Stomatologiya 1 Sistem hipoplaziyası zamanı hansı dişlər zədələnir?


) Bilavasitə protez dedikdə hansı protez nəzərdə tutulur?Yüklə 1,85 Mb.
səhifə16/16
tarix25.11.2016
ölçüsü1,85 Mb.
#139
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

958) Bilavasitə protez dedikdə hansı protez nəzərdə tutulur?
A) Funksiyasını itirmiş və protezləməyə yaramayan diş və diş köklərinin bir etapda çəkilişindən sonra, həmin gün pasiyentə təhvil verilən protez

B) Funksiyasını itirmiş və protezləməyə yaramayan diş və diş köklərinin iki etapda çəkilməsi və bir neçə gün sonra pasiyentə təhvil verilən protez

C) Tam lövhəli protez

D) Daimi körpüvari protez

E) Kombinə edilmiş körpüvari protez
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
959) İmmediat protezin hazırlanması nə zaman aparılır?
A) Rudağız diaqnozu zamanı

B) Nitqin bərpası məqsədilə

C) Çənələrin travmatik zədələnmələrində

D) Xəstənin istəyi ilə

E) Çənənin rezeksiyası əməliyyatından sonra elə həmin gün
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
960) Öz-özünə bərkiyən akril-plastik materiallar hansı hallarda istifadə edilir?
A) Fərdi qaşıq hazırladıqda, protezlərin təmirində

B) Protezlərin bazisini hazırladıqda, protezlərin təmirində

C) Qapaqların hazırlanmasında, protezlərin təmirində

D) Müvəqqəti qapaqların hazırlanmasında, fərdi qaşıq hazırladıqda

E) Körpüyəbənzər protezləri hazırladıqda, protezlərin fiksasiyasında
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
961) Hissəvi çıxan lövhəli protezləri hazırladıqda ölçü götürməzdən əvvəl görülən iş hansıdır? Bütün düzgün cavabları seçin.

1.ağız boşluğunun obyektiv müayinəsi

2. anamnezin toplanması

3. protez konstruksiyasının seçilməsi

4. ağız boşluğunun potezlənməyə hazırlanması

5. mərkəzi okklüziyanın təyini

6. süni dişlərin rənginin və formasının seçilməsi

A) 1, 2 , 3, 4

B) 3, 4, 5

C) 4,5


D) 1, 2, 4, 5

E) 1, 2, 5


Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
962) Hissəvi çıxan lövhəli protezlərin mum konstruksiyasını yoxlamaq mərhələsi nədən başlanır?
A) Sifətin aşağı 1 / 3 hissəsinin hündürlüyünün yoxlanmasından

B) Okklüdatorda fiksə olunmuş gips modellərin üzərindəki protezlərin mum konsturksiyasının hazırlanma keyfiyyətinin yoxlanmasından

C) Süni dişlərin rənginin yoxlanmasından

D) Protezin mum konsturksiyasının ağız boşluğuna daxil edilməsindən

E) Klammerlərin yerləşməsinin yoxlanmasından
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
963) Hissəvi çıxan lövhəli protezin mum konstruksiyasını yoxlamaq mərhələsi üçün laboratoriyadan klinikaya aşağıdakılardan hansı göndərilir?
A) Okklüdatora fiksə olunmuş, üzərində süni dişlər duzülmüş və klammerlər qoyulmuş mum bazis olan gips modellər

B) Üzərində okklüziya yastıqlı mum bazisli gips modellər

C) Üzərində süni dişlər düzülmüş mum bazis

D) Üzərində süni dişlər düzülmüş plastik kütlədən bazis

E) Gips modellərin üzərində mum protez
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
964) Hissəvi çıxan lövhəli protezlərin sərhəddi nə vaxt qısaldıla bilər?
A) Təbii dişlərin sayı çox olduqda

B) Bir təbii diş olduqda

C) Ağızda laxlayan dişlər olduqda

D) Ağızda körpüyəbənzər protez olduqda

E) Dişsiz çənələrdə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
965) Hissəvi çıxan lövhəli protezlər ağızda fiksasiya edilir:
A) Sementlə

B) Plombla

C) Protakrillə

D) Klammerlərlə

E) Silikonla
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
966) Hissəvi çıxan lövhəli protezlərin mexaniki fiksasiyasını nə təmin edir?
A) Büküşlər

B) Alveol darağı

C) Sərt damaq

D) Qabarlar

E) Klammerlər
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
967) Hissəvi çıxan lövhəli protezlər hazırlayarkən götürülən ölçüdə hava qabarcıqları olarsa nə edilməlidir?
A) Hava qabarcığı silikonla doldurulur

B) Ölçü yenidən götürülür

C) Yeni ölçü materialı əlavə edilir

D) Hava qabarcığı alginatla doldurulur

E) Hava qabarcığı gipslə doldurulur
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
968) Aşağıdakılardan hansı hissəvi çıxan lövhəli protezin bazisi ilə kimyəvi birləşmə yaradır?
A) Titan dişlər

B) Plastik süni dişlər

C) Keramik dişlər

D) Tökmə dişlər

E) Qızıl dişlər
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
969) Hissəvi çıxan lövhəli protezlərin hazırlanmasında alınan ölçü necə adlanır?
A) Anormal

B) Funksional

C) Patoloji

D) Anatomik

E) Fizioloji
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
970) Mərkəzi okklüziyanın təyini üçün klinikaya hansılar gətirilməlidir?
A) Artikulyatora fiksə olunmuş üzərində okklüziya yastıqlı mum bazis olan gips modellər

B) Okklüdatora fiksə olunmuş gips modellər

C) Okklüziya yastıqlı mum bazislər

D) Üzərində okklüziya yastıqlı mum bazis olan gips modellər

E) Artikulyatora fiksə olunmuş gips modellər
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
971) Yuxarı çənəyə hazırlanmış hissəvi çıxan lövhəli protezin arxa sərhəddi harada yerləşməlidir?
A) Premolyar dişlər nahiyəsində

B) Molyar dişlər nahiyəsində

C) Sərt damağın arxa kənarında

D) Təbii dişlərin arxasında

E) Yumşaq damaqda
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
972) Frontal dişlərini itirmiş xəstələrdə süni dişlərin forması nəyə uyğunlaşdırılır?
A) Təxmini seçilir

B) Sərt damağın formasına

C) Üzün formasına

D) Dodağın formasına

E) Çənənin formasına
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
973) Aşağı çənədə diş varsa hissəvi çıxan lövhəli potez hazırlamaq üçün hansı ölçü alınır?
A) Diaqnostik

B) Ikitərəfli

C) Funksional

D) Anatomik

E) Hissəvi
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
974) Yuxarı çənədə hissəvi çıxan lövhəli protezin bazisini distal hissədən “ A” xətti nahiyyəsində hansı halda gödəltmək olar?
A) Alveol çıxıntıları yaxşı ifadə olduqda, damaq tağı dərin, təbii dişlərin sayı çox olduqda

B) Sərt damaq dayaz, çənədə iki diş qaldıqda

C) Dişlərin sayı az, alveol çıxıntısı çox atrofiyaya uğradıqda

D) Alveol çıxıntısı alçaq, damaq tağı dayaz, dişlərin sayı az olduqda

E) Damaq tağı dayaz çənədə bir diş qaldıqda
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
975) Keramik süni dişlərin çatışmazlığı nədir?
A) Qıcıqlandırıcıdır, tez sürtülür

B) Tez sürtülür, estetik deyil

C) Çox sərtdir, çeynəmə təzyiqinə davamsızdır

D) Protezlə yaxşı birləşmir, çox səslidir

E) Çətin təmizlənir, estetik deyil
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
976) Alginat materiallarından hissəvi çıxan lövhəli protezləri hazırlayarkən ölçü götürmək üçün hansı növ qaşıqlardan istifadə edilir?
A) Hissəvi

B) Dişsiz çənə

C) Dişləm

D) Dəliksiz

E) Dəlikli
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
977) Plastik kütləni hazırlayarkən küvetə yeridilən material hansı mərhələdə olmalıdır?
A) Rezinəbənzər

B) Xəmirəbənzər

C) Dartılan saplar

D) Quma bənzər

E) Kütlənin hissələrini qarışdırdıqdan dərhal sonra
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008 (təkrar 507)
978) Bügel protezi karkasının hazırlanma dəqiqliyini göstərən üsul hansıdır?
A) Qarışıq

B) Lehimli əyilmiş klammer

C) Tam tökmə

D) Tam tökmə və əyilmiş klammer

E) Lehimli
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
979) Kəskin toksiki stomatit nə zaman yaranır?
A) İmmuniteti zəifləmiş şəxslərdə

B) Monomerin yüksək konsentrasiyası təsirindən

C) Allergiyaya meyilli şəxslərdə

D) Zəifləmiş, əldən düşmüş şəxslərdə

E) Qocaman yaşlılarda
Ədəbiyyat: Б. Марков “Руководство к практическим занятиям по ортопедической стоматологии“, 2001, s. 218
980) Akril stomatitləri nəyin toksik təsirindən yaranır?
A) Plastik kütlənin tərkibində olan polimerin

B) Akril plastik kütlənin tərkibində olan monomerin

C) Protez bazisinin tərkibində olan merkaptanın

D) Plastik kütləyə qatılan rəngləyici maddənin

E) Protez bazisində olan asitilenin
Ədəbiyyat: Б. Марков “Руководство к практическим занятиям по ортопедической стоматологии“, 2001, s. 218
981) Protez stomatiti nədir?
A) Selikli qişanın allergik faktorundan zədələnməsi

B) Aterosklerozun fonunda selikli qişanın zədələnməsi

C) Isti qidanın təsirindən əmələ gələn selikli qişanın zədələnməsi

D) Mikrob faktorunun selikli qişanın zədələnməsi

E) Selikli qişanın protez bazisindəki toksiki və travmatik təsirindən zədələnməsi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Б. Марков “Руководство к практическим занятиям по ортопедической стоматологии“, 2001, s. 218
982) Protezin allergik təsiri nə ilə əlaqədardır?
A) Protez bazisinin protakrillə yeniləşdirilməsi ilə

B) Protez bazisinin tərkibindəki monomerin, rəngləyici və konservant maddələrin təsiri ilə

C) Akrilatın tərkibində olan polimerlə

D) Yumşaq plastik kütlənin istifadə olunması ilə

E) Çatlamış protez bazisinin akriloksidlə bərpası ilə
Ədəbiyyat: “Ошибки в ортопедической стоматологии” Копейкин В. Н. 1998г, s. 140 M. , 1998, s. 140
983) Lövhəli protezin travmatik təsiri nə ilə əlaqədardır?
A) Protezin qalınlığı ilə

B) Protezin arxa hissəsinin uzunluğu ilə

C) Protezin qeyri - qənaətbəxş cilalanması ilə

D) Protez sərhədlərinin protez yatağının relyefinə uyğun olmaması ilə

E) Protez sərhədlərinin genişləndirilməsi ilə
Ədəbiyyat: “Ошибки в ортопедической стоматологии” Копейкин В. Н. 1998г, s. 140 M. , 1998, s. 140
984) Dekubital xora nədir?
A) Selikli qişada əmələ gələn çatlar

B) Keçici pərdə boyunca selikli qişanın hipertrofikləşməsi

C) Sərt damağın selikli qişasında qan sızdıran sahəcik

D) Protez yatağı və ya protez sərhəddi selikli qişaya uyğunluğu olmadıqda travmatik təsirdən əmələ gələn yara

E) Çənənin selikli qişasının arxa hissəsinin zədələnməsi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: “Ошибки в ортопедической стоматологии” Копейкин В. Н. 1998г, s. 140 M. , 1998, s. 144
985) Kenedinin təsnifatında, birinci sinifdə, heç olmasa bir tərəfdən qüsur köpək dişi ilə hüdudlanırsa, hansı növ protezin hazırlanması həkim səhvi sayılmalıdır?
A) Bügel

B) Lövhəli

C) Konsol

D) Kombinəedilmiş

E) Çıxan körpüvari
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: “Ошибки в ортопедической стоматологии” Копейкин В. Н. 1998г, s. 140 M. , 1998, s. 141
986) Hissəvi lövhəli protezləri hazırladıqda, protezin travmatik təsirini azaltmaq üçün nə etmək lazımdır?
A) Protez bazisini akriloksiddan hazırlamaq

B) Protez bazisini protakrildən hazırlamaq

C) Protez bazisinin termoplastdan hazırlamaq

D) Protez bazisini paslanmayan poladdan hazırlamaq

E) Ölçü materialını düzgün seçmək
Ədəbiyyat: “Ошибки в ортопедической стоматологии” Копейкин В. Н. 1998г, s. 140 M. , 1998, s. 141
987) Yuxarı çənə protezinin sınması daha çox hansı nahiyədə baş verir?
A) Premolyarlar nahiyəsində

B) Köpək dişləri nahiyəsində

C) Bazisin transverzal nahiyəsində

D) Protezin ön hissəsində

E) Torus və kəsici dişlər nahiyəsində
Ədəbiyyat: “Ошибки в ортопедической стоматологии” Копейкин В. Н. 1998г, s. 140 M. , 1998, s. 143
988) Protez bazisinin sınmış hissələri nə ilə birləşdirilir?
A) Fosfat - sement ilə

B) Gips ilə

C) Protakrillə

D) Akriloksidlə

E) Mum və ya dixloretan yapışqanı ilə
Ədəbiyyat: Б. Марков “Руководство к практическим занятиям по ортопедической стоматологии“, 2001, s. 222
989) Damaq torusu izolə edilmədikdə hansı fəsadlar baş verir?
A) Torus nahiyəsinin travması və protezin əsməsi

B) Ağız dibi nahiyəsində travma və protezin yerində oynaması

C) Torus nahiyəsində xoranın əmələ gəlməsi, orta xətt boyunca bazisin çatlaması

D) Yuxarı çənədə protezin yerindən çıxması və protezdə çatların əmələ gəlməsi

E) Aşağı çənədə protezin yerindən çıxması və torus nahiyyəsinin travması
Ədəbiyyat: “Ошибки в ортопедической стоматологии” Копейкин В. Н. 1998г, s. 140 M. , 1998, s. 142
990) Damaq torusu həddindən artıq izolə edilərsə:
A) Tappeyner leykoplakiyası əmələ gəlir

B) Damağın selikli qişasında atrofik proses baş verir

C) Varikoz leykoplakiya əmələ gələr

D) Damağın selikli qişası bulanıq görünər və burada papillomatoz baş verər

E) Selikli qişanın hiperemiyası və papilomatoz əmələ gəlir
Ədəbiyyat: “Ошибки в ортопедической стоматологии” Копейкин В. Н. 1998г, s. 140 M. , 1998, s. 142
991) Protezin bazisi uzadılarsa, qısaldılarsa və yaxud kənarı nazikləçdirilərsə nə yaranır?
A) Yuxarı çənədə protezin ön tərəfə sürüşməsi

B) Protezin öz yatağında oynaması

C) Protezin pis fiksasiyası

D) Aşağı çənədə protezin arxaya sürüşməsi

E) Selikli qişanın daimi travması və müntəzəm olaraq protezin korreksiyası
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: “Ошибки в ортопедической стоматологии” Копейкин В. Н. 1998г, s. 140 M. , 1998, s. 142
992) Protezin yatağında əsməsi, oynaması nə ilə nəticələnir?
A) Erroziya və ekskoriasiyaların əmələ gəlməsi ilə

B) Selikli qişanın daimi travmatik zədələnməsi və təkrar korreksiyaların aparılması ilə

C) Protezin ön hissəsində çatların əmələ gəlməsi ilə

D) Protezin pis fiksə edilməsi ilə

E) Keçid pərdəsi nahiyəsində papillomatozun əmələ gəlməsi ilə
Ədəbiyyat: “Ошибки в ортопедической стоматологии” Копейкин В. Н. 1998г, s. 140 M. , 1998, s. 142
993) Protezin bazisinin içəri səthi relyefinin pozulması nə ilə əlaqədardır?
A) Diş sıralarının düzgün hazırlanmaması ilə

B) Modelin deformasiyası ilə

C) Mərkəzi okklüziyanın düzgün təyin edilməməsi ilə

D) Qeyri - qənatbəxş ölçü və modelin vaxtında alınmaması ilə

E) Üzün aşağı hissəsinin hündürlüyünün düzgün təyin edilməməsi ilə
Ədəbiyyat: “Ошибки в ортопедической стоматологии” Копейкин В. Н. 1998г, s. 140 M. , 1998, s. 139 - 153
994) Protezin təhvilində sonra nitqin pozulması zamanı aparılan əməliyyat:
A) Protez bazisinin qalınlığının azaldılması

B) Yuxarı protezin ön dişlər nahiyyəsində korreksiyanın aparılması, məşqedici tədbirlərin həyata keçirilməsi

C) Birinci üç gün ərzində karamelin sümürülməsi

D) Bir həftə ərzində qəzet və jurnalların yüksəkdən oxunması

E) Bir həftə ərzində karamelin sümürülməsi
Ədəbiyyat: “Ошибки в ортопедической стоматологии” Копейкин В. Н. 1998 г, s. 140 M. , 1998, s. 139 - 153
995) Protezin təhvilindən sonra öyümə refleksi yaranarsa:
A) Protezin arxa hissəsinin qısaldılması; protez bazisinin qalınlığının azaldılması

B) Yumşaq damağın keyləşdirilməsi

C) Yeni protezin düzəldilməsi

D) Bir həftə ərzində gecə yatarkən protezin ağız boşluğundan çıxarılmaması

E) Soyuq qidalardan istifadə edilməsi
Ədəbiyyat: “Ошибки в ортопедической стоматологии” Копейкин В. Н. 1998 г, s. 140 M. , 1998, s. 139 - 153
996) Protezin ilk korreksiyası aparılmalıdır?
A) Ancaq ağrılar əmələ gəldikdə

B) Protez təhvil verilən gün

C) 1 ay sonra

D) Protezin təhvilindən 1 həftə sonra

E) Protezin təhvil verilməsindən 1 gün sonra
Ədəbiyyat: “Ошибки в ортопедической стоматологии” Копейкин В. Н. M. , 1998, s. 139 – 153, M. , 1998, s. 139 - 153
997) Korreksiyadan öncə kəskin ağrılar olduqda xəstəyə nə məsləhət görülür?
A) Protezi xaric edib həkimə müraciət etmək

B) Protezi xaric etmək, sodalı məhlulla qarqara etmək və protezi yenidən taxmaq

C) Protezi çıxarmaq, kalium permanqanat məhlulu ilə qarqara etmək, yenidən protezi taxıb, həkimə müraciət etmək

D) Həkimə müraciət edənə qədər protezi ağız boşluğundan çıxarmamaq

E) Protezi çıxarmaq və həkimə gələn gün protezi 3 - 4 saat yenidən taxmaq
Ədəbiyyat: “Ошибки в ортопедической стоматологии” Копейкин В. Н. M. , 1998, s. 139 – 153, M. , 1998, s. 139 - 153
998) Selikli qişanın zədələnəsində bazisin hansı hissəsinin səbəb olduğunu müəyyən etmək üçün istifadə olunur:
A) Talk

B) Fosfat - sementin tozu

C) Kraxmal,fosfat- sement tozu,

D) Kopiya kağız

E) Kimyəvi qələm, gips, sulu dentin poroşoku, müxtəlif xüsusi rəngli mayelər
Ədəbiyyat: “Ошибки в ортопедической стоматологии” Копейкин В. Н. M. , 1998, s. 139 – 153, M. , 1998, s. 139 - 153
999) Lövhəli protezlərin istifadə müddəti neçə il nəzərdə tutulub?
A) 5 - 6

B) 10


C) 7 - 8

D) 2 - 3

E) 0, 5 - 1
Ədəbiyyat: “Ошибки в ортопедической стоматологии” Копейкин В. Н. M. , 1998, s. 139 – 153, M. , 1998, s. 139 - 153
1000) Lövhəli protezləri hazırlayarkən hansı növ dişlərdən istifadə olunur?
A) Qızıl

B) Titan


C) Metalkeramik

D) Metalplastmas

E) Plastmas, çini, kompozit
Ədəbiyyat: “Ошибки в ортопедической стоматологии” Копейкин В. Н. M. , 1998, s. 139 – 153, M. , 1998, s. 139 - 153
1001) Protezin mum konstruksiyasının yoxlanılmasının ardıcıllığı:
A) Okklüdatorda dişlərin düzülməsinin yoxlanılması, modellərin yoxlanılması, protez konstruksiyasının ağız boşluğunda yoxlanılması

B) Dişlərin düzülməsinin yoxlanılması, modellərin yoxlanılması

C) Okklüdator və ya artikulyatorda dişlərin düzülməsinin yoxlanılması, modellərin yoxlanılması, mum konstruksiyasının ağız boşluğunda yoxlanılması

D) Dişlərin düzülməsinin yoxlanılması, modellərin yoxlanılması, mum konstruksiyasının ağız boşluğunda yoxlanılması

E) Protez konstruksiyasının ağız boşluğunda yoxlanılması
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
1002) Tam protezləri hazırladıqda modeldə olan hava məsamələri, çat, sınıq və s. olduqda hansı taktika seçilməlidir?
A) Modeldə qüsurlar olarsa, onlar okklüdatordan çıxarılmalıdır, qüsurlar yerindəcə bərpa olunmalıdır və yenidən okklüdatora gipslənməlidir

B) Modeldə aşkar edilən hava məsamələri gips ilə doldurulmalıdır

C) Modeldə qüsurlar aşkar edildikdə çənələrdən yeni ölçülər alınmalıdır

D) Hər hansı bir qüsur olarsa onları modellərin üzərində aradan qaldırmaq lazımdır

E) Modeldə sınıqlar aşkar edildikdə onlar mum vasitəsilə dəqiq yapışdırılmalıdır
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
1003) Kliniki mərhələdə mum protez konstruksiyasını yoxlayarkən xəstə çənəsini sola yönəldibsə, diş sırasının qapanma vəziyyətində xarakterik görünüş:
A) Sağ tərəfdə çeynəmə dişlər arasında qabar - qabar münasibəti, sol tərəfdə çeynəmə dişlər arasında məsafə, üzün aşağı üçdə bir hissəsinin hündürlüyünün artması, aşağı çənədə mərkəzi xəttin yerdəyişməsi

B) Dişləmin hündürlüyünün azalması aşağı çənədə mərkəzi xəttin yerdəyişməsi

C) Dişləmin hündürlüyünün normal olması, yuxarı və aşağı çənələrin mərkəzi xəttlərinin yerdəyişməsi

D) Dişləmin hündürlüyünün azalması aşağı çənədə mərkəzi xəttin yerdəyişməsi

E) Sol tərəfdə çeynəmə dişlər arasında qabar - qabar münasibəti, sağ tərəfdə çeynəmə dişlər arasında məsafə, dişləmin hündürlüyünün azalması
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
1004) Vaxtından əvvəl təmasda olan dişləri təyin etdikdə nə edilməlidir?
A) Premolyarlar arasında qabarlar yonulmalıdır

B) Artıq təmasda olan antoqonosit dişlərin biri çıxarılmalı və yerinə yeni diş qoyulmalıdır

C) Üst protez bazisindən vaxtından əvvəl təmas yaradan diş çıxarılmalı və düzgün vəziyyətdə yenidən qoyulmalıdır

D) Surət çıxaran kağızın izi düşdüyü nahiyələr yonulmalıdır

E) Çeynəmə dişləri arasında qabarlar yonulmalıdır
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
1005) Yumşaq damaq nahiyəsində klapanın gücünün yoxlanılması necə aparılır?
A) Yuxarı protezin yan hissəsinə təzyiq etməklə

B) Yuxarı protezin bazisini aşağı dartmaqla

C) Yuxarı frontal dişlərin kəsici kənarlarına vestibulyar istiqamətdə təzyiq etməklə

D) Yuxarı frontal dişlər nahiyəsindən bazisə təzyiq etməklə

E) Xəstənin ağzı açıq vəziyyətdə “ü” hərfini səsləndirməklə
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
1006) Protezə adaptasiyanın birinci dövründə hansı əlamətlər müşahidə olunur?
A) Mədə - bağırsaq sisteminin pozulması, salivasiyanın artması, nitqin pozulması

B) Baş ağrıları, salivasiyanın azalması, nitqin pozulması

C) Adinamiya, qusma refleksinin yaranması, çeynəmə effektinin artması

D) Nitqin pozulması, hərarətin artması, ürəyin aritmiyası

E) Salivasiyanın artması, nitqin pozulması, qusma refleksinin yaranması, çeynəmə effektinin aşağı olması
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
1007) Ağırlıq dərəcəsinə görə paradontitin təsnifatı necə aparılır?
A) Zəif ağırlıqda, orta ağırlıqda, kəskin ağırlaşmış

B) Yüngül, orta, ürək - damar sisteminin pozulması ilə ağırlaşmış

C) Mülayim, ağırlaşmış və kəskin

D) Yüngül, orta, sinir siteminin pozulması ilə ağırlaşmış

E) Yüngül, orta, ağır
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
1008) Parodontitin yayılmış formasında patoloji dişəti cibləri müşahidə olunur:
A) Bütün dişlər ətrafında

B) Ön yuxarı dişlər ətrafında

C) Ön aşağı dişlər ətrafında

D) Yuxarı və aşağı çeynəmə dişləri ətrafındaE) Bəzi dişlər ətrafında
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
Yüklə 1,85 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin