Stomatologiya 1 Sistem hipoplaziyası zamanı hansı dişlər zədələnir?


) Düz üsulla taxmanın mum modeli harda hazırlanır?Yüklə 1,85 Mb.
səhifə15/16
tarix25.11.2016
ölçüsü1,85 Mb.
#139
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

905) Düz üsulla taxmanın mum modeli harda hazırlanır?
A) Bilavasitə ağız boşluğunda

B) Yığılma modelin üzərində

C) Kombinəedilmiş modelin üzərində

D) Gümüş amalqamadan hazırlanmış modelin üzərində

E) Supergipsdən hazırlanmış modelin üzərində
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
906) Dişlərin sərt toxumalarının patoloji sürtünməsi zamanı diş boşluğunda hansı dəyişiklik əmələ gəlir?

A) Dəyişmir

B) Kiçilir

C) Böyüyür

D) Dentikl əmələ gəlir

E) Pulpa nekrozlaşır


Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
907) Taxmaların sementdən qopmasına səbəb nə olur?
A) Maddələr mübadiləsinin pozulması

B) Termiki qıcıqlandırıcılar

C) Qeyri bərabər çeynəmə təzyiqi

D) Düzgün qidalanmamaq

E) Ağız boşluğunun pis gigiyenası
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
908) Hansı dişləmə güdül düzəltmək daha əlverişlidir?
A) Ortoqnatik dişləm

B) Progeniya

C) Düz dişləm

D) Dərin dişləm

E) Proqnatiya
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
909) Güdül üçün boşluğun hazırlanması zamanı buraxılan səhvlər hansılardır?
A) Boşluğun dəyirmi yaradılması

B) Yumşalmış dentinin pulpa üzərində saxlanılması

C) Yaradılmış boşluğun divarlarının paralel olmaması

D) Boşluğun trapesvari yaradılması

E) Dişi yonarkən sərt toxumaların qırılması
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
910) Sadalananlardan hansı güdülün hazırlanmasının I mərhələsi hesab olunur?
A) Konstruksiyanın metaldan tökülməsi

B) Dayaq dişdə boşluğun hazırlanması

C) Güdülün uyğunlaşdırılması və fiksə edilməsi

D) Ağız boşluğunda güdülün modeləşdirilməsi

E) Modelin tökülməsi
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
911) Sadalananlardan hansı güdülün hazırlanmasının II mərhələsi hesab olunur?
A) Pasiyentin müayinəsi

B) Model konstruksiyanın metaldan tökülməsi

C) Güdülün uyğunlaşdırılması və fiksə edilməsi

D) Model üzərində güdülün formalaşması

E) Dayaq dişdə boşluğun hazırlanması
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
912) Güdülün dolayı yolla hazırlanma üsulu hansıdır?
A) Ağız boşluğunda güdülün modelləşdirilməsi

B) Model üzərində güdülün modelləşdirilməsi

C) Ştiflər vasitəsilə ilə

D) Fabrik üsulu ilə

E) Adgeziv plomblar vasitəsi ilə
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
913) Tökmə güdüllü ştiflərin hazırlanmasına göstəriş nədir?
A) Diş tacının 1/3 və daha çox hissəsinin qüsuru

B) Dişin depulpasiya olunmasından üç il müddətin keçməsi

C) Dişdə birinci dərəcəli patoloji sürtünmənin olması

D) Dişin depulpasiya olunmasından 5 il və daha çox müddətin keçməsi

E) Dişin depulpasiya olunmasından bir il müddətin keçməsi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
914) Güdüllü ştiftin optimal uzunluğu kökün uzunluğunun nə qədərini təşkil edir?
A) 2/3

B) 1/2


C) 1/5

D) 1/4


E) 1/3
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
915) 750 əyarlı qızıl xəlitəsi hansı hallarda istifadə edilir?
A) Tam çıxan protezlər hazırlamaq üçün

B) Bügel və metal - keramik qapaq hazırlamaq üçün

C) Taxmalar güdüllü taxmalar, bügel protezlərinin karkası, klammerlər hazırlamaq üçün

D) Körpüyəbənzər protezlər hazırlamaq üçün

E) Tam və hissəvi qapaqlar hazırlamaq üçün
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008, səh 72
916) Hansı hallarda kobalt - xrom xəlitəsi istifadə edilir?
A) Tam çıxan, hissəvi çıxan protezlər hazırladıqda

B) Bügel protezləri, tam protezlər hazırladıqda

C) Ştifli dişlər, ştamplanmış qapaqlar, klammerlər hazırladıqda

D) Bügel protezləri, kombinəedilmiş qapaqlar, taxmalar, ştiftli dişlər hazırladıqda

E) Metal - keramika, metal - plastmas qapaqlar hazırladıqda
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008, səh - 73
917) Aşağıdakı hansı xüsusiyyətlər metal xəlitələr üçün səciyyəvidir?
A) Korroziyaya davamlıdır, möhkəmdir, aşağı ərimə temperaturuna malikdir

B) Parlaqdır, korroziyaya davamsızdır

C) Möhkəmdir, əyilmir, yüksək ərimə temperaturuna malikdir

D) Elastikdir, diş ətini qıcıqlandırmır

E) Rəngini dəyişmir, elastikdir
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
918) Aşağıdakı metallardan hansı 750 əyarlı qızılın ərimə temperaturunu aşağı salır?
A) Xrom

B) Kadmium

C) Mis

D) Gümüş


E) Palladium
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008, səh 72
919) Akril – plastik kütlə necə hazırlanır?
A) Akril - plastik materialın tozu ilə katalizatorun qarışdırılması ilə

B) Akril - plastik tor materialın tozu ilə isti suyun qarışdırılması ilə

C) Akril - plastik materialın tozu və mayesinin qarışdırılması ilə

D) Akril - plastik materialın tozu ilə soyuq suyun qarışdırılması ilə

E) Akril - plastik materialın tozu ilə distillə edilmiş suyun qarışdırılması ilə
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
920) Metal keramika protezləri hazırlayarkən istifadə olunan örtük materialı hansıdır?
A) Örtük lifləri

B) Opak


C) Dentin

D) Mina


E) Akril
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
921) Metal - keramika və metal - plastmas protezlər hazırladıqda ölçü götürmək üçün istifadə edilən ölçü materialı hansıdır?
A) Elastiki

B) Termoplastik

C) Tezbərkiyən

D) Polimerləşən

E) Kristallaşan
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
922) Hansı ölçü materialı ikiqat ölçü materialı da adlana bilər?
A) Elastiki

B) Polimerləşən

C) Tezbərkiyən

D) Termoplastik

E) Kristallaşan
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
923) Hansı ölçü materialı təkrar istifadə oluna bilər?
A) Tezbərkiyən

B) Termoplastik

C) Kristallaşan

D) Polimerləşən

E) Elastiki
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
924) Hansı materialdan laboratoriyada model tökmək üçün istifadə edilir?
A) Silikon

B) Sink - oksid

C) Gips

D) SementE) Alginat
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
925) Polimerləşən ölçü materialları nə ilə qarışdırılır?
A) Katalizator ilə

B) Adi su ilə

C) Qaynadılmış su ilə

D) Asetonla

E) Distillə edilmiş su ilə
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
926) Hansı material qısa müddətdə susuzlaşaraq həcmini kiçildir?
A) Polimerləşən ölçü materialı

B) Tezbərkiyən ölçü materialı

C) Elastiki ölçü materialı

D) Termoplastik ölçü materialı

E) Kristallaşan ölçü materialı
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
927) Adi su ilə hansı material qarışdırılır?
A) Polimerləşən ölçü materialı

B) Kristallaşan ölçü materialı

C) Tezbərkiyən ölçü materialı

D) Termoplastik ölçü materialı

E) Elastiki ölçü materialı
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
928) Hansı ölçü materialları isti suda yumşaldılaraq istifadə edilir?
A) Kristallaşan ölçü materialları

B) Polimerləşən ölçü materialları

C) Elastiki ölçü materialları

D) Tezbərkiyən ölçü materialları

E) Termoplastik ölçü materialları
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
929) Ölçü materiallarına aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) Elastiki, polimerləşən, silikon, kristallaşan

B) Termoplastik, elastiki, alginat, akril

C) Akril, kristallaşan, alginat, elastiki

D) Kristallaşan, termoplastik, elastiki, polimerləşən

E) Termoplastik, elastiki, alginat, silikon
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
930) Hansı ölçü materialından ikiqat ölçü götürmək üçün istifadə olunur?
A) Termoplastik ölçü materialından

B) Alginat ölçü materialından

C) Sərt ölçü materialından

D) Hidrokolloid ölçü materialından

E) Silikon ölçü materialından
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
931) Elastik kütlə ilə ölçü götürüldükdə hansı qaşıqdan istifadə olunmalıdır?
A) Hamar

B) Dəlikli

C) Hissəvi

D) Açılıb - yığılan

E) Plastmass
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
932) Süni qapaq altına dişin neçə səthi yonulur?
A) 5

B) 2


C) 3

D) 6


E) 4
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
933) Süni qapaqlar hazırlamaq üçün dişlərin yonulmasında hansı istifadə olunur?
A) Bərkxəlitəli burğaclar

B) Almaz başlıqlar

C) Frezlər

D) Karborund daşlar

E) Vulkanit disklər
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
934) Ştamplanmış qapaqlar hazırlamaq üçün istifadə olunan qızılın əyarı nə qədərdir?
A) 375

B) 900


C) 750

D) 800


E) 585
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
935) İki intakt dişlərin arasında yerləşən dişə süni ştamplanmış qapaq hazırlamaq üçün separasiya nə ilə aparılır?
A) Ikitərəfli metal separasion disklə

B) Karbonud başlarla

C) Vulkanit separasion disklə

D) Birtərəfli metal separasion disklə

E) Silindrik formalı bərkxəlitəli burğaclarla
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
936) Dişlərin qapaq altına yonulması zamanı mərkəzi okklüziyaya görə hansı tələblər yaranır?
A) Okklüziyadan hündür yonulur

B) Diş təqribi yonulur

C) Diş qapağın qalınlığı qədər yonulur

D) Mina dentin sərhədinə qədər yonulur

E) Fizioloji sakitlik vəziyyəti nəzərə alınaraq yonulur
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
937) Tökmə üsulla qapaq hazırladıqda aparılan retraksiya əməliyyatı dedikdə nə nəzərdə tutulur?
A) Zəy məhlulu ilə diş ətinə təsir etmək

B) Diş ətinin dişin boynundan aralanması

C) Dişin boyun nahiyəsinə yağ sürtmək

D) Diş ətinin dişin boynuna kipləşdirilməsi

E) Qliserin və vazelinlə hopdurulmuş pambığı diş əti dibinə yeritmək
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
938) Metal keramik qapağın tökmə hissəsi hansı materialdan hazırlanır?
A) Kobalt - xrom xəlitəsindən

B) Titandan

C) Çinidən

D) Dəmirdən

E) Platsmasdan
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
939) Metal - keramik qapağı hazırlamaq üçün dişin yonulması zamanı daha üstün tutulan pillənin forması necədir?
A) Maili

B) Oval


C) Pillənin forması əhəmiyyət kəsb etmir

D) Zirvəli maili

E) Düz kənarının maili olmaq şərtilə
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008

İkincili hissəvi adentiya
940) Diaqnostik modellərin istifadəsi ilə hazırlanan tam tökmə potezlərin üstünlüyü nədədir?
A) Protezin öz yatağında düzgün və rahat oturdulması, dayaq dişlərin qənaətlə yonulması

B) Istinad qapaqlarının aralıq hissədən ayrılmasına tələb olunan qüvvənin təyin edilməsi

C) Protez konstruksiyasının qalınlığını təyin etmək mümkündür

D) Protezin elastikliyinin təyin edilməsi

E) Protezin aralıq hissəsinin formasınnı təyin edilməsi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
941) İstinad - tutucu klammerlər hansı hissələrdən ibarətdir?
A) Cisim, tac çıxıntısı, ekvator çıxıntısı

B) Çiyinlər, okklüzion pəncə, çıxıntılar

C) Okklüzion pəncə, çiyinlər, cisim

D) Dil çıxıntısı, damaq çıxıntısı, cisim

E) Çiyinlər, cisim, çıxıntılar
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
942) Klammer xəttləri necə ola bilər?
A) Sagital, transversal, diaqonal

B) Transversal, çəp, diaqonal

C) Vertikal, sagital

D) Vertikal, diaqonal

E) Sagital, üfüqi, transversal
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
943) Klammerlər yerləşməsinə görə hansı qruplara bölünür?
A) Hərəkətli, hərəkətsiz, istinad

B) Dişüstü, damaqüstü, dişüstü - damaqüstü

C) Damaqüstü, istinad, yarımhərəkətli

D) Dişüstü, istinad, tutucu

E) Istinad, tutucu, dişüstü
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
944) Klammerlər bazislə birləşməsinə görə hansı qruplara bölünür?
A) Plastik, metal, hərəkətli

B) Hərəkətsiz, az hərəkətli, hərəkətli

C) Dişüstü, okklüzion, damaqüstü

D) Hərəkətli, hərəkətsiz, tökmə

E) Əymə, tökmə, plastik
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
945) Qıfılbəndin (Ataçmen) növləri hansılardır?
A) Düyməli, düyməsiz, dəlikli

B) Kombinəedilmiş, izoləedilmiş, girdə

C) Qalpaq, qapaq, aralıq hissə

D) Qapaqdaxili, qapaqdan kənar, oval

E) Qapaqdaxili, qapaqdankənar, düyməli
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
946) İstinad-tutucu klammerlər hansı üsulla hazırlanır?
A) Lehimləmə

B) Tökmə


C) Ştamplama

D) Kombinəolunmuş

E) Əymə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
947) Tutucu klammer protezin fiksasiyasını hansı istiqamətdə təmin edə bilər?
A) Həm şaquli, həm də üfiqi

B) Şaquli

C) Diaqonal

D) Transverzal

E) Üfiqi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
948) Protez yatağı selikli qşasına düşən təzyiqi azaldan klammer hansıdır?
A) Ikiçiyinli

B) Birçiyinli

C) Istinad

D) Dişəti

E) Tutucu
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
949) Çeynəmə təzyiqinin şaquli və üfiqi təsirini dayaq dişlərinin parodontuna və protez yatağı selikli qişasına paylayan klammer hansıdır?
A) Birçiyinli

B) Istinad

C) Tutucu

D) Dişəti

E) Istinad-tutucu
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
950) Bir qollu - tutucu klammerin çiyninin dayaq dişin tacına münasibəti necə olur?
A) Dişin vestibulyar səthində ekvatorun üzərinə nöqtəvari toxunmalıdır

B) Tacın vestibulyar səthində ekvatorun üzərində kip oturmalıdır

C) Tacın vestibulyar səthinə ekvatorla okklüziya səthi arasındakı sahəyə nöqtəvari toxunmalıdır

D) Dişin vestibulyar səthində ekvatorla boynu arasında yerləşməli, bütün sahəyə maksimum toxunmalıdır

E) Tacın vestibulyar səthinə ekvatorla okklüziya səthi arasındakı sahəyə kip toxunmalıdır
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
951) En kəsiyinin formasına görə tutucu klammerlər bölünür:
A) Dairə, kvadrat

B) Yastı, cilalanmış

C) Yastı, kvadart

D) Dairə və yarımdairə

E) Yarımdairə, yastı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
952) Retension hissə klammerin hansı nahiyəsində yerləşir?
A) Çıxıntısında

B) Cismində

C) Çiyində

D) Bazisində

E) Okklüzion pəncədə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
953) Stabilləşdirici hissə klammerin hansı nahiyəsində yerləşir?
A) Okklüzion pəncədə

B) Çiyində

C) Çıxıntısında

D) Bazisində

E) Cismində
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
954) Yan dişlərdə tətbiq olunan klammer hansıdır?
A) Dairəvi formalı

B) Rouç


C) Svensen

D) Akker


E) Bonvil
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
955) Akker klammerinin çiyninin forması necə olmalıdır?
A) Üçbucaq

B) Oraqvari

C) Pazvari

D) Dairəvi

E) Düz
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008

Hissəvi çıxan lövhəli protezlər 11

956) Bilavasitə protezin hazırlanması nə zaman aparılır?
A) Dişlər və diş kökləri çəkildikdən 1 ay sonra

B) Ağır dərəcəli parodontitə uğramış və protezləməyə yararsız olan diş kökləri bir etapda çəkildikdən sonra elə həmin gün

C) Bir neçə parodontitli dişlərin və protezləməyə yararsız olan diş köklərinin çəkilməsindən bir həftə sonra

D) Dişlər və diş kökləri çəkildikdən 20 gün sonra

E) Çəkilməyə göstərişli olan dişlər və diş kökləri çəkildikdən, parodontitli dişlərin və protezləməyə yararsız olan diş köklərinin çəkilməsindən 15 gün sonra
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
957) İmmediat protez nə vaxt hazırlanır?
A) Cərrahi müdaxilədən 15 gün sonra

B) Cərrahi müdaxilədən bir həftə sonra

C) Cərrahi müdaxilədən 3 gün sonra

D) Çənələrdə rezeksiya əməliyyatı aparıldıqdan sonra həmin gün

E) Cərrahi müdaxilədən 1 ay sonra
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008


Yüklə 1,85 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin