HeydəR ƏLİyev fondu miLLİ yaddaşin keşİYİNDƏ II ciLD


“Qar- daş Azərbaycanın  ən  ağır  günlərində  ikinci  dəfə  yenidən  dövlətə  rəhbər-Yüklə 33.31 Mb.
Pdf просмотр
səhifə3/15
tarix23.12.2016
ölçüsü33.31 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

“Qar-
daş Azərbaycanın  ən  ağır  günlərində  ikinci  dəfə  yenidən  dövlətə  rəhbər-
liyi öz üzərinə götürərək, çox qısa vaxtda ölkəsini çağdaş dünyanın inkişaf 
etmiş dövlətlərindən birinə çevirən böyük siyasi xadim Heydər Əliyevə öz 
ehtiramımı bildirirəm. Onun dövründə qoyulmuş etibarlı təməl üzərində 
Azərbaycanın gələcəkdə daha güclü, müstəqil dövlət olaraq tərəqqi edəcə-
yinə inanıram.
Heydər Əliyevin adı Azərbaycan durduqca, əbədiyyətə qədər Azərbaycanla 
qoşa yaşayacaqdır. Ruhu şad olsun!”  
UNESCO­nun  baş  direktoru  Koiçiro  Matsuura  2005­ci  il  avqustun  24­də 
Heydər Əliyev Fondunda olmuşdur.
Fondun prezidenti, UNESCO­nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əli-
yeva hörmətli qonağı böyük səmimiyyətlə qarşılamışdır. 
UNESCO­nun baş direktoru, onu müşayiət edən nümayəndə heyətinin üzv-
ləri əvvəlcə Fondun sərgi və ekspozisiyası ilə tanış oldular. Qonaqlara Ümum-
milli Liderimizin şəxsi arxivindən götürülmüş və onun fəaliyyətinin ayrı­ayrı 
dövrlərini əhatə edən fotoşəkillər barədə ətraflı məlumatlar verilmişdir. 
UNESCO­nun baş direktoru və nümayəndə heyətinin üzvləri fenomen şəx-
siyyət Heydər Əliyevin həyatının ən müxtəlif məqamlarını əks etdirən və Azər-
baycan tarixinin bütöv bir dövrü barədə geniş təsəvvür yaradan çoxsaylı fotoşə-
killərə, dünyanın tanınmış siyasi xadimlərinin ona bəxş etdikləri hədiyyələrə, 
ulu öndərimiz haqqında kitablara, onun müxtəlif ölkələrin liderləri, elm, mədə-
niyyət və incəsənət xadimləri ilə çəkilmiş şəkillərinə böyük maraqla baxmışlar. 
2005­ci  il  avqustun  31­də  Heydər  Əliyev  Fondunun  prezidenti,  UNES-
CO­nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyeva Türkiyənin Mərmərə Qru
pu Strateji və Sosial Araşdırmalar Vəqfinin sədri Akkan Suverin başçılıq etdiyi 
nümayəndə heyəti ilə görüşmüşdür.
Akkan  Suver  və  nümayəndə  heyətinin  üzvləri  fenomen  şəxsiyyət  Heydər 
Əliyevin həyatının ən müxtəlif məqamlarını əks etdirən və Azərbaycan tarixi-
nin bütöv bir dövrü barədə geniş təsəvvür yaradan çoxsaylı fotoşəkillərə, dün-
yanın tanınmış siyasi xadimlərinin ona bəxş etdikləri hədiyyələrə, ulu öndəri-
miz haqqında kitablara, onun müxtəlif ölkələrin liderləri, elm, mədəniyyət və 
incəsənət xadimləri ilə çəkilmiş şəkillərinə böyük maraqla baxdılar.  
Sonra Fondun prezidenti, UNESCO­nun xoşməramlı səfiri Mehriban Əliyeva 
ilə nümayəndə heyətinin üzvləri arasında görüş oldu. Mehriban xanım qo naq-
ları  salamlayaraq  dedi  ki, Azərbaycan  ilə  Türkiyə  arasındakı  sıx  əməkdaşlıq 
indi demək olar ki, yeni bir mərhələyə qədəm qoyub və sürətlə inkişaf edir.
2004­cü  il  mayın  10­dan  fəaliyyətə  başlayan  Heydər  Əliyev  Fondunun 
vəzifələri,  əsas  məqsədləri  haqqında  ətraflı  məlumat  verən  Mehriban  xanım 

28
bildirdi  ki,  Heydər  Əliyev  tərəfindən  yaradılmış  azərbaycançılıq  fəlsəfəsinin, 
azərbaycançılıq  ideyasının  təbliği,  gələcək  nəsillərə  çatdırılması,  ölkəmizin 
sosial problemlərinin həlli ilə bağlı məsələlər Fondun daim diqqət mərkəzin-
dədir. Fondun vəsaiti hesabına 26 uşaq evi və internat məktəbində əsaslı təmir 
və bərpa işləri aparılmış, uşaqlara vaxtaşırı yardımlar edilmiş, diabet və talas-
semiya  xəstəliyindən  əziyyət  çəkən  uşaqlara  kömək  üçün  xüsusi  proqramlar 
həyata keçirilir. 
Sentyabrın 30­da Finlandiya Respublikasının Prezidenti xanım Tarya Halonen 
Heydər Əliyev Fondunda olmuş və fəxri qonaqlar kitabına ürək sözlərini yazmış-
dır:
 “Heydər Əliyevin xatirəsini yad edən maraqlı sərginizə görə sizə dərin 
minnətdarlığımı bildirirəm. Bu sərgi sizin dövlətinizin formalaşdırılmasına 
həsr olunub və Avropa tarixinin çox maraqlı bir hissəsini əks etdirir”.
2006­cı  il  fevralın  14­də Azərbaycan  Prezidenti  İlham  Əliyev,  “Ukrayna” 
Fondunun  sədri  Leonid  Kuçma  Heydər  Əliyev  Fondunda  olmuş  və  fəxri  qo­
naqlar  kitabına  ürək  sözlərini  yazmışdır: 
“Bu  dahi  insanın,  Ukraynanın 
böyük dostunun xatirəsinin qarşısında baş əyirəm. Onun məni özünə dost 
saymasından  həmişə  qürur  duymuşam.  Onun  işləri  gözəl  ölkədə  – Azər-
baycanda davam etdirilir”. 
2006­cı il fevralın 22­də Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin 
Heydər Əliyev Fondunda olmuş və fəxri qonaqlar kitabına ürək sözlərini yaz­
mışdır: 
“Heydər  Əliyev  Fondunun  fəaliyyəti  ilə  böyük  maraqla  tanış 
oldum. Fond Azərbaycan xalqının görkəmli oğlunun xatirəsini nəinki ya-
şadır,  həm  də  mühüm  istiqamətlərdən  birində  onun  işini  davam  etdirir, 
insanlara ən müxtəlif humanitar sahələrdə - təhsil, səhiyyə və s. sahələrdə 
kömək göstərir”.
2006­cı il aprelin 5­də Türkiyə Prezidenti Əhməd Necdət Sezər Heydər 
Əliyev Fondunda olmuş və fəxri qonaqlar kitabına ürək sözlərini yaz mışdır: 
“Azərbaycanın  böyük  öndəri,  əziz  dostum,  mərhum  Cüm hurbaşqanı 
Heydər  Əliyevin  adına  qurulan  bu  önəmli  məbədgahı  zi yarətimdən 
məmnunam. 
Azərbaycan  dövlətinin  dünyada  öz  layiqli  yerini  tutması  üçün  atdığı 
addımlar onu həmişə yaşadacaqdır. 
Çağdaş Azərbaycanın indi mühüm inkişafa nail olduğunu görməkdən 
qürur duyuram. 
Bu nailiyyətlərin əldə edilməsində Heydər Əliyev Fondunun və onun 
rəhbəri  Mehriban  xanım  Əliyevanın  apardığı  böyük  işlərdə  uğurlar 
diləyirəm.” 
2007­ci  il  noyabrın  18­də  Türkiyənin  9­cu  Prezidenti  Süleyman  Də mi­
rəl  Heydər  Əliyev  Fondunda  olmuş  və  fəxri  qonaqlar  kitabına  ürək  sözlə-

29
rini  yazmışdır:
  “Azərbaycanın  dəyərli  Cümhurbaşqanı,  türk  dünyasının 
ulduz liderlərindən biri, türkün böyük övladı, əziz dostum və qardaşım 
mərhum  Heydər  Əliyevin  muzeyi Azərbaycan  xalqının  qədirbilənliyinin 
möhtəşəm  bir  göstəricisidir.  Çox  şad  oldum.  O  böyük  dövlət  adamının 
əbədiyyətə  qədər  yaşayacağına  inanıram.  Xatirəsi  türk  millətinin  dərin 
qəlbindədir. Xatirəsini sayğı ilə anıram. Allah rəhmət eləsin. Rahat uyu, 
əziz qardaşım. Gözəl ölkən və bütün türk dünyası səni sevir və sayır”.
Bununla  yanaşı,  2004­cü  il  sentyabrın  18­də  maestro  Mstislav  Rostropo­
viç, oktyabrın 23­də Çin Xalq Respublikasının Xarici İşlər naziri Li Çjaosin, 
noyabrın 11­də Sankt­Peterburqun qubernatoru Valentina Matviyenko, noyab-
rın 26­da BMT­nin Qaçqınlar üzrə Ali komissarı Ruud Lubbers, 2005­ci il mar-
tın 4­də Gürcüstanın Baş naziri Zurab Noğaideli, martın 4­də görkəmli gürcü 
rejissoru,  Böyük  Vətən  müharibəsi  haqqında  ən  yaxşı  filmlərdən  birinin  – 
“Əsgər atası” filminin müəllifi Rezo Çxeidze, aprelin 7­də Yunanıstanın Turizm 
naziri Dimitris Avramopulos, mayın 24­də Qazaxıstan Respublikasının Prezi-
denti Nursultan Nazarbayev, sentyabrın 14­də Moskvanın və Bütün Rusiyanın 
Patriarxı  II Aleksi,  oktyabrın  4­də  Latviya  Respublikasının  Prezidenti  xanım 
Vayra Vike­Freyberqa, 2006­cı il fevralın 13­də ABŞ­ın Aparıcı Yəhudi Təşki-
latları Sədrləri Konfransının nümayəndə heyəti, martın 3­də Ümumdünya Əqli 
Mülkiyyət Təşkilatının nümayəndə heyəti, martın 4­də Azərbaycanın Olimpiya, 
Dünya və Avropa çempionları, idman veteranları, aprelin 11­də MDB ölkələri 
Yəhudi  İcmaları  Federasiyasının  prezidenti  Lev  Levayevin  rəhbərlik  etdiyi 
nümayəndə heyəti, aprelin 25­də Dünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Li 
Yonq Vuk, mayın 26­da BMT­nin Qadınlar üçün İnkişaf Fondunun (UNİFEM) 
icraçı direktoru xanım Noelin Heyzer, mayın 31­də Səudiyyə Ərəbistanı Kral-
lığının  Gənclərə  Qayğı  Baş  Sədrliyinin  birinci  vitse­prezidenti  şahzadə  Əmir 
Nəvvaf bin Feysəl bin Fəhd bin Əbdüləziz, iyunun 11­də Litva Prezidenti Val-
das Adamkus və xanımı Alma Adamkiene, iyunun 30­da Böyük Britaniya kral 
ailəsinin  üzvü, York  hersoqu,  şahzadə  Endryu,  avqustun  23­də  Dövlət  naziri 
Mehmet  Ali  Şahin,  İordaniyanın  Kralı  əlahəzrət  II  Abdulla,  sentyabrın  8­də 
Ukrayna Prezidenti Viktor Yuşşenko, oktyabrın 12­də Rumıniya Prezidenti Tra-
yan Besesku, noyabrın 10­da Polşa Senatının sədri Boqdan Boruseviç, noyab-
rın  24­də  Bolqarıstan  Parlamentinin  –  Xalq  Məclisinin  sədri  Georgi  Pirinski, 
dekabrın 1­də Böyük Britaniya parlamenti Lordlar palatasının üzvü baronessa 
Okahoyn,  dekabrın  4­də  Rusiya  Federasiyası  hökumətinin  sədri  Mixail  Frad-
kov, 2007­ci il fevralın 6­da Boinq­Mülki Aviasiya təyyarələri” şirkətinin pre-
zidenti  və  baş  icraçı  direktoru  Skott  Karson,  fevralın  22­də  Moldovanın  Baş 
naziri Vasile Tarlev, martın 7­də Türkiyənin Quru Qoşunları komandanı, ordu 
generalı İlker Başbuğ, martın 9­da Türkiyə Respublikası Baş nazirinin xanımı 
Əminə  Ərdoğan,  martın  28­də  Rusiya  Federal  Məclisi  Federasiya  Şurası-

30
nın sədri Sergey Mironov, martın 30­da Polşa Prezidenti Lex Kaçinski, apre-
lin 8­də Avropa Olimpiya Komitəsinin prezidenti Patrik Hikey, aprelin 30­da 
Dağıstan  Respublikasının  Prezidenti  Muxu  Əliyev,  mayın  3­də  Belarus  Res-
publikasının Prezidenti Aleksandr Lukaşenko, mayın 11­də Türkiyənin Kons-
titusiya Məhkəməsinin sədri xanım Tülay Tuğcu, mayın 21­də Fransa Senatı-
nın  Qafqaz  dostluq  qrupunun  rəhbəri,  senator Ambruaz  Düpon,  mayın  24­də 
Moskva Dövlət Universitetinin rektoru, Avrasiya Universitetləri Assosiasiyası-
nın prezidenti, akademik Viktor Sadovniçi, mayın 29­da Luvr muzeyinin direk-
toru Anri Luaret, iyunun 8­də Litvanın Mədəniyyət naziri Yonas Yuças, avqus-
tun 13­də Tacikistan Prezidenti Emoməli Rəhmon, avqustun 21­də İran İslam 
Respublikasının  Prezidenti  Mahmud  Əhmədinejad,  avqustun  31­də  Rusiya 
Federasiyası hökuməti Aparatının rəhbəri – hökumət sədrinin müavini Sergey 
Narışkin, sentyabrın 10­da məşhur memar xanım Zaha Hadid, oktyabrın 2­də 
Xorvatiya Prezidenti Stepan Mesiç, oktyabrın 31­də İran İslam Respublikasının 
vitse­prezidenti,  Milli  Gənclər Təşkilatının  rəhbəri  höccətülislam  Əli  Əkbəri, 
noyabrın  1­də  Qətər  Əmirinin  xanımı,  Qətər  Elm  və  Mədəniyyət  Fondunun 
prezidenti Şeyxa Moza bint Nasir əl­Misnəd, noyabrın 6­da Türkiyə Prezidenti 
Abdullah Gül, 2008­ci il yanvarın 11­də Gürcüstan Prezidenti Mixail Saakaş-
vilinin xanımı Sandra Elizabet Rulofs, fevralın 6­da Koreya Respublikası Baş 
nazirinin müavini, təhsil və insan ehtiyatları naziri Kim Sin, Beynəlxalq Olim-
piya Komitəsinin prezidenti Jak Roqq, martın 7­də Vatikanın dövlət katibi, kar-
dinal Tarçizio Bertone, martın 18­də Avropa İnformasiya Agentlikləri Alyansı-
nın (EANA) büro üzvü, Macarıstan İnformasiya Agentliyinin (MTİ) prezidenti 
Matyas Vins, mayın 6­da İordaniya Kralı əlahəzrət II Abdullahın xanımı Ra­
niya, mayın 12­də İsveçrə Konfederasiyasının Prezidenti Paskal Kuşpen, mayın 
20­də Türkmənistan  Prezidenti  Qurbanqulu  Berdiməhəmmədov,  mayın  29­da 
Çexiya  parlamenti  Deputatlar  Palatasının  elm,  təhsil,  mədəniyyət,  gənclər  və 
idman  komitəsinin  üzvü  Peter  Plevan,  iyulun  3­də  Rusiya  Prezidenti  Dmitri 
Medvedev,  iyulun  9­da  Pakistan  Senatının  xarici  əlaqələr  daimi  komitəsinin 
sədri Müşahid Hüseyn Səid, sentyabrın 12­də Özbəkistan Prezidenti İslam Kəri-
mov,  18­də  İsveç  Krallığının  məşğulluq  naziri  Sven  Otto  Littori,  2009­cu  il 
yanvarın 13­də Estoniya Prezidenti Toomas Hendrik İlves, martın 30­da Bel-
çika  Krallığı  senatının  qadın  və  kişi  hüquqlarının  bərabərliyi  üzrə  məsləhət 
şurasının sədri, senator xanım Dominique Tilmans, aprelin 3­də Yeniyetmələ-
rin Beynəlxalq Elm Olimpiadasının prezidenti Masno Gintinq, aprelin 8­də Lit-
vanın Xarici İşlər naziri Viqaudas Uşatskas, aprelin 9­da Ukrayna Prezidenti-
nin xanımı Katerina Yuşşenko, mayın 13­də Yunanıstanın xarici işlər nazirinin 
müavini  Miltiadis Varvitsiotis,  mayın  14­də Türkiyə Ali  Məhkəməsinin  sədri 

31
Hasan Gerçəkər, iyunun 28­də İsrail Prezidenti Şimon Peres, iyulun 20­də Lon-
don Siti merinin xanımı Lin Luder, avqustun 6­da Rumıniyanın paytaxtı Buxa-
rest şəhərinin 2­ci sektorunun meri Nikolay Ontsyanu, avqustun 10­da Latviya 
Respublikasının  Prezidenti  Valdis  Zatlers  və  xanımı  Lilita  Zatlere,  avqustun 
17­də tanınmış rus yazıçı­publisisti, Rusiya Təbii Elmlər Akademiyasının aka-
demiki,  məşhur  “Qarabağ  qan  girdabında”  kitabının  müəllifi,  professor  Yuri 
Pompeyev,  sentyabrın  16­da  Polşanın  keçmiş  birinci  xanımı  İolanta  Kvas-
nevska,  noyabrın  9­da  Sloveniya  Respublikasının  Prezidenti  Danilo  Türk  və 
xanımı Barbara Mikliç Türk, 2010­cu il fevralın 20­də Ağır atletika üzrə ikiqat 
Olimpiya,  səkkizqat  dünya  və  Avropa  çempionu  Vasiliy  Alekseyev  xanımı 
Olimpiada  Alekseyeva,  aprelin  12­də  Küveyt  Dövlətinin  Gənclər  və  İdman 
məsələləri  üzrə  Dövlət  Komitəsinin  sədri  general  Feysəl  Musaid  Əl­Cəzzafı, 
aprelin  13­də  Qambiyanın  Xarici  İşlər,  beynəlxalq  əməkdaşlıq  və  xaricdəki 
qambiyalılar  üzrə  naziri  Usman  Cammeh,  aprelin  15­də  Estoniyanın  Tallinn 
şəhərinin Kristiyne rayonunun başçısı Mixail Korbun, aprelin 28­də Rusiyanın 
Stavropol vilayətinin qubernatoru Valeri Qayevski, mayın 13­də Serbiya Res-
publikasının Prezidenti Boris Tadiç, İyunun 17­də Vatikanın mədəniyyət üzrə 
Pantifik  Şurasının  prezidenti,  arxiyepiskop  Canfranko  Ravazi,  iyunun  25­də 
İslam İnkişaf Bankı (İİB) Qrupunun prezidenti Əhməd Məhəmməd Əli, dekab-
rın 14­də məşhur fransız aktyoru Jerar Depardye, 2011­ci il martın 2­də Rusiya 
Federasiyası Tatarıstan Respublikasının Prezidenti Rüstəm Minnixanov, apre-
lin 5­də Yunanıstan Respublikasının Prezidenti Karolos Papulyas, mayın 2­də 
Litva  Respublikasının  Prezidenti  xanım  Dalya  Qribauskayte,  mayın  17­də 
Çexiya  Respublikasının  Prezidenti Vatslav  Klaus  və  xanımı  Liviya  Klausova 
Heydər Əliyev Fondunda olmuşlar və Ulu Öndər haqqında fəxri qonaqlar kita-
bına ürək sözlərini yazmışlar.

32
HEYDƏR ƏLİYEV FONDUNUN 
BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏRİ
2005­ci il dekabrın 9­da BMT­nin İnkişaf Proqramı ilə Heydər Əliyev Fon
du arasında saziş imzalanmışdır. 
Fondun  icraçı  direktoru  Anar  Ələkbərov  mərasimi  açaraq  bildirdi  ki,  iki 
qurum  arasında  görmə  qabiliyyətini  itirmiş  və  görmə  qabiliyyəti  zəif  olan 
insanlar üçün informasiya kommunikasiya texnologiyalarına çıxışın təmin edil-
məsinə dair əməkdaşlıq sazişi və layihə sənədi imzalanacaqdır. 
Sənədləri Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, UNESCO­nun xoşməramlı 
səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyeva və BMT­nin Azərbay-
candakı rezident­əlaqələndiricisi Marko Borsotti imzaladılar. 
Mehriban  xanım  Əliyeva  imzalanmış  sənədi  qiymətləndirərək  demişdir: 
“Bu gün Heydər Əliyev Fondu ilə BMT İnkişaf Proqramı arasında çox önəmli 
bir  saziş  imzalandı.  Ölkəmizdə  kor  və  görmə  qabiliyyəti  zəif  olan  insanların 
informasiya kommunikasiya texnologiyalarına çıxışını təmin edən layihə artıq 
həyata keçirilməyə başlanır. Azərbaycanda 320 min əlil insan yaşayır. Onlar-
dan 40 mini kor və görmə qabiliyyəti zəif olan şəxslərdir. Layihə bu insanların 
həyata qoşulmasına, onların informasiya kommunikasiyaları vasitələri ilə bilik 
və məlumat əldə etmək imkanlarının genişləndirilməsinə, onların məşğulluğu-
nun artırılmasına, ümumən bu insanların yaşayış tərzini yaxşılaşdırmağa xid-
mət edəcəkdir. Bu saziş Heydər Əliyev Fondu ilə BMT­nin İnkişaf Proqramı 
arasında əməkdaşlığın ilk təməlidir. Heydər Əliyev Fondu yaradıldığı ilk gün-
dən  cəmiyyətimizin  ən  zəif  təbəqələrinə  böyük  diqqət  və  qayğı  ilə  yanaşır. 
Artıq bu gün hamıya tanış olan fəaliyyətimiz bunu sübut edir. “Diabetli uşaq-
lara  ən  yüksək  qayğı”,  “Talassemiyasız  həyat”,  “Yeniləşən Azərbaycana  yeni 
məktəblər”, “Uşaq evi və internat məktəblərinin inkişafı” proqramları qısa bir 
zamanda həyata keçirilmişdir və nəticədə minlərlə insana yardım göstərilmiş, 
kimsəsiz uşaqlara qayğı artırılmış, mühüm sosial problemlər həllini tapmışdır. 
Məhz bu fəaliyyətinə görə Heydər Əliyev Fondu Azərbaycanda böyük hörmətə 
malik olan və ölkənin ictimai həyatında mühüm rol oynayan bir qurumdur. 
Bu  gün  Heydər  Əliyev  Fondu  beynəlxalq  səhnəyə  çıxır.  Dünyanın  ən 
mötəbər,  ən  nüfuzlu  təşkilatı  olan  Birləşmiş  Millətlər  Təşkilatı  ilə  birgə 
fəaliyyətə başlayır. Mən əminəm ki, bu gün başladığımız layihə çox böyük 
uğurla nəticələnəcək, əldə olunan təcrübə kor və görmə qabiliyyəti zəif olan 
insanların imkanlarını genişləndirmək üçün hazırlanan yeni strategiyaya yar-
dım göstərəcəkdir”. 
BMT­nin  Azərbaycandakı  rezident­əlaqələndiricisi  cənab  Marko  Borsotti 
çıxış edərək demişdir: “Mənə elə gəlir ki, bu gün BMT­də çalışan hər bir mütə­

33
xəssis,  əməkdaş  üçün  çox  əlamətdar  gündür.  Çünki  BMT  olaraq  biz  Heydər 
Əliyev Fondu ilə birgə çox önəmli bir addım atdıq. Bunun nəticəsində kor və 
görmə qabiliyyəti zəif olan insanlara lazımi xidmətlər göstəriləcəkdir. Bir çox 
ölkələrdə  rəqəmsal  fərqin  aradan  qaldırılmasından  ötrü  müxtəlif  tədbirlərin 
həyata keçirilməsi BMT­nin İnkişaf Proqramı üçün mühüm bir məsələdir. Bu 
məsələyə əvvəlcə hörmətli şəxsiyyət Heydər Əliyev, daha sonra isə cənab Pre-
zident İlham Əliyev tərəfindən göstərilən maraq bizim üçün çox mühüm oldu. 
Azərbaycanın Tunisdə keçirilən son konfransdakı iştirakı isə onun bu sahəyə 
marağının nə qədər böyük olmasına bir sübut idi. Burada əsas məqsəd və əsas 
yekun  ondan  ibarət  idi  ki,  bu  cür  inkişaf  edən  ölkə  üçün  heç  kəs  diqqətdən 
kənarda qalmamalıdır. Bu layihənin həyata keçirilməsi təkcə Azərbaycana xid-
mət etməyəcək, həm də digər ölkələrə böyük bir nümunə olacaqdır. Mən tam 
əminəm ki, bu layihə çox səmərəli olacaq, müsbət nəticələrini verəcək və biz 
növbəti istiqamətlərdə əlaqələrimizi, əməkdaşlığımızı möhkəmləndirəcəyik”. 
İmzalanan  saziş  layihələri  BMT­nin  “Minilliyin  Bəyannaməsi”ndə  döv-
lət və hökumət başçıları tərəfindən yeni texnologiyaların, xüsusilə informasi-
ya­kommunikasiya texnologiyalarının (İKT) hamı üçün təmin olunması barədə 
götürülmüş öhdəliyə və Azərbaycan hökumətinin İKT üzrə Milli Strategiyasına 
uyğun hazırlanmışdır. Bu layihə üç mərhələdə həyata keçiriləcəkdir. İlk mər-
hələ kor və görmə qabiliyyəti zəif olan insanların İKT­yə ehtiyaclarını müəy-
yən etmək, onlar üçün rəqəmsal fərqin aradan qaldırılması üzrə ayrıca proqram 
layihəsi  hazırlamaqdan  ibarətdir.  Bu  məqsədlə  sorğular,  müzakirələr  keçiril-
məli,  təcrübə  mübadiləsi  aparılmalı,  alınacaq  avadanlığın  növləri  müəyyən 
edilməlidir. İkinci mərhələdə kor və görmə qabiliyyəti zəif olan uşaqlar üçün 
internat məktəbində model İKT sinfinin yaradılması istiqamətində işlər aparı-
lacaqdır. Burada kompüter avadanlığının alınıb quraşdırılması, proqram təmi-
natının lokallaşdırılması, internetə çıxışın təmin edilməsi və xüsusi tədris­təlim 
proqramlarının hazırlanması başlıca vəzifələr olacaqdır. 
Audiokitabxanaların  hazırlanması,  təlim  mərkəzlərinin  yaradılması,  kitab­
xana fondunun audioformata çevrilməsi üçün səsyazma studiyasının qurulması, 
bu studiyanın yardımı ilə mövcud kitabxanalarda Brayl şriftli və audiokitabla-
rın bərpası, internetə çıxış, informasiya texnologiya əsaslı təlim kursları, inter-
netdə informasiyanın tapılması, əldə edilməsi kimi xidmətləri təmin edən kom-
püter  mərkəzinin  yaradılması,  təlim  kurslarında  dərs  deyəcək  müəllimlərin, 
təlimçilərin hazırlığı üçüncü mərhələdə həyata keçiriləcəkdir. 
Səkkiz ay müddətində həyata keçiriləcək layihənin ümumi dəyəri 418 min 
ABŞ dolları təşkil etmişdir. 
2006­cı il fevralın 1­də Heydər Əliyev Fondunda Rusiyanın “Puşkin kitab­
xanası” Fondundan kitabların hədiyyə edilməsi mərasimi keçirilmişdir. 

34
“Пушкинская библиотека” Fondunun baş direktoru Mariya Vedenyapina 
səmimi  sözlərə  görə  Mehriban  xanım  Əliyevaya  təşəkkür  edərək  demişdir: 
“Mən həqiqətən hesab edirəm ki, kitab ən yaxşı hədiyyədir, çünki “Puşkins-
kaya biblioteka” Fondu, ilk növbədə, kitablar və kitabxanalarla işləyir. İkin-
cisi, demək istərdim ki, ölkələr arasında münasibətlərdə kitab ən xeyirxah və 
etibarlı səfirdir. Ona görə mənə çox xoşdur ki, məhz bugünkü hadisə – “Пуш­
кинская  библиотека”  Fondunun  Heydər  Əliyev  Fonduna  kitablar  hədiyyə 
etməsi Azərbaycanda Rusiya ilinin açılışının başlanğıcı olacaqdır. Həqiqətən 
hesab edirəm ki, ən başlıcası, ən vacibi və faydalısı bir­birimizə olan marağı 
itirməməkdir. Əgər bu meyar varsa, əgər tələbələrə və müəllimlərə rus dilində 
ədəbiyyat  lazımdırsa,  biz  onlara  həvəslə  kömək  edirik.  Əslində,  bu,  yardım 
deyil, birgə layihədir. 
Mən  “Пушкинская  библиотека”  Fondu  haqqında  bir  neçə  kəlmə  demək 
istərdim, çünki burada məndən soruşurlar ki, Sankt­Peterburqdakı Puşkin evinə 
bizim  hansı  aidiyyətimiz  var.  Biz  Puşkin  evi  deyilik,  baxmayaraq  ki,  onunla 
çox yaxşı və sıx əməkdaşlıq edirik. “Пушкинская библиотека” Fondunun əsas 
qayğısı kəndlərdəki, məktəblərdəki kiçik kitabxanalarından başlayaraq, federal 
və  ali  məktəb  kitabxanalarınadək  Rusiya  kitabxanalarıdır.  Biz  fondları  kom­
plektləşdirir,  həm  universitet  kitabxanaları,  həm  də  kütləvi  kitabxanalar  üçün 
müxtəlif tipli kataloqlar buraxırıq. Eyni zamanda kitabxana işinin dəstəklənmə-
sinə yönəldilmiş müxtəlif sosial layihələr həyata keçiririk, bu isə mahiyyət eti-
barilə elmin, təhsilin, mədəniyyətin dəstəklənməsi deməkdir. Odur ki, biz artıq 
federal hökumət tərəfindən də dəstəklənən ayrıca böyük layihə həyata keçiririk. 
Bu, “Kənd kitabxanaları” layihəsidir. Cari ildən həqiqətən böyük problemləri 
olan  məktəb  kitabxanalarının  komplektləşdirilməsinin  yenidən  qurulmasına 
dair  təzə  layihənin  gerçəkləşdirilməsinə  başlamışıq.  Doğrudan  da,  əvvəllər 
deyirdik ki, biz ən çox mütaliə edən millətik, kitab ən yaxşı hədiyyədir. Ancaq 
hazırda, yeni informasiya texnologiyalarının dünyanı fəth etdiyi dövrdə, təəssüf 
ki, kitab nüfuzunu itirir. 
Başqa  bir  proqramımız  –  mütaliənin  dəstəklənməsinə  və  genişləndirilmə-
sinə yönəldilmiş “Mütaliə edən Rusiya” proqramıdır. Biz bunu əsas layihəmiz 
sayırıq, çünki həqiqətən, kitabsız savadlı nəsil tərbiyə etmək olmaz. Ona görə 
də çox ümid edirəm ki, bugünkü tədbir ölkələrimizin rifahı naminə, başlıcası 
isə,  uşaqlarımızın  həqiqətən  savadlı,  mədəni  böyüməsi  və  bizim  onlarla  fəxr 
edə bilməyimiz naminə əməkdaşlığın möhkəm bünövrəsini qoyacaqdır”. 
Mehriban  xanım  Əliyeva  hədiyyə  olunan  kitablara  baxmış  və  qonaq-
ları da Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyətə başladığı dövrdən nəşr etdirdiyi 
kitablarla tanış etmişdir. 
Mehriban xanım Əliyeva 2007­ci il aprelin 27­də İSESCO­nun Baş direk-
toru Əbdüləziz bin Osman əl­Tüveycri ilə görüşmüşdür.

35
Mehriban  xanım  51  müsəlman  dövlətinin  təmsil  olunduğu  nüfuzlu  bey-
nəlxalq mədəni­humanitar qurum olan İslam Ölkələri Elm, Təhsil və Mədəniy-
yət Təşkilatının – İSESCO­nun rəhbərini salamlayaraq, onun yenidən Azərbay-
cana gəlməsindən məmnunluğunu söyləmişdir. Dövlətimizin yüksək mükafatı 
–  “Şöhrət”  ordeni  ilə  təltif  edilməsi  münasibətilə  Baş  direktoru  təbrik  edən 
Mehriban  xanım  Əliyeva  özünün  də  xoşməramlı  səfiri  olduğu  İSESCO­nun 
dünyada  nüfuzunun  getdikcə  artmasından,  islam  ölkələrində  gördüyü  geniş-
miqyaslı işlərdən qürur duyduğunu bildirdi.
İSESCO­nun Baş direktoru Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşü-
nün böyük təsir bağışladığını, rəhbərlik etdiyi təşkilatın ölkəmizlə əməkdaşlığa 
xüsusi önəm verdiyini, Heydər Əliyev Fondu ilə əlaqələrin genişlənməsindən 
məmnunluğunu vurğuladı. Fondun elm, təhsil, mədəniyyət və digər sahələrdə 
həyata  keçirdiyi  layihələri  yüksək  qiymətləndirən  Əbdüləziz  bin  Osman  əl­ 
Tüveycri İSESCO­nun ilk qadın xoşməramlı səfiri kimi Mehriban xanımın bu 
şərəfli missiyanın yerinə yetirilməsində şəxsi nümunə göstərdiyini bildirmişdir.
Mehriban xanım Əliyeva və Əbdüləziz bin Osman əl­Tüveycri Heydər Əliyev 
Fondu  ilə  İSESCO  arasında  əməkdaşlıq  haqqında  Protokol  imzalamışlar.  5  il 
müddətinə əməkdaşlığın əsas prinsiplərini tənzimləyən Protokol elm, mədəniy-
yət, təhsil sahəsində əlaqələrin inkişafını, birgə layihələrin işlənib həyata keçi-
rilməsini, fəaliyyətin əlaqələndirilməsini nəzərdə tutmuşdur.
2007­ci  il  mayın  31­də  Heydər  Əliyev  Fondunun  prezidenti,  UNES-
CO­nun  və  İSESCO­nun  xoşməramlı  səfiri,  Milli  Məclisin  deputatı  Mehri-
ban  xanım  Əliyeva  MDB  Yəhudi  İcmaları  Federasiyasının  və  “Or­Avner” 
Beynəlxalq Fondunun prezidenti Lev Levayevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə 
heyəti ilə görüşmüşdür.
Mehriban xanım qonaqlara Heydər Əliyev Fondunun yaranma tarixi, məq­
sədləri,  fəaliyyəti  barədə  məlumat  verdi.  Bildirdi  ki,  Fond  yarandığı  vaxtdan 
Azərbaycanın  mədəniyyəti  və  tarixinin  geniş  təbliği,  əhalinin  sağlamlığının 
mühafizəsi, ekoloji mühitin sağlamlaşdırılması, informasiya texnologiyalarının 
tətbiqi, sosial problemlərin həlli ilə əlaqədar bir sıra genişmiqyaslı layihələr hə­
yata keçirmişdir. Son iki ildə respublikanın bütün regionlarında, ən ucqar kənd-
lərdə Fondun təşəbbüsü ilə 200­ə yaxın müasir tipli məktəb tikilib istifadəyə 
verilmiş,  bütün  lazımi  avadanlıqla  təmin  edilmişdir.  Beynəlxalq  təşkilatlarla 
sıx əməkdaşlıq edən Fond BMT­nin İnkişaf Fondu ilə birlikdə “Kor və görmə 
qabiliyyəti zəif olan insanların İnformasiya Texnologiyalarına çıxışının təmin 
edilməsinə dair” layihəni uğurla başa çatdırmışdır. Ötən il Latın Mədəniyyəti 
Akademiyası və Vaşinqton Elmlər Akademiyası ilə birgə keçirilən konfranslar 
da səmərəli olmuşdur. Fond Pakistanın zəlzələdən zərər çəkmiş Müzəffərabad 
şəhərində qızlar üçün müasir təhsil kompleksi inşa etməklə yanaşı, Fransanın 
Versal sarayında və parkında iki abidənin də bərpa işlərini aparır. Fondun “Dini 

36
tolerantlığın ünvanı – Azərbaycan” layihəsi çərçivəsində Bakıda Pravoslav kil-
səsinin, məscidlərin yenidən qurulması başa çatdırılmışdır.
Mehriban xanım Əliyeva dünyanın ən inkişaf etmiş xalqlarından biri olan 
yəhudilərin  Azərbaycanda  qədim  tarix  və  mədəniyyətinin  mövcudluğunu 
xatırladaraq, yəhudi uşaqları üçün təməli qoyulan təhsil mərkəzinin inşasının 
da ölkəmizdə tolerantlığın yeni bir təzahürü olduğunu bildirdi. Bundan əvvəl 
də dünya yəhudilərinin nüfuzlu təşkilatları ilə Fond arasında əlaqə yaradıldı-
ğını bildirdi, “Or­Avner” Beynəlxalq Fondu ilə əməkdaşlığın da səmərəli ola-
cağını söyləmişdir.
Lev  Levayev Azərbaycan  Prezidenti  ilə  görüşlərinin  qəlbində  silinməz  iz 
qoyduğunu bildirmiş və Mehriban xanımın rəhbərlik etdiyi Fondun ölkə daxi-
lində və xaricdə kifayət qədər nüfuzlu bir qurum kimi tanındığını, qəbul edildi-
yini vurğuladı. O, rəhbərlik etdiyi qurumun Heydər Əliyev Fondu ilə əməkdaş-
lığa xüsusi əhəmiyyət verdiyini söyləmişdir.
Heydər Əliyev Fondu ilə “Or­Avner” Fondu arasında 3 il müddətində təh-
sil,  səhiyyə,  mədəniyyət,  sosial  təyinatlı  obyektlərin  tikintisi,  yenidən  qurul-
ması, maddi təchizatı sahəsində əməkdaşlığı nəzərdə tutan saziş imzalanmışdır. 
Lev Levayev Azər TAC­ın müxbirinə müsahibəsində qeyd etmişdir ki, gör­
kəmli siyasi xadim Heydər Əliyevin adını daşıyan Fondun fəaliyyətini yüksək 
qiymətləndirirəm, Bakıda təməli qoyulan yəhudi təhsil mərkəzinin xalqlarımız 
arasında  dostluq  münasibətlərinin  inkişafına  səmərəli  kömək  göstərəcəyinə 
inanır və imzalanan sazişin real nəticələri olacağına əminəm. O, əlavə etdi ki, 
rəhbərlik etdiyi qurum 1992­ci ildə yaradılmışdır, Rusiyada fəaliyyət göstərir. 
Heydər Əliyev Fondu kimi genişmiqyaslı layihələr həyata keçirməsə də, MDB 
ölkələrində xeyli sayda təhsil kompleksi inşa etmiş, səhiyyə və sosial yönümlü 
layihələri reallaşdırmışdır. 
2007­ci il iyunun 18­də Heydər Əliyev Fondunda BMT­nin Təhsil, Elm və 
Mədəniyyət Məsələləri Təşkilatı – UNESCO, Azərbaycan Hökuməti və Hey-
dər Əliyev Fondu arasında ölkəmizdə peşə təhsilinin inkişafını nəzərdə tutan 
layihənin icra planına dair saziş imzalanmışdır.
UNESCO və İSESCO­nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Meh-
riban  xanım  Əliyeva  rəhbərlik  etdiyi  Fondun  təhsil  sahəsinə  xüsusi  əhəmiy-
yət verdiyini, bu istiqamətdə bir sıra layihələr həyata keçirdiyini bildirmişdir. 
Bundan əvvəl BMT və UNESCO ilə əməkdaşlıq çərçivəsində birgə layihələrin 
uğurla yerinə yetirildiyini vurğulayan Azərbaycanın birinci xanımı, ölkəmizdə 
peşə  təhsilinin  inkişafını  dəstəkləməyi  nəzərdə  tutan  layihənin  əhəmiyyətini 
qeyd  etmiş,  imzalanacaq  sazişin  də  uğurla  reallaşacağına  inandığını  söylə-
mişdir. 2005­ci il avqustun 24­də “Gülüstan” sarayında keçirilən “UNESCO­ 
Azərbaycan:  gələcəyə  körpü”  mövzusunda  konfransda  UNESCO­nun  Baş 
di rektoru Koiçiro Matsuuranın da iştirak etdiyini, tədbirdə Azərbaycanın təh-

37
sil  sistemində  aparılan  islahatlardan  söhbət  getdiyini, Avropa  təhsil  sisteminə 
inteqrasiya və digər məsələlərin müzakirə olunduğunu, birgə memorandum im­
zalandığını  xatırlatmışdır.  Mehriban  xanım  Əliyeva  demişdir  ki,  gələn  ilin 
yayında ölkəmiz UNESCO ilə birlikdə təşkil olunacaq “Təhsil hamı üçün” 
konfransına ev sahibliyi edəcəkdir. Konfransın keçirildiyi günlərdə UNES-
CO­nun Baş direktorunun iştirakı ilə Bakıda Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin 
açılışı da olacaqdır.
UNESCO­nun Moskva ofisinin baş direktoru Dendev Badarç Heydər Əli-
yev  Fondunun  və  onun  prezidenti  Mehriban  xanımın  genişmiqyaslı  ictimai, 
xeyriyyəçilik  fəaliyyətinin  nüfuzlu  beynəlxalq  qurumlar  tərəfindən  yüksək 
dəyərləndirildiyini vurğulayaraq, yeni əməkdaşlığın da səmərəli nəticələr verə-
cəyinə əminliyini söyləmişdir.
Heydər  Əliyev  Fondunun  təşəbbüsü  ilə Azərbaycanda  xüsusi  qayğıya  eh­
tiyacı  olan  uşaqlar  üçün  reabilitasiya  mərkəzi  tikilməsi  ilə  bağlı  2007­ci  il 
noyabrın  5­də  Heydər  Əliyev  Fondunun  prezidenti,  UNESCO­nun  və  İSES-
CO­nun  xoşməramlı  səfiri,  Milli  Məclisin  deputatı  Mehriban  xanım  Əliyeva 
layihənin  maliyyə  dəstəyini  öz  üzərinə  götürən  Rusiyanın  “Uralsib”  maliyyə 
korporasiyasının nümayəndələri ilə görüşmüşdür.
Mehriban xanım Əliyeva Fondun fəaliyyəti barədə danışaraq demişdir ki, 
onun əsas məqsədi görkəmli siyasi xadim Heydər Əliyevin zəngin irsini öyrən-
mək  və  təbliğ  etməkdən,  Azərbaycanın  sosial­iqtisadi,  mədəni  tərəqqisinə 
yö nəl
 
miş genişmiqyaslı fəaliyyəti barədə gələcək nəsillərdə, xarici qonaqlarda 
əyani təsəvvür yaratmaqdan, ölkəmizin mədəniyyəti və tarixinin geniş təbliği 
ilə  əlaqədar  aparılan  işlərə  kömək  göstərməkdən  ibarətdir.  Bildirilmişdir  ki, 
Heydər  Əliyev  Fondu  təhsil,  səhiyyə  və  digər  sahələrdə  irimiqyaslı  layihələr 
həyata  keçirir,  UNESCO  və  İSESCO  ilə  sıx  əməkdaşlıq  edir.  Eyni  zamanda 
Meh riban  xanım Azərbaycanda  hələ  də  xüsusi  qayğıya  ehtiyac  duyan  çoxlu 
sayda uşaqların olduğunu təəssüflə vurğulamışdır.
2008­ci  il  yanvarın  16­da  Heydər  Əliyev  Fondu,  BMT­nin  Əhali  Fondu 
(UNFPA) və Azərbaycanın Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Ko­
mitəsi arasında “XXI əsrdə qadınlara qarşı zorakılıq əleyhinə” birgə la yi həyə 
dair sənədlərin imzalanma mərasimi olmuşdur.
Heydər  Əliyev  Fondunun  prezidenti,  UNESCO  və  İSESCO­nun  xoşmə-
ramlı  səfiri,  Milli  Məclisin  deputatı  Mehriban  xanım  Əliyeva  imzalanmış 
sənədi bu cür qiymətləndirmişdir: “Bildiyiniz kimi, Heydər Əliyev Fondu qısa 
bir zamanda ölkəmizdə böyük hörmətə malik olan təşkilata çevrilibdir. Əlbəttə, 
bu hörmət və dəstək Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyəti ilə qazanılıbdır. Hey-
dər Əliyev Fondu ölkəmizdə elmin, təhsilin, mədəniyyətin inkişafı naminə, so­
sial problemlərin həlli naminə çox fəal işlər görür, bir sıra irimiqyaslı humani-
tar layihələr həyata keçirir.

38
Yəqin ki, siz bilirsiniz, “Yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb” layihəsi çər-
çivəsində Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə ölkədə 200 yeni məktəb inşa 
olunmuş, ən müasir avadanlıqla təmin edilmişdir. Heydər Əliyev Fondunun bu 
təşəbbüsü  dövlət  tərəfindən  dəstəklənib  və  3  il  ərzində  ölkəmizdə  1300  yeni 
məktəb inşa olunubdur.
“Uşaq evləri və internat məktəblərinin inkişafı proqramı” çərçivəsində ölkə-
mizdə 30 uşaq evi və internat məktəbi əsaslı təmir olunub və bu müəssisələrdə 
yaşayan uşaqların problemlərini biz daim diqqət mərkəzində saxlayırıq.
Səhiyyə  sahəsində  bir  çox  tədbirlər  həyata  keçirilmişdir.  “Talassemiyasız 
həyat” layihəsi çərçivəsində ölkəmizdə böyük Talassemiya Mərkəzi inşa olu-
nur. O da ən müasir avadanlıqla təmin ediləcəkdir. “Diabetli uşaqlara ən yük-
sək  qayğı”  layihəsi  çərçivəsində  ölkəmizdə  diabetdən  əzab  çəkən  14  yaşına 
qədər hər bir uşaq yüksək keyfiyyətli insulinlə təmin olunur.
Bununla  yanaşı,  Heydər  Əliyev  Fondu  beynəlxalq  fəaliyyətini  də  səmərəli 
qurur. Dünyanın ən nüfuzlu beynəlxalq təşkilatları ilə bizim əməkdaşlığımız var.
Mədəniyyət sahəsində UNESCO və İSESCO ilə əməkdaşlıq edirik, BMT­
nin İnkişaf Proqramı ilə biz çox vacib layihə həyata keçirmişik. “Kor və görmə 
qabiliyyəti zəif olan insanların İKT­yə çıxışının təmin edilməsi” adlı bu layihə 
çərçivəsində həmin insanlar üçün Bakıda yeni bir mərkəz inşa olunub, audio 
kitabxana hazırlanıb və ən müasir kompüter avadanlığı alınıbdır.
Bir sözlə, Heydər Əliyev Fondu ölkəmizin ictimai həyatında, sosial prob-
lemlərin  həllində  çox  fəal  iştirak  edir.  Bu  gün  Azərbaycanın  yüksək  sürətlə 
həm iqtisadi, həm sosial inkişafı imkan yaradır ki, hər bir ailənin bütün ehti-
yacları təmin olunsun və hər bir ailə üzvünün hüquqları qorunsun. Ölkəmizdə 
qadınların və uşaqların hüquqlarının qorunması istiqamətində son illər bir sıra 
mühüm tədbirlər həyata keçirilibdir. Xüsusilə Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri 
üzrə Dövlət Komitəsi yaradılıb və o, bu istiqamətdə dövlətin siyasətini həyata 
keçirir. Digər dövlət qurumları – Təhsil Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, Gənclər 
və İdman Nazirliyi bu istiqamətdə proqramlar hazırlayıb həyata keçirirlər.
Çox sevindirici haldır ki, hazırda Azərbaycanın həm siyasi, həm də ictimai 
həyatında qadınların rolu və sayı ildən­ilə artır. Amma bununla yanaşı, qadın-
lara qarşı zorakılıq, ailə zəminində qadınlara, uşaqlara qarşı zorakılıq faktları 
da qeydə alınır və əlbəttə, bu bizdə narahatlıq doğurur. Siz yəqin bilirsiniz ki, 
son  illər  məişət  zəminində  zorakılıq,  ailə  zorakılığı  bütün  dünyada  çox  ciddi 
müzakirə olunur və bir sıra beynəlxalq təşkilatların diqqət mərkəzindədir. Hər 
bir  zorakılıq  –  məişət  zəminində,  ailədə  zorakılıq  insan  hüquqlarının  ciddi 
pozulmasıdır. Nəticədə zərər çəkən insanlar öz hüquq və azadlıqlarından isti-
fadə edə bilmir, öz potensiallarını reallaşdırmağı bacarmırlar.
Biz hamımız yaxşı bilirik ki, Azərbaycan öz zəngin ailə ənənələri ilə seçilən 
bir ölkədir, dünyada tanınan ölkədir. Böyüklərə hörmət, qadınlara, anaya hör-

39
mət,  uşaqlara  qayğı  xalqımızın  ən  gözəl  keyfiyyətlərindən  biridir.  Bu  olan 
halda,  əlbəttə,  hər  hansı  bir  ailədə  qadına  qarşı  zorakılıq  faktı  nəinki  qanun-
lara zidd, hesab edirəm ki, həm də etik normalardan kənar bir hərəkətdir. Bu 
faktları araşdırmaq və problemi aradan qaldırmaq üçün bu gün Heydər Əliyev 
Fondu  Ailə,  Qadın  və  Uşaq  Problemləri  üzrə  Dövlət  Komitəsi  və  BMT­nin 
Əhali Fondu arasında çox vacib bir layihə imzalanır”.
Bildirildi ki, 20 ay müddətində həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan layihə 
Azərbaycanın  bütün  ərazisini  əhatə  edir.  Bakı  şəhəri,  Lənkəran,  Gəncə  və 
Naxçıvan MR bölgələri layihənin icrası üçün mərkəz regionlar kimi seçilmiş-
dir.  Layihənin  əsas  məqsədi  əhalinin  maarifləndirilməsi,  qadın  və  uşaqların 
məişət  zorakılığından  müdafiə  olunması,  ənənəvi  Azərbaycan  ailəsinə  zidd 
olan stereotiplərin aradan qaldırılması, erkən nikahların qarşısının alınması və 
ailədə baş verən zorakılığın uşaqlara təsirinə yol verilməməsidir. Layihə çər-
çivəsində beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi, o cümlədən layihəyə beynəlxalq 
ekspertlərin cəlb edilməsi, əhali arasında insan hüquqları və gender bərabər-
liyi ilə bağlı genişmiqyaslı məlumatlandırma kampaniyasının, regional semi-
narların  təşkili,  müvafiq  çap  məmulatlarının  hazırlanması,  orta  məktəblərdə 
insan alverinə və erkən nikahlara dair maarifləndirmə tədbirlərinin təşkili, küt-
ləvi  informasiya  vasitələrində  maarifləndirmə  xarakterli  proqramların  hazır-
lanması, gender əsaslı zorakılıq qurbanları üçün xidmətlər üzrə strategiyanın 
işlənməsi,  zorakılıqdan  zərər  çəkmiş  şəxslərə  xidmət  göstərən  mütəxəssislər 
üçün  tədris  proqramlarının  hazırlanması  və  təlimlərin  keçirilməsi,  onların 
sosial və psixoloji reabilitasiyasını təmin edən mərkəzlərin şəbəkəsinin yara-
dılması və s. nəzərdə tutulmuşdur.
Layihə çərçivəsində görülən işlər barədə ictimaiyyətin məlumatlandırılması 
üçün ayrıca internet saytı yaradılmışdır.
BMT­nin  Bakıdakı  rezident­əlaqələndiricisi,  UNFPA­nın  Azərbaycandakı 
nümayəndəsi Bruno Pueza qadınlara qarşı zorakılıq məsələlərinə diqqətlə ya­
naşdığına  görə  Heydər  Əliyev  Fondunun  prezidenti  Mehriban  xanıma  təşək-
kür  edərək  demişdir:  “Azərbaycan  iqtisadiyyatının  qeyri­adi  inkişaf  sürəti 
problemlərin həllinə böyük imkanlar açır. 2000­ci ildə bütün dövlət başçıları, 
o cümlədən Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyev tərəfindən 
imzalanmış  Minilliyin  Bəyannaməsinə,  xüsusilə  də  gender  bərabərliyinə  aid 
Minilliyin İnkişaf Məqsədinə dair Azərbaycan Respublikasının üzərinə götür-
düyü öhdəliklərə uyğun olan və İnsan Hüquqlarına dair Ümumi Bəyannamə-
nin 60­cı ildönümü qeyd edildiyi ildə həyata keçirilməyə başlayan layihə Azər-
baycanda qadınların insan hüquqlarının daha da yaxşı müdafiəsi üçün əlverişli 
şərait yaradacaqdır”.
2008­ci  il  yanvarın  25­də  Heydər  Əliyev  Fondu  ilə  ABŞ­ın  “Uşaqların 
Xilası” (Save the Children) təşkilatı arasında Azərbaycanda uşaqlar üçün inki-

40
şafa doğru yönəlmiş səylərin birləşdirilməsini nəzərdə tutan Anlaşma Memo-
randumu imzalanmışdır.
Fondun tarixi və fəaliyyəti ilə tanış olan qonaqlara bildirilmişdir ki, 2004­
cü  ilin  mayında  yaradılmış  Heydər  Əliyev  Fondu Azərbaycanın  ən  tanınmış 
qeyri­hökumət təşkilatıdır. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin xatirəsinə ehti-
ram əlaməti olaraq yaradılmış Fond mədəniyyət, təhsil, sosial həyat, səhiyyə və 
ekologiya sahələrində mühüm layihələr həyata keçirir.
Cef Cakomini imzalanma mərasimindən sonra jurnalistlərə müsahibəsində 
bildirmişdir ki, artıq 15 ildir ki ölkəmizdə fəaliyyət göstərən təşkilatın məqsədi 
qaçqın­köçkün  ailələrindən  olan  və  ehtiyac  içində  yaşayan  uşaqların  sosial 
həyat, səhiyyə, təhsil sahəsində ehtiyaclarını təmin etməkdir. Bu niyyətlə Hey-
dər Əliyev Fondu ilə ilk dəfə əməkdaşlıq edildiyini söyləyən C.Cakomini birgə 
səylərlə bu sahədə irəliləyişə nail olunacağına əminliyini söyləmişdir.
Xatırladaq  ki,  “Uşaqların  Xilası”  dünyanın  40­dan  çox  ölkəsində  ehtiyac 
içində  yaşayan  uşaqların  həyatında  uzunmüddətli  müsbət  dəyişikliklərə  nail 
olmağa çalışan aparıcı beynəlxalq yardım və inkişaf təşkilatıdır.
Heydər  Əliyev  Fondu  ilə  imzalanmış  Anlaşma  memorandumu  uşaqların 
fiziki və psixososial kömək vasitəsilə müdafiəsi, onlara zəruri qayğının göstə-
rilməsi, təhsil almasının təmin edilməsi, sağlamlığı və keyfiyyətli qidalanması 
sahəsində birgə fəaliyyəti nəzərdə tutmuşdur. 
2010­cu il iyulun 12­də Heydər Əliyev Fondu ilə Litvanın Azərbaycan-
dakı səfirliyi arasında humanitar sahədə əməkdaşlığa dair Anlaşma Memo-
randumu imzalanmışdır.
Sənədi Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, 
UNESCO­nun  və  İSESCO­nun  xoşməramlı  səfiri,  Milli  Məclisin  deputatı 
Mehriban xanım Əliyeva və Litvanın Azərbaycandakı səfiri Kestutis Kudz-
manas imzalamışlar.
Mehriban  xanım  Əliyeva  mədəniyyət,  təhsil,  səhiyyə,  hüquq  sahələrini 
əhatə  edən  əməkdaşlığın  rəsmiləşdirilməsindən  məmnunluğunu  bildirmişdir. 
Bununla ikitərəfli əlaqələrin yeni mərhələyə qədəm qoyduğunu deyən Heydər 
Əliyev  Fondunun  prezidenti  sənədin  gələcəkdə  yeni  birgə  layihələrin  həyata 
keçirilməsinə zəmin yaradacağına ümidvar olduğunu söyləmişdir. 
Səfir  Kestutis  Kudzmanas  Heydər  Əliyev  Fondunun  fəaliyyəti  ilə  yaxın-
dan  tanış  olduğunu  bildirərək,  Fondun  gördüyü  işləri,  reallaşdırdığı  mühüm 
layihələri yüksək qiymətləndirmişdir.
Litva səfiri Fondun uşaqlarla bağlı çox mühüm layihələr həyata keçirdiyini 
deyərək, imzalanan memorandumun azərbaycanlı gənclər üçün yeni imkanlar 
açdığını söyləmişdir. Belə ki, memorandum çərçivəsində bu il xüsusi istedada 
malik 20 azərbaycanlı gənc Litvanın aparıcı universitetlərində ödənişsiz əsas-
larla təhsil almaq hüququ qazanacaqdır. 

41

42

43

44

45
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə