I. Bölge: Açık renkli alev konisi, sıcaklık 400 C nin altında, asetilenin H2 ve c na ayrılması, karbonun ilave O2 ile alev koni örtüsünde birleşerek co oluşturması. Soğuk bölge ve kör bölge olarak ta adlandırılır. I. BölgeYüklə 446 b.
səhifə13/13
tarix05.12.2016
ölçüsü446 b.
#880
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Benzin depoları, bidonlar ve karbüratör gibi içlerinde yanıcı maddeler taşınmış eşyaların kaynatılması sırasında çok dikkatli olmalıdır. Su ile depolan iyi yıkamalı, mümkünse içlerine su doldurarak kaynak yapmalıdır. Böyle anlarda çıkacak yangın ihtimaline karşı, muhakkak yedek su, kum veya yangın söndürme cihazları hazır bulundurulmalıdır. Kaynak odasını da iyi havalandırmayı asla ihmal etmemelidir.

 • Kaynak atölyelerinde daima asetilen cihaz odası aynı olmalıdır. Bu odaya sigara ve ateşle asla girilmemelidir.

 • Kaynak atölyelerinde, her an kullanılmaya hazır vaziyette su kovaları, kum kovalan, mümkünse yangın söndürme cihazları bulundurulmalıdır.

 • Yangın çıkmışsa söndürmeye çalışmalıdır. Şayet kısa bir zamanda söndürmek mümkün değilse komşu atölyeleri, komşu evleri ve itfaiyeyi derhal yardıma çağırmalıdır. Böylece önce ehemmiyetsiz gibi görünen, sonradan büyük felaketlere sebep olan kazalara meydan verilmemelidir. • 1. Kesici meme

  • 1. Kesici meme

  • 2. Tırtıllı boğaz sıkıştırma somunu

  • 3. Sap üzerindeki oksijen valfı

  • 4. Kesme oksijeni valfı

  • 5. Kesici üzerinde tav oksijeni valfı

  • 6. Sap üzerindeki kesme gazı valfı  Kesici takımları alınırken kullanılacağı yer çok iyi tespit edilmelidir. Kullanılacak gaza göre seçilmesi gerekir. Seçilecek kesme hamlacı ve memeleri, kullanılacak gazın cinsine kesinlikle uygun olmalıdır.

  • Kesici takımları alınırken kullanılacağı yer çok iyi tespit edilmelidir. Kullanılacak gaza göre seçilmesi gerekir. Seçilecek kesme hamlacı ve memeleri, kullanılacak gazın cinsine kesinlikle uygun olmalıdır.

  • Kesme hamlacının meme bağlantı kısmında görülen (A) harfi Asetilen,

  • (P) harfi Propan kesme hamlacını ifade eder.

  Kesme ayarlarını yapmadan önce 2 numaralı bağlantı somunu ve meme bağlantı somunu uygun anahtar ile iyice sıkılmalıdır.

  • Kesme ayarlarını yapmadan önce 2 numaralı bağlantı somunu ve meme bağlantı somunu uygun anahtar ile iyice sıkılmalıdır.

  • Tabloya göre basınç düşürücülerden gaz basınç ayarları yapılır.

  • Tutamak üzerindeki 3 numaralı oksijen valfı tam açık ve kesme oksijen tetiği basılı(konum 1 ve 2) tutulur. 5 numaralı tavlama oksijen valfı 1/8 tur açılarak oksijen basıncı ayarlanır. Ayarlamadan sonra 4 numaralı kesme oksijen valfı kapatılır.

  • 6 numaralı yanıcı gaz valfı yeteri miktarda açılarak gaz karışımının atmosfere akışı sağlanır.

  • Akışı sağlanan gaz karışımı bek ucunda tutuşturularak tavlama alevi oluşturulur.  Kesme Hamlacının 5 numaralı kesme oksijen valfı açılarak karışım oranı tavlama alevi ayarlanır.

  • Kesme Hamlacının 5 numaralı kesme oksijen valfı açılarak karışım oranı tavlama alevi ayarlanır.

  • Gerektiği takdirde oksijen ve yanıcı gaz basınçları tekrardan ayarlanır.

  • Kesme hamlacının kapatılması tam ters yönde yapılır. Sırası ile 6 numaralı gaz valfı, 3 numaralı oksijen valfı,4 numaralı kesme oksijen tetiği (konum 3) ve son olaraktan 5 numaralı tavlama oksijen valfı kapatılır.

  • İş bitiminden sonra tüpler kapatılır ve hortumlarda bulunan gaz hamlaç valfları vasıtasıyla boşaltılır.

  • Bek uçları uzun çalışmalardan sonra temizleme iğneleri ile temizlenmelidir.

  Kaynak ayarlarını yapmadan önce 2 numaralı bağlantı somunu el ile iyice sıkılmalıdır.

  • Kaynak ayarlarını yapmadan önce 2 numaralı bağlantı somunu el ile iyice sıkılmalıdır.

  • Kaynak yapılacak malzemenin kalınlığına göre seçilen kaynak hamlacı bekine uygun çalışma basınçları tablodan seçilir ve basınç ayarları basınç düşürücülerden yapılır.

  • Daha sonra önce 3 numaralı Oksijen valfı tama yakın, 6 numaralı asetilen valfı az miktarda açılarak gaz karışımının birkaç saniye atmosfere akışı sağlanır.

  • Akışı sağlanan gaz karışımı Bek ucunda tutuşturularak alev oluşturulur. İstenilen alevin elde edilebilmesi için basınç düşürücülerden ayarlama yapılır.

  • Hamlaç kapatılırken önce 6 numaralı asetilen valfı, sonra 3 numaralı oksijen valfı kapatılır.

  • Bek uçları uzun çalışmalardan sonra temizleme iğneleri ile temizlenmelidir.  Gaz tüpleri taşınırken dikkat edilmeli, vurma, düşme, sarsıntı ve çarpmaya karşı korunmalıdır. Araçtan tüplerin indirilmesinde, tüplerin araçtan aşağıya atılması, yatay olarak yuvarlanması uygun değildir. Tüplerin depolanmasında valf koruyucu kapakları kesinlikle kapatılmamalı ve yine kullanılan tüpün boşalmasından sonra valf koruyucu kapakları kapatıldıktan sonra taşınmalı veya depolanması gereklidir.

  • Gaz tüpleri taşınırken dikkat edilmeli, vurma, düşme, sarsıntı ve çarpmaya karşı korunmalıdır. Araçtan tüplerin indirilmesinde, tüplerin araçtan aşağıya atılması, yatay olarak yuvarlanması uygun değildir. Tüplerin depolanmasında valf koruyucu kapakları kesinlikle kapatılmamalı ve yine kullanılan tüpün boşalmasından sonra valf koruyucu kapakları kapatıldıktan sonra taşınmalı veya depolanması gereklidir.

  • Oksijen tüplerinde tüm dokunulan kısımları, örneğin tüp valfı, basınç düşürücü, manometre ve hortum kesinlikle yağ veya yakıttan arındırılmış olmalıdır.

  • Tüpten başka bir tüpe gaz aktarımı kesinlikle yapılmamalıdır.

  Asetilen tüplerinin en az 1 m yakınında kaynak kesinlikle yapılmamalıdır. Sigara kesinlikle içilmemeli. Kaynak esnasında üfleç ile tüp arasında en az 3 m. uzunluk bulundurulmalıdır. (Yani hortum uzunluğu en az 3 m. olmalıdır.)

  • Asetilen tüplerinin en az 1 m yakınında kaynak kesinlikle yapılmamalıdır. Sigara kesinlikle içilmemeli. Kaynak esnasında üfleç ile tüp arasında en az 3 m. uzunluk bulundurulmalıdır. (Yani hortum uzunluğu en az 3 m. olmalıdır.)

  • Eğer tüpten akmakta olan   gaz bir nedenle tüpün valfında veya bağlı olan basınç düşürücüde yanıyorsa hemen tüp valfı kapatılmalı bunun sağlanamadığı hallerde ise yangın söndürme cihazı kullanılmalıdır.

  • Yanma gazının herhangi bir nedenle ortama yayılması halinde hemen tüm ateş kaynaktan kapatılmalı veya uzaklaştırılmalıdır. Pencere ve kapı açılmalı ve bu alanda bulunan işçiler uzaklaştırılmalıdır.  İşyerinde başka bir nedenle yangın meydana gelmiş ve ortamda gaz tüpleri bulunuyorsa bunların mümkün olduğu kadar hızla yangın tehlikesi bulunan ortam dışına çıkartılması sağlanmalı, eğer bu sağlanamıyorsa gaz tüpleri üzerine büyük oranlarda su püskürtülerek yüksek ısılardan korunması gereklidir. Bu arada ilgililere ve itfaiyeye de haber verilerek tehlike yaratan tüplerin bulunduğu bildirilmelidir.

  • İşyerinde başka bir nedenle yangın meydana gelmiş ve ortamda gaz tüpleri bulunuyorsa bunların mümkün olduğu kadar hızla yangın tehlikesi bulunan ortam dışına çıkartılması sağlanmalı, eğer bu sağlanamıyorsa gaz tüpleri üzerine büyük oranlarda su püskürtülerek yüksek ısılardan korunması gereklidir. Bu arada ilgililere ve itfaiyeye de haber verilerek tehlike yaratan tüplerin bulunduğu bildirilmelidir.

  • Kaynak yaparken, koruyucu gözlük, başlık, koruyucu elbise, güvenlik  ayakkabısı, deri önlük, koruyucu tozluk ve deri eldiven gibi kişisel koruyucu malzemelerden yapılan işe uygun olanları mutlaka kullanılmalıdır.  Yangın tehlikelerinin azalması için çalışma alanlarında yalnız kullanım için gerekli gaz tüpleri bulundurulmalıdır. Gaz tüpleri kesinlikle ısı kaynaklarının yakınına yerleştirilmemelidir. Eğer donanım kumanda ve valf dolaplarını kapsıyorsa bu bölümlerde tehlikeli gaz karışımlarının birikmesinin kesinlikle önlenmesi amacı ile yeterli havalandırma yapılmalıdır. Dikey duran gaz tüpleri düşmelere karşı kelepçe zincir gibi uygun nitelikte bağlantı elemanları ile güvenlik altına alınmalı, fakat ip kullanılmamalıdır. Herhangi bir tehlike  anında tüpler kolayca sökülebilir durumda bağlanmalı ve diğer tüplerin tehlikeye girmemesi için ortak bağlantılardan kaçınılmalıdır.

  • Yangın tehlikelerinin azalması için çalışma alanlarında yalnız kullanım için gerekli gaz tüpleri bulundurulmalıdır. Gaz tüpleri kesinlikle ısı kaynaklarının yakınına yerleştirilmemelidir. Eğer donanım kumanda ve valf dolaplarını kapsıyorsa bu bölümlerde tehlikeli gaz karışımlarının birikmesinin kesinlikle önlenmesi amacı ile yeterli havalandırma yapılmalıdır. Dikey duran gaz tüpleri düşmelere karşı kelepçe zincir gibi uygun nitelikte bağlantı elemanları ile güvenlik altına alınmalı, fakat ip kullanılmamalıdır. Herhangi bir tehlike  anında tüpler kolayca sökülebilir durumda bağlanmalı ve diğer tüplerin tehlikeye girmemesi için ortak bağlantılardan kaçınılmalıdır.

  • Hortumlarda çatlaklıkların veya yıpranmanın olmamasına dikkat edilmelidir. Hortumlardaki en küçük hasar bile hemen giderilmelidir.  Hortumlar yanma, burkulma ve üzerinden   geçme gibi hususlara karşı emniyetli olmalıdır.

  • Hortumlar yanma, burkulma ve üzerinden   geçme gibi hususlara karşı emniyetli olmalıdır.

  • Alüminyum kaynağında koruyucu gözlük takılmalıdır. Gözlük camları DIN 4647’ye göre koruma derecesi 4A-6A arasında olan camlar kullanılmalıdır.

  • Kaynak edilmiş Alüminyum parçaları, ısındıkları yerde renk değiştirmediğinden ısınmış olduğu gözle görülemez bu nedenle parçalar bir pense ile tutulmalıdır.

  • Kaynak ve/veya kesme işlemlerini gerçekleştirecek kişilerin 18 yaştan büyük olmaları ve bu konuda eğitim almış olmaları gerekir. Usta olmayanlar ile 18 yaştan küçük olanlar bir sorumlu usta gözetiminde ancak bu işlemleri yerine getirebilirler.  Yangın çıkması durumunda bunun nasıl söndürülebileceği daha önceden düşünülmelidir. (Örneğin, yangın söndürücüler bulundurulmalıdır. İtfaiyeye haber verme olasılığı önceden düşünülmelidir.)

  • Yangın çıkması durumunda bunun nasıl söndürülebileceği daha önceden düşünülmelidir. (Örneğin, yangın söndürücüler bulundurulmalıdır. İtfaiyeye haber verme olasılığı önceden düşünülmelidir.)

  • Gaz tüpleri ısı kaynağına yakın olmamalıdır.

  • Tutuşması kolay olan malzemenin olduğu yerde, yumuşak malzemenin olduğu çatılarda veya patlama tehlikesi olan yerlerde kaynak işlemleri yapılmamalıdır.  Oksijen (02), Azot (N2), Argon (Ar) vb. gibi gazlar bu sınıfa girer. Bu gazlar sıvı olarak bir pompa yardımıyla basılır, pompadan sonra bir evaporatörden geçirilip gaz halinde tüplere gönderilir. Bir başka yöntem sıvı halindeki gazı önce gazlaştırıp bilahare kompresör yardımıyla basmaktır. Ancak, gerek dolum hızı ve gerekse tüp başına harcanan enerjinin düşüklüğü nedeniyle pompa sistemi daha çok tercih edilir. Bu tür gazların dolumunda tüpün ve vanasının hiç bir zaman yağlı olmamasına, tüp üzerinde yazılı dolum basıncının aşılmamasına, tüplerin test tarihlerinin geçmemiş olmasına çok dikkat etmek gereklidir.

  • Oksijen (02), Azot (N2), Argon (Ar) vb. gibi gazlar bu sınıfa girer. Bu gazlar sıvı olarak bir pompa yardımıyla basılır, pompadan sonra bir evaporatörden geçirilip gaz halinde tüplere gönderilir. Bir başka yöntem sıvı halindeki gazı önce gazlaştırıp bilahare kompresör yardımıyla basmaktır. Ancak, gerek dolum hızı ve gerekse tüp başına harcanan enerjinin düşüklüğü nedeniyle pompa sistemi daha çok tercih edilir. Bu tür gazların dolumunda tüpün ve vanasının hiç bir zaman yağlı olmamasına, tüp üzerinde yazılı dolum basıncının aşılmamasına, tüplerin test tarihlerinin geçmemiş olmasına çok dikkat etmek gereklidir.  Karbondioksit (C02), Azot Protoksit (NaO) bu tip gazlardır. Tüp içerisinde gaz ve sıvı olmak üzere iki faz halinde bulunurlar. Sıvı/gaz dengesi sıcaklık değişikliklerine karşı çok duyarlıdır. Bu nedenle, dolumların büyük bir dikkatle yapılması gerekir.

  • Karbondioksit (C02), Azot Protoksit (NaO) bu tip gazlardır. Tüp içerisinde gaz ve sıvı olmak üzere iki faz halinde bulunurlar. Sıvı/gaz dengesi sıcaklık değişikliklerine karşı çok duyarlıdır. Bu nedenle, dolumların büyük bir dikkatle yapılması gerekir.  Karbondioksit gazının içerisinde basıncı sıcaklık etkisiyle aşağıda gösterilen grafikteki gibi artar.

  • Karbondioksit gazının içerisinde basıncı sıcaklık etkisiyle aşağıda gösterilen grafikteki gibi artar.  Eğer tüpe fazla dolum yapılmış ise, bu durum daha da tehlikeli sonuçlar doğurur.

  • Eğer tüpe fazla dolum yapılmış ise, bu durum daha da tehlikeli sonuçlar doğurur.

  • Yukarıdaki değerlerden de anlaşılacağı üzere, 25 Kg CO2 alan bir tüpe %20 fazla dolum, yani 30 kg dolum yapıldığında, ~35°C de tüp içerisindeki basınç test basıncı olan, 250bar’a 40 0C de ise test basıncının üzerine çıkmaktır  Sıvı/gaz dengesinin sıcaklık ile gösterdiği fiziksel değişim nedeniyle, tüp içinde gazın tehlike yaratmayacak şekilde genleşebilmesi için bir boşluk bırakılması gereklidir. Bu nedenle, bu tip gazlar tüplere belli bir doldurma faktörüne göre doldurulur. TS11169' da belirlenen doldurma faktörü 0,75 kg/ lt.dir. Yani tüp hacminin her litresi için, en fazla 0,75 kg CO2 veya N2O doldurulması gerekir.

  • Sıvı/gaz dengesinin sıcaklık ile gösterdiği fiziksel değişim nedeniyle, tüp içinde gazın tehlike yaratmayacak şekilde genleşebilmesi için bir boşluk bırakılması gereklidir. Bu nedenle, bu tip gazlar tüplere belli bir doldurma faktörüne göre doldurulur. TS11169' da belirlenen doldurma faktörü 0,75 kg/ lt.dir. Yani tüp hacminin her litresi için, en fazla 0,75 kg CO2 veya N2O doldurulması gerekir.  Bir tüp içerisindeki sıvılaştırılmış gaz miktarı sadece tartmak suretiyle belirlenebilir. Hiç bir zaman basınç dikkate alınmaz.

  • Bir tüp içerisindeki sıvılaştırılmış gaz miktarı sadece tartmak suretiyle belirlenebilir. Hiç bir zaman basınç dikkate alınmaz.

  • Dolum için baskül üzerine konmuş boş tüp ağırlığının tüpün üzerinde yazılı darası ile aynı olduğuna dikkat edip, bundan sonra doldurulması gereken miktar kadar gaz ile doldurmak lazımdır. Eğer tüp üzerinde yazan dara ile baskülde okunan boş tüp ağırlığı birbirini tutmuyor ise, kesinlikle tüp içi kontrol edilmeden bu tüp doldurulmamalıdır.  Burada söz konusu edilen gaz Asetilen gazıdır (C2H2). Asetilen gazı tüplerinin içi poroz madde denilen, %78–92 nispetinde gözenekli olan, üzerinde %2'den fazla boşluk bırakmayacak şekilde sert bir madde ile doldurulmuş olup, içlerinde yaklaşık 14 litre civarında aseton bulunur. Dolum sırasında Asetilen gazı basınç altında aseton içerisinde çözünür. Tüp kullanılırken vanası açıldığında asetilen gazı serbest halde tüpten çıkar

  • Burada söz konusu edilen gaz Asetilen gazıdır (C2H2). Asetilen gazı tüplerinin içi poroz madde denilen, %78–92 nispetinde gözenekli olan, üzerinde %2'den fazla boşluk bırakmayacak şekilde sert bir madde ile doldurulmuş olup, içlerinde yaklaşık 14 litre civarında aseton bulunur. Dolum sırasında Asetilen gazı basınç altında aseton içerisinde çözünür. Tüp kullanılırken vanası açıldığında asetilen gazı serbest halde tüpten çıkar  Tüplerin içerisinde asetilen gazı kilogram esasına göre ve tartılarak doldurulur.

  • Tüplerin içerisinde asetilen gazı kilogram esasına göre ve tartılarak doldurulur.

  • Tüp üzerinde yazılı dara miktarı tüpü, poroz maddeyi, vanayı ve asetonun ağırlığını kapsar.

  • Poroz maddenin kaliteli olmaması nedeniyle yeterli gaz almayan tüplere asla belirlenen miktardan fazla aseton konmamalıdır.

  • Asetilen tüpünün ateş alması ve/veya aşırı ısınması durumunda alınması gereken önlemler.  Tüpler yüksek basınca sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gazları ihtiva eder. Bu yüzden işletme içinde nakilleri ve kullanım sırasında bazı kurallara uymak gerekir.

  • Tüpler yüksek basınca sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gazları ihtiva eder. Bu yüzden işletme içinde nakilleri ve kullanım sırasında bazı kurallara uymak gerekir.  Tüpler işletme içinde nakledilirken vanaları kapalı ve kapakları takılı olarak nakledilmelidir.

  • Tüpler işletme içinde nakledilirken vanaları kapalı ve kapakları takılı olarak nakledilmelidir.

  • Nakil esnasında tüpler yan yatırılmamalı, tercihen dik vaziyette, bir araba üzerinde ve bağlı olarak nakledilmelidir.

  • Tüpler kesinlikle vanasından tutulup kaldırılmamalıdır.

  • Tüpleri kaldırmak için mıknatıs, halat veya zincir kullanılmamalıdır, tüpler düşmemeli ve birbirine çarpmamalıdır.  Kullanım mahalline getirilen tüpler dik olarak kullanılmalı, tüpün üzerindeki etiketten doğru gazın kullanıldığı kontrol edilmelidir.

  • Kullanım mahalline getirilen tüpler dik olarak kullanılmalı, tüpün üzerindeki etiketten doğru gazın kullanıldığı kontrol edilmelidir.

  • Kapağı söküp vana dişleri kontrol edilmelidir.

  • Uygun basınç düşürücü (Regülatör) ve ekipman monte edilmelidir. Vanası asla yağlanmamalı ve yavaşça açılmalıdır.  Tüp içindeki gaz tamamen bitmeden (~5 bar basınca düştüğünde); tüpün vanası zorlamadan kapatılmalı ve kapağı takılmalıdır. Üzerine mümkünse boş yazılı bir etiket yapıştırılmalıdır.

  • Tüp içindeki gaz tamamen bitmeden (~5 bar basınca düştüğünde); tüpün vanası zorlamadan kapatılmalı ve kapağı takılmalıdır. Üzerine mümkünse boş yazılı bir etiket yapıştırılmalıdır.

  • Boş tüp tekrar depoya götürülmelidir.

  • Tüpler takoz, rulo, mesnet v.s. gibi amaçlar için kullanılmamalıdır.

  • Vanası açılmayan, kapanmayan veya gaz kaçıran tüpler üzerinde hiç bir zaman tamirat yapılmamalı, yetkili kurum aranmalıdır.  Yüklə 446 b.

  Dostları ilə paylaş:
  1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
  rəhbərliyinə müraciət

      Ana səhifə