Stomatologiya 1 Sistem hipoplaziyası zamanı hansı dişlər zədələnir?


) Çənə-arxası nahiyyəsinin yuxarı sərhəddinə hansı hissə aiddir?Yüklə 1,85 Mb.
səhifə11/16
tarix25.11.2016
ölçüsü1,85 Mb.
#139
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

713) Çənə-arxası nahiyyəsinin yuxarı sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Məməvari çıxıntı

B) Xarici qulaq keçəcəyi

C) Gl. parotis-in aşağı qütbü

D) Qulaqətrafı-çeynəmə fassiyası

E) Bizvari çıxıntı


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
714) Çənə-arxası nahiyyəsinin ön sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Məməvari çıxıntı

B) Xarici qulaq keçəcəyi

C) Alt çənənin budağının arxa kənarı

D) Bizvari çıxıntı

E) Gl. parotis-in aşağə qütbü


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
715) Çənə-arxası nahiyyəsinin arxa sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Qulaqətrafı-çeynəmə fassiyası

B) Bizvari çıxıntı

C) Məməvari çıxıntı

D) Gl. parotis-in aşağı qütbü

E) Xarici qulaq keçəcəyi


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
716) Çənə-arxası nahiyənin daxili sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Xarici qulaq keçəcəyi

B) Gl. parotis-in aşağı qütbü

C) Bizvari çıxıntı

D) Məməvari çıxıntı

E) Qulaqətrafı-çeynəmə fassiyası


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
717) Çənə-arxası nahiyyəsinin kənar sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Məməvari çıxıntı

B) Bizvari çıxıntı

C) Qulaqətrafı-çeynəmə fassiyası

D) Alt çənənin budağının arxa kənarı

E) Xarici qulaq keçəcəyi


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
718) Qanadvari-çənə sahəsinin xarici sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Medial qanadvari əzələnin xarici səthi

B) Qanadabənzər-arası fassiya

C) Yanaq-udlaq tikişi

D) Məməvari çıxıntı

E) Alt çənənin budağının daxili səthi


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
719) Qanadvari-çənə sahəsinin daxili arxa və aşağı sərhədinə hansı hissə aiddir?

A) Medial qanadvari əzələnin xarici səthi

B) Alt çənənin budağının daxili səthi

C) Məməvari çıxıntı

D) Qanadabənzər-arası fassiya

E) Yanaq-udlaq tikişi


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
720) Qanadvari-çənə sahəsinin yuxarı sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Alt çənənin budağının daxili səthi

B) Yanaq-udlaq tikişi

C) Məməvari çıxıntı

D) Qanadabənzər-arası fassiya

E) Medial qanadvari əzələnin xarici səthi


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
721) Qanadvari-çənə sahəsinin ön sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Qanadabənzər-arası fassiya

B) Alt çənənin budağının daxili səthi

C) Yanaq-udlaq tikişi

D) Məməvari çıxıntı

E) Medial qanadvari əzələnin xarici səthi


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
722) Udlaqətrafı nahiyənin xarici sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Çənə-altı tüpürcək vəzi

B) Udlağın yan divarı

C) Onurğa önü fassiyanın yan atmaları

D) Qanadabənzər-arası fassiya

E) Medial qanadvari əzələ


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
723) Udlaqətrafı nahiyənin daxili sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Udlağın yan divarı

B) Çənə-altı tüpürcək vəzi

C) Qanadabənzər-arası fassiya

D) Onurğa önü fassiyanın yan atmaları

E) Medial qanadvari əzələ


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
724) Udlaqətrafı nahiyənin ön sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Çənə-altı tüpürcək vəzi

B) Onurğa önü fassiyanın yan atmaları

C) Medial qanadvari əzələ

D) Udlağın yan divarı

E) Qanadabənzər-arası fassiya


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
725) Udlaqətrafı nahiyənin arxa sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Onurğa önü fassiyanın yan atmaları

B) Qanadabənzər-arası fassiya

C) Çənə-altı tüpürcək vəzi

D) Udlağın yan divarı

E) Medial qanadvari əzələ


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
726) Udlaqətrafı nahiyənin aşağı sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Udlağın yan divarı

B) Qanadabənzər-arası fassiya

C) Onurğa önü fassiyanın yan atmaları

D) Çənə-altı tüpürcək vəzi

E) Medial qanadvari əzələ


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
727) Dilaltı sahənin yuxarı sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Ön-çənəaltı-dil və dilaltı əzələ

B) Çənə-dilaltı əzələsi

C) Ağız boşluğunun selikli qişası

D) Çənə-altı tüpürcək vəzi

E) Alt çənənin cisminin daxili səthi


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
728) Dilaltı sahənin aşağı sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Ağız boşluğunun selikli qişası

B) Alt çənənin cisminin daxili səthi

C) Çənə-dilaltı əzələsi

D) Ön-çənəaltı-dil və dilaltı əzələ

E) Çənə-altı tüpürcək vəzi


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
729) Dilaltı sahənin xarici sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Ön-çənəaltı-dil və dilaltı əzələ

B) Alt çənənin cisminin daxili səthi

C) Ağız boşluğunun selikli qişası

D) Çənə-altı tüpürcək vəzi

E) Çənə-dilaltı əzələsi


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
730) Dilaltı sahənin daxili sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Ağız boşluğunun selikli qişası

B) Çənə-altı tüpürcək vəzi

C) Alt çənənin cisminin daxili səthi

D) Ön-çənəaltı-dil və dilaltı əzələ

E) Çənə-dilaltı əzələsi


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
731) Mental nahiyyənin ön-yuxarı sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Çənə-altı tüpürcək vəzi

B) Alt çənənin mental nahiyyəsinin aşağı kənarı

C) Çənə-dil əzələsi

D) Dilaltı sümük

E) M.digastricus-un ön hissəsi


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
732) Mental nahiyyənin arxa sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Alt çənənin mental nahiyyəsinin aşağı kənarı

B) Çənə-altı tüpürcək vəzi

C) M. digastricus-un ön hissəsi

D) Çənə-dil əzələsi

E) Dilaltı sümük


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
733) Mental nahiyyənin xarici sərhədinə hansı hissə aiddir?

A) Çənə-dil əzələsi

B) Dilaltı sümük

C) Alt çənənin mental nahiyyəsinin aşağı kənarı

D) M. digastricus-un ön hissəsi

E) Çənə-altı tüpürcək vəzi


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
734) Mental nahiyənin aşağı sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Çənə-altı tüpürcək vəzi

B) Çənə-dil əzələsi

C) Dilaltı sümük

D) Alt çənənin mental nahiyyəsinin aşağı kənarı

E) M. digastricus-un ön hissəsi


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
735) Udqunmanın çətinləşməsi aşağıdakı nahiyənin fleqmonaları zamanı müşahidə olunur?

A) Yanaq


B) Ağız boşluğu dibi

C) Qulaqətrafı-çeynəmə

D) Almacıq

E) Gicgah


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
736) Udqunmanın çətinləşməsi aşağıdakı nahiyənin fleqmonaları zamanı müşahidə olunur?

A) Yanaq


B) Udlaqətrafı nahiyyə

C) Almacıq

D) Gicgah

E) Qulaqətrafı-çeynəmə


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
737) Udqunmanın çətinləşməsi aşağıdakı nahiyənin fleqmonaları zamanı müşahidə olunur?

A) Yanaq


B) Gicgah

C) Almacıq

D) Qanadvari-çənə

E) Qulaqətrafı-Çeynəmə


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
738) Ağzın açılmasının əhəmiyyətli dərəcədə çətinləşməsi hansı nahiyənin fleqmonası zamanı müşahidə olunur?

A) Yanaq


B) Göz-Altı

C) Almacıq

D) Çənəaltı

E) Gicgah


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
739) Ağzın açılmasının əhəmiyyətli dərəcədə çətinləşməsi ı hansı nahiyənin fleqmonası zamanı müşahidə olunur?

A) Çənəaltı

B) Almacıq

C) Qulaqətrafı-çeynəmə

D) Göz-Altı

E) Yanaq
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002.


740) Göz yuvasının fleqmonasının erkən fəsadlaşmasına aiddir?

A) Görmənin itirilməsi

B) Üz sinirin parezi

C) Kserostomiya

D) Çəp gözlük

E) Göz qapaqlarının çölə çevrilməsi


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
741) Adenofleqmonanın əmələ gəlmə səbəbi?

A) İltihabi prosesin digər nahiyələrdən gəlməsi

B) İltihabi prosesin iltihabi düyünlərdən kənara çıxması

C) Parenximatoz sialadenit

D) Absessləşən furunkul

E) Periapikal iltihab


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
742) Sadalananlardan hansı üz nahiyəsinin yuxarı hissəsinin fleqmonalarının ciddi fəsadlarına aiddir?

A) Yumşaq toxumaların hematoması

B) Mediastenit

C) Üz sinirinin parezi

D) Parotit

E) Künc damarın flebiti


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
743) Üz nahiyyəsinin yuxarı hissəsinin fleqmonalarının ciddi fəsadlarına aiddir?

A) Parotit

B) Üz sinirinin parezi

C) Mediastenit

D) Baş beyin sinusunun trombozu

E) Yumşaq toxumaların hematoması


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
744) Üz nahiyəsinin aşağı hissəsinin fleqmonalarının ciddi fəsadlarına aiddir?

A) Mediastenit

B) Kəllə beyninin sinusunun trombozu

C) Parotit

D) Yumşaq toxumaların hematoması

E) Üz sinirinin parezi


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
745) Sadalananlardan hansı Vişnevski üsulu ilə blokadanın aparılmasına göstərişdir?

A) Şişkinlik

B) Yuxarı çənə boşluqlarının empieması

C) Absesləşmə əlamətləri ilə infiltratın əmələ gəlməsi

D) Kəllə beyninin sinusunun trombozu

E) İnfiltrat


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
746) Absesləşmənin tezləşdirilməsi məqsədi ilə aşağıdakı hansı proseduranı təyin edirlər?

A) Parafin terapiyası

B) UYT qeyri-qızdırıcı dozada

C) UFŞ sub-eritem dozalarda

D) UYT zəif qızdırıcı dozada

E) Palçıq proseduraları


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
747) İrinli yaranın təmizlənməsini tezləşdirmək üçün aşağıdakıların hansı istifadə olunur?

A) Fluktuarizasiya

B) Massaj

C) Elektrofarez

D) Qalvanizasiya

E) UYT
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002


748) Ağız boşluğu dibinin fleqmonasının törədicisi adətən nə olur?

A) Vərəm mikobakteriyası

B) Sualı göbələklər

C) Anaeroblar

D) Solğun spiroxetlər

E) Stafilokoklar


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
749) Ağız boşluğu dibinin fleqmonası sadalananlardan hansının iltihabin prosesinin ağırlaşmasıdır?

A) Yanaq nahiyəsinin limfa düyünlərin

B) Yuxarı damağın

C) Qulaqətrafı nahiyənin limfa düyünlərinin

D) Yuxarı çənə dişlərinin

E) Aşağı çənə dişlərinin


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
750) Ağız boşluğu dibinin fleqmonasının tipik klinik təzahürünə aşağıdakılardan hansı aiddir?

A) Trizm


B) Yanaq nahiyəsinin şişkinliyi və hiperemiyası

C) Çənəaltı və mental nahiyənin yumşaq toxumalarının infiltrasiyası

D) Qanadvari-çənə büküşünün şişkinliyi

E) Alt dodaq nahiyəsində dərinin hiperemiyası


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
751) Ağız boşluğu dibinin fleqmonasını aşağıdakılardan hansı ilə diferensiasiya etmək lazımdır?

A) Lüdviq anginası

B) Alt dodağın karbunkulu

C) Almacıq nahiyəsinin fleqmonası

D) Yanaq nahiyəsinin fleqmonası

E) Trism
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002


752) Ağız boşluğu dibinin fleqmonası zamanı irin mənbəyinin ilkin lokalizasiyası adətən aşağıdakılardan hansı nahiyənin absesi olur?

A) Çeynəmə əzələsi

B) Qulaq-altı tüpürcək vəzisi

C) Yanaq

D) Qanadvari-çənə

E) Almacıq-altı


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
753) Ağız boşluğu dibinin fleqmonası zamanı irin mənbəyinin ilkin lokalizasiyası adətən aşağıdakılardan hansı nahiyənin absesi olur?

A) Arxa-çənə və udlaq-ətrafı

B) Qulaq-altı tüpürcək vəzisi

C) Almacıq-altı

D) Çeynəmə əzələsi

E) Yanaq


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
754) Ağız boşluğu dibinin fleqmonası zamanı müraciət günü ilk taktika necə olmalıdır?

A) Fizioterapevtik müalicənin aparılması

B) Refleksoterapiyanın başlanması

C) İrin ocağının açılması

D) Yalnız novokain blokadasının aparılması

E) Əzələ daxili tənəffüs analeptiklərinin vurulması


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002.
755) Kəskin odontogen periostitdə qanda hansı dəyişikliklər baş verir?

A) Leykopeniya, eozinopeniya, limfositoz, bazofiliya

B) Leykositoz, neytrofillərin sola meyilliliyi ,eozinopeniya, limfopeniya, eritrositlərin çökmə sürətinin artması

C) Leykositoz, eozinofililiya, neytrofillərin sağa meyilliliyi limfositoz, eritrositlərin çökmə sürətinin artması

D) Yalnız leykositoz və eozinofiliya

E) Leykopeniya, eozinofililiya, neytrofillərin sağa meyilli olması limfositoz


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.222
756) Odontogen haymoritda haymor boşluğunun hansı divarları zədələnir?

A) Bayır və yuxarı

B) Aşağı və yuxarı

C) Bayır və medial

D) Aşağı və bayır

E) Aşağı və medial


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.239
757) Haymor boşluğunun divarı hansı epiteli toxumasından təşkil olunub?

A) Silindrik

B) Yastı buynuzlaşan

C) Yastı buynuzlaşmayan

D) Kubşəkilli

E) Çoxqatlı titrəyici


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.238
758) Alt çənədə dişlərin çəkilməsi zamanı ilk laxlama hərəkətini necə eləyirlər?

A) Bayıra, bütün molarlar istisna olmaqla

B) Bayıra,ikinci və üçüncü molyarlar istisna olmaqla

C) İçəri,molarlar və premolarlar istisna olmaqla

D) Bayıra, molarlar və premolarlar istisna olmaqla

E) İçəri,molarlar istisna olmaqla


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.170
759) Üst çənədə dişlərin çəkilməsi zamanı ilk laxlama hərəkəti hansı istiqamətdə icra olunur?

A) Bayıra molyarlar istisna olmaqla

B) İçəriyə,molyarlar və premolarlar istisna olmaqla

C) İçəriyə,birinci molyar diş istisna olmaqla

D) Bayıra, birinci molyarlar istisna olmaqla

E) İçəriyə, molyarlar istisna olmaqla


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.170
760) Qranulomanın ölçüsu hansı həddə olduqda o konservativ müalicəyə tabe olmur?

A) 2,5 sm

B) 0,5 sm

C) 1 sm


D) 2 sm

E) 1,5 sm


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.219
761) Kistoqranulomanın ölçüsü hansı həddə olur?

A) 3 sm- 4 sm qədər

B) 2 sm – 3 sm qədər

C) 0,5 sm qədər

D) 0,5 sm -1 sm qədər

E) 1 sm - 2 sm qədər


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.219
762) Üst çənədə periodontal yarığın ölçüsü nə qədər olur?

A) 0,25-0.30 mm

B) 0,05-0,10 mm

C) 0,10 -0,15 mm

D) 0,22 – 0,25 mm

E) 0,15-0,22 mm


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.218
763) Alt çənədə periodontal yarığın ölçüsü nə qədər olur?

A) 0,25-0.30 mm

B) 0,10 -0,15 mm

C) 0,05-0,10 mm

D) 0,15-0,22 mm

E) 0,22 – 0,25 mm


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.218
764) Naqili anesteziya zamanı hansı hissiyyat növü blokada olunur?

A) Sekretor

B) Taktil

C) Dad


D) Temperatur

E) Ağrı
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.121


765) Novokainin sinonimu nədir?

A) Markain, karbastezin

B) Sitanest, ksilokain

C) Linkomisin, likoqnain

D) Mezokain, mezidikain

E) Ambokain, aminokain, prokain


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.121
766) Tərkibində artikain olan preparat hansıdır?

A) Narkain

B) Ubistezin

C) Markain

D) Polokain

E) Durakain


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.122
767) Tərkibində artikain olan preparat hansıdır?

A) Markain

B) Narkain

C) Ultrakain

D) Durakain

E) Polokain


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.122
768) Lidokainin sinonimləri hansılardır?

A) Sitanest, ksilokain

B) Liqnokain, ksilokain, ksilosetin

C) Mezokain, mezidikain

D) Ambokain, aminokain, prokain

E) Markain, karbostezin


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.124
769) Ultrakainin toksikliyi novokainnən neçə dəfə çox olur?

A) İki dəfə

B) Dörd beş dəfə

C) Üç dəfə

D) Eynidir

E) Altı səkkiz dəfə


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.125
770) Naqili anesteziyada ultrakainin neçə faizli məhlulu istifadə olunur?

A) 1%


B) 6%

C) 4%


D) 5%

E) 2%
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.125


771) Üz siniri kəllə beyin sinirləri arasında neçənci cüt sinirdir?

A) X cüt


B) V cüt

C) XI cüt

D) VII cüt

E) VI cüt


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.128
772) Perikoronit nədir?

A) Alt çənənin sümüyün iltihabı

B) Sümükaltı iltihabı

C) Şneyder membranının perforasiyası

D) Dərialtı birləşdirici toxumanın zəif keçən iltihabı

E) Diş tacını əhatə edən yumşaq toxumaların iltihabı (dişin tam çıxmayan və yaxud çətin çıxması səbəbindən)


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.249
773) Xəstədə alt çənənin sol subkondulyar nahiyəsinin sınığı vardır.Klinik olaraq nə müşahidə edilir?
A) Ağız açıldıqda çənənin sağa tərəfə hərəkəti məhdudlaşır

B) Protruziya zamanı çənənin sağa tərəfə yönəlməsi

C) Ağızdaxili güclü qanaxma

D) Okklüziyanın pozulması

E) Trizm və ikitərəfli krepitasiya
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. - 310
774) Bu sınıqlardan hansında klinik olaraq paresteziya müşahidə edilir?
A) Çənənin subkondulyar sınığında

B) Burun sümüklərinin sınığında

C) Çənə cisminin ikitərəfli sınığında

D) Almacıq - əng kompleksinin sınığında

E) Tac çıxıntısının sınığında
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. - 312
775) Ən çox sınmaya məruz qalan üz sümüyü hansıdır?
A) Damaq

B) Çənə


C) Əng

D) Burun


E) Almacıq
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -301
776) Çənənin ən çox sınmaya məruz qalan nahiyəsi hansıdır?
A) Cismi

B) Simfizial

C) Tac çıxıntı

D) Kondilus

E) Bucaq
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -301
777) Çənə sınıqlarında bimaksilyar şinalarla immobilizasiya neçə həftə davam etməlidir?
A) 2-4 həftə

B) 8-10 həftə

C) 3-5 həftə

D) 6-8 həftə

E) 4-6 həftə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -308


Yüklə 1,85 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin