HeydəR ƏLİyev fondu miLLİ yaddaşin keşİYİNDƏ II ciLDYüklə 33.31 Mb.
Pdf просмотр
səhifə8/15
tarix23.12.2016
ölçüsü33.31 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15
həmin bəyanat yayılmışdır. O dövr üçün bu, cəsarətli addım idi, xüsusən ona 
görə  ki,  sovet  rəhbərliyi  bu  agentliyi  bağlamağa  və  söz  azadlığını  boğmağa 
çalışırdı. Jurnalistlər riskə gedərək, bəyanatın tam mətnini dərc etmişlər. Hey-
dər Əliyev “İnterfaks” jurnalistlərinin cəsarətini və prinsipiallığını çox yüksək 
qiymətləndirmişdi”.  Bununla  yanaşı,  Leyla  Əliyeva  Heydər  Əliyev  haqqında 
kitab yazmaq niyyətində olduğunu da bildirmişdir. 
2007­ci il dekabr ayının 20­də Moskvada, “Ritts­Karlton” mehmanxanası­
nın  dəbdəbəli  salonunda  Azərbaycandan  və  onun  paytaxtından,  ölkəmizin 
zəngin və qədim mədəniyyətindən, ənənələrindən və müasir nailiyyətlərindən 
söhbət açan “Bakı” jurnalının birinci nömrəsinin təntənəli təqdimatı olmuşdur. 
Moskva elitasının toplaşdığı mərasimdə Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər 
Əliyev Fondunun prezidenti, UNESCO və İSESCO­nun xoşməramlı səfiri, Milli 
Məclisin deputatı Mehriban Əliyeva iştirak etmişdir.
Yeni nəşrin konsepsiyasını jurnalın baş redaktoru və naşiri, Heydər Əliyev 
Fondunun  Rusiya  Federasiyasındakı  nümayəndəliyinin  başçısı  Leyla  Əliyeva 
bu  hadisənin  əhəmiyyətini  belə  qiymətləndirmişdir:  “Biz  heyranlıq  doğuran 
faktların, şəxsi səciyyəli müsahibələrin və qeyri­adi tarixçələrin təqdim olun-
duğu yeni və orijinal mənbə yaradırıq. Bütün bunları qısa “Baku” kəlməsi bir-
ləşdirəcəkdir.  “Baku”  jurnalının  təqdimatı  mənim  üçün  çox  fərəhli,  eyni  za­
manda həyəcan doğuran hadisədir. Çünki biz bu jurnal vasitəsilə şəhərimizin 

116
bütün gözəlliyini və qədimliyini göstərməyə çalışmışıq. Bu gün Bakı iqtisadi 
inkişaf, müasirliklə qovuşmuş milli ənənələr, zəngin mədəni dəyərlər demək-
dir.  Bakı  həmişə  tolerantlığı,  qonaqpərvərliyi  ilə  seçilmişdir.  O  ən  müxtəlif 
millətlərin  nümayəndələri  üçün  doğma  şəhərdir.  Bu  gün  biz  bu  jurnalın  təq-
dimatı  ilə  Azərbaycanın  qədim  mədəniyyətinin  bir  zərrəsini  Rusiya  paytax-
tına gətirməyə çalışmışıq və sizin üçün milli musiqidən ibarət maraqlı konsert 
hazırlamışıq.  “Ümidvaram  ki,  “Baku”  jurnalı  Azərbaycanla  Rusiya  arasında 
mədəni dialoqu daha da inkişaf etdirəcək, həm ölkəmizdə, həm də Rusiyada 
maraqlı informasiya mənbəyi olacaqdır”.
“Baku”  jurnalının  nəşrinin  əhəmiyyəti  haqqında Azərbaycanın  birinci  xa­
nımı Mehriban Əliyeva demişdir: “Mən bu gün ikiqat sevinc içindəyəm, çünki 
mənə  doğma  olan  insanların  bu  əlamətdar  hadisəyə  birbaşa  aidiyyatı  vardır. 
Layihənin məharətlə həyata keçirilməsi münasibətilə Leyla Əliyevanı və onun 
komandasını ürəkdən təbrik edirəm. Nəşriyyat işində ikinci dərəcəli məsələlər 
olmur,  jurnalistlərin  işindən  tutmuş  material  və  fotoşəkil  seçiminə,  tərtibata-
dək bütün işlər vacibdir. Bir sözlə, bu prosesdə hər şey çox mühüm rol oyna-
yır.  Zənnimcə,  bu  gənc  komanda  çox  qısa  müddətdə  böyük  zövqlə  gözəl  və 
maraqlı jurnal yarada bilmişdir. Yəqin, Leylanın dediyi kimi, onlar bu işə qəl-
bən yanaşmışlar və təbii ki, nəticədə çox gözəl və ciddi bir jurnal ərsəyə gəl-
mişdir.  Oxucu  auditoriyası  formalaşdıraraq,  uzun  illər  öz  oxucusunu  axtaran 
bir çox nəşrlər var, lakin “Baku” jurnalının vəziyyəti tamamilə başqadır: böyük 
auditoriya uzun illər öz nəşrini gözləmiş və nəhayət, istədiyinə çatmışdır. Mən 
inanıram ki, bu jurnal təkcə Bakı ilə Moskva arasında deyil, həm də Rusiyanın 
müxtəlif regionları arasında özünəməxsus körpü yaradacaqdır. Ümidvaram ki, 
“Baku” təkcə Rusiyada yaşayan azərbaycanlıların deyil, həm də Azərbaycanı 
sevən, ölkəmizlə, onun mədəniyyəti və tarixi ilə maraqlananlar, bir sözlə, bütün 
dostlarımız üçün sevimli nəşrlərdən birinə çevriləcəkdir”.
Azərbaycanın  birinci  xanımı  Mehriban  Əliyeva  “Baku”  adlı  yeni  jurnalın 
birinci nömrəsinin nəşri ilə bağlı Rusiya və Azərbaycanın mətbuat nümayən-
dələrinin  suallarına  cavab  verərək  demişdir:  “Azərbaycanla  Rusiya  arasında, 
iki dövlətin başçıları arasında münasibətlər strateji tərəfdaşlıq kimi qiymətlən-
dirilir. Bu o deməkdir ki, biz fəaliyyətimizin, əslində, bütün sahələrində əmək-
daşlıq edirik. Bu, həm siyasi, həm iqtisadi, həm də mədəni əməkdaşlıqdır. Bil-
diyiniz kimi, 2005­ci il Rusiyada Azərbaycan İli, 2006­cı il isə Azərbaycanda 
Rusiya  İli  elan  edilmişdi.  Bu  mədəni  mübadilə  çərçivəsində  həm  Moskvada, 
həm də Bakıda çoxlu tədbirlər, konsertlər, sərgilər təşkil olundu. Ölkələrimizi 
uzun illər ərzində mehriban qonşuluq münasibətləri bağlayır və mən çox şadam 
ki, bu gün həmin ənənələr davam etdirilir.
Jurnal mədəni dialoqun inkişafında çox böyük rol oynayacaqdır. Bildiyiniz 
kimi, hazırda Azərbaycan olduqca dinamik inkişaf edən ölkədir, regionda lider-

117
dir və iqtisadi artım sürətinə görə dünyada aparıcı yer tutur. Bütün bu prosesləri 
əyani şəkildə görmək üçün Bakıya gəlmək lazımdır. Bakıda böyük tikinti işləri 
gedir,  körpülər  salınır,  məktəblər  inşa  olunur,  tarixi  abidələr,  teatrlar,  muzey-
lər bərpa edilir. Zənnimcə, bütün bunlar jurnalın səhifələrində əksini tapacaq-
dır. Ümidvaram ki, bütün bunlar təkcə xaricdə yaşayan həmvətənlərimiz üçün 
maraq doğurmayacaq, həm də rusiyalı oxucunun da diqqətini cəlb edəcəkdir. 
Nəşrin konsepsiyası təkcə Bakı və Moskvadakı hadisələri işıqlandırmağı deyil, 
həm də bütövlükdə Rusiyanın və Azərbaycanın mədəni həyatında baş vermiş 
hadisələri  əhatə  etməyi  nəzərdə  tutur. Azərbaycan  oxucusu  ölkəmizin  hüdud-
larından kənarda baş verən hadisələri maraqla izləyəcəkdir. Bir sözlə, “Baku” 
jurnalının gələcəyi böyükdür”.
Mehriban xanım Əliyeva Azərbaycanın turizm perspektivlərini şərh edərək 
bildirmişdir  ki,  nadir  təbiəti  olan  ölkəmizdə  dünyadakı  11  iqlim  qurşağından 
9­u  var.  Birinci  xanım  vurğulamışdır:  “Bakı  dünyanın  dəniz  sahilində  yerlə­
şən az sayda paytaxt şəhərlərdən biridir. Əlbəttə, bütün bunlar turizmin inki-
şafı üçün böyük imkanlar açır. Hazırda Azərbaycanda turizm sahəsi fəal inki-
şaf edir, mehmanxanalar tikilir, turizm bazaları açılır və zənnimcə, bu sahənin 
böyük gələcəyi vardır. İnanıram ki, Azərbaycanda güclü turizm sənayesi yara-
dılacaq və bu mövzu da “Baku” jurnalında öz əksini tapacaqdır”. 
Azərbaycan  Prezidenti  İlham  Əliyev  “Baku”  jurnalının  redaksiyasına  ün­
vanlanmış təbrik məktubunda “Baku” adlı yeni jurnalın birinci nömrəsinin nəş-
rini belə dəyərləndirmişdir: “Baku” adlı yeni jurnalın birinci nömrəsinin nəşri 
münasibətilə redaksiyanın bütün əməkdaşlarını təbrik edirəm. Jurnal paytaxtı-
mızın şərəfinə adlandırılmışdır. Bu, məsuliyyət deməkdir, axı, Bakı nadir şəhər-
dir, onun müasir siması, qədim küçələrinin gözəlliyi, Bakı buxtasının misilsiz 
mənzərəsi  Bakıda,  heç  olmazsa,  bircə  dəfə  olan  insanların  yaddaşından  uzun 
müddət  silinmir.  Bu,  Bakının  son  dərəcə  gözəlliyinin  ab­havası  jurnalda  çox 
yaxşı əksini tapmışdır. Onun səhifələrində tariximizdən faktlar, bizim günlərin 
daha  parlaq  hadisələri  ahəngdarlıqla  uzlaşır.  Zənnimcə, Azərbaycan  sakinləri 
və diasporumuzun nümayəndələri, turistlər gözəl hədiyyə almışlar. Ümidvaram 
ki, istər Azərbaycanda, istərsə də onun hüdudlarından kənarda jurnalın oxucu 
dairəsi daim genişlənəcəkdir.
Bu gün Azərbaycan dinamik inkişaf edir, müxtəlif sahələrdəki nailiyyətləri-
miz bir çox yazılarda və nəşrlərdə öz əksini tapır. Lakin indiyədək Azərbaycan 
haqqında  rus  dilində  obyektiv  informasiya  verən  illüstrasiyalı  jurnalımız  yox 
idi. Jurnal, şübhəsiz, bu informasiya boşluğunu aradan qaldıracaqdır. Bununla 
yanaşı,  onun  səhifələrində  Rusiyada  yaşayan  azərbaycanlılarla  tanış  olmaq, 
onların  nailiyyətləri  və  problemləri  barədə  daha  çox  məlumat  almaq  imkanı 
verilir. Əminəm ki, “Baku” jurnalı tezliklə başqa dillərdə də çıxmağa başlaya-
caq, müxtəlif ölkələrdə yaşayan həmvətənlərimizi öz ətrafında birləşdirəcəkdir. 
Bu  nəşrin  ərsəyə  gəlməsinə  kömək  edənlərin  hamısına  xoşbəxtlik,  cansağlığı 
və firavanlıq arzulayıram.

118
Xatırladaq ki, “Baku” jurnalının ərsəyə gəlməsinə “Krokus İntənəşnl” şir­
kətinin kommersiya direktoru Emin Ağalarov da əhəmiyyətli töhfə vermişdir. 
Artıq 2008­ci ildən başlayaraq Leyla Əliyevanın rəhbərliyi ilə Heydər Əli-
yev  Fondunun  Rusiyadakı  nümayəndəliyinin  fəaliyyəti  genişmiqyas  alaraq 
daha  uğurlu  layihələr  həyata  keçirməyə  başladı.  Təqdirəlayiq  məsələ  isə,  bu 
layihələrdə  Rusiya  tərəfinin  marağının  artması  idi.  Sankt­Peterburqun  quber-
natoru Valentina Matviyenko 2008­ci il fevralın 2­də Fondun Rusiyadakı nü­
mayəndəliyinin  rəhbəri  Leyla  Əliyeva  ilə  görüşdə  demişdir:  “Biz  humanitar 
əməkdaşlığa xüsusi  əhəmiyyət  verilən  birgə  fəaliyyətdə  –  təhsil,  mədəniyyət, 
tarixin öyrənilməsi və başqa layihələrdə ən fəal şəkildə iştirak etməyə hazırıq. 
Biz  təklif  etmək  istərdik  ki,  Sankt­Peterburq  Fondun  gələcək  fəaliyyəti  üçün 
dayaq  meydançası  olsun,  çünki  bundan  ötrü  çox  böyük  potensial  var”.  Hey-
dər  Əliyev  Fondunun  Rusiyadakı  nümayəndəliyinin  rəhbəri  Leyla  Əliyeva 
isə  bu  xüsusda  demişdir:  “Heydər  Əliyev  Fondunun  fəaliyyəti  genişlənir  və 
bütün dünyanı əhatə etməyə başlayır, lakin Rusiya ilə əlaqələr xüsusi əhəmiy-
yət  kəsb  edir.  Biz  Fondun  fəaliyyətinin  təkcə Azərbaycanla  məhdudlaşa  bil-
məyəcəyini və onun öz əhatə dairəsini genişləndirməli olduğunu başa düşəndə, 
təbii ki, əməkdaşlıq üçün ilk məkanlardan biri Rusiya oldu”. O, ətraflı məlu-
mat  verərək  vurğulamışdır  ki,  Fondun  təşəbbüsü  ilə  son  üç  ildə  Azərbay-
canda  300­ə  yaxın  məktəb  tikilmiş  və  təmir  edilmişdir,  bu  proses  davam 
edir. Artıq  Fransada,  Rumıniyada,  Böyük  Britaniyada  və Türkiyədə  Fondun 
filialları açılmışdır və onun fəaliyyət coğrafiyası genişlənməkdə davam edir. 
Fond səhiyyə sahəsində, xüsusən talassemiya və diabet kimi ağır xəstəliklərə 
qarşı  mübarizə  üzrə  bir  sıra  mühüm  layihələr  həyata  keçirir.  Fondun  təşəb-
büsü ilə Talassemiya Mərkəzi tikilir, xəstə uşaqlara kömək üçün bir sıra başqa 
layihələr  həyata  keçirilir.  Fevralın  10­da  Fond  Moskvada  əlil  uşaqlar  üçün 
xeyriyyə konserti təşkil edəcəkdir.
Muğam  mərkəzi  tikilir,  istedadlı  gənclər,  rəssamlar,  artistlər  dəstəklənir. 
Ümumiyyətlə, Fondun mövcud olduğu dörd ilə yaxın müddətdə çox işlər gö­
rülmüşdür və biz öz fəaliyyətimizin bütün məsuliyyətini hiss edirik”.
Heydər  Əliyev  Fondu  ilə  Rusiya  Milli  Kitabxanası  arasında  əməkdaşlıq 
haqqında sazişin imzalanması Sankt­Peterburqun və Azərbaycanın mədəni hə­
yatında  çox  mühüm  hadisə  olmuşdur.  Bu  sənədi  Leyla  Əliyeva  və  kitabxana-
nın baş direktoru Vladimir Zaytsev imzalamışlar. Leyla Əliyeva Fondun adın-
dan kitabxanaya Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə çap olunmuş Azərbaycan 
kitablarını  hədiyyə  etmişdir.  O  bildirmişdir  ki,  Fond  kitab  nəşrinə  çox  böyük 
əhəmiyyət verir, xüsusən internetin və elektron KİV­in inkişaf etdiyi, adamların 
çoxunun bədii ədəbiyyat oxumağı tərgitdiyi indiki vaxtda bunu vacib hesab edir. 
Leyla Əliyeva KİV nümayəndələri ilə söhbətində imzalanmış sənədin əhə-
miyyətindən danışarkən Fond və onun Rusiyada cəmi bir il bundan əvvəl açıl-

119
mış  nümayəndəliyi  Azərbaycan  ilə  Rusiya  arasında  mədəni  dialoqu  inkişaf 
etdiyini bildirmişdir. Leyla Əliyeva demişdir: “Mədəni dialoq xüsusən gənclər 
üçün ən vacib məsələdir. Güman edirəm ki, bu kitabxana vasitəsilə biz mədəni 
dialoqun genişlənməsinə nail ola biləcəyik. Bu, çox zəngin kitabxanadır. Xoşa-
gələn haldır ki, burada Azərbaycan dilində bu qədər kitab var və onları qay-
ğıkeşliklə qoruyub saxlayırlar. Ümidvaram ki, gələcəkdə kitabxana ilə müna-
sibətlərimiz daha da inkişaf edəcək, biz kitab mübadiləsi edəcək, buraya yeni 
nəşrlər göndərəcəyik. Cəmi bir ay bundan əvvəl “Baku” jurnalının ilk nömrəsi 
çapdan çıxmışdır. Bu nəşri Moskva və Sankt­Peterburq oxucuları da görəcək-
lər.  Jurnal  onların  ölkəmiz  haqqında  daha  çox  məlumat  əldə  etməsinə  imkan 
verəcəkdir. Ölkələrimiz arasında həmişə çox yaxşı mədəni münasibətlər olmuş-
dur.  Azərbaycanda  rus  mədəniyyətinə,  rus  ədəbiyyatına  həmişə  yaxşı  bələd 
olmuş,  onları  sevmişlər. Azərbaycan  məktəblərində  rus  dilinin  tədrisi  indi  də 
tam həcmdə davam edir”.
Azərbaycan  xalqının  Ümummilli  Lideri  Heydər  Əliyev  1994­cü  ildə 
M.F.Axundov adına Milli Kitabxanaya öz şəxsi kitabxanasından 400­dən çox 
nəşr hədiyyə etmiş, bununla da kitaba qayğı ilə yanaşmaq nümunəsi göstərmiş-
dir. Bu gün də bu ənənəni Heydər Əliyevin nəvəsi, onun adını daşıyan Fondun 
nümayəndəliyinin rəhbəri davam etdirir. 
Leyla  Əliyeva  və  V.Zaytsev  Rusiya  Milli  Kitabxanasında  təşkil  edilmiş 
Azərbaycan  ədəbiyyatı  sərgisini  açmışlar.  Heydər  Əliyev  Fondunun  RF­dəki 
nümayəndəliyinin rəhbəri Azərbaycan kitablarının nadir nüsxələrinin nümayiş 
etdirildiyi sərgi ilə tanış olmuşdur.
Leyla  Əliyeva  Sankt­Peterburq  ictimaiyyətinin  nümayəndələri  qarşısında 
çıxış  edərək,  demişdir:  “Sankt­Peterburq  qəribə  şəhərdir,  o,  insanı  daim  hey-
rətləndirir, biz də öz tərəfimizdən qədim Azərbaycan mədəniyyətinin bir zərrə-
sini sizlərə bəxş etmək, adət və ənənələrimiz barəsində söhbət açmaq və bizim 
istedadları  sizlərə  təqdim  etmək  üçün  əlimizdən  gələni  etməyə  çalışmışıq. 
Azərbaycan çox qədim tarixə və çox zəngin mədəniyyətə malik olan bir ölkə-
dir, böyük şairlərin, bəstəkarların və yazıçıların vətənidir. Harada olmasından 
asılı olmayaraq, hər bir azərbaycanlı üçün Qarabağ bülbülləri oxuyur, Abşeron 
günəşi onun üçün parlayır, Xəzərin dalğaları onun üçün səslənir. Azərbaycan-
lılar çox qonaqpərvər xalqdır, bu gün də çoxsaylı millətlərin və dini məzhəb-
lərin nümayəndələri ölkəmizdə sülh və dostluq şəraitində yaşayırlar. Bizə çox 
xoşdur ki, Rusiya­Azərbaycan münasibətləri günbəgün möhkəmlənir və bir sıra 
sahələrdə bu münasibətlər yüksək səviyyəyə çatmışdır. Azərbaycan məktəblə-
rində rus dilinin tədrisi tam həcmdə davam edən az sayda dövlətlərdən biridir, 
Bakıda Slavyan Universiteti, Rus Dram Teatrı fəaliyyət göstərir. Bu gün bizim 
qarşımızda, Rusiyada yaşayan gənclər qarşısında bir məsələ durur: bu münasi-
bətləri daha da möhkəmlətmək və vətənimizi ləyaqətlə təmsil etmək”.

120
2008­ci  il  fevralın  3­də  Leyla  Əliyevanın  Sankt­Peterburqa  səfəri  çərçi­
vəsində  dahi  Azərbaycan  şairi  və  mütəfəkkiri  Nizami  Gəncəvinin  Sankt­ 
Peterburqda ucaldılmış abidəsini ziyarət edərək demişdir ki, Nizami dünyaya 
“Leyli və Məcnun”, “Xosrov və Şirin”, “İsgəndərnamə” kimi və başqa misilsiz 
əsərlər bəxş etmiş dahi şair və mütəfəkkirdir. Nizami həmişə Azərbaycan xalqı-
nın fəxri olaraq qalacaqdır. Bu böyük insana dünyanın ən gözəl şəhərlərindən 
birində abidə qoyulması Azərbaycanla Rusiya arasında olan böyük dostluğu və 
qarşılıqlı hörməti bir daha sübut edir.
Böyük Nizamiyə Sankt­Peterburqda abidə qoyulması və öz mədəniyyətinə 
qayğıkeş  münasibət Azərbaycan  diasporuna  başucalıq  gətirməsi  və  mədəniy-
yətlərin  qarşılıqlı  zənginləşməsi  prosesinə  çox  güclü  təsir  göstərməsi  xüsusi 
olaraq vurğulanmışdır. 
Leyla  Əliyeva  başda  olmaqla  Azərbaycan  nümayəndə  heyətinin  üzvləri 
Qoroxovaya  küçəsindəki,  6  nömrəli  binada  Ümummilli  Lider  Heydər  Əliye-
vin xatirə lövhəsini də ziyarət etmişlər. Xatırladaq ki, 1940­cı illərin axırları – 
1950­ci illərin əvvəllərində Heydər Əliyev həmin binada yerləşən SSRİ Dövlət 
Təhlükəsizliyi Nazirliyinin rəhbər heyət məktəbində təhsil almışdır.
Rusiyada  Azərbaycan  gəncləri  hərəkatının  lideri  Leyla  Əliyeva  gəncləri 
RF­nin  ictimai­siyasi  həyatında  daha  fəal  iştirak  etməyə,  Rusiya  cəmiyyətinə 
daha sıx inteqrasiyaya və bununla bərabər, Azərbaycanın milli mədəniyyətinə 
qayğıkeşliklə yanaşmağa, onu qoruyub saxlamağa və yaymağa çağırmışdır. O 
bildirmişdir  ki,  indi  Fondun  əsas  vəzifələrindən  biri  regionlarda Azərbaycan 
dilində bazar günü məktəblərinin açılmasıdır. Fond bu cür məktəblərin açılma-
sını  təşviq  edir  və  onların  tədris  ədəbiyyatı,  kompüterlərlə  təchiz  olunmasına 
kömək  edir.  Fond  indiyə  qədər  İvanovo, Tula, Tver  və  Surqut  şəhərlərindəki 
bazar  günü  məktəblərinə  kömək  etmişdir.  Bununla  yanaşı,  müxtəlif  xeyriyyə 
tədbirləri, o  cümlədən əlil  uşaqlar üçün “Biz həyatı sevirik” adlı konsert, bir 
neçə  kitabın  təqdimat  mərasimləri  hazırlanır.  Bu  günlərdə  təşkilatın  internet 
saytı açılacaqdır, gənclər bu saytda Azərbaycanın gerçəklikləri barədə məlumat 
ala biləcəklər. Ayda bir dəfə çıxacaq “Baku” jurnalı da xalqımızın mədəniyyəti, 
incəsənəti və ənənələri barədə ictimaiyyəti məlumatlandırmaq məqsədi daşıyır. 
Belə bir jurnal yox idi, onu hamı gözləyirdi, indi isə onu Rusiyada da almaq 
mümkün olacaqdır.
Gənclərin nümayəndələri Heydər Əliyev Fonduna gənclər siyasətini dəstək-
ləyərək  bildirmişlər  ki,  Leyla  Əliyevanın  başçılıq  etdiyi  təşkilat  yaradılandan 
sonra gənclər onu özlərinə arxa hesab edir və birləşmə hərəkatı fəallaşmışdır. 
4 fevral 2008­ci ildə Heydər Əliyev Fondunun Rusiya Federasiyasındakı 
nümayəndəliyinin  rəhbəri  Leyla  Əliyeva  Sankt­Peterburqa  səfəri  çərçivə-
sində  Primorski  inzibati  rayonundakı  uşaq  ev­məktəbində  olmuşdur.  Leyla 
Əliyeva məktəbin şagirdləri qarşısında çıxışında demişdir ki, təhsilə və mək-

121
təblərə kömək Fondun fəaliyyətinin üstün istiqamətlərindən biridir. O xüsusi 
vurğulamışdır ki, Azərbaycan uşaqları da biliklərə yiyələnməyə, təhsilə can 
atırlar. O, gənclərə hansı ixtisası seçmələrini məsləhət görməyi barədə suala 
cavabında media sahəsinin adını çəkərək demişdir ki, bu, çox perspektivli və 
maraqlı işdir.
Məktəb  rəhbərliyi  Heydər  Əliyev  Fondunun  Rusiyadakı  nümayəndəliyi-
nin rəhbərinə rusiyalı uşaqlara diqqətinə görə təşəkkür edərək demişdir ki, bu 
səfər gələcək dostluğun və əməkdaşlığın təməli olacaqdır. Uşaq diplomatiyası 
ən güclü diplomatiyadır və biz ümid edirik ki, Azərbaycanla daha yaxından 
tanış olacağıq.
2008­ci il fevral ayının 4­də  Heydər Əliyev Fondunun Rusiya Federasiya-
sındakı nümayəndəliyinin rəhbəri Leyla Əliyevanın baş redaktorluğu ilə yeni, 
nəfis tərtibatlı “Baku” jurnalının Rusiyanın şimal paytaxtında keçirilmiş təqdi-
mat mərasimi mühüm hadisə olmuşdur. 
Həm Azərbaycanda, həm də onun hüdudlarından kənarda geniş oxucu audi-
toriyası  üçün  nəzərdə  tutulmuş  bu  jurnalın  təqdimatının  şəhərin  mərkəzində 
yerləşən, Şərq üslubunda tərtib olunmuş gözəl “Baku” restoranında keçirilməsi 
rəmzi  məna  daşıyır.  Mərasimdə  Sankt­Peterburqda  akkreditə  edilmiş  diplo-
matik  missiyaların  rəhbərləri,  tanınmış  mədəniyyət  xadimləri  və  ictimaiyyə-
tin nümayəndələri, şəhərin biznes elitasının, eləcə də Azərbaycan diasporunun 
təmsilçiləri iştirak etmişlər.
“Baku” jurnalının naşiri və baş redaktoru Leyla Əliyeva bu nəşrin konsep-
siyası  və  məqsədləri  barədə  məlumat  verərək  demişdir:  “Baku”  jurnalı  geniş 
auditoriya üçün nəzərdə tutulmuşdur. Biz bu jurnal vasitəsilə şəhərimizin bütün 
gözəlliklərini və hərarətini oxuculara çatdırmağa çalışmışıq. Bakı deyəndə göz-
lərimiz önündə mülayim iqlimli, günəşli bir şəhər, onun zəngin mədəniyyəti və 
qədim  tarixi  canlanır.  Güman  edirəm  ki,  bu  jurnal Azərbaycanla  Rusiya  ara-
sında dostluğun möhkəmlənməsinə, mədəni dialoqun inkişafına kömək edəcək-
dir. Ümidvaram ki, xalqların qarşılıqlı sevgisindən, tarixindən və dostluğundan 
bəhs edən bu jurnalı hamı məmnuniyyətlə oxuyacaqdır”. O, xüsusi vurğuladı 
ki, bu jurnal siyasi nəşr deyil, burada əsasən mədəniyyət, tarix, müxtəlif ma­
raqlı  şəxsiyyətlər  haqqında  söhbət  açılır  və  başlıca  vəzifə  ondan  ibarətdir  ki, 
bu  nəşr Azərbaycanı  sevən,  ölkəmiz  haqqında  daha  çox  məlumat  əldə  etmək 
istəyən hər kəs üçün maraqlı olsun. “Baku” jurnalının təkcə Azərbaycan üçün 
nəzərdə tutulmadığını bildirən Leyla Əliyeva dedi ki, Azərbaycan tolerant döv-
lətdir, bu ölkədə çoxsaylı millətlərin nümayəndələri yaşayır. Bu jurnal həm də 
onlar üçün, eləcə də bütün başqa millətlər və xalqlar üçündür. Jurnalın növbəti 
nömrəsi martın 15­də çapdan çıxacaq və güman edirəm ki, arzu edənlərin hər 
biri onu əldə edə biləcəkdir. Mən çox istərdim ki, “Baku” jurnalı bütün Rusi-
yada, gələcəkdə isə bütün MDB məkanında populyar olsun”.

122
Dünya şöhrətli böyük rus müğənnisi, SSRİ xalq artisti, Lenin mükafatı və 
SSRİ  Dövlət  mükafatı  laureatı  Yelena  Obraztsova  “Baku”  jurnalının  nəşrini 
çox mühüm hadisə adlandıraraq, onun səhifələrində Sankt­Peterburq barəsində 
də materiallar dərc edilməsi arzusunu bildirdi ki, bakılılar bu şəhərin mədəniy-
yəti barədə daha çox məlumat əldə etsinlər. Sankt­Peterburq administrasiyası-
nın  mədəniyyət  komitəsinin  sədri  Nikolay  Burov  öz  çıxışında  dedi  ki,  jurnal 
gözəl  tərtib  olunmaqla  bərabər,  məzmunca  da  zəngindir.  İctimai­siyasi,  ədəbi ­
bədii nəşr üçün çox düzgün istiqamət seçilmişdir. Orada hər şey var – bir qədər 
reklam, çoxlu tarixi məlumat, tanınmış mədəniyyət xadimlərinin gözəl fotoşə-
killəri... Jurnalın rus dilində nəşr edilməsi isə çox mühümdür.
Tarixi  abidələrin  qorunması  üzrə  komitənin  sədr  müavini  Olqa  Taratı-
nova,  Ukraynanın  baş  konsulu  Nikolay  Rudko,  tatar  diasporunun  nümayən-
dəsi Əlfiyyə Raxmatulina, “Yevropa” hotelinin baş direktoru Tomas Noll və 
başqaları  öz  çıxışlarında  demişdirlər  ki,  “Baku”  jurnalının  təqdimatı  Sankt­
Peterbur qun  mədəni  həyatında  mühüm  hadisə  kimi  mədəni  dialoqun  inki-
şafı  üçün  çox  böyük  əhəmiyyət  kəsb  edr.  “Baku”  jurnalı  iki  şəhər  arasında 
əlaqələndirici körpü rolu oynayacaq, onun sayəsində iki dost xalq bir­birinə 
daha da yaxınlaşacaqdır. Arzu edirik ki, bu jurnal vasitəsilə rusiyalılar Azər-
baycanı  tanısın,  azərbaycanlılar  isə  öz  ölkələri  ilə  Sankt­Peterburq  arasında 
sıx  dostluq  əlaqələri  barədə,  bu  şəhərin  həyatı  və  mədəniyyəti  barədə  daha 
çox informasiya əldə etsinlər.
Qonaqlara “Baku” jurnalının nüsxələri təqdim edildi, eləcə də jurnala abunə 
yazılmaq üçün vizit vərəqələri arasında “uduş tirajı” keçirilmiş və “Mebel İspa-
nii” şirkətinin baş direktoru Yevgeni Simonov jurnala pulsuz abunə yazılmaq 
hüququ qazanmışdır. 
11 fevral 2008­ci il tarixdə Heydər Əliyev Fondunun Rusiya Federasiyasın-
dakı nümayəndəliyi Rusiya Azərbaycan Gəncləri Təşkilatının (RAGT) və “Zəif 
eşidənlər dünyası” adlı Rusiya ictimai gənclər təşkilatının iştirakı ilə Moskvada 
əlil  uşaqlar  üçün  geniş  xeyriyyə  tədbiri  keçirmişdir.  Tədbirə  fiziki  qüsurları 
olan 300­dən çox uşaq və onların ailə üzvləri dəvət edilmişdi.
“Biz həyatı sevirik” devizi altında keçirilmiş xeyriyyə aksiyasında Rusiya Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə