Stomatologiya 1 Sistem hipoplaziyası zamanı hansı dişlər zədələnir?


) Sadalananlardan hansı mandibulyar anesteziyanın ağızdan kənar aparılma üsuludur?Yüklə 1,85 Mb.
səhifə9/16
tarix25.11.2016
ölçüsü1,85 Mb.
#139
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16

570) Sadalananlardan hansı mandibulyar anesteziyanın ağızdan kənar aparılma üsuludur?

A) Supraorbital dəlik nahiyəsindən

B) İnfraorbital dəlik nahiyəsindən

C) Çənəaltı sahədən

D) Almacıqaltı Eqorov üsulu ilə

E) Torusal


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.59
571) Torusal anesteziya zamanı hansı sinirlərin blokadası olur?

A) Dil və yanaq

B) Dil,yanaq,aşağı alveol

C) Yalnız yanaq

D) Dil,çənəaltı

E) Dil və aşağı alveol


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.59
572) Alt çənə sinirinin budaq anesteziyası harda aparılır?

A) Qılçıqlı dəliyində

B) Yuxu dəliyində

C) Düz bucaq dəliyikdə

D) Oval dəlikdə

E) Yumru dəlikdə


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.65
573) Üst çənə sinirinin budaq anesteziyası aparılır?

A) Cırıq dəlikdə

B) Düz bucaq dəlikdə

C) Oval dəlikdə

D) Yuxu dəliyində

E) Girdə dəlikdə


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.112
574) Üçlü sinirin II və III şaxələrinin budaq anesteziyasının aparılması zamanı anatomik oriyentir?

A) Əsas sümüyün sümüyün qanadabənzər çıxıntısının xarici lövhəciyi

B) Çeynəmə əzələsinin qabaq ucu

C) Gicgah altı daraq

D) Molyararxası çuxur

E) Mandibulyar torus


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.70
575) Budaq anesteziyanı aparmaq üçün istifadə olunan iynələrin uzunluğu nə qədər olmalıdır?

A) 14-16 sm

B) 7-8 sm

C) 12-14 sm

D) 3-4 sm

E) 10-15 sm


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.75
576) Üst çənə sinirinin anesteziyasının Vaysblat üsulu ilə aparılması zamanı anatomik oriyentir?

A) Almacıqalveolyar daraq

B) Traqoorbital xəttin ortası

C) Oynaq təpəciyi

D) Çeynəmə əzələsinin qabaq ucu

E) Gicgah altı daraq


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.73
577) Sadalananlardan hansı naqili anesteziyanın fəsadlarına aiddir?

A) Alveolit

B) Vazopatiya

C) Qızartı

D) Nevrit

E) Nevralgiya


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.72
578) Sadalananlardan hansı yerli anesteziyanın ümumi fəsadlarına aiddir?

A) Hematoma

B) Nevrit

C) Bayılma

D) Kontraktura

E) Alveolit


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.86
579) Anestetikin dozası çox olanda yaranan bilavasitə ümumi fəsadlar hansılardır?

A) Anestetikin yeridilmə yerində hiperemiya

B) Hərəkət verici oyanma, qıc olma

C) Qızdırmanın qalxması

D) Təzyiqin düşməsi

E) Trizm
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.86


580) Bayılma nədir?

A) Kəskin ağrının yaranması

B) Huşun itirilməsi ilə əzələ tonusunun olmamağı

C) Antigenə qarşı allergik reaksiya

D) Təzyiqin kəskin qalxması

E) Kəskin damar çatışmamazlığı


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.87
581) Adrenalin dozadan artıq yeridildikdə xəstəyə nə vurmaq lazımdır?

A) Əzələdaxili 1 ml noradrenalin

B) Venadaxili 2 ml kordiamin

C) Əzələdaxili 1 ml adrenalin

D) Venadaxili 1 ml mezaton

E) Venadaxili 1 ml atropin


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.87
582) Mental dəlik harda yerləşir?

A) Birinci və ikinci molar arasında

B) Yalnız ikinci premolar və birinci molar arasında

C) Birinci premolyar səviyyəsində

D) Köpək dişi səviyyəsində

E) İkinci premolyar səviyyəsində ya da ikinci və birinci premolar arasında


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.60
583) Kollaps nədir?

A) Antigenə qarşı allergik reaksiyanın baş verməsi

B) Təzyiqin kəskin qalxması

C) Əzələ tonusunun olmaması ilə yanaşı huşun itirilməsi

D) Kəskin ağrının yaranması

E) Huşunu itirilməsi ilə müşahidə edilməyən damar çatışmazlığı


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.60
584) Kollaps zamanı dəri örtüyü necə olur?

A) Nəmli,solğun

B) Hiperemik

C) Quru,solğun

D) Quru,hiperemik

E) Nəmli,hiperemik


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.60
585) Kollaps zamanı nəbzin sayı və dolğunluğu necə dəyişir?

A) Həm sürəti həm dolğunluğu azalır

B) Həm sürəti həm dolğunluğu artır

C) Sürəti artır,dolğunluğu azalır

D) Sürəti azalır dolğunluğu artır

E) Dəyişmir


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.61
586) Sadalananlardan hansı dişlərin çəkilməsinə göstərişdir?

A) Kəskin pulpit

B) Orta karies

C) Kəskin irinli periodontitlər

D) Xroniki pulpit

E) Xroniki periodontitlər


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.154
587) Miokard infarktı keçirmiş xəstədə hansı müddətdən sonra planlı diş çəkilməsi əməliyyatı aparmaq olar?

A) 3-6 ay

B) 3-4 həftə

C) 2-3 həftə

D) 1-2 gün

E) 1-2 ay


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.160
588) Anafilaktik şok nədir?

A) Antigenə qarşı orqanizmin sürətli allergik reaksiyası

B) Əzələ tonusunun saxlanılması ilə huşun itirilməsi

C) Huşun itirilməsi ilə bərabər kəskin damar çatışmamazlığı

D) Arterial təzyiqin kəskin yuxarı qalxması

E) Arterial təzyiqin kəskin aşağı düşməsi


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.155
589) Ürəyin qapalı masajı zamanı zərbələrin sayı dəqiqədə neçə olmalıdır?

A) 100


B) 75

C) 30


D) 50

E) 15
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.154


590) Ürəyin qapalı masajı zamanı əllər yerləşir:

A) Qarın boşluğun nahiyəsində

B) Ağciyərlər üzrərində

C) Döş sümüyünün aşağı üçdə bir hissəsində

D) Epiqastral nahiyədə

E) Döş sümüyünün orta üçdə bir hissəsində


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.160
591) Klinik ölüm zamanı ürək boşluğuna adrenalin - hidroxloridin neçə faizli məhlulu vurulur?

A) 10%


B) 0,1%

C) 1%


D) 15%

E) 7%
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.158


592) Üst çənənin sınması zamanı əsas şikayətlər hansılardır?

A) Təzyiqin qalxması,qızdırmanın qalxması

B) Təzyiqin düşməsi,qızdırmanın qalxması

C) İşıqdan qorxma,ağrı,eşitmənin azalması

D) Ağrı,ağızda quruluq,qançur

E) Dişləmin pozulması,ağrı,şişkinlik


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.411
593) Alt çənənin sınması zamanı əsas şikayətlər hansıdır?

A) Təzyiqin qalxması,qızdırmanın qalxması

B) Təzyiqin düşməsi,qızdırmanın qalxması

C) Dişləmin pozulması,ağrı,şişkinlik

D) Ağrı,ağızda quruluq,qançur

E) İşığdan qorxma,ağrı,eşitmənin azalması


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.411
594) Alt çənənin köpək dişləri nahiyəsində iki tərəfli sınıq zamanı fraqmentlərin yeri necə dəyişir?

A) Aşağı


B) Lateral

C) Medial

D) Yuxarı

E) Distal


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.378
595) Sadalananlardan hansı ikincili ağırlaşma verən mərmilər adlanır?

A) Partlamamış güllələr

B) Mərminin qəlpəsi

C) Oxşəkilli elementlər

D) Dişlər,dişlərin və kəllə sümüklərinin qırıntısı

E) Sümük toxumanın nekrotik dəyişikliklər zonası


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.384
596) Üz yaralarının erkən birincili cərrahi işlənməsi hansı müddət ərzində aparılmalıdır?

A) 24 saat

B) 72 saat

C) 48-72 saat

D) 72-96 saat

E) 24-48 saat


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.389
597) Üz yaralarının təxirə salınmış birincili cərrahi işlənməsi hansı müddətə qədər aparıla bilər?

A) 12-24 saat

B) 1-12 saat

C) 8-12 saat

D) 24 -48 saat

E) 72-96 saaat


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.390
598) Üz yaralarının gecikmiş birincili cərrahi işlənməsi hansı müddətdə baş verir?

A) Yaralan saatda

B) 8-12 saat

C) 8 sutka

D) 48 saat

E) 3 sutka


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.390
599) Üz yaralarında ilkin təxirə salınmış tikiş nə vaxt qoyulur?

A) 7-8 sutkada

B) 6-7 sutkada

C) 4-5 sutkada

D) 8-9 sutkada

E) 10 -15 sutkada


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.395
600) Üz yaralarında gecikmiş ikinci dərəcəli tikiş nə vaxt qoyulur?

A) Nekrotik toxumaların ayrılmasından və qranulyasion toxuma yarananadan sonra

B) Çapığın formalaşması zamanı

C) 4-5 sutkada

D) Yaranın epitelizasiyasından sonra

E) 8-9 sutkada


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.380
601) Üz yaralarının ilkin cərrahi işlənməsində vacib olan tədbir nəyin yeridilməsidir?

A) Beta- qlobulinin

B) Stafilokok anatoksininin

C) Qamma-qlobulinin

D) Tetanus əlehinə zərdabın

E) Antirabik zərdabın


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.380
602) Çənələrin sınıqlarında evakuasiya etaplarında müvəqqəti immobilizasiya üçün istifadə olunur?

A) Sümük tikişi

B) Kompression-distraksion aparat

C) Ştiggert şinası

D) Diş şinaları

E) Standart sarğılar


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.448
603) Çənələrin sınıqlarında evakuasiya mərhələsində müvəqqəti immobilizasiya üçün istifadə olunur?

A) Kompression-distraksion aparat

B) Ştiggert şinası

C) Sümük tikişi

D) Diş şinaları

E) İmprovizə olunmuş sarğılar


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.450
604) Tibbi evakuasiya etapları zamanı harada daimi immobolizasiya aparılır?

A) Səyyar ixtisaslaşmış hospitalda

B) Polkun tibbi məntəqəsində

C) Ayırma məntəqəsində

D) Ayrıca tibbi batalyon məntəqəsində

E) Tibbi batalyon məntəqəsində


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.395
605) Üst çənə sınıqları zamanı həyata keçirilən cərrahi immobilizasiya üsulu hansıdır?

A) Osteosintez

B) Enql qövsünün qoyulması

C) Zbarj aparatının qoyulması

D) Adams üsulu

E) Bimaksilyar şinaların sapand sarğısı ilə qoyulması


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.398
606) Üst çənənin sınıqları zamanı immobilizasiyanın cərrahi üsulu hansıdır?

A) Zbarj aparatının qoyulması

B) Bimaksillar şinaların sapand sarğısı ilə qoyulması

C) Osteosintez Makienko üsulu ilə

D) Adams üsulu

E) Engl qövsünün qoyulması


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.398
607) Üst çənənin sınıqları zamanı immobilizasiyanın cərrahi üsulu hansıdır?

A) Engl qövsünün qoyulması

B) Osteosintez minilövhələrlə

C) Bimaksillar şinaların sapand sarğısı ilə qoyulması

D) Adams üsulu

E) Zbarj aparatının qoyulması


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.398
608) Dişsiz çənələrin sınıqlarında ağızdaxili immobilizasiyada istifadə olunan şina hansıdır?

A) Osteosintez minilövhələri

B) Tigerştedt şinası

C) Engl qövsü

D) Vankeviç şinası

E) Port şinası


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.398
609) Alt çənənin sınığında üst çənədə diş olmayan təqdirdə ağızdaxili immobilizasiya üçün istifadə olunan şina hansıdır?

A) Port şinası

B) Osteosintez minilövhələr

C) Vankeviç şinası

D) Enql qövsü

E) Tigerştedt şinası


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.398
610) Hansı antibiotik osteotrop təsirə malikdir?

A) Metisillin

B) Ampisillin

C) Linkomisin

D) Neomisin

E) Oletetrin


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.342
611) Antibiotiklərlə müalicə ən azı neçə gün davam etdirilməlidir?

A) 5 - 6

B) 7 - 8

C) 3 - 4

D) 20 - 30

E) 10 - 15


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.344
612) Hansı antibiotikin ototoksik təsiri yoxdur?

A) Tobromisin

B) Neomisin sulfat

C) Kanamisin

D) Eritromisin

E) Gentamisin


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.345
613) Diş əti ciblərinin hansı dərinlikdə olması küretaja göstəriş hesab olunur?

A) 4 mm


B) 2 mm

C) 5 mm


D) 3 mm

E) 6 mm
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.382


614) I dərəcəli yanıqlar dərinin hansı qatlarını əhatə edir?

A) Epidermisin bütün layları

B) Dəri və dərialtı toxumaları

C) Epidermisin bütün layları dərinin derivatların qalması ilə

D) Epidermisin üst qatını

E) Dərin qatlar


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.401
615) IV dərəcəli yanıqda hansı hissə zədə alır?

A) Üst epidermis və kapillyarlar

B) Epidermisin bütün layları

C) Dəri və dərialtı toxumalar

D) Üst epidermis

E) Epidermisin bütün layları dərinin derivatların qalması ilə


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.401
616) Sadalanan preparatlardan hansı epitelizasiyanın stimulyasiyasına səbəb olur?

A) Solkoseril

B) Sintomisin emulsiyası

C) Analgin

D) Korglikon

E) Paraamin trimetildiftor


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.403
617) Tənəffüs yolunun hər hansı yad cisimlə tutulması nəticəsində baş verən asfikisiya necə adlanır?

A) Aspirasion

B) Obturasion

C) Dislokasion

D) Klapan

E) Stenotik


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.403
618) Tənəffüs yolunun sıxılması nəticəsində baş verən asfiksiya necə adlanır?

A) Dislokasion

B) Klapan

C) Obturasion

D) Aspirasion

E) Stenotik


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.403
619) Zədəli orqanların yerini dəyişməsi nəticəsində baş verən asfiksiya necə adlanır?

A) Obturasion

B) Dislokasion

C) Aspirasion

D) Klapan

E) Stenotik


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.403
620) Sadalananlardan hansı stenotik asfiksiyada həyata keçirilən təcili müalicəvi tədbirlərdən hesab olunur?

A) Traxeotomiya

B) Orqanın anatomik vəziyyətinin bərpası

C) Yad cismin çıxarılması

D) Ağızdan və burundan süni tənəffüsün verilməsi

E) Antibiotiklərin vurulması


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.408
621) Dislokasion asfiksiyada müalicəvi tədbir hansıdır?

A) Traxeotomiya

B) Antibiotiklərin verilməsi

C) Yad cismin çıxarılması

D) Orqanın anatomik vəziyyətinin bərpası

E) Hava verənin yeridilməsi


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.410
622) Ağız dibinin toxumalarının yerini dəyişməsi ilə əməliyyat zamanı asfiksiyanın profilaktikası üçün hansı tədbir görülür?

A) Traxeostomanın qoyulması

B) Dilin çıxarılması və tikilməsi

C) Bimaksilyar şinanın qoyulması

D) Nəfəs verənin yeridilməsi

E) Antibiotiklərin verilməsi


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.410
623) Alt çənə sınıqlarının osteosintezi zamanı dəlik sınıq sərhəddindən hansı məsafədə qoyulur?

A) 2 mm-dən yaxın olmayaraq

B) 20 mm yaxın olmayaraq

C) 10 mm-dən yaxın olmayaraq

D) 5 mm- dən yaxın olmayaraq

E) 15 mm-dən yaxın olmayaraq


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.479
624) Alt çənənin bucaq nahiyyəsində sınığın olmasının əlamətləri nədir?

A) Uzun fraqmentı aşağı tərəf yerini dəyişib,qısa isə yuxarı tərəfə- buna görə də dişləm pozulub.Alt dodağın keyləşməsi müşahidə olunur

B) Dişləm pozulmayıb iki fraqment yerini dəyişdiyinə görə, üst çənənin keyləşməsi vardır

C) Fraqmentlər yerini dəyişməyib,keyləşmə yoxdur,dişləm pozulmayıb

D) Uzun fraqment yuxarı tərəfə yerini dəyişib,qısa isə aşağı tərəfə-buna görə dişləm pozulub.Alt dodağın keyləşməsi müşahidə olunur

E) Dişləm pozulubdur iki fraqment yerini dəyişdiyinə görə,alt dodağın keyləşməsi müşahidə olunmur


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.480
625) Asfiksiyanın profilaktikası üçün dil haradan tikilir?

A) Orta xəttində

B) Kökündə

C) Tikilmir

D) Arxa və orta üçdə bir hissəsinin sərhədində

E) Ön üçdə bir hissəsində


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.480
626) Ağız boşluğun antiseptik işlənilməsi üçün istifadə olunan məhlul hansıdır?

A) Poliqlukin

B) Rinqer məhlulu

C) 40%-li qlükoza məhlulu

D) Albumin

E) Furasillin


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.482
627) Ağız boşluğunun antiseptik işlənilməsi üçün məhlul hansıdır?

A) Albumin

B) 40%-li qlükoza məhlulu

C) Kalium permanqanat

D) Poliqlukin

E) Ringer məhlulu


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.482
628) Ağız boşluğun antiseptik işlənilməsi üçün istifadə olunan məhlul hansıdır?

A) Albumin

B) Dioksidin

C) 40%-li qlükoza məhlulu

D) Ringer məhlulu

E) Poliqlukin


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.482
629) Aşağıdakılardan hansı epidemik parotitin törədicisidir?

A) Streptokokk

B) Diplokokk

C) Fuzobakteriya

D) Stafilokokk

E) Süzülən virus


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.505
630) Epidemik parotit zamanı hansı vəzi zədələnir?

A) Dilaltı ağız suyu vəziləri

B) Limfa vəziləri

C) Çənəaltı ağız suyu vəziləri

D) Qulaqaltı ağız suyu vəziləri

E) Xırda ağız suyu vəziləri


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.328
631) Epidemik parotitlə daha tez tez kimlər xəstələnir?

A) Yeniyetmələr

B) Uşaqlar

C) Fərqi yoxdur

D) Böyüklər

E) Yaşlılar


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.328
632) Epidemik parotitin ötürülmə yolu hansıdır?

A) Cinsi


B) Hematogen

C) Hava-damcı

D) Alimentar

E) Təmas
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.328


633) Epidemik parotit zamanı hansı toxuma zədələnir?

A) Stroma

B) Vartanov axacağı

C) Parenxima

D) 2 -ci və 3 -cü sıraların axacaqları

E) Stenonov axacağı


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.329
634) 39-40 dərəcəyə qədər temperaturun artması ilə müşahidə edilən epidemik parotit gedişatına görə hansı forma hesab olunur?

A) Xronik

B) Serroz

C) Orta ağır

D) Ağır

E) Yüngül


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.330
635) Əgər temperatur 37,5-38 dərəcəyə qədər artıbsa bu gedişatına görə parotitin hansı formasıdır?

A) Xroniki

B) Orta ağır

C) Yüngül

D) Xroniki kəskinləşmiş

E) Ağır
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.330


636) Epidemik parotitdə salivasiya (tüpürcək ifrazı) necə dəyişir?

A) Tamamilə ifraz olunmur

B) Normal olur

C) Azalır

D) Cüzi artır

E) Çox artır


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.330
637) İlkin dərəcəli sifilis üçün inkubasion dövr nə qədərdir?

A) 1 -2 gün

B) 7-8 gün

C) 1-2 ay

D) Yarım il

E) 3 – 4 həftə


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.369
638) Hansı xəstəlikdə parodont toxumalarının zədələnməsi baş verir?

A) Skarlatina

B) Hipertoniya

C) Angina

D) Stenokardiya

E) Şəkərli diabet


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.383
639) Epidemik parotitin müalicəsi nədən ibarətdir?

A) Kontrast sialoqrafiyadan

B) Antibiotiklərin verilməsindən

C) Axacaqlara mil salınmasından

D) Simptomatik müalicədən

E) Şüa müalicəsindən


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.330
640) İnfeksion parotitin müalicəsində nəyi yerli tətbiq edirlər?

A) İsti prosedurları

B) Embolizasiyanı

C) Embolizasiyanı və hirudoterapiyanı

D) Soyuğu

E) Hirudoterapiyanı


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.330
641) Epidemik parotitin ümumi ağırlaşmaları hansılardır?

A) Duodenit, ileit, proktit

B) Plevrit apendisit

C) Qastrit, sistit

D) Osteomielit, nevralgiya

E) Orxit, pankreatit, meningit


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.331
642) Qeyri epidemik parotitin ağırlaşması hansıdır?

A) Poliartrit

B) Hipertoniya

C) Qrip


D) Stenokardiya

E) Plevrit


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.332
643) Kəskin sialoadenitin inkişafında əsas rolu nə oynayır?

A) Kəskin stomatit

B) Reflektor hipersalivasiya

C) Reflektor hiposalivasiya

D) Olbrayt sindromu

E) Duodenal refluks


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.332
Yüklə 1,85 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin