Stomatologiya 1 Sistem hipoplaziyası zamanı hansı dişlər zədələnir?


) Ağır dərəcəli parodontit zamanı rentgenoqrammada alveol arası çəpərin rezorbsiyası hansı səviyyədə olur?Yüklə 1,85 Mb.
səhifə4/16
tarix25.11.2016
ölçüsü1,85 Mb.
#139
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

207) Ağır dərəcəli parodontit zamanı rentgenoqrammada alveol arası çəpərin rezorbsiyası hansı səviyyədə olur?

A) 1/2


B) Qeyd olunmur

C) 1/3


D) 2/3

E) Süngəri maddənin osteoporozu


Ədəbiyyat: Боровский E.В.,Терапевтическая стоматология, 2004
208) Alveolarası çəpərin rezorbsiyası hansı xəstəlik üçün xarakterikdir?

A) Kataral gingivit

B) Parodontoz

C) Hipertrofik gingivit

D) Deskvamativ gingivit

E) Parodontit


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
209) Parodontitin cərrahi müalicəsi hansı əlamətlər əsasında seçilir?

A) Parodontal cibin dərinliyi

B) Xəstənin ümumi vəziyyəti

C) Xəstənin yaşı

D) Xəstəliyin müddəti

E) Xəstənin şikayətləri


Ədəbiyyat: Боровский E.В.,Терапевтическая стоматология, 2004
210) Parodontologiyada leykositlərin miqrasion aktivliyini qiymətləndirmək üçün hansı sınaqdan istifadə olunur?

A) Kulajenko sınağından

B) Kavetski sınağından

C) Yasinovski sınağından

D) Kotzschke sınağından

E) Şiller-Pisarev sınağından


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
211) Kataral gingivitlərdə ağız boşluğu hidrogen-peroksidinin hansı konsentrasiyalı məhlulu ilə işlənir?

A) 3%-li


B) 5%-li

C) 0,5%-li

D) 0,1%-li

E) 1%-li
Ədəbiyyat: Боровский E.В.,Терапевтическая стоматология, 2004


212) Diş əti üstü diş daşlarının xaric edilməsi nə zaman aparılır?

A) Küretaj zamanı

B) Küretajdan 3 gün sonra

C) Küretajdan 1 gün sonra

D) Küretajdan 1 həftə sonra

E) Küretaja qədər


Ədəbiyyat: Боровский E.В.,Терапевтическая стоматология, 2004
213) Diş əti altı diş daşlarının xaric edilməsi nə zaman aparılır?

A) Küretaja qədər

B) Küretajdan 1 həftə sonra

C) Küretajdan 3 gün sonra

D) Küretajdan 1 gün sonra

E) Küretaj zamanı


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
214) Metronidazol preparatından hansı xəstəliyin müalicəsində istifadə olunmur?

A) Parodontit

B) Parodontoz

C) Xoralı-nekrotik gingivit

D) Deskvamativ gingivit

E) Kataral gingivit


Ədəbiyyat: Боровский E.В.,Терапевтическая стоматология, 2004
215) Parodontoz zamanı parodontal cibin dərinliyi nə qədər olur?

A) 5 mm-dən artıq

B) 3 mm

C) 4-5 mmD) 3-4 mm

E) Cib aşkar olunmur


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
216) Parodontoz zamanı diş əti necə olur?

A) Açıq çəhrayı rəngdə

B) Hipertrofik

C) Ödemli

D) Hiperemiyalaşmış

E) Sianotik


Ədəbiyyat: Боровский E.В.,Терапевтическая стоматология, 2004
217) Diş ətinin iltihabı hansı xəstəlik üçün xarakterikdir?

A) Parodontoz

B) Qlandulyar xeylit

C) Parodontit

D) Parotit

E) Deskvamativ qlossit


Ədəbiyyat: Боровский E.В.,Терапевтическая стоматология, 2004
218) Parodontal diş əti cibinin küretajı zamanı oradan nə xaric edilir?

A) Diş əti üstü diş daşları, qranulyasion toxuma və diş əti epitelisi

B) Diş əti altı diş daşları və qranulyasion toxuma

C) Diş əti altı və diş əti üstü diş daşları

D) Diş əti altı diş daşları, qranulyasion toxuma və diş əti epitelisi

E) Diş əti üstü diş daşları və qranulyasion toxuma


Ədəbiyyat: Боровский E.В.,Терапевтическая стоматология, 2004
219) Cərrahi əməliyyatdan sonra diş əti ciblərinin kontrol baxışını nə zaman aparmaq məqsədəuyğundur?

A) 3 aydan sonra

B) 1 aydan sonra

C) 10 gündən sonra

D) 1 həfdədən sonra

E) 6 aydan sonra


Ədəbiyyat: Боровский E.В.,Терапевтическая стоматология, 2004
220) Parodontal diş əti cibinin mövcudluğunu nə ilə təyin edirlər?

A) Diş kökünün çılpaqlaşması ilə

B) PMA indeksi ilə

C) Zondun 3 mm və daha çox dərinliyə yüklənməsi ilə

D) Zondun 3 mm dərinliyə qədər yüklənməsi ilə

E) Rentgenoqrafiya ilə


Ədəbiyyat: Боровский E.В.,Терапевтическая стоматология, 2004
221) Diş kökünün 6 mm çılpaqlaşması və diş əti cibinin 5 mm olması hansı xəstəlik üçün xarakterikdir?

A) Fibroz formalı kəskin hipertrofik gingivit

B) Orta dərəcəli parodontit

C) Ağır dərəcəli parodontoz

D) Kəskinləşmə mərhələsində olan parodontoz

E) Ağır dərəcəli parodontit


Ədəbiyyat: Боровский E.В.,Терапевтическая стоматология, 2004
222) Parodontal sarğı hansı məqsədlə tətbiq edilir?

A) Diş əti cibinin mikroflorasının kənar təsirlərdən qorunması üçün

B) Əməliyyatdan sonra dişlərin şinalanması üçün

C) Gingivoektomiya zamanı ciblərin doldurulması üçün

D) Diş əti ciblərində dərman maddələrinin qalması üçün

E) Əməliyyatdan əvvəl dişlərin şinalanması üçün


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
223) Diş ətinin fibromatozu hansı xəstəlik qrupuna aiddir?

A) Gingivitlərə

B) İdiopatik xəstəliklərə

C) Parodontitə

D) Parodontoza

E) Parodontomalara


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
224) Alveol arası çəpərin zirvəsində kortikal sümüyün rezorbsiyası hansı xəstəlik üçün xarakterikdir?

A) Parodontal kista üçün

B) Xroniki, absesləşən kataral gingivit üçün

C) Yüngül dərəcəli parodontit üçün

D) Yüngül dərəcəli parodontoz üçün

E) Kəskin lokal parodontozun orta ağırlıq dərəcəsi üçün


Ədəbiyyat: Боровский E.В.,Терапевтическая стоматология, 2004
225) Xroniki parodontitin remissiya dövründə xəstələrə nə təyin olunur?

A) Desensibilizəedicilər

B) İltihab əleyhinə preparatlar

C) Antimikrob preparatlar

D) Analgetiklər

E) Polivitaminlər


Ədəbiyyat: Боровский E.В.,Терапевтическая стоматология, 2004
226) Parodontoz zamanı alveol arası çəpərin hündürlüyünün azalması hansı xarakter daşıyır?

A) Horizontal (üfüqi), qeyri bərabər

B) Horizontal (üfüqi), eyni səviyyəli

C) Hündürlüyün azalması müşahidə edilmir

D) Qarışıq

E) Vertikal (şaquli)


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
227) Aşağıdakı toxumalardan hansı parodontal toxumaya aid deyil?
A) Periodont

B) Dentin

C) Sümük toxuması

D) Sement

E) Diş əti
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 508-511
228) Ağız boşluğunun selikli qişasında dekubital xoralar hansı faktorların təsirindən əmələ gəlir?

A) Mexaniki

B) Fiziki

C) Termiki

D) Bioloji

E) Kimyəvi


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
229) Yastı (hamar) leykoplagiyanın əsas zədə elementi hansıdır?

A) Düyün


B) Atrofiya

C) Ləkə


D) Şişkinlik

E) Hiperkeratotik ləkə


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
230) Ağız boşluğunun selikli qişasının travmatik xorası zamanı sitoloji olaraq nə aşkarlanır?

A) Langerhans hüceyrələri

B) Plazmatik hüceyrələr

C) İltihab elementləri

D) Atipik epitel hüceyrələri

E) Akantolitik hüceyrələr


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
231) Travmatik faktor aradan götürüldükdən sonra sağalmaya meyillilik hansı xoralar üçün xarakterikdir?

A) Travmatik xoralar üçün

B) Spesifik xora üçün

C) Xərçəng xorası üçün

D) Şüalanma xorası üçün

E) Vərəm xorası üçün


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
232) Qırmızı yastı dəmrovun ağız boşluğunun selikli qişasında müşahidə olunan klinik əlamətləri hansılardır?

A) Kiçik, sferik, mavi-perlamutrvari düyüncüklərin selik qişa üzərində Uikxem toru əmələ gətirməsi

B) Yanağın ön şöbəsində,ətraf toxumalardan kəskin hüdudlanmış boz-ağ rəngli zona

C) Ətrafı nazik hiperemik xətlə hüdudlanmış, ətraf toxumalardan kəskin hüdudlanan və azacıq hündürə qalxmış ağ-boz rəngli zona

D) Azacıq hiperemiyalı və masserasiyalı fonda boz-ağ rəngli qismən qaşına bilən ərp zonası

E) Ətraf toxumalardan dəqiq haşiyə ilə ayrılan mavi-perlamutrvari keratoz və atrofiya zonası


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
233) Mərgümüş pastasının təsirindən selikli qişada baş verən nekroz nəyə aiddir?

A) Bakterial infeksiyalara

B) Allergik xəstəliklərə

C) Travmatik zədələnmələrə

D) Toksik zədələnmələrə

E) Spesifik zədələnmələrə


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
234) Selikli qişanın mərgümüş pastası ilə törənmiş nekrozu hansı travmalara aiddir?

A) Bioloji

B) Toksiki

C) Mexaniki

D) Fiziki

E) Kimyəvi


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
235) Selikli qişanın termiki yanığı hansı travmalara aiddir?

A) Fiziki

B) Bioloji

C) Toksiki

D) Mexaniki

E) Kimyəvi


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
236) Ağız boşluğunda qalvanik cərəyanın şərti norması neçə mkA-ə qədərdir?

A) 30 mkA

B) 20 mkA

C) 50 mkA

D) 16 mkA

E) 10 mkA


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
237) Qalvanik cərəyanın ağız boşluğunun selikli qişasına təsiri hansı növ travmalara aiddir?

A) Kimyəvi

B) Mexaniki

C) Termiki

D) Toksiki

E) Fiziki


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
238) Ağız boşluğunda qalvanik cərəyan aşağıdakılardan hansının mövcudluğu zamanı artır?

A) Müxtəlif növ metalların

B) Həmcins metalların və akrilat tərkibli materialların

C) Həmcins metalların və kompozision materialların

D) Gümüş ştiftlərin

E) Sement plomba və akrilat tərkibli protez materiallarının


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
239) Azı dişlərdə mərgümüş pastası hansı müddətə qoyulur?

A) 18 saat

B) 48 saat

C) 72 saat

D) 36 saat

E) 24 saat


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
240) Ağız boşluğunda travmatik xəstəliklər zamanı regional limfa düyünlərində nə müşahidə edilir?

A) Böyüyür, ağrısız olur,konsistensiyası yumşaq olur,hərəkətsiz olur

B) Böyüyür, ağrılı olur, konsistensiyası yumşaq, hərəkətli

C) Böyüyür, ağrılı olur, konsistensiyası bərk, hərəkətsiz

D) Böyüyür, ağrılı olur, elastik-bərk konsistensiyalı, hərəkətli

E) Böyüyür,ağrısız olur,konsistensiyası yumşaq, hərəkətli


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
241) Şüa terapiyasından əvvəl periapikal nahiyyədə xroniki infeksiya ocağı olan dişlərdə hansı əməliyyat aparılmalıdır?

A) Konservativ müalicə aparılmalıdır

B) Xüsusi tədbirlər görmək vacib deyil

C) Çəkilməlidir

D) Plastmas qapaqlar taxılmalıdır

E) Müalicəvi trundalar qoyub, müalicəni təxirə salmaq olar


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
242) Şüa terapiyasından əvvəl kariesli dişlərdə hansı əməliyyat aparılmalıdır?

A) Kompozitlərlə plomblanmalıdır

B) Çəkilməlidir

C) Xüsusi tədbirlər görmək vacib deyil

D) Plastmas qapaqlar taxılmalıdır

E) Amalqama ilə plomblanmalıdır


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
243) Şüa terapiyası zamanı metal konstruksiyalarda baş verən ikincili şüalanmanın dərinliyi nə qədər olur?

A) 4-5 mm

B) 0,5-1 mm

C) 1-2 mm

D) 2-3 mm

E) 3-4 mm


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
244) Şüa terapiyasından əvvəl ağız boşluğundakı metal konstruksiyalarla hansı tədbir görülməsi məsləhətdir?

A) Metal konstruksiyalar saxlanıla bilər

B) Metal konstruksiyalar müvəqqəti olaraq xaric edilməlidir

C) Plastmas kappalarla örtmək

D) Metal konstruksiyalar həmişəlik xaric edilməlidir

E) Keramik və ya plastmass konstruksiyalarla əvəzlənməlidir


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
245) Leykoplakiya zamanı zədə elementi harda lokalizasiya olunur?

A) Birləşdirici toxumada

B) Dəridə

C) Dəridə və selikli qişada

D) Selikli qişada

E) Piy toxumasında


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
246) Leykoplakiyanın sadə (hamar) formasında zədə elementi hansıdır?

A) Ləkə


B) Papula

C) Atrofiya

D) Çat

E) Qovuq
Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004


247) Verrukoz leykoplakiya hansı xəstəliklər qrupuna aiddir?

A) Peşə xəstəliklərinə

B) Obliqat xərçəngönü xəstəliklərə

C) Dermatozlara

D) Autoimmun xəstəliklər qrupuna

E) Fakultativ xərçəngönü xəstəliklərə


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
248) Leykoplagiya zamanı epiteldə hansı patoloji dəyişiklər baş verir?

A) Spongioz

B) Epitermoliz

C) Deskvamatasiya

D) Akantoliz

E) Hiperkeratoz


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
249) Tapleyner leykoplakiyası nəyin nəticəsində baş verir?

A) Allergik stomatitin

B) Tütün çəkməyin

C) Qalvanozun

D) Amalqam plobla kontaktın

E) Ağır metalların duzları elə zəhərlənmənin


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
250) Verrukoz leykoplakiyanın diferensial diaqnostikası hansı xəstəliklə aparılır?

A) Qlossalgiya ilə

B) Qırmızı yastı dəmrovla

C) Çoxformalı ekssudativ eritema ilə

D) Deskvamativ qlossitlə

E) Herpetik stomatitlə


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
251) Leykoplakiyanın konservativ müalicəsi effektiv olmadıqda hansı metod tətbiq edilir?

A) Hipnoterapiya

B) Radioterapiya

C) Kimya terapiyası

D) Fizioterapiya

E) Cərrahi müdaxilə


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
252) Leykoplakiya və kandidozun diferensial diaqnostikası üçün hansı əlavə müayinə metodu tətbiq olunur?

A) Histoloji

B) Sitoloji

C) Seroloji

D) Bakterioskopik

E) İmmunoloji


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
253) Leykoplakiyanın eroziv formasının konservativ müalicəsi nə qədər davam edə bilər?

A) 1-3 il

B) 2 həftə

C) 1 il


D) 6 ay

E) 3 ay
Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004


254) Kəskin herpetik stomatit hansı qrup xəstəlikdir?

A) Allergik mənşəli

B) Virus mənşəli

C) Göbələk mənşəli

D) Qeyri-karies mənşəli

E) Peşə xəstəliyi


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
255) Kəskin herpetik stomatitin törədicisi nədir?

A) Leffler çöpləri

B) Vensan fuzospiroxetası

C) Sadə herpes virusu

D) Aktinomisetlər

E) Maya göbələyi


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
256) Kəskin herpetik stomatitə hansı yaş qrupunda daha çox rast gəlinir?

A) 50-60 yaş arasında

B) 40-50 yaş arasında

C) 30-40 yaş arasında

D) 15 yaşa qədər

E) 60 yaşdan yuxarı


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
257) Kəskin herpetik stomatitin spesifik desensibilizasiyası məqsədi ilə nə tətbiq olunur?

A) Dimedrol

B) Kultural inaktivləşmiş herpetik vaksina

C) Histaqlobulin

D) Leykositar interferon

E) Askorbin turşusu


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
258) Kəskin herpetik stomatitin ilkin zədə elementi hansıdır?

A) Qovuq


B) Erroziya

C) Afta


D) Ləkə

E) Qovuqcuq


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
259) Kəskin herpetik stomatitlər zamanı ikincili zədə elementi hansıdır?

A) Qovuq


B) Ləkə

C) Qovuqcuq

D) Erroziya

E) Ərp
Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004


260) Kəskin herpetik stomatit xəstəliyində selikli qişada zədələr əmələ gəlməzdən əvvəl hansı simptom müşahidə edilir?

A) Baş ağrıları

B) Əzginlik

C) Dəri örtüyünün hiperemiyası

D) Çənəaltı limfadenit

E) Nevralgik ağrı


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
261) Dodağın qırmızı haşiyəsini zədələyən virus mənşəli xəstəlik necə adlanır?

A) Anqulyar xeylit

B) Atopik xeylit

C) Qlandulyar xeylit

D) Xroniki residivləşən aftoz stomatit

E) Xroniki residivləşən herpes


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
262) Xroniki residivləşən herpesin diaqnozunu dəqiqləşdirmək üçün əlavə hansı müayinə metodu tətbiq edilir?

A) Histoloji

B) Sialoqrafiya

C) Dəri-allergik sınaq

D) Bakterioskopiya

E) Sitoloji


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
263) Sadə herpesin sitoloji müayinəsində yaxmada nə aşkarlanır?

A) Limfositlər

B) Çoxnüvəli giqant hüceyrələr

C) Akantolitik hüceyrələr

D) Plazmatik hüceyrələr

E) Nekrobiozun müxtəlif mərhələsində olan polimorf nüvəli neytrofillər


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
264) Epitelin tikanlı qatında hüceyrələr arasına infiltratın toplanması necə adlanır?

A) Spongioz

B) Akantoz

C) Papillomatoz

D) Parakeratoz

E) Leykositoz


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
265) Xroniki residivləşən herpesin ilkin zədə elementi hansıdır?

A) Erroziya

B) Pulcuq

C) Qovuqcuq

D) Qartmaq

E) Papula


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
266) Xroniki residivləşən herpesin müalicəsində qeyri-spesifik desensibilizasiya məqsədi ilə nə tətbiq edilir?

A) Histaqlobulin

B) Vitaminoterapiya

C) Hipnoterapiya

D) Askorbin turşusu

E) Dietaterapiya


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
267) Xroniki residivləşən herpetik stomatit zamanı ikincili zədə elementi hansıdır?

A) Qovuq


B) Afta

C) Qovuqcuq

D) Erroziya

E) Ləkə
Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004


268) Herpetik stomatitin törədicisi harda latent vəziyyətdə qala bilir?

A) Mərkəzi sinir sisteminin qanqlionlarında

B) Retromolyar zonada

C) Dəri büküşlərində

D) Damaq badamcıqlarının follikullarında

E) Karies boşluqlarında


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
269) Xroniki residivləşən herpes zamanı zədə elementi əmələ gəlməzdən qabaq hansı simptom müşahidə edilir?

A) Ürək bulanma və qusma

B) Dəri örtüyünün hiperemiyası

C) Selikli qişada gərginlik və göynəmə

D) Nevralgik ağrılar

E) Baş ağrısı və əzginlik


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
270) İnsan immunodefisiti virusuna qarşı vaksinasiya:

A) Riskli regionlarda aparılır

B) Yoluxma halları çoxaldığı hallarda aparılır

C) Aparılmır

D) Mütləq aparılmalıdır

E) Şəxsin istəyindən asılı olaraq aparıla bilər


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
271) İnsan immunodefisiti virusuna qarşı:

A) Heç bir halda immunitet əmələ gəlmir

B) Vaksinasiya aparıldıqda əmələ gəlir

C) Dayanıqsız immunitet əmələ gəlir

D) Dayanıqlı immunitet əmələ gəlir

E) Alkoqol qəbul edən şəxslərdə əmələ gəlmir


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
272) İnsan immunodefisiti (QİÇS) xəstəliyini nə törədir?

A) Sadə herpes

B) RNT tərkibli virus

C) Streptokokklar

D) Fuzobakteriyalar

E) Maya göbələyi


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
273) QİÇS xəstəliyinin inkubasion dövrü nə qədərdir?

A) 15-30 gün

B) 3-12 ay

C) 10-14 gün

D) 1-3 il

E) 1-3 ay


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
274) QİÇS xəstəliyinə yoluxmuş şəxslərdə ağız boşluğu selikli qişasının zədələnməsi hansı hallarda baş verir?

A) Bütün hallarda

B) Əksər hallarda

C) Spirtli içki qəbul olunan hallarda

D) Nadir hallarda

E) Heç vaxt


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
275) Sifilis zamanı infeksiyanın ötürülmə yolları hansıdır?

A) Qan vasitəsi ilə

B) Hava-damcı

C) Enteral yolla

D) Transplasentar

E) Kontakt


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
276) Siflis xəstəliyinin inkubasion dövrü nə qədərdir?

A) 7-14 gün

B) 1-3 ay

C) 3-6 ay

D) 21-28 gün

E) 15-20 gün


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
277) Ağız boşluğu selikli qişasında I sifilis hansı şəkildə təzahür edir?

A) Qumma


B) Papulyoz siflis

C) Keratotik papula

D) Bərk şankr

E) Kəsmikvari ərp


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
278) Ağız boşluğu selikli qişasında II sifilis nə şəkildə təzahür edir?

A) Kəsmikvari ərp

B) Bərk şankr

C) Qumma


D) Keratotik papula

E) Papulyoz sifilis


Ədəbiyyat: Боровский Е.В.,Терапевтическая стоматология, 2004
279) Ağız boşluğunun selikli qişasında sifilisin differensial diaqnostikası hansı xəstəliklə aparılmır?

A) Melkerson-Rozental sindromu ilə

B) Travmatik xora ilə

C) Şişəbənzər törəmələrlə

D) Qırmızı yastı dəmrovla

E) Xroniki residivləşən aftoz stomatitlə


Ədəbiyyat: Боровский Е.В.Терапевтическая стоматология, 2004
280) Kandidoz xəstəliyini törədən səbəb hansıdır?

A) Antibiotiklərə qarşı allergiya

B) Stress

C) Disbakterioz

D) İntoksikasiya

E) Soyuqdəymə


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
281) Ağız boşluğu kandidozunun zədə elementi hansıdır?

A) Ərp


B) Eroziya

C) Qabarcıq

D) Qovuqcuq

E) Papula


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
282) Ağız boşluğu kandidozunu nə törədir?

A) Candida tipli maya göbələyi

B) Spiroxetalar

C) Qonokokklar

D) Fuzobakteriyalar

E) Aktinomisetlər


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
283) Kandidoz diaqnozu hansı müayinə metodu ilə təsdiqlənir?

A) Sitoloji

B) Bakterioskopik

C) Toksikoloji

D) Allerqoloji

E) İmmunoloji


Ədəbiyyat: Боровский Е.В.,Терапевтическая стоматология, 2004
284) Kandidoz zamanı bakterioloji müayinə üçün material nə zaman götürülür?

A) Yeməkdən əvvəl

B) Ac qarına

C) Şirin qida qəbulundan sonra

D) Müayinə materialı hər zaman götürülə bilər

E) Yeməkdən sonra


Ədəbiyyat: Боровский Е.В.,Терапевтическая стоматология, 2004
285) Candida göbələyinin inkişafı üçün optimal mühit hansıdır?

A) Neytral

B) Turş

C) Yüksək konsentrasiyalı qələvi mühitD) Zəif qələvi

E) Quru
Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004


Yüklə 1,85 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə