Taramadan dərləmə sözlərYüklə 5,11 Mb.
səhifə1/42
tarix14.01.2017
ölçüsü5,11 Mb.
#5472
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42


TARAMADAN DƏRLƏMƏ SÖZLƏR

işləyən

HƏSƏN BƏY HADI
1384

2005
TƏBRIZ

abıca

: amca
abrıq

bir bir üsdünə yığılmış, qatlanmış abrıq gövdəli: bədəni bir biri üsdünə yığılmış qabarmış.
abu!

abı! ha! aa! ay! aman! şaşma sözcüyü.
ad issi

adlı sanlı, ünlü,
ad yavuzluğu

ad pisliyi, adsızlıq.
adanmış

bəlli, qərarlı, kəsilmiş, tə'yin olmuş. adanmış vaxda
adsız

şərəfsiz, pis adlı. addan düşmüş


parraq, parıldayan.
ağac

sopa, dəğənək
ağca

ağ rəngi olan, ağ ləkə. ağcalı at
ağduklamaq

səfehləmək, acı söyləmək.
ağduqluq

tərslik, alçaqlıq, əsgiklik,əksilik.
ağır basma

qərə basma, qapus.
ağırşaklanmq

yumrulanıb qabarmaq
ağıtmaq

savutmaq quşun tükün ağıt
ağmaq

çıxmaq
ağrı

sancı. buru. sızı
axdarmaq

axıtmaq
alınmaq

tutulmaq, qapılmaq, alnıqmaq, məclub olmaq
alır göz

diqqətli alıcı göz
alış

öğür, tay, tuş, yar, yoldaş, əş
alışan

alığan.
alışdırmaq

örgətmək, öğrətmək. öyrətmək, hazırlamaq. bürünmək, yapındırmaq,
alışıq

öğürlük, ünsiyyət, ülfət, öğrənqıc
Alışqan

od tutuşturacak, tuturğa
alızlatmaq

çöngəltmək, sındırmaq, sımaq, sıymaq, dizə çökütmək. korlatmaq,
Alızlıq

xəstəlik
alqasamaq

qorxutmaq, təhdidləmək
alqım salqım

ılqım salqım
alqımsalqım

ılqım, sarap.
alqın

məczub, məcnun
allıq

düzgün, ənlik kirşan. süs
alnıq

vurqun, sərsəm, məczub
alnıqlıq

acizlik
alnıqmaq

tutulmaq, qapılmaq, alınmaq, məclub olmaq
alp yararlar

böyük kişilər.

ölkəni qoruyan alp yararlar gərək.

alp ərənlər, yarar kişilər.
alplıq

öngərlik
altıcı

birinci qadın
altın yan

alt yan
altun

yaku, yakı.
altun baş

altun tas: başa qoyulan altun bəzəkli tac
alu

alınmış, dəğərsiz, aşağ, geri, səfeh

> halu: ''al'' vurulmuş
aluca

daha aciz
amac

omac, umac. yumulan yer, şişirdilən yer.
analıq

üvey ana.
anasanası

ənnəsinin ənnəsi.
anatarama

sərmaya.
and

gerçəklərin, gerçək andlarına inanmadılar.
andan

sonra, ondan sonra

ilkin ata ana, andan arvad
andan yana

onun yanına.
anduğmaq

and içmək
anduq

sırtlan, kafdar
anduz

razyanə
anğadək

ta ki, oracan ki. o zamana dək
anğarlaq

az iləri, az sonra, az ötə

anğarlaq çıxacaq.

anğarlaq gələcəm.

anğarlaq durun gedin.
anğaru

anaru, ötə, o bir tərəf, iləriyə doğru, o yanlıq. qırağ.

anğarı gedmə gəl bəri, ayuqluq bənqisi həp məndədir.

anğaru oturma, gəl bəri.

aşıq deyər səndən anğaru varlıq yoxdur.

bəri bax anğaru bax.

bildiyindən anğaru çıxmaz, olduğu yolun azmaz.

burdan anğaru keçəmədim.

dosdan anğaru qalan istəyindən olar.

göndərib anı anaru sürdü at, dedi bu kəz işimiz oldu onat.

qayıqa mindi sudan anğaru keçdim.

anğaru nə bəri, düz vaxtında gəlin.

otlağın anğarı yanında oturun.

ötədən bərü gəldilər, burdan anğaru bardılar.

pəs hər kim ki başlı candan keçməz, bu yolda anğaru keçməz.

səmərqənddən anğaru türk ü tatar, ana türan dərlər bilqil ey yar.

uşax uykulu(fikirli) bir adam ki, nəfsindən istəyindən, gördüyündən anğaru(qırağa) çıxmaz.

yaşınma oturmaqıl anğaru.

yə'cuci mə'cuc səddən anğaru, qaldılar hərgiz keçəməzlər bəru.

yönin anğaru, sağrısın ərinə göndərir.
anğaru bəru

öylə böylə, şöylə böylə
anğaru yan

ötə, o yan.
anğarudan

bəridən iləridən geridən.
anğaruraq

anğraq
anğıcaq

yavaşca
anğıl

xatırla

anğıl ki...
anğıl

yumşaq, yavaş, sakin.

anğıl anğıl: yavaş yavaş.

anğıllıq uzluq birlə işi qoparın

ağır başlıq anğulluq kişinin yaraşıqıdı.
anğıl yel

yaş yel.
anğıl-anğıl

yumşaq-yumşaq, yavaş-yavaş, sakin-sakin.

anğıl anğıl yerimək
anğılca

yavaşca. gizlicə
anğılcacıq

yavaşcacıq. gizlicənə
anğıldan

yavaş yavaş, anıl anıl
anğılı

sanlı
anğıllıq

təənni, yumşaqlıq. yavaşlıq, ümmülük
anğılmaq

xatirləmək.

bunlar hamısı keçmişi anğlatır.
anğılmış

məzkur
anğılur

məşhur, çavlı
anğıma

(yaramaz anğıma: qiybət, çəkiştirmə).
anğış

xatırlanan şey.
anğıtanğız

< ağız: uc. qırıq, biçik. anqut, bir çeşit su quşu
anğız

əkin biçiləndən son qalan kökü sapı.
anğız

yağız, ağız at
anğmaq

xatirləmək, söz açmaq. yad etmək

hər vəx ondan anğsaydım mənə qaqırdı..
anğraq8

< anğaruraq. oyanlıq, daha oyanlıq.
anğramaq

haykırmaq, inğrəmək, anqırmaq, xoruldamaq.
anık

movcud, hazır
anılı

anılır, yada salını, məşhur.
annaç

qarşı, yamac

annacıva çıxsın uğurlar oğul

görək annacmıza nə çıxır.

annaçın uğurlu olsun.

annaçda bir gözəl gördüm.
anramaq

anqırmaq
ansızın

birdən, yalabıdaq
anuklamaq

xatirləmək.
anulcaq

yavaşca

anulcaq qulağına ayıtdı ki ...
apalaq

tülək
apalaq

qızılqanat, sarı tük. hələ tükləri çıkmamış tükləri tikən tikən olan quş balası.
apanğsına

apansızın, birdən birə.
apansızın

birdən, gözləmədən.
aparmaq

götürmək, çatdırmaq. ilətmək
apılamaq

oxşamaq, öykəmək, xoş davranmaq, istəmək
apışmaq

qıçların aralı qoymaq, açıla durmaq

uşaq apış-apış yerir

damdan ağacın üstünə düşüb apışa qaldı.

candan düşmüş apışı qalmış.
apşaq

abşaq, apışaq, apışıq, ayaqları bir birnə yaxın, qışları açıq olan.
apul-apul

sallaq-sallaq, iki yana əyilmək.
apur sapur

darmadağın, bulğan, tarımar.
ara

sahə, meydan.

bu arada quş uçmaz, kolan yeriməz, adam necə yirir.
ara

kəz, dəfə
aracı

şəfaətçi

hamı qalmışlara sənsin aracı, hamı azmışlara həmdə aracı.
aralamaq

ayırmaq, ayırd edmək. buraxmaq, atlamaq

sözləri bir bir atlamadan çatdırıdı.
aralıq

möhlət, və'də

bir aralıq ver....
arantarama

sal, taxda, tabut
araya gedmək

aradan gedmək, tələf olmaq.
araycı

araşdırcı

araycı it: ov köpəyi.
arda uymaq

ardına dalına düşmək
ardamaq

izləmək, tə'qib edmək
ardamaq

ardına söyləmək, qeybət edmək
ard-arda

ulam-ulam sıra-sıra. arxa-arxaya.
ardıcıl

davamlı, sürəkli, ulaştırı, müttəsil.
ardılış yeri

(atda) yük yeri, yük çatılan yeri
ardın basmaq

dalıdan vurmaq. izləmək.
ardın sürmək

izləmək
ardın-ardın

geri-geri.
ardlamaq

ayıqlamaq, açıqlamaq
arğac

toxunmada, bezin eninə atılan iplik, uzanan

arqaç kimi uzanan əriş kimi dirənən.
arxa-arxaya.

ulam-ulam sıra-sıra. ard-arda.
arı ev

qutaq, qutuq ev, qutlu ev, beytül muqəddəs
arıca

təmizcə

arıca bəsləgilən sən oğluvu.

arıca dirilmək: təmizcə yaşam sürmək, təmiz yaşamaq.

arı dirlik: təmiz yaşam

Yüklə 5,11 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə