Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri


) Trimekain üçün üstün olan əhəmiyyət hansıdır?Yüklə 1,41 Mb.
səhifə11/15
tarix24.11.2016
ölçüsü1,41 Mb.
#10
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

682) Trimekain üçün üstün olan əhəmiyyət hansıdır?

A) Ligamentar inyeksiya

B) Sponqioz inyeksiya

C) Naqili inyeksiya

D) Sümüküstü inyeksiya

E) İnfiltrativ inyeksiya


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.47
683) Lidokain üçün üstün olan əhəmiyyət hansıdır?

A) Venadaxili inyeksiya

B) İnfiltrativ inyeksiya,naqili inyeksiya

C) Sponqioz inyeksiya

D) Pulpar inyeksiya

E) Liqamentar inyeksiya


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.47
684) İnfiltrasion anesteziya nədə daha effektli təsir göstərir?

A) Aşağı birinci molar üçün

B) Alt çənənin ağıl dişləri üçün

C) Yuxarı premolarlar, molarlar, köpək dişi üçün

D) Sentral aşağı kəsici dişlər üçün

E) Alt çənənin köpək dişi üçün


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.50
685) Simpatomimik aminlər üçün bu effektlər xasdır?

A) Adrenalin bradikardiyanın səbəbi olur

B) Noradrenalin bradikardiyanın səbəbi olur

C) Adrenalin ürək atmasının çoxalmasının səbəbi olur və qan dövranının bütün orqanlarda artmasına gətirir

D) Mezaton vazokonstriksiyanın səbəbi olur

E) Adrenalin və noradrenalin böyrəklərdə qan dövranın artmasına səbəb olur


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.110
686) Noradrenalini istifadəsi zamanı aşağıda göstərilən hansı effekt müşahidə olunur?

A) Tac damarlarda qan dövranın yüksəlməsi

B) Hiperqlikemiya, bədəndə metabolizmin yüksəlməsi

C) Böyrək damarların vazokonstriksiyası

D) Müsbət ürəyə inotrop təsiri

E) Miokardın iş fəaliyyətinin yüksəlməsi


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.110
687) Noradrenalin təsiri nəticəsində nə baş verir?

A) Arteriyaların spazması ,venaların genişlənməsi

B) Arteriyaların və venaların spazması

C) Arteriyaların genişlənməsi, venaların spazması

D) Böyrəklərin zədələnməsinin səbəbi məlum deyil

E) Arteriyaların və venaların genişlənməsi


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.110
688) Ən aşağı kliniki effekt müşahidə olunur?

A) Adrenalinin əzələ daxili yeridilməsində

B) Adrenalinin dərialtı yeridilməsində

C) Adrenalinin epidural yeridilməsində

D) Adrenalinin vena daxili yeridilməsində

E) Adrenalini subaraxnoidal yeridilməsində


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.113
689) Aşağıda göstərilən hansı yerli anestetiklərdən paraaminbenzol turşunun radikalını daşıyır?

A) Kokain

B) Sovkain

C) Novokain

D) Ultrakain

E) Lidokain


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.113
690) Bunlardan hansı anestetik preparatıdır?

A) Nitrogliserin

B) Lidokain

C) Adrenalin

D) Dibazol

E) Papazol


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.113
691) Ağrı reseptorları harada vardır ?

A) Gözün buynuz təbəqəsində, dişin dentinində

B) Saçlarda

C) Baş beyninin maddəsində

D) Alveolyar çıxıntının sümüküstüyündə

E) Diz oynağının vətərində


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.113
692) Dişlərin çəkilmə zamanı əsas keyləşdirmə üsulu?

A) Yerli


B) Hipnoz

C) Ümumi (narkoz)

D) Neyroleptaanalqeziya

E) Kombinə olunmuş


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.48
693) Ümumi keyləşdirmə hansıdır?

A) Vagosimpatik blokada

B) İnfiltrativ anesteziya

C) Naqili anesteziya

D) Endotraheal narkoz

E) Ataralqeziya


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.109
694) Ümumi keyləşdirmə hansıdır?

A) Bel anesteziyası

B) Venadaxili narkoz

C) Nagili anesteziya

D) Budaq anesteziyası

E) Paranefral blokada


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.104
695) İnqalasion narkoz zamanı nədən istifadə olunur?

A) Droperidol

B) Ketamin

C) Kalipsol

D) Ftoratan

E) Natriy oksibutirat


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.103
696) İnqalasion narkoz üçün istifadə olunan narkotik mayeli maddə?

A) Ketamin

B) Azot oksidi

C) Kalipsol

D) Tiopental natriy

E) Siklopropan


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.103
697) İnqalasion olan narkoz hansıdır?

A) Naqili

B) Venadaxili

C) Yerli


D) İnfiltrasion

E) Maskalı


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.95
698) İnqalasion olmayan narkozda nədən istifadə olunur?

A) Sombrevin

B) Solbutamol

C) Ftoratan

D) Efir

E) Azot oksidi


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.53
699) İnqalasion olmayan narkozda nədən istifadə olunur?

A) Efir


B) Trilen

C) Azot oksidi

D) Ftoratan

E) Qeksenal


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.60
700) İnqalasion olmayan narkozda nədən istifadə olunur?

A) Ketamin

B) Ftoratan

C) Efir


D) Azot oksidi

E) Xloroform


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.61
701) Uzun və travmatik əməliyyatlarda istifadə olunan narkoz hansıdır?

A) Endotraheal

B) Maskalı

C) Elektronarkoz

D) Naqili

E) Venadaxili


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.98
702) Neyroleptanalqeziyada preparatları yeridirlər?

A) İnqalasion

B) Venadaxili

C) Enteral

D) Ligamentar

E) Əzələdaxili


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.100
703) Neyroleptaanalqeziyada istifadə olunan preparatlar hansıdır?

A) Qeksenal, sombrevin

B) Dipidolor, pentalqin

C) Siklopropan, morfin

D) Fentanil, droperidol

E) Promedol, trental


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.100
704) Ataralqeziya necə adlanır?

A) İnqalasion narkozun aparılma üsulu

B) Keyləşdirmənin xüsusi növü

C) Neyroleptanalqeziyanın bir növü

D) Yerli anesteziyanın növü

E) İnqalasion olmayan narkozun aparılma üsulu


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.123
705) Ataralqeziyanın aparılması üçün istifadə olunan preparat qrupu hansıdır?

A) Hipotenziv

B) Trankvilizatorlar

C) Sedativ

D) Anabolik

E) Yuxugətirən


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.64
706) Ataralqeziyanın aparılması üçün istifadə olunan preparat qrupu hansıdır?

A) Ataraktiklər

B) Hipotenziv

C) Narkotiklər

D) Anabolik

E) Analqetiklər


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.70
707) Ümumi keyləşdirmənin aparılması üçün göstəriş hansıdır?

A) Müdaxilənin uzunluğu

B) Əməliyyatın travmatik olması

C) Xəstədə ürək damar xəstəliklərin olması

D) Xəstənin təkidi

E) Xəstənin psixikasının pozğunluğu


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.74
708) Ümumi keyləşdirmənin aparılması üçün əks göstəriş hansıdır?

A) Əməliyyatın travmatik olması

B) Xəstənin psixikasının pozğunluğu

C) Müdaxilənin uzunluğu

D) Yerli anestetiklərə allergiyanın olması

E) Dolu mədə


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.70
709) Alt çənə üçlü sinirin hansı şaxəsindən innervasiya olunur?

A) II


B) I

C) I və II

D) II və III

E) III
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.71


710) Üst çənə üçlü sinirin hansı şaxəsindən innervasiya olunur?

A) I və II

B) II

C) III


D) I

E) II və III


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.71
711) Üst çənə siniri kəllə boşluğununun hansı hissəsindən çıxır?

A) Oval dəlikdən

B) Düz bucaq dəlikdən

C) Qılçıqlı dəlikdən

D) Yumru dəlikdən

E) Yuxu dəlikdən


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.79
712) Tuberal anesteziya zamanı hansı yuxarı yuvalı şaxələrin blokadası olur?

A) Alt çənənin orta yuva şaxəni

B) Dal

C) Orta


D) Qabaq və orta

E) Qabaq
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.79


713) Tuberal anesteziya zamanı keyləşmə zonasına daxildir?

A) 18, 17, 16, 15, 14, 24, 25, 26, 27, 28

B) 18, 17, 16, 26, 27, 28

C) 15, 14, 25, 24

D) 18, 28

E) 17, 16, 26, 27


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.80
714) İnfraorbital anesteziyada hansı yuxarı yuvalı şaxələrin blokadası olur?

A) Qabaq və orta

B) Alt çənənin dal yuva şaxəni

C) Alt çənənin orta yuva şaxəni

D) Orta və dal

E) Qabaq və dal


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.125
715) İnfraorbital anesteziyada üst çənənin hansı hissəsi keyləşmə zonaya daxildir?

A) Üst dodaq, burnun qanadı

B) 14, 13, 12, 11, 21, 21, 23, 24 alveolyar çıxıntının vestibulyar tərəfdən selikli qişası

C) Damaq tərəfdən selikli qişası

D) 14, 13, 12, 11, 21, 21, 23, 24 alveolyar çıxıntının damaq tərəfdən selikli qişası

E) Molarlar


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.124
716) Böyük damaq dəliyinin anesteziyası zamanı nəyin blokada baş verir?

A) Böyük damaq sinirin

B) Mental sinirin

C) Burundamaq sinirin

D) Orta yuxarı diş kələfi

E) Dil sinirin


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.125
717) Böyük damaq dəliyin anesteziyası zamanı keyləşmə zonasına daxildir sərt damağın selikli qişasının üçüncü molardan və haraya kimi?

A) İkinci molara qədər

B) Birinci molara qədər

C) Köpək dişinə qədər

D) Birinci premolara qədər

E) Birinci kəsici dişinə qədər


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.114
718) Kəsici dəliyin anesteziya zamanı keyləşmə zonasına daxildir ?

A) Üst çənənin damaq tərəfi

B) Üst çənənin vestibuluar və damaq tərəfi

C) Alt çənənin vestibulyar tərəfi

D) Alt çənənin damaq tərəfi

E) Üst çənənin vestibulyar tərəfi


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.126
719) Alt çənə siniri üçlü sinirin hansı şaxəsidir?

A) 2-ci


B) 3-cü

C) 4-cü


D) 5-ci

E) 1-ci
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.115


720) Alt çənə siniri kəllə boşluğundan hansı dəlikdən çıxır?

A) Qılçıqlı

B) Yumru

C) Oval


D) Düzbucaq

E) Yuxu
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.55


721) Üçlü sinirin hərəkətverici budağı necə adlanır?

A) N.auriculotemporalis

B) N.temporalis medialis profundus

C) N. mylohydeus

D) N.masseter

E) N.temporalis anterior profundus


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.58
722) Mandibulyar anesteziya ağız daxili üsulla aparılma zamanı anatomik oriyentir?

A) Köpək dişləri

B) Qanadabənzər-çənə qırışı

C) Molararxası çuxur

D) Molarlar

E) Gicgah daraq


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.58
723) Mandibulyar anesteziyanın ağızdan kənar keyləşmə aparılma üsulu?

A) Almacığaltı Eqorov üsulu ilə

B) Torusal

C) Çənəaltı sahədən

D) Supraorbital dəlik nahiyəsindən

E) İnfraorbital dəlik nahiyəsindən


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.59
724) Torusal anesteziya zamanı hansı sinirlərin blokadası olur?

A) Yanaq


B) Dil, altyuvalı, çənəaltı

C) Dil və altyuvalı (alveolaris inferior)

D) Dil, yanaq, altyuvalı

E) Dil və yanaq


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.59
725) Yanaq sinirin anesteziya zamanı keyləşmə zonasına daxildir yanağın selikli qişası və alt çənənin alveolyar hissənin üçüncü molardan haraya qədər?

A) Köpək dişinə qədər

B) Birinci molara qədər

C) Birinci kəsici dişə qədər

D) Birinci premolara qədər

E) İkinci molara qədər


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.59
726) Dil sinirin anesteziya zamanı iynənin vurulması çənə-dil novcuğun selikli qişası hansı səviyyədə olur?

A) İkinci moların

B) Birinci premoların

C) Üçüncü moların

D) İkinci premoların

E) Birinci moların


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.62
727) Alt çənə sinirin budaq anesteziyası harda aparılır?

A) Düz bucaq dəliyində

B) Qılçıqlı dəliyində

C) Yumru dəliyində

D) Oval dəliyində

E) Yuxu dəliyində


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.65
728) Alt çənənin hərəkət verici liflərin fəaliyyətdən çıxması nə vaxt baş verir?

A) Çapıq kontrakturasında

B) Almacıq sümüyün repozisiya zamanı

C) Nevralqiyada

D) Diş çəkiləndə

E) İltihabı kontrakturada


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.110
729) Berşe üsulu ilə anesteziyanın məqsədi nəyi blokada etməkdir?

A) Dil, yanaq və altyuvalı sinirlərin

B) Üçlü sinirin hərəkət verici liflərin

C) Dil sinirin

D) Üst çənə sinirin

E) Dil və altyuvalı sinirlərin


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.111
730) Çənələrdə müdaxilə zamanı budaq anesteziyasına göstəriş?

A) Qısa müdaxilə

B) Uzun müdaxilə

C) Travmatik müdaxilə

D) Az travmatik müdaxilə

E) Plastik əməliyyat


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.113
731) Budaq anesteziyasında keyləşmə zonasına daxildir?

A) Çənənin selikli qişası

B) Damaq

C) Dil yarısı

D) Dişlər

E) Çənənin yarısı


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.112
732) Üst çənə sinirin budaq anesteziyası aparılır?

A) Düz bucaq dəlikdə

B) Qılçıqlı dəliyində

C) Yumru dəlikdə

D) Yuxu dəliyində

E) Oval dəliyində


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.112
733) Alt çənə sinirin budaq anesteziyası aparılır?

A) Düz bucaq dəlikdə

B) Qılçıqlı dəlikdə

C) Oval dəlikdə

D) Yuxu dəlikdə

E) Yumru dəlikdə


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.113
734) Üçlü sinirin II və III şaxələrin budaq anesteziyasının aparılma zamanı anatomik oriyentir?

A) Gicgah altı daraq

B) Molararxası çuxur

C) Pazşəkilli sümüyün qanadabənzər çıxıntının xarici lövhəciyi

D) Çeynəmə əzələnin qabaq ucu

E) Mandibular torus


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.70
735) Budaq anesteziyanı aparmaq üçün hansı uzunluqda iynəni istifadə edirlər?

A) 10-15 sm

B) 3-4 sm

C) 14-16 sm

D) 12-14 sm

E) 7-8 sm


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.75
736) Üst çənə sinirin anesteziyasının Vaysblat üsulu ilə aparılma zamanı anatomik oriyentir?

A) Almacıqalveolyar daraq

B) Traqoorbital xəttin ortası

C) Gicgah altı daraq

D) Çeynəmə əzələnin qabaq ucu

E) Oynaq təpəciyi


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.73
737) Naqili keyləşməni aparandan sonra əmələ gələn yerli fəsad?

A) Alveolit

B) Vazopatiya

C) Nevralqiya

D) Qızartı

E) Nevrit


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.72
738) Budaq anesteziyanın bilavasitə yerli fəsadı?

A) Nevralqiya

B) Burun boşluğuna iynənin düşməsi

C) Üz arteriyanın zədələnməsi

D) Bayılma

E) Vazopatiya


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.86
739) Yerli anesteziyanın bilavasitə ümumi fəsadı?

A) Bayılma

B) Kontraktura

C) Alveolit

D) Hematoma

E) Hematoma


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.86
740) Yerli anestetiklərin toksikliyi özünü göstərir?

A) Hipertireozda

B) Anestetikin konsetrasiyası yüksələndə

C) Çənənin sınıqlarında

D) İltihabı prosesdə

E) Anestetikin qan axına düşən vaxtı


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.86
741) Anestetikin dozası çox olanda yaranan bilavasitə ümumi fəsadlar hansılardır?

A) Anestetikin yeridilmə yerində hiperemiya

B) Qızdırmanın qalxması

C) Trizm


D) Təzyiqin düşməsi

E) Hərəkət verici oyanma, qıc olma


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.86
742) Bayılma nədir?

A) Damar çatışmazlığın huşunu itirməməklə vəziyyəti

B) Kəskin ağrının yaranması

C) Antiqenə allergik reaksiya

D) Huşunun itirilməsi əzələ tonusun olmamağı ilə

E) Təzyiqin kəskin qalxması


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.87
743) Adrenalinin dozasının çox olanda xəstəyə nə vurmaq lazımdır?

A) Venadaxili 1 ml mezaton

B) Əzələdaxili 1 ml adrenalin

C) Venadaxili 1 ml atropin

D) Venadaxili 2 ml kordiamin

E) Əzələdaxili 1 ml noradrenalin


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.87
744) Mental dəlik harada yerləşir?

A) İkinci premolar və birinci molar arasında

B) Köpək dişin altında

C) Birinci premolar tərəfdən

D) Birinci və ikinci molar arasında

E) İkinci premolar altında yada ikinci və birinci premolar arasında


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.60
745) Kollaps nədir?

A) Huşunun itirilməsi əzələ tonusun olmamağı ilə

B) Kəskin ağrının yaranması

C) Təzyiqin kəskin qalxması

D) Damar çatışmazlığın huşunu itirməməklə vəziyyəti

E) Antiqenə allergik reaksiya


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.60
746) Kollaps zamanı dəri örtüyü necə olur?

A) Yaşarmış, solğundur

B) Yaşarmış, hiperemikdir

C) Qurudur, solğundur

D) Qurudur, hiperemikdir

E) Solğun, hiperemikdir


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.60
747) Kollaps zamanı nəbz necə olur?

A) Zəif vuran, az vuran

B) Tez-tez, yaxşı dolması ilə

C) Tez-tez, zəif vuran

D) Az vuran, yaxşı dolması ilə

E) Az vuran, pis dolması ilə


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.61
748) Dişin planlı çəkilməsinə göstəriş?

A) Xroniki pulpit

B) Xroniki periodontit

C) Kəskin irinli periodontit

D) Orta kariyes

E) Kəskin pulpit


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.154
749) İnfarkt keçirmiş xəstədə neçə müddətdən sonra planlı diş çəkilməsi aparmaq olar?

A) Bir - iki ay sonra

B) Bir – iki il sonra

C) Üç - altı ay sonra

D) Bir həftədən sonra

E) Üç - dörd həftədən sonra


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.160
750) Xəstədə anafilaktik şokun yaranma şübhəsi zamanı yeridilən anestetika, aparılan terapiyada hansı preparatlar istifadə olunmalıdır?

A) Antiqistamin və analeptiklər

B) Antiqistamin

C) Qormonal

D) Antiqistamin, hormonal, analeptiklər

E) Analeptiklər


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.160
751) Anafilaktik şok nədir ?

A) Huşunun itirilməsi əzələ tonusu olması ilə

B) Kəskin arterial təzyiqin düşməsi

C) Ən böyük allergik reaksiya antiqenə

D) Kəskin arterial təzyiqin qalxması

E) Damar çatmazlığın yaranması huşunun itməsi şərti ilə


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.155
752) Əməliyyat sonrası vaxta intensiv terapiya kim tərəfindən aparılır?

A) Stomatoloq tərəfdən

B) Tibb bacısı tərəfdən

C) Orta tibbi personal tərəfdən

D) Terapevt tərəfindən

E) İxtisaslaşdırılmış xidmətin həkimlərin tərəfdən


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.154
753) Düz olmayan ürəyin masajı zamanı dəqiqədə zərbələrin sayı?

A) 15


B) 20

C) 30


D) 60

E) 90
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.154


754) Düz olmayan ürəyin masajı zamanı reanimotoloqun əlləri yerləşir?

A) Epiqastriyin üstündə

B) Döş sümüyün orta üçdə bir hissəsində

C) Qarın boşluğun nahiyəsində

D) Döş sümüyün alt üçdə bir hissəsində

E) Ağ ciyərlər nahiyəsində


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.160
755) Kliniki ölüm baş verəndə ürəkdaxili adrenalin hidroxlorid neçə faizli məhlulunu vururlar?

A) 15%


B) 0,1%

C) 7%


D) 10%

E) 1%
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.158


Yüklə 1,41 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə