«Hərbi xidmətkeçmə haqqında» Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədəYüklə 0.82 Mb.
səhifə8/10
tarix05.03.2017
ölçüsü0.82 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

 

Qarşıdakı ildə zabit heyətindən yuxarı vəzifələrə irəli çəkilmək və oxumağa göndərilmək üçün ehtiyatın uçotuna dair

 İZAHAT

 

 1. Yuxarı vəzifələrə irəli çəkilmək və oxumağa göndərilmək üçün ehtiyatın uçotu aşağıdakı şəkildə aparılır: a) Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müvafiq qurumunun rəisi tərəfindən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının və Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanının nomenklaturuna aid vəzifələrə təyin edilmək üçün zabit ehtiyatlarının uçotunu;

 b) Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı və müvafiq qurumların rəisləri tərəfindən öz nomenklaturaları və Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanının nomenklaturası vəzifələrinə təyin edilmək üçün müvafiq icra hakimiyyəti orqanının ehtiyatının uçotunu;

 v) Silahlı Qüvvələr növlərinin müvafiq qurumlarının rəisləri, qoşun növlərinin komandanları (rəisləri) Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanının idarələrinin, müstəqil şöbələrinin, xidmətlərinin rəisləri və birləşmə (idarələr, hərbi təhsil müəssisələri, müəssisələr, təşkilatlar) müvafiq qurumun rəisi də daxil olmaqla, aşağı müvafiq qurumların rəisləri tərəfindən Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanının, Komandanın (komandirin, rəisin) nomenklaturuna və yuxarı instansiyaların nomenklaturuna aid vəzifələrə təyin edilmək üçün nəzərdə tutulan zabit ehtiyatı heyətinin uçotunu;

 q) hərbi hissə komandiri tərəfindən — hərbi hissə zabitlərindən yuxarı vəzifələrə irəli çəkilməyə və oxumağa göndərilməyə layiq olan zabitlər heyəti ehtiyatının uçotunu.

 2. Qarşıdakı ildə hərbi qulluqçuları yuxarı vəzifələrə irəli çəkmək və oxumağa göndərmək üçün ehtiyat siyahısına fərdi qaydada daxil etmək üçün hərbi qulluqçunun attestasiyasının nəticələri, qərargahın, qoşun növləri və xidmət rəislərinin, müvafiq qurumların rəyləri və hərbi qulluqçunun əməli işdə öyrənilməsinin nəticələri nəzərə alınmaqla müvafiq birbaşa rəisin (hərbi hissə, birləşmə və i.a. komandirinin) qəbul etdiyi qərar əsas götürülür.

 3. Yuxarı instansiyaların təyin edəcəyi nomenklatura vəzifələrinə irəli çəkilmək, yaxud belə vəzifələrdən oxumağa göndərilmək üçün tövsiyə edilmiş zabitlər heyətindən olan şəxslər haqqında (informasiya kimi) komanda üzrə təyin edən instansiyanın müvafiq qurumuna qədər məlumat verilir.

 4. 4-cü qrafada namizədlərin hazırlanmasına aid tədbirlər göstərilir: toplanışlara, kurslara (nə vaxt, hansı kurslara və hansı profil üzrə) göndərilsin, namizədin təlimdə və bir pillə yuxarı vəzifənin icrası zaman fəaliyyəti öyrənilsin, söhbətlər aparılsın (hansı məsələlər üzrə, kim aparır), qəbul imtahanlarına hazırlaşmaq üçün boş vaxt verilsin və i.a.

 5. 5-ci qrafada hərbi qulluqçunun yuxarı vəzifəyə təyin edilməsi, oxumağa göndərilməsi, hərbi hissədən getməsi, yaxud ehtiyat siyahısından çıxarılması barədə qeyd edilir və qeydin əsası göstərilir.

 Hərbi qulluqçunun ehtiyat siyahısından çıxarılması barədə qərar hərbi qulluqçu işinin keyfiyyətini pisləşdirdikdə, yaxud onun yuxarı vəzifəyə təyin edilməsinin və ya oxumağa göndərilməsinin qeyri — mümkünlüyünü göstərən qəbahətlərə yol verdikdə, bu izahatın 2-ci bəndində göstərilən rəislər tərəfindən qəbul edilir.

 6. Zabit heyətindən olan şəxslərin ehtiyat siyahısına daxil edilməsi və ehtiyat siyahısından çıxarılması hərbi qulluqçuya onun birbaşa böyük rəisi tərəfindən şəxsi söhbətdə bildirilir.

 7. Yuxarı vəzifələrə irəli çəkilmək və oxumağa göndərilmək üçün ehtiyatın uçotu ayrıca kitablarda aparılır.

 Müvafiq qurumların rəisləri ehtiyat siyahısına daxil edilmiş hərbi qulluqçuları səciyyələndirən məlumatları bilməli və nəzərə almalı, kadrları əməli işdə öyrəndikcə bu məlumatları dəqiqləşdirməli və tamamlamalıdırlar.

 

 


«Hərbi xidmətkeçmə haqqında»

Əsasnaməyə

10 saylı ƏLAVƏ

 

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri zabitlərinin attestasiya edilməsinin Nümunəvi sxemi 

 

Vəzifənin adı

Attestasiya vərəqəsini kim tərtib edir

Attestasiya barədə kim rəy verir

Attestasiya vərəqəsini kim təsdiq edir

1

2

3

4

Quru qoşunları üzrə

Əlahiddə taborda (divizionda) taqım komandiri

Bölük (batareya) komandiri

Əlahiddə taborun (divizionun) attestasiya komissiyası

Əlahiddə tabor (divizion) komandiri

Alayda (briqadada) taqım komandiri

Bölük (batareya) komandiri

Tabor (divizion) komandiri, alayın (briqadanın) attestasiya komissiyası

Alay (briqada) komandiri

Əlahiddə taborda (divizionda) bölük (batareya) komandiri

Əlahiddə tabor (divizion) komandiri

Diviziyanın (korpusun) attestasiya komissiyası

Diviziya (korpus) komandiri

Mərkəzi tabelikdə olan əlahiddə taborda (divizionda) bölük (batareya) komandiri

Əlahiddə taborun (divizionun) komandiri

Müvafiq qoşun növünün, Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı idarəsinin, müstəqil şöbəsinin, xidmətinin attestasiya komissiyası

Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müvafiq qoşun növünün komandanı (rəisi), idarə, müstəqil şöbə, xidmət rəisi

Alayda (briqadada) bölük (batareya) komandiri

Tabor (divizion) komandiri

Alayın (briqadanın) attestasiya komissiyası

Alay (briqada) komandiri

Əlahiddə tabor (divizion) qərargahı rəisinin köməkçisi

Əlahiddə tabor (divizion) qərargahı rəisi

Əlahiddə taborun (divizionun) attestasiya komissiyası

Əlahiddə tabor (divizion) komandiri

Əlahiddə tabor (divizion) komandirinin müavini

Əlahiddə tabor (divizion) komandiri

Diviziyanın (korpusun) attestasiya komissiyası

Diviziya (korpus) komandiri

Mərkəzi tabelikdə olan əlahiddə tabor (divizion) komandirinin müavini

Əlahiddə tabor (divizion) komandiri

Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müvafiq qoşun növü, idarəsi, müstəqil şöbə və xidmətinin attestasiya komissiyası

Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı, müvafiq qoşun növünün komandanı, idarəsi, müstəqil şöbə və xidmətinin rəisi

Alayda (briqadada) tabor (divizion) komandirinin müavini

Tabor (divizion) komandiri

Alayın (briqadanın) attestasiya komissiyası, alay (briqada) komandiri

Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müvafiq qoşun növünün komandanı, idarəsi, müstəqil şöbə və xidmətinin rəisi

Əlahiddə tabor (divizion) komandiri

Müvafiq qoşun növünün, diviziyanın (korpusun) xidmət rəisi

Diviziyanın (korpusun) attestasiya komissiyası

Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müvafiq qoşun növünün komandanı, idarəsi, müstəqil şöbə və xidmətinin rəisi

Mərkəzi tabelikdə olan əlahiddə tabor (divizion) komandiri

Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müvafiq qoşun növünün komandanı, (rəisi), idarə, müstəqil şöbə və xidmətinin rəisi

Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanına bilavasitə tabe olan idarə, müstəqil şöbə və xidmətlərin ümumi attestasiya komissiyaları

Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı

Alayda (briqadada) tabor (divizion) komandiri

Alay (briqada) komandiri

Diviziyanın (korpusun) attestasiya komissiyası

Diviziya (korpus) komandiri

Mərkəzi tabelikdə olan alay (briqada) qərargahı rəisinin müavini

Mərkəzi tabelikdə olan alay (briqada) qərargahı rəisi

Alayın (briqadanın) attestasiya komissiyası, alay (briqada) komandiri

Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müvafiq qoşun növünün komandanı, idarəsi, müstəqil şöbə və xidmətinin rəisi

Alay (briqada) qərargahı rəisinin müavini

Alay (briqada) qərargahı rəisi

Alayın (briqadanın) attestasiya komissiyası, alay (briqada) komandiri

Diviziya (korpus) komandiri

Mərkəzi tabelikdə olan alay (briqada) rabitə xidmətinin rəisi

Alay (briqada) qərargahı rəisi

Alayın (briqadanın) attestasiya komissiyası, alay (briqada) komandiri

Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanının Rabitə xidmətinin rəisi

Alay (briqada) rabitə xidmətinin rəisi

Alay (briqada) qərargahı rəisi

Alayın (briqadanın) attestasiya komissiyası, alay (briqada) komandiri, diviziyanın (korpusun) rabitə xidmətinin rəisi

Diviziya (korpus) komandiri

Mərkəzi tabelikdə olan alay (briqada) komandiri müavininə bilavasitə tabe olan xidmətin rəisi

Mərkəzi tabelikdə olan alay (briqada) komandirinin müvafiq müavini

Alayın (briqadanın) attestasiya komissiyası, alay (briqada) komandiri

Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müvafiq idarə, müstəqil şöbə və xidmətinin rəisi

Alay (briqada) komandirinin müavininə bilavasitə tabe olan xidmətin rəisi

Alay (briqada) komandirinin müvafiq müavini

Alayın (briqadanın) attestasiya komissiyası, alay (briqada) komandiri, diviziyanın (korpusun) müvafiq xidmət rəisi

Diviziya (korpus) komandiri

Mərkəzi tabelikdə olan alay (briqada) komandirinə bilavasitə tabe olan xidmətin rəisi

Mərkəzi tabelikdə olan alay (briqada) komandiri

Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müvafiq qoşun növü, idarə, müstəqil şöbə və xidmətinin attestasiya komissiyası

Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müvafiq qoşun, növü, komandanı, idarə, müstəqil şöbə və xidmətinin rəisi

Bilavasitə alay (briqada) komandirinə tabe olan xidmət rəisi

Alay (briqada) komandiri

Diviziyanın (korpusun) müvafiq xidmət rəisi, diviziyanın (korpusun) attestasiya komissiyası

Diviziya (korpus) komandiri

Mərkəzi tabelikdə olan alay (briqada) komandirinin müavini

Mərkəzi tabelikdə olan alay (briqada) komandiri

Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müvafiq qoşun növünün, idarə, müstəqil şöbə və xidmətinin attestasiya komissiyası

Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müvafiq qoşun növü komandanı, idarə, müstəqil şöbə və xidmətinin rəisi

Mərkəzi tabelikdə olan alay (briqada) komandirinin müavini

Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanının, müvafiq qoşun növünün komandanı (rəisi), idarə, müstəqil şöbə və xidmətin rəisi

Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanının mərkəzi attestasiya komissiyası

Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı

Alay (briqada) komandiri

Diviziya (korpus) komandiri

Mərkəzi attestasiya komissiyası

Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı

Bilavasitə diviziya (korpus) komandirinin müavininə tabe olan xidmət, bölmə (şöbə ) rəisi

Diviziya (korpus) komandirinin müvafiq müavini

Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müvafiq idarə, müstəqil şöbə və xidmətinin, diviziyanın (korpusun) attestasiya komissiyası

Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı

Bilavasitə diviziya (korpus) komandirinə tabe olan qoşun növünün, xidmətin rəisi

Diviziya (korpus) komandiri

Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müvafiq qoşun komandanı, (rəisi), idarə, müstəqil şöbə və xidmətinin rəisi, Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanına bilavasitə tabe olan idarə, müstəqil şöbə, xidmətlərin ümumi attestasiya komissiyası

Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı

Diviziya (korpus) komandirinin müavini

Diviziya (korpus) komandiri

Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanının mərkəzi attestasiya komissiyası

Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı

Diviziya (korpus) komandiri

Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı

Ali attestasiya komissiyası

Ali Baş Komandan

Hava hücumundan müdafiə və hərbi-hava qüvvələri qoşunları üzrə

a) Zenit-raket qoşunları və radiotexniki qoşunlar üzrə

Əlahiddə taborda (divizionda) taqım komandiri

Bölük (batareya) komandiri

Əlahiddə taborun (divizionun) attestasiya komissiyası

Əlahiddə tabor (divizion) komandiri

Taqım komandiri

Bölük (batareya) komandiri

Tabor (divizion) komandiri, alayın (briqadanın) attestasiya komissiyası

Alay (briqada) komandiri

Əlahiddə taborda (divizionda) bölük (batareya) komandiri

Əlahiddə tabor (divizion) komandiri

Müvafiq qoşun növünün attestasiya komissiyası

Müvafiq qoşun növünün rəisi

Bölük (batareya) komandiri

Tabor (divizion) komandiri

Alayın (briqadanın) attestasiya komissiyası

Alay (briqada) komandiri

Əlahiddə tabor (divizion) komandiri

Müvafiq qoşun növünün rəisi

Silahlı Qüvvələr növünün attestasiya komissiyası

HHM və HHQ Komandanı

Tabor (divizion) komandiri

Alay (briqada) komandiri

Müvafiq qoşun növünün attestasiya komissiyası

Müvafiq qoşun növünün rəisi

Alay (briqada) komandirinin müavini

Alay (briqada) komandiri

Müvafiq qoşun növünün attestasiya komissiyası

Müvafiq qoşun növünün rəisi

Alay (briqada) komandiri

Müvafiq qoşun növünün rəisi

HHM və HHQ komandanı mərkəzi attestasiya komissiyası

Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı

b) Hərbi Hava Qüvvələri üzrə

Əlahiddə eskadrilyada təyyarəçi-şturman, birinci təyyarəçi, gəmi komandirinin köməkçisi, bort texniki, operator

Gəmi (vertolyot) komandiri

Manqa (dəstə) komandiri, eskadrilyanın attestasiya komissiyası

Əlahiddə eskadrilya komandiri

Təyyarəçi-şturman, birinci təyyarəçi, gəmi komandirinin köməkçisi, bort texniki, operator

Gəmi (vertolyot) komandiri

Manqa (dəstə) komandiri, eskadrilya komandiri, alayın attestasiya komissiyası

Alay komandiri

Əlahiddə eskadrilyada təyyarəçi, böyük təyyərəçi, gəmi (vertolyot) komandiri, təlimatçı-təyyarəçi

Manqa (dəstə) komandiri

Əlahiddə eskadrilyanın attestasiya komissiyası

Əlahiddə eskadrilyanın komandiri

Təyyarəçi, böyük təyyarəçi, gəmi (vertolyot) komandiri, təlimatçı-təyyarəçi

Manqa (dəstə) komandiri

Eskadrilya komandiri, alayın attestasiya komissiyası

Alay komandiri

Əlahiddə eskadrilya manqa (dəstə) şturmanı

Manqa (dəstə) komandiri

Əlahiddə eskadrilya şturmanı, əlahiddə eskadrilyanın attestasiya komissiyası

Əlahiddə eskadrilya komandiri

Manqa (dəstə) şturmanı

Manqa (dəstə) komandiri

Eskadrilya şturmanı, eskadrilya komandiri, alay attestasiya komissiyası

Alay komandiri

Əlahiddə eskadrilyanın xidmət qrupu rəisi

Əlahiddə eskadrilya komandirinin mühəndis-aviasiya xidməti üzrə müavini

Əlahiddə eskadrilyanın attestasiya komissiyası

Əlahiddə eskadrilya komandiri

Xidmət qrupunun rəisi

Eskadrilya komandirinin mühəndis-aviasiya xidməti üzrə müavini

Eskadrilya komandiri, alayın mühəndis-aviasiya xidmət i rəisi, alayın attestasiya komissiyası

Alay komandiri

Əlahiddə eskadrilyanın manqa (dəstə) komandiri

Əlahiddə eskadrilya komandiri

HHQ attestasiya komissiyası

Aviasiya rəisi

Manqa (dəstə) komandiri

Eskadrilya komandiri

Alayın (briqadanın) attestasiya komissiyası

Alay (briqada) komandiri

Əlahiddə eskadrilya şturmanı

Əlahiddə eskadrilya komandiri

HHQ Baş şturmanı, HHQ attestasiya komissiyası

Aviasiya rəisi

Eskadrilya şturmanı, alay komandirinin müavini

Eskadrilya komandiri

Alayın böyük şturmanı, alay attestasiya komissiyası, alay komandiri, HHQ Baş şturmanı

Aviasiya rəisi

Əlahiddə eskadrilya komandirinin müavini

Əlahiddə eskadrilya komandiri

HHQ attestasiya komissiyası

Aviasiya rəisi

Eskadrilya komandirinin müavini

Eskadrilya komandiri

Alayın attestasiya komissiyası, alay komandiri

Aviasiya rəisi

Əlahiddə eskadrilyanın komandiri

Aviasiya rəisi

Silahlı Qüvvələr növünün attestasiya komissiyası

HHM və HHQ komandanı

Eskadrilya komandiri

Alay komandiri

HHQ attestasiya komissiyası

HHQ rəisi

Böyük şturman, alay paraşüt-desant xidmətinin rəisi

Alay komandiri

HHQ-nin müvafiq xidmətinin rəisi, HHQ attestasiya komissiyası

HHQ rəisi

Alay komandirinin müavini

Alay komandiri

HHQ attestasiya komissiyası

Aviasiya rəisi

Alay komandiri

Aviasiya rəisi

HHM və HHQ Komandanı, Mərkəzi attestasiya komissiyası

Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı

Каталог: system -> files -> legislation
legislation -> Hərbi-həkim ekspertizası haqqında Əsasnamə
legislation -> Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri Qarnizon və qarovul xidmətləri nizamnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında
legislation -> Sosial müavinətlər haqqında
legislation -> Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsi
legislation -> Sosial müavinətlərin, təqaüdlərin və kompensasiyaların təyin olunması üçün təqdim edilən sənədlərin rəsmiləşdirilməsi, baxılması və saxlanılması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında
legislation -> Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında
legislation -> Xəstəlik vərəqələrinin verilməsi və müalicə-sağlamlıq məqsədlərinə ödənişlərin təyin edilməsi və verilməsi qaydalarının təsdiqi haqqında
legislation -> Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında
legislation -> "TƏSDİq ediRƏM" Azərbaycan Respublikası səhiyyə naziri Ə. B.İNsanov


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə