Stomatologiya 1 Sistem hipoplaziyası zamanı hansı dişlər zədələnir?


) Vinir hazırlamaq üçün hansı hal göstəriş hesab edilir?Yüklə 1,85 Mb.
səhifə7/16
tarix25.11.2016
ölçüsü1,85 Mb.
#139
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16

434) Vinir hazırlamaq üçün hansı hal göstəriş hesab edilir?

A) Uyğun olmayan okklüziya

B) Dişin düzgün yerləşməməsi

C) Diş emalının lazımi qalınlıqda olmaması

D) Dişdə karies və plombun olması

E) Depulpasiya edilmiş diş


Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 243
435) Vinir hazırlamaq üçün hansı hal əks göstəriş hesab edilir?

A) Diş rənginin qüsuru

B) Diş emalının lazımi qalınlıqda olmaması

C) Dişin düzgün yerləşməməsi

D) Diş strukturunun (teksturanın) qüsuru

E) Diş formasının qüsuru


Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 243
436) Vinir hazırlamaq üçün hansı hal əks göstərişdir?

A) Diş strukturunun (teksturanın) qüsuru

B) Diş rənginin qüsuru

C) Diş formasının qüsuru

D) Dişin düzgün yerləşməməsi

E) Uyğun olmayan okklüziya


Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 243
437) Vinir hazırlamaq üçün hansı hal əks göstərişdir?

A) Diş strukturunun (teksturanın) qüsuru

B) Diş rənginin qüsuru

C) Depulpasiya edilmiş dişlər

D) Diş formasının qüsuru

E) Dişin düzgün yerləşməməsi


Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 243
438) Vinir hazırlamaq üçün hansı hal əks göstəriş hesab edilir?

A) Diş strukturunun (teksturanın) qüsuru

B) Dişin düzgün yerləşməməsi

C) Parafunksiya (bruksizm və s.)

D) Diş rənginin qüsuru

E) Diş formasının qüsuru


Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 243
439) Vinir hazırlamaq üçün hansı hal əks göstəriş hesab edilir?

A) Diş strukturunun (teksturanın) qüsuru

B) Dişin düzgün yerləşməməsi

C) Diş formasının qüsuru

D) Dişdə karies və plombun olması

E) Diş rənginin qüsuru


Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 243
440) Vinir hazırlamaq üçün hansı hal əks göstəriş hesab edilir?

A) Diş rənginin qüsuru

B) Dişlərə düzgün qulluq edilməməsi və gigiyenanın gözlənilməməsi

C) Dişin düzgün yerləşməməsi

D) Diş strukturunun (teksturanın) qüsuru

E) Diş formasının qüsuru


Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 243
441) Vinir hazırlamaq üçün dişin sərt toxuması(diş emalı) təxminən nə qədər yonulmalıdır?

A) Diş emalının 50%-i yonulmalıdır

B) Diş sərt toxuması dentin emal sərhəddinə qədər yonulmalıdır

C) Çox az miqdarda emal saxlanılmalıdır

D) Diş emalı tamamilə yonulmalıdır

E) Hətta dentin toxuması da yonulmalıdır


Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 246
442) Tam çıxan protezləmədə fiksasiya anlayışı nəyi təmin etməlidir?

A) Danışıq zamanı protezin dayanıqlığını

B) Funksiya zamanı sovrulmanı

C) Ağız çox açılarkən dayanıqlığı

D) Udqunma zamanı protezin dayanıqlığını

E) Sakit halda və yardımçı hərəkətlər zamanı protezin dayanıqlığını


Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособие. Москва " МЕДпресс-информ " 2006 стр. 67
443) Alt çənəyə tam protez hazırlanarkən protezin distal kənarı hansı sahələri örtməlidir?

A) Dilaltı sahə açıq – retromolyar örtülü olmalıdır

B) Retromolyar sahəni

C) Retromolyar sahə açıq qalmalıdır

D) Dilaltı sahəni

E) Retromolyar və dilaltı sahəni


Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособие. Москва " МЕДпресс-информ " 2006 стр. 10
444) Üst çənəyə tam protez hazırlanarkan protezin vestibulyar kənarı örtməlidirmi?

A) Passiv və hərəkətli selikli qişanı

B) Hərəkətli selikli qişa açıq olmalıdır

C) Hər ikisinə toxunmalıdır

D) Passiv və hərəkətli açıq olmalıdır

E) Hərəkətli selikli qişanı


Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособие. Москва " МЕДпресс-информ " 2006 стр. 23
445) Ağız çox açılarkan üst protez tərpənərsə protezin hansı kənarı korreksiya edilməlidir?

A) Yan dişlər nahiyəsi

B) Yanaq yüyənləri nahiyəsi

C) Bütün səth boyunca tuber maksilla sahəsi

D) A xətti boyunca

E) Frontal dişlər nahiyəsi


Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособие. Москва " МЕДпресс-информ " 2006 стр. 50
446) Udqunma aktı zamanı üst çıxan protez tərpənirsə protezin hansı kənarı korreksiya edilməlidir?

A) Yalnız A xətti nahiyəsi

B) Yalnız frontal dişlər nahiyəsi

C) Yan dişlər nahiyəsi

D) A xətti nahiyəsi və frontal dişlər nahiyəsi

E) Tuber maksilla sahəsi


Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособие.

Москва " МЕДпресс-информ " 2006 стр. 50


447) Dili sağa əyib yanağın iç tərəfinə toxundurduqda alt çənə protezi tərpənirsə onun hansı kənarını korreksiya etmək lazımdır?

A) Protezin sol çənə - dilaltı əzələyə söykənən kənarından öndə yerləşən hissəsi

B) Protezin sağ çənə - dilaltı əzələyə söykənən kənarı

C) Ön dişlər nahiyəsi

D) Dil yüyəni və çənəaltı əzələyə söykənən kənarı

E) Sağ və sol yan dişlər nahiyyəsi


Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособие. Москва " МЕДпресс-информ " 2006 стр. 50
448) Dil alt dişsiz çənədə tam çıxan protezin fiksasiyasına şərait yaradan orqandırmı?

A) Fiksasiyaya şərait yaradan orqan deyil

B) Fiksasiyaya şərait yaradan orqandır

C) Dil sakit zamanı şərait yaradır

D) Fiksasiya neytral mövqedə olur

E) Dil sakit zamanı şərait yaratmır


Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособие. Москва " МЕДпресс-информ " 2006 cтр. 13
449) Klammerli protezlərdə klamerin passiv hissəsi dişdə hansı nahiyədə yerləşir?

A) Klinik ekvatordan yuxarıda

B) Klinik ekvatordan aşağıda

C) Frontal dişlərin kəsici hissəsində

D) Dişin boyun hissəsində

E) Azı dişlərin qabarı arasında


Ədəbiyyat: Хеннинг Вульфес " Современные технологии протезирования " Руководство. Русское издание Бремен 2006 стр. 42
450) Klammerli protezlərdə klammerin aktiv hissəsi dişin hansı nahiyəsində yerləşir?

A) Dişin boyun hissəsində

B) Azı dişlərin qabarı arasında

C) Klinik ekvatordan aşağıda

D) Klinik ekvatordan yuxarıda

E) Frontal dişlərin kəsici hissəsində


Ədəbiyyat: Хеннинг Вульфес " Современные технологии протезирования " Руководство. Русское издание Бремен 2006 стр. cтр. 42
451) Çıxan protezləmədə üst mərkəzi dişlər hansı hərfi tələffüz edərkən alt dodağın qırmızı haşiyəsinə toxunmalıdır?

A) Ş


B) S

C) C


D) F

E) P
Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособие.

Москва " МЕДпресс-информ " 2006 cтр. 119
452) Çıxan protezləmə zamanı düzülmüş ön dişlər diş cərgəsi qövsündə dodağın optimal qabarıqlığını hansı dişlər nahiyəsində təmin etməlidir?

A) Köpək


B) Kəsici

C) Premolyar

D) Bütün dişlər

E) Molyar


Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособие.

Москва " МЕДпресс-информ " 2006 cтр. 144


453) Bukkal dəhlizi təyin etmək üçün xəstəyə hansı hərfi tələffüz etmək məsləhət görülür?

A) F


B) P

C) Ş


D) S

E) C
Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособие.

Москва " МЕДпресс-информ " 2006 cтр. 121
454) Bukkal dəhliz əsasən hansı dişlər nahiyəsini əhatə edir?

A) Bütün dişlər

B) Molyar

C) Premolyar

D) Kəsici

E) Köpək
Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособие.

Москва " МЕДпресс-информ " 2006 cтр. 121
455) Şpee əyriliyi hansı istiqamətlidir?

A) Vertikal

B) Sagital

C) Dairəvi

D) Transversal

E) Horizontal


Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособие.

Москва " МЕДпресс-информ " 2006 cтр. 115


456) Dişlər itirildikdən sonra üst-çənənin atrofiyası hansı nahiyədə və hansı istiqamətdə olur?

A) Bütün səthlərdə çöl tərəfdən mərkəzə doğru

B) Ön tərəfdə çöldən mərkəzə doğru

C) Yan tərəfdə mərkəzdən çölə doğru

D) Bütün səthlərdə mərkəzdən çölə doğru

E) Ön tərəfdə içə doğru


Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособие.

Москва " МЕДпресс-информ " 2006 cтр. 8


457) Dişsiz üst çənədə mum şablon valiki hansı istiqamətdə olmalıdır?

A) Yanaq tərəfə şaquli olmalıdır

B) Dodaq tərəfə doğru meyilli olmalıdır

C) Tam şaquli olmalıdır

D) Damaq tərəfə olmalıdır

E) Damaq tərəfə şaquli olmalıdır


Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособие.

Москва " МЕДпресс-информ " 2006 cтр. 9


458) Fizioloji mərkəzi okklüziya zamanı üst çeynəmə dişlərinin hansı qabarları dayaq qabarları hesab olunur?

A) Yanaq qabarları

B) Palatinal qabarlar

C) Medial palatinal qabar

D) Distal yanaq qabar

E) Medial yanaq qabar


Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособие.

Москва " МЕДпресс-информ " 2006 cтр. 77


459) Fizioloji mərkəzi okklüziya zamanı alt çeynəmə dişlərinin hansı qabarları dayaq qabarları hesab olunur?

A) Medial yanaq qabarı

B) Dil qabarları

C) Distal dil qabarı

D) Medial dil qabarı

E) Yanaq qabarların hamısı


Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособие.

Москва " МЕДпресс-информ " 2006 cтр. 77


460) Artikulyasiların (istənilən) yeganə düzgün fizioloji vəziyyəti hansıdır?

A) Yan sağ okklüziyadır

B) Ön okklüziyadır

C) Mərkəzi okklüziyadır

D) Arxa okklüziyadır

E) Yan sol okklüziyadır


Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособие.

Москва " МЕДпресс-информ " 2006 стр. 57


461) Çeynəmə hərəkətləri zamanı alt çənə hansı hərəkətlər: sabit (vahid) yoxsa dəyişkən sxemlərini yerinə yetirir?

A) Dəyişkən

B) Sabit (vahid)

C) Hər ikisini

D) Dairəvi

E) Yalnız vertikal


Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособие.

Москва " МЕДпресс-информ " 2006 cтр. 83


462) Diş oxuna uyğun düşən hansı istiqamətli güc (qüvvə, təzyiq) diş oxu boyunca bərabər olaraq paylanır?

A) Transversal

B) Saqital

C) Horizontal

D) Vertikal

E) Bütün istiqamətli


Ədəbiyyat: Хеннинг Вульфес " Современные технологии протезирования " Руководство. Русское издание Бремен 2006 стр. 44
463) Periodont toxuması əsasən hansı istiqamətli təzyiqləri kompensasiya edir ?

A) Transversal

B) Bütün istiqamətli

C) Sagital

D) Horizontal

E) Vertikal


Ədəbiyyat: Хеннинг Вульфес " Современные технологии протезирования " Руководство. Русское издание Бремен 2006 стр. 44
464) Klammerli protezlər hazırlanarkan qalan dayaq dişlərin yükgötürmə qabiliyyətini təmin edən parametrlər hansıdır?

A) Dişin yükgötürmə qabiliyyəti

B) Dişin qrupu

C) Sadalananların hamısı

D) Diş tacının hündürlüyü

E) Dişin yerləşmə vəziyyəti


Ədəbiyyat: Хеннинг Вульфес " Современные технологии протезирования " Руководство. Русское издание Бремен 2006 стр. 45
465) Stomatoloji müalicə və protezləmənin əsas məqsədi nəyə xidmət edir?

A) Xəstənin qocalmamasına və ümumi sağlamlığına

B) Qüsurun bərpasına

C) Dişin keyfiyyətli müalicəsinə

D) Estetik tələbin ödənməsinə

E) Keyfiyyətli diş protezi hazırlanmasına


Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособие.

Москва " МЕДпресс-информ " 2006 cтр. 187


466) Hazırlanan diş – çənə protezlərinin keyfiyyətinə ən çox nələr təsir edir?

A) Sadalananların hamısı

B) "Həkim - diş texniki – xəstə " üçlüyünün səmərəli əməkdaşlığı

C) Sınaqdan çıxmış texnologiya və keyfiyyətli materiallar

D) Həkim və diş texnikinin peşəkarlığı, intellektual və texniki potensialı

E) Dəqiq planlama


Ədəbiyyat: Хеннинг Вульфес " Современные технологии протезирования " Руководство. Русское издание Бремен 2006 стр. 31
467) Bügel protezləri hazırlanarkan parallelometr nəyi müəyyən edir?

A) Klammerlərin tipini

B) Protezin ağıza daxil olma traektoriyasını

C) Dayaq sahəni

D) Retension sahəni

E) Sadalananların hamısı


Ədəbiyyat: Хеннинг Вульфес " Современные технологии протезирования " Руководство. Русское издание Бремен 2006 стр. 43
468) Fizioloji mərkəzi okklüziya zamanı dişlərin təmasında yaranan güc dişlər arasında necə paylanır?

A) Bərabər paylanır

B) Yan dişlərə çox güc düşür, ön dişlərə düşmür

C) Ön dişlərə çox güc düşür, yan dişlərə düşmür

D) Yan dişlərə çox güc düşür

E) Ön dişlərə çox güc düşür


Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособие. Москва " МЕДпресс-информ " 2006 cтр. 56
469) Hissəvi çıxan, bügel və kombinəedilmiş protez gəzdirənlərdə protez stomatitinin yaranmasının əsas səbəbi hansıdır?

A) Dişlərin düzgün düzülməməsi

B) Protezin yatağına münasibətdə daha çox hərəkətli olması

C) Texnoloji faktoru

D) İstifadə edilən materiallar

E) Protezin yatağına münasibətdə tam hərəkətsiz olması


Ədəbiyyat: Хеннинг Вульфес " Современные технологии протезирования " Руководство. Русское издание Бремен 2006 стр. 124
470) Bügel protezinin səthində ərpin və mikroorqanizmlərin az əmələ gəlməsi üçün nəyə diqqət edilməlidir?

A) İstifadə edilən materialların spesifikliyinə

B) Seçilən dişlərin həcminə

C) Kontruksiya faktoruna

D) Protez tökmə və cilalama pardaxlama texnologiyasına

E) Düzgün dublikat model almağa


Ədəbiyyat: Хеннинг Вульфес " Современные технологии протезирования " Руководство. Русское издание Бремен 2006 стр. 125
471) Çıxan protez gəzdirənlərdə protezin yəhərvari hissəsinin protez yatağında qızartı əmələ gatirməsinə səbəb nədir?

A) Akrilin tərkibindəki qalıq monomer

B) Dişlər arasında təmasın zəif olması

C) Yəhərvari hissənin çox hərəkətli olması

D) Dişləmin alçaq olması

E) Dişləmin hündür olması


Ədəbiyyat: Хеннинг Вульфес " Современные технологии протезирования " Руководство. Русское издание Бремен 2006 стр. 126
472) Standart qarnitur dişlər hansı formalarda istehsal edilirlər?

A) Sadalananların hamısı

B) Pazvari

C) Kvadrat

D) Uzunsov

E) Oval
Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособие.

Москва " МЕДпресс-информ " 2006 cтр. 101
473) Dental implantasiyanın tətbiqi stomatoloji xidmətin əsasən hansı bölməsini təmin edir?

A) Terapevtik reabilitasiya

B) Plastik reabilitasiya

C) Ortopedik reabilitasiya

D) Cərrahi reabilitasiya

E) Ortodontik reabilitasiya


Ədəbiyyat: Джон А.Хобкек Роджек М.Уансон Ллойд Вж.Дн. Сизн .

" Руководство по дентальной имплантологии " Москва " МЕД пресс информ " 2007 стр. 11


474) Dişsiz çənələrə hansı hallarda implant üstü çıxan protezləməni uyğun hesab etmək olar?

A) Ənənəvi hazırlanmış tam çıxan protez xəstəyə hesab edildikdə və qənaətbəxş olmadıqda yararsız və dişsiz çənədə alveolyar sümüyün rezorbsiyasının ümumilikdə dişsiz çənənin atrofiyasının qarşısını almaq məqsədi ilə

B) Protezə tez adaptasiya olmaq məqsədi ilə

C) Diş ətini zədələməmək məqsədi ilə

D) Alveol sümüyünün atrofiyasının qarşısını almaq üçün

E) Dişsiz çənə sümüyünün atrofiyasının qarşısını almaq üçün


Ədəbiyyat: Джон А.Хобкек Роджек М.Уансон Ллойд Вж.Дн. Сизн . " Руководство по дентальной имплантологии " Москва " МЕД пресс информ " 2007 стр. 91
475) Üst tam dişsiz çənəyə stabilliyi yaxşı təmin edən implantüstü çıxan protez hazırlamaq üçün çənədə ən azı neçə implant olmalıdır?

A) 8


B) 4

C) 6


D) 2

E) 3
Ədəbiyyat: Джон А.Хобкек Роджек М.Уансон Ллойд Вж.Дн. Сизн .

" Руководство по дентальной имплантологии "

Москва " МЕД пресс информ " 2007 стр. 93


476) Alt tam dişsiz çənəyə stabilliyi yaxşı təmin edən implantüstü çıxan protez hazırlamaq üçün çənədə ən azı neçə implant olmalıdır?

A) 4


B) 2

C) 8


D) 6

E) 3
Ədəbiyyat: Джон А.Хобкек Роджек М.Уансон Ллойд Вж.Дн. Сизн . " Руководство по дентальной имплантологии " Москва " МЕД пресс информ " 2007 стр. 93


477) Diş rənginin ümumi tonu (rəng çaları) estetik stomatologiyada hansı keyfiyyəti müəyyənləşdirir?

A) Dişin yarım şəffaflığını

B) Dişin pigmentasiyalaşma ( ləkə və s.) intensivliyini

C) Dişin şəffaflığını

D) Dişin işiqlılıq ( parıltılıq ) dərəcəsini

E) Bir rəng qrupunu digər rəng qrupundan ayıraraq konkret çalar qrupunu


Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 75
478) Diş rənginin təyinində beynəlxalq standart kimi qəbul edilən " V İ T A " firmasının rəng şkalası dişin ümumi rəngçalarını (tonunu) özündə necə birləşdirir?

A) A B D

B) A B C

C) A B C D

D) A B

E) A D
Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 75


479) Dişin ümumi rəng çaları ( tonu ) " V İ T A " şkalasının " C " qrupunda hansı rəngçalarını təyin edir?

A) Ağ – Qara

B) Narıncı – Sarı

C) Qırmızımtıl – Qəhvəyi

D) Çəhrayı – Boz

E) Yaşımtıl – Boz


Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 75
480) Dişin ümumi rəng çalarını ( tonunu ) təyin etmək üçün otağın işıqlanması Kelvin şkalasına görə nə qədər olmalıdır?

A) 6500 K

B) 3000 K

C) 5500 K

D) 6000 K

E) 5000 K


Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 69
481) Dişin işıqlılıq (parıltılılıq) dərəcəsini müəyyən etmək üçün işçi otağın işıqlanma dərəcəsi Kelvin şkalasına görə nə qədər olmalıdır?

A) 6500 K

B) 5500 K

C) 3000 K

D) 5000 K

E) 6000 K


Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 69
482) Müasir keramik tozlara qatılan fotolüminessent maddələr hazır diş protezində hansı effekti gücləndirir?

A) Yarım şəffaflıq

B) İşıqlılıq ( parıltılıq )

C) Şəffaflıq

D) Piqmentlilik

E) Tutqunluq


Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 72
483) Diş emalının optik xüsusiyyətlərinə hansı aiddir?

A) Fosforessensiya

B) Yarım şəffaflıq

C) Flüoressensiya

D) Opalessensiya

E) Şəffaflıq


Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 72
484) Yomomofoya görə dünya əhalisinin dişlərinin ümumi rəng çaları (tonu) V İ T A şkalasının hansı qrupuna uyğun gəlir?

A) B D


B) A

C) A və C

D) A B C

E) C D
Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 82


485) Diş rəngini təyin edərkən otağın hansı işıqlanma mühitindən istifadə etmək vacibdir?

A) Təbii işıq, süni kabinet işığı və tutqun işıqlanmış şərait

B) Yalnız təbii işıq

C) Qaranlıq mühit

D) Tutqun işıqlı otaq şəraiti

E) Yalnız süni kabinet işığı


Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 90
486) Enql təsnifatı əsasında dişləm neçə sinfə bölünür?

A) 2


B) 5

C) 4


D) 3

E) 1
Ədəbiyyat: Трезубов В.Н., Щербаков А.С., Фадеев Р.А. "Ортодонтия", М., 2005, с 7


487) Aşağıdakılardan hansı Veberə görə çeynəmə əzələlərinin ikitərəfli sıxmada mütləq gücünü göstərir?

A) 780


B) 195

C) 300


D) 100

E) 390
Ədəbiyyat: Персин Л.С. "Ортодонтия", М., 2008


488) Aşağı çənəni önə doğru hərəkət etdirən əzələ hansıdır?

A) Pterigoideus lateralis

B) Geniohyoideus

C) Temporalis

D) Mylohyoideus

E) Digastricus


Ədəbiyyat: Персин Л.С. "Ортодонтия", М., 2008
489) Bertoni qıfıllı aparatın funksiyası nədir?

A) Yuxarı çənənin eyni zamanda uzadılması və genişləndirilməsini mümkün edir

B) Yuxarı çənəni genişləndirir

C) Aşağı çənəni genişləndirir

D) Protruziyanı aradan qaldırır

E) Böyük azı dişləri distalizə edir


Ədəbiyyat: Персин Л.С. "Ортодонтия", М., 2008
490) Uşaqlarda neçə süd dişi olur?

A) 26


B) 28

C) 24


D) 32

E) 20
Ədəbiyyat: Р.Е.МакДональд, Д.Р.Эйвери "Стоматология детей и подростков", МИА, М., 2003, с. 184


Yüklə 1,85 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin