Turuz söZLÜGÜ 15-01-2017 1395- III 18 400 Başlıq Bey HadiYüklə 13,47 Mb.
səhifə119/171
tarix25.04.2017
ölçüsü13,47 Mb.
#15753
1   ...   115   116   117   118   119   120   121   122   ...   171

sıyıva - sıyıva lə'nət: üzüvə tüpürüm. (sıy: saya. sayağ. sıya. sıyağ. dur. duruğ. tür. türük. bur. buruğ. bür. bürük. sifət. üz).

sıyız -sıyız dayaz: sayaz. sığ < sıy. dərinliyi az olan. (# sıx. sığ. dar. qatı. yoğun. bükük).

sıyızlaşmaq siyizləşmək. sınışmaq. sinişmək. sınğışmaq. sınşınmaq. sinişmək. sinşinmək. duyarlaşmaq.

sıyla sıla. sılağ. sıylağ. 1. sayqı. hörmət. - uluğa sıla qoy. 1. ödül. midal. nişan. - sıla almaq. 1. payğaş. pağaş. payaş. padaş. şabaş. tapaş. yağıt. 1. ərməğan. hidyə.
- sılağını bilmək: ölçüsün tanımaq.

sıylac sıylaçı. sığlaçı. saylac. saylaçı. 1. qonağçıl. qonaq sevən. mehman dust. 1. qonağçı. satulçı. pəziralıq edən. alğan (# alğın: qonaq) mizban. 1. hörmət quzar. 1. övüncü. güvənci. qıvancı. fəxr duyan. faxir. pərəstiş kar.

sıylaçı sıylac. sığlaçı. saylac. saylaçı. 1. qonağçıl. qonaq sevən. mehman dust. 1. qonağçı. satulçı. pəziralıq edən. alğan (# alğın: qonaq) mizban. 1. hörmət quzar. 1. övüncü. güvənci. qıvancı. fəxr duyan. faxir. pərəstiş kar.

sıylamaq 1. qonağ, mihman edmək. - bir çaya belə sıylamadı. 1. əzizləmək. girami, ərcmənd, e'zaz edmək. 1. sıya, dur, tür, bur, sifət, üz taxmaq. tanğıtmaq. tanıtmaq. tanatmaq. tovsif, tə'rif edmək. - bu davranışı necə sıylamaq olur. 1. təhsin, sitayiş edmək. 1. sığlamaq. saylamaq. sovğat, töhvə götürmək. (sıysak: sıyçı: sovğat, töhvə sevən). 1. sığlamaq. saylamaq. ödülləmək. iftixari bir nərsə vermək. 1. sığlamaq. saylamaq. övünmək. güvənmək. qıvanmaq. fəxr, iftixar duymaq. 1. sığlamaq. saylamaq. otarmaq. hörütləmək. hörələmək. kisələmək. yalatmaq. yalamatmaq. sortutmaq. əmitmək. rüşvət, para vermək, düşmək. 1. sığlamaq. sığzalamaq. cəzalanmaq. səzalanmaq. ikram, padaş, mukafat edmək. 1. . sığlamaq. sığlatmaq. sıylatmaq. sımarlamaq. sıymarlamaq. şımarlamaq. oxşamaq. bağşatlamaq. sevirləmək. hörmət, təkrim, ikram edmək. 1. yğamaq. sılamaq. sığamaq. sığlamaq. sıypalamaq. saylamaq. sevləmək. oxşamaq. sıypamaq. ərikləmək. ərişləmək. əriçləmək. ərisləmək. məhəbət, mehribanlığ, mulayimət edmək. 1. saltamaq. sayğımaq. saymaq. sanmaq. ağırlamaq. anlamaq. arıtmaq. bağışmaq. bağşamaq. bəkləmək. dözmək. duruzmaq. düşünmək. gərəkləmək. götürmək. gözləmək. sarqırmaq. onarmaq. önləmək. yoğlamaq. yoğurlamaq. ummaq. güvənmək. güdmək. inanmaq. qaldırmaq. qıldıqmaq. qılmaq. - qabağdan onanmış ölüm güc gəlir. - eşitmək, onamaq deyil. - sorunu eşitmək, o demək deyir ki onadın. 1. sılamaq. sılağlamaq. sıylağlamaq. 1. sımaq. sılamaq. səmək. səymək. sələmək. sevmək. istəkmək. (issəmək. isləmək) {gön: göyn: göyül göləmək. göyləmək. göyülləmək)}. 1. sıyılamaq. sıyqamaq. sığılamaq. sığlamaq. sığqamaq. gözəlləmək. yartalamaq. tanğıtmaq. tanıtmaq. tanatmaq. tə'rifləmək. 1. siləmək. siyləmək. oxşamaq. nazlamaq.
- !: sı!: istə. - səmə!: sıma!: istəmə. - səysən!: sıysan!: istə. - səmədən: sımadan: istəmədən. - səyır: sıyır: istir. - səməli: sımalı: istəməli. sevməli. süyün. sücün. sucuğ. (şirin. xoşməzə). - səyən: sıyan: istəyən. - səyək: sələk: sılağ: səkə: sıyaq: istək. - səyəkə: sələkə: istənilən. - səyinə: sıyına: istəyinə. - səycilik: sıycılıq: elçilik.

sıylamaq qonağ, mihman edmək. - bir çaya belə sıylamadı.

sıylanc sığlanc. saylanc. övünc. güvənc. güvəncə. qıvanc. qıvanca. fəxr. iftixar.

sıylanmaq saylanmaq. paklanmaq. arınmaq. suçdan, qıtsırdan, günahdan arınmaq.

sıylaq sıylağ. sıla. sılağ. sıyla. 1. sayqı. hörmət. - uluğa sıla qoy. 1. ödül. midal. nişan. - sıla almaq. 1. payğaş. pağaş. payaş. padaş. şabaş. tapaş. yağıt. 1. ərməğan. hidyə.

sıylaqlamaq sıylağlamaq. sılamaq. sılağlamaq. sıylamaq.

sıylaş siyləş. sıyaş. sıyğaş. sığaş. oxşaş. nazlaş. təltif ediş.

sıylaşmaq >sığlaşmaq. dayazlaşmaq. sayazlaşmaq. dərinliyi azalmaq.

sıylaştırmaq sıylaşdırmaq. sığlaşdırmaq. sığqaşdırmaq. gözəlləşdirmək. yartalatmaq. tovsifləndirmək.

sıylat sıylava. (silvə) ülgüc, tiğə çeşiti.

sıylatmaq 1. sığlamaq. sıylamaq. sığlatmaq. sımarlamaq. sıymarlamaq. şımarlamaq. oxşamaq. bağşatlamaq. sevirləmək. hörmət, təkrim, ikram edmək. 1. sıyılatmaq. sıyqatmaq. sığılatmaq. sığlatmaq. sığqatmaq. gözəllətmək. yartalatmaq. tanığdıtmaq. tanıtdırmaq. tanatdırmaq. tə'riflətmək.

sıylav 1. sılav. giramidaşt. 1. sılav. ərciş. ərtiş. ərşit. e'zaz. ehtiram. iclal. 1. sılav. sovğat. buyruq. nəsib. qismət. - özüvə sılav olsun: 1. sılav. özüvə nəsib olsun. 1. bizə gərək değil. 1. sılav. savır. savrı. çavır. çavrı. çağır. çağrı. (sorağ. sorğa. xəbər) səs. ötüş. də'vət. 1. tanıtav. tə'rif hərfi.

sıylava sıylat. (silvə) ülgüc, tiğə çeşiti.

sıylayan sığallayan. siliğləyən. siləvçi. silici. qayşatan. seyqəlləyən.

sıylı 1. arxalı. yarqalı. keyfiyyətli. tovsifli. 1. bəğənilmiş. mərğub. 1. sıyalı. sığlı. sığalı. sevindirən. yoğşadan. yoğşayan. yoğuşluq. xoşalladan. şadladan. suladan. sulum, kef, ləzzət, huzur, səfa verici. əğləndirici. 1. sıyıl. sıyca. sıycığ. sevil. söyülü. dürdənə. əziz. məhbubə. mə'şuqə. canan.
- sıylı sıysız: durlu dursuz. türlü türsüz. burlubursuz. sifətli sifətsiz. (sıy: saya. sayağ. sıya. sıyağ. dur. duruğ. tür. türük. bur. buruğ. bür. bürük. sifət. üz).

sıylım saylam. sayıl. sıyıl. 1. saf. düz. 1. dalsız budaqsız ağac. 1. yapır. yapın. yasır. yayvan. hamar.

sıylıq 1. sığalıq. sığlıq. (sığamaq: oxşamaq) dəlixana. timaristan. 1. sıyı. sıyqı. sıtıq. sıyım. sevərlik. söygü. sevgi. eşq. sevüm. sevim. sövüm. söyəm. mehr. sıyıq. sıyıt. sıyın. məhəbbət. . 1. sürğat. sürən. yürən. yürün. öğrün. şölən. qonağlıq. yortu. yorut. ziyafət. 1. sürğat. ərməğan. yağlıq. yağırlıq (rəhmət) 1. . əzizlik. 1. sıyalıq. sığalıq. sığlıq. sayılıq. ışığlıq. arınlığ. duruluq. xalislik. bərraqlıq. saflıq. 1. sıyalıq. sığalıq. sığlıq. əğləncə. 1. sıyalıq. sığalıq. sığlıq. dinək. huzur. rahatlıq. 1. sıyalıq. sığalıq. sığlıq. yoğşuluq. yoğuşluq. xoşluğ. şadlığ. xurrəmlik. inanılmaz ''xoşluğu, sevinci'' göstərən söz. - çox sıya gəldiniz. - sığa gördük siz hara bura hara. - biz çox sığaldığ: şad olduğ. - sıya göz: arıt, təmiz, ilahi baxış. - sığayla: sevinərək. sulumuqla. məmnuniyyətlə. səfayi xatirlə. 1. sıyalıq. sığalıq. sığlıq. sevinc. seviş. sulum. səfa. - çox sıyağ gətirdiniz. 1. sıyalıq. sığalıq. sığlıq. sevinc. seviş. sulum. səfa. - çox sıyağ gətirdiniz. 1. sıylığ. sıyılıq. sıyınlıq. çınlıq. şənlik. söyünlük. sevinlik. şadlığ. tərəbnaki.

sıyma sıyırma. siyirmə. sıyırqı. sırqı. (< sıyırmaq: ayırmaq). 1. böyük oraq. 1. sayavan. böyük çardağ. üstü çatılı, qapalı yer. qoruluq. - qışın arabaları sırqıya soxur. - sırqı parking. 1. həfdə bazarı, aylığ bazarı kimi keçəri olub, böyük alanda qurulan üstü örtülü bazar. 1. dam qırağlarında düzülən herə, hörə. 1. sıyrıq. sıma. simə. səmə. sıyırt. sıyrıt. sırıt. arın. təmiz. mə'sum. teyxa. xalis.

sıymac sırmac. sirməc. 1. qıyığçı. haşiyəduz. 1. sarrac.

sıymal -sıymal, şumal, yapır, yapın, hamar, saf olan üz, yer: silət.

sıymalamaq 1. sımalamaq. yığcalamaq. 1. sıyırmaq. sıtğalamaq. sırmalamaq. siymələmək. sirmələmək. siğmələmək. siğgələmək. çiğmələmək. çırmalamaq. çıymalamaq. çığmalamaq. yuxarı qəddəmək. - tutacı sıymala otağa gün düşsün. - ətəyin, yenin sıtğayıb suya basdılar. - qamı el işə sıtğandı.

sıyman sırman. 1. uzun. 1. ilan.

sıymaq 1. meyillənmək. -nərsənin sayağın, sıyağın tutunan kimi görünmək, meyillənmək: sınmaq. sıyınmaq. sıyanmaq. sınınmaq. sıyınmaq. sıyanmaq. oxşanmaq. 1. sıpmaq. sıqmaq. sıymaq. sımaq. (çıpmaq. çırpmaq) 1. . (z <> y. d. ğ) sızmaq. sıdmaq. sığmaq) işəmək. 1. . sımaq. qorxmaq. çəkinmək. kürənmək. pərhiz edmək. 1. . sımaq. yığmaq. 1. . sınıtmaq. üzmək. qırmaq. yaralamaq. dağlamaq. - ürəyin sıydı. 1. . sıyalmaq. sığmaq. sığalmaq. sevinmək. yoğşunmaq. xoşallanmaq. şadlalanmaq. əğlənmək. keflənmək. ləzzətlənmək. 1. sıyımaq. sıtmaq. sıtımaq. söymək. söyümək. sevmək. sevimək. sevəmək. sığamaq. oxşamaq. nazın çəkmək. 1. sıyınmaq. sığmaq. sığınmaq. yerləşmək. - bu ora sıymaz. - ağzıva sıyan söz danış. 1. soymaq. - çiğ yumurta sıyılmaz. - çiğ yumurtanı sıyan: yumurtadan tük qırxan. çox köpöyoğlu. 1. sımaq. sıyamaq. sınmaq. sıyınmaq. sıyanmaq. oxşamaq. nərsənin sayağın, sıyağın tutmaq. - ona sımağa çox çalışdı, amma olmadı. - özün atasına sıydırır. 1. sımaq. sıyamaq. sıramaq. simək. siymək. siyəmək. istəmək. sivmək. sevmək. sevəmək. - susıramaq: su istmək. susuzlamaq. 1. sımaq. sıyamaq. sıramaq. simək. siymək. siyəmək. (sıy: siy: ehsas, hiss) sıyımaq. siyimək . sezmək. seymək. ehsas, hiss edmək. - bunu eşidəndə nə sıydınız. - bir nərsə sıtmadan: heç nə bildirmədən. 1. sıyışmaq. sımaq. sevişmək. sevmək. eşq vərzidən. maaşiqə edmək. 1. sıyışmaq. sımaq. sevişmək. alışmaq. ısınmaq. 1. sıypmaq. sıyıpmaq. sıypınmaq. sıyrınmaq. (sızrınmaq. sızmaq. zivmək. zivrinmək) qaymaq. - əlim yağlı olduğundan, sıyıb düşdüm. 1. . meyillənmək . -nərsənin sayağın, sıyağın tutunan kimi görünmək, meyillənmək: sınmaq. sıyınmaq. sıyanmaq. sınınmaq. sıyınmaq. sıyanmaq. oxşanmaq.

sıymarlamaq sığlamaq. sıylamaq. sığlatmaq. sıylatmaq. sımarlamaq. şımarlamaq. oxşamaq. bağşatlamaq. sevirləmək. hörmət, təkrim, ikram edmək.

sıymıc sıymınc. sıynac. sıyağan. sırtlan. sırtığ. simitən. simic. üzlü. dirəgən. öcət. ləcuc.

sıymıclıq sıymınclıq. sıynaclıq. sıyağanlıq. sırtlanlıq. sırtığlıq. sürbetlik. sırbitlik. simitənlik. simiclik. üzlülük. dirəgənlik. öcətlik. səmacət. ləcacət.

sıymınc sıymıc. sıynac. sıyağan. sırtlan. sırtığ. simitən. simic. üzlü. dirəgən. öcət. ləcuc.

sıymınclıq sıymıclıq. sıynaclıq. sıyağanlıq. sırtlanlıq. sırtığlıq. sürbetlik. sırbitlik. simitənlik. simiclik. üzlülük. dirəgənlik. öcətlik. səmacət. ləcacət.

sıynac sıymınc. sıymıc. sıyağan. sırtlan. sırtığ. simitən. simic. üzlü. dirəgən. öcət. ləcuc.

sıynaclıq sıyağanlıq. sıymıclıq. sıymınclıq. sırtlanlıq. sırtığlıq. sürbetlik. sırbitlik. simitənlik. simiclik. üzlülük. dirəgənlik. öcətlik. səmacət. ləcacət.

sıynaq sıynağ. dıynağ. dırnağ.

sıynış sıyış. sevic. vəcd.

sıynışmaq 1. . (sıyınmaq: öğrəşmək) ısınışmaq. ısnışmaq. birbirini məhəbbəti cəlb edilişmək. xuy, üns tutmaq. mə'nus olmaq. 1. . sıyınmaq. sevnişmək. sevinmək. öğünmək. öğlənmək. xoşallaşmaq. şad olmaq. (sıyındırmaq. sevindirmək) .

sıynıtmaq 1. sınğıtmaq. sınıtmək. sindirmək. təltif, mehribanlıq edmək. 1. sınıtmaq. sıynıtmaq. sıyınıtmaq. sıyanıtmaq. oxşatmaq. bir nəyi nərsə sayağın, sıyağın tutmuş kimi görsətmək. 1. sınıtmaq. sıynıtmaq. sıyınıtmaq. sıyanıtmaq. oxşatmaq. bir nəyi nərsə sayağın, sıyağın tutmuş kimi görsətmək.

sıypa 1. məs. 1. . sıypac. silik. yumşaq başlı. uysal. alçaqkönül. əsik. firutən. mütəvaze'. (sıypalığ: sıypaçlığ: firutənlik). 1. saybırlıq. saybirlik. sapığlıq. sapağlıq. savığlıq. savağlıq. yupağlıq. xoşəxlaqlıq. mulayimlik. mulayimət.

sıypac sıypa. silik. yumşaq başlı. uysal. alçaqkönül. əsik. firutən. mütəvaze'. (sıypalığ: sıypaçlığ: firutənlik).

sıypalamaq 1. sıypamaq. sığpalamaq. sığpamaq. sıyqalamaq. əl sürüb, nərsə sunub yoğlamaq, yağlamaq, yoxlamaq. 1. sıypamaq. sığpalamaq. sığpamaq. sıyqalamaq. əlləri ört basırmaq. - kəmçiliklərin sıypalağa vurunmaq. 1. sıypamaq. sığpalamaq. sığpamaq. sıyqalamaq. ləms edmək. 1. sıypamaq. sığpalamaq. sığpamaq. sıyqalamaq. məs çəkmək. 1. sıypamaq. sığpalamaq. sığpamaq. sıyqalamaq. yumşaqlıqla bir qarqaşanı yatırmaq, bir düğünü açmaq. - ev, iç soruların, çətinliklərin ititmək yox, sıypamaq yeydir. 1. sıypamaq. sığpalamaq. sığpamaq. sıyqalamaq. yapırlamaq. yasırlamaq. hamarlamaq. 1. sıypamaq. sığpalamaq. sığpamaq. sıyqalamaq. sürtmək. 1. sıypamaq. sığpalamaq. sığpamaq. sıyqalamaq. yıpqalamaq. aşınmaq. işlənib yeyilib gedmək. 1. sıypamaq. sığpalamaq. sığpamaq. sıyqalamaq. yıpqalamaq. nərsənin çoxluğundan, artıxlığından bezmək, bıkmaq, sinsimək. 1. sıylamaq. sıyğamaq. sılamaq. sığamaq. sığlamaq. saylamaq. sevləmək. oxşamaq. sıypamaq. ərikləmək. ərişləmək. əriçləmək. ərisləmək. məhəbət, mehribanlığ, mulayimət edmək.

sıypalaşmaq sıypaşmaq. sığpalaşmaq. sığpaşmaq. sıyqalaşmaq. sayqallaşmaq. dayazlaşmaq.

sıypalıq 1. sığpalıq. sıyqalıq. saflıq. sürütlük. 1. sıybalıq. siliğlik. siğillik. saylıq. nəzakət. müəddəblik.
(> sayidən (fars)}.

sıypalmaq sıyılmaq. sürüşmək. süvüşmək. züvüşmək.

sıypamaq 1. sağlamaq (> saxtən). keçinmək. mudara edmək. 1. . sıpamaq. sırbamaq. sıyrılmaq. sırpınmaq. savrunmaq. nərsədən qaçıb qurtulmaq. - bu sarqığın (muzahim) əlindən gücün billah sıpadım. 1. sıpamaq. sıvamaq. sıvazlamaq. oxşamaq. sevmək. 1. sıylamaq. sıyğamaq. sılamaq. sığamaq. sığlamaq. sıypalamaq. saylamaq. sevləmək. oxşamaq. ərikləmək. ərişləmək. əriçləmək. ərisləmək. məhəbət, mehribanlığ, mulayimət edmək. 1. sıypalamaq. sığpalamaq. sığpamaq. sıyqalamaq. əl sürüb, nərsə sunub yoğlamaq, yağlamaq, yoxlamaq. 1. sıypalamaq. sığpalamaq. sığpamaq. sıyqalamaq. əlləri ört basırmaq. - kəmçiliklərin sıypalağa vurunmaq. 1. sıypalamaq. sığpalamaq. sığpamaq. sıyqalamaq. ləms edmək. 1. sıypalamaq. sığpalamaq. sığpamaq. sıyqalamaq. məs çəkmək. 1. yumşaqlıqla bir qarqaşanı yatırmaq, bir düğünü açmaq. - ev, iç soruların, çətinliklərin ititmək yox, sıypamaq yeydir. 1. sıypalamaq. sığpalamaq. sığpamaq. sıyqalamaq. yapırlamaq. yasırlamaq. hamarlamaq. 1. sıypalamaq. sığpalamaq. sığpamaq. sıyqalamaq. sürtmək. 1. sıypalamaq. sığpalamaq. sığpamaq. sıyqalamaq. yıpqalamaq. aşınmaq. işlənib yeyilib gedmək. 1. sıypalamaq. sığpalamaq. sığpamaq. sıyqalamaq. yıpqalamaq. nərsənin çoxluğundan, artıxlığından bezmək, bıkmaq, sinsimək.

sıypaş 1. sığaş. sıyğaş. (>sipas (fars) sepas (fars)}. sıvazlama. sıyvazlama. oxşama. oyxşama. 1. sıpaş. sıvaş. sıvazlayış. oxşaş. sevəş.

sıypaşmaq sıypalaşmaq. sığpalaşmaq. sığpaşmaq. sıyqalaşmaq. sayqallaşmaq. dayazlaşmaq.

sıypatmaq sıpatmaq. sırbatmaq. sıyrıtmaq. sırpıtmaq. savrutmaq. nərsəni başında açmaq, atmaq, savmaq. - əlindən qolay sıpadın.

sıypı siyrpi. sıyırpı. sırpı. süypü. sürpü. süpü. süpürmə işi.

sıypıc süypüc. sürpüc. süpüc. süpürgə. sıyırcı. sırpıcı. siyirgi.

sıypımtı sıypıt. sırpıt. siyrit. sıypıt. süypüt. sürpüt. süprüt. süpürtü. sırpıntı. siyrinti. sıypıntı. süypüntü. sürpüntü. süprüntü. süpürüntü.

sıypınmaq 1. sırpınmaq. sırpanmaq. sıyranmaq. sıyrınmaq. sirpənmək. sürpünmək. bir yerdən bir yerə, bir üzdən başqa üzə dəğişmək, köçünmək. yerindən oynamaq. 1. sıypmaq. sıyıpmaq. sıyrınmaq. sıymaq. (sızrınmaq. sızmaq. zivmək. zivrinmək) qaymaq. - əlim yağlı olduğundan, sıyıb düşdüm.

sıypıntı sıypıt. sırpıt. siyrit. sıypıt. süypüt. sürpüt. süprüt. süpürtü. sıypımtı. sırpıntı. siyrinti. süypüntü. sürpüntü. süprüntü. süpürüntü.

sıypıqmaq sıpıqmaq. sıyvışmaq. sıvışmaq. sürvüşmək. gizlicə qaçmaq.

sıypırmaq sıyırmaq. sıyrırmaq. siyirmək. süypürmək. sürpürmək. səvpürmək. süpürmək. nərsəni üzdən süpürmək, siligirmək. (# sızrırmaq. sızırırmaq) .

sıypıt 1. sırpıt. siyrit. sıypıt. süypüt. sürpüt. süprüt. süpürtü. sıypımtı. sırpıntı. siyrinti. sıypıntı. süypüntü. sürpüntü. süprüntü. süpürüntü. 1. sıypıt. sırpıt. siyrit. süypüt. sürpüt. süprüt. süpürtü. sıypımtı. sırpıntı. siyrinti. sıypıntı. süypüntü. sürpüntü. süprüntü. süpürüntü.

sıypıtmaq siyirtmək. qaldırmaq. yox edmək.

sıypmaq sıyıpmaq. sıypınmaq. sıyrınmaq. sıymaq. (sızrınmaq. sızmaq. zivmək. zivrinmək) qaymaq. - əlim yağlı olduğundan, sıyıb düşdüm.

sıyqa 1. sıyğa. simsıyığ. teyxa. sirf. sərə. 1. sıyğa. sığa. sıya. sağa. səfa. - sığa gətirdiz. - sizi gördükdə sıya taparız. - gəlib çatdım könlüm sağaldı (sağa buldu) .

sıyqac sıyğac. əşraf. aristoqrat.

sıyqaclıq sıyğaclıq. səfahət. mod, əğləncə, uçarlığ düşgünlüyü.

sıyqal sıyğal. sığallı. sayqal. açıq. gizli, sirli, məhrəmanə olmayan. cilalı.

sıyqalamaq sıypalamaq. sıypamaq. sığpalamaq. sığpamaq. 1. əl sürüb, nərsə sunub yoğlamaq, yağlamaq, yoxlamaq. 1. əlləri ört basırmaq. - kəmçiliklərin sıypalağa vurunmaq. 1. ləms edmək. 1. məs çəkmək. 1. yumşaqlıqla bir qarqaşanı yatırmaq, bir düğünü açmaq. - ev, iç soruların, çətinliklərin ititmək yox, sıypamaq yeydir. 1. yapırlamaq. yasırlamaq. hamarlamaq. 1. sürtmək. 1. yıpqalamaq. aşınmaq. işlənib yeyilib gedmək. 1. yıpqalamaq. nərsənin çoxluğundan, artıxlığından bezmək, bıkmaq, sinsimək.

sıyqalaşmaq sığpalaşmaq. sığpaşmaq. sıypalaşmaq. sıypaşmaq. sayqallaşmaq. dayazlaşmaq.

sıyqalıq sıypalıq. sığpalıq. saflıq. sürütlük.
(> sayidən (fars)}.

sıyqamaq 1. sıyqatmaq. yarqamaq. yarqatmaq. yalqamaq. yalqatmaq. qıyıtmaq. məhəbbət, yardım edmək. 1. sıyılamaq. sıylamaq. sığılamaq. sığlamaq. sığqamaq. gözəlləmək. yartalamaq. tanğıtmaq. tanıtmaq. tanatmaq. tə'rifləmək. 1. sıyğamaq. sıyamaq. sığamaq. oxşamaq. nazlamaq. təltif edmək. 1. yğamaq. ylamaq. sılamaq. sığamaq. sığlamaq. sıypalamaq. saylamaq. sevləmək. oxşamaq. sıypamaq. ərikləmək. ərişləmək. əriçləmək. ərisləmək. məhəbət, mehribanlığ, mulayimət edmək.

sıyqanmaq sıyğanmaq. sıyanmaq. sığanmaq. oxşanmaq. nazlanmaq. qırcanmaq.

sıyqaq sıyğaq. 1. sığqaq. qırınca. qırışqa. qarınca. qarışqa. 1. sırğaq. sərgək. sıyaz. siyəz. sıysağ. siysək. duyqar. həssas. 1. sırğaq. sərgək. zirək. ayğaq. ayın. aylın. usqar. huşyar. 1. sırğaq. sərgək. quşqaq. səyrək, yüngül yuxulu.

sıyqaqlanmaq sıyğaqlanmaq. sırğaqlanmaq. sərgəklənmək. 1. sıylaşmaq. sıylanmaq. siyləşmək. siylənmək. həssaslanmaq. 1. ayğaqlanmaq. ayğanmaq. ayınmaq. aylınmaq. zirəklənmək. huşyarlanmaq. 1. quşqulanmaq. quşqulu olmaq. yuxusu qaçmaq.

sıyqaqlanmaq sıyğaqlanmaq. sıyqaqlanmaq. sırğaqlanmaq. sərgəklənmək. 1. sıylaşmaq. sıylanmaq. siyləşmək. siylənmək. həssaslanmaq. 1. ayğaqlanmaq. ayğanmaq. ayınmaq. aylınmaq. zirəklənmək. huşyarlanmaq. 1. quşqulanmaq. quşqulu olmaq. yuxusu qaçmaq.

sıyqaqlıq sıyğaqlıq. 1. sırğaqlıq. sərgəklik. həssaslıq. 1. sırğaqlıq. sərgəklik. ayğaqlıq. ayınlıq. zirəklik. huşyarlıq. 1. sırğaqlıq. sərgəklik. quşqaqlıq. səyrək, yüngül yuxululuq. 1. sıyqaqlıq. sırğaqlıq. sərgəklik. həssaslıq. 1. sıyqaqlıq. sırğaqlıq. sərgəklik. ayğaqlıq. ayınlıq. zirəklik. huşyarlıq. 1. sıyqaqlıq. sırğaqlıq. sərgəklik. quşqaqlıq. səyrək, yüngül yuxululuq.

sıyqaş sıyğaş. 1. sığaş. sıypaş. (>sipas (fars) sepas (fars)}. sıvazlama. sıyvazlama. oxşama. oyxşama. 1. sıyaş. sığaş. siyləş. sıylaş. oxşaş. nazlaş. təltif ediş.

sıyqaşmaq sıyğaşmaq. sıyraşmaq. sıtğaşmaq. sıyvanışmaq. çırmaşmaq. çımaylaşmaq. çımırışmaq. - hamı bilək topuq sıtğaşdı: hammı qıçın qolun çırmaladı. - .

sıyqatmaq 1. sıyqamaq. yarqamaq. yarqatmaq. yalqamaq. yalqatmaq. qıyıtmaq. məhəbbət, yardım edmək. 1. sıyılatmaq. sıylatmaq. sığılatmaq. sığlatmaq. sığqatmaq. gözəllətmək. yartalatmaq. tanığdıtmaq. tanıtdırmaq. tanatdırmaq. tə'riflətmək.

sıyqı sıylıq. sıyı. sıtıq. sıyım. sevərlik. söygü. sevgi. eşq. sevüm. sevim. sövüm. söyəm. mehr. sıyıq. sıyıt. sıyın. məhəbbət.

sıyqıl silik. cilalı. qayqan. düzgün.

sıyqılıq sığılıq. sevimli. sevgilik. dosdallı.

sıyqın sıyğın. 1. sıyığın. siyrin. siyirgi. sirgin. (> sergin (fars)}. (< sıyırmaq. siyirmək) silki. sürgü. süpür. sapır. söpük. seşmə < saçma. saçqı (< saçmaq). saçır. saçır soçur. kübrə. pehin (malqara pisliyi) pox. boğ. salmıt. (salmıtlamaq: > samartlamaq. sıçıb batırmaq) fəzlə. 1. sıy. sığ. törək. yörək. bəsit. qolay. yalın. saf. düz. süssüz. açıq. incə. yalxı. yalxoy. nazik. ilkəl. əsil. təməl.

sıyqınma sıyğınma. sıyrınma. (> sir olma). qanığma. qanığınma. doyuğunma. doluğunma. tıxnığma. dartqalanma. qatqalanma. çatqalanma. satqalanma. saturasion. işba' olma. (ərəbcədə istar. sətərə: örtmə. qapatma. istitar edmək. nərsəni görünməzin edmək) .


Yüklə 13,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   115   116   117   118   119   120   121   122   ...   171
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə