Kateter uygulamalariYüklə 2,37 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/3
tarix03.02.2017
ölçüsü2,37 Mb.
#7542
  1   2   3

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

KATETER UYGULAMALARI 

VE BAKIM REHBERİ

2013

Derleyen: 

Hem. Dilek TURAN    

Hem. Filiz CANTÜRK

Düzenleyen:  

Doç. Dr. Önder KALENDERER

Hem. 

Ayşen ÖZELBilimsel Danışman: Doç. Dr. Taner DİVRİK 

Op. Dr. Mustafa KARAÇELİK1

ÖNSÖZ


Hemşirelik bilim ve sanattan oluşan bir sağlık disiplinidir. Ekonomik ve 

sosyal değişimler, hemşireliğin profesyonelleşme süreci, yeniliklerin getirdiği 

değişimler, bakımda kaliteyi artırma gereksinimi hemşirelerin bilgilerini 

güncellemeleri zorunluluğunu getirmiştir.

Bu nedenlerle Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi hemşirelik hizmet içi 

eğitimi kapsamında hemşirelik bakım hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve 

meslektaşlarımızın çalıştığı birimlerdeki uygulamalarında kaynak olabilmesi 

amaçlı bu rehber hazırlanmıştır. 

Etkinliğini ve saygınlığını bilgi birikiminden alacağına inandığımız 

meslektaşlarımıza bu rehberi hazırlarken, zor çalışma koşulları altında vakit 

ayırıp derleme yapan değerli hemşirelerimize, bilimsel danışmanlığı ile 

katkıda bulunan değerli hekimlerimize, hemşirelik mesleğine her konuda 

destek olan, özellikle bu rehberlerin hazırlanması sırasında her türlü imkanı 

sağlayan Başhekimimiz Prof. Dr. Orhan Gazi Yiğitbaşı ve çalışmalarımızda 

her zaman yanımızda olan Başhemşiremiz Gülşen İpekoğlu’na 

teşekkürlerimizi sunarız.

Hemşireler bakımın belirleyicisi ve biçimlendiricisidirler…

Ayşen Özel 

Dilek Turan 

Önder Kalenderer2

VENÖZ VE ARTERIYEL ERİŞİM IÇIN KULLANILAN KATETERLER 

4

İNTRAVENÖZ UYGULAMALARDA KULLANILAN VENLER 4

KAFA VENLERİ 

4

KOL VENLERİ 5

EL SIRTI VENLERİ 

5

AYAK SIRTI VENLERİ 6

VENÖZ KATETERLER 

6

PERİFERİK VENÖZ KATETERLER (PVK) 6

İNTRAVENÖZ UYGULAMALARDA KULLANILAN VEN SEÇİMİ 

6

İNTRAKET İLE DAMAR YOLU AÇILMASINDA KULLANILAN MALZEMELER 7

İNTRAKET İLE DAMAR YOLU AÇMA TEKNİĞİ 

9

MİDLİNE (ORTA HAT) KATETERLER 12

PERİFERİK YOLLA TAKILAN SANTRAL VENÖZ KATETERLER (PICC) 

13

PERİFERİK VENÖZ KATETER UYGULAMALARINDA DİKKAT EDİLMES GEREKEN NOKTALAR 13SANTRAL VENÖZ KATETER (SVK) 

14

VENÖZ KATETERIZASYONDA KULLANILABİLECEK VENLER 15

SANTRAL VENÖZ KATETER TİPLERI VE UYGULANDIĞI DURUMLAR 

15

TÜNELLİ SANTRAL VENÖZ KATETERLER 15

TÜNELSİZ (GEÇİCİ) SANTRAL VENÖZ KATETERLER 

15

İMPLANTE KATETERLER (PORT) 16

İÇİNDEKİLER

3

PORT KATETER ENDİKASYONLARI 

17

PORT KATETER UYGULANACAK HASTAYA YAKLAŞIM 17

İMPLANTE PORT KATETERE İĞNE TAKILMASI 

18

İMPLANTE PORT KATETERDEN İĞNE ÇIKARILMASI 19

İMPLANTE PORT KATETERDE HEMŞİRELİK BAKIMI 

20

SANTRAL VENÖZ KATETERLERDE HEMŞİRELİK BAKIMI 21

SANTRAL VENÖZ KATETER UYGULAMALARINDA DİKKAT EDİLMESİ                                               

GEREKEN NOKTALAR 

22

ARTER KATETERLERİ 23

PERİFERİK ARTER KATETERİ 

24

DİYALİZ KATETERLERİ 25

GEÇİCİ HEMODİYALİZ KATETERLERİ (KAFSIZ KATETERLER) 

25

KALICI HEMODİYALİZ KATETERLERİ (TÜNELLİ-KAFLI KATETERLER) 25

ÜRİNER KATETERLER 

27

KATETERİZASYONUN SINIFLANDIRILMASI 27

KATETERİZASYON ENDİKASYONLARI 

27

KATETER TİPLERİ 28

KATETER SEÇİMİ 

30

KATETER TAKILMASI 30

ÜRİNER ENFEKSİYONLARI ÖNLEME 

31

KATETERLE İLİŞKİLİ ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARI IÇIN RİSK FAKTÖRLERİ 31ÜRINER SİSTEM ENFEKSİYONLARINI ÖNLEME VE HEMŞİRELİK BAKIMI 

32

KAYNAKLAR 344

VENÖZ VE ARTERİYEL ERİŞİM İÇİN KULLANILAN KATETERLER

İlaçların, intravenöz solüsyonların, kan ve kan ürünlerinin ven yolu ile 

verilebilmesi için santral ve periferik venlere kanül veya kateter yerleştirilmesi 

işlemine damar yolu açma denir.

Venöz ve arteriyel erişim için kullanılan kateterler aşağıdaki gibi 

sınıfl andırılmıştır:

1-Venöz kateterler

a) Periferik venöz kateterler (PVK) 

b) Orta-hat (midline) kateterleri 

c) Periferik yolla takılan santral kateterler (PICC) 

2-Santral venöz kateterler (SVK)

a) Tünelli santral venöz kateterler

b) Tünelsiz santral venöz kateterler 

c) Tamamen implante edilen kateterler (PORT) 

3-Arter kateterleri

a) Periferik arteriyel kateterler 

b) Pulmoner arter kateterleri 

4-Diyaliz kateterleri

a)Geçici hemodiyaliz kateterleri (kafsız)

b)Kalıcı hemodiyaliz kateterleri  (tünelli- kafl ı)

   

İNTRAVENÖZ UYGULAMALARDA KULLANILAN VENLER 

1-KAFA VENLERİ: Bebeklerde 

periferik damar yolunun açılmasında 

kafa venleri kullanılır. Kafa bölgesinde 

kullanılan venler ve arterler oldukça 

yüzeyeldir. Bu nedenle girilecek 

venin arter olup olmadığını anlamak 

için parmak uçları ile palpe edilerek 

arteriyel atım kontrol edilmeli, atım 

olmadığına emin olduktan sonra 

vene girilmelidir.

   


Resim 1: Kafa venleri

5

2-KOL VENLERİ: Kol venleri periferik 

damar yolu açmak amacıyla 

kullanılan venlerdendir. Kolda 

kullanılan venler vena basilica ve 

vena sefalica’dır. Özellikle antekübital 

fossada bulunan median sefalik 

ve bazilik venlerden ve el bileği 

bölgesinden geçen dallarından 

intravenöz girişim yapılır. Girişim için 

genelde bazilik ven öncelikli olarak 

seçilir. Sefalik ven kullanıldığı zaman 

çoğu kez intraketin ileri itilmesinde 

problem yaratır. Çünkü sefalik ven 

dik açısıyla aksiller venle birleşir.

3-EL SIRTI VENLERİ: Vena sefalica 

ve vena basilicanın el sırtındaki 

dalları ile dorsal metakarpal venler 

kullanılır. Hastane öncesi acil sağlık 

hizmetlerinde acil vakalara damar 

yolu açılırken el sırtı venlerinin 

öncelikle kullanılması gerekir 

(hasta veya yaralının hastane 

ortamında tedavisinin uzun süreceği 

düşünülerek diğer kol venlerinin 

kullanımına olanak sağlamak için).

Resim3:El sırtı venleri

Resim 2:Kol venleri6

4-AYAK SIRTI VENLERİ: Erişkinlerde 

periferik venöz kateterlerin üst 

ekstremite venlerine takılması 

önerilir. Bacaktaki venler fl ebit 

(venlerin iltihaplanması) ve emboli 

(dolaşımla gelen yabancı bir cismin 

pıhtı, neoplazma parçacıkları, hava 

kabarcığı, mikroplar, yağ hücreleri ile 

kan ya da lenf damarlarını tıkaması) 

olasılığından tercih edilmez. Alt 

ekstremite genellikle çocuklarda ve 

üst ekstremitelerin her ikisinde de 

yaralanma olan hasta veya yaralılarda 

kullanılır. Alt ekstremitelerden damar 

yolu açmak için genellikle ayak üzerinde v. saphena magna ve v.saphena 

parvanın dalları kullanılır. Alt ekstremiteye takılmış olan bir kateter en kısa süre 

içinde çıkarılarak üst ekstremiteden yeni bir vene takılmalıdır.1-VENÖZ KATETERLER

Periferik Venöz Kateterler (PVK)

İntravenöz  (IV) yol, hastaneye kabul edilen hastalarda en sık başvurulan tedavi 

uygulama yollarındandır; dolayısıyla damar yolu açma, en sık uygulanan 

girişimlerdendir. IV yol kullanma endikasyonları arasında; sıvı-elektrolit 

kayıplarının yerine konması, oral alamayan hastalarda parenteral (PE) beslenme, 

IV yoldan ilaç verme, kan ve kan ürünleri transfüzyonu gelir.

İntravenöz Uygulamalarda Kullanılan Ven Seçimi

• Seçilen venlerin öncelikle proksimalden (merkeze yakın) değil, distalden 

(merkezden uzak)  damar yolu açılmalıdır.

• Hastanın rahat etmesi, elini ve kolunu rahat hareket ettirebilmesi için aktif 

olarak kullanmadığı taraf seçilmelidir. Örnek: Sağ elini aktif olarak kullanan 

hastanın sol eli damar yolu için tercih edilmelidir.

• Hareketi engellememek için mümkün olduğunca eklem bölgeleri tercih 

edilmemelidir.

• Travma, enfeksiyon, infl amasyon ve tromboz belirtileri (kızarıklık, şişlik, ağrı, 

sıcaklık olmayan bölge seçilmelidir).

Resim 4: Ayak sırtı venleri7

• Çok fazla sayıda intravenöz kateter ile damar yolu açılan hastalarda vende skar 

(yara bölgesinde kollajen doku oluşumu) dokusu oluşarak uygulama yapmak 

güçleşebilir. Mümkün olduğunca bu venler seçilmemelidir.

• Bebek ve yaşlılarda ven duvarı çok hassas olduğundan dikkatli olunmalıdır.

• Çok zayıf hastalarda ven duvarı çok incedir ve kolayca yırtılabilir.

İntraket İle Damar Yolu Açılmasında Kullanılan Malzemeler

Damar yolu açmak için seçilecek malzemelerin steril olması ve işlem sırasında 

cerrahi asepsi ilkelerine mutlaka uyulması gerekir. İntraket ile damar yolu açmak 

için kullanılan malzemeler aşağıda verilmiştir.

• İntraket (Branül, Anjiocath)

İntraket; steril paket içinde uygulamaya hazır tek kullanımlık tıbbi malzemedir. 

Damar girişini gözlemlemeyi sağlayan kılavuz iğne, esnek ve özel olarak 

şekillendirilmiş bir kanül ve hasta vücuduna sabitlemek için kelebek şeklinde 

kanatlardan oluşmaktadır. Ayrıca dışarıya kan durdurucu kapak, basit bir 

valf sistemi bulunan enjektör girişi, bu girişi koruyan kilitli kapak ve intraketi 

herhangi bir bulaşmaya ve hasara karşı koruyan iğne koruyucu kapağı da vardır. 

İntraket vene yerleştirilirken damar içine girildiğinde kılavuz iğnesi çıkarılır ve 

esnek kateter kanülü damar içinde kalır.

 

Resim 5: İntraketİntraketler uygulama yapılacak venin çapına uygun olarak seçme imkânı 

verecek şekilde değişik uzunluk ve çaplarda üretilmiştir. İntraket boyutlarına 

göre kapak renkleri de farklıdır. İntraketlerin numarası büyüdükçe çapları 

küçülür.


8

Resim 6: İntraket çeşitleri

• Turnike

Turnike; kan almak, intravenöz ilaç uygulamak, damar yolu açmak vb. 

uygulamalarda veni belirginleştirmek amacıyla kullanılır. Otomatik düğmeli bant 

şeklinde veya kauçuk lastik şeklinde yapılmış değişik tipleri vardır. Otomatik olan 

turnike, açma düğmesi sayesinde pratik olarak çıkarılır. Bazı durumlarda arteriyel 

kan basıncını ölçmek amacıyla dirseğin üst kısmına bağlanan tansiyon aletinin 

(sfigmomanometrenin) manşeti de turnike olarak kullanılabilir.

Turnike, ven içine girişim yapılacak bölgenin yaklaşık 10- 15 cm yukarı kısmına 

bağlanarak ya da çekmek suretiyle sıkıştırılarak kullanılır. Böylece venöz basınç 

ve dolgunluk artırılarak damarın belirginleşmesi sağlanmış olur. Turnike 

intravenöz girişimlerde yalnızca ekstremitelerde kullanılır. 

Resim 6: Turnike çeşitleri 9

• Tek kullanımlık eldiven

• Antiseptik solüsyon (batikon, alkol)

• Pamuk veya gazlı bez tampon

• Flaster

• 5- 10 cc serum fizyolojik çekilmiş steril enjektör ile malzemeler eksiksiz 

hazırlanır.

İNTRAKET İLE DAMAR YOLU AÇMA TEKNİĞİ

• Hastaya uygulama hakkında bilgi verilerek işlem için izin alınır.

• Eller yıkanır ve eldiven giyilir.

• Hastaya işlem için uygun bir pozisyon verilir. Kol kalp seviyesinin altında 

olacak şekilde yerleştirilmelidir. Örnek: Dirsek ön bölgesi venleri kullanılıyorsa 

hastanın dirseği hiperekstansiyonda olmalı, altı desteklenerek kalp seviyesinin 

altında tutulmalıdır.

• Uygulama yapılacak koldaki venler gözlenir ve palpe edilir. Hastanın önceden 

geçirmiş olduğu cerrahi ameliyat, arteriovenöz şant (daha çok hemodiyaliz 

uygulamalarında kullanılan ve gereken damar sistemini hazırlamak için yapılan 

kapiller sistemi atlayarak bir arterden bir vene direkt kan akışını sağlayacak 

geçit oluşturulması) ya da dolaşım yetmezliği değerlendirilir. Böyle durumlarda 

başka bir alan tercih edilmelidir.

• Kullanılacak intraket, vene uygun büyüklükte seçilir ve steril paketinden 

çıkarılır.

• Turnike bağlanır. Turnike, seçilen ven noktasının 10- 15 cm üstünden, 

mümkünse elbise üzerinden, tek halkalı fiyonk halinde (gerektiğinde kolayca 

çözülebilmelidir) ve serbest uçları yukarıda kalacak şekilde bağlanır. Turnike 

venöz dönüşü engelleyecek ve arteriyel kan akımını ise engellemeyecek 

sıkılıkta bağlanmalıdır. Arteriyel kan akımının engellenip engellenmediği radial 

nabız palpe edilerek anlaşılabilir.

Ven, dolgun görünmüyorsa venin distalinden kalbe doğru sıvazlanabilir, hastaya 

mümkünse yumruğunu hızlı hızlı sıkıp açması söylenebilir.  Buna rağmen 

dolgun görünmüyorsa parmak uçları ile vene hafifçe vurulabilinir. Turnike 2 

dk.dan uzun süre bağlı kalmamalıdır.


10

 Resim 7: Turnike bağlanması ve antisepsinin sağlanması

• Seçilen ven, parmak uçları ile tekrar palpe edilerek doku içindeki ilerleyişi 

hissedilir.

• Seçilen ven, yukarıdan aşağıya doğru tek bir hareketle antiseptik solüsyon 

dökülmüş gazlı bez veya pamuk tampon ile silinerek cilt antisepsisi sağlanır.

• İntraket iğnesinin keskin yüzü yukarı gelecek şekilde tutulur.

− Doğrudan vene girme tekniğinde intraket iğnesi ile ven üzerinden deriye 

15-20

o’

lik bir açı ile deri ve ven aynı anda hızlıca delinerek vene girilir. Bu teknik büyük ve belirgin venlerde tercih edilmelidir. Küçük venlere girilirken bu teknik 

kullanıldığında venin her iki duvarının delinmesi söz konusu olabilir.

− Dolaylı vene girme tekniğinde ise iğne vene iki aşamada yerleştirilir. İlk 

aşamada intraket iğnesinin ucu vene girilecek bölgenin yaklaşık 1 cm altından 

ve vene paralel olarak 30-45

o’

lik açı oluşturacak şekilde deriye batırılır (iğne ucu önce derialtı dokuya temas ettikten sonra vene girmelidir). İkinci aşamada ise 

iğnenin açısı 10-15

o’

ye kadar küçültülerek ven içine girilir. Dolaylı teknik küçük ve kaygan venlerde kullanılır. Yavaş hareket edilmelidir. Sert bir hareket ven 

çeperinin yırtılmasına sebep olabilir.

Resim 8: İntraketin tutulması

 • Veni sabitlemek amacıyla vene girilecek 

noktanın yaklaşık 3- 5 cm alt tarafına boşta kalan 

elin başparmağı ile bastırılarak deri aşağı doğru 

gerdirilir.

• Vene girilir. Vene girerken doğrudan ve dolaylı 

olmak üzere iki teknik kullanılır:


11

 Resim 9:Venin sabitlenmesi, intraket ile doğrudan veya dolaylı vene girilmesi

• Ven içine girildiğinde intraketin kan durdurucu kapağının olduğu yere kan 

dolar. Kan geldiği gözlemlenerek ven içine girilip girilmediği anlaşılabilir.

 Resim 10: Vene girildiğinde intraketin kan durdurucu kapağına kan gelmesi

• İntraketin iğnesi 1 cm geriye çekilerek bu kez de kanülün içine kan gelip 

gelmediği gözlemlenir.

• Kanüle kan doluyorsa intraketin plastik kısmı damar içinde ilerletilirken iğnesi 

yavaşça geriye doğru çekilir ancak tamamen çıkarılmaz.

• İntraket bir el ile sabit tutularak turnike çözülür.

• Diğer elin başparmağı ile intraket yerleştirilen bölgenin 1 cm kadar üst 

kısmından ven üzerine baskı uygulanarak intraketin iğnesi tamamen çıkarılır.

• Bu şekilde kanülün açık ucundan kan gelmesi engellenir.

Resim 11: İntraketin plastik kısmı damar içinde ilerletilirken kılavuz iğnenin geriye çekilip çıkarılması12

• İçinde serum fizyolojik bulunan enjektörün ajutajı, intraketin sıvı seti girişine 

hızlı bir şekilde takılır.

• Birkaç cc serum fizyolojik enjekte edilerek intraketin damar içinde olup 

olmadığı kontrol edilir. Serum fizyolojik enjekte edilirken bölgede şişlik

kızarıklık, acı hissinin olup olmadığı kontrol edilmelidir.

• Şerit şeklinde kesilmiş bir parça fl aster yapışkan yüzü yukarıya gelecek şekilde 

intraketin kanatları altından geçirilerek çapraz olarak ve giriş yeri görülecek 

şekilde cilde yapıştırılır.

• Geriye kalan serum fizyolojik tamamen enjekte edilir ve başparmak ile venin 

üst kısmına bası yapılarak enjektör çıkarılır.

• Çıkarılan kılavuz iğne üzerindeki kan durdurucu kapak, intraketin sıvı seti 

girişine takılarak sıkıştırılır.

• İntraket, el- kol gibi hareketli bölgeye yerleştirildiğinden çıkmasını engellemek 

için iyice sabitlenmesi gerekir. Flasterin üzerine görülebilir şekilde mutlaka 

intraketin takılış tarihi ve saati yazılmalıdır.

 Resim 12: İntraketin sıvı verilerek kontrol edilmesi ve fl aster ile sabitlenmesi

• Kontamine malzemeler uzaklaştırılır. Kılavuz iğne tıbbi atık kutusuna atılır.

• Diğer malzemeler tıbbi atık torbasına atılmalıdır.

• Eldivenler çıkarılarak tıbbi atık torbasına atılır ve eller yıkanır.

• Uygulamanın saati ve tarihi uygun formlara kaydedilir.

b)Midline (Orta Hat) Kateterler

Kısıtlı periferal damarı olan, bir haftadan fazla (bir kaç hafta) damar yolu 

gereksinimi olan hastalarda kullanmak için uygundur. Glukoz konsantrasyonu 

%10’dan büyük ve protein konsantrasyonu % 5’den fazla sıvılar için 

kullanılmamalıdır. Kolda bazilik, sefalik ya da median kubital venlere yerleştirilir 

ve kateter ucunun kolun üst kesimi ya da aksillada olması sağlanır. Santral 

kateter olmadığı için kateter ucunun radyolojik yöntemlerle doğrulanması 

gerekmez.


13

c)Periferik Yolla Takılan Santral Venöz Kateterler 

(PICC)

Periferal damar yolu sınırlı olan hastalar için kullanılabilecek bir damar yoludur. Genellikle 

silikondan yapılmıştır ve bu nedenle ayrılabilir bir 

kılıf içinden yerleştirilir. Kateter bazilik, sefalik veya 

antekübital venden yerleştirilir. Yoğun İV tedavi 

gerektiren, devamlı ve güvenilir damar yoluna 

ihtiyaç gösteren, kan değerleri takibi sık yapılan 

akut/kronik hastalığı olanlarda ilk tercih edilen 

kateterdir. Uzun süre kullanıma (5 günden fazla 6 

aydan kısa süreli) uygun olması ve düşük komplikasyon riski taşıması sebebiyle 

evde tedavi gören hastalar için idealdir.PERİFERİK VENÖZ KATETER UYGULAMALARINDA 

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

• Kateter seçilirken kulanım amacı, muhtemel kullanılma süresi, bilinen 

komplikasyonlar (fl ebit ve infiltrasyon gibi) ve kateteri takan kişinin deneyimi 

dikkate alınmalıdır. 

• Damar dışına kaçması durumunda doku nekrozuna neden olabilecek sıvılar ve 

ilaçlar için kelebek iğnelerin kullanımından kaçınılmalıdır. 

• İV tedavinin 6 günden uzun sürmesi bekleniyor ise orta hat kateterleri veya 

periferik yoldan takılan santral kateterlerin kullanımı tercih edilmelidir. 

• Erişkinlerde periferik kateterlerin üst ekstremite venlerine takılması önerilir. 

• Alt ekstremiteye takılmış olan bir kateter en kısa süre içinde çıkarılarak üst 

ekstremiteden yeni bir kateter takılmalıdır. 

• Çocuk hastalarda periferik kateterlerin takılması için el, ayak sırtı veya saçlı deri 

kullanılabilir. 

• Kateter giriş yeri her gün kontrol edilmelidir. 

• Gazlı bez kullanılan durumlarda kontrol amacı ile kateter giriş yeri gazlı bez 

üzerinden palpe edilerek hassasiyet olup olmadığı değerlendirilmelidir. 

• Hastada klinik enfeksiyon bulgusu yok ise gazlı bezin kaldırılmasına gerek 

yoktur. 


• Lokal hassasiyet veya olası bir katetere bağlı kalp damar enfeksiyonu 

bulgularının varlığında gazlı bez mutlaka kaldırılmalı ve giriş yeri görülerek 

değerlendirilmelidir. 

• Şeff af örtü kullanılıyor ise kateter giriş yerinin günlük gözlenmesi yeterlidir. 

Resim 13:PICC kateter


14

• Flebit (ısı artışı, hassasiyet, eritem, damar trasesinin palpe edilmesi gibi) 

veya enfeksiyon belirti ve bulguları geliştiğinde veya iyi çalışmadığı tespit 

edildiğinde periferik kateter değiştirilmelidir. 

• Erişkin hastalarda kısa PVK’lar fl ebit riskini azaltmak için 72-96 saatte bir 

değiştirilmelidir. 

• Eğer yeni periferik venöz damar yolu bulma konusunda sorun yaşanıyor 

ve fl ebit veya enfeksiyon bulguları yok ise PVK’lar daha uzun aralıklarla 

değiştirilebilir. Ancak bu durumda hem hasta, hem de kateter giriş yerleri çok 

yakından takip edilmelidir (her vardiyada en az bir kez). 

• Orta hat kateterlerinin enfeksiyon riskini azaltmak amacı ile rutin olarak 

değiştirilmemelidir. 

• Çocuk hastalarda, komplikasyon (fl ebit veya enfeksiyon) gelişmediği sürece, 

PVK’lar İV tedavi tamamlanana kadar değiştirilmemelidir. 

• PVK’ların giriş yerine topikal antimikrobiyal veya antiseptik krem 

uygulanmamalıdır. SANTRAL VENÖZ KATETER (SVK)

Santral venöz kateterizasyon; kalbe direkt katılan bir vene, çeşitli özelliklerde 

kateter yerleştirilmesi işlemidir. SVK’lar; yoğun tedavi gereksinimi olan hastalarda 

santral venöz basınç takibi, sıvı replasmanı, uzun süreli total parenteral 

beslenme, kan ve kan ürünleri transfüzyonu, ilaç uygulamaları, venöz sklerozan 

madde verilmesi gibi amaçlarla kullanılmaktadır. Santral venöz kateterler kronik 

hastalığı olan ve yoğun bakım ünitelerinde takip edilen hastalar için tedavinin 

vazgeçilmez parçasıdır. Santral venöz kateterizasyon için temel endikasyonlar 

şunlardır:

• Santral venöz basınç ölçümü

• Uzun süreli tedavi  (haftalar, aylar veya yıllar)

• Yüksek konsantrasyonlu sıvı ve ilaçların verilmesi

− Total parenteral beslenme

− İrritan ilaçlarla kemoterapi

− Yüksek konsantrasyonlu antibiyotik solüsyonları

•  Tekrarlayan kan ve kan ürünleri kullanımı

• Hemodiyaliz, plazmaferez

• Tekrarlayan venotomiler

•  Daha önceki yoğun tedavi, cerrahi ve doku hasarına bağlı periferal venöz 

yolların yokluğuYüklə 2,37 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin