AZƏrbaycan respublikasinin müLKİ prosessual məCƏLLƏSİ MÜNDƏRİcat


  26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan”Yüklə 5,67 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə19/22
tarix04.12.2016
ölçüsü5,67 Kb.
#787
növüQaydalar
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

44 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06, maddə 402) ilə 65.6‐cı maddədə “səhv” sözü “yanlış” sözü ilə əvəz edilmişdir. 
45 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06, maddə 402) ilə 67‐ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir. 
əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
Kassasiya və əlavə kassasiya şikayətləri, yeni açılmış hallar üzrə işlərə yenidən baxılması haqqında 
ərizələr  yalnız  vəkil  tərəfindən tərtib  edildikdə  icraata  qəbul  edilə  və  yalnız  vəkilin  iştirakı  ilə  baxıla 
bilər. 
KM2 
Azərbaycan  Respublikası  Mülki  Prosessual  Məcəlləsinin  71.4‐cü  maddəsi  Azərbaycan 
Respublikası  Konstitusiyasının  60‐cı  maddəsinin  I  hissəsinə  və  61‐ci  maddəsinin  I  hissəsinə  uyğun 
olmadığına görə qüvvədən  düşmüş  hesab  edilmişdir.  ( «Azərbaycan»  qəzeti,  27  mart  № 67  2003‐cü il, 
Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin Məlumatı  2/2003
46 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06, maddə 402) ilə 74.2‐ci maddədə “təmin” sözü “etiraf” sözü ilə əvəz edilmişdir. 
47 
2  iyun  2008‐ci  il  tarixli  618‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  462)  ilə  78.4‐cü  maddədə 
qanunvericiliklə  müəyyən  olunmuş  şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  200  mislinədək  miqdarda” 
sözləri “iki yüz iyirmi manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

48 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06, maddə 402) ilə 82.2‐ci maddə çıxarılmışdır. 
49 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06, maddə 402) ilə 82.3‐cü maddə yeni redaksiyada verilmişdir. 
əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
82.3.  Bir  mülki  iş  üzrə  qanuni  qüvvəyə  minmiş  məhkəmə  qətnaməsi  ilə  müəyyən  olunan  faktlar 
həmin şəxslərin iştirak etdiyi başqa mülki işlərə baxıldıqda yenidən sübut edilmir. 
50 
17  aprel  2007‐ci  il  tarixli  319‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu(Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2007‐ci  il,  №  5,  maddə  439)  ilə  98.3‐cü  maddədən “və  ya 
işçisi ekspertiza keçirən ekspert idarəsi rəhbərinin” sözləri çıxarılmışdır. 
26  may  2009‐cu  il  tarixli  819‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06, maddə 402) ilə 98.3‐cü maddədə “qəsdən” sözü “bilə‐bilə yalan” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
51 
13  iyun  2008‐ci  il  tarixli  648‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №7,  maddə  602)  ilə  105.2‐ci  maddədə  “əlillik” 
sözündən sonra “, sağlamlıq imkanlarının məhdudluğu” sözləri əlavə edilmişdir. 
52 
30 aprel 2004‐cü il tarixli 643‐IIQD nömrəli “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Qanununun  tətbiqi  ilə  əlaqədar  Azərbaycan  Rspublikasının  bəzi  qanunvericilik  aktlarının  qüvvədən 
düşmüş  hesab  edilməsi  və  bəzi  qanunvericilik  aktlarına  dəyişikliklər və  əlavələr  edilməsi  barədə” 
Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2004‐ci il, 
№ 7, maddə 505) ilə 108.2‐ci maddə maddə yeni redaksiyada verilmişdir. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
108.2. Məhkəmələrdə baxılan işlər üzrə dövlət rüsumunun əsasları, ödənilmə qaydaları və miqdarı 
qanuna müvafiq olaraq müəyyən edilir. 
53 
30 aprel 2004‐cü il tarixli 643‐IIQD nömrəli “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Qanununun  tətbiqi  ilə  əlaqədar  Azərbaycan  Rspublikasının  bəzi  qanunvericilik  aktlarının  qüvvədən 
düşmüş  hesab  edilməsi  və  bəzi  qanunvericilik  aktlarına  dəyişikliklər və  əlavələr  edilməsi  barədə” 
Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2004‐ci il, 
№ 7, maddə 505) ilə 109.2‐ci maddə çıxarılmışdır. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
109.2.  Qətnaməyə  yenidən  baxılması  qaydasında  verilən  şikayətə  görə  dövlət  rüsumu  bir  dəfə 
ödənilir. 
54 
30 aprel 2004‐cü il tarixli 643‐IIQD nömrəli “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Qanununun  tətbiqi  ilə  əlaqədar  Azərbaycan  Rspublikasının  bəzi  qanunvericilik  aktlarının  qüvvədən 
düşmüş  hesab  edilməsi  və  bəzi  qanunvericilik  aktlarına  dəyişikliklər və  əlavələr  edilməsi  barədə” 
Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2004‐ci il, 
№ 7, maddə 505) ilə 110‐cu maddə çıxarılmışdır. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
M a d d  ə  1 1 0 .  Məhkəmə xərclərini ödəməkdən azad olunma 
110.1. Məhkəmədə baxılan işlər üzrə dövlət rüsumundan azad olunurlar: 
110.1.1.  müəlliflik  mübahisələri  üzrə—müəlliflər;  müəlliflik  hüququ,  ixtiralar,  faydalı  modellər, 
sənaye nümunələri, habelə əqli mülkiyyətin digər növlərinə dair hüquqlardan irəli gələn iddialar üzrə— 
iddiaçılar; 
110.1.2. aliment alınması barədə iddialar üzrə—iddiaçılar; 
110.1.3. şikəstlik, səhhətə digər xəsarətlər yetirilməsi və ya ailəni dolandıranın ölümü nəticəsində 
dəyən ziyanın ödənilməsi barəsində iddialar üzrə—iddiaçılar; 

110.1.4.  zərərçəkənə  və  ya  onun  ailə  üzvlərinə  ödənilmiş  müavinət məbləğinin  ziyan  vurandan 
tutulması barədə reqres iddialar üzrə sosial sığorta və müdafiə orqanları; 
110.1.5.  aliment  verməkdən,  şikəstlik  və  ya  sair  xəsarət  yetirməkdən və  ya  ailəni  dolandıranın 
ölümü  nəticəsində  dəyən zərəri  ödəməkdən,  vergilərin  və  digər məcburi  ödəmələrin  tutulmasından 
boyun qaçıran şəxslərin axtarışı ilə əlaqədar xərclərin tələb olunması üzrə—polis orqanları; 
110.1.6. cinayət nəticəsində vurulmuş maddi zərərin ödənilməsi barədə iddialar üzrə—iddiaçılar; 
110.1.7.  cinayət nəticəsində  dövlətə  vurulmuş  ziyanın  ödənilməsi  barədə  iddialar  üzrə—iddiaçı 
prokuror; 
110.1.8. hüquqlarının pozulması ilə əlaqədar iddialar üzrə—istehlakçılar; 
110.1.9. sosial müdafiə vəsaitlərinin tələbi barədə iddialar üzrə—iddiaçılar. 
110.1.10.  borcludan  tutulmalı  olan,  lakin  hüquqi  şəxsin,  yaxud  sahibkar  olan  fiziki  şəxsin  təqsiri 
üzündən  tutulmayan,  yaxud  borcludan  tutulan,  lakin  onların  təqsiri  üzündən  borc  tutan  şəxsə 
keçirilməyən məbləğin alınması barədə iddialar üzrə—iddiaçılar; 
110.1.11.  qanunsuz  olaraq  qətimkan  tədbiri  kimi  həbsə  alınmaqla,  yaxud  həbs  və  ya  islah  işləri 
növündə  qanunsuz  olaraq  inzibati  tənbeh  verilməsi  ilə  fiziki  şəxsə  vurulmuş  zərərin  ödənilməsi  ilə 
əlaqədar mübahisələr üzrə—tərəflər; 
110.1.12. öz hüquqlarının müdafiəsi barədə ərizələrdən—yetkinlik yaşına çatmayanlar; 
110.1.13.  başqa  şəxslərin  hüquqlarının,  azadlıqlarının  və  qanunla  qorunan  mənafelərinin,  dövlət 
mənafeyinin müdafiəsi üçün verilən ərizələrdən—dövlət orqanları; 
110.1.14. məhkəmə qərardadlarından verilən şikayətlərdən—işdə iştirak edən şəxslər; 
110.1.15.  qiyabi  icraat  qaydasında  qəbul  edilmiş  qərarlara  yenidən  baxılması  haqqında  birinci 
instansiya məhkəmələrinə verilən ərizələrdən—tərəflər; 
110.1.16. yeni açılmış hallara görə qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə aktlarına yenidən baxılması 
barədə ərizələrdən—tərəflər. 
110.2. Qanunla dövlət rüsumu ödəməkdən azad olunmanın başqa halları da nəzərdə tutula bilər. 
110.3.  Məhkəmə  aktlarının  surəti  işdə  iştirak  edən  şəxslərə  dövlət  rüsumu  alınmadan  verilir. 
Məhkəmə aktları təkrarən verildikdə dövlət rüsumu alınır. 
55 
30 aprel 2004‐cü il tarixli 643‐IIQD nömrəli “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Qanununun  tətbiqi  ilə  əlaqədar  Azərbaycan  Rspublikasının  bəzi  qanunvericilik  aktlarının  qüvvədən 
düşmüş  hesab  edilməsi  və  bəzi  qanunvericilik  aktlarına  dəyişikliklər və  əlavələr  edilməsi  barədə” 
Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2004‐ci il, 
№ 7, maddə 505) ilə 111‐ci maddə çıxarılmışdır. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
M a d d  ə  1 1 1 .  Məhkəmə xərclərinin ödənilməsinə möhlət verilməsi, hissə‐hissə ödənilməsi 
 onların məbləğinin azaldılması 
Tərəflərin əmlak vəziyyətindən asılı olaraq məhkəmə tərəflərdən birinə və ya hər ikisinə məhkəmə 
xərclərini ödəməyə möhlət verə, hissə‐hissə ödətdirə və ya həmin xərclərin məbləğini azalda bilər. 
56 
01  fevral  2010‐cu  il  tarixli  950‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 
(“Azərbaycan”  qəzeti  24  fevral  2010‐cu  il,  №  43,  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik 
Toplusu, 2010‐cu il, № 2, maddə 75) ilə 117.2‐ci maddədə “Bu maddədə” sözləri “Bu Məcəllənin 117.1‐
ci maddəsində” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
57 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06,  maddə  402)  ilə  119.5‐ci  maddədə  “bu  maddədə”  sözləri  “bu  Məcəllənin  119.1‐119.4‐cü 
maddələrində” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
58 
24  dekabr  2002‐ci  il  tarixli  410–IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  Mülki  Prosessual 
Məcəlləsində  dəyişiklik  edilməsi  haqqında”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 

Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2003‐cü  il,  №  1,  maddə  24)  ilə  məcəllənin  121.2‐ci  maddəsi 
yeni redaksiyada verilmişdir. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
121.2.  Müəyyən  edilmiş  qaydada  xeyrinə  qətnamə  çıxarılan  tərəfə  hüquq  məsləhətxanası  hüquqi 
xidməti pulsuz göstərmişsə, həmin məbləğ digər tərəfdən alınıb hüquq məsləhətxanasına verilir. 
59 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06, maddə 402) ilə 11‐ci fəslin adı yeni redaksiyada verilmişdir. 
əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
MƏHKƏMƏ RƏSMİ SƏNƏDLƏRİNİN GÖNDƏRİLMƏSİ, BİLDİRİŞLƏR VƏ ÇAĞIRIŞLAR 
60 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06,  maddə  402)  ilə  134.1‐ci  maddədə  “sənədləri”  sözü  “məhkəmə  sənədlərini”  sözləri  ilə  əvəz 
edilmişdir. 
61 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06, maddə 402) ilə 
134.1.4‐cü maddədə “çağırışını” sözü “bildirişini” sözü ilə əvəz edilmişdir. 
62 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06, maddə 402) ilə 134.2‐ci maddədə “sənədləri də” sözləri “məhkəmə sənədlərini də rəsmi qaydada” 
sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
63 
26 may 2009‐cu il tarixli 
819‐IIIQD 
nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06, maddə 402) ilə 
135‐140‐ci maddələr yeni redaksiyada verilmişdir. 
əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
M a d d  ə  1 3 5 .  Sənədin rəsmən verilməsi 
135.1. Sənədin rəsmən verilməsi məhkəmənin göndərdiyi rəsmi sənədlərin çatdırılmasıdır. 
135.2. Sənədin rəsmən verilməsi onun veriləcəyi şəxsin rast gəlindiyi hər bir yerdə həyata keçirilə 
bilər. 
135.3. Gecə vaxtı, eləcə də bazar və iş günü hesab edilməyən bayram günlərində sənədin rəsmən 
verilməsinə yalnız məhkəmənin razılığı ilə yol verilir. 
M a d d  ə  1 3 6 .  Məhkəmə aktlarının  sənədlərinin təqdim edilmə qaydası 
136.1. Bu Məcəllənin 134‐cü maddəsində sadalanan məhkəmə aktları və sənədləri poçt vasitəsi ilə, 
bildirişli sifariş məktubu ilə göndərilir. Zəruri olduqda, məhkəmə rəsmi təqdimetməni məhkəmə işçisinə, 
iqtisadi mübahisələr üzrə müvafiq olaraq iddiaçı və ya cavabdehə tapşıra bilər. 
136.2. Məhkəmə aktlarının və sənədlərinin təqdim edilməsi vəzifəsi üzərinə düşən rabitə orqanları, 
yaxud  məhkəmə aktlarının və sənədlərinin çatdırılması  tapşırılmış  şəxslər,  bunu  məhkəmə aktlarını  və 
sənədlərini aldıqları gündən sonra gələn gündən gec olmayaraq yerinə yetirməlidir. 
136.3. Məhkəmə aktlarının və sənədlərinin təqdim edilməsi vəzifəsi üzərinə düşən rabitə orqanları, 
yaxud  onların  çatdırılması  tapşırılmış  şəxslər məhkəmə  aktlarının  və  sənədlərinin  təqdim  edilməsi 
barədə  məhkəməyə, sənədlərin  lazımi  ünvana  çatdırılmalı  olduğu  günün  sonrakı  günündən  gec 
olmayaraq xəbər verməlidirlər. 
M a d d  ə  1 3 7 .  Məhkəmə aktlarının  sənədlərinin verilməsi 
137.1.  Məhkəmə  aktları  və  sənədləri  məhkəməyə  qaytarılmalı  olan  müvafiq  qaydada  forması 
təsdiq edilmiş bildiriş vərəqəsinə imza etdirilməklə, ünvanlanan vətəndaşa şəxsən verilir. Hüquqi şəxsə 
ünvanlanmış  məhkəmə  aktları  və  sənədləri  müvafiq  vəzifəli  şəxsə  bildiriş  vərəqəsinə  imza  edilməklə 
verilir. 
137.2.  Məhkəmə  aktları  və  sənədlərini  çatdırmalı  olan  şəxs  ünvan  sahibini  onun  yaşadığı,  yaxud 
işlədiyi yer üzrə tapmadıqda, həmin sənədlər ünvan sahibi ilə birlikdə yaşayan həddi‐büluğa çatmış ailə 
üzvlərindən  birinə  (onların  razılığı  ilə),  onlar  olmadıqda  müvafiq  icra  hakimiyyəti  orqanına,  ünvan 
sahibinin yaşadığı yer üzrə yerli özünüidarə orqanına, yaxud onun işlədiyi yer üzrə müdiriyyətə verilir. 

137.3.  Ünvan  sahibinin  əvəzinə  məhkəmə  sənədlərini  qəbul  etmiş  şəxs,  bildiriş  vərəqəsində  öz 
soyadını,  adını,  atasının  adını,  ünvan  sahibinə  münasibətini,  yaxud  tutduğu vəzifəni  göstərməli  və 
imkan olan ilk anda məhkəmə sənədlərini ünvan sahibinə verməlidir. 
M a d d  ə  1 3 8 .  Bildiriş vərəqəsinin məzmunu 
138.0. Bildiriş vərəqəsində aşağıdakılar göstərilməlidir: 
138.0.1. məhkəmənin adı və dəqiq ünvanı; 
138.0.2. məhkəmə sənədlərinin və qərarlarının verilməli olduğu şəxsin soyadı, adı, atasının adı; 
138.0.3. təqdim olunan sənədin adı; 
138.0.4. verilmənin vaxtı (tarix və saat) və yeri; 
138.0.5. təqdim edilməmənin səbəbləri (almaqdan imtina, göstərilən ünvanda olmama, səhv ünvan 
və ilaxır); 
138.0.6. sənədin verildiyi şəxs; 
138.0.7. təqdim etmənin tapşırıldığı şəxsin, yaxud rabitə orqanının nümayəndəsinin imzası. 
M a d d  ə  1 3 9 .  Məhkəmə sənədlərini qəbul etməkdən imtina 
Məhkəmə  sənədlərinin  ünvanlandığı  şəxs  qanuni  əsas  olmadan  onları  qəbul  etməkdən  imtina 
edirsə, məhkəmə  sənədləri  təqdim  olunan  yerdə  qalmalıdır.  Bu  halda  təqdim  etmə  həyata  keçirilmiş 
hesab olunur. 
M a d d  ə  1 4 0 .  Məhkəmə çağırışları  bildirişləri 
140.1.  Məhkəmə  işdə  iştirak  edən  şəxsləri  məhkəmə  iclasının  vaxtı  və  yeri  haqqında  xəbərdar 
etməlidir. 
140.2. Məhkəmə bildirişləri və çağırışları poçt vasitəsi ilə verilir. 
140.3.  İşdə  iştirak  edən  şəxslər,  məhkəmə  iclasının  vaxtı  və  yeri  haqqında,  yaxud  ayrı‐ayrı 
prosessual hərəkətlərin yerinə yetirilməsi haqqında məhkəməyə çağırış vərəqələri ilə xəbərdar edilirlər. 
140.4. Şahidlərin, ekspertlərin, mütəxəssislərin və tərcüməçilərin məhkəməyə çağırışı da məhkəmə 
çağırış vərəqələri ilə həyata keçirilir. 
140.5. İşdə iştirak  edən şəxslərə məhkəməyə çağırış vərəqəsi məhkəmə iclasının tarixinə qədər 10 
gündən  güc  olmayaraq  verilir  ki,  işin  istənilən vəziyyətində  öz  müdafiəsini  hazırlamaq  və  vaxtında 
məhkəmə qarşısında dayanmaq üçün onların ixtiyarında kifayət qədər müddət olsun. 
140.6.  Çağırış vərəqələri  işdə iştirak  edən  şəxsin göstərdiyi  ünvana  göndərilir. Şəxs  faktiki  olaraq 
məhkəməyə  bildirilən  ünvanda  yaşamırsa,  çağırış  vərəqəsi  onun  iş  yerinə  göndərilə  bilər.  Təşkilata 
ünvanlanmış çağırış vərəqəsi onun olduğu yerə göndərilir. 
140.7.  Zərurət  olduqda  və  qanunla  nəzərdə  tutulmuş  hallarda  işdə  iştirak  edən  şəxslər,  şahidlər, 
ekspertlər,  mütəxəssislər,  tərcüməçilər  sifarişli  məktubla,  yaxud  xəbərdarlığın  alınması  barədə 
teleqramla,  çağırış  və  bildirişlərin  qeyd  edilməsini  təmin  edən  digər  rabitə  vasitələrindən  istifadə 
etməklə,  eləcə  də  məhkəmənin  tapşırığı  ilə  məhkəmə  işçisi  tərəfindən xəbərdar  edilə,  yaxud  çağırıla 
bilərlər. 
64 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06, maddə 402) ilə 141‐145‐ci maddələr çıxarılmışdır. 
65 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06, maddə 402) ilə 146‐cı maddənin ikinci cümləsi aşağıdakı redaksiyada verilmişdir. 
əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
Belə  bir  məlumat  olmadıqda,  çağırış  vərəqələri  və  bildirişlər məhkəməyə  məlum  olan  axırıncı 
ünvana  göndərilir  və  çağırılan  şəxs  artıq  həmin  ünvanda  yaşamasa  da,  çağırış  vərəqəsi  və  bildiriş 
çatdırılmış hesab edilir. 
66 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 

06,  maddə  402)  ilə  147‐ci  maddədə  “çağırış  vərəqəsini”  sözləri  “məhkəmə  bildirişini”  sözləri  ilə, 
“çağırış vərəqəsi” sözləri “məhkəmə bildirişi” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
67 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06, maddə 402) ilə 149.2.3‐cü maddədən “qanunlara və digər normativ hüquqi aktlara əsaslanan tələbin 
əsaslandırıldığı hüquqi tövsif,  sözləri çıxarılmışdır. 
68 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06,  maddə  402)  ilə  153.4‐cü  maddədə  “verilməli  və  ya  göndərilməlidir”  sözləri  “rəsmi  qaydada 
verilməlidir” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
69 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06, maddə 402) ilə 154.2.3‐cü maddədən “qanuna və digər normativ hüquqi aktlara, həmçinin” sözləri 
çıxarılmışdır. 
70 
17  aprel  2007‐ci  il  tarixli  319‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu(Azərbaycan 
Yüklə 5,67 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin