Taramadan dərləmə sözlərYüklə 5,11 Mb.
səhifə9/42
tarix14.01.2017
ölçüsü5,11 Mb.
#5472
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   42

dansuq

danlaşıq, dan dansuq, şaşırdıcı, şaşılacaq, heyrət verici. əcib, qərib.
dar

tıxaz
dar

kəhləz, cılız, xəsdə, yaxcı görməyən
darax-darax

qollu qolunca, qol-qol,

dəsdə-dəsdə, əl-əl.


daraxlamaq

təmizləmək. silip süpürmək.

ölkəni daraqlayıp getdilər.
daramaq

arayıb dərmək
dardağan

sapır-opur, çörçöp, xaşal-aşal, qırıq-tökük şeylər.
darıqmaq

mütəəssir olmaq.
darlıq

çəprəşiklik, qıtlıq.
dartı

çəki, çəkim.
dartınmaq

əsirgəmək.
dartmaq11

söyləmək, oxumaq.

mahnı dartmaq
daş kömür

yanıqara, şarbon
daşaq

daşlanmış, bərkimiş. çökək, çöküntü, çirk,
daşaq

çalqaq(< çal). iti, çapuq
daşırqamaq

aşınmaq, yeyilmək, ayaq qabsız nalsız yeriməkdən yaralanmaq.
dav isdəmək

meydan oxumaq isdəmək.
davamlı

ulaştırı, sürəkli, ardıcıl, müttəsil. dayamlı, yindək, yendək, davamlı, həmişə. qırılmaz.
davul

< döğül,
dayaq

dayancaq şey, məsnəd.

yaraşır igidə örü durmaq, qoca durmaz bulmayınca dayaq.

hayatım dirəyi canım dayağı, ümidim başı məqsudum ayağı.

birinin yayan qabarmış ayağı, şöylə kim əlində yoxdur dayağı.
dayaq

arxa, sənəd.
dayaq

güvənc
dayamlı

ulaştırı, sürəkli, ardıcıl, müttəsil. davamlı, yindək, yendək, davamlı, həmişə. qırılmaz.
dayanmaq

yasanmaq, meyl etmək, niyyətlənmək
dayanmaq

<> doymaq

mən bu zora dayanammaram: doymazam.
daylağ

gənc dəvə
daylaq

yularsız, başı boş, salma dəvə at.
dayrə

dəğirmi, girdə. yuvarlak, çevrə. yuvalak, yumaq,
dayrə

yrə, dəğrə, dəvrə, dövrə
dedi qodu

yarçu, yar qara.
degəc

deyincə
değsəmək

desərmək, dəğsürmək, dəydirsəmək.
demə

söz
demək

met <> edmək
deməli

deyiləbilir, denəbilir, deniləbiləcək.
denilmək

deyilmək
devinmək

çabalamaq, uğraşmaq, hərəkətlənmək. fırlanmaq.
devşirikli

dərli toplu, yerli erindən, heç bir şey buraxmamaq.
devşirimli

dərli toplu, dərnəklidüzgün.

bir devşirim gövdəli qadın.

devşirimli ev eşiyi vardır.
deyilmək

denilmək
deyiş

söz
deyişat

söz, şeir.
deyləm

< dilmək: uzun ensiz yarmaq. dilim kəsilmiş hər bir şey. dilim dilim edmək.
dəf

< təpə. təpmək.
dəğər

sınar, tay, tuş.
dəğiriş

təbliğ
ğirmək

dəydirmək, ərişdurmək, irişdirmək, yetişdirmək, ulaşdırmaq, duyurmaq, çatdırmaq, bildirmək. toxundurmaq,

salamımı ona dəğdir.

ondan mənə sav(xəbər) dəğir.

dəğrilən sözlərə görə.

allah dəğür: yetir.

bu kitabları kitab evinə dəğirün.

dəğiriş: təbliğ

dodaq dodağa dəğirdilər.
dəğirmək

dəydirmək, demək, çatdırmaq

mənim sözlərimi onlara dəğürün.
dəğirmi

dayrə, girdə. yuvarlak, yuvalak, yumaq, çevrə.
dəğiş

mübadilə
dəğişik

iki ev obanın arasında qız alıb qız vermə
dəğmə

hər, hər bir, hər gələn, rasgələn.

dəğmə gün paltar dəyişir.

dəğmə kişiyə güvənmə.

dəğmə yerə dağılmışdı.

evin dəğmə yanını od aldı

dəğmə ağız hardan bilə bunun yatın, qızılçı bilər qızılın qiymətin.

dəğmə sözdən inciyən

dəğmə qızdan gəlin olmaz
dəğmədə

hər yerdə
dəğmədə

qolay qolay, elə belə

ərköyül adam dəğmədə dəğmə sözdən küsər
dəğmədə

hər çağ, hər kəz, hər zaman

dəğmədə gəlsən sizi içəri alaram.

qadını dəğmədə almaq olmaz, dəğmədə boşamaq olar.
dəğmək

yaraşmaq, uyqun olmaq. düşmək

böylə işlər sənə dəğməz.

özüvə dəğər söz danış.

ağrına(zəhmətinə) dəğər ödül(müzd) aldıq.

bu ona dəğər.

bu qız oğlan bir birinə dəğər.
dəğmək

toxunmaq, irişmək, ulaşmaq
dəğməlik ilə

ğməliklə, rahatca

dəğməliklə torladıq.
ğ

civar, çevrə, dəvrə, dövrə
dəğrimək

devr edmək, dolaşmaq.
dəğzindirmək

dəzqindirmək, çevirmək, dolaşdırmaq, dolandırmaq, idarə edmək.

daşı silə silə dəğzindir
dəğzinmək

dəzqilmək, çevrilmək, dolaşmaq, dolanmaq, dönmək, fırlanmaq, idarə olmaq.
dəğzinmək

dönmək, təvaf edmək
dək

oyun, al, hilə

bunlara bir dək gəlim ki...

sözün işin dək dən sıvay nədir.
dək

əssiz, rahat, sakin.

dilivi dəh tut: diş tut.
dək

< dəng. içi dolu çuval, tay, yük.
dək

< dəngəş, uyqunluğu çatdıran söz. bənzər, tay, misl, nəzir muadil.

ki ol yaş bir budaqdır sənsin özdək, budaq heç olmaya özdək ilə dək.

tanrı dəngi
dək

yarı, bölük

işin bir dəngi bitdi.
dək

tək, təkin, boş, bihudə
dək gəlmək

dəng gəlmək.
dək durmaq

diş dinc rahat sakin uslu səssiz susuq durmaq.
dək otur

rahat dur.
dəkdəş

dəngdəş
dəkin yer

ıssız sakin yer
dəkləmək

dəngləşdirmək, yakışdırmaq, uyuşdurmaq. səlqələmək.

dəklə evdir, hər şeyi yerindədir.

dəklə xərcləməkdə itik yoxdu

dəkli kişi dəkli cavab görməlidir.
dələmə

kəsilmiş süt.
dəli

zorlu, güclü.
dəli olmaq

çıldırmaq, ağlın itirmək, səfehləmək.
Dəlik

güh, gəvər, gədik. oyuğ
dəlik tərsik

dəlik deşik

dəlik tərsiksiz köhnə bez.
dəlirmək

dəli olmaq, qarışmaq, aşıqmaq.
dəlmə

yelək, götə küstü, göğsü oyma önü açıq qıssa belləmə kürk, kərik, içlik, nimtənə.
dəm çəkmək

səsin kəsmədən uzatmaq.
dəmət

tutam, dəsdə
dən

(nə dənli) nə cürlük.

onun nə dənliyin bilmirəm.
dəndöş

< dəndəş: dənlə ona bənzərlər.
dənək

dəngək, bazrəsi
dəng

yoldaş, tay, yük, bük, bükə

ayıbsız dənq izləyən, dənqsiz qalır.
dəng

zaye', xarab

ağlın dəng edib qoydu ora.
dəngək

dənək, bazrəsi
dəngəmək

dənnəmək, dingirmək, diqqətlə özənlə baxmaq, gözətmək(baxmaq).
dəngi

tay, yük, bük, bükə.
dənli

dəngi, türlü, cürlü

bu dənli işləri gecikdirmə.
dənlü(+) (< dəng: bərabər). cənlü(+)
bir üzüm giləsi dənlü ağlınlı olsaydı.
bir iğnə yurdu dənlü dəlikdə qalmadı

dənnəmək (< dəngəmək< dəng)
dənsiz dəngəz, sayqısız, uyarsız, münasibətsiz
dəpələmək vurmaq.
dərcişmək yarışmaq.
dərəd : çilə.
dərgəmək dirgəmək, toplamaq, bir araya gətirmək.
dərgənmək dirgənmək, dayanmaq, istinad edmək
dərgi (< dərmək: bir yerə dərib toplamaq)dirgi, sürfə.
dəri parsa, bəxşiş, bağış
dəri dərinti, dəvrişmə:
bunlar dəri əsgərdirlər tez dağılırlar.
Dərilgi

Dirilgi, dərnək, toplantı.
dərilmiş

yaraklanmış, yaraklı, amadə
dərim

toplantı, yığıncaq. cəmiyyət.
dərim

(< dərmək). çinə, dənə, quş yeməyi, yemi.
dərincək

baş örtüsü.
dərinti

ordan burdan yığılmış, dağıntı:

dərinti çəri yaramaz, düşman üzündə, üz ağartmaz.

bu dərinti əsgərlər mənim üzümə(yanıma) toplandılar.
dərinti

dirinti, dağıntı

dərinti obalar tayfalar.
dərip dəvşirmək

dələyib toplamaq, yığmaq.
dərişdirmək

dərmək, toplamaq,
dərləmək

dirmək, dirləmək, yığmaq.
dərman

onğultan, onğur, düzəldən, sağaldan, mərhəm, dərman.
dərmək

almaq

nəfəs dərmək.
dərmək

yığmaq, toplamaq.

xalqı meydana dərdilər.
dərnək

dərgən, toplu, yığıq
dərnək

qurultay, toplantı
dərnəkli

dərli toplu olan.
Yüklə 5,11 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   42
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə