Pediyatrik rejyonal anestezide komplikasyonlar Dr. Sibel BarışYüklə 7,18 Mb.
tarix09.12.2016
ölçüsü7,18 Mb.


Pediyatrik rejyonal anestezide komplikasyonlar

 • Dr. Sibel Barış

 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 • 10.Ulusal Rejyonal Anestezi Kongresi, 2009-İstanbul


Sunum içeriği

 • Epidemiyoloji

 • Rejyonal anestezide görülen komplikasyonlar

 • Blok tipine özgü komplikasyonlarEpidemiyolojiAIMS (The Australian Incident Monitoring Study)

 • 2000 RA uygulaması incelenmiş

  • Komplikasyon oranı %8 (160 olgu)
  • Pediyatrik olgu yok
ASA gizli zarar analizi-1999

 • 2651 bildirim (1990-1999 arası)

  • 445 sinir hasarı
   • Pediatrik hasta yok
   • Çoğu pozisyonel
   • 13’ü brakial plx hasarı
    • Sadece 4‘ü blok sırasında parestezi bildirmiş
    • Parestezi-injuri arasında güçlü korelasyon yok


ASA gizli zarar analizi-1999

 • 445 sinir hasarı

  • 50 erişkin spinal kord hasarı
   • Etiyoloji
    • Spinal hematom
    • Kimyasal hasar
    • Anterior spinal arter sendromu
    • Menenjit
   • 13’ü antikoagülan kullanan hasta


ASA gizli zarar analizi-1999

 • 445 sinir hasarı

  • 67 lumbosakral sinir hasarı
   • Parestezi ararken çoklu girişime bağlı
  • 23 siyatik injuri
   • 13’ü hasta pozisyonuna bağlı


ADARPEF-1996

 • 3 ülke, 38 kurumda gerçekleştirilmiş

 • Anestezi uygulama sayısı: 85412

  • 61003 sadece GA (çalışmadan çıkarılmış)
  • 24409 RA (lokal infiltrasyon, nöraksiyal, periferik blok)
   • %89’u GA altında
  • Mortalite yok


ADARPEF-1996ADARPEF-1996ADARPEF-1996

 • 11 hastada uygun olmayan blok girişimi

  • Ekipman ve yöntem
 • Dikkat ve deneyim önemli

  • 18 komplikasyon deneyimli kişiler tarafından oluşmuştur !


Epidemiology and morbidity of regional anaesthesia in childrenADARPEF - 2006 3 aylık surveyADARPEF-2006 3 aylık surveyADARPEF-2006 3 aylık surveySerious complications related to regional anesthesia: results of a prospective survey in FranceSerious complications related to regional anesthesia: results of a prospective survey in FranceSerious complications related to regional anesthesia: results of a prospective survey in FranceSerious complications related to regional anesthesia: results of a prospective survey in FranceGenel anestezi altında blok güvenli mi?Uyanık hastada rejyonel anesteziSinir hasarının erken tespiti

 • Medulla spinalisin ponksiyonu asemptomatiktir

 • Paresteziyi tanımlayamayabilir

 • Uyanık çocukta

  • Korku, endişe ve panik daha ciddi sorunlara neden olabilir
   • Dural girişim
   • Spinal kord hasarı
 • Uyanık çocukta risk ??Lokal anestezi toksisitesinin erken tespiti

 • Pediatrik perioperatif kardiyak arrest kayıtları (POCA) Anesthesiology 2000;93:6-14

  • 289 kardiyak arrest / 1.089.200 anestezi uygulaması
   • 5 intravasküler LA enjeksiyon
 • ADARPEF Anesthesia and Analgesia 1996; 83: 904-12

  • LA’e bağlı yan etki 6/24409 (%0.024)
 • Konvülsiyon insidansı erişkinle benzer %0.02 Anesthesiology 1997; 87: 479-86

Genel anestezi altında blok güvenli mi?

  • Yüzeyel GA uygulamak uyanık blok uygulamaya göre daha güvenli


Lokal anestezik toksisitesi – Sistemik komplikasyonlar

 • İntravasküler enjeksiyon sonucu plazma ilaç seviyesinin hızlı yükselmesi

  • Kaza ile intravasküler enjeksiyon
  • Yüksek doz
  • Ameliyathanede
 • Aşırı doz / uzun süreli infüzyon sonucunda plazma ilaç seviyesinin yavaş yükselmesiLA toksisitesinde semptomlarLA toksisitesinde semptomlarLokal anestezik toksisitesi – Sistemik komplikasyonlar

 • Kardiyak komplikasyonlar

  • Aritmi
  • Bazal ritmi yüksek olanlarda risk yüksek
  • Bupivakain > Ropivakain
  • Mather LE, et al. Anesth Analg 1998;86:805-11
  • Ropivakaine bağlı taşikardi ve konvülsiyonlar görülebilir Petitjeans F, et al. Acta Anaesthesiol Scand 2002;46:616-7


Lokal anestezik toksisitesi – Sistemik komplikasyonlar

 • Santral sinir sistemi

  • Konvülsiyon
  • GA altında başlangıç bulguları baskılanır


Lokal anestezik toksisitesi-test doz

 • LA intravasküler enjeksiyonundan 1 dk sonrasına kadar izlenebilir

 • T dalga yüksekliğinde %25 artış (geniş ve keskin) Tanaka M, et al. Anesth Analg 2001;92:915-7

 • KH’ında >10 atım/dk artış görülürLokal anestezik toksisitesi-test doz

 • Adrenalin ve isoproteranol ile çalışılmış

 • Tutarlı ve güvenilir kalp hızı artışları gösterilememiş

 • LA solüsyon küçük volümler halinde ve yakın takiple uygulanmalıdırSinir hasarı

 • İğne ile ilişkili

 • Nöral iskemi-vazokonstrüktörler

 • Lokal anesteziklere bağlı

 • Yüksek basınçlı enjeksiyonlarİğne ile ilişkili

 • Yanlış iğne seçimi

  • Spinal anestezi
   • 22-25 G iğne
  • Epidural anestezi
   • 20-22G Tuohy
  • PSB
   • Kısa eğimli, yalıtılmış


Periferik sinir blok iğnesi

 • İğne ucu kısa eğimli

 • İğne şaftı yalıtılmışİğnenin yeri

 • Özellikle intrafasiküler enjeksiyonlarda risk yüksek

 • Ekstrafasiküler (subepinöral) enjeksiyonlarda ise risk Sinir hasarı

 • İğne ile ilişkili

 • Nöral iskemi

 • Lokal anesteziklere bağlı

 • Yüksek basınçlı enjeksiyonlarNöral iskemi

 • Kan akımında azalma veya bozukluk

  • Epinefrinli lokal anestezikler
  • Turnike kullanımı
  • Hipotansiyon
Sinir hasarı

 • İğne ile ilişkili

 • Nöral iskemi

 • Lokal anesteziklere bağlı

 • Yüksek basınçlı enjeksiyonlarLokal anestezik toksisitesi

 • Yapıldığı yere

 • Konsantrasyonuna

 • Karşılaşma süresine-infüzyon

 • Kullanılan ajanaLokal anestezik toksisitesi

 • Kullanılan ajanaSinir hasarı

 • İğne ile ilişkili

 • Nöral iskemi

 • Lokal anesteziklere bağlı

 • Yüksek basınçlı enjeksiyonlar

Yüksek basınçlı enjeksiyonlarSpinal anesteziye bağlı komplikasyonlarSpinal anestezinin riskleri

 • Bradikardi %1.6-1.8

 • Apne %0.6-0.8

 • Yüksek (total) spinal blok %0.6-3.8

 • Kısa etki süresi ve GA %1

 • Nörolojik defisit ve mortalite yok

 • Güvenle uygulanabilirHemodinamik komplikasyonlar

 • Çocuklarda oldukça nadir

  • İmmatür sempatik sinir sistemi
  • Küçük intravasküler volüm
 • LA toksisitesi ekarte edilmeli

 • Hidrasyon durumu, anestezi derinliği değerlendirilmeli • Çocuklarda baş ağrısı önemli bir problem mi?Dirençli olgularda epidural kan yaması etkin

 • Dirençli olgularda epidural kan yaması etkin

 • 0.2 mL/kg uygulamışEpidural girişimlere bağlı komplikasyonlarNational pediatric epidural auditNational pediatric epidural auditEnfeksiyon ve ilişkili risk faktörleri

 • Kalıcı kateterlerde sık görülür

 • >2 hafta kalan kateterde risk belirgin olarak artar

 • Enfeksiyon şüphesi durumunda kateterin çekilmesi gereklidirThe risk of infection from epidural analgesia in children. A review of 1620 casesCulture of bacteria from lumbar and caudal epidural catheters used for postoperative analgesia in children

 • 46 lumbal epidural-45 kaudal kateter ucu ve cilt kültürlerinde çalışılmış

 • Sonuç;

  • Klinik olarak enfeksiyon düşük oranda
  • Ciltte üreme benzer oranda
  • Kateter ucunda kolonizasyon lumbalde %4, kaudalde %20


Decreased risk of catheter infection in infants and children using subcutaneous tunneling for continuous caudal anesthesia

 • Subkutanöz tünelli kateter ile enfeksiyon ve kateter ucu kolonizasyonu elimine edilebilir1 yaşında çocuk

 • 1 yaşında çocuk

 • Epidural analjezi

 • 11 günde düzelmeEpidural alanın tanınmasında direnç kaybı-hava ?

 • Bebeklerde 1 mL bile fatal olabilir

  • Guinard JP, Borboen M. Probable venous embolism during epidural placement in the infant. Anesth Analg 1993; 76: 1134-5
 • SF ile direnç kaybı yöntemi daha güvenli

  • Sethna N, Berde C. Venous Air Embolism During Identification of the Epidural Space in Children. Anesth Analg 1993: 76; 925-927


Total spinal blok

 • BOS basıncının düşük ve iğnede hava olması subaraknoid mesafenin tanınmasını güçleştirir. Jonmarker C, et al. Total spinal in an infant: can ‘dry taps’ occur with 20G Tuohy needles? Ped Anaesth 2008;18:184-7

 • Semptomatik tedavi

 • İnatçı olgularda BOS lavajı kısa sürede tedavi sağlayabilir. Tsui BC, et al. Reversal of an Unintentional Spinal Anesthetic by cerebrospinal Lavage.Anesth Analg 2004;98:434-6Spinal kord hasarı

 • 9 yaşında, epidural anestezi

 • PO dönemde his kaybı, ağrı

 • Semptomlar 50 gün sürmüşKateterizasyona bağlı problemlerTorasik ve lumbal epiduralde spinal kord travması ve dural girişim

 • Kaudal kateterizasyon tercih edilmekte

 • Kateter istenen düzeye ilerletilebilir

  • Lumbar lordoz 1 Y’dan sonra oluşur
  • Stileli epidural kateterler başarıyı arttırır
Periferik sinir bloğuna bağlı komplikasyonlar

 • İğneye bağlı

 • Sinir stimülatörüne bağlıStimülatörlerle ilişkili komplikasyonlar

 • Optimum akım şiddeti ?

  • >1 mA cevap alınıyorsa sinirden çok uzak
  • 0.5 mA’den yüksek akımlarda başarısız girişim artar
  • 0.2 mA’den düşük akımlarda intranöral girişim riski artar
  • 0.2-0.5 mA en uygun görülmektedir


Continuous peripheral nerve blockade for inpatient and outpatient postoperative analgesia in children

 • 226 kateter yerleştirilmiş

 • 82’i femoral kateter

 • Başarısız girişim oranı %15

 • Komplikasyon oranı % 2.6

  • Uzamış duyusal blok(max 72 h)
  • Yüzeyel sellülit
  • Kulak çınlaması


Uygun teknik kullanarak Doğru ekipman seçilerek İyi monitörizasyonla komplikasyonlar minimalize edilebilir

Yüklə 7,18 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə