Qastroentrologiya 1 Yaşlı insanlarda qida borusunun uzunluğu təqribən nə qədərdir?


) Sadalanan C viruslu hepatitin qaraciyərdən kənar əlamətlərindən hansı hematoloji xəstəlikləri qrupuna aiddir?Yüklə 1,75 Mb.
səhifə6/18
tarix26.11.2016
ölçüsü1,75 Mb.
#178
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

327) Sadalanan C viruslu hepatitin qaraciyərdən kənar əlamətlərindən hansı hematoloji xəstəlikləri qrupuna aiddir?

A) Periferik polineyropatiya

B) Qarışıq krioglobulinemiya

C) Düyünlü poliartrit

D) Dermatomiozit

E) Düyünlü eritema


Ədəbiyyat: Н.А. Мухин «Практическая гепатология»Москва 2004 г , стр. 163
328) Sadalanan B viruslu hepatitin qaraciyərdən kənar əlamətlərindən hansı dəri xəstəlikləri qrupuna aiddir?

A) Xroniki leykoz

B) Fibrozlaşan alveolit

C) Qlomerulonefrit

D) Hipertireoz

E) Xoralı-nekrotik vaskulit


Ədəbiyyat: Н.А. Мухин «Практическая гепатология»Москва 2004 г , стр. 163
329) Sadalanan B viruslu hepatitin qaraciyərdən kənar əlamətlərindən hansı endokrin xəstəlikləri qrupuna aiddir?

A) Autoimmun tireoidit

B) Ağ ciyər vaskuliti

C) Poliomiozit

D) İnterstisial nefrit

E) Reyno sindromu


Ədəbiyyat: Н.А. Мухин «Практическая гепатология»Москва 2004 г , стр. 163
330) Sadalanan dərman preparatlarından hansı qaraciyərdə hiperimmun reaksiyasını yarada bilər?

A) Tetrasiklin

B) Parasetamol

C) Halotan

D) Anabolik steroidlər

E) Amitriptilin


Ədəbiyyat: Питер Мак Нелли «Секреты гастроэнтерологии» второе издание, Москва – 2005 г. Стр.231
331) Sadalanan dərman preparatlardan hansı xolestazi yarada bilər?

A) Göbələk zəhəri

B) Amiodaron

C) Izoniazid

D) Halotan

E) Amitriptilin


Ədəbiyyat: Питер Мак Нелли «Секреты гастроэнтерологии» второе издание, Москва – 2005 г. Стр.227
332) Tez-tez istifadə olunan antibiotiklərdən hansı qaraciyərin zədələnməsini yalnız parenteral yol ilə daxil olunanda yaradır?

A) Tetrasiklin

B) Eritromisin

C) Xloramfenikol

D) Sulfanilamidlər

E) Amoksiklav


Ədəbiyyat: Питер Мак Нелли «Секреты гастроэнтерологии» второе издание, Москва – 2005 г. Стр.234
333) Sadalanan dərmanlardan hansı qaraciyər adenomasının yaranma səbəblərindən ən əsasıdır?

A) Peroral kontraseptivlər

B) Vitaminlər

C) Antibiotiklər

D) Analgetiklər

E) Spamolitiklər


Ədəbiyyat: Питер Мак Нелли «Секреты гастроэнтерологии» второе издание, Москва – 2005 г. Стр.873
334) Anabolik steroidlər qaraciyərdə hansı toksiki təsir göstərir?

A) Qaraciyərdə damar zadələnmələri

B) Hepatositlərin kəskin nekrozu

C) Qaraciyərin fibrozu

D) Xolestaz

E) Qaraciyərin steatozu


Ədəbiyyat: Н.А. Мухин «Практическая гепатология»Москва 2004 г , стр. 133
335) Antitireoid preparatlar qaraciyərdə hansı mənfi təsir göstərir?

A) Qaraciyərin fibrozunu yaradır

B) Qaraciyərin steatozunu yaradır

C) Qaraciyərdə damar zadələnmələri yaradır

D) Xolestazı yaradır

E) Hepatositlərin kəskin nekrozunu yaradır


Ədəbiyyat: Н.А. Мухин «Практическая гепатология»Москва 2004 г , стр. 133
336) Tetrasiklinlər qaraciyərdə hansı toksiki təsir göstərir?

A) Qaraciyərdə damar zadələnmələri

B) Qaraciyərin steatozu

C) Xolestaz

D) Qaraciyərin fibrozu

E) Hepatositlərin kəskin nekrozu


Ədəbiyyat: Н.А. Мухин «Практическая гепатология»Москва 2004 г , стр. 133
337) Qaraciyər dərman zədələnməsinin riski hansı sadalanan səbəbdən arta bilər?

A) Hipertoniya xəstəliyi olduqda

B) Ürək xəstəlikləri olduqda

C) Ağ ciyər xəstəlikləri olduqda

D) Hər bir etiologiyalı diffuz qaraciyər xəstəliyi olduqda

E) Sinir sistemi xəstəlikləri olduqda


Ədəbiyyat: Н.А. Мухин «Практическая гепатология»Москва 2004 г , стр. 134
338) Etanolun qanda miqdarı 300-399 dək olanda hansı kliniki əlamətlər müşahidə olunur?

A) Ataksiya, əhvalruhiyyənin dəyişik olması

B) İfadəli ataksiya, nitqin dolaşması, təfəkkürün pozulması, ürəkbulanma, qusma

C) Hərəkətin koordinasiyasının pozulması, eyiforiya

D) Tənəffüs çatmamazlığı, koma, ölüm

E) Hissiyatın 1 dərəcəli pozulması, yaddaşın pozulması


Ədəbiyyat: Питер Мак Нелли «Секреты гастроэнтерологии» второе издание, Москва – 2005 г. Стр.238
339) Etanolun qanda miqdarı 400 mq/dl – dən çox olanda hansı kliniki əlamətlər müşahidə olunur?

A) Hərəkətin koordinasiyasının pozulması, eyiforiya

B) Ataksiya, əhvalruhiyyənin dəyişik olması

C) Hissiyatın 1 dərəcəli pozulması, yaddaşın dağılması

D) Tənəffüs çatmamazlığı, koma, ölüm

E) İfadəli ataksiya, nitqin dolaşması, təfəkkürün pozulması, ürəkbulanma, qusma


Ədəbiyyat: Питер Мак Нелли «Секреты гастроэнтерологии» второе издание, Москва – 2005 г. Стр.238
340) Etanolun qanda miqdarı 20-99 mq/dl- dək olanda hansı kliniki əlamətlər müşahidə olunur?

A) Hərəkətin koordinasiyasının pozulması, eyiforiya

B) Ataksiya, əhvalruhiyyənin dəyişik olması

C) İfadəli ataksiya, nitqin dolaşması, təfəkkürün pozulması, ürəkbulanma, qusma

D) Tənəffüs çatmamazlığı, koma, ölüm

E) Hissiyatın 1 dərəcəli pozulması, yaddaşın dağılması


Ədəbiyyat: Питер Мак Нелли «Секреты гастроэнтерологии» второе издание, Москва – 2005 г. Стр.238
341) Etanolun qanda miqdarı 200-299 mq/dl- dək olanda hansı kliniki əlamətlər müşahidə olunur?

A) İfadəli ataksiya, nitqin dolaşması, təfəkkürün pozulması, ürəkbulanma, qusma

B) Hissiyatın 1 dərəcəli pozulması, yaddaşın dağılması

C) Tənəffüs çatmamazlığı, koma, ölüm

D) Hərəkətin koordinasiyasının pozulması, eyiforiya

E) Ataksiya, əhvalruhiyyənin dəyişik olması


Ədəbiyyat: Питер Мак Нелли «Секреты гастроэнтерологии» второе издание, Москва – 2005 г. Стр.238
342) Biokimyavi göstəricilərdən hansı qaraciyərin alkohollu zədələnməsini əks edənlərdən biridir?

A) Qələvi fosfatazanın azalması

B) QQT-nın ifadəli artması

C) Bilirubinin artması

D) ALT-nın azalması

E) Şəkərin artması


Ədəbiyyat: Н.А.Мухин «Практическая гепатология» Москва 2004 г , стр. 140
343) Sadalanan xəstəliklərdən hansı sirrozun etioloji faktoru deyil?

A) Spirtli içkilər

B) Hemoxromatoz

C) Öd yollarının diskineziyası

D) Viruslu B və C hepatitləri

E) Vilson xəstəlikləri


Ədəbiyyat: Н.А.Мухин «Практическая гепатология» Москва 2004 г , стр. 156
344) Sadalanan əlamətlərdən hansı qaraciyər sirrozunun “kiçik” qaraciyər işarələrinə aid deyil?

A) Dərialtı venoz kollaterallar

B) Qinekomastiya

C) Palmar eritema

D) Teleangioektaziyalar

E) Selikli qişaların və dəri örtüklərinin saralması


Ədəbiyyat: Н.А.Мухин «Практическая гепатология» Москва 2004 г , стр. 156
345) Aşağıda göstərilən qaraciyər sirrozunun ən çox rast gələn fəsadlərı arasında nadir hallarda rast gələn fəsadı hansıdır?

A) Qida borusunun varikoz genişlənmiş damarlarından qanaxma

B) Qaraciyər şişi

C) Hemorroidal qanaxma

D) Xolesistit

E) Ensefalopatiya


Ədəbiyyat: В.И. Маколкин, С.И. Овчаренко, Внутренние болезни, Москва, 1999 г, стр. 366
346) Xəstədə hepatomeqaliya, splenomeqaliya və melena olanda ilk növbədə hansı xəstəlikdən şüpələnərsiniz?

A) Qanadan mədə xorası

B) Mezenterial arteriyanın trombozu

C) Qeyrispesifik xoralı kolit

D) 12 barmaq bağırsaq xorasından qanaxma

E) Qida borusunun varikoz genişlənmiş venalarından qanaxma


Ədəbiyyat: В.И. Маколкин, С.И. Овчаренко, Внутренние болезни, Москва, 1999 г, стр. 366
347) Qaraciyər sirrozu fonunda yaranan qida borusu- mədə qanaxmasının dayəndırılmasında sadalanan müalicə üsullarından hansı istifadə olunur?

A) Vazopressinin damar daxiliu yeridilməsi

B) Təzədondurulmuş plazmanın köçürülməsi

C) Qida borusunun ballon tamponadası

D) Aminokapron turşusunun daxil olunması

E) Sadalanan müalicə üsullarının hamısı


Ədəbiyyat: В.И. Маколкин, С.И. Овчаренко, Внутренние болезни, Москва, 1999 г, стр. 367
348) Sadalanan vəziyətlərdən hansi biopsiyanın aparalmasına əks göstərişdir?

A) Sağtərəfli plevrit

B) Böyrək xəstəliyi

C) Öd-daş xəstəliyi

D) Mədə xorası

E) Sarılıq


Ədəbiyyat: Н.А.Мухин «Практическая гепатология» Москва 2004 г , стр. 39
349) Qaraciyər sirrozu fonunda yaranmış hipoalbuminemiya hansı fəsada səbəb ola bilər?

A) Sarılıq

B) Assit

C) Qaraciyər ensefalopatiyası

D) Qəbizlik

E) Qida borusunun damarlarının genişlənməsi


Ədəbiyyat: Н.А.Мухин «Практическая гепатология» Москва 2004 г , стр. 52
350) Sadalanan üsüllardan hansı histoloji tərəfdən qaraciyər şişinin təsdiqi üçün mütlək olan müayinədir?

A) Kompüter tomoqrafiya

B) Qaraciyər biopsiyası

C) Mədə-bağırsaq rentgenoqrafiyası

D) Qaraciyər ultrasəs müayinəsi

E) Qanda alfa- fetoprotein


Ədəbiyyat: П.Я. Григорьев А.В.Яковенко «Справочное руководство по гастроэнтерологии» Москва- 2003 г, стр.238
351) Sadalanan şişlərdən hansı bəd xəssəli deyil?

A) Fibrosarkoma

B) Xolangiokarsinoma

C) Hepatosellular karsinoma

D) Angiosarkoma

E) Qaraciyər adenoması


Ədəbiyyat: Питер Мак Нелли «Секреты гастроэнтерологии» второе издание, Москва – 2005 г. Стр.216
352) Sadalanan şişlərin hansı xoş xəssəli deyil?

A) Qaraciyər adenoması

B) Qaraciyər lipoması

C) Qaraciyər leyomioması

D) Qaraciyər fibroması

E) Qaraciyər liposarkoması


Ədəbiyyat: Питер Мак Нелли «Секреты гастроэнтерологии» второе издание, Москва – 2005 г. Стр.216
353) Sadalanan şişlərdən hansı qaraciyər damarlarının şışınə aiddir?

A) Hemangioma

B) Qaraciyər adenoması

C) Hepatosellular karsinoma

D) Qaraciyər lipoması

E) Qaraciyər fibroması


Ədəbiyyat: Питер Мак Нелли «Секреты гастроэнтерологии» второе издание, Москва – 2005 г. Стр.247
354) Sadalanan testlərdən hansı hepatosellular karsinomanı təsdiq edən üsullardandır?

A) ALT və AST

B) Qələvi fosfataza(QF)

C) HbsAg


D) Alfa-fetoprotein

E) Qamma-qlutamintranspeptidaza (QQT)


Ədəbiyyat: Питер Мак Нелли «Секреты гастроэнтерологии» второе издание, Москва – 2005 г. Стр.215
355) Hepatosellular karsinomanın diaqnostikasında sadalanan üsullardan ən dəqiq müayinə üsulu hansıdır?

A) Kompüter tomoqrafiyası

B) Ultrasəs müayinəsi

C) Məda-bağırsaq rentgenoqrafiyası

D) Qanın ümumi analizi

E) Sidiyin ümumi analizı


Ədəbiyyat: Н.А.Мухин «Практическая гепатология» Москва 2004 г , стр. 160
356) Qaraciyər toxumasında qeyrialkohol piy xəstəliyində yaranan dəyişiklər ardıcıllıqlarından hansı düzgündür?

A) Sağlam toxuma,qaraciyər toxumasını iltihabı,qaraciyər sirrozu

B) Sağlam toxuma, qaraciyər steatozu, qaraciyər toxumasını iltihabı, qaraciyər fibrozu,qaraciyər sirrozu

C) Sağlam toxuma,qaraciyər toxumasını iltihabı, qaraciyər fibrozu

D) Sağlam toxuma,qaraciyər steatozu, qaraciyər sirrozu, qaraciyər fibrozu

E) Sağlam toxuma,qaraciyər steatozu, qaraciyər sirrozu, qaraciyər toxumasını iltihabı, qaraciyər fibrozu


Ədəbiyyat: Н.А.Мухин «Практическая гепатология» Москва 2004 г , стр. 147
357) Sadalanan dərman preparatlarından hansı qaracyərin qeyrialkohol piy xəstəliyinin səbəbi ola bilər?

A) Diazepam

B) Vitamin E

C) Ursodezoksixol turşusu

D) Sintetik estrogenlər

E) Seftriakson


Ədəbiyyat: Н.А.Мухин «Практическая гепатология» Москва 2004 г , стр. 145
358) Sadalanan xəstəliklərdən hansı qeyrialkohol piy xəstəliyinin səbəbi ola bilər?

A) 12-barmaq bağırsaq xora xəstəliyi

B) Pnevmoniya

C) Şəkərli diabet (2 tip)

D) Xroniki qlomerulonefrit

E) Revmatoid artrit


Ədəbiyyat: Н.А.Мухин «Практическая гепатология» Москва 2004 г , стр. 145
359) Sadalanan vəziyətlərdən hansı birincili qeyri-alkohollu steatohepatitinin yaranması səbəblərindən biri sayılır?

A) Tam parenteral qidalanma

B) Sintetik estrogenlərin qəbulu nəticəsində toksiki hepatit

C) Bədən çəkisinin kəskin azalması

D) Şəkərli diabet (II tip)

E) Nazik bağırsağın geniş rezeksiyası


Ədəbiyyat: Питер Мак Нелли «Секреты гастроэнтерологии» второе издание, Москва – 2005 г. Стр.253
360) Sadalanan simptomlardan hansı portal hipertenziya sindromuna daxil deyil?

A) Splenomeqaliya

B) Qida borusunun damarların varikoz qenişlənməsi

C) Assit


D) Sarılıq

E) Portosistem ensefalopatiya


Ədəbiyyat: Н.А.Мухин «Практическая гепатология» Москва 2004 г , стр. 52
361) Sadalanan xəstəliklərindən hansı portal hipertenziyanın yaranmasının qaraciyər səbəblərinə aiddir?

A) Qaraciyər sirrozu

B) Sağ mədəcik catmazlığı

C) Portal venanın trombozu

D) Dalağ venasının trombozu

E) Aşağı boş venanın trombozu


Ədəbiyyat: Н.А.Мухин «Практическая гепатология» Москва 2004 г , стр. 54
362) Sadalanan xəstəliklərindən hansı portal hipertenziyanın yaranmasının qaraciyərdən əvvəlki səbəblərinə aiddir?

A) Qaraciyərin zəhərlənmədən ( azatioprin, arsen) zədələnməsi

B) Qaraciyər sirrozu

C) Dalağ venasının trombozu

D) Anadangəlmə qaraciyər fibrozu

E) Badda-Kiari sindromu


Ədəbiyyat: Н.А.Мухин «Практическая гепатология» Москва 2004 г , стр. 54
363) Qaraciyərin sintetik funksiyasını biokimyavi göstəricilərdən hansı əks etdirir?

A) Bilirubin

B) AST

C) AlbuminD) ALT

E) Xolesterin


Ədəbiyyat: Питер Мак Нелли «Секреты гастроэнтерологии»второе издание, Москва – 2005 г. Стр.123
364) Qaraciyərin qan laxtalanması faktorlarının sintezində funksiyasını hansı göstərici əks edir?

A) Albumin

B) Hemoglobin

C) ALT


D) Bilirubin

E) Protrombin vaxtı


Ədəbiyyat: Питер Мак Нелли «Секреты гастроэнтерологии»второе издание, Москва – 2005 г. Стр.123
365) Sadalanan simptomlardan hansı portal hipertenziyanın əlamətidir?

A) Sarılıq

B) Qoltuqaltı tüklərin itməsi

C) Ayağlarda petexial səpki

D) Ginekomastiya

E) Ön-qarın divarındaki venaların genişlənməsi


Ədəbiyyat: Н.А.Мухин «Практическая гепатология» Москва 2004 г , стр. 35
366) Qaraciyərin portal hipertenziya sindromu hansı ağır fəsadın səbəbi ola bilər?

A) Qaraciyər ensefalopatiyası

B) Bədən kütləsinin itməsi

C) Qida borusunun varikoz genişlənməsi

D) Sarılıq

E) İştahın itməsi


Ədəbiyyat: Н.А.Мухин «Практическая гепатология» Москва 2004 г , стр. 157
367) Qida borusu damarlarının varikoz genişlənməsinin qanaxmasında hemostatik məqsəd ilə hansı preparat istifadə olunur?

A) Flukonazol

B) Ampisillin

C) Aminokapron turşusu

D) Prednizolon

E) Asetilsalicil turşusu


Ədəbiyyat: Н.А.Мухин «Практическая гепатология» Москва 2004 г , стр. 229
368) Sadalanan simmptomlardan hansı hepatorenal sindromunun diaqnostik kriteriyası deyil?

A) Qanda sidik cövhərinin azotunun artması

B) Kreatinin artması

C) Natriyın sidikdə konsentrasiyası 10 mekv/l aşağı olması

D) Oliquriya (anuriya)

E) Sarılıq


Ədəbiyyat: П.Я. Григорьев А.В. Яковенко «Справочное руководство по гастроэнтерологии» Москва- 2003, стр. 263
369) Qaraciyər kəskin ensefalopatiyasının hansı mərhələsində sadalanan dəyişiliklər müşahidə olunur: yuxu ritminin, əhval ruhiyənin, davranışın pozulması, adinamiya, temperaturun artması, hemorragiyalar, sarılıq?

A) 3 mərhələ

B) 4 mərhələ

C) 1 mərhələ

D) 2 mərhələ

E) Heç biri


Ədəbiyyat: П.Я. Григорьев А.В. Яковенко «Справочное руководство по гастроэнтерологии» Москва- 2003, стр. 196
370) Qaraciyər kəskin ensefalopatiyasının hansı mərhələsində sadalanan dəyişiliklər müşahidə olunur: yuxululuq, vaxtda dezoriyentasiya, başgicəllənmə,huşun itməsi, nitqin ləngiməsi, ağızdan “qaraciyər” qoxusu, tərləmə?

A) Heç biri

B) 2 mərhələ

C) 4 mərhələ

D) 3 mərhələ

E) 1 mərhələ


Ədəbiyyat: П.Я. Григорьев А.В. Яковенко «Справочное руководство по гастроэнтерологии» Москва- 2003, стр. 196
371) Qaraciyər kəskin ensefalopatiyasının hansı mərhələsində sadalanan dəyişiliklər müşahidə olunur: stupor, güclə yuxudan oyanma, hərəkət oyanması, nitqin əlaqəsizliyi, şüurun ifadəli dolaşıqlığı, göz almacılıqlarının koordinasiyasız hərəkəti?

A) 2 mərhələ

B) 1 mərhələ

C) 3 mərhələ

D) 4 mərhələ

E) Heç biri


Ədəbiyyat: П.Я. Григорьев А.В. Яковенко «Справочное руководство по гастроэнтерологии» Москва- 2003, стр. 196
372) Qaraciyər kəskin ensefalopatiyasının hansı mərhələsində sadalanan dəyişiliklər müşahidə olunur: şüurun itməsi, göz bəbəyi reaksiyasının zəifləməsi və ya itməsi, uzaqlşan çəpgözlük , qıcolmalar, rihidlik?

A) 3 mərhələ

B) 2 mərhələ

C) Heç biri

D) 4 mərhələ

E) 1 mərhələ


Ədəbiyyat: П.Я. Григорьев А.В. Яковенко «Справочное руководство по гастроэнтерологии» Москва- 2003, стр. 196
373) 42-yaşında qadında qaraciyər sirrozu ilə vəziyətin pisləşməsi: qıcolmalar, huşun dəyişilməsi, sarılığın artması müşahidə olunur. Sadalanan müayinələrdən hansı vəziyətin pisləşməsinin səbəbini aydınlaşdırmağına kömək edəcək?

A) ALT və AST

B) Alfa-fetoprotein

C) Qanda ammoniumun müəyyən etməsi

D) Qamma-qlobulin səviyəsi

E) Timol sınağı


Ədəbiyyat: В.И. Маколкин, С.И. Овчаренко, Внутренние болезни, Москва, 1999 г, стр. 367
374) Qaraciyər komasının səbəbi sadalanan vəziyətlərdən hansıdır?

A) Qida borusunun varikoz genişlənmiş venalarından qanaxma

B) Hərarətin artması

C) Sadalanan vəziyətlərin hamısı

D) Uzun müddət barbituratların istifadəsi

E) Tiazid diuretikların istifadəsi


Ədəbiyyat: В.И. Маколкин, С.И. Овчаренко, Внутренние болезни, Москва, 1999 г, стр. 367
375) Qaraciyər komasının yaranma ehtimalı olduqda, pəhrizin tərkibində hansı qida növünü məhdudlaşdırmaq lazımdır?

A) Mayeni

B) Karbohidratları

C) Zülalı

D) Mineral duzları

E) Yağları


Ədəbiyyat: В.И. Маколкин, С.И. Овчаренко, Внутренние болезни, Москва, 1999 г, стр. 367
376) Sadalanan xəstəliklərdən hansı Badda-Kiari sindromunun səbəbi deyil?

A) Peroral kontraseptivlərin qəbulu

B) Hepatosellular karsinoma

C) Mədəaltı vəzin şişi

D) Mədənin xora xəstəliyi

E) Hamiləlik


Ədəbiyyat: Питер Мак Нелли «Секреты гастроэнтерологии»второе издание, Москва – 2005 г. Стр.244
377) Badda-Kiari sindromunun sadalanan simptomlarından hansı ən çox rast gələn simptomlardandır?

A) Qida borusunun varikoz genişlənmiş venalardan qanaxma

B) Sarılıq

C) Assit


D) Sağtərəfli ağrı

E) Qaraciyər ensefalopatiyası


Ədəbiyyat: Питер Мак Нелли «Секреты гастроэнтерологии»второе издание, Москва – 2005 г. Стр.244
378) Badda-Kiari sindromunun diaqnostikasında qızıl standart sadalanan üsullardan hansı sayılır?

A) Qaraciyər venaların doppler-ultrasəs müayinəsi

B) Kompüter tomoqrafiyası

C) Ezofaqoqastroskopiyası

D) Mədə-bağırsaq traktın rentgenoqrafiyası

E) Qaraciyər venasının kateterizasiyası və angiografiya


Ədəbiyyat: Питер Мак Нелли «Секреты гастроэнтерологии»второе издание, Москва – 2005 г. Стр.245
379) Baddi-Kiari sindromunun yaranmasının səbəbi nədir?

A) Qaraciyər hüceyrələrində piyin toplanması

B) Qaraciyər hüceyrələrin iltihabı

C) Qaraciyər venalarının trombozu

D) Öd kisəsində xolesterin daşlarının əmələ gəlməsi

E) Bilirubun mübadiləsinin pozulması


Ədəbiyyat: Питер Мак Нелли «Секреты гастроэнтерологии»второе издание, Москва – 2005 г. Стр.244
380) Sadalanan xəstəliklərdən hansı qaraciyər damar xəstəliklərinə aiddir?

A) Birincili biliar sirroz

B) Baddi-Kiari sindromu

C) Qaraciyər abssesi

D) Hemoxromatoz

E) Viruslu C hepatiti


Ədəbiyyat: Питер Мак Нелли «Секреты гастроэнтерологии» второе издание, Москва – 2005 г. Стр.245
381) Qaraciyərin irinli abseslərinin əsas infeksiya mənbəyi nədir?

A) Mədənin xora xəstəliyi

B) Viruslu hepatit

C) Dizenteriya

D) Kəskin pnevmoniya

E) Xolanqit, kəskin xolesistit


Ədəbiyyat: Питер Мак Нелли «Секреты гастроэнтерологии»второе издание, Москва – 2005 г. Стр.295
382) Qaraciyər absesini müəyyən etmək üçün ən çox hansı üsuldan istifadə olunur?

A) Mədə-bağırsağın rentgenoqrafiyası

B) Fibroqastroskopiya

C) Ultrasəs müayinəsi

D) Qanın biokimyavi analizi

E) Qanın ümumi analizi


Ədəbiyyat: Питер Мак Нелли «Секреты гастроэнтерологии»второе издание, Москва – 2005 г. Стр.296
383) Qaraciyər absesinin müalicəsində ən vacib preparatlar hansılardır?

A) Ağrıkəsicilər

B) Kortikosteroidlar

C) Vitaminlər

D) Antibiotiklar

E) Spazmolitiklar


Ədəbiyyat: Питер Мак Нелли «Секреты гастроэнтерологии»второе издание, Москва – 2005 г. Стр.298
384) Qaraciyər ameba abssesi daha effektli hansi dərmanla müalicə olunur?

A) Kortikosteroidlər

B) Metronidazol

C) Biseptol

D) Analgetiklər

E) Penisillin


Ədəbiyyat: Питер Мак Нелли «Секреты гастроэнтерологии»второе издание, Москва – 2005 г. Стр.873
385) Ultrasəs müayinəsi zamanı qaraciyər abssesinin təsviri necədir?

A) Yüksək exogenliyi olan sahə, fonunda qaraciyərdaxili damarlar vizualizə olunmur

B) Damarlarla bitişmiş hiperexogen sahə

C) Divarları eyni qalınlıqda olmayan qeyridüzgün formalı qazla və maye ilə dolmuş boşluq

D) Hiperexogen dəqiq konturlu həçimli törəmə

E) Hipoexogen törəmə, bəzən fibrozlaşmış mərkəzlə


Ədəbiyyat: Питер Мак Нелли «Секреты гастроэнтерологии»второе издание, Москва – 2005 г. Стр.728
386) Sadalanan müalicə üsullarından hansı qaraciyərin exinokokk şişlərinin müalicəsində əsas sayılır?

A) Parazit əleyhinə müalicə

B) Vitaminoterapiya

C) Cərrahiyyə əməliyatı

D) Antibiotikoterapiya

E) Ümumi möhkəmlədirici müalicə


Ədəbiyyat: Питер Мак Нелли «Секреты гастроэнтерологии»второе издание, Москва – 2005 г. Стр.332
387) Sadalanan vəziyətlərdən hansında qaraciyərdaxili xolestaz daha tez-tez rast gəlir?

A) Alkoqollu hepatitdə

B) Xoledoxda daşlarda

C) Mədəaltı vəzin başcıqın xərçəngində

D) Viruslu hepatitdə

E) Kəskin dərman hepatitində


Ədəbiyyat: П.Я. Григорьев А.В. Яковенко «Справочное руководство по гастроэнтерологии» Москва- 2003, стр. 258
388) Diaqnostik müayinələrdən hansı xolestazın olmasını təsdiq edir?

A) Leykositoz

B) Qələvi fosfatazanın (QF) və qamma-glutamin-transferazanın (GGT) artması

C) ALT və AST-nın artması

D) Trombositopeniya

E) EÇS artması


Ədəbiyyat: П.Я. Григорьев А.В. Яковенко «Справочное руководство по гастроэнтерологии» Москва- 2003, стр. 260
389) Sadalanan faktorlardan hansı xolestazın yaranmasına təsir göstərmir?

A) Fiziki aktivliyin azalması

B) Hamiləlik

C) Yemək rejiminin pozulması

D) Psixoemosional faktorlar

E) İshal
Ədəbiyyat: В.И. Маколкин, С.И. Овчаренко, Внутренние болезни, Москва, 1999 г, стр. 367


390) Qələvi fosfatazanın artması qaraciyərdə hansı patoloji dəyişilikləri əks etdirir?

A) Qaraciyərin autoimmun zədələnməsi

B) Qaraciyərə toksiki təsir

C) Qaraciyər parenximasının virusla zədələnməsi

D) Qaraciyərdə şişin əmələ gəlməsi

E) Xolestaz


Ədəbiyyat: П.Я. Григорьев А.В. Яковенко «Справочное руководство по гастроэнтерологии» второе издание, Москва – 2005 г, стр. 124
Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 1,75 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə