HeydəR ƏLİyev fondu miLLİ yaddaşin keşİYİNDƏ II ciLDYüklə 33.31 Mb.
Pdf просмотр
səhifə7/15
tarix23.12.2016
ölçüsü33.31 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15

HEYDƏR ƏLİYEV 
FONDUNUN NÜMAYƏNDƏLİKLƏRİ
Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyət istiqamətlərindən biri də Azərbaycanın 
beynəlxalq arenada tanınmasına, qədim və zəngin mədəniyyətə malik xalqımız 
haqqında  obyektiv  ictimai  rəyin  formalaşmasına  kömək  etməkdir.  Bu  sahədə 
optimal yol xalqlararası münasibətlərin möhkəmlənməsinə xidmət edən fəaliy-
yətin genişlənməsidir. Məhz buna görə Heydər Əliyev Fondu bir sıra dost döv-
lətlərdə  nümayəndəliklər  yaratmağı,  eləcə  də  bu  ölkələrdə  fəaliyyət  göstərən 
analoji  qeyri­hökumət  qurumları  ilə  əməkdaşlıq  əlaqələri  qurmağı  məqsəd-
yönlü sayır. Artıq Fondun Rusiya Federasiyasında, Rumıniyada, Türkiyədə və 
ABŞ­da nümayəndəlikləri fəaliyyət göstərir. Heydər Əliyev Fondunun nü ma­
yəndəliklərinin məqsədləri aşağıdakılardan ibarətdir:
– Azərbaycan  Respublikasının  beynəlxalq  nüfuzunun  artırılması  ilə  bağlı 
tədbirlərin həyata keçirilməsinə yardım göstərmək
– Azərbaycan həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq; 
– Azərbaycan mədəniyyətinin geniş təbliği, sağlam mənəvi dəyərlərin qo­
runması ilə bağlı aparılan işlərə kömək etmək
–  Xarici  ölkələrin  fondları,  QHT­ləri,  ictimai  təşkilatları  ilə  əməkdaşlığı 
genişləndirmək, onlarla birgə layihələr həyata keçirmək
– Elm, təhsil, mədəniyyət, səhiyyə, idman, ekoloji sahələrə aid proqram və 
layihələr hazırlayıb həyata keçirmək
– Xarici ölkələrin tanınmış elmi­tədqiqat mərkəzləri ilə alimlərin mübadilə-
sini təşkil etmək, elmi tədqiqatların aparılmasına yardım göstərmək; 
– Xarici ölkələrin təhsil müəssisələri ilə əməkdaşlıq etmək ; 
– Yerli əhəmiyyətli sosial problemlərin həllinə yardımçı olmaq, xüsusi qay-
ğıya ehtiyacı olan insanlara kömək göstərmək
– Xaricdə aktual mövzulara dair konfrans və seminarlar təşkil etmək
–  Uşaqların,  yaradıcı  gənclərin,  incəsənət  xadimlərinin  sərgilərini  təşkil 
etmək.
Heydər Əliyev Fondunun Rusiya Federasiyasındakı nümayəndəliyi 2007­ci 
ilin may ayından açılmışdır. Nümayəndəliyin rəhbəri Leyla Əliyevadır. 
Nümayəndəlik  Fondun  Azərbaycanda  gerçəkləşdirdiyi  təhsil,  səhiyyə, 
mə dəniyyət,  idman,  sosial  sahədə  anoloji  layihələri  Rusiya  Federasiyasında 
həyata keçirir. “Təhsilin dəstəklənməsi” layihəsi çərçivəsində Heydər Əliyev 
Fo ndunun RF­dəki nümayəndəliyinin rəhbəri Leyla xanım Əliyeva mütəmadi 

108
olaraq  məktəblərə,  uşaq  evlərinə  səfərlər  edir.  Heydər  Əliyev  Fondunun 
 RF ­dəki nümayəndəliyi xəstə, yetim uşaqlara daim qayğı göstərir və müxtəlif 
xeyriyyəçilik aksiyaları həyata keçirir.
Heydər  Əliyev  Fondu  Rusiyadakı  Azərbaycan  diasporu  ilə  əlaqələrin 
genişləndirilməsinə,  Rusiyadakı  azərbaycanlı  gənclərin  sıx  birləşməsinə  və 
onların Rusiya cəmiyyətinə inteqrasiya etməsinə, azərbaycanlı gənclərin Rusi­
yanın  ictimai­siyasi  həyatında  rolunun  və  nüfuzunun  artmasına, Azər baycan 
mədəniyyətinin nailiyyətlərinin nümayiş etdirilməsinə, Azər bay canın bugünkü 
reallıqlarının  Rusiya  ictimaiyyətinə  çatdırılmasına,  Azərbaycan  və  Rusiya 
xalqları arasında dostluğun möhkəmləndirilməsinə böyük əhəmiyyət verir.
Heydər Əliyev Fondunun RF­dəki nümayəndəliyi Azərbaycan mədəniy­
yətinin,  incəsənətinin,  ədəbiyyatının  təbliği  istiqamətində  də  çox  mühüm 
işlər görür. 
Leyla Əliyeva Moskvada nəşr olunan “Bakı” jurnalının baş redaktorudur. 
Heydər Əliyev Fondunun Rumıniyadakı nümayəndəliyi 2007­ci il sentyabr 
ayının 24­də açılmışdır. Nümayəndəliyin rəhbəri İqbal Hacıyevdir. 
Nümayəndəlik Rumıniyadakı uşaq və ahıllar evlərinə mütəmadi yardımlar 
göstərir,  valideyn  qayğısından  məhrum  uşaqların  cəmiyyətə  reinteqrasiyasına 
kömək məqsədi ilə müxtəlif layihələr həyata keçirir. 
Nümayəndəlik təbii fəlakətdən əziyyət çəkən insanlara da lazımi yardımlar 
edir. 31 iyul 2008­ci il tarixində Fondun Rumıniyadakı təmsilçiliyi təbii fəlakət 
nəticəsində  Suçeava  bölgəsində  təbii  fəlakətdən  zərər  çəkmiş  əhaliyə  zəruri 
yardım ləvazimatı, ərzaq və tibb preparatları ilə kömək etmişdir.
Heydər  Əliyev  Fondunun  Rumıniyadakı  nümayəndəliyi Azərbaycan  həqi­
qətlərinin Rumıniya ictimaiyyətinə çatdırılması məqsədilə müxtəlif mərasimlər 
keçirir.  2008­ci  ilin  26  fevral  tarixində  Xocalı  faciəsinin  16­cı  ildönümü  ilə 
bağlı Heydər Əliyev Fondunun Rumıniya Nümayəndəliyində anma mərasimi 
keçirilmişdir.  Mərasimdə  Xocalı  faciəsinin  dəhşətlərini  əks  etdirən  sənədli 
film və Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin Heydər Əliyev 
Fondunun  dəstəyi  ilə  hazırladığı  Azərbaycanın  işğal  olunmuş  əraziləri  və 
Ermənistandakı  mədəniyyət  sərvətlərimizə  həsr  olunmuş  “Azərbaycana  qar
şı müharibə: hədəf mədəniyyət mirasları” adlı film nümayiş etdirilmiş, təd bir 
iştirakçıları  Heydər  Əliyev  Fondu  tərəfindən  təqdim  olunan  və  Xocalı  faci­
əsinin dəhşətlərini əks etdirən “Xocalı uşaqların gözü ilə” adlı sərgi ilə tanış 
olmuşlar. Tədbir iştirakçılarına Heydər Əliyev Fondu tərəfindən hazırlanmış 
“Qarabağ haqqında həqiqi faktlar” və “Xocalı soyqırımı (sənədlər, faktlarda 
və  xarici  mətbuatda)”  adlı  kitabçalar,  səfirliyin  təşəbbüsü  ilə  rumın  dilində 
çapdan  çıxmış  “Xocalı  faciəsi”  və Avstriyalı  yazıçı  Erik  Feyqelin  “Erməni 

109
Mifo maniyası”  adlı  kitablar,  Xocalı  soyqırımı  ilə  əlaqədar  Səfirliyin  press­
relizi təq dim olunmuşdur.
Heydər Əliyev Fondunun ABŞ­dakı nümayəndəliyi 2008­ci ilin avqust ayında 
açılmışdır. Nümayəndəliyin rəhbəri Paşayeva Seyidzadə Cəmilədir. 
Nümayəndəlik Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq nüfuzunun artırılması 
ilə  bağlı  tədbirlərin  həyata  keçirilməsinə,  Azərbaycan  həqiqətlərinin  dünya 
ictimaiyyətinə  çatdırılmasına  yardım  göstərir,  Azərbaycan  mədəniyyətinin 
geniş təbliği ilə bağlı aparılan işlərə kömək edir, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan 
insanlara  kömək  göstərir,  digər  fondlar,  QHT­lər,  ictimai  təşkilatlarla,  təhsil 
müəssisələri ilə əməkdaşlıq edir.
Heydər Əliyev Fondunun Türkiyədəki nümayəndəliyi 2008­ci ilin sentyabrında 
açılmışdır. Nümayəndəliyin rəhbəri Cəfərov Samirdir. 
Nümayəndəlik  Türkiyədə  Azərbaycan  həqiqətlərinin  ictimaiyyətə  çat dı­
rılması,  Azərbaycan  mədəniyyətinin  geniş  təbliği,  sağlam  mənəvi  dəyərlərin 
qorunması ilə bağlı tədbirlər, elm, təhsil, mədəniyyət, səhiyyə, idman, ekoloji 
sahələrə  aid  proqram  və  layihələr  həyata  keçirir,  müxtəlif  fondlar,  QHT­lər, 
ictimai təşkilatlarla əməkdaşlıq edir, yerli əhəmiyyətli sosial problemlərin həl­
linə yardımçı olur.

110
HEYDƏR ƏLİYEV FONDUNUN 
RUSİYA NÜMAYƏNDƏLİYİNİN FƏALİYYƏTİ
Heydər Əliyev Fondunun Rusiya Federasiyasındakı nümayəndəliyi 2007­ci 
ilin may ayından açılmışdır. Nümayəndəliyin rəhbəri Leyla Əliyevadır. Azər-
baycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin qızı, Rusiya Azərbaycanlı 
Gənclər Təşkilatının (RAGT) sədri, İslam Konfransı Təşkilatının Gənclər Fo­
rumunun baş əlaqələndiricisi Leyla İlham qızı Əliyeva 3 iyul 1986­cı ildə ana-
dan olmuşdur.
Leyla Əliyeva İsveçrədə və Böyük Britaniyada təhsil alıb, Moskva Dövlət 
Beynəlxalq  Münasibətlər  İnstitutunda  (MDBMİ)  (rusca:  Московский  Госу­
дарственный  Институт  Международных  Отношений  –  МГИМО)  magistr 
dərəcəsi almışdır.
2006­cı il aprel ayının 30­da Rusiyanın tanınmış iş adamı Araz Ağalarovun 
oğlu  Emin Ağalarov  ilə  ailə  həyatı  qurub.  1  dekabr  2008­ci  il  tarixində  əkiz 
oğlan uşaqları dünyaya gəlib. Uşaqlarının adı Mikayıl və Əlidir.
Heydər Əliyev Fondu təşkilatçılığı ilə 2007­ci il may ayının 10­da Rusiya 
Xarici İşlər Nazirliyinin Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunda 
(Universitetində) Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 84­cü il 
dönümünə xatirə gecəsi keçirilmişdir.
Heydər Əliyev Fondu tərəfindən MDBMİ­nin foyesində Ümummilli Li­
derin  həyat  və  fəaliyyətinin  müxtəlif  dövrlərini  əks  etdirən  fotosərgi  təşkil 
olunmuşdu.
MDBMİ  (U)­nun  prorektoru  İvan  Tyulin  gecənin  məhz  bu  ali  məktəbdə 
keçirilməsinin rəmzi məna daşıdığını vurğulayaraq bildirdi ki, Heydər Əliyev 
Moskvada  işləyərkən  onun  inkişafına  böyük  diqqət  yetirirdi.  O  xatırlatdı  ki, 
böyük dövlət xadimi Heydər Əliyevin xidmətlərini nəzərə alaraq, vaxtilə ona 
MDBMİ­nin  Fəxri  doktoru  adı  verilmişdi.  İ.Tyulin  vurğuladı  ki, Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyev MDBMİ­ni bitirmişdir, hazırda isə burada Heydər Əli-
yevin  nəvəsi  Leyla  Əliyeva  təhsil  alır.  Prorektor  dedi:  “Hazırda  MDBMİ­də 
Azərbaycandan  yüzdən  çox  gəncin  təhsil  aldığını  qeyd  etməyə  bilmərəm. 
MDBMİ onlar üçün doğma evə çevrilmişdir”.
Leyla Əliyeva babasının həyat və fəaliyyətindən, onun Azərbaycanın müa-
sir  tarixindəki  rolundan  və  şəxsən  onun  üçün  necə  böyük  əhəmiyyət  daşıdı-
ğından söz açaraq bu böyük insanın müstəqil Azərbaycanın Prezidenti olarkən 
indiki müasir, güclü və iqtisadi baxımdan inkişaf etmiş ölkə üçün baza yaratdı-

111
ğını, Heydər Əliyev Fondunun üç il ərzində ölkə əhalisinin bütün təbəqələrini 
dəstəklədiyini və etimadını qazandığını qeyd etmişdir. 
Leyla Əliyeva çıxışında demişdir: “Bu gün Heydər Əliyev haqqında təkcə 
siyasi  xadim  və  ictimai  lider  kimi  danışmaq  mənim  üçün  bir  qədər  çətindir, 
çünki o, mənə doğma, yaxın və sevimli İnsan idi. Ürəyimi aça biləcəyim bir 
İnsan. O, həmişə məni dəstəkləyir, məsləhət verir, başa salır və sakitləşdirirdi. 
İşinin  həddən  artıq  çoxluğuna,  ağırlığına  baxmayaraq,  o,  həmişə  ailəsi  üçün 
vaxt  tapırdı.  O,  mənim  babam,  dostum,  dəstəyim  və  dayağım  idi.  Mən  onun 
yoxluğunu  həmişə  hiss  edəcəyəm.  Bəzən  deyirlər  ki,  əvəzolunmaz  adamlar 
yoxdur. Ancaq mən bu fikirlə razı deyiləm, o, əvəzolunmaz insan idi”.Gecədə 
Beynəlxalq Aviasiya Komitəsinin sədri Tatyana Anodina, tarixçi və tədqiqatçı, 
“Taleyin  dolanbacları.  Heydər  Əliyev”  kitabının  müəllifi  Nikolay  Zenkeviç, 
Rusiya Federasiyasının UNESCO­dakı komissiyasının sədri, senator Aleksandr 
Dzasoxov,  Rusiya  Dövlət  Duması  Mədəniyyət  Komitəsinin  sədri  İosif  Kob-
zon Heydər Əliyev şəxsiyyətinin miqyasından və onun ölkələrimizin ən yeni 
tarixindəki misilsiz rolundan danışmışlar.
2007­ci il sentyabr ayının 28­də Heydər Əliyev Fondunun Rusiya Federa-
siyasındakı  rəsmi  nümayəndəsi  Leyla  xanım  Əliyeva Tver  vilayətinin  vitse­
qubernatoru  K.Buyeviç,  Tver  şəhərinin  meri  O.Lebedev,  gənclər  komitəsinin 
sədri xanım O.Sukova ilə rəsmi görüşlər keçirmişdir. Adı çəkilən regionda 25 
min nəfərə yaxın azərbaycanlı yaşayır. 
Fondun bilavasitə yardımı ilə azərbaycanlı gənclərin Azərbaycanda gedən 
proseslərdən  geri  qalmamaları,  ən  vacibi  isə Azərbaycan  dilini  unutmamaları 
üçün respublikamız və xalqımız haqqında doğma dildə kitablarla təmin olun-
maları, Tver şəhərinin meri ilə əldə edilmiş razılığa əsasən “Bazar Günü” mək-
təbinin  açılması,  Tverdə  yaşayan  azərbaycanlı  gənclərin  internet  səhifəsinin 
yaradılması qərara alınmışdır. 
2007­ci  il  oktyabr  ayının  15­də  Heydər  Əliyev  Fondunun  Rusiya  Fede-
rasiyasındakı  nümayəndəliyinin  rəhbəri  Leyla  xanım  Əliyeva  Moskvadakı 
Azərbaycan  və  gürcü  etnik­mədəni  təhsil  komponentli  1331  №­li  məktəbə 
səfər etmişdir.
Leyla xanım Əliyeva məktəbin müəllim və şagirdləri ilə görüşmüş, Heydər 
Əliyev Fondunun ölkəmizin təhsil sisteminin inkişafı sahəsində fəaliyyəti, Fon-
dun Rusiyadakı nümayəndəliyinin xaricdəki Azərbaycan məktəblərinin dəstək-
lənməsinə yönəlmiş işləri barədə məlumat vermişdir. Leyla xanım Əliyeva ilk 
dəfə gəldiyi bu məktəbi bundan sonra daim diqqət mərkəzində saxlayacağını, 
qarşıya çıxan problemin həllinə lazımi kömək göstərəcəyini bildirmişdir.
Gürcü dilində təhsil qrupunun müəllimləri Heydər Əliyev Fondunun nü ma­
yəndəliyinin  bu  məktəbə  göstərdiyi  diqqətdən  məmnun  olduqlarını  bildirmiş, 
azərbaycanlı uşaqların yüksək səviyyəsini vurğulamışlar.

112
Azərbaycan  həqiqətlərinin  dünyaya  çatdırılması  məqsədi  ilə  Leyla  xanım 
Əliyeva  məktəbin  kitabxanası  və  muzeyinə  Heydər  Əliyev  Fondu  haqqında 
kitabın suvenir nəşrini və nəfis tərtibatlı “Qarabağ xanəndələri” musiqi albo-
munu hədiyyə etmişdir.
Həmin il oktyabrın 19­da İvanovo vilayətinə səfər edən Heydər Əliyev Fon-
dunun  Rusiyadakı  nümayəndəliyinin  rəhbəri,  Rusiyadakı  azərbaycanlı  gənc-
lərin lideri Leyla Əliyeva burada gənclər siyasəti, gənc azərbaycanlılar klubu-
nun yaradılması məsələlərini müzakirə etmiş və Rusiyanın digər regionlarında 
da  cəmiyyətdə  tolerantlığın  formalaşmasına,  xalqlarımızın  mədəniyyətlərinin 
yaxınlaşmasına xidmət göstərən klubların yaradıldığını nəzərə çatdırmışdır.
Heydər Əliyev Fondunun Rusiya Federasiyasındakı nümayəndəliyinin baş-
çısı,  Moskva  Dövlət  Beynəlxalq  Münasibətlər  İnstitutunun  (MDBMİ)  Azər-
baycan klubunun lideri Leyla Əliyeva 2007­ci il oktyabrın 26­da RF­nin Tula 
vilayətində  L.N.Tolstoy  adına  Tula  Pedaqoji  İnstitutuna  getmiş,  bu  ali  mək-
təbdə təhsil alan gənclərlə, o cümlədən azərbaycanlı tələbələrlə görüşmüşdür. 
O,  burada  Heydər  Əliyev  Fondunun  fəaliyyətindən,  xüsusən  Fondun  Rusiya-
dakı  nümayəndəliyinin  məqsəd  və  vəzifələrindən  söz  açaraq  bildirmişdir  ki, 
Fondun  Rusiyadakı  nümayəndəliyi  ölkənin  bütün  regionlarında  azərbaycanlı 
gənclərin Azərbaycan klubları yaratmasına və gənclərin həmin klublarda birləş-
məsinə kömək etmək niyyətindədir və bu məqsədlə də Tula vilayətinin quber-
natoru Vyaçeslav Dudka və şəhər administrasiyasının başçısı Albert Ukolov ilə 
müzakirələr aparmışdır. 
Leyla  Əliyeva  bu  səfərin  Tula  vilayətində  yaşayan  gənc  soydaşlarımızla, 
Azərbaycan diasporu ilə sıx əlaqə yaratmaq, Fondun Rusiya­Bakı nümayəndə-
liyinin qarşısında Azərbaycanın mədəniyyətini, tarixini, elmini bu ölkədə təbliğ 
etmək və bununla da Azərbaycan və rus xalqları arasında dostluğun və qarşılıqlı 
anlaşmanın möhkəmlənməsinə kömək etmək məqsədi daşıdığını bildirmişdir.
Leyla Əliyevanın rəhbərliyi altında Heydər Əliyev Fondu “Təhsilin dəstək-
lənməsi”  layihəsi  çərçivəsində  mühüm  aksiyalar  həyata  keçirməklə  Mosk-
vada azərbaycanlı uşaqların da təhsil aldığı ümumtəhsil məktəbləri ilə Fondun 
əməkdaşlığını fəallaşdırmağa nail olmuşdur. Belə ki, Heydər Əliyev Fondunun 
RF­dəki  nümayəndəliyinin  rəhbəri  Leyla  Əliyeva  2007­ci  il  noyabrın  16­da 
Moskvadakı  544  nömrəli  orta  məktəbdə  olaraq  orada  təhsil  prosesi  ilə  tanış 
olmuş, məktəbin müəllim kollektivi və şagirdləri ilə görüşmüşdür. O, Heydər 
Əliyev Fondunun və onun Rusiyadakı nümayəndəliyinin fəaliyyəti, ölkəmizdə 
ümumtəhsil  sisteminin  inkişaf  etdirilməsi  sahəsindəki  planlar,  Azərbaycanda 
və xarici ölkələrdə soydaşlarımızın da təhsil aldığı orta məktəblərin hərtərəfli 
dəstəklənməsinə  yönəlmiş  iş  barədə  məlumat  verərək  demişdir:  “Fond  millə-
tin təhsilinə böyük əhəmiyyət verir. Son illərdə təkcə “Yeniləşən Azərbaycana 
yeni  məktəb”  layihəsi  çərçivəsində  Azərbaycanda  200­dən  çox  müasir  tipli 

113
ümumtəhsil məktəbi tikilmiş və yenidən qurulmuşdur və bu proses davam edir. 
Kitabxanalara  əlavə  ədəbiyyat  verilməsi,  təlimin  keyfiyyətinə  təsir  göstərən 
problemlərin həllinə kömək məsələləri də Fondun diqqət mərkəzindədir”. Ley
la  Əliyeva  bu  fikirlərin  təsdiqi  kimi,  Heydər  Əliyev  Fondunun  dəstəyi  sayə-
sində  nəşr  edilmiş Azərbaycan  ədəbiyyatı  nümunələrini,  o  cümlədən  Nizami 
Gəncəvinin,  Mirzə  Şəfi  Vazehin,  Səməd  Vurğunun,  Mir  Cəlalın  əsərlərinin 
xeyli nüsxəsini 544 nömrəli məktəbə hədiyyə etmişdir.
Məktəbin  rəhbərliyi  və  şagirdləri,  o  cümlədən  burada  təhsil  alan  24  azər-
baycanlı şagird Heydər Əliyev Fondunun RF­dəki nümayəndəliyinin bu mək-
təbə diqqətinə görə, Azərbaycan xalqının qədim və zəngin mədəniyyətini daha 
yaxşı öyrənməyə və başa düşməyə kömək edəcək nəşrlərə Azərbaycan ədəbiy-
yatının gözəl nümunələrinin məktəbə hədiyyə edilməsinə görə Leyla Əliyeva-
nın fəaliyyətini yüksək qiymətləndirmişlər. 
2007­ci il noyabr ayının 28­də Moskvadakı “Mir” kino­konsert salonunda 
Rusiyanın  40  regionunu  təmsil  edən  gənclər  təşkilatlarının  fəalları,  diaspor 
rəhbərləri,  Ümumrusiya  Azərbaycan  Konqresinin  və  Federal  milli­mədəni 
muxtariyyətin 200­dən çox nümayəndəsinin iştirakı ilə Heydər Əliyev Fondu-
nun  Rusiya  Federasiyasındakı  nümayəndəliyi  tərəfindən  tədbir  keçirilmişdir. 
Tədbirdə  Heydər  Əliyev  Fondunun  Moskvadakı  nümayəndəliyinin  fəaliyyəti 
nəticəsində  Rusiyanın  müxtəlif  ali  məktəblərində  azərbaycanlı  gənclər  klub-
ları  yaradıldığı,  bununla  bağlı  olaraq  bir  sıra  regionlarda  yerli  administrasiya 
və diasporlarla görüşlər keçirildiyi, Azərbaycan mədəniyyətinin nailiyyətlərinin 
nümayiş etdirildiyi, Rusiyadakı azərbaycanlı gənclərin sıx birləşməsi istiqamə-
tində  təqdirəlayiq  işlərin  görüldüyü, Azərbaycan  və  Rusiya  xalqları  arasında 
dostluğun möhkəmləndirilməsinə xidmət edən digər tədbirlərin təşkili yüksək 
qiymətləndirilmişdir.
Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin icraçı direktoru Eldar Quliyev qeyd 
etmişdir  ki,  Azərbaycan  diasporunun  sıx  birləşdirilməsi  ideyası  xalqımızın 
Ümummilli  Lideri  böyük  Heydər  Əliyevə  məxsusdur.  Bu  ideyanın  reallaşdı-
rılması ÜAK­ın yaradılması ilə nəticələnmişdir və bu gün Konqresin gördüyü 
işlər Ulu Öndərimizin ideyalarının təcəssümüdür.
Rusiyanın  müxtəlif  regionlarını  təmsil  edən  gənclər  Fondun  Rusiyadakı 
nümayəndəliyinin  gənclərin  sıx  birləşməsini  və  onların  Rusiya  cəmiyyətinə 
inteqrasiya  etməsini  dəstəklədiyinə,  müxtəlif  layihələrin  həyata  keçirilməsinə 
köməyinə,  azərbaycanlı  gənclərin  Rusiyanın  ictimai­siyasi  həyatında  rolu-
nun  və  nüfuzunun  artmasına  şərait  yaratdığına  görə  nümayəndəliyə  təşəkkür 
etmişlər.  Regionların  kitabxana  və  məktəblərinin  zəruri  ədəbiyyat,  dərsliklər 
və  müxtəlif  vəsaitlərlə  təmin  olunmasında  Fondun  fəal  iştirakı  xüsusi  olaraq 
dəstəklənmişdir.

114
Leyla Əliyeva Heydər Əliyev Fondunun Rusiyada fəaliyyətinin əsas pri-
oritetləri barədə söhbət açaraq xüsusi vurğulamışdır ki, müasir dünyada anla-
şılmazlıqlar, fikir ayrılıqları və saxta stereotiplər çoxdur. Bu şəraitdə mədəni 
dialoq  bir  sıra  problemlərin  həllinin  universal  açarıdır.  Nümayəndəliyin  pri-
oritet vəzifələrindən biri də Azərbaycan ilə Rusiya arasında mədəni dialoqun 
inkişaf etdirilməsi və genişləndirilməsidir. Bununla əlaqədar Rusiya­Azərbaycan 
münasibətlərindən bəhs edən Leyla Əliyeva qeyd etmişdir ki, bu münasibət-
lər  bir  sıra  istiqamətlər  üzrə  dinamik  inkişaf  edir  və  dövlətlərimizin  başçı-
ları onu strateji tərəfdaşlıq münasibətləri hesab edirlər. O, bu münasibətlərin 
inkişaf etdirilməsində gənc nəslin xüsusi rol oynamasını vurğulayaraq demiş-
dir ki, azərbaycanlı gənclər Rusiya cəmiyyətinə hərtərəfli inteqrasiya etməli, 
onun ictimai­siyasi həyatına fəal cəlb edilməli, lakin, eyni zamanda öz milli 
mədəniyyətini  qoruyub  saxlamalıdırlar.  Azərbaycan  klublarının,  bazar  günü 
məktəblərinin  və  digər  mədəni  mərkəzlərin  əhatə  dairəsinin  genişləndiril-
məsi vacibdir, azərbaycanlı tələbələr bu mərkəzlərdə öz dilini, mədəniyyətini 
öyrənmək,  eyni  zamanda, Azərbaycanda  baş  verən  prosesləri  izləmək  imka-
nından istifadə etməlidirlər.
Leyla Əliyeva Rusiyada Azərbaycanlı Gənclər Təşkilatının (RAGT) yara-
dılmasına böyük ümidlər bəslədiyini bildirərək demişdir: “İnanıram ki, RAGT 
elə bir vahid məkan yaratmağa nail olacaq ki, orada azərbaycanlı gənclərin hər 
bir nümayəndəsi özünə münasib maraqlı ideyalar tapacaq, yeni dostlar qazana-
caqdır. Biz istəyirik ki, bu təşkilat bir­birini sevmək, dostluq etmək, ünsiyyət 
saxlamaq, Azərbaycan ilə Rusiya arasında dostluq münasibətlərinin inkişafına 
öz töhfəsini vermək istəyənlərin hamısı üçün bir növ körpü olsun”.
“Единая Россия” Partiyası Ali Şurası katibinin müavini, RF Dövlət Duma-
sında “Единая Россия” fraksiyasının sədr müavini Valeri Ryazanski demişdir 
ki, azərbaycanlı gənclərin forumu Rusiya üçün və “Единая Россия” üçün çox 
məsul bir məqamda – Dövlət Dumasına seçkilər ərəfəsində keçirilir. Ona görə 
də bu aksiyanın ucsuz­bucaqsız ölkənin bütün guşələrindən buraya toplaşmış 
azərbaycanlı gənclər tərəfindən dəstəklənməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.  
2007­ci il oktyabr ayının 12­də Moskvada Heydər Əliyev Fondunun Rusiya 
Federasiyasındakı nümayəndəliyinin dəstəyi ilə “İnterfaks” informasiya agent-
liyi tərəfindən nəşr edilmiş, agentliyin xəbər lentləri materialları əsasında Azər-
baycan  xalqının  Ümummilli  Lideri  Heydər  Əliyevin  1990­2003­cü  illərdəki 
çıxışları və bəyanatları toplanmış “Heydər Əliyev haqqında teleqraf mətni ilə” 
kitabının  təqdimatı  keçirilmişdir. Təqdimat  mərasimində  Heydər  Əliyev  Fon-
dunun  RF­dəki  nümayəndəliyinin  rəhbəri  Leyla  Əliyeva,  RF  Ticarət­Sənaye 
Palatasının (TSP) prezidenti Yevgeni Primakov, Azərbaycan Prezidentinin İcra 
Aparatının sektor müdiri Fuad Axundov iştirak etmişlər.

115
RF TSP prezidenti Yevgeni Primakov təqdimatı keçirilən kitabın təkcə Azər-
baycan miqyasında deyil, həm də dünya miqyasında böyük insan, dahi siyasi 
xadim  və  şəxsiyyət  olan  Heydər  Əliyevin  irsinin  öyrənilməsi  üçün  mühüm 
tarixi sənəd olduğunu bildirmiş və əminliklə vurğulamışdır ki, əgər Azərbay-
canın  müstəqilliyinin  ilk  illərində  hakimiyyət  sükanı  Heydər  Əliyevin  əlində 
olsaydı,  o,  qan  tökülməsinə  və  münaqişənin  hərbi  mərhələyə  çatma sına  yol 
verməzdi. O demişdir: “Böyük sürətlə inkişaf etməkdə olan müasir Azərbay-
canın indi malik olduğu dəyərlər Heydər Əliyevin gərgin zəhmətinin bəhrəsi-
dir.  Müasir Azərbaycanın  həyatın  bütün  sahələrində  qazandığı  böyük  uğurlar 
onunla  bağlıdır  ki,  ölkənin  indiki  Prezidenti  İlham  Əliyev  Heydər  Əliyevin 
xəttini inamla davam etdirir. Respublikada görülən işlər buna sübutdur. Bütün 
bunlar  onu  göstərir  ki,  İlham  Əliyevin  siyasəti  Azərbaycanı  daha  böyük 
tərəqqiyə doğru aparır”.
Heydər Əliyev Fondunun Rusiyadakı nümayəndəliyinin rəhbəri Leyla Əli-
yeva qeyd etmişdir ki, “Heydər Əliyev haqqında teleqraf mətni ilə” kitabının 
xüsusi dəyəri və maraqlı olması onunla bağlıdır ki, bu kitabda məşhur siyasət-
çinin və görkəmli insanın ən dramatik dövrlərindən biri – 1990­cı il yanvarın 
20­də Bakıda törədilmiş qanlı hadisələrlə əlaqədar dövrü təsvir edilir. O vaxt 
Heydər  Əliyev  öz  xalqı  ilə  həmrəy  olaraq,  “İnterfaks”  agentliyinə  gəlmiş  və 
tarixi  bəyanatla  çıxış  etmişdir.  Agentliyə  təzyiq  göstərilməsinə  baxmayaraq, Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə