AZƏrbaycan respublikasinin müLKİ prosessual məCƏLLƏSİ MÜNDƏRİcatYüklə 5,67 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə22/22
tarix04.12.2016
ölçüsü5,67 Kb.
#787
növüQaydalar
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

152 
11  iyun  2004‐cü  il  tarixli  688‐IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  bəzi  qanunvericilik 
aktlarına  əlavələr və  dəyişiklər  edilməsi  barədə”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 
Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2004‐ci il, № 8, maddə 598) ilə 303.3‐cü maddədə ʺnormativʺ 
sözündən sonra ʺxarakterliʺ sözü əlavə edilmişdir. 
153 
11  iyun  2004‐cü  il  tarixli  688‐IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  bəzi  qanunvericilik 
aktlarına  əlavələr və  dəyişiklər  edilməsi  barədə”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 
Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2004‐ci il, № 8, maddə 598) ilə 303.4‐cü ʺnormativʺ sözündən 
sonra ʺxarakterliʺ sözü əlavə edilmiş, ʺyerli özünüidarə orqanının, sair orqan və təşkilatınʺ sözləri ʺsair 
dövlət orqanınınʺ sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
154 
11  iyun  2004‐cü  il  tarixli  688‐IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  bəzi  qanunvericilik 
aktlarına  əlavələr və  dəyişiklər  edilməsi  barədə”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 
Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2004‐ci  il, № 8,  maddə 598) ilə 304.2‐ci maddədə ʺnormativʺ 
sözündən sonra ʺxarakterliʺ sözü əlavə edilmişdir. 
155 
11  iyun  2004‐cü  il  tarixli  688‐IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  bəzi  qanunvericilik 
aktlarına  əlavələr və  dəyişiklər  edilməsi  barədə”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 
Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2004‐ci il, № 8, maddə 598) ilə 304.3‐cü maddədə ʺnormativʺ 
sözündən  sonra  ʺxarakterliʺ  sözü  əlavə  edilmiş,  ʺbu  qətnaməsiʺ  sözləri  ʺqanuni  qüvvəyə  minmiş 
qətnaməsiʺ sözləri ilə əvəz edilsin 
156 
11  iyun  2004‐cü  il  tarixli  688‐IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  bəzi  qanunvericilik 
aktlarına  əlavələr və  dəyişiklər  edilməsi  barədə”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 
Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2004‐ci il, № 8, maddə 598) ilə 304.4‐cü maddədə ʺnormativʺ 

sözündən sonra ʺxarakterliʺ sözü əlavə edilmiş, ʺyerli özünüidarə orqanı, sair orqan və təşkilatʺ sözləri 
ʺsair dövlət orqanıʺ sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
157 
17 aprel 2007‐ci  il tarixli  313‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan 
Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2007‐ci il, № 6,  maddə 560) ilə Məcəlləyə 305.1.10‐cu maddə 
əlavə edilmişdir. 
158 
17 aprel 2007‐ci  il tarixli  313‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan 
Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2007‐ci il, № 6, maddə 560) ilə 317.1‐ci maddədə “və narkotik 
vasitələrdən” sözləri “, narkotik vasitələrdən və ya psixotrop maddələrdən” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
159 
17 aprel 2007‐ci  il tarixli  313‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan 
Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2007‐ci  il,  №  6,  maddə  560)  ilə  318.1‐ci  maddədə  “və  ya 
narkotik  vasitələrdən”  sözləri  “,  narkotik  vasitələrdən və  ya  psixotrop  maddələrdən”  sözləri  ilə  əvəz 
edilmişdir. 
160 
2  iyun  2008‐ci  il  tarixli  618‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  462)  ilə  320.3‐cü  maddədə  “şərti 
maliyyə vahidinin 100 mislinədək məbləğdə” sözləri “yüz on manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
161 
4  mart  2005‐ci  il  855‐IIQD  nömrəli  “Poçt  rabitəsi  haqqındaʺ  Azərbaycan  Respublikası 
Qanununun  tətbiqi  ilə  əlaqədar  Azərbaycan  Respublikasının  bəzi  qanunvericilik  aktlarına  dəyişikliklər 
və  əlavələr  edilməsi  barədə”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan  Respublikasının 
qanunvericilik toplusu, 2005‐ci il, № 4, maddə 277) ilə Məcəlləyə yeni 323.2‐ci maddə əlavə edilmiş və 
əvvəlki 323.2‐ci və 323.3‐cü maddələr müvafiq olaraq 323.3‐cü və 323.4‐cü maddələr hesab edilmişdir. 
162 
4  mart  2005‐ci  il  855‐IIQD  nömrəli  “Poçt  rabitəsi  haqqındaʺ  Azərbaycan  Respublikası 
Qanununun  tətbiqi  ilə  əlaqədar  Azərbaycan  Respublikasının  bəzi  qanunvericilik  aktlarına  dəyişikliklər 
və  əlavələr  edilməsi  barədə”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan  Respublikasının 
qanunvericilik  toplusu,  2005‐ci  il,  №  4,  maddə  277)  ilə  325‐ci  maddənin  mətni  325.1‐ci  maddə  hesab 
edilmiş və Məcəlləyə yeni 325.2‐ci maddə əlavə edilmişdir. 
163 
4  mart  2005‐ci  il  855‐IIQD  nömrəli  “Poçt  rabitəsi  haqqındaʺ  Azərbaycan  Respublikası 
Qanununun  tətbiqi  ilə  əlaqədar  Azərbaycan  Respublikasının  bəzi  qanunvericilik  aktlarına  dəyişikliklər 
və  əlavələr  edilməsi  barədə”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan  Respublikasının 
qanunvericilik toplusu, 2005‐ci il, № 4, maddə 277) ilə Məcəlləyə yeni 326.2‐ci maddə əlavə edilmiş və 
əvvəlki 326.2‐ci maddə 326.3‐cü maddə hesab edilmişdir. 
164 
01  fevral  2010‐cu  il  tarixli  950‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 
(“Azərbaycan”  qəzeti  24  fevral  2010‐cu  il,  №  43,  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik 
Toplusu, 2010‐cu il, № 2, maddə 75) ilə 331.3‐cü maddədə “Bu maddədə” sözləri “Bu Məcəllənin 331.1‐
ci və 331.2‐ci maddələrində” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
165 
19  aprel  2002‐ci  il  tarixli  305‐II  QD  nömrəli  “Psixiatriya  yardımı  haqqında”  Azərbaycan 
Respublikası Qanununun  tətbiqi  ilə  əlaqədar  Azərbaycan  Respublikasının  bəzi qanunvericilik  aktlarına 
dəyişikliklər və  əlavələr  edilməsi  barədə”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 
Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2002‐ci  il,  №  5,  maddə  236)  ilə  Məcəlləyə  338‐1‐ci  maddə 
əlavə edilmişdir. 
166 
29 dekabr 2006‐cı il tarixli 220‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2007‐ci  il,  №  1,  maddə  4)  ilə  340‐cı  maddədə  ʺvətəndaşlıq 

vəziyyəti  aktları  qeydiyyatının  hansı  orqanının  ʺ  sözləri
 ʺvətəndaşlıq  vəziyyəti  aktlarının  dövlət 
qeydiyyatını aparan hansı orqanınʺ sözləri  ilə əvəz edilmişdir. 
167 
13  iyun  2008‐ci  il  tarixli  648‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, №7, maddə 602) ilə 342.2‐ci maddədə “ və əlillər 
evinin”  sözləri  “əlillər və  ya  sağlamlıq  imkanları  məhdud  uşaqlar  evinin,  xüsusi  təhsil 
müəssisəsinin,” sözləri əlavə edilmişdir. 
168 
20  oktyabr  2006‐cı  il  168‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 
Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2006‐cı il, № 12, maddə 1006) ilə 345‐ci maddəyə ikinci hissə 
əlavə edilmişdir. 
169 
20  oktyabr  2006‐cı  il  168‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 
Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2006‐cı  il,  №  12,  maddə  1006)  ilə  347.2‐ci  maddədə  “xarici 
vətəndaşlar”  sözləri  “əcnəbilər”  sözü  ilə  əvəz  edilmişdir,  “göstərilən sənədlər”  sözlərindən  sonra  “, 
müvafiq icra hakimiyyəti orqanının razılığı” sözləri əlavə edilmişdir. 
170 
20  oktyabr  2006‐cı  il  168‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 
Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2006‐cı  il,  №  12,  maddə  1006)  ilə  347.3‐cü  maddədə  “Xarici 
vətəndaş”  sözləri  “Əcnəbi  və  vətəndaşlığı  olmayan  şəxs”  sözləri  ilə, “vətəndaşı  olduğu”  sözləri 
vətəndaşı olduğu (daimi yaşadığı)” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
171 
20  oktyabr  2006‐cı  il  168‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 
Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2006‐cı  il,  №  12,  maddə  1006)  ilə  347.4‐cü  maddədə  “Xarici 
vətəndaşlar  olan  övladlığa  götürənlərin”  sözləri  “Azərbaycan  Respublikasının  tərəfdar  çıxdığı 
beynəlxalq müqavilələrdə nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, övladlığa götürən əcnəbilər və ya 
vətəndaşlığı olmayan şəxslərin” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
172 
20  oktyabr  2006‐cı  il  168‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 
Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2006‐cı  il,  №  12,  maddə  1006)  ilə  348.1‐ci  maddədə  “İşi 
məhkəmədə  baxılmağa  hazırlayarkən”  sözləri  “Azərbaycan  Respublikasının  vətəndaşı  olan  uşağın 
əcnəbilər və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslər tərəfindən övladlığa götürülməsi halı istisna olmaqla, işi 
məhkəmədə baxılmağa hazırlayarkən” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
173 
20  oktyabr  2006‐cı  il  168‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 
Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2006‐cı  il,  №  12,  maddə  1006)  ilə  348.2.5‐ci  maddədə 
götürülməsinə razılığı” sözləri “götürülməsinə notariat qaydasında təsdiq edilmiş razılığı” sözləri ilə 
əvəz edilmişdir. 
174 
20  oktyabr  2006‐cı  il  168‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 
Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2006‐cı il, № 12, maddə 1006) ilə 348.2.7‐ci maddədən “, xarici 
vətəndaşlar və vətəndaşlığı olmayan şəxslər” sözləri çıxarılmışdır. 
175 
20  oktyabr  2006‐cı  il  168‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 
Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2006‐cı  il,  №  12,  maddə  1006)  ilə  348.5‐ci  maddə  əlavə 
edilmişdir. 
176 
20  oktyabr  2006‐cı  il  168‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 
Respublikasının  qanunvericilik toplusu,  2006‐cı il, №  12,  maddə  1006)  ilə 349‐cu  maddədə “mütləq” 
sözü “, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olan uşaq əcnəbilər və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslər 

tərəfindən övladlığa götürüldükdə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı nümayəndəsinin mütləq” sözləri 
ilə əvəz edilmişdir. 
177 
29 dekabr 2006‐cı il tarixli 220‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007‐ci il, № 1, maddə 4) ilə 350.1‐ci maddədə ʺvətəndaşlıq 
vəziyyəti  aktlarının  qeydiyyatı  orqanlarında  ʺ  sözləri  ʺvətəndaşlıq  vəziyyəti  aktlarının  dövlət 
qeydiyyatını aparan orqanlarda ʺ sözləri  ilə əvəz edilmişdir. 
178 
20  oktyabr  2006‐cı  il  168‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 
Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2006‐cı il, № 12, maddə 1006) ilə 350.2‐ci maddəyə ikinci hissə 
əlavə edilmişdir. 
179 
20  oktyabr  2006‐cı  il  168‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 
Respublikasının  qanunvericilik toplusu,  2006‐cı  il,  №  12,  maddə  1006) ilə 350.4‐cü  maddədə “sonra” 
sözü  “sonra  3  gün  müddətində  müvafiq  icra  hakimiyyəti  orqanına”  sözləri  ilə, “üçün  3  gün 
müddətində”  sözləri  “üçün”  sözü  ilə, “orqanına  göndərilir”  sözləri  “orqanına,  övladlığa  götürülən 
uşaqların  uçotu  üçün  uşağın  yaşadığı  (olduğu)  yer  üzrə  müvafiq  icra  hakimiyyəti  orqanına 
göndərilir” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
29  dekabr  2006‐cı  il  tarixli  220‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007‐ci il, № 1, maddə 4) ilə 350.4‐cü maddədə ʺvətəndaşlıq 
vəziyyəti aktlarının qeydiyyatı orqanına ʺ sözləri ʺvətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatını 
aparan  orqana ʺ sözləri  ilə əvəz edilmişdir. 
180 
11  iyun  2004‐cü  il  tarixli  688‐IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  bəzi  qanunvericilik 
aktlarına  əlavələr və  dəyişiklər  edilməsi  barədə”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 
Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2004‐ci  il,  №  8,  maddə  598)  ilə  Məcəllədən  40‐cı  fəsil 
çıxarılmışdır. Fəslin əvvəlki redaksiyasında deyilirdi: 
F ə s i l   4 0  
NORMATİV  HÜQUQİ  AKTIN  KONSTİTUSİYAYA  UYĞUNLUĞUNUN  YOXLANILMASI 
HAQQINDA VƏSATƏT ÜZRƏ İCRAAT 
M a d d  ə 
3 5 2 .   Normativ  hüquqi  aktın  Konstitusiyaya  uyğunluğunun  yoxlanılması 
haqqında vəsatət qaldırmaq hüququ 
352.1.  Ümumi  və  ixtisaslaşdırılmış  məhkəmələrdə  işdə  iştirak  edən  fiziki  və  ya  hüquqi  şəxs 
Azərbaycan  Respublikası  Konstitusiyasının  130‐cu  maddəsinin  III  hissəsinin  1—6  və  8‐ci  bəndlərində 
göstərilmiş  normativ  hüquqi  aktların  Konstitusiyaya  uyğunluğunun  yoxlanılmasına  dair  Azərbaycan 
Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinə sorğu göndərilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Ali 
Məhkəməsi qarşısında vəsatət qaldıra bilər. 
352.2.  Normativ  hüquqi  aktların  Konstitusiyaya  uyğunluğu  barədə  vəsatət aşağıdakı  hallarda 
qaldırıla bilər: 
352.2.1.  məhkəmə  baxışı  zamanı  işdə  iştirak  edən  şəxs  həmin  iş  üzrə  tətbiq  edilmiş  və  ya  tətbiq 
edilə  biləcək  normativ  hüquqi  aktın  onun  Azərbaycan  Respublikasının  Konstitusiyası  ilə  nəzərdə 
tutulmuş əsas hüquq və azadlıqlarını pozduğunu hesab etdikdə; 
352.2.2.  ümumi  və  ixtisaslaşdırılmış  məhkəmələrdə  iş  üzrə  icraat  zamanı  məhkəmə  aktlarından 
apellyasiya  və  kassasiya  qaydasında  şikayət  vermək  imkanları  tükəndikdə, işdə  iştirak  edən  şəxs  isə 
həmin iş üzrə tətbiq edilmiş normativ hüquqi aktın onun Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ilə 
nəzərdə tutulmuş əsas hüquq və azadlıqlarını pozduğunu hesab etdikdə. 
352.3. Bu Məcəllənin 352.2.1‐ci maddəsində göstərilən halda normativ hüquqi aktın Konstitusiyaya 
uyğunluğunun  yoxlanılması  haqqında  vəsatət işə  birinci,  apellyasiya  və  kassasiya  instansiyası 
məhkəmələrində baxılarkən qaldırıla bilər. 
352.4. Bu Məcəllənin 352.2.2‐ci maddəsində göstərilən halda normativ hüquqi aktın Konstitusiyaya 
uyğunluğunun yoxlanılması haqqında vəsatət yalnız işə kassasiya qaydasında Azərbaycan Respublikası 

Ali  Məhkəməsinin  müvafiq  kollegiyasında  baxıldıqdan  sonra  bilavasitə  Azərbaycan  Respublikası  Ali 
Məhkəməsinin Plenumu qarşısında qaldırıla bilər. 
M a d d  ə  3 5 3 .  Normativ hüquqi aktın yoxlanılması haqqında vəsatətə dair tələblər 
353.1. Normativ hüquqi aktın Konstitusiyaya uyğunluğunun yoxlanılması haqqında vəsatət yazılı 
formada verilir. 
353.2. Vəsatətdə aşağıdakılar göstərilməlidir: 
353.2.1. vəsatətin verildiyi məhkəmənin adı; 
353.2.2. vəsatət verən şəxsin poçt və ya hüquqi ünvanı; 
353.2.3. mübahisə edilən aktı qəbul etmiş orqan və ya vəzifəli şəxs; 
353.2.4. işin faktiki hallarının izahı; 
353.2.5. vəsatətin məqsədi və hüquqi əsaslandırılması; 
353.2.6.  sorğunun  Azərbaycan  Respublikasının  Konstitusiya  Məhkəməsinə  göndərilməsi  barədə 
Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Plenumuna ünvanlanmış xahiş. 
353.3.  Normativ  hüquqi  aktın  Konstitusiyaya  uyğunluğunun  yoxlanılması  haqqında  vəsatətə 
aşağıdakılar əlavə olunmalıdır: 
353.3.1. mübahisə edilən normativ hüquqi aktın rəsmi nəşrlərdə dərc edilmiş mətni; 
353.3.2.  ərizəçinin  fikrincə onun  Azərbaycan  Respublikasının  Konstitusiyası  ilə  nəzərdə  tutulmuş 
əsas hüquq və azadlıqlarını pozan məhkəmə aktları (əgər qəbul edilibsə); 
353.3.3. işin hallarının araşdırılması üçün zəruri olan iddia ərizəsinin surəti və digər sənədlər. 
353.4. Normativ hüquqi aktın Konstitusiyaya uyğunluğunun yoxlanılması haqqında vəsatət ərizəçi 
və  ya  buna  səlahiyyəti  olduqda  onun  nümayəndəsi  tərəfindən  imzalanır.  Vəsatəti  hüquqi  şəxs 
qaldırdıqda, onun rəhbəri tərəfindən imzalanır. 
M a d d  ə  3 5 4 .  Birinci, apellyasiya  kassasiya instansiya məhkəmələrinin normativ hüquqi 
aktın Konstitusiyaya uyğunluğunun yoxlanılması haqqında vəsatətə dair hərəkətləri 
354.1. Bu Məcəllənin 352.2.1‐ci maddəsində göstərilən halda normativ hüquqi aktın Konstitusiyaya 
uyğunluğunun  yoxlanılması  haqqında  vəsatət  almış  birinci,  apellyasiya  və  ya  kassasiya  instansiya 
məhkəməsi (hakimi): 
354.1.1. vəsatətin bu Məcəllənin 353‐cü maddəsinin tələblərinə uyğunluğunu yoxlayır; 
354.1.2. mübahisə edilən normativ  hüquqi aktın həqiqətən bu işin icraatı zamanı tətbiq  edildiyini 
və ya tətbiq edilə biləcəyini araşdırır; 
354.1.3.  işdə  iştirak  edən  şəxsin  vəsatətə  dair  tələblərə  riayət  etmədiyi  və  ya  mübahisə  edilən 
normativ  hüquqi  aktın  bu  işdə  tətbiq  edilmədiyi  və  ya  tətbiq  edilə  bilməyəcəyi  müəyyən  olunduqda, 
vəsatətin rədd edilməsi haqqında qərardad çıxarır və işə yekuna qədər baxmağı davam etdirir; 
354.1.4.  işdə  iştirak  edən  şəxsin  vəsatətə  dair  tələblərə  riayət  etdiyi  və  mübahisə  edilən  normativ 
hüquqi  aktın  bu  iş  üzrə  tətbiq  edildiyi  və  ya  tətbiq  edilə  biləcəyi  müəyyən  edildikdə, vəsatətin 
Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Plenumuna göndərilməsi və iş üzrə icraatın dayandırılması 
haqqında qərardad çıxarır. 
354.2.  Məhkəmənin  (hakimin)  qərardadı  bu  Məcəllənin  21‐ci  fəslində  göstərilən tələblərə  uyğun 
olmalıdır. Məhkəmənin (hakimin) qərardadının surətləri işdə iştirak edən şəxslərə verilir. 
354.3. Məhkəmənin (hakimin) normativ hüquqi aktın Konstitusiyaya uyğunluğunun yoxlanılması 
haqqında  vəsatətin  Azərbaycan  Respublikası  Ali  Məhkəməsinin  Plenumuna  göndərilməsi  və  ya  belə 
vəsatətin rədd edilməsi haqqında qərardadından şikayət verilə bilməz. 
354.4.  Normativ  hüquqi  aktın  Konstitusiyaya  uyğunluğunun  yoxlanılması  haqqında  vəsatətdə 
göstərilən dəlillər işin yekunlaşdığı məhkəmə aktından yuxarı məhkəməyə ünvanlanmış şikayətdə şərh 
edilə bilər. 
354.5. Vəsatət Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Plenumu tərəfindən rədd edildikdə, iş 
üzrə icraat təzələnir. 
354.6. Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Plenumu sorğunu Azərbaycan Respublikasının 
Konstitusiya  Məhkəməsinə  göndərdikdə, iş  üzrə  icraat  sorğuya  dair  Azərbaycan  Respublikasının 
Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən qərar qəbul edildikdən sonra təzələnir. 
M a d d  ə 
3 5 5 .   Normativ  hüquqi  aktın  Konstitusiyaya  uyğunluğunun  yoxlanılması 
haqqında vəsatət üzrə Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin hərəkətləri 

355.1.  Normativ  hüquqi  aktın  Konstitusiyaya  uyğunluğunun  yoxlanılması  haqqında  bilavasitə 
ərizəçidən və ya birinci, apellyasiya və kassasiya instansiyası məhkəməsinin qərardadı üzrə vəsatət almış 
Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin sədri Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin müvafiq 
kollegiyasının hakimlərindən birinə: 
355.1.1. vəsatətin bu Məcəllənin 353‐cü maddəsində göstərilən tələblərə uyğunluğunu yoxlamağı; 
355.1.2.  əslində  də  mübahisə  edilən  normativ  hüquqi  aktın  həmin  iş  üzrə  icraat  zamanı  tətbiq 
edildiyini və ya tətbiq edilə biləcəyini araşdırmağı; 
355.1.3.  rəy  hazırlamağı və  həmin  vəsatət  üzrə  Azərbaycan  Respublikası  Ali  Məhkəməsi 
Plenumunun iclasında çıxış etməyi tapşırır. 
355.2.Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Plenumu: 
355.2.1. normativ hüquqi aktın Konstitusiyaya uyğunluğunun yoxlanılması haqqında vəsatətin bu 
Məcəllənin 353‐cü maddəsində nəzərdə tutulmuş tələblərə uyğunluğunu; 
355.2.2.  Azərbaycan  Respublikasının  Konstitusiya  Məhkəməsinə  sorğu  göndərmək  üçün  əsasın 
olub‐olmamasını müəyyənləşdirir. 
355.3.  Normativ  hüquqi  aktın  Konstitusiyaya  uyğunluğunun  yoxlanılması  haqqında  vəsatət  üzrə 
qərarı  vəsatət  Azərbaycan  Respublikasının  Ali  Məhkəməsinə  daxil  olduğu  gündən  sonra  1  aydan  gec 
olmayaraq,  bu  Məcəllənin  44‐cü  fəslində  müəyyən  edilmiş  qaydada  Azərbaycan  Respublikası  Ali 
Məhkəməsinin Plenumu qəbul edir. 
355.4.  Azərbaycan  Respublikasının  Konstitusiya  Məhkəməsinə  sorğu  «Konstitusiya  Məhkəməsi 
haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş qaydada verilir. 
355.5.  Normativ  hüquqi  aktın  Konstitusiyaya  uyğunluğunun  yoxlanılması  haqqında  vəsatətin 
baxılmasının  nəticələri  barədə ərizəçiyə  və  ya  vəsatətin  Azərbaycan  Respublikası  Ali  Məhkəməsinin 
Plenumuna  göndərilməsi  barədə  qərardad  çıxarmış  məhkəməyə  (hakimə) dərhal  yazılı  surətdə  xəbər 
verilir. 
355.6. Normativ hüquqi akt hər hansı şəxsin hüquqlarını pozduqda, Azərbaycan Respublikası Ali 
Məhkəməsinin  Plenumu  öz  təşəbbüsü  ilə  sorğunu  Azərbaycan  Respublikasının  Konstitusiya 
Məhkəməsinə göndərir. 
M a d d  ə  3 5 6 .   Azərbaycan  Respublikası  Konstitusiya  Məhkəməsinin  normativ  hüquqi 
aktın əsas hüquq  azadlıqları pozduğunu hesab etməsinin nəticələri 
Qüvvədə olan normativ hüquqi aktla hər hansı şəxsin əsas hüquq və azadlıqların pozulduğunun 
hesab edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı bu Məcəllənin 44‐
cü fəslində nəzərdə tutulmuş qaydada həmin normativ hüquqi akt əsasında çıxarılmış məhkəmə aktının 
və ya onun bir hissəsinin ləğv edilməsi üçün əsasdır. 
17  aprel  2007‐ci  il  tarixli  313‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2007‐ci  il,  №  6,  maddə  560)  ilə  Məcəlləyə  40‐cı  fəsil  əlavə 
edilmişdir. 
181 
16  iyun  2007‐ci  il  tarixli  385‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2007‐ci  il,  №  7,  maddə  712)  ilə  358‐ci  maddə  yeni 
redaksiyada verilmişdir. 
Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
M a d d  ə  3 5 8 .  Apellyasiya qaydasında işə baxan məhkəmələr 
358.0.  Birinci  instansiya  məhkəməsinin  qətnaməsindən  apellyasiya  qaydasında  aşağıdakı 
məhkəmələrə şikayət verilə bilər: 
358.0.1.  rayon  məhkəmələrinin  qətnamələrindən—Azərbaycan  Respublikasının  Apellyasiya 
Məhkəməsinə; 
358.0.2. yerli iqtisad məhkəmələrinin və beynəlxalq müqavilələrdən irəli gələn iqtisadi mübahisələr 
üzrə məhkəmələrin qətnamələrindən—Azərbaycan Respublikasının Apellyasiya İqtisad Məhkəməsinə; 
358.0.3.  Naxçıvan  Muxtar  Respublikası  rayon  məhkəmələrinin  qətnamələrindən—Naxçıvan 
Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinin mülki işlər üzrə apellyasiya kollegiyasına. 

182 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06, maddə 402) ilə 359‐cu maddə çıxarılmışdır. 
183 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06, maddə 402) ilə 360‐cı maddədə “təqdim olunan (alınan)” sözləri “rəsmi qaydada verildiyi” sözləri 
ilə əvəz edilmişdir. 
184 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06, maddə 402) ilə 361.1.4‐cü maddədən “və qanunlara, digər normativ aktlara” sözləri çıxarılmışdır. 
185 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06, maddə 402) ilə 361.5‐ci maddə çıxarılmışdır. 
186 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06, maddə 402) ilə 
364‐cü maddə yeni redaksiyada verilmişdir. 
əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
Birinci instansiya məhkəməsi tərəflərin bu Məcəllənin 361‐ci maddəsinin tələblərinə riayət etdiyini 
yoxladıqdan  sonra  şikayəti  işlə  və  ya  onlara  aid  olan  materiallarla  birlikdə  qəbul  etdiyi  vaxtdan 
hesablanmaqla 7 gün müddətində apellyasiya instansiyası məhkəməsinə göndərir. 
187 
17  aprel  2007‐ci  il  tarixli  319‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu(Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2007‐ci  il,  №  5,  maddə  439)  ilə  366.1‐ci  maddədə 
məhkəməsi” sözündən sonra “iş məhkəməyə daxil olduqdan sonra 15 gün müddətində” sözləri əlavə 
edilmişdir. 
188 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06, maddə 402) ilə maddənin adı yeni redaksiyada verilmişdir. 
əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
Apellyasiyanın  rəsmi  təqdim  edilməsi,  apellyasiyaya  etiraz    apellyasiyaya  dair  izahatların 
verilməsi 
189 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06, maddə 402) ilə 367.1‐ci maddədə “apellyasiyanı” sözü “apellyasiya şikayətini” sözləri ilə, “rəsmən 
təqdim edir (göndərir)” sözləri “rəsmi qaydada verir” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
190 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06,  maddə  402)  ilə  367.2‐ci  maddədə  “surətini  aldıqda,”  sözləri  “surəti  onlara  rəsmi  qaydada 
verildikdən sonra” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
191 
16  iyun  2007‐ci  il  tarixli  385‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2007‐ci  il,  №  7,  maddə  712)  ilə  368‐ci  maddənin  adında 
ʺapellyasiyaʺ sözündən sonra ʺinstansiyasıʺ sözü əlavə edilmişdir. 
192 
26 dekabr 2006‐cı il tarixli 219‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007‐ci il, № 1, maddə 3) 368.3‐cü maddədə ʺApellyasiyaʺ 
sözü ʺQanunda başqa müddət müəyyən edilməyibsə, apellyasiyaʺ sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
17  aprel  2007‐ci  il  tarixli  319‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu(Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2007‐ci  il,  №  5,  maddə  439)  ilə  368.3‐cü  maddədə  “2  ay 
müddətində  baxılmalıdır”  sözləri  “3  ay  müddətində  baxılmalı  və  müvafiq  məhkəmə  aktı  qəbul 
edilməlidir” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

16  iyun  2007‐ci  il  tarixli  385‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2007‐ci  il,  №  7,  maddə  712)  ilə  368.3‐cü  maddədə 
ʺapellyasiyaʺ sözündən sonra ʺinstansiyasıʺ sözü əlavə edilmişdir. 
193 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06, maddə 402) ilə 371‐ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir. 
əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
M a d d  ə  3 7 1 .  Yeni sübutların təqdim edilməsi 
371.1.  İşdə  iştirak  edən  şəxslər  apellyasiya  instansiyası  məhkəməsinə  yeni  sübutlar  təqdim  edə 
bilərlər. 
371.2.  Apellyasiya  instansiyası  məhkəməsi  tərəfin  birinci  instansiya  məhkəməsinə  təqdim  edə 
bilmədiyi  yeni  sübutları  gecikmiş  və  ya  apellyasiya  prosesini  ləngitməyə  yönəlmiş  və  yaxud  kobud 
səhlənkarlığa görə təqdim edilməmiş hesab etdikdə, onları rədd edə bilər. 
194 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06, maddə 402) ilə 391‐ci maddə yeni redaksiyada verilmişdirş 
əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
Məhkəmənin qətnaməsi bu Məcəllənin 19‐20‐ci fəsillərində göstərilən əsaslar olduqda apellyasiya 
qaydasında icraata xitam verilməklə və ya ərizəni baxılmamış saxlamaqla ləğv edilməlidir. 
195 
16  iyun  2007‐ci  il  tarixli  385‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2007‐ci  il,  №  7,  maddə  712)  ilə  392.2‐ci  maddədə 
ʺapellyasiyaʺ sözündən sonra ʺinstansiyasıʺ sözü əlavə edilmişdir. 
196 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06, maddə 402) ilə Məcəlləyə yeni məzmunda 392‐1‐ci maddə əlavə edilmişdir. 
197 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06, maddə 402) ilə 393‐cü maddə yeni redaksiyada verilmişdir. 
əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
Apellyasiya instansiyası məhkəməsinin qətnaməsi qəbul edildiyi andan qanuni qüvvəyə minir. 
198 
17  aprel  2007‐ci  il  tarixli  319‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu(Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2007‐ci  il,  №  5,  maddə  439)  ilə  394‐cü  maddə  yeni 
redaksiyada verilmişdir. 
əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
M a d d  ə  3 9 4 .  Apellyasiya instansiyası məhkəməsinin xüsusi qərardadı 
İşə  apellyasiya  qaydasında  baxan  məhkəmə  bu  Məcəllənin  265‐ci  maddəsində  nəzərdə  tutulmuş 
hallarda xüsusi qərardad çıxara bilər. 
199 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06, maddə 402) ilə 394.1‐ci maddədə “265‐ci” sözü “265.4‐cü və 265.5‐ci” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
200 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06,  maddə  402)  ilə  396.1‐ci  maddədə  “təqdim  edilən  gündən”  sözləri  “qaydada  verildikdən  sonra” 
sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

201 
17  aprel  2007‐ci  il  tarixli  319‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu(Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2007‐ci  il,  №  5,  maddə  439)  ilə  398.0.2‐ci  maddənin 
sonundakı nöqtə nöqtəli vergüllə əvəz edilmişdir və yeni məzmunda 398.0.3‐cü maddə əlavə edilmişdir. 
202 
16  iyun  2007‐ci  il  tarixli  385‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007‐ci il, № 7, maddə 712) ilə 399‐cu maddədə ʺapellyasiyaʺ 
sözündən sonra ʺinstansiyasıʺ sözü əlavə edilmişdir. 
203 
16  iyun  2007‐ci  il  tarixli  385‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2007‐ci  il,  №  7,  maddə  712)  ilə  402‐ci  maddə  yeni 
redaksiyada verilmişdir. 
Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
M a d d  ə  4 0 2 .  Kassasiya şikayəti vermə hüququ 
Azərbaycan Respublikası Apellyasiya Məhkəməsinin  mülki  işlər üzrə kollegiyasının,  Azərbaycan 
Respublikası  İqtisad  Məhkəməsinin  və  Naxçıvan  Muxtar  Respublikası  Ali  Məhkəməsinin  qətnamə  və 
qərardadlarından kassasiya şikayəti verilə bilər. 
204 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06, maddə 402) ilə 403.1‐ci və 403.2‐ci maddələrdən “qanuni qüvvəyə minmiş” sözləri çıxarılmışdır. 
205 
16  iyun  2007‐ci  il  tarixli  385‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2007‐ci  il,  №  7,  maddə  712)  ilə  404.1.1‐ci  maddə  yeni 
redaksiyada verilmişdir. 
Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
404.1.1. Azərbaycan Respublikası Apellyasiya Məhkəməsinin və Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 
Məhkəməsinin  mülki  işlər  üzrə  apellyasiya  kollegiyasının  qətnamələrindən və  qərardadlarından  — 
Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin mülki işlər üzrə məhkəmə kollegiyasına; 
206 
16  iyun  2007‐ci  il  tarixli  385‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2007‐ci  il,  №  7,  maddə  712)  ilə  404.1.2‐ci  maddə  yeni 
redaksiyada verilmişdir. 
Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
404.1.2. Azərbaycan Respublikası İqtisad Məhkəməsinin qətnamələrindən və qərardadlarından — 
Azərbaycan  Respublikası  Ali  Məhkəməsinin  iqtisadi  mübahisələrə  dair  işlər  üzrə  məhkəmə 
kollegiyasına. 
26  may  2009‐cu  il  tarixli  819‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06,  maddə  402)  ilə  404.1.2‐ci  maddədə  “qərarlarından”  sözü  “qərardadlarından”  sözü  ilə  əvəz 
edilmişdir. 
207 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06, maddə 402) ilə 405‐ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir. 
əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
405.1. Kassasiya şikayəti apellyasiya instansiyası məhkəməsi tərəfindən qətnamə qəbul edildikdən 
sonra 3 ay, qərardad qəbul edildikdən sonra 10 gün müddətində verilə bilər. 
405.2.  Bu  müddət  apellyasiya  instansiyası  məhkəməsi  tərəfindən qətnamə  və  qərardad  tərəfə 
verildiyi vaxtdan hesablanır. 
208 
17  aprel  2007‐ci  il  tarixli  319‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu(Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2007‐ci  il,  №  5,  maddə  439)  ilə  407.1.2‐ci  maddədə 
vəziyyəti”  sözündən  sonra  “,  şikayəti  verən  hüquqi  şəxsin  adı,  yerləşdiyi  ünvan”  sözləri  əlavə 
edilmişdir,  407.4‐cü maddədə “Şikayətə” sözündən sonra “vəkilin orderi ” sözləri əlavə edilmişdir. 

209 
17  aprel  2007‐ci  il  tarixli  319‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007‐ci il, № 5, maddə 439) ilə 407.3‐cü 
maddə yeni redaksiyada verilmişdir 
əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
407.3.  Şikayət  onu  verən  şəxs  tərəfindən,  yaxud  onun  qanuni  nümayəndəsi  və  ya  nümayəndəsi 
tərəfindən  imzalanmalıdır.  Qanuni  nümayəndə  və  ya  nümayəndə  tərəfindən  verilən  şikayətə  onların 
səlahiyyətlərini təsdiq edən sənəd əlavə edilməlidir. 
26  may  2009‐cu  il  tarixli  819‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06,  maddə  402)  ilə  407.3‐cü  maddənin  birinci  cümləsində  mötərizədə  “qanuni  nümayəndəsi” 
sözlərindən  sonra  “və  ya  nümayəndəsi”  sözləri,  ikinci  cümləsində  “Qanuni  nümayəndə”  sözlərindən 
sonra “və ya nümayəndə” sözləri əlavə edilmişdir. 
210 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06,  maddə  402)  ilə  408.1.1‐ci  maddədə  “kassasiya  şikayəti”  sözlərindən  əvvəl  “kassasiya  şikayəti  bu 
Məcəllənin 407.1‐ci maddəsinin tələblərinə cavab vermirsə,” sözləri əlavə edilmişdir. 
211 
17  aprel  2007‐ci  il  tarixli  319‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu(Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2007‐ci  il,  №  5,  maddə  439)  ilə  408.1.3‐cü  maddədə 
şikayətinə”  sözündən  sonra  “vəkilin  orderi  ”  sözləri  əlavə  edilmişdir,  408.1.4‐cü  maddədə 
verilməmişsə” sözü “ təmin olunmamışsa” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
212 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06, maddə 402) ilə 409‐cu maddə yeni redaksiyada verilmişdirş 
əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
Kassasiya  şikayəti  verildikdən
və  onun  bu  Məcəllənin  407‐ci  maddəsinə  uyğunluğu 
yoxlanıldıqdan sonra apellyasiya instansiyası məhkəməsi kassasiya şikayətini işlə və işə aid olan bütün 
materiallarla birlikdə Ali Məhkəməyə göndərir. 
213 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06,  maddə  402)  ilə  412‐ci  maddədə,  maddənin  adında  “təqdim  edilməsi”  sözləri  “verilməsi”  sözü  ilə 
əvəz edilmişdir, 412.1‐ci maddədə “təqdim olunur” sözləri “verilir” sözü ilə əvəz edilmişdir və 412.2‐ci 
maddədə  “surətini  aldıqdan”  sözləri  “surəti  onlara  rəsmi  qaydada  verildikdən”  sözləri  ilə  əvəz 
edilmişdir. 
214 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06, maddə 402) ilə 413‐cü maddə çıxarılmışdır. 
215 
26 dekabr 2006‐cı il tarixli 219‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2007‐ci  il,  №  1,  maddə  3)  ilə  414‐cü  maddənin  əvvəlinə 
ʺQanunda başqa müddət müəyyən edilməyibsə, ʺ sözləri əlavə edilmişdir. 
216 
17  aprel  2007‐ci  il  tarixli  319‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu(Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2007‐ci  il,  №  5,  maddə  439)  ilə  yeni  məzmunda  415.3‐cü 
maddə əlavə edilmişdir. 
217 
17  aprel  2007‐ci  il  tarixli  319‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2007‐ci  il,  №  5,  maddə  439)  ilə  yeni 
məzmunda 415‐1‐ci maddə əlavə edilmişdir. 

218 
17  aprel  2007‐ci  il  tarixli  319‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu(Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007‐ci il, № 5, maddə 439) ilə 417.0‐cı, 417.0.1‐ci, 417.0.2‐ci, 
417.0.3‐cü,  417.0.4‐cü  maddələr  müvafiq  olaraq  417.1‐ci,  417.1.1‐ci,  417.1.2‐ci,  417.1.3‐cü,  417.1.4‐cü 
maddələr hesab edilmişdir. 
219 
17  aprel  2007‐ci  il  tarixli  319‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu(Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2007‐ci  il,  №  5,  maddə  439)  ilə  417.1.4‐cü  maddə  əlavə 
edilmişdir  və  417.1.4‐cü  maddə  müvafiq  olaraq  417.1.5‐ci  maddə  hesab  edilmişdir,  417.1.5‐ci  maddədə 
259.0.1,  259.0.2” rəqəmləri  “259.0.1‐259.0.3‐cü”  rəqəmləri  ilə, “261.0.1‐261.0.3,  261.0.6  və  261.0.7‐ci” 
rəqəmləri “261.0.1‐261.0.7‐ci” rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir 
220 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06, maddə 402) ilə Məcəlləyə yeni məzmunda 417.1.6‐cı maddə əlavə edilmişdir. 
221 
17  aprel  2007‐ci  il  tarixli  319‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu(Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2007‐ci  il,  №  5,  maddə  439)  ilə  417.2‐ci  maddə  əlavə 
edilmişdir. 
222 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06,  maddə  402)  ilə  418.4.3‐cü  maddədə  “qərardad”  sözü  “qətnamə  və  ya  qərardad”  sözləri  ilə  əvəz 
edilmişdir. 
223 
17  aprel  2007‐ci  il  tarixli  319‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu(Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007‐ci il, № 5, maddə 439) ilə yeni məzmunda 421‐1 və 421‐
2‐ci maddələr əlavə edilmişdir. 
224 
01  fevral  2010‐cu  il  tarixli  950‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 
(“Azərbaycan”  qəzeti  24  fevral  2010‐cu  il,  №  43,  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik 
Toplusu,  2010‐cu  il,  №  2,  maddə  75)  ilə  421‐2.1‐ci  maddədə  “265‐ci  maddəsində”  sözləri  “265.4‐cü  və 
265.5‐ci maddələrində” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
225 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06, maddə 402) ilə 424.2.3‐cü maddə çıxarılmışdır. 
226 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06, maddə 402) ilə 425‐ci maddədə “361” rəqəmi “407” rəqəmi ilə əvəz edilmişdir. 
227 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06,  maddə  402)  ilə  426.3‐cü  maddədə  “göndərilir”  sözü  “rəsmi  qaydada  verilir”  sözləri  ilə  əvəz 
edilmişdir. 
228 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06, maddə 402) ilə Məcəlləyə yeni məzmunda 429.0.6‐cı maddə əlavə edilmişdir. 
229 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06,  maddə  402)  ilə  430.3‐cü  maddədə  “göndərilir”  sözü  “rəsmi  qaydada  verilir”  sözləri  ilə  əvəz 
edilmişdir. 
230 
11  iyun  2004‐cü  il  tarixli  688‐IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  bəzi  qanunvericilik 
aktlarına  əlavələr və  dəyişiklər  edilməsi  barədə”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 

Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2004‐ci  il,  №  8,  maddə  598)  ilə  Məcəllədən  431‐ci  maddə 
çıxarılmışdır. Maddənin əvvəlki redaksiyasında deyilirdi: 
M a d d  ə  4 3 1 .   Azərbaycan  Respublikası  Konstitusiya  Məhkəməsinin  məhkəmə  tərəfindən 
tətbiq edilən normativ hüquqi aktın əsas hüquq  azadlıqları pozduğunu tanıdığı halda Azərbaycan 
Respublikası Ali Məhkəməsi sədrinin təqdimatına Ali Məhkəmənin plenumunda baxılması 
Azərbaycan  Respublikası  Ali  Məhkəməsi  plenumunun  sorğusu  ilə  Azərbaycan  Respublikasının 
Konstitusiya  Məhkəməsi  tərəfindən  normativ  hüquqi  aktlar  ilə əsas  hüquq  və  azadlıqların  pozulduğu 
müəyyən  edildikdə,  plenum  bu  fəslin  müddəalarına  uyğun  olaraq  əlavə  kassasiya  qaydasında  həmin 
aktlara əsasən çıxarılmış məhkəmə aktlarını Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi sədrinin təqdimatı 
əsasında tam və ya qismən ləğv edir. 
231 
11  iyun  2004‐cü  il  tarixli  688‐IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  bəzi  qanunvericilik 
aktlarına  əlavələr və  dəyişiklər  edilməsi  barədə”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 
Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2004‐ci  il,  №  8,  maddə  598)  ilə  Məcəlləyə  yeni  44‐1‐ci  fəsil 
əlavə edilmişdir. 
232 
Bax: 54‐cü istinad 
233 
Bax: 54‐cü istinad 
234 
Bax: 54‐cü istinad 
235 
Bax: 54‐cü istinad 
236 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06,  maddə  402)  ilə  461.4‐cü  maddədə  “Bu  maddə”  sözləri  “Bu  Məcəllənin  461.1‐ 461.3‐cü  maddələri” 
sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
237 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06,  maddə  402)  ilə  472.2‐ci  maddədə  “Çağırış  vərəqəsinin  ona  təqdim  edilməsi”  sözləri  “Məhkəmə 
bildirişinin ona rəsmi qaydada verilməsi” sözləri ilə əvəz olunmuşdur. 
238 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06,  maddə  402)  ilə  Azərbaycan  Respublikasının  Mülki  Prosessual  Məcəlləsinə  “İtirilmiş  məhkəmə 
icraatının və ya icra üzrə icraatın bərpa edilməsi” Əlavəsindən 9‐cu bənd çıxarılmışdır. 

Document Outline

 • BİRİNCİ BÖLMƏ - ÜMUMİ QAYDALAR
  • F ə sil 1 ƏSAS QAYDALAR
  • F ə sil 2 MƏHKƏMƏNİNTƏRKİBİ. ETİRAZLAR
  • F ə sil 3 MƏHKƏMƏ AİDDİYYƏTİ
  • F ə sil 4 ƏRAZİ AİDİYYƏTİ
  • F ə sil 5 İŞDƏ İŞTİRAK EDƏN ŞƏXSLƏRVƏ PROSESİNDİGƏR İŞTİRAKÇILARI
  • F ə sil 6 MƏHKƏMƏDƏ NÜMAYƏNDƏLİK
  • F ə sil 7 SÜBUTLAR
  • F ə sil 8 MƏHKƏMƏ XƏRCLƏRİ
  • F ə sil 9 MƏHKƏMƏ CƏRİMƏLƏRİ
  • F ə sil 10 PROSESSUAL MÜDDƏTLƏR
  • F ə sil 11 MƏHKƏMƏ SƏNƏDLƏRİNİNRƏSMİ QAYDADA VERİLMƏSİ
 • İKİNCİ BÖLMƏ - BİRİNCİ İNSTANSİYA MƏHKƏMƏSİNDƏ İCRAAT
  • BİRİNCİ YARIMBÖLMƏ - İDDİA İCRAATI
   • F ə sil 12 İDDİANIN VERİLMƏSİ
   • F ə sil 13 İDDİANIN TƏMİN EDİLMƏSİ
   • F ə sil 14 İŞLƏRİN MƏHKƏMƏDƏ BAXILMAĞA HAZIRLANMASI
   • F ə sil 15 MƏHKƏMƏ BAXIŞI
   • F ə sil 16 MƏHKƏMƏNİN QƏTNAMƏSİ
   • F ə sil 17 QİYABİ İCRAAT VƏ QİYABİ QƏTNAMƏ
   • F ə sil 18 İŞ ÜZRƏ İCRAATIN DAYANDIRILMASI
   • F ə sil 19 ƏRİZƏNİN BAXILMAMIŞ SAXLANMASI
   • F ə sil 20 İŞ ÜZRƏ İCRAATA XİTAM VERİLMƏSİ
   • F ə sil 21 MƏHKƏMƏ QƏRARDADLARI
   • F ə sil 22 PROTOKOLLAR
   • F ə sil 23 ƏMR İCRAATI
  • İKİNCİ YARIMBÖLMƏ - ÜMUMİ HÜQUQİ MÜNASİBƏTLƏRDƏN ƏMƏLƏ GƏLƏN İŞLƏR ÜZRƏ İCRAAT(XÜSUSİ İDDİA İCRAATI)
   • F ə sil 24 ÜMUMİ MÜDDƏALAR
   • F ə sil 25 SEÇKİ (REFERENDUMDA İŞTİRAK) HÜQUQLARININ MÜDAFİƏSİ HAQQINDA ƏRİZƏLƏRƏ DAİR İCRAAT
   • F ə sil 26 MÜVAFİQ İCRA HAKİMİYYƏTİ ORQANLARININ VƏ ONLARIN VƏZİFƏLİ ŞƏXSLƏRİNİN İNZİBATİ XƏTALAR HAQQINDA QƏRARLARI İLƏ ƏLAQƏDAR MÜBAHİSƏLƏRƏ DAİR İŞLƏR ÜZRƏ İCRAAT
   • F ə sil 27 MÜVAFİQ İCRA HAKİMİYYƏTİ ORQANLARININ, YERLİ ÖZÜNÜİDARƏ ORQANLARININ, SAİR ORQAN VƏ TƏŞKİLATLARIN, ONLARIN VƏZİFƏLİ ŞƏXSLƏRİNİNQƏRARLARI VƏ HƏRƏKƏTLƏRİ (HƏRƏKƏTSİZLİYİ) İLƏ ƏLAQƏDAR MÜBAHİSƏLƏRƏ DAİR İŞLƏR ÜZRƏ İCRAAT
   • F ə sil 28 HƏRBİ VƏZİFƏLİ ŞƏXSLƏRİNVƏ HƏRBİ İDARƏ ORQANLARININ QƏRAR VƏ HƏRƏKƏTLƏRİNDƏN (HƏRƏKƏTSİZLİYİNDƏN) MÜBAHİSƏLƏRƏ DAİR İŞLƏR ÜZRƏ İCRAAT
   • F ə sil 29 NORMATİV XARAKTERLİ AKTLARIN QANUNİLİYİNƏDAİR MÜBAHİSƏLƏRDƏN YARANAN İŞLƏR ÜZRƏ İCRAAT
  • ÜÇÜNCÜ YARIMBÖLMƏ - XUSUSİ İCRAAT
   • F ə sil 30 ÜMUMİ MÜDDƏALAR
   • F ə sil 31 HÜQUQİ ƏHƏMİYYƏTİ OLAN FAKTLARIN MÜƏYYƏN EDİLMƏSİ
   • F ə sil 32 ŞƏXSİN XƏBƏRSİZ İTKİN DÜŞMÜŞ HESAB EDİLMƏSİ VƏ ÖLMÜŞ ELAN EDİLMƏSİ
   • F ə sil 33 ŞƏXSİNMƏHDUD FƏALİYYƏT QABİLİYYƏTLİ VƏ YA FƏALİYYƏT QABİLİYYƏTİOLMAYAN HESAB EDİLMƏSİ
   • F ə sil 34 DAŞINAR ƏŞYALARIN SAHİBSİZ HESAB EDİLMƏSİ VƏ DAŞINMAZ ƏŞYALAR ÜZƏRİNDƏ DÖVLƏTİN MÜLKİYYƏT HÜQUQUNUN TANINMASI
   • F ə sil 35 İTİRİLMİŞ SƏNƏDLƏR ÜZRƏ ONLARI TƏQDİM EDƏN ŞƏXSİN HÜQUQLARININ BƏRPA EDİLMƏSİ (ÇAĞIRIŞ İCRAATI)
   • F ə sil 36 ŞƏXSİN PSİXİATRİYA STASİONARINA MƏCBURİ YERLƏŞDİRİLMƏSİ BARƏDƏ İŞLƏR ÜZRƏ İCRAAT
   • F ə sil 37 VƏTƏNDAŞLIQ VƏZİYYƏTİ AKTLARI QEYDİYYATININ DÜZGÜN OLMAMASININMÜƏYYƏN EDİLMƏSİ
   • F ə sil 38 NOTARİAT HƏRƏKƏTLƏRİNDƏNVƏ YA HƏMİNHƏRƏKƏTLƏRİNAPARILMASINDAN İMTİNAYA DAİR ŞİKAYƏTLƏR
   • F ə sil 39 UŞAĞIN ÖVLADLIĞA GÖTÜRÜLMƏSİ
   • Fəsil 40 ŞƏXSIN NARKOLOJI‐TIBB MÜƏSSISƏSINƏ MƏCBURI YERLƏŞDIRILMƏSI BARƏDƏ IŞLƏR ÜZRƏ ICRAAT
 • ÜÇÜNCÜ BÖLMƏ - MƏHKƏMƏ AKTLARINA YENİDƏN BAXILMASI
  • F ə sil 41 APELLYASİYA İNSTANSİYASI MƏHKƏMƏSİNDƏ İCRAAT
  • F ə sil 42 BİRİNCİ İNSTANSİYA MƏHKƏMƏLƏRİNİN QƏRARDADLARINDAN ŞİKAYƏT VERİLMƏSİ
  • F ə sil 43 KASSASİYA İNSTANSİYASI MƏHKƏMƏSİNDƏ İCRAAT
  • F ə sil 44 ƏLAVƏ KASSASİYA QAYDASINDA İCRAAT
  • F ə sil 44-1 HÜQUQ VƏ AZADLIQLARIN POZULMASI İLƏ BAĞLI YENİ HALLAR ÜZRƏ İCRAAT
  • F ə sil 45 QANUNİ QÜVVƏYƏ MİNMİŞ MƏHKƏMƏ AKTLARINA YENİ AÇILMIŞ HALLAR ÜZRƏ YENİDƏN BAXILMASI ÜZRƏ İCRAAT
 • DÖRDÜNCÜ BÖLMƏ - XARİCİ ŞƏXSLƏRİN İŞTİRAKI İLƏ İCRAAT
  • F ə sil 46 MƏHKƏMƏLƏRİN BEYNƏLXALQ SƏLAHİYYƏTLƏRİ
   • Madd ə 444. Müstəsna səlahiyyət
    • 444.0.3.
  • F ə sil 47 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA XARİCİ MƏHKƏMƏLƏRİNVƏ ARBİTRAJLARIN QƏTNAMƏLƏRİNİN İCRASI VƏ TANINMASI. ÜMUMİ QAYDALAR
  • F ə sil 48 XARİCİ DÖVLƏTİNMƏHKƏMƏ QƏTNAMƏLƏRİNİNMƏCBURİ İCRASI
  • F ə sil 49 XARİCİ DÖVLƏTMƏHKƏMƏLƏRİNİNQƏTNAMƏLƏRİNİN TANINMASI
  • F ə sil 50 XARİCİ DÖVLƏTİN ARBİTRAJ MƏHKƏMƏLƏRİNİN QƏTNAMƏLƏRİNİN İCRASI VƏ TANINMASI

Yüklə 5,67 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin