Hərbi-həkim ekspertizası haqqında Əsasnamə


Vətəndaşların sağlamlıq vəziyyətinə dair əlavə tələblərYüklə 1,93 Mb.
səhifə19/21
tarix26.11.2016
ölçüsü1,93 Mb.
#223
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Vətəndaşların sağlamlıq vəziyyətinə dair əlavə tələblər

 

a) ilkin hərbi qeydiyyata alınan, hərbi xidmətə çağırılan, //çıxarılıb// hərbi xidmətə könüllü daxil olan vətəndaşlar, çağırış və bağlaşma üzrə hərbi xidmət keçən hərbi qulluqçular[34] 

Fiziki inkişaf göstəriciləri. Xəstəliklərin və «Xəstəliklər cədvəli»nin maddələrinin siyahısı

Təyinat göstəriciləri. Qoşunların, hərbi hissələrin növləri

1

2

3

4

Xüsusi təyinatlı hissələr, dəniz piyadası, hava-desant, desant-hücum hərbi hissələri,//çıxarılıb//[35]

Suüstü gəmilər

Tankların, özügedən artilleriya qurğularının, tank və dartıcılar üzərində qurulmuş mühəndis maşınlarının sürücüləri və ekipaj üzvləri

PDM-lərin, zirehli maşınların və raket hissələrinin buraxıcı qurğularının sürücüləri və ekipaj üzvləri

Sərhəd qoşunları[36]

Azərbaycan Respublikası DİN-in Daxili Qoşunlarının hissələri, qarovul hissələri[37]

Kimya hissələri, yanacaqdoldurma və saxlama mütəxəssisləri

Zenit-raket hissələri, döyüş raket komplekslərinin müdafiə və mühafizə mütəxəssisləri

Xüsusi qurğular

Radiotexniki hissələr, rabitə hissələri

//çıxarılıb//digər qoşunların, orqanların qalan hissələri[38]

 

Q R A F A L A R

 

1

2

3

4

5[39]

6

7

8

9

10

11

GÖRMƏ ORQANI

boy (sm-lə)

hündür olmayaraq

185

185

175

180

 

 

 

 

180

 

 

aşağı olmayaraq

170; //çıxarılıb//

 

 

 

155

155

 

 

 

 

 

görmə itiliyi, uzaq üçün, aşağı olmayaraq

korreksiyasız

0,6//0,6

0,5//0,4

0,5//0,4 sürücülər — 0,8/0,4

0,5//0,1 sürücülər — 0,8/0,4

0,5/0,5

0,5//0,1

0,5//0,1

0,5//0,1

0,5//0,1

 

 

korreksiya ilə

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5//0,1

0,5//0,1 və ya 0,4//0,4

rəng duyğusu

dixromaziya

YS

YS

sürücülər-YS

sürücülər-YS

YS

 

YS

 

YS

 

 

rəng duyğusu zəifliyi

III və ya II dərəcə

YS

 

sürücülər-YS

sürücülər-YS

 

 

YS

 

YS

 

 

I dərəcə

 

 

 

 

 

 

YS

 

 

 

 

Eşitmə

pıçıltı nitqi (m), az olmayaraq

6/6

6/6

6/6; ekipaj üzvləri — 1/4 və ya 3/3

6/6;ekipaj üzvləri — 1/4 və ya 3/3

6/6

6/6

5/5

5/5

5/5

5/5

1/4 və ya 3/3

Tam sağalma ilə nəticələnmiş və 12 ay müddətində remissiyanın davamlılığı ilə keçirilmiş virus hepatitindən, tifo-paratifoz xəstəliklərindən sonrakı hallar

YS

YS

YS

 

 

 

 

 

YS

 

 

Maddələr 2-ç, 3-ç

YS

YS

YS

 

YS

 

 

 

 

 

 

Zəif qidalanma

YS

YS

YS

YS

 

YS

 

 

 

 

 

II dərəcəli piylənmə

YS

YS

YS

YS

 

YS

 

 

YS

 

 

Maddələr: 14-ç, 16-ç, 17-ç, eləcə də anamnezində 16-c maddəsinə və ya mərkəzi sinir sisteminin üzvi zədələnməsi təzahürləri olmadan və tam sağalma ilə nəticələnmiş kəskin və ya xroniki infeksiyalar zamanı ruhi pozuntulara görə çağırışdan möhlət alması

YS

YS

YS

YS

YS

YS

YS

YS

YS

YS

 

Nadir rast gəlinən sadə və qıcolma bayılmaları

YS

YS

YS

YS

YS

YS

YS

YS

YS

YS

 

Maddələr — 29-c, 30-c

YS

YS

YS

 

YS

 

 

 

YS

 

 

Bahar katarı və konyunktivanın digər allergik xəstəlikləri, proqressivləşən həqiqi qanadabənzər pərdə

YS

YS

YS

YS

YS

YS

YS

 

YS

 

 

Çəpgözlük; heç olmasa, bir gözdə görmə sahəsinin 20 dərəcədən artıq məhdudlaşması

YS

YS

YS

sürücülər — YS

YS

YS

 

 

YS

 

 

Maddə — 38-c

YS

YS

YS

YS

YS

 

 

YS

YS

 

 

Maddə — 39-c

YS

YS

YS

YS

YS

 

 

 

YS

 

 

Maddə — 45-ç

YS

YS

YS

 

YS

 

 

 

YS

 

 

Maddələr — 46-c, 47-b

YS

YS

YS

YS

YS

 

 

 

YS

 

 

Maddələr — 49-c, 49-ç

YS

YS

YS

 

YS

 

YS

 

 

 

 

Maddə — 51-c

YS

YS

YS

YS

YS

 

YS

YS

YS

 

 

Maddə — 54-c

xüsusi təyinatlı hissələr — YS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maddələr — 54-b, 55-b, 59-ç

YS

YS

YS

 

 

 

 

 

YS

 

 

Ödçıxarıcı yolların diskineziyası, xoşxassəli hiperbilirubinemiya

YS

YS

 

 

YS

 

YS

 

YS

 

 

Həzm funksiyasının pozulması olmayan bağırsaq rezeksiyasından sonrakı hal

YS

YS

YS

YS

 

YS

 

 

 

 

 

Maddə — 62-d

YS

YS

YS

 

YS

 

YS

 

YS

 

 

Maddələr — 65-ç, 67-ç

YS

YS

YS

 

 

 

 

 

YS

 

 

Oynaqların funksiyasının pozulması olmadan Osqud-Şlatter xəstəliyi

YS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maddələr — 72-ç 73-ç 75-c

YS

YS

YS

YS

 

 

 

 

 

 

 

Travma və ya qeyri-vərəm və ya xoşxassəli xarakterli xəstəliklərə görə cərrahi əməliyyat nəticəsində bir xayanın olmaması

YS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anamnezində 78-ci maddəyə görə çağırışdan möhlət alması

YS

YS

YS

YS

YS

 

 

 

YS

 

 

Qeydlər:

1. Bədən çəkisi 90 kq-dan artıq olan şəxslər hava-desant və desant-hücum hissələrində hərbi xidmətə yararsızdırlar.

2. Təlim hissələrində hərbi xidmət üçün təyinat göstəricisi Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin növünə və qoşun növünə müvafiq olaraq təyin edilir.

b) RM, İŞM, RYK, EMS və lazer şüalanması mənbələri, I-II qrup patogenli mikroorqanizmlərlə xidmət keçənlər (işləyənlər) və həmin xidmətlər (işlər) üçün seçilənlər

3. 5-ci qrafanın müddəaları Sərhəd Qoşunlarına həqiqi hərbi xidmətə qəbul olunan və ya hərbi xidmət keçən aşağıdakı kateqoriya şəxslərə şamil edilir: [40]

- çağırış üzrə Sərhəd Qoşunlarına müddətli həqiqi hərbi xidmətə qəbul olunan hərbi vəzifəlilərə;

- hərbi xidmətə könüllü daxil olan və dövlət sərhədinin bilavasitə mühafizəsini həyata keçirən əsas bölmələrdə xidmət etməsi nəzərdə tutulan hərbi vəzifəlilərə;

- dövlət sərhədinin bilavasitə mühafizəsini həyata keçirən əsas bölmələrdə hərbi xidmət keçən hərbi qulluqçulara. 

Fiziki inkişafın göstəriciləri. Xəstəliklərin və «Xəstəliklər cədvəli»nin maddələrinin siyahısı

RM, İŞM

RYK

EMS mənbələri

Lazer şüalanması mənbələri

I — II qrup patogenli mikroorqanizmlər

Q R A F A L A R

12

13

14

15

16

Görmə orqanı

 

 

 

 

 

Görmə itiliyi uzaq üçün korreksiya ilə

0,5/0,2

0,5/0,2

0,5/0,2

0,6/0,5

0,5/0,2

Refraksiya (dptr) çox olmayaraq

yaxıngörmə

10,0/10,0

 

 

10,0/10,0

 

uzaqgörmə

8,0/8,0

 

 

8,0/8,0

 

astiqmatizm

3,0/3,0

 

 

3,0/3,0

 

Rəng duyğusu

dixromaziya

YS

YS

YS

YS

YS

istənilən dərəcəli rəng duyğusu zəifliyi

 

YS

 

 

YS

Eşitmə — 
pıçıltılı nitqi (m-lə), az olmayaraq

5/5

5/5

5/5

5/5

5/5

Tam sağalma ilə nəticələnən və 12 ay müddətində davamlı remissiyası olan, keçirilmiş virus hepatiti, tifo-paratifoz xəstəliklərindən sonrakı hallar

YS

YS

 

 

YS

Maddələr — 1-a, 2-c, 3-c, 5-b, 7-a

FƏRDİ

FƏRDİ

FƏRDİ

FƏRDİ

YS

Maddələr — 10-b, 10-c; residivləşməyə və yenidən törəməyə meyilli olan şişönü xəstəliklər

YS

YS

YS

YS

YS

Döş vəzisinin xoşxassəli displaziyası

YS

YS

YS

YS

 

Dəri örtüyünün tualetinə və fərdi mühafizə vasitələrindən istifadəyə mane olan xəstəliklər və travmaların nəticələri

YS

YS

YS

YS

YS

Maddələr — 11-c, 12-b, 13-b

YS

YS

YS

YS

YS

Zəif qidalanma

YS

YS

YS

 

YS

II dərəcəli piylənmə

YS

YS

YS

 

YS

Maddələr — 14-b, 16-b, 17-b

YS

YS

YS

YS

YS

Maddələr — 21-b, 22-c, 24-c, 24-ç, 25-b, 25-c, 26-c

YS

YS

YS

YS

YS

Katarakta

YS

YS

YS

YS

YS

Tor qişanın degenerativ-distrofik xəstəlikləri

FƏRDİ

FƏRDİ

YS

YS

FƏRDİ

Xroniki konyunktivitlər, blefaritlər, maddə — 31-b

FƏRDİ

FƏRDİ

FƏRDİ

FƏRDİ

FƏRDİ

Maddələr — 32-b, 33-b

YS

YS

YS

YS

YS

Xarici qulaq keçəcəyinin, qulaq seyvanının, qulaqyanı nahiyənin ekzeması

YS

YS

FƏRDİ

 

YS

Maddələr — 38-a, 38-b

YS

YS

 

 

YS

Maddələr — 39-b, 43-b, 44-b, 46-a

YS

YS

YS

YS

YS

Maddələr — 40-b, 42-c, 43-c, 44-c, 45-c, 47-b

FƏRDİ

FƏRDİ

FƏRDİ

FƏRDİ

FƏRDİ

Maddə — 47-a

FƏRDİ

FƏRDİ

YS

FƏRDİ

FƏRDİ

Maddələr — 49-b, 49-c

FƏRDİ

FƏRDİ

FƏRDİ

FƏRDİ

FƏRDİ

Bütün yuxarı tənəffüs yollarının yayılmış subatrofik dəyişiklikləri; hiperplastik laringit

YS

YS

 

 

YS

Maddə — 51-b

YS

YS

FƏRDİ

FƏRDİ

YS

Maddələr — 52-b, 52-c

YS

YS

YS

 

YS

Leykoplakiya və obliqat prekanserozlar (Manqanatinin abraziv xeyliti, Braun xəstəliyi və s.)

YS

YS

YS

YS

YS

Maddələr — 58-b, 59-b

YS

YS

YS

YS

YS

Dərinin residivləşən xroniki və göbələk xəstəlikləri

YS

YS

 

 

YS

Maddələr — 62-b, 64-c, 67-b, 67-c

YS

YS

YS

YS

YS

Funksiyanın cüzi dərəcədə pozulması ilə mübadilə poliartritləri

FƏRDİ

FƏRDİ

FƏRDİ

FƏRDİ

FƏRDİ

Maddələr — 71-b, 72-b, 76-b

YS

YS

YS

 

YS

Maddələr — 77-b, 79

YS

YS

YS

YS

YS

Maddələr — 82-b, 83-b, 88

YS

YS

YS

YS

YS

I ağırlıq dərəcəli kəskin şüa xəstəliyindən sonrakı hal

FƏRDİ

FƏRDİ

FƏRDİ

FƏRDİ

FƏRDİ

II — IV ağırlıq dərəcəli şüa xəstəliyindən sonrakı hal və ya onun davamlı nəticələrinin olması

YS

YS

YS

YS

YS

Maddə — 85-b

YS

YS

YS

YS

YS

Periferik qanın tərkibinin davamlı dəyişiklikləri (hemoqlobinin kişilərdə 130 q/l-dən və qadınlarda 120 q/l-dən az olması; leykositlərin sayının 4,5x10 /l-dən, trombositlərin sayının 18x10 /l-dən az olması)

YS

YS

YS

YS

YS

Yüklə 1,93 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə