Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri


) Klamerli və kombinəedilmiş protezləmədə 4 dayaq elementinə (nöqtəsinə) Kennedi təsnifatının hansı qrupu malikdir: ?Yüklə 1,41 Mb.
səhifə9/15
tarix24.11.2016
ölçüsü1,41 Mb.
#10
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15

549) Klamerli və kombinəedilmiş protezləmədə 4 dayaq elementinə (nöqtəsinə) Kennedi təsnifatının hansı qrupu malikdir: ?

A) Kennedi təsnifatının " I " sinfi

B) Kennedi təsnifatının " II" sinfi

C) Kennedi təsnifatının " II" və " III " sinfi

D) Kennedi təsnifatının " III " və " IV " sinfi

E) Kennedi təsnifatının " I " və " II" sinfi


Ədəbiyyat: Хеннинг Вульфес " Современные технологии протезирования " Руководство. Русское издание Бремен 2006 стр. 52
550) Klamerli protezlərdə dairəvi klamer hansı qrup dişlər üzərində yerləşdirilməlidir?

A) Kiçik azı dişləri

B) Azı dişləri

C) Kəsici dişlər

D) Köpək və azı dişləri üzərində

E) Köpək dişlər


Ədəbiyyat: Хеннинг Вульфес " Современные технологии протезирования " Руководство. Русское издание Бремен 2006 стр. 55
551) Protezləmə zamanı dayaq dişi və retension elementləri üçün neçənci dərəcə laxlama tam yararlıdır?

A) " I " dərəcə laxlama

B) " III " dərəcə laxlama

C) " IV " dərəcə laxlama

D) " 0 " dərəcə laxlama

E) " II " dərəcə laxlama


Ədəbiyyat: Хеннинг Вульфес " Современные технологии протезирования " Руководство. Русское издание Бремен 2006 стр. 46
552) Diş oxuna uyğun düşən hansı istiqamətli güc (qüvvə, təzyiq) diş oxu boyunca bərabər olaraq paylanır?

A) Vertikal

B) Transversal

C) Horizontal

D) Bütün istiqamətli

E) Saqital


Ədəbiyyat: Хеннинг Вульфес " Современные технологии протезирования " Руководство. Русское издание Бремен 2006 стр. 44
553) Diş periodontu əsasən hansı istiqamətli təzyiqləri kompensasiya edir ?

A) Bütün istiqamətli

B) Horizontal

C) Vertikal

D) Transversal

E) Saqital


Ədəbiyyat: Хеннинг Вульфес " Современные технологии протезирования " Руководство. Русское издание Бремен 2006 стр. 44
554) Klamerli protezlər hazırlanarkan qalan dayaq dişlərin yükgötürmə qabiliyyətini təmin edən parametrlər hansıdır?

A) Dişin yerləşmə vəziyyəti

B) Dişin yükgötürmə qabiliyyəti

C) Diş tacının hündürlüyü

D) Sadalananların hamısı

E) Dişin qrupu


Ədəbiyyat: Хеннинг Вульфес " Современные технологии протезирования " Руководство. Русское издание Бремен 2006 стр. 45
555) Stomatoloji müalicə və protezləmənin əsas məqsədi nəyə xidmət edir?

A) Estetik tələbin ödənməsinə

B) Xəstənin qocalmamasına və ümumi sağlamlığına

C) Qüsurun bərpasına

D) Keyfiyyətli diş protezi hazırlanmasına

E) Dişin keyfiyyətli müalicəsinə


Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособие.

Москва " МЕДпресс-информ " 2006 cтр. 187
556) Hazırlanan diş – çənə protezlərinin keyfiyyətinə ən çox nələr təsir edir?

A) "Həkim - diş texniki – xəstə " üçlüyünün səmərəli əməkdaşlığı

B) Həkim və diş texnikinin peşəkarlığı, intellektual və texniki potensialı

C) Sınaqdan çıxmış texnologiya və keyfiyyətli materiallar

D) Dəqiq planlama

E) Sadalananların hamısı


Ədəbiyyat: Хеннинг Вульфес " Современные технологии протезирования " Руководство. Русское издание Бремен 2006 стр. 31
557) Bügel protezləri hazırlanarkan parallelometr nəyi müəyyən edir?

A) Dayaq sahəni

B) Sadalananların hamısı

C) Retension sahəni

D) Protezin ağıza daxil olma traektoriyasını

E) Klamerlərin tipini


Ədəbiyyat: Хеннинг Вульфес " Современные технологии протезирования " Руководство. Русское издание Бремен 2006 стр. 43
558) Fizioloji mərkəzi okklüziya zamanı dişlərin təmasında yaranan güc dişlər arasında necə paylanır?

A) Ön dişlərə çox güc düşür, yan dişlərə düşmür

B) Yan dişlərə çox güc düşür, ön dişlərə düşmür

C) Bərabər paylanır

D) Yan dişlərə çox güc düşür

E) Ön dişlərə çox güc düşür


Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособие. Москва " МЕДпресс-информ " 2006 cтр. 56
559) Çənələrin qarşılıqlı münasibətini fərdi qaydada xəstənin gicgah-çənə oynağına uyğun olaraq artikulyatora fiksə etməyə imkan verən cihaz hansıdır?

A) Üz qövsü

B) Sadalananların hamısı

C) Qnatometr

D) Oklüdator

E) Artikulyator


Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособие. Москва " МЕДпресс-информ " 2006 cтр. 94
560) Çənələrin qarşılıqlı fərdi münasibəti vəziyyətində öncədən dişləmi dəqiq əks etdirən vasitə hansıdır?

A) İvotray (Centrik trey)

B) Üz qövsü

C) Artikulyator

D) Qnatometr

E) Sadalananların hamısı


Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособие. Москва " МЕДпресс-информ " 2006 cтр. 109
561) Hissəvi çıxan, bügel və kombinəedilmiş protez gəzdirənlərdə protez stomatitin yaranmasının əsas səbəbi hansıdır?

A) Uyğun olmayan protez konstruksiyası

B) İstifadə edilən materiallar

C) Texnoloji faktoru

D) Protezin yatağına münasibətdə tam hərəkətsiz olması

E) Protezin yatağına münasibətdə daha çox hərəkətli olması


Ədəbiyyat: Хеннинг Вульфес " Современные технологии протезирования " Руководство. Русское издание Бремен 2006 стр. 124
562) Bügel protezinin səthində ərpin və mikroorqanizmlərin çaxaz əmələ gəlməsi üçün nəyə diqqət edilməlidir?

A) Seçilən dişlərin həcminə

B) Düzgün dublikat model almağa

C) İstifadə edilən materialların spesifikliyinə

D) Protez tökmə və cilalama pardalaxma texnologiyasına

E) Kontruksiya faktoruna


Ədəbiyyat: Хеннинг Вульфес " Современные технологии протезирования " Руководство. Русское издание Бремен 2006 стр. 125
563) Çıxarılan protez gəzdirənlərdə protezin yəhərvari hissəsinin protez yatağında qızartı olmasına səbəb nədir?

A) Yəhərvari hissənin çox hərəkətli olması

B) Dişləmin hündür olması

C) Dişlər arasında təmasın aşağı olması

D) Akrilin tərkibindəki qalıq monomer

E) Dişləmin aşağı olması


Ədəbiyyat: Хеннинг Вульфес " Современные технологии протезирования " Руководство. Русское издание Бремен 2006 стр. 126
564) Bügel və kombinəedilmiş protezlərdə metal karkasla plasmasın təmas səthi keçidi necə olmalıdır ki, bu sahə gələcəkdə gigiyenik, travmatik, kimyavi, konstruksion fəsadlarına yol açmasın?

A) Metal karkas nazik formalaşdırılmalıdır

B) Plasmas qalın qat bişirilməlidir

C) Metal karkas qalın formalaşdırılmalıdır

D) Plasmas nazik qat bişirilməlidir

E) İki materialın təmas səthləri metal karkasda dəqiq formalaşdırılmalı və plasmas üçün lazımı həcmdə dayaq sahəsi və qalınlıq təmin edilməlidir


Ədəbiyyat: Хеннинг Вульфес " Современные технологии протезирования " Руководство. Русское издание Бремен 2006 стр. 125
565) Açılmış dublikat modelin səthinin yumşaq olmasının əsas səbəbi nədir?

A) Gips modelin özünə suyu çox çəkməsi

B) Gips modelin ölçüdən lazımi qədər suyu özünə çəkə bilməməsi

C) Gips modelin (dublikat formadan) vaxtından gec çıxarılması

D) Gips modelin (dublikat formadan) vaxtından tez çıxarılması

E) Gips modeldən tam quru halda istifadə edilməsi


Ədəbiyyat: Хеннинг Вульфес " Современные технологии протезирования "Руководство. Русское издание Бремен 2006 стр. 128
566) Alınan dublikat modelin səthinin " Yumşaq və unlu örtüklü " olmasının səbəbi nədir?

A) Gips modelin geldən gec çıxarılması

B) Alınan dublikat modelin termiki işlənmə rejiminə və vaxtına düzgün əməl edilməməsi modelin lazımi qədər qızdırılmaması

C) Dublikat modelin nəm çəkməsi

D) Gips modelin geldən tez çıxarılması

E) Dublikat modelin öncədən quruducu şkafda çox qurudulması


Ədəbiyyat: Хеннинг Вульфес " Современные технологии протезирования " Руководство. Русское издание Бремен 2006 стр. 128
567) Tam tökmə karkaslar almaq üçün dublikat model üzərində mum karkas modelləşdirməzdən öncə o nəyə məruz qalmalıdır?

A) Qızdırılmamalıdır

B) Soyudulmalıdır

C) Qızdırılmalıdır

D) Otaq temperaturunda olmalıdır

E) Dondurulmalıdır


Ədəbiyyat: Хеннинг Вульфес " Современные технологии протезирования " Руководство. Русское издание Бремен 2006 стр. 87
568) Bügel protezlərində dilaltı qövsün klinik diş boyundan optimal məsafəsi nə qədər olmalıdır?

A) 2 mm


B) 8 mm

C) 4 mm


D) 10 mm

E) 6 mm
Ədəbiyyat: Хеннинг Вульфес " Современные технологии протезирования " Руководство. Русское издание Бремен 2006 стр. 63


569) Materiallardan hansı bilavasitə dubl model alma mərhələsində istifadə edilir?

A) Selikon

B) Bərk gips

C) Protokril

D) Mum

E) Gel
Ədəbiyyat: Хеннинг Вульфес " Современные технологии протезирования " Руководство. Русское издание Бремен 2006 стр. 217


570) Materiallardan hansının dubl modeli almaq mərhələsində qızdırılıb əridilməsinə ehtiyac duyulur?

A) Selikon

B) Protokril

C) Gel


D) Bərk gips

E) Mum
Ədəbiyyat: Хеннинг Вульфес " Современные технологии протезирования " Руководство. Русское издание Бремен 2006 стр. 246


571) Qarmaqlı bügel və kombinə edilmiş protezlər hazırlanarkən dublikat model hansı materialdan istifadə edilməklə alınır?

A) Plasmasdan

B) Odadavamlı qəlib qatışığından

C) Tibbi gipsdən

D) Bərk gipsdən

E) Selikondan


Ədəbiyyat: Хеннинг Вульфес " Современные технологии протезирования " Руководство. Русское издание Бремен 2006 стр. 247
572) Standart qarnitur dişlər hansı formalarda istehsal edilirlər?

A) Uzunsov

B) Oval

C) PazvariD) Sadalananların hamısı

E) Kvadrat


Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособие.

Москва " МЕДпресс-информ " 2006 cтр. 101
573) Protez gəzdirənlərdə qalvanoz əlamətlərinin yaranmasına əsasən hansı faktorlar təsir edir?

A) Xəstə faktoru, konstruksiya faktoru, texnoloji faktor və materialların spesifikliyi faktoru

B) Texnoloji proses və xəstə faktoru

C) Konstruksiya faktoru və texnoloji proses faktoru

D) Materialların spesifikliyi və konstruksiya faktoru

E) Xəstə faktoru və materiallarının spesifikliyi


Ədəbiyyat: Хеннинг Вульфес " Современные технологии протезирования " Руководство. Русское издание Бремен 2006 стр. 124
574) Protez gəzdirənlərdə hansı nozoloji vahidlər daha tez-tez rast gəlir?

A) Protez stomatiti, qlossadupiya

B) Protez stomatiti, kserostomiya, oral dizesteziya, purning mouth sindromu, qlossadiniya

C) Oral dizesteziya, protez stomatiti

D) Purning mouth sindromu, oral dizesteziya

E) Kserostomiya, qlossadiniya


Ədəbiyyat: Хеннинг Вульфес " Современные технологии протезирования " Руководство. Русское издание Бремен 2006 стр. 124
575) Dental implantasiyanın tədbiqi stomatoloji xidmətin əsasən hansı bölməsini təmin edir?

A) Ortodontik reabilitasiya

B) Ortopedik reabilitasiya

C) Cərrahi reabilitasiya

D) Plastik reabilitasiya

E) Terapevtik reabilitasiya


Ədəbiyyat: Джон А.Хобкек Роджек М.Уансон Ллойд Вж.Дн. Сизн .

" Руководство по дентальной имплантологии " Москва " МЕД пресс информ " 2007 стр. 11
576) Dişsiz çənələrə hansı hallarda implant üstü çıxan protezləməni uyğun hesab etmək olar?

A) Protezə tez adaptasiya olmaq məqsədi ilə

B) Alveol sümüyünün atrofiyasının qarşısını almaq üçün

C) Diş ətini zədələməmək məqsədi ilə

D) Ənənəvi hazırlanmış tam çıxan protez xəstəyə hesab edildikdə və qənaətbəxş olmadıqda yararsız və dişsiz çənədə alveolyar sümüyün rezorbsiyasının ümumilikdə dişsiz çənənin atrofiyasının qarşısını almaq məqsədi ilə

E) Dişsiz çənə sümüyünün atrofiyasının qarşısını almaq üçün


Ədəbiyyat: Джон А.Хобкек Роджек М.Уансон Ллойд Вж.Дн. Сизн . " Руководство по дентальной имплантологии " Москва " МЕД пресс информ " 2007 стр. 91
577) Üst tam dişsiz çənəyə stabilliyi yaxşı təmin edən implantüstü çıxan protez hazırlamaq üçün çənədə ən azı neçə implant olmalıdır?

A) 6


B) 3

C) 8


D) 4

E) 2
Ədəbiyyat: Джон А.Хобкек Роджек М.Уансон Ллойд Вж.Дн. Сизн ." Руководство по дентальной имплантологии "

Москва " МЕД пресс информ " 2007 стр. 93
578) Alt tam dişsiz çənəyə stabilliyi yaxşı təmin edən implantüstü çıxan protez hazırlamaq üçün çənədə ən azı neçə implant olmalıdır?

A) 2


B) 8

C) 4


D) 3

E) 6
Ədəbiyyat: Джон А.Хобкек Роджек М.Уансон Ллойд Вж.Дн. Сизн . " Руководство по дентальной имплантологии " Москва " МЕД пресс информ " 2007 стр. 93


579) İmplant üstü çıxan tam protez hazırlanmaqdan ötrü çeynəmə gücünü normal dözə bilmək üçün üst çənəyə yerləşdirilən implantatın diametrinin ən azı neçə mm olması məsləhət görülür?

A) 4.5


B) 2.5

C) 5


D) 3.2

E) 4
Ədəbiyyat: Джон А.Хобкек Роджек М.Уансон Ллойд Вж.Дн. Сизн . " Руководство по дентальной имплантологии " Москва " МЕД пресс информ " 2007 стр. 93


580) İmplant üstü çıxan tam protez hazırlanmaqdan ötrü çeynəmə gücünü normal dözə bilmək üçün üst çənəyə yerləşdirilən implantatın uzunluğunun ən azı neçə mm olması məsləhət görülür?

A) 6


B) 10

C) 8


D) 5

E) 9
Ədəbiyyat: Джон А.Хобкек Роджек М.Уансон Ллойд Вж.Дн. Сизн . " Руководство по дентальной имплантологии " Москва " МЕД пресс информ " 2007 стр. 93


581) İmplant üstü çıxan tam protez hazırlanmaqdan ötrü çeynəmə gücünü normal dözə bilmək üçün alt çənəyə yerləşdirilən implantatın diametrinin ən azı neçə mm olması məsləhət görülür?

A) 4


B) 7

C) 5


D) 6

E) 8
Ədəbiyyat: Джон А.Хобкек Роджек М.Уансон Ллойд Вж.Дн. Сизн . " Руководство по дентальной имплантологии " Москва " МЕД пресс информ " 2007 стр. 93


582) Üst tam dişsiz çənəni çıxmayan implantüstü konstruksiyası ilə tam bərpa etmək üçün üst çənədə ən azı neçə implantın olması məsləhətdir?

A) 2


B) 6

C) 3


D) 4

E) 5
Ədəbiyyat: Джон А.Хобкек Роджек М.Уансон Ллойд Вж.Дн. Сизн . " Руководство по дентальной имплантологии " Москва " МЕД пресс информ " 2007 стр. 97


583) Alt tam dişsiz çənəni çıxmayan implantüstü konstruksiyası ilə tam bərpa etmək üçün üst çənədə ən azı neçə implantın olması məsləhətdir?

A) 1


B) 4

C) 3


D) 2

E) 5
Ədəbiyyat: Джон А.Хобкек Роджек М.Уансон Ллойд Вж.Дн. Сизн . " Руководство по дентальной имплантологии " Москва " МЕД пресс информ " 2007 стр. 97


584) İmplantüstü çıxmayan konstruksiyaların üzərini adətən hansı estetik materialla bərpa edilir?

A) Keramika

B) Kompozit

C) Qiymətli metal

D) Adi (sadə) metal

E) Akril


Ədəbiyyat: Джон А.Хобкек Роджек М.Уансон Ллойд Вж.Дн. Сизн . " Руководство по дентальной имплантологии " Москва " МЕД пресс информ " 2007 стр. 97
585) Estetik üzlük materiallarından hansı xüsusiyyətə implantüstü karkasların üzərinin örtülməsi üçün daha əlverişli hesab edilir?

A) Çətin korreksiya edilməsi (sürtülməsi) və zədələnmə zamanı asan bərpası

B) Çətin korreksiya edilməsi (sürtülməsi) və zədələnmə zamanı çətin bərpası

C) Tez korreksiya olunması (sürtülməsi) və zədələnmə zamanı asan bərpa edilməsi

D) Asan korreksiya edilməsi çətin və zədələnmə zamanı bərpa edilə bilməməsi

E) Asan korreksiya edilməsi və zədələnmə zamanı çətin bərpa edilməsi


Ədəbiyyat: Джон А.Хобкек Роджек М.Уансон Ллойд Вж.Дн. Сизн . " Руководство по дентальной имплантологии " Москва " МЕД пресс информ " 2007
586) Dişsiz çənənin distal hissəsinə neçə implant qoymaq məsləhət görülür?

A) Üç diş yerinə 1 implant

B) Hər diş yerinə 1 implant

C) İki diş yerinə 1 implant

D) Qüsurun əvvəlinə və axırına hərəsinə 1 implant

E) Dörd diş yerinə 1 implant


Ədəbiyyat: Джон А.Хобкек Роджек М.Уансон Ллойд Вж.Дн. Сизн . " Руководство по дентальной имплантологии " Москва " МЕД пресс информ " 2007 стр. 121
587) İki yanaşı paralel implantat arasında məsafə nə qədər olmalıdır?

A) 3 mm


B) 2 mm

C) 5 mm


D) 1 mm

E) 4 mm
Ədəbiyyat: Джон А.Хобкек Роджек М.Уансон Ллойд Вж.Дн. Сизн . " Руководство по дентальной имплантологии " Москва " МЕД пресс информ " 2007 стр. 121


588) İmplantatlar və onların birləşdirici elementlərinin düzəldilən protezə münasibəti necə olmalıdır?

A) Hissəvi olaraq protezin daxilində yerləşməlidir

B) Protezlə əlaqəsi olmamalıdır

C) Protezin daxilində yerləşməlidir

D) Hissəvi olaraq protezin xaricində yerləşməlidir

E) Protezin xaricində yerləşməlidir


Ədəbiyyat: Джон А.Хобкек Роджек М.Уансон Ллойд Вж.Дн. Сизн . " Руководство по дентальной имплантологии " Москва " МЕД пресс информ " 2007 стр. 121
589) Dişsiz çənələrdə frontal nahiyyədə neçə implantat qoymaq məsləhət görülür?

A) Hər diş yerinə 1 implant

B) Bu hal üçün deffektdən asılı olaraq diş sayı qədər implant qoymağa ehtiyac yox

C) İki diş yerinə 1 implant

D) Dörd diş yerinə 1 implant

E) Üç diş yerinə 1 implant


Ədəbiyyat: Джон А.Хобкек Роджек М.Уансон Ллойд Вж.Дн. Сизн . " Руководство по дентальной имплантологии " Москва " МЕД пресс информ " 2007 стр. 122
590) İntegrasiya olmuş implantatın vertikal və horizontal istiqamətdə hərəkətliyi nə qədərdir?

A) 20 mkm

B) 8 mkm

C) 3 mkm


D) 5 mkm

E) 10 mkm


Ədəbiyyat: Джон А.Хобкек Роджек М.Уансон Ллойд Вж.Дн. Сизн . " Руководство по дентальной имплантологии " Москва " МЕД пресс информ " 2007 стр. 123
591) İmplantüstü konstruksiya təbii dişə birləşdirilərkən onlar arasında hərəkətlik necə olmalıdır?

A) Çox sərt hərəkətsizlik

B) Orta hərəkətlilik

C) Çox hərəkətlilik

D) Çox hərəkətsizlik

E) Zəif hərəkətlilik


Ədəbiyyat: Джон А.Хобкек Роджек М.Уансон Ллойд Вж.Дн. Сизн . " Руководство по дентальной имплантологии " Москва " МЕД пресс информ " 2007 стр. 123
592) Həkim stomatoloq klnisist gündəlik işində təbii diş rənginin təyini zamanı hansı parametrləri mütləq nəzərə almalıdır?

A) Üzün dərisinin rəngini

B) Diş rənginin ümumi tonunu və ətraf selikli qişanın rəngini

C) Diş ətininin və yanağın rəngini

D) Təbii dişin pigmentasiayasına (ləkələrinə və s.), dişin işıqlığına, dişin ümumi rənginin tonuna (rəngçaları), dişin yarim şəffaflığına

E) Dilin və diş ətininin rəngini


Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 74
593) Diş rənginin ümumi tonu (rəng) çaları estetik stomatologiyada hansı keyfiyyəti müəyyənləşdirir?

A) Dişin yarım şəffaflığını

B) Bir rəng qrupunu digər rəng qrupundan ayıraraq konkret çaları qrupunu

C) Dişin pigmentasiyalaşma ( ləkə və s.) intensivliyini

D) Dişin işiqlılıq ( parıltılıq ) dərəcəsini

E) Dişin şəffaflığını


Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 75
594) Diş rənginin təyinində beynəlxalq standart kimi qəbul edilən " V İ T A " firmasının rəng şkalası dişin ümumi rəngçalarını (tonunu) özündə necə birləşdirir?

A) A B


B) A B C

C) A D


D) A B C D

E) A B D


Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 75
595) Dişin ümumi rəng çaları ( tonu ) " V İ T A " şkalasının " A " qrupunda hansı rəngçalarını təyin edir?

A) Yaşımtıl – Boz

B) Narıncı – Sarı

C) Çəhrayı – Boz

D) Ağ – Qara

E) Qırmızımtıl – Qəhvəyi


Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 75
596) Dişin ümumi rəng çaları ( tonu ) " V İ T A " şkalasının " B " qrupunda hansı rəngçalarını təyin edir?

A) Qırmızımtıl – Qəhvəyi

B) Narıncı – Sarı

C) Çəhrayı – Boz

D) Yaşımtıl – Boz

E) Ağ – Qara


Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 75
597) Dişin ümumi rəng çaları ( tonu ) " V İ T A " şkalasının " C " qrupunda hansı rəngçalarını təyin edir?

A) Qırmızımtıl – Qəhvəyi

B) Ağ – Qara

C) Çəhrayı – Boz

D) Narıncı – Sarı

E) Yaşımtıl – Boz


Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 75
598) Dişin ümumi rəng çaları ( tonu ) " V İ T A " şkalasının " D " qrupunda hansı rəngçaların təyin edir?

A) Ağ – Qara

B) Çəhrayı – Boz

C) Narıncı – Sarı

D) Yaşımtıl – Boz

E) Qırmızımtıl – Qəhvəyi


Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 75
599) Dişin ümumi rəng çalarını ( tonunu ) təyin etmək üçün otağın işıqlanması Kelvin şkalasına görə nə qədər olmalıdır?

A) 3000 K

B) 6000 K

C) 5500 K

D) 5000 K

E) 6500 K


Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 69
600) Dişin işıqlılıq (parıltılıq) dərəcəsini müəyyən etmək üçün işçi otağın işıqlanma dərəcəsi Kelvin şkalasına görə nə qədər olmalıdır?

A) 3000 K

B) 6500 K

C) 5000 K

D) 5500 K

E) 6000 K


Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 69
601) Maddənin (cisim) üzərinə ultrabənövşəyi şüalar düşdükdə özündən xüsusi görünən tapşırıq əks etdirməsi nə adlanır?

A) Fotolüminessent

B) Fluoressent

C) Fosforessent

D) Şəffaflıq

E) Opalessent


Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 71
602) Maddənin (cisim) üzərinə ultrabənövşəyi şüaların düşməsi dayandırıldıqdan sonra, özündən ətrafa görünən işıq saçması nə adlanır?

A) Opalessensiya

B) Fotolüminessensiya

C) Transmissiya

D) Fluoreessensiya

E) Fosforessensiya


Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 71
Yüklə 1,41 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin