Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri


) Maddənin (cismin) üzərinə ultrabənövşəyi şüalar yalnız düzdüyü anda özündən görünən işiq əks etdirməsi nə adlanır?Yüklə 1,41 Mb.
səhifə10/15
tarix24.11.2016
ölçüsü1,41 Mb.
#10
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

603) Maddənin (cismin) üzərinə ultrabənövşəyi şüalar yalnız düzdüyü anda özündən görünən işiq əks etdirməsi nə adlanır?

A) Fosforessensiya

B) Fluoreessensiya

C) Transmissiya

D) Fotolüminessensiya

E) Opalessensiya


Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 71
604) Müasir keramik tozlara qatılan fotolüminessent maddələr hazır diş protezində hansı effekti gücləndirir?

A) İşıqlılıq ( parıltılıq )

B) Tutqunluq

C) Şəffaflıq

D) Pigmentlik

E) Yarım şəffaflıq


Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 72
605) Diş emalı optik xüsusiyyətlərinə hansı aiddir?

A) Şəffaf

B) Fosforessent

C) Fluoressent

D) Opalessent

E) Yarım şəffaf


Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 72
606) Yomomofoya görə dünya əhalisinin dişlərinin ümumi rəng çaları (tonu) V İ T A şkalasının hansı qrupuna uyğun gəlir?

A) C D


B) B D

C) A B C

D) A

E) A və C


Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 82
607) Diş rəngini təyin edərkən otağın hansı işıqlanma mühitindən istifadə etmək vacibdir?

A) Təbii işıq

B) Təbii işıq, süni kabinet işığı və tutqun işıqlanmış şəraitin hər üçündən

C) Süni kabinet işığı

D) Tutqun işıqlı otaq şəraiti

E) Qaranlıq mühit


Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 90
608) Enql təsnifatı əsasında dişləm neçə sinfə bölünür?

A) 4


B) 2

C) 1


D) 3

E) 5
Ədəbiyyat: Трезубов В.Н., Щербаков А.С., Фадеев Р.А. "Ортодонтия", М., 2005, с 7


609) Hansı aparat aşağı çənənin hərəkətlərini göstərir?

A) Parallelometr

B) Funksioqraf

C) Artikulyator

D) Qnatodinamometr

E) Esteziometr


Ədəbiyyat: Трезубов В.Н., Щербаков А.С., Фадеев Р.А. "Ортодонтия", М., 2005, с 11
610) Çeynəmə əzələlərin ikitərəfli sıxmada absolyut qüvvəti Veberə əsasən neçəyə bərabərdir?

A) 390


B) 195

C) 100


D) 780

E) 300
Ədəbiyyat: Персин Л.С. "Ортодонтия", М., 2008


611) Aşağı çənəni qabağa gətirən əzələ hansıdır?

A) Temporalis

B) Geniohyoideus

C) Digastricus

D) Mylohyoideus

E) Pterigoideus lateralis


Ədəbiyyat: Персин Л.С. "Ортодонтия", М., 2008
612) Bertoni qıfıllı aparat nədir?

A) Protruziyanı aradan qaldırır

B) Yuxarı çənəni eyni zamanda uzandırılması və genişləndirilməsini mümkün edir

C) Yuxarı çənəni genişləndirir

D) Böyük azı dişləri distalizə edir

E) Aşağı çənəni genişləndirir


Ədəbiyyat: Персин Л.С. "Ортодонтия", М., 2008
613) Uşaqlarda neçə dənə süd dişi olur?

A) 24


B) 32

C) 28


D) 20

E) 26
Ədəbiyyat: Р.Е.МакДональд, Д.Р.Эйвери "Стоматология детей и подростков", МИА, М., 2003, с. 184


614) Frenkel aparatı hansı növ texnikaya aiddir?

A) Ağızdankənar

B) Çıxmayan

C) Funksional

D) Mexaniki

E) Kombinə


Ədəbiyyat: У.Проффит "Современная ортодонтия", М., 2006, с. 286-303
615) Süd kəsici dişlərin köklərinin formalaşması neçə yaşında bitir?

A) 5


B) 3

C) 4


D) 2

E) 6
Ədəbiyyat: Персин Л.С. "Ортодонтия", М., 2008


616) Süd köpək dişlərin köklərinin formalaşması neçə yaşında bitir?

A) 8


B) 3,5

C) 7


D) 4.5

E) 6
Ədəbiyyat: Р.Е.МакДональд, Д.Р.Эйвери "Стоматология детей и подростков", МИА, М., 2003, с. 184


617) Daimi kəsici dişlərin köklərinin formalaşması neçə yaşında bitir?

A) 13


B) 12

C) 15


D) 16

E) 10-11
Ədəbiyyat: Р.Е.МакДональд, Д.Р.Эйвери "Стоматология детей и подростков", МИА, М., 2003, с. 182-183


618) Kiçik azı dişlərin köklərinin formalaşması neçə yaşında bitir?

A) 12-14


B) 15

C) 17


D) 16

E) 18
Ədəbiyyat: Р.Е.МакДональд, Д.Р.Эйвери "Стоматология детей и подростков", МИА, М., 2003, с. 182-183


619) Uşaqlarda flüorozun əsas səbəbi?

A) Suda flörun çatışmamazlığı

B) İrsi faktor

C) Suda flörun olmaması

D) Raxit

E) Suda flörun tərkibi yüksək olması


Ədəbiyyat: Персин Л.С. "Ортодонтия", М., 2008
620) Flüorozun destruktiv forması suda flörun tərkibi hansı dərəcəyə çatanda əmələ gəlir?

A) 4-6 mq/l

B) 1 mq/l

C) 7-9 mq/l

D) 0,5 mq/l

E) 2-3 mq/l


Ədəbiyyat: Персин Л.С. "Ортодонтия", М., 2008
621) Diş mayasının epitelisindən nə əmələ gəlir?

A) Pulpa


B) Periodont

C) Sement

D) Mina qatı

E) Dentin


Ədəbiyyat: Персин Л.С. "Ортодонтия", М., 2008
622) Diş mayasının torbasının mezenximasından nə əmələ gəlir?

A) Mina qatı

B) Pulpa

C) Nasmit qatısı

D) Dentin

E) Sement və periodont


Ədəbiyyat: Персин Л.С. "Ортодонтия", М., 2008
623) Froq aplayans adlı aparatın funksiyası nədən ibarətdir?

A) Üçtərəfli genişləndirmə

B) Aşağı çənənin genişləndirməsi

C) Yuxarı çənənin genişləndirməsi

D) Altıncı dişlərin distalizasiyası

E) Sektoral genişləndirmə


Ədəbiyyat: Персин Л.С. "Ортодонтия", М., 2008
624) Diş sırasında bəzi dişlərin bir biri ilə yerlərin dəyişik düşməsi necə adlanır?

A) Transpozisiya

B) Retensiya

C) Retraksiya

D) Retruziya

E) Protruziya


Ədəbiyyat: Трезубов В.Н., Щербаков А.С., Фадеев Р.А. "Ортодонтия", М., 2005, с 9
625) Uşaqlarda pulpada suyun tərkibi neçə faizdir?

A) 50%


B) 85%

C) 95%


D) 90%

E) 98%
Ədəbiyyat: Персин Л.С. "Ортодонтия", М., 2008


626) Uşaqlarda periodontitin ən çox rast gələn forması?

A) Kəskin periodontit

B) Xroniki fibroz periodontit

C) Xroniki periodontitin kəskinləşməsi

D) Xroniki qranuledici periodontit

E) Xroniki qranulematoz periodontit


Ədəbiyyat: Персин Л.С. "Ортодонтия", М., 2008
627) Enql təsnifatının 2-ci sinfində neçə yarım sinif var?

A) 4


B) 1

C) 2


D) 3

E) Yarım sinif yoxdur


Ədəbiyyat: Трезубов В.Н., Щербаков А.С., Фадеев Р.А. "Ортодонтия", М., 2005, с 8

628) Çənələrin ölçü anomaliyalarına hansı aiddir?

A) Adentiya

B) Proqnatiya

C) Mezial dişləm

D) Dərin dişləm

E) Makroqnatiya


Ədəbiyyat: Трезубов В.Н., Щербаков А.С., Фадеев Р.А. "Ортодонтия", М., 2005, с 10
629) Çənələrin kəlləyə münasib yerləşməsinin anomaliyalarına hansı aiddir?

A) Makrodentiya

B) Proqnatiya

C) Makroqnatiya

D) Mezial dişləm

E) Mikroqnatiya


Ədəbiyyat: Трезубов В.Н., Щербаков А.С., Фадеев Р.А. "Ортодонтия", М., 2005, с 10
630) Diş sıralarının bir-birinə münasibətinin anomaliyalarına hansı aiddir?

A) Dərin dişləm

B) Makrodentiya

C) Mikrodentiya

D) Makroqnatiya

E) Proqnatiya


Ədəbiyyat: Трезубов В.Н., Щербаков А.С., Фадеев Р.А. "Ортодонтия", М., 2005, с 9
631) Dişləmin anomaliyaların müayinəsi, profilaktikası və müalicəsi ilə məşğul olan stomatologiya bölməsi necə adlanır?

A) Cərrahi stomatologiya

B) Dental implantologiya

C) Terapevtik stomatologiya

D) Ortodontiya

E) Ortopediya


Ədəbiyyat: Аболмасов Н.Г., Аболмасов Н.Н. "Ортодонтия", М., 2008, с. 11
632) Çıxarılmayan ortodontik texnikasına hansı aiddir?

A) Tvin blok

B) Bryukl aparatı

C) Breket sistemi

D) Frenkel aparatı

E) Sanders aparatı


Ədəbiyyat: Аболмасов Н.Г., Аболмасов Н.Н. "Ортодонтия", М., 2008, с. 150
633) Mexaniki təsirli ağızdaxili aparatlara hansı aiddir?

A) Frenkel II aparatı

B) Delyar maskası

C) Frenkel III aparatı

D) Bertoni qıfılı ilə aparat

E) Sanders aparatı


Ədəbiyyat: Персин Л.С. "Ортодонтия", М., 2008
634) Ağızdankənar aparatlara hansı aiddir?

A) Frenkel III aparatı

B) Frenkel II aparatı

C) Sanders aparatı

D) Bryukl aparatı

E) Delyar maskası


Ədəbiyyat: Персин Л.С. "Ортодонтия", М., 2008
635) Ağızdankənar aparatların hansı növü molyarların distalizasiyası funksiyasını daşıyır?

A) Sanders aparatı

B) Delyar maskası

C) Frenkel III aparatı

D) Frenkel II aparatı

E) Üz qövsü


Ədəbiyyat: Персин Л.С. "Ортодонтия", М., 2008
636) Dişlərin çıxması anomaliyalarına hansı aiddir?

A) Adentiya

B) Retensiya

C) Hipoplaziya

D) Mikrodentiya

E) Makrodetiya


Ədəbiyyat: Трезубов В.Н., Щербаков А.С., Фадеев Р.А. "Ортодонтия", М., 2005, с 10
637) Diş sayının anomaliyalarına hansı aiddir?

A) Mikrodentiya

B) Adentiya

C) Makrodetiya

D) Hipoplaziya

E) Retensiya


Ədəbiyyat: Трезубов В.Н., Щербаков А.С., Фадеев Р.А. "Ортодонтия", М., 2005, с 9
638) Dişlərin ölçü və formasının anomaliyalarına hansı aiddir?

A) Retensiya

B) Hipoplaziya

C) Mikrodentiya

D) Hipodentiya

E) Adentiya


Ədəbiyyat: Трезубов В.Н., Щербаков А.С., Фадеев Р.А. "Ортодонтия", М., 2005, с 10
639) Dişlərin ölçü və formasının anomaliyalarına hansı aid deyil?

A) Mikrodentiya

B) Yapışmış dişlər

C) Adentiya

D) Konusabənzər dişlər

E) Makrodentiya


Ədəbiyyat: Трезубов В.Н., Щербаков А.С., Фадеев Р.А. "Ортодонтия", М., 2005, с 10
640) Aşağı makrogeniya müalicəsi üçün ağızdankənar aparat hansıdır?

A) Tvin blok

B) Bryukl aparatı

C) Üz qövsü

D) Froq aplayans

E) Delyar maskası


Ədəbiyyat: Персин Л.С. "Ортодонтия", М., 2008
641) Gicgah-çənə oynağında hemodinamikasının vəziyyətini göstərən metod hansıdır?

A) Mioqrafiya

B) Ortopantomoqrafiya

C) Telerentgenoqrafiya

D) Reoqrafiya

E) Sefalometriya


Ədəbiyyat: Трезубов В.Н., Щербаков А.С., Фадеев Р.А. "Ортодонтия", М., 2005, с 33
642) Uşaqlarda ilk daimi dişlərin çıxması neçə yaşında baş verir?

A) 12 ay


B) 8 yaş

C) 6 ay


D) 6 yaş

E) 7 yaş
Ədəbiyyat: Р.Е.МакДональд, Д.Р.Эйвери "Стоматология детей и подростков", МИА, М., 2003, с. 182-183


643) Çıxarılan ortodontik aparatlarda yelpikvari qıfılın istifadəsinin məqsədi?

A) İki tərəfli genişləndirmə

B) Yuxarı çənədə frontal hissəsinin genişləndirməsi

C) Sektoral təsir

D) Böyük azı dişlərinin distalizasiyası

E) Üçtərəfli genişləndirmə


Ədəbiyyat: Персин Л.С. "Ортодонтия", М., 2008
644) Uşaqlarda dişlərin fissuraların möhürləndirilməsi hansı preparatlarla həyata keçirilir?

A) Formalin

B) Silidont

C) Amalqama

D) Rezorsin

E) Silantlar


Ədəbiyyat: Персин Л.С. "Ортодонтия", М., 2008
645) Hemofiliyalı uşaqlarda ortodontik göstərişi ilə diş çəkilməsi əməliyyatı zamanı qanaxmanın qarşısının almasında hansı yerli tədbir görülür?

A) Vitaminoterapiya

B) Qanı laxtalandırılmasını artıran preparatların təyini

C) Hemostatik qubkanın qoyulması

D) Venadaxili plazmanın köçürülməsi

E) Antibiotikoterapiya


Ədəbiyyat: Федорова З.Д. Гемофилия и ее лечение, Л., 1977, с. 152.
646) Süd azı dişlərin köklərinin formalaşması neçə yaşında bitir?

A) 6


B) 7

C) 2


D) 5

E) 4
Ədəbiyyat: Персин Л.С. "Ортодонтия", М., 2008


647) Uşaqlarda daimi köpək dişlərinin çıxması normada neçə yaşında baş verir?

A) 6-7


B) 11-12

C) 16 yaşından sonra

D) 9-10

E) 8-9
Ədəbiyyat: Р.Е.МакДональд, Д.Р.Эйвери "Стоматология детей и подростков", МИА, М., 2003, с. 182-183


648) Uşaqlarda birinci böyük azı dişlərin fissuralarının hermetizasiyasını neçə yaşında tədbiq olunması məsləhət görülür?

A) Fərqi yoxdur

B) 8-9

C) 6-7


D) 10-11

E) 12-13
Ədəbiyyat: Персин Л.С. "Ортодонтия", М., 2008


649) Dişlərin sərt toxumalarının qeyrikarioz xəstəliklərinə hansı aiddir?

A) Periodontit

B) Pulpit

C) Parodontit

D) Dentinin qeyri-mükəmməl inkişafı

E) Parodontoliz


Ədəbiyyat: Персин Л.С. "Ортодонтия", М., 2008
650) Travma nəticəsində düşən və ya yerindən çəkilən dişin özünün öz alveolasına bərpası necə adlanır?

A) Retensiya

B) Replantasiya

C) Retraksiya

D) İmplantasiya

E) Rezeksiya


Ədəbiyyat: Р.Е.МакДональд, Д.Р.Эйвери "Стоматология детей и подростков", МИА, M., 2003, с. 505
651) Odontoklastların fəallaşmasının artımı nəticəsində əmələ gələn destruktiv prossesi?

A) Kariyes

B) Periferik rezorbsiya

C) Daxili rezorbsiya

D) Pulpit

E) Retensiya


Ədəbiyyat: Р.Е.МакДональд, Д.Р.Эйвери "Стоматология детей и подростков", МИА, М., 2003, с. 489
652) Çənə sümüyünə nisbi diş qrupunun yerləşməsinin qabağa gəlməyi necə adlanır?

A) Protruziya

B) Ortodontiya

C) Ortoqnatiya

D) Retruziya

E) Retroqnatiya


Ədəbiyyat: Р.Е.МакДональд, Д.Р.Эйвери "Стоматология детей и подростков", МИА, М., 2003, с. 640
653) Uşaqlarda rast gələn dişlərinin qıcırtısı necə adlanır?

A) Bruksizm

B) Hipoplaziya

C) Hipersalivasiya

D) Hiperesteiya

E) Trizm
Ədəbiyyat: Р.Е.МакДональд, Д.Р.Эйвери "Стоматология детей и подростков", МИА, М., 2003, с. 674


654) Kariyesin profilaktikası məqsədi ilə uşaqların menyusunda hansı ərzaqların miqdarını azaltmaq lazımdır?

A) Ət


B) Alma

C) Tərəvəz

D) Şirniyyat

E) Kəsmik


Ədəbiyyat: Персин Л.С. "Ортодонтия", М., 2008
655) Mina qatının sistem hipoplaziyası hansı qrup dişlərə çox vaxt təsir göstərir?

A) Frontal dişlər və kiçik azı dişləri

B) Frontal dişlər və birinci böyük azı dişləri

C) Kiçik azı dişlər

D) İkinci böyük azı dişləri

E) Ağıl dişləri


Ədəbiyyat: Персин Л.С. "Ортодонтия", М., 2008
656) Mina qatının yerli hipoplaziyasının əmələ gəlməyinin səbəbi nədir?

A) Zərərli vərdişlər

B) Süd dişinin pulpiti

C) Uşaq xəstəlikləri

D) Anasının hamiləlik dövründə keçirdiyi xəstəlik

E) Həmin dişin mayasının travmatik zədələnməsi


Ədəbiyyat: Персин Л.С. "Ортодонтия", М., 2008
657) Formanın dəyişilikləri ilə çıxan bir dişin əmələ gəlməsi hansı xəstəlikdə olur?

A) Qeyri-mükəmməl ameloqenez

B) Sistem hipoplaziya

C) Flüoroz

D) Stenton-Kapdepon sindromu

E) Yerli hipoplaziya


Ədəbiyyat: Персин Л.С. "Ортодонтия", М., 2008
658) Mina qatının sistem hipoplazyasının əmələ gəlməyinin səbəbi nədir?

A) Süd dişlərin çoxsaylı kariyesi

B) Uşaq həyatının birinci ilində keçirdiyi xəstəliklər

C) Zərərli vərdişlər

D) Süd dişlərin çoxsaylı pulpiti

E) Anasının hamiləlik dövründə keçirdiyi xəstəliklər


Ədəbiyyat: Персин Л.С. "Ортодонтия", М., 2008
659) Karioz ləkələrin rəngləmə üsulu ilə aşkarlanması üçün hansı preparat istifadə olunur?

A) Şiller-Pisarev reaktivi

B) Lakmus

C) Kaprofer

D) Kaliy yod məhlulu

E) Metilen-göy reaktivin 2% məhlulu


Ədəbiyyat: Персин Л.С. "Ортодонтия", М., 2008
660) Pulpitin hansı növündə pulpanın səthi zondlama ağrısızdır?

A) Xroniki hipertrofik

B) Xroniki fibroz

C) Kəskin ocağı

D) Xroniki qanqrenoz

E) Xroniki pulpitin kəskinləşməsi


Ədəbiyyat: Персин Л.С. "Ортодонтия", М., 2008
661) Kəskin periodontitin xroniki periodontitin kəskinləşməsi arasında differensial diaqnostikası üçün hansı üsuldan istifadə olunur?

A) Dişin perkussiyası

B) Metilen-göy reaktivin 2% məhlulu ilə rəngləmə

C) Rentgenoloji üsul

D) Şiller-Pisarev reaktivlə rəngləmə

E) Anamnez


Ədəbiyyat: Персин Л.С. "Ортодонтия", М., 2008
662) 15 yaşlı yeniyetmələrdə neçə diş olmalıdır?

A) 26


B) 20

C) 28


D) 32

E) 24
Ədəbiyyat: Р.Е.МакДональд, Д.Р.Эйвери "Стоматология детей и подростков", МИА, М., 2003, с. 182-183


663) Dişlərin sərt toxumalarının irsi xəstəliklərinə hansı aiddir?

A) Minanın sistem hipoplaziyası

B) Flüoroz

C) Minanın və dentinin qeyri-mükəmməl quruluşu

D) Tetrasiklin dişlər

E) Minanın yerli hipoplaziyası


Ədəbiyyat: Персин Л.С. "Ортодонтия", М., 2008
664) Antenatal inkişafı barədə məlumatı uşaqlarda hansı yaş qrupunun müayinəsində aşkar olunur?

A) Bir yaş dövründə

B) Məktəbəqədər dövrü

C) Hər biri

D) Yeniyetmə dövrü

E) Məktəb dövrü


Ədəbiyyat: Персин Л.С. "Ортодонтия", М., 2008
665) Dişlər öz ölçülərini kötüyün hesabına böyüməsinin fenomeninin adı nədir?

A) Makrodontiya

B) Taurodontizm

C) Oliqodontiya

D) Hipodontiya

E) Mikrodontiya


Ədəbiyyat: Р.Е.МакДональд, Д.Р.Эйвери "Стоматология детей и подростков", МИА, М., 2003, с. 138
666) Dişlərin mayaların qoyulmasının ilk əlamətləri bətndaxili dövrün neçənci həftəsində əmələ gəlir?

A) 8


B) 6

C) 10


D) 4

E) 12
Ədəbiyyat: Р.Е.МакДональд, Д.Р.Эйвери "Стоматология детей и подростков", МИА, М., 2003, с. 64


667) Mərkəzi okklyuziyada vertikal istiqamətdə dişlərin birləşməsi mümkün olmaması ilə müşahidə olan dişləmin anomaliyası hansıdır?

A) Proqeniya

B) Açıq dişləm

C) Protruziya

D) Proqnatiya

E) Dərin dişləm


Ədəbiyyat: Аболмасов Н.Г., Аболмасов Н.Н. "Ортодонтия", М., 2008, с. 318

Üz-çənə cərrahiyyəsi.

668) Yerli anestetiklər hansı preperatlara aiddir?

A) Neyroleptiklərə

B) Asetilxolin antoqonistlərinə

C) Antiqistamin farmakoloji birləşmələrə

D) Antiaritmik preperatlara

E) Analeptiklərə


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.48
669) Lidokain aiddir?

A) Amidlərə

B) Efirlərə

C) Adamantil radikallara

D) İzoxinolonun törəmələrinə

E) Aminlərə


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.49
670) Yerli anestetiklərdən hansı paraaminobenzol turşunun efirinə aiddir?

A) Sovkain

B) Azakain

C) Novokain

D) Novokainomid

E) Mezokain


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.49
671) Yerli anestetiklərin toxumalarda absorbsiyası nədən aslıdır?

A) Preparatın konsetrasiyasından

B) Toxumalarda həll ola bilməsindən, toxumanın vaskularizasiya dərəcəsindən

C) Toxumanın vaskularizasiya dərəcəsindən

D) Toxuma fermentlərin tərəfindən dağılmasından

E) Toxumalarda həll ola bilməsindən


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.49
672) Yerli anestetiklərin inaktivasiyası bu yolla yerinə yetirilir?

A) Psevdoxolinesteraz plazmanın qidrolizi, qara ciyərdə reduksiyasından

B) Böyrəklərin köməyi ilə çıxarılmasından

C) Oksidləşmədən

D) Tər vəziləri ilə çıxarılması

E) Qara ciyərin qlikurinol turşusuynan birləşməsindən


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.123
673) Lidokain antiaritmik təsir göstərir?

A) Miokardın qıcıqlanmasının aşağı düşməsindən

B) Daha çox pasientlərdə anesteziya zamanı, oyaq pasientlərdən fərqli olaraq

C) Ürək atmasının ciddi düşməsini səbəb olmamağdan

D) Venadaxili vurulmasından 1-2 mq dozasında

E) Zəif xəstələrdə


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.123
674) Damar genişləndirici təsirə malikdir?

A) Dikain, lidokain

B) Novokain

C) Morfin

D) Sovkain

E) Artikain


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.122
675) Yerli anestetikin Sentral Sinir Sisteminə təsiri nədən asılıdır?

A) Yeridilmə sürətindən və üsulundan

B) Yerli anestetiklərin birgə istifadəsindən

C) Dozadan

D) Konsentrasiyadan

E) Sadalananların hamısı


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.122
676) Novokain nədir?

A) Qaşınma əleyhinə preparat

B) Monoaminoksidazların inqibitoru

C) Yerli keyləşdirici təsirinə malik preparat

D) Şok əleyhinə preparat

E) Antihistamin preparatdır


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.123
677) Novokain ilə ağır zəhərlənmə zamanı kliniki əlamətlər hansıdır?

A) Qıc olma, hipertenziya, tahikardiya

B) Dispnoe, hipotoniya, dəri örtüyün qızarması

C) Hipersteziya, baş ağrısı, ürək bulanma, qusma

D) Üşütmə, titrətmə, solğunluq, yuxuculluq

E) Hipotoniya, qıc olma, nəfəs çatmamazlığı


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.51
678) Lidokainin yeridilməsinə toksiki reaksiya bundan ibarətdir?

A) Ürək bulanma, qusma

B) Qıc olma

C) Qızdırma

D) Sianoz, yuxuculluq; premedikasiya edəndə azalır

E) Şişkinlik


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.123
679) Ən çox uzun çəkmə təsirə hansı yerli anestetik malikdir?

A) Novokain

B) Markain, anakain

C) Lidokain

D) Artikain

E) Trimekain


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.126
680) Bu anesteziyalardan hansı alt çənədə istifadə olunur?

A) Mandibulyar

B) Tuberal

C) İnfraorbital

D) Palatinal

E) Supraorbital


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.114
681) Novokain üçün üstün olan əhəmiyyət hansıdır?

A) Periodontal inyeksiya

B) İnfiltrasion inyeksiya

C) Naqili inyeksiya

D) Sponqioz inyeksiya

E) Liqamentar inyeksiya


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.47
Yüklə 1,41 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə