

 • Beyin sapını tutan ve okülo-bulber belirtilerle seyreden hastalıklar; MS

 • İzole kranyal sinir felçleri

 • Blefarospazm

 • Mitokondriyal hastalıklar (progresif external oftalmopleji)

 • Konjenital myopatiler ve myastenik sendromlar

 • Miller-Fisher sendromu veya oküler bulguların ön planda olduğu Guillain-Barre sendromu

 • Bulber tutulumun ön planda olduğu motor nöron hastalığı (ALS)

 • Botulism

 • Lambert-Eaton myastenik sendrom

 • Depresyon

 • Kronik yorgunluk sendromuTedavi

 • AKE ilaçlar

 • Timektomi

 • İmmunsüpressif tedavilerAKE

 • Asetil kolin yıkımını engelleyerk kavşakta daha uzun süre kalmasını sağlayan semptomatik ilaçlardır.

 • Pridostigmin bromid (Mestinon-60 mg tb)

  • Etkisi 15-30 dk başlar/ 1-2 saatte max/3-4 saat sürer (doz aralığı 60-480 mg/gün ağır olgularda 12x120 mg kullanılabilir, hastanede izlem gerekir).
  • Hastalığın şiddetine göre doz ve aralık ayarlanır


Timektomi

 • Hiçbir zaman acil bir tedavi değil!

 • Timomalı hastalarda mutlaka yapılmalı (uzak metastazlar çok nadir)

 • Jeneralize MG’de edavinin önemli basamaklarından biri

 • 50 yaş üzerinde olgu bazında karar-genellikle önerilmez

 • Oküler MG’de genellikle yapılmazİmmunsüpressif tedaviler

 • Kortikosteroidler

  • Hastaların çoğunda etkili (etkinliğin başlaması 4-6 haftayı bulabilir)
  • Bazı olgularda (özellikle bulber tutulumda) başlangıçta hastalık belirtilerini arttırabilir)
  • Doz 1mg/kg-süresi hastaya göre ayarlanır
  • Uzun süreli yan etkilere dikkat!
 • Diğer immunsüpressif ilaçlar

  • 2.5 mg/kg/gün dozda steroid kullanamayan durumlarda-steroide yanıtsız olgularda ve yaşlılarda kullanılabillir! (fertil dönemde dikkat!-YE yönünden yakın takip gerekli)
 • İntravenöz immunglobulin (IVig) ve plazmaferez

  • Diğer immunsüpressif tedavilere ek olarak
  • Timektomi öncesi timektomiye hazırlık amacıyla kullanılırlar
Myastenik kriz

 • Mekanik ventilasyon kullanımını gerektiren solunum güçlüğüdür.

 • Ağır bulber tutulumu olan hastalarda her an tetikte olunmalıdır.

 • Çiğneme-yutma-konuşması iyi olan bir MG hastasında solunum güçlüğü gelişirse başka neden akla gelmelidir

 • Solunum güçlüğü gelişen hastada Mestinon dozu arttırılır (kolinerjik kriz !)MG’de ilaç kullanımı-I

 • KULLANILMAMASI GEREKEN İLAÇLAR

 • Bazı antibiyotikler

  • Aminoglikozitler (Gentamisin, steptomisin, tobramisin, amikasin, kanamisin, neomisin ve diğerleri)
  • Linkomisin (*Lincocyn)
  • Sulfonamid (*Bactrim ve eşdeğerleri)
  • Tetrasiklin
  • Kloramfenikol
  • Polimiksin
 • Kinin

 • Antiaritmik ve b-blokerler 

 • Prokainamid, propranolol, lidokain ve diğerleri

 • Bazı antiepileptikler (Fenitoin)

 • Kürar ve türevleri

 • Morfin ve diğer narkotik analjezikler

 • Trankilizan ve barbitüratlar

 • Bazı antidepresanlar

 • Lityum

 • Magnezyumlu laksatifler ve antiasidler

 • D-penisilamin

 • Östrojen içeren preparatlarMG’de ilaç kullanımı-II

 • KULLANILMASINDA GENELLİKLE SAKINCA OLMAYAN İLAÇLAR

 • Bazı antibiyotikler

  • Penisilinler (Ampisilin dışında)
  • Sefalosporinler
 • Analjezikler

 • ParasetamolMG ve diğer Otoimmun hastalıklar

 • tiroid hastalıkları

 • romatoid artrit,

 • psoriasis,

 • pernisyöz anemi,

 • otoimmun aplastik anemiNeonatal MG

 • Miyastenik annelerin % 10-20’ sinin çocuğunda doğumdan sonraki 3 gün içinde miyastenik semptomlar görülür.

 • Belirtiler annedeki anti-AChR antikorlarının pasif olarak çocuğa geçmesine bağlıdır.

 • Belirtiler 2-3 haftada kaybolur, ancak bu süre içinde AKE ile tedavi gerekebilir.LAMBERT EATON MİYASTENİK SENDROM

 • Lambert Eaton miyastenik sendrom (LEMS) ön planda bacaklarda güçsüzlük ile karakterize, özellikle küçük hücreli akciğer kanseri ile ilişkili olabilen, motor ve otonomik sinir terminallerindeki voltaja bağımlı kalsiyum kanallarının hedef alındığı otoimmun kökenli bir hastalıktır.

 • Ender rastlanan bir hastalık olan LEMS daha çok 40 yaşın üzerinde başlarsa da çocuklarda bile görüldüğü bildirilmiştir. Eskiden erkeklerde daha sıkken artık kadınlarda ve erkeklerde eşit olarak görülmektedir.Klinik

 • Kas güçsüzlüğü, azalmış DTR ve otonomik fonksiyon bozukluğu görülür.

 • Hastalık genellikle bacaklarda subakut olarak gelişen kuvvetsizlik ile başlar. Muayenede kasın ilk kontraksiyonu zayıfken hareket tekrarlandıkça ikinci kontraksiyondan itibaren kas geçici olarak kuvvetlenir (fasilitasyon), sonra yine zayıflar.

 • Güçsüz kas, ağrılı ve hassas olabilir.

 • Ekstremitelerdeki kuvvetsizliğe ptoz ve çift görme gibi oküler bulgular, yutma-konuşma-çiğneme güçlüğü gibi bulber belirtiler eklenebilir, ancak bunlar MG’in aksine çoğu zaman geri plandadır.

 • Hastalığın bellibaşlı otonomik belirtileri ağız kuruluğu ve impotansdır.

 • LEMS antikorlar aracılığıyla oluşan otoimmun bir hastalıktır. Voltaja bağlı kalsiyum kanallarına karşı antikorlar LEMS’li hastaların % 90’ında gösterilebilir. Voltaja bağlı kalsiyum kanalları motor ve otonomik sinir terminallerinde ACh’in presinaptik membrana füzyonunu ve salınımını sağlar. İşte bu kanalların otoimmun saldırı sonucu azalması ACh salgılanmasının azalmasına neden olur.

 • Hastaların yarısından fazlasında kanser saptanır, bunların da büyük çoğunluğu küçük hücreli akciğer kanseridir. Nöroektodermal kökenli bu tümörde bol miktarda voltaja bağımlı kalsiyum kanalları bulunur.

 • Kanser olmayan hastalarda başka otoimmun hastalıklar ya da otoantikorlar bulunabilir.Tanı

 • En yararlı test EMG

 • İstirahat halinde bileşik kas aksiyon potansiyellerinin (BKAP) amplitüdü düşüktür.

 • Repetetif sinir uyarımında;

  • Yüksek frekanslı (>10 Hz) ardışık sinir uyarımından veya kasın istemli kontraksiyonundan sonra elde edilen bileşik kas aksiyon potansiyel amplitüdünün istirahat halindekinin iki veya daha çok katı olduğu görülür (fasilitasyon).
   • Ardısıra uyarım (ister istemli kas kontraksiyonu isterse yüksek frekanslı ardışık sinir uyarımı ile olsun) kalsiyumun sinir terminali dışına çıkmasını önler ve daha çok ACh salgılanmasını sağlayarak nöromüsküler geçişi düzeltir.
   • Elektrofizyolojik (ve klinik) olarak gözlenen fasilitasyon bu şekilde açıklanır.
  • Düşük frekanslı ardışık sinir uyarımı ile ise MG’de olduğu gibi dekrement görülür.
 • Tek lif EMG ile artmış ‘jitter’ gösterilebilir.İnkrement yanıt/Presinaptik patolojiTedavi

 • Kanserin tedavisi

 • Potasyum kanal inhibitörü olan 3,4 diaminopyridine

 • İmmunolojik tedavilerBOTULİZM

 • Anaerobik bir bakteri olan Clostridium botulinum toksini ile oluşan bir hastalıktır.

 • Toksin motor ve otonomik sinir terminallerinden ACh’in salınımını engelleyerek presinaptik bir patoloji yaratır.

 • Çoğunlukla evde yapılmış konserve başta olmak üzere toksin içeren gıdaların yenmesiyle, nadiren de yarada toksin üremesiyle oluşur.

 • Belirtiler, kontamine gıdanın yenmesinden 12-36 saat sonra bulanık görme, ptoz ve diplopi ile başlar. Bu sırada hastalarda mide bulantısı ve kusma da vardır. Üç-dört gün içinde bulber ve ekstremite kaslarında güçsüzlük eklenir. Ağız kuruluğu, kabızlık idrar retansiyonu, midriazis ve pupilla cevapsızlığı gibi otonomik belirti – bulgular dikkati çeker. Ağır mortalitesi olan bu hastalıkta çok kısa zaman içinde solunum yetmezliği belirir ve mekanik ventilasyon yapmak gerekir.

 • Miyastenik tablonun akut yerleşmesi, mide bulantısı, kusmanın olması, otonomik belirtilerin eşlik etmesi, evde yapılmış konserve yeme öyküsü, birden çok kişide benzer belirtilerin görülmesi ve EMG bulguları ile tanı konur. EMG, presinaptik nöromüsküler hastalıklarda görülenlerle (LEMS) uyumludur.

 • Çok erken verilen antitoksin yararlı olur, ancak tedavinin esası mekanik ventilasyonun sağlanmasıdır. Düzelme çok yavaştır, birkaç ay sürebilir.Kataloq: 2015
2015 -> Oitsning ma’nosi – Orttirilgan Immunitet Tanqisligi Sindromi. Bu dahshatli va bedavo kasallik hozirgi zamonning “vabosi” deb yuritiladi
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> Klinik protokol Az ərbaycan Respublikas
2015 -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
2015 -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
2015 -> Stomatologiya 1 Sistem hipoplaziyası zamanı hansı dişlər zədələnir?
2015 -> Приложение №3 Информированное согласие пациента на пародонтологическое лечение
2015 -> Myuller h p parodontologiya pdf
2015 -> Buklet Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 7 iyul tarixli

Yüklə 0,92 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə