Müalicə-profilaktika fakültəsinin V kurs tələbələri üçün imtahan testləri Uşaqlarda tənəffüs sisteminin xəstəlikləri


Uşaqlarda kəskin və xronik virus hepatitiYüklə 0,9 Mb.
səhifə4/5
tarix26.11.2016
ölçüsü0,9 Mb.
#226
1   2   3   4   5

Uşaqlarda kəskin və xronik virus hepatiti.
1. A hepatiti virusu ilə daha tez xəstələnir:

A) məktəbəqədər yaşlı uşaqlar;

B) 30 yaşdan yuxarı olan böyüklər;

C) yaşlı adamlar

D) 25-30 yaşlı gənclər;

E) sadalananlardan heç biri.


2. A hepatit virusunun məişət yolu ilə yoluxması:

A) mümkündür

B) mümkün deyil

C) az hallarda

D) hamiləlik zamanı mümkündür

E) yenidoğulmuşlarda mümkün deyil


3. A hepatitinin yoluxma yolu:

A) su;


B) cinsi;

C) parenteral;

D) qan sorucu həşaratlar;

E) bütün sadalananlar.


4.Fekal-oral yoluxma yolu mexanizmi xarakteridr:

 1. A və E hepatit viruslarına;

 2. A və B hepatit viruslarına;

 3. D və E hepatit viruslarına;

 4. A və C hepatit viruslarına;

 5. bütün sadalananlara.

5. A hepatitinin yoluxma mexanzimini qeyd edin:

A) fekal-oral;


 1. cinsi;

 2. hava damcı;

 3. parenteral;

 4. transmissiv.

6. Enteral yolla yoluxma bu hepatitlərdən hansında baş verir: 1. HAV;

 2. HCV;

 3. HBV;

 4. HDV;

 5. Heç dirində.

7.Kəskin A virus hepatitin inkubasiya dövrü bərabərdir: 1. 1həftədən 50 günə qədər;

 2. 12 gün;

 3. 5-7 gün;

 4. 6 aydan yuxarı;

 5. 3 aydan yuxarı.

8.Kəskin A hepatitində hüceyrənin zədələnmə səbəbi budur: 1. hepatit A virusu;

 2. hiperimmun reaksiyalar;

 3. autoimmun reaksiyalar;

 4. bütün sadalananlar;

 5. sadalananlardan heç biri.

9.Sitolitik sindromun erkən laborator markeri budur: 1. AlAT aktivliyinin artması;

 2. qan zərdabında bilrubinin miqdarının artması;

 3. AsAT aktivliyinin artması;

 4. qan zərdabında albuminin miqdarının azalması;

 5. bütün sadalananlar.

10.A hepatitin sarılıq önü dövrünün xarakterik sindromu budur:

A) qripəbənzər;


 1. artralqik;

 2. astenovegetativ

 3. dispepsik;

 4. transmissiv.

11.Qara ciyər ensefalopatiyası zamanı qanın xüsusiyyətləri budur: 1. leykositoz neytrofilyozla, sürətlənmiş EÇS;

 2. limfositozla, ləngimiş ECS;

 3. leykopeniya limfositozla, lənqimiş ECS;

 4. sola meyilli leykopeniya;

 5. leykopeniya.

12.Virus hepatitlər zamanı qanda göstəricilər budur: 1. leykopeniya; limfositoz, normal və ya ləngimiş ECS;

 2. leykopeniya, limfositoz, sürətlənmiş ECS;

 3. leykositoz, neytrofilez, sürətlənmiş ECS;

 4. leykositoz, limfositoz, sürətlənmiş ECS;

 5. neytrofilez, sürətlənmiş ECS.

13.Kəskin A hepatitin markerlərinin təyinində istifadə edilmir: 1. KBR (komplementin birləşmə reaksiyası);

 2. RİA (radioimmunoloji analiz)

 3. İFA(immunoferment analis)

 4. PHAR (passiv hemoaglütinasiya reaksiyası);

 5. PZR (polimeraz zəncirvari reaksiya)

14.Kəskin A hepatitin markerini qeyd edin: 1. anti-HAV İgM;

 2. anti-HAV İgG;

 3. HBsAg;

 4. anti-HBc İgM;

 5. İgG

15.Aşağıdakılardan biri B hepatit virusunu xarakterizə etmir: 1. qan konservantının təsiri altında tez məhv olur.

 2. aşağı temperatur təsirinə davamlıdır;

 3. yüksək temperatur təsirinə davamlıdır;

 4. dezinfeksiya maddələrinə davamlıdır;

 5. qurumağa davamlıdır;

16.B virus hepatitinin səthi antigenini qeyd edin:

A) HBsAg;

B) HBcorAg;

C) HBeAg;

D) HBxAg


E) HBmAg.
17.Hepatit B-in sarılıq önü dövrünün müddətini qeyd edin:

A) 31-40 gün;

B) 1-5 gün;

C) 6-30 gün;

D) 41-60 gün;

E) 60 gündən yuxarı


18.Hepatit B-in sarılıq önü dövrünün xarakterik əlamətini qeyd edin:

 1. artralqik;

 2. dispepsik;

 3. qripəbənzər;

 4. astenovegetativ

 5. bütün sadalananlar.

19.Hepatit B zamanı müşahidə olunmur: 1. timol sınağın yüksəlməsi;

 2. hiperbilirubinemiya;

 3. ümumi intoksikasiya;

 4. hemoraqqik sindrom;

 5. protrombin indeksin azalması.

20.Xronik gedişli yoluxucu xəstəliklərin hansına generalizə olmuş limfoadenopatiya xas deyil: 1. xronik hepatit;

 2. brusellyoz;

 3. toksoplazmos;

 4. QİDC

 5. bütün sadalananlar.

21.Kəskin A hepatitin xronikləşmə tezliyini qeyd edin: 1. 0 %;

 2. 2-4 %;

 3. 5-10 %;

 4. 20-50 %;

 5. 60-80 %;

22.Aşağıda göstərilən hansı virus hepatitlərin xronik formaya keçməsi xarakterik deyil: 1. A və E

 2. C və D

 3. B və C

 4. A və B

 5. D və B

23.Qaraciyər ensefalopatiyasıın əsas səbəbi budur: 1. qaraciyərin kəskin nekrozu;

 2. kəskin böyrək çatışmazlığı;

 3. beyinə qan sızma;

 4. kəskin ensefalit;

 5. bütün sadalananlar.

24. A hepatit zamanı infeksiya mənbəyi daha çox epidemioloji təhlükə yaradır:

A) sarılıq önu dövründə

B) sarılıq dövründə

C) inkubasiya dövründə

D) rekonvalessensiya dövründə

Е) virus daşıyıcılıqda
25. C hepatiti üçün səciyyəvidir:

A) silinmiş, sarılıqsız formaların üstünlüyü

B) sarılıqlı formaların üstünlüyü

C) sağalma

D) xronikləşmənin aşağı faizi

Е) splenomeqaliya


26. Tipik A hepatiti üçün səciyyəvi biokimyavi göstəricilər:

А) qan zərdabında transaninazaların səviyyəsinin yüksəlməsi

В) qan zərdabında sərbəst bilirubinin hesabına ümumi bilirubinin səviyyəsinin yüksəlməsi

С) timol sınağın normal göstəriciləri

D) qan zərdabında kreatinin səviyyəsinin yüksəlməsi

E) xolesterinin səviyyəsinin yüksəlməsi


27. Tipik A hepatitin qızğın dövründə səciyyəvi klinik-laborator göstəricilər:

A) AlAT göstəricinin yüksəlməsi

B) splenomeqaliya

C) bilirubinin səviyyəsinin normallaşması

D) sulem sınağının yüksəlməsi

E) qızdırma


28. A hepatitin subklinik formasında qeyd olunur:

A) qan zərdabında anti-HAV IgM

B) hepatomeqaliya

C) skleraların və dərinin zəif ikterikliyi

D) AlAT göstəricinin yüksəlməsi

E) hiperbilirubinemiya

29. Tipik A hepatitin klinik əlamətləri:

А) hepatomeqaliya

B) traxeobronxit əlamətləri

C) qaşınma

D) xırdanöqtəli səpki

E) assit
30. A hepatitin etiologiyasını kəskin dövrdə təstiq edən seroloji marker:

A) anti-HAV IgM

B) anti -НВсor IgM .

C) anti -НВе

D) anti -HAV IgG

E) anti -HBs Ag
31. A hepatitin törədicisi:

A) enterovirus

B) delta-virus

C) arbovirus

D Epşteyn-Barr virusu

E)retrovirus


32. A hepatitlə yoluxma üçün səciyyəvi hal:

A) açıq hovuzda çimmək

B) hemotransfuziya

C) sternal punksiya

D) stomatolojı manipulyasiyalar

E) donorlardan qan götürmə


33. A hepatit zamanı:

A) xəstəlik tez-tez qrup xarakteri daşıyır

B) dəqiq mövsümlüyün olmaması

C) 1 yaşa qədər olan uşaqların xəstələnməsi

D) əsasən yaşlı insanların xəstəliyə yoluxması

E) xəstələr sarılıq dövründə daha yoluxdurucudular


34.B hepatit zamanı inkubasiya dövrü davam edir (günlərlə):

A) 30-180

B) 3-15

C) 30-100D) 7-50

E) 1 ilə qədər


35. A hepatitin səciyyəvi olmayan sarılıq önü dövrü variantı:

A) artralgik

B) grippəbənzər

C) astenovegetativ

D) dispepsik

E) kombinasiya edilmiş

36. A hepatitin nəticəsi:

A) sağalma

B) virusdaşıyılıcığın formalaşması

C) xronik hepatitin inkişafı

D) kəskin böyrək çatışmazlığın inkişafı

E) ölüm

37. A hepatitin markeri:

А) Anti-НАV IgM

В) Anti-НАV IgG

С) Anti-НСV

D) НВе Ag

E) Anti-HBs Ag

38. Virus hepatitin (xəstəliyin 2 həftəsi) diaqnostik laborator testlərinə aid deyil:

A) proteinuriya

B) AlAT-in yüksək səviyyəsi

C) sərbəst bilirubinin yüksək səviyyəsi

D) xoluriya

E) Anti-НАV IgM

39. A hepatitin sarılıq önü dövründə daha informativ biokimyavi test:

A) АlAT, AsAT fermentləri

B) ümumi bilirübin

C) qanın zülal fraksiyalarl

D) qələvi fosfataza

E) xolesterin

40. Virus hepatitlərdə infeksiya mənbəyi:

A) insan

B) kənd təsərrüfatı heyvanları

C) insan və heyvanlar

D) gəmiricilər

E) qan soran buğumayaqlılar

41. Virus hepatitlərdə infeksiya mənbəyi:

A) xəstə insan və virus daşıyıcı

B) xəstə heyvan

C) xəstə insan və xəstə heyvan

D) xəstə insan

E) virus daşıyıcı


42.Virus hepatitlərdə aparıcı sindrom:

A) sitoliz

B) xolestaz

C) mezenximal-iltihabi

D) DDV sindromu

E) piy infiltrasiyası
43. Virus hepatit zamanı:

A) A hepatiti əsasən sarılıqsız formada keçir

B) B hepatitdə sarılıq önü dövr 3 günə qədər davam edir:

C) C hepatiti üçün siklik gediş səciyyəvidir:

D) xəstəliyin ağır gedişi biliar sisteminin zədələnməsi ilə şərtləndirilir

E) B hepatiti üçün yüksək hərarət səciyyəvidir


44.Virus hepatitlərin sarılıq önü dövründə:

А) qaraciyərin zədələnməsini təstiq edən klinik simptomları olmur

B) dispepsiya əlamətləri mümkündür

C) adətən hepatomeqaliya

D) son günləri sidik tünd rəngdə olur

E) zərdab fermentlərin fəallığı artır


45.Düzünü qeyd edin:

A) A hepatitin törədicisi enterovirusdur

B) virus hepatitin sarılıq forması tez-tez kəskin böyrək catışmazlığı ilə müsayiət edilir

C) C hepatitin törədicisi orqanizmdən tez xaric olunur

D) B hepatitin viruru tez-tez suda aşkarlanır

E) delta-virusun replikasiyası yalnız C hepatitin virusunun istirakı ilə mümkündür


46.İnkubasiya dövrü:

A) A hepatitdə 50 günə qədər ola bilər

B) B hepatitdə 5 həftəyə qədər ola bilər

C) E hepatitdə daha davamlıdır

D) C hepatitdə 1 aydan 3 aya kimi davam edə bilər

E) D hepatitdə davamı E hepatitlə eynidir.


47. Düzünü qeyd edin:

A) B hepatitdə dispepsik sindrom səciyyəvidir

B) B hepatitdə bildirilmiş şəkildə qaşınma səciyyəvidir

C) gripəbənzər sindrom E hepatiti üçün daha səciyyəvidir

D) A hepatitdə tez-tez artralgiyalar rast gəlinir

E) qızdırma C hepatiti üçün daha səciyyəvidir


48. Düzünü qeyd edin:

A) xronik aktiv hepatitin inkişafı C hepatiti üçün daha səciyyəvidir

B)B hepatiti üçün sarılıq dövrünün əvvəlində vəziyyətin yaxşılaşması səciyyəvidir

C) A hepatitdə xəstəliyin ağır gedişi səciyyəvidir

D) gripəbənzər sindrom B hepatiti üçün daha səciyyəvidir.

E) A hepatitdə tez-tez urtikar səpki müşahidə edilir


49.Virus hepatitlərin sarılıq önü dövründə :

A) hiperbilirubinemiya səciyyəvi əlamətdir

B) sidiyin tüdləşməsi öd piqmentlərin əmələ gəlməsi ilə şərtləndirilir

C) periferik qanın şəklində dəyişikliklər aşkarlanmır

D) qanda birləşmiş bilirubin əmələ gəlir

E) virus markerların aşkarlanması yüksək informativliyə malikdir


50. Virus hepatitlərin sarılıq önü dövründə :

A) dispepsik sindrom mümkündür

B) adətən qaraciyər və dalaq böyüməyib

C) qaraciyərin zədələnməsini təstiq edən klinik simptomları olmur

D) xəstəliyin ilk günündən sidik tünd rəngdə olur

E) AsAT fermentinin fəallığı daha tez artır


51. Virus hepatitlərin sarılıq dövründə səciyyəvi deyil:

A) diareya

B) bradikardiya

C) B hepatit zamanı sarılıq artdıqca xəstənin vəziyyəti ağırlaşır

D) intensiv sarılıq zamanı qaraciyərin ölçülərinin azalması

E) yüksəlmiş qan axma əlamətlərinin əmələ gəlməsi


52. Virus hepatitlərdə səciyyəvi deyil:

A) dəri qaşınması bildirilmiş sitolitik sindroma müvafiqdir

B) xəstələyin ağır dərəcəsində mülayim hepatomeqaliya

C) dəri qaşınması xəstəliyin xolestatik forması üçün səciyyəvidir

D) hepatomeqaliyanın dərəcəsi xəstəliyin ağırlıq dərəcəsinə müvafiq deyil

E) xəstəliyin ağırlaşmamış gedişində,sarıliq dövründə bədən hərarəti adətən normaya uyğundur


53. Virus hepatitlərin sarılıq dövründə səciyyəvi deyil:

A) sağ qabırqa altı nahiyyədə kəskin ağrılar

B) iştahanın azalması

C) astenik sindrom

D) hepatomeqaliya

E) nəcisin axoliyası

54. Virus hepatitlərinin ağır gedişinin meyarlarına aid deyil:

A) dalağın böyüməsi

B) anoreksiya

C) baş ağrıları

D) hemorragik sindrom

E) qaraciyərin ölçülərinin azalması

55. Virus hepatitləri üçün səciyyəvi deyl:

A) sağ qabırqa altı nahiyyədən kürək altına irradiasiya edən ağrılar

B) sarılıq

C) nəcisin axoliyası

D) dispepsik əlamətlər

E) nəcisin tündləşməsi


56.Virus hepatitlərdə:

A) B hepatiti üçün xronik hepatitin inkişafı səciyyəvidir

B) A hepatiti üçün xronik hepatitin inkişafı səciyyəvidir

C) daha tez-tez rast ğəlinən nəticə prosesin xronikləşməsi

D) B hepatitin gedişi adətən dalğavaridir

E) E hepatitin xronik formaları sirrozun əmələ gəlməsi ilə nəticələnir


57.Virus hepatitlərdə prekomanın klinik əlamətləri:

A) taxikardiya, barmaq uçlarının tremoru

B) hepatosplenomeqaliya

C) bradikardiya

D) qaraciyərin böyüməsi, damar “ulduzların” olması

E) palmar eritema, venoz şəkil garnında

58. Kəskin qaraciyər çatışmazlığın inkişafının diaqnostik əlaməti:

A) ensefalopatiya

B) sarılığın artması

C) proteinuriya

D) sidiyin rənginin dəyişilməsi

E) hepatomeqaliya


59. Kəskin qaraciyər çatışmazlığın klinik əlamətlərinə aid deyil:

A) hepatomeqaliya

B) taxikardiya

C) qaraciyərin ölcülərinin azalması

D) ensefalopatiya

E) hemorraqiyalar


60. Virus hepatitlərdə:

A) qanda markerlərin tapılması hepatitin növünün təsdiqlənməsinə imkan verir

B) biokimyavi göstəricilər hepatitin etiologiyasını differensiyasiya etməyinə imkan verir

C) biokimyavi göstəricilər hal-hazırda öz diaqnostik əhəmiyyətlərini itiriblər

D) B hepatitin daha gec seroloji əlaməti- HBs Ag tapılması

E) HBs Ag - B hepatitin daha vacib markeridir


61. Sitolizin əlamətləri:

A) transferazların fəalığının artması

B) bilirubinin və qələvi fosfatazanın yüksəlməsi

C) timol sınağının yuksəlməsi və sulem sınağının enməsi

D) bilirubinin və qamma- qlobulinlərin yüksəlməsi

E) xolesterinin və B-lipoproteidlərin yüksəlməsi


62. Xolestazın əlamətləri:

A) xolesterinin və B-lipoproteidlərin yüksəlməsi

B) AlAT-in yüksəlməsi və xolesterinin enməsi

C) timol sınağının yuksəlməsi və sulem sınağının enməsi

D) protrombin indeksinin enməsi

E) bilirubinin və AlAT-in yüksəlməsi


63. Virus hepatitlərdə xolestatik sindromunun əlaməti:

A) xolesterinin və gələvi fosfatazanın artması

B) qan zərdabında dəmirin artması

C) sərbəst bilirubinin səviyyəsinin artması

D) AlAT, AsAT-in artması

E) sulem sınağının enməsi

64. Virus hepatitlərdə mezenximal- iltihabi sindrom səciyyələndirilir artması ilə:

A) timol sınağı

B) AlAT

C) AsAT

D) albumin

E) xolesterin


65. Virus hepatitlərdə sitoliz sindromu səciyyələndirilir:

A) AlAT-in artması

B) xolesterinin artması

C) qələvi fosfatazanın artması

D) timol sınağının artması

E) sulem sınağının enməsi


66. Virus hepatitlərdə xolestatik sindrom səciyyələndirilir :

A) hiperxolesterinemiya ilə

B) sulem sınağının dəyişilməsi ilə

C) hiperfermentemiya ilə (AlAT,AsAT)

D) disproteinemiya ilə

E) sərbəst bilirubinin artması ilə


67. Virus hepatit zamanı qan dəyişiklikləri üçün səciyyəvi deyil:

A) EÇŞ-in yüksəlməsi

B) leykopeniya

C) hiperbilirubinemiya

D) hiperfermentemiya (AlAT,AsAT)

E) qamma-qlobulinlərinin səviyyəsinin artması


68. Virus hepatitlərdə sitolitik sindromun əlamətləri:

A) aminotransferazların fəallığının artması

B) hiperbilirubinemiya

C) qlobulinlərin sintezin pozulması

D) albuminlərin sintezin pozulması

E) xolesterinin artması


69. B,C,D hepatitlərin müalicəsinin əsas istiqamətlərinə aid deyil:

A) immunoqlobulinlər

B) dezintoksikasiya

C) interferonlar və virus əleyhinə preparatlar

D) plazmaforez

E) hiperbarik oksigenasiya

70. Xolestaz sindromu ilə olan xəstəyə məqsədə uyğundur təyin etmək:

A) ursodezoksixol turşusu

B) aspirin

C) limon tuşusu

D) araxidon turşusu

E) almagel

71.B hepatiti törədir:

A) hepadnavirus

B) deltavirus

C) enterovirus

D) flavivirus

E) alfavirus


72.B hepatitin kəskin fazasından sonra prosesin xronikləşmə ehtimalına dürüst göstəricilərinin aşkarlanması:

A) НВе Ag (4-6 həftədən çox)

B) HBs Ag (rekonvalessensiya dövründə)

C) HBcor Ag

D) anti - HBs Ag

E) anti - НВе Ag


73.Sarılıqla olan xəstədə qanda kəskin sürətdə AlAT və bilirubin yüksəlmişdir. Bununla yanaşı HBs Ag və anti HBc IgM aşkarlanmışdır. İlkin diaqnoz:

A) kəskin virus B hepatiti

B) HBs Ag daşıyıcılığı

C) xronik virus B hepatiti

D) Vilson-Konovalov xəstəliyi

E) Jilber sindromu


74. B hepatit zamanı virusun replikasiyasının dürüst göstəricisi:

A) müsbət PZR

B) АlAT

C) sulem sınağının enməsiD) qələvi fosfatazanın yüksək səviyyəsi

E) müsbət QDHR-sı

75.B hepatitin keçirilməsindən sonra HBs Ag uzun müddətli dövr etməsi meyarıdır:

A) prosesin xronikləşməsinin

B) virusun aktiv replikasiyasının

C) qaraciyər sirrozunun

D) prosesin kəskinləşməsinin

E) xəstəliyin ağırlaşmasının

76.B hepatitin rekonvalessentlərinin dispanser müşahidəsi aparılır:

A) 1 il

B) 2 il

C) 2 ayD) 6 ay

E) 3 ay


77. Virus hepatitlərdə:

A) müsbət PZR virusun replikasiyasının təstiq edir

B) HBs Ag – kəskin dövrünün markeridir

C) seroloji diaqnostika yalnız epidemiya əleyhihə tədbirlərinin aparılması üçün əhəmiyyət kəsb edir

D) qanda HBs Ag dövr etməsi yalnız erkən müddətdə müşahidə edilir

E) immunoloji markerlərinin aşkarlanması yalnız stasionar xəstələrin müayinəsi üçün istifadə edilir

78. Keçmişdə keçirilən kəskin B hepatindən sonra aşkarlanırlar:

A) anti-HBc-IgG

B) anti-HBc-IgM

C) anti-НВе

D) НВе Ag

E) anti-НАV


79. Xronik B hepatitin müalicəsində seçim preparatı:

A) alfa-interferonlar

B) qamma-qlobulinlər

C) НВV-vaksin

D) polivalent zərdab

E) asiklovir

80.B hepatit zamanı qanda spesifik markerlar aşkarlanmır:

A) НВс Ag

B) HBs Ag

C) НВе Ag

D) anti-HBs

E) anti-HBc Ag

81.Virus B hepatitin (xəstəliyin 2-ci həftəsi) diaqnostik laborator testlərinə aid deyil:

A) amilazanın yüksək səviyyəsi

B) AlAT-nin yüksəlməsi

C) HBs Ag

D) anti -HBcİgM

E) НВе Ag

82.İnkubasiya dövründə В hepatiti növbəti markerlərlə təyin edilir:

A) HBs Ag, anti-HBc IgM

B) HBs Ag, НВс Ag

C) HBs Ag, anti-HBe

D) НВе Ag, anti-HBcAg

E) НВе Ag, anti-HBe


83. Virus E hepatitin ötürülmə yolu:

A) su


B) parenteral

C) cinsi


D) qan vasitəsi ilə

E) hamilədən ciftə


Uşaqlarda bağırsaq infeksiyaları.

 1. Salmonellyozun patoqenezinin əsas hissələrini qeyd edin:

 1. bütün sadalananlar

 2. nazik bağırsağın selikli qisasına daxil olması;

 3. su-elektrolit pozulmaları;

 4. intoksikasiya, hemodinamik pozulmalar;

 5. endoksinemiya
 1. Salmonellyozun daha çox təsadüf olunan klinik forması:

 1. qastroenterik;

 2. bütün sadalananlar.

 3. tifəbənzər;

 4. septikopiyemik;

 5. subklinik;
 1. Qastrointestinal salmonellyoz zamanı daha çox rast gəlinən klinik sindromlar:

 1. qastroenteritik;

 2. terminal ileit sindromu;

 3. qastritik;

 4. kolitik;

 5. qastroenterokolitik.
 1. Hansı simptomlar salmonellyoz üçün xarakterikdir:

 1. bütün sadalananlar.

 2. ürək bulanması;

 3. qızdırma;

 4. qarın ağrıları;

 5. pis qoxulu yaşıl rəngdə nəcis
 1. Salmonellyozun lokalaşdırılmış formasına aiddir:

 1. qastroenterokolit;

 2. sadalananların heç biri.

 3. tifəbənzər forma;

 4. nozoparazitik;

 5. nazofarinqit.
 1. Qastrointestinal salmonellyoz zamanı müşayiət olunmur:

 1. sarılıq, hemorraqik sindrom;

 2. yüksək qızdırma, intoksikasiya;

 3. susuzluq;

 4. ürək bulanması, baş gicəllənmə;

 5. qarın ağrıları.
 1. Nəcisin hansı dəyişiklikləri salmonellyoza xarakterik deyil:

 1. az miqdarda selikli və qan izləri ilə nəcis;

 2. bataqlıq toru tipli nəcis;

 3. duru nəcis;

 4. duru, qəhvəyi nəcis;

 5. pis qoxulu, köpüklü nəcis.

8. Qastrointestinal salmonellyoz infeksiyalara xarakterdir:

A) qızdırma, taxikardiya, susuzluq mümkündür, həzm yolunun pozulma əlamətləri;

B)yalnız qızdırma və susuzluq mümkündür;

C) yalnız qızdırma və taxikardiya;

D) yalnız taxikardiya və həzm yolunun pozulma əlamətləri;

E) bundlardan heç biri.
9. Salmonellyozun tifəbənzər formasına xarakter olmayanı qeyd edin:


 1. oyanıqlıq;

 2. üzün solğunluğu;

 3. uzun müddət qızdırma;

 4. səpkilər;

 5. qara ciyərin və dalağın böyüməsi.

10. Xəstəxanadaxili salmonellyoz hansı klinik formada göstərilib: 1. nozoparazitizm;

 2. tifəbənzər;

 3. qastrointenstinal;

 4. daşıyıcı;

 5. sadalananlardan heç biri.

11. Salmonellyoza xarakter olmayan nəcisi qeyd edin: 1. qoxusuz;

 2. duru;

 3. sulu, çox miqdarda;

 4. üfunətli;

 5. tünd yaşıl.

12. Salmonellyozun diaqnostikasında hansı laborator tədqiqat üsullarından istifadə edilmir: 1. bakterioskopik

 2. seroloji

 3. bakterioloji

 4. immunoflyurosent

 5. bunlardan hamısı

13. Salmonellyozun bakterioloji tədqiqatı üçün əsas mənbə: 1. bütün sadalananlar.

 2. qan;

 3. sidik;

 4. nəcis;

 5. qusma

14. Salmonellyozlu xəstələrdən RNQA üçün qan götürülməsinin optimal müddətini qeyd edin: 1. 6-7 gün;

 2. 3-4 gün.

 3. 1-3 gün;

 4. 4-5 gün;

 5. 1-2 gün

15. Salmonellyoz zamanı istifadə edilən ən effektli preparatı qeyd edin: 1. aminoqlikozidlər;

 2. sefalosporinlər;

 3. yarımsintetik penisilinlər;

 4. makrolidlər;

 5. ftorxinolonlar.

16. Salmonellyozun hansı fomasında antibiotikoterapiya göstəriş deyil: 1. qastrointestinal;

 2. tifobənzər;

 3. septikopiemik;

 4. bunlardan hamısı;

 5. bunlardan heç biri.

17. Eşerixioz üçün hansı yoluxma yolu xarakterikdir: 1. fekal-oral;

 2. parenteral;

 3. hava-damcı;

 4. vertikal;

 5. horizontal.

18. Dizenteriya zamanı infeksiyanın mənbəyi olmayanı qeyd edin; 1. ev heyvanları;

 2. bütün sadalananlar.

 3. kəskin dizenteriya xəstələri;

 4. xronik dizenteriya xəstələri;

 5. bakteriyadaşıyıcılar;

19. Dizenteriya üçün hansı yoluxma yolu xarakterik deyil: 1. hava-damcı;

 2. məişət-kontakt

 3. su;

 4. qida;

 5. bunlardan hamısı.

20. Sadalanan hansı məhsullarla dizenteriya daha çox əlaqəlidir:

 1. xama və digər süd məhsulları ilə;

 2. ət məhsulları ilə;

 3. tərəvəz və meyvə ilə;

 4. içkilərlə;

 5. çörək və digər un məmulatları ilə.

21.Qriqoryev-Şiqa dizenteriyasında əsas yoluxma yolu hansıdır:

 1. kontakt-məişət;

 2. su;

 3. qida;

 4. hava-damcı;

 5. bunlardan hamısı.

22. Zonne dizenteriyasında əsas yoluxma yolu hansıdır: 1. qida;

 2. su;

 3. kontakt-məişət;

 4. hava-damcı;

 5. bunlardan hamısı

23. Fleksner dizenteriyasında əsas yoluxma yolu hansıdır: 1. su;

 2. kontakt-məişət;

 3. qida;

 4. hava-damcı;
  E) bunlardan hamısı.

24. Dizenteriya zamanı mədə-bağırsaq traktının üstün lokalizasiyası hansıdır: 1. yoxun bağırsağın distal hissəsi;

 2. mədə;

 3. nazik bağırsaq;

 4. yoxun bağırsağın proksimal hissəsi;

 5. bütün sadalananlar.

25. Aşağıdakı hansı əlamət dizenteriya diaqnozu qoyulmasına istinad əlamətdir: 1. “rektal tüpürcək”tipli nəcis;

 2. “moruq jelesi” tipli nəcis;

 3. “bataqlıq toru” tipli nəcis;

 4. “düyü həlmi” tipli nəcis;

 5. bütün sadalananlar.

26.Dizenteriyanın dayanıqlı əlamətləri bunlardır: 1. bütün sadalananlar.

 2. sol qalça çuxuru nahiyədə tutma xarakterli ağrılar;

 3. nəcisdə selik və qanın olması;

 4. tenezmlər, yalançı çağırışlar;

 5. sıqmaya bənzər bağırsaqda spazmalar

27.Xronik dizenteriyanın klinik xüsusiyyətləri bunlardan biri deyil: 1. davamlı hemodinamik pozulmalar;

 2. 2 forma şəklində keçir: aramsız və residiv

 3. nəcis az miqdarda, sıyıqvari çoxlu selik olmaqla, qan izi ilə;

 4. palpasiya zamanı sərtləşmiş ağrılı, hərəkəti məhdudlaşmış siqmaya bənzər bağırsaq;

 5. tenezm və yalançı çağırışların olması;

28. Dizenteriyanın kolitik variantında nəcisin xarakteri: 1. duru, az miqdarda selikli və qan izləri ilə;

 2. duru, nəcis xarakterli, patoloji qarışıqsız

 3. sulu, çox miqdarda;

 4. tünd rəngdə, yaşıla çalan üfunətli;

 5. duru, həzm olunmamış hissəciklər.

29. Enterokolit üçün səciyyəvi olan simptomları göstərin: 1. tutma xarakterli bütün qarında ağrılar;

 2. qusma;

 3. epiqastral nahiyədə ağrılar;

 4. epiqastral nahiyədə kəmərvari ağrılar.

 5. bütün sadalananlar.

30.Dizenteriyaya şübhədə bakterioloji müayinə üçün xəstədən hansı bioloji material götürülür: 1. nəcis;

 2. sidik;

 3. qan;

 4. ağız ifrazatı;

 5. bütün sadalananlar.


Yüklə 0,9 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin