Genetika ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Bölmə İnsan genetikası


) Patau sindromulu qızın vaginal epitel hüceyrələrində neçə Barr cisimciyi aşkar etmək olar?Yüklə 1.01 Mb.
səhifə16/16
tarix14.01.2017
ölçüsü1.01 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

974) Patau sindromulu qızın vaginal epitel hüceyrələrində neçə Barr cisimciyi aşkar etmək olar?
A) Üç Barr cisimciyi

B) Dörd Barr cisimciyi

C) Barr cisimciyi olmur

D) İki Barr cisimciyi

E) Bir Barr cisimciyi
Ədəbiyyat: Е.Т.Лильин, Е.А.Богомазов,П.Б.Гофман-Когдошников « Генетика для врачей»,1990 г.
975) Daun xəstəliyi olan oğlanın bukkal epitelisində bunlardan hansını aşkar etmək olar?
A) Bir F-cisimciyini

B) İki F-cisimciyini

C) F-cisimciyi yoxdur

D) Üç F-cisimciyini

E) Dörd F-cisimciyini
Ədəbiyyat: Е.Т.Лильин, Е.А.Богомазов,П.Б.Гофман-Когдошников « Генетика для врачей», 1990 г.
976) Normal kariotipli gənc ailədə Daun xəstəliyi olan uşaq doğulmuşdur (21-ci xromosoma görə müntəzəm olaraq trisomiya). Həmin ailədə Daun xəstəliyi olan uşağın yenidən doğulma təhlükəsi nə qədərdir?
A) 0,5 %

B) 1,0 %


C) 10 %

D) 25 %


E) 15 %
Ədəbiyyat: Е.Т.Лильин, Е.А.Богомазов,П.Б.Гофман-Когдошников « Генетика для врачей», 1990 г.
977) 35-dən çox yaşı olan anadan Daun xəstəliyi olan uşağın doğulma təhlükəsi nə qədərdir?
A) 1:50

B) 1:20


C) 1:10000

D) 1:100


E) 1:1000
Ədəbiyyat: Н.П.Бочков «Клиническая генетика», 1997 г.
978) Anadangəlmə qüsurların inkişafının monitorinqinin əsas məqsədi nədir?
A) Müəyyən olunan xəstələrin müalicəsi

B) Yeni teratogenlərin aşkar olunması

C) Sadalananların heç biri

D) Sadalananların hamısı

E) Anadangəlmə qüsurların inkişaf tezliyini təyin etmək
Ədəbiyyat: Н.П.Бочков «Клиническая генетика», 1997 г.
979) AQİ monitorinqi ücün məlumatların toplanması hansı yanaşmaya əsaslanır?
A) Sadalananların heç biri

B) Sadalananların hamısı

C) Müraciətə görə

D) Koqort

E) «Hadisə-nəzarət» üsulu
Ədəbiyyat: Н.П.Бочков «Клиническая генетика», 1997 г.
980) Populyasiyada illik artımın səviyyəsi hansı səviyyədə olduqda anadangəlmə qüsurların inkişafının monitorinqi effektlidir?
A) 10000

B) 20000 və yuxarı

C) 1000

D) 5000


E) 200000
Ədəbiyyat: Н.П.Бочков «Клиническая генетика», 1997 г.
981) Anadangəlmə qüsurların inkişafının tezliyinin aqibətini təyin etmək üçün müayinə olunan yenidoğulmuşların sayı nə qədər olmalıdır?
A) 30 mindən az olmayaraq

B) 40 mindən az olmayaraq

C) 10 mindən az olmayaraq

D) 50 mindən az olmayaraq

E) 20 mindən az olmayaraq
Ədəbiyyat: Н.П.Бочков «Клиническая генетика», 1997 г.
982) Anadangəlmə qüsurların inkişaf tezliyinin flyuktasiyası nəyi bildirir?
A) Yeni teratogenin olmasını

B) Çoxdan mövcud olan teratogenin aşkar olmasını

C) Sadalananların heç birini

D) Təsadüfü flyuktasiyanın olmasını;

E) Yeni teratogenin olmasını ; təsadüfü flyuktasiyanın olmasını;
Ədəbiyyat: Н.П.Бочков «Клиническая генетика», 1997 г.
983) Perikonsepsion profilaktika nə zaman aparılır?
A) Hamiləliyə qədər; hamiləlikdən sonra yaxın müddət ərzində

B) Sadalananların heç birində

C) Sadalananların hamısında

D) Bütün həyatı boyu

E) Bütün hamiləlik dövründə
Ədəbiyyat: Н.П.Бочков «Клиническая генетика», 1997 г.
984) Perikonsepsion profilaktika aparılmasına nə zaman göstəriş olur?
A) Sadalananların hamısında

B) Valideyinlərin xroniki xəstəlikləri

C) Sadalananların heç birində

D) Anamnezdə anadangəlmə qüsurların inkişafı ilə uşağın doğulması

E) Spontan uşaqsalmalar
Ədəbiyyat: Н.П.Бочков «Клиническая генетика», 1997 г.
985) Perikonsepsion profilaktikanın daha effektli üsulu hansıdır?
A) Valideyinlərdə infeksiya ocaqlarının sanasiyası

B) Dietoterapiya, vitaminoterafiya, fol turşusunun qəbulu

C) Reproduktiv proseslərin sinxronizasiyası

D) Sadalananların heç biri

E) Potensial teratogen və mutagenlərin kənarlaşdırılması
Ədəbiyyat: Н.П.Бочков «Клиническая генетика», 1997 г.
986) Tibbi-genetik məsləhətxanaya uşaqları sinir borusunun defekti ilə doğulmuş ər-arvad müraciət etmişdir. Həkim- genetikin taktikası necə olacaqdır?
A) Yalnız perikonsepsion profilaktikanı aparmaqla kifayətlənmək

B) Yalnız prenatal diaqnostikanı aparmaqla kifayətlənmək

C) Təkrar təhlükənin aşağı olması ilə əlaqədar növbəti hamiləliyi tövsiyə etməmək

D) Növbəti uşağın doğulmasını tövsiyə etməmək

E) Perikonsepsion profilaktikanı, prenatal diaqnostikanı aparmaq
Ədəbiyyat: Н.П.Бочков «Клиническая генетика», 1997 г.
987) Prenatal diaqnostikaya göstəriş üçün hansı əsas meyardır?
A) Hamiləliyi dayandırmağa əsas verən xəstəliyin ağır gedişatı

B) Yüksək genetik təhlükə

C) Diaqnostikanın dəqiq üsulunun olması

D) Sadalananların hamısı

E) Müalicənin kafi üsulunun olmaması
Ədəbiyyat: Н.П.Бочков «Клиническая генетика», 1997 г.
988) Anadangəlmə qüsurların inkişafının skrininqi məqsədi ilə dölün USM-si hamiləliyin hansı müddətində aparılır?
A) 25-ci həftədən sonra

B) 9-13–cu həftədə

C) 10-14–cü həftədə

D) 5-9–cu həftədə

E) 15-19-cu həftədə; 20-24-cü həftədə
Ədəbiyyat: Е.Т.Лильин, Е.А.Богомазов,П.Б.Гофман-Когдошников « Генетика для врачей», 1990 г.
989) Hamiləliyin birinci üçaylığında invaziv prenatal diaqnostikasının hansı üsulu tətbiq oluna bilər?
A) Xorionun biopsiyası

B) Sadalananların heç biri

C) Amniosentez

D) Fetoskopiya

E) Kordosentez
Ədəbiyyat: Е.Т.Лильин, Е.А.Богомазов,П.Б.Гофман-Когдошников « Генетика для врачей», 1990 г.
990) Xromosom xəstəlikləri və anomaliyalarını aşkar etməyə imkan verən invaziv prenatal diaqnostika üsulu hansıdır?
A) Bütün sadalanan metodlar

B) Kordosentez

C) Xorionun biopsiyası

D) Amniosentez

E) Sadalananların heç biri
Ədəbiyyat: Е.Т.Лильин, Е.А.Богомазов,П.Б.Гофман-Когдошников « Генетика для врачей», 1990 г.
991) Populyasiya səviyyəsində Daun sindromunun prenatal diaqnostikası zamanı ananın qanında hansı göstəriciləri təyin etmək daha effektiv sayılır?
A) Qeyri-konyuqasiyalı estriolu

B) Sadalananların hamısını

C) Heç birini

D) Alfa-fetoproteini

E) Beta-xorionik qonadotropini
Ədəbiyyat: Е.Т.Лильин, Е.А.Богомазов,П.Б.Гофман-Когдошников « Генетика для врачей», 1990 г.
992) Ananın serum faktorlrına görə prenatal skrininqin aparılması zamanı hamilə qadınlarda aşağıdakı göstəricilər aşkar olunmuşdur: AFP-normadan aşağı, İXQ-normadan çox, QE-normadan aşağı. Belə nəticələrə görə döldə hansı patologiyanı fərz etmək olar?
A) Hamısını

B) Dodaqların və ya damağın haçalanmasını

C) Xromosom xəstəliklərini

D) Sinir borusunun defektini (anensefaliya, spina bifida və s.)

E) Çoxlu anadangəlmə qüsurların inkişafını
Ədəbiyyat: Н.П.Бочков «Клиническая генетика», 1997 г.
993) Neonatal skrininq proqramına olan tələblər hansıdır?
A) Aşkar edilmiş xəstəliklərin müalicəsinin qənaətbəxş olması

B) Sadalananların hamısı

C) Populyasiyada xəstəliyin yüksək tezliyi

D) İqtisadi gəlir

E) Sadalananların heç biri
Ədəbiyyat: Е.Т.Лильин, Е.А.Богомазов,П.Б.Гофман-Когдошников « Генетика для врачей», 1990 г.
994) Tibbi-genetik məsləhətxanaları olan vilayətlərdən birinin funksiya göstərməsi üçün populyasiyanın optimal ölçüsü nə qədər olmalıdır?
A) 2-3 milyon

B) 1-1,5 milyon

C) 10 milyondan çox

D) 4-6 milyon

E) 8-10 milyon
Ədəbiyyat: Е.Т.Лильин, Е.А.Богомазов,П.Б.Гофман-Когдошников « Генетика для врачей», 1990 г.
995) Tibbi-genetika üzrə bir məsləhətxana kabinetinin funksiya göstərməsi üçün populyasiyanın optimal ölçüsü nə qədər olmalıdır?
A) 3-4 milyon

B) 2-3 milyon

C) 10 milyondan çox

D) 1-1,5 milyon

E) 5-6 milyon
Ədəbiyyat: Е.Т.Лильин, Е.А.Богомазов,П.Б.Гофман-Когдошников « Генетика для врачей», 1990 г.
996) Tibbi-genetik məsləhətxanada sağlam şəxslərdə patoloji genin və ya xrosomların daşıyıcılarının aşkar olunması zamanı kimə məlumat verilir?
A) Yaşayış yerində poliklinikaya

B) Qohumlarına

C) Patoloji genin və ya xromosomun daşıyıcısına

D) Sadalananların heç birinə

E) İş yerinə
Ədəbiyyat: Е.Т.Лильин, Е.А.Богомазов,П.Б.Гофман-Когдошников « Генетика для врачей»,1990 г.
997) Nəslin proqnozunun prinsipial dəyişməsinə səbəb «yalançı» atalığın aşkar olunması zamanı tibbi-genetik məsləhətxanada həkim-genetikin taktikası necə olacaqdır?
A) Qohumlar təhlükə haqqında məlumat alır

B) Söhbət ər-arvadla aparılır

C) Genetik təhlükə haqqında yalnız qadına məlumat verilir

D) «Yalançı» atalıq hesaba alınmadan ər məlumat alır

E) Ər təhlükə haqqında məlumat alır
Ədəbiyyat: Е.Т.Лильин, Е.А.Богомазов,П.Б.Гофман-Когдошников « Генетика для врачей»,1990 г.
998) Tibbi-genetik məsləhətxanadan sonra nəslin artması haqqında qərarın verilməsi hansı faktorlara təsir edir?
A) Genetik təhlükənin ölcüsünə

B) Sadalananların heç birinə

C) Ailədə uşaqların olmasına

D) Sadalananların hamısına

E) Xəstəliyin ağırlığına
Ədəbiyyat: Е.Т.Лильин, Е.А.Богомазов,П.Б.Гофман-Когдошников « Генетика для врачей», 1990 г.
999) Psixoloji nöqteyi-nəzərdən anadangəlmə irsi patologiyalı uşağın doğulması ilə əlaqədar tibbi-genetik məsləhətin aparılması nə zaman məqsədəuyğundur?
A) Doğuşdan dərhal sonra

B) Doğuşdan 3 ay sonra

C) Altı aydan sonra; bir ildən və daha çox sonra

D) Doğuşdan 2 ay sonra

E) Doğuşdan 5 ay sonra
Ədəbiyyat: Е.Т.Лильин, Е.А.Богомазов,П.Б.Гофман-Когдошников « Генетика для врачей», 1990 г.
1000) Tibbi-genetik məsləhətin effekli nədən asılıdır?
A) Tibbi-genetik kabinet və məsləhətxanaların laboratoriya ilə təchiz olunmasından

B) Sadalananların hamısından

C) Həkim-genetikin kvalifikasiyasından

D) Müraciət edənlərin motivasiyasındanE) Sadalananların heç biri
Ədəbiyyat: E.Т.Лильин, Е.А.Богомазов,П.Б.Гофман-Когдошников « Генетика для врачей», 1990 г.

S/N

Literature

Repetitions

1

Н.П.Бочков. «Клиническая генетика» 1997 г.


142

2

Е.Т.Лильин,Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников. «Генетика для врачей» 1990 г.


41

3

D.V.Hacıyev,S.D.Əliyev, R.Ə.Əliyev.” Biologiya “ 1991-ci il.


23

4

Н.П.Бочков. «Клиническая генетика» 1997


1

5

Е.Т.Лильин,Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников. «Генетика для врачей» 1990 г


2

6

Е.Т.Лильин,Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников.»Генетика для врачей» 1990 г.


16

7

Е.Т.Лильин, Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников. «Генетика для врачей» 1990 г.


3

8

E.Т.Лильин,Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников. «Генетика для врачей» 1990 г.


1

9

Е.Т.Лильин, Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников «Генетика для врачей» 1990 г.


292

10

Льюин Б. Гены. Москва, 1987.


14

11

Hacıyev D.V., Əliyev S.D., Əliyev R.Ə. Tibbi biologiya. Bakı, 1993


23

12

Н.П.Бочков «Клиническая генетика»,1997 г.


240

13

Н.П.Бочков «Клиническая генетика»,1997 г


1

14

Н.П.Бочков «Клиническая генетика»,1997г.


1

15

Н.П.Бочков. «Клиническая генетика» 1997 г.


1

16

Н.Р.Бочков «Клиническая генетика», 1997 г.


58

17

H.Р.Бочков «Клиническая генетика», 1997 г.


1

18

E.Т.Лильин, Е.А.Богомазов,П.Б.Гофман-Когдошников « Генетика для врачей», 1990 г.


2

19

Е.Т.Лильин, Е.А.Богомазов,П.Б.Гофман-Когдошников « Генетика для врачей», 1990 г.


30

20

Н.П.Бочков «Клиническая генетика», 1997 г.


105

21

rla tanışlığından


1

22

ənbələrindən məlumdur ki, patoloji dominant genin penetrantlığı 0,7-yə yaxındır. Onların uşaqlarının xəstələnmə təhlükəsi nə qədərdir?


1

23

Е.Т.Лильин, Е.А.Богомазов,П.Б.Гофман-Когдошников « Генетика для врачей»,1990 г.


3
Total:

1002

Каталог: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə