Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri


) Göz-altı nahiyyəsinin medial sərhəddinə hansı hissə aiddir?Yüklə 1,41 Mb.
səhifə14/15
tarix24.11.2016
ölçüsü1,41 Mb.
#10
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

895) Göz-altı nahiyyəsinin medial sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Gicgah-çənə tikişi

B) Yuxarı çənənin alveolyar çıxıntısı

C) Armudvari dəliyin kənarı

D) Göz yuvasının aşağı sərhəddi

E) Almacıq sümüyü


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
896) Göz-altı nahiyyəsinin lateral sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Göz yuvasının aşağı sərhəddi

B) Almacıq sümüyü

C) Yuxarı çənənin alveolyar çıxıntısı

D) Gicgah-çənə tikişi

E) Armudvari dəliyin kənarı


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
897) Almacıq nahiyyəsinin yuxarı sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Yuxarı çənənin alveolyar çıxıntısı

B) Almacıq-gicgah tikişi

C) Almacıq-çənə tikişi

D) Almacıq nahiyyəsinin ön-aşağı hissəsi, göz yuvasının aşağı kənarı

E) Yanaq nahiyyəsinin ön-yuxarı hissəsi


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
898) Almacıq nahiyyəsinin aşağı sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Yanaq nahiyyəsinin ön-yuxarı hissəsi

B) Almacıq-gicgah tikişi

C) Almacıq nahiyyəsinin ön-aşağı hissəsi, göz yuvasının aşağı kənarı

D) Yuxarı çənənin alveolyar çıxıntısı

E) Almacıq-çənə tikişi


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
899) Almacıq nahiyyəsinin ön sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Almacıq-gicgah tikişi

B) Yuxarı çənənin alveolyar çıxıntısı

C) Almacıq-çənə tikişi

D) Almacıq nahiyyəsinin ön-aşağı hissəsi, göz yuvasının aşağı kənarı

E) Yanaq nahiyyəsinin ön-yuxarı hissəsi


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
900) Almacıq nahiyyəsinin arxa sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Almacıq-gicgah tikişi

B) Almacıq-çənə tikişi

C) Yuxarı çənənin alveolyar çıxıntısı

D) Almacıq nahiyyəsinin ön-aşağı hissəsi, göz yuvasının aşağı kənarı

E) Yanaq nahiyyəsinin ön-yuxarı hissəsi


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
901) Göz yuvasının arxa sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Retrobulbar birləşdirici toxuma, göz yaşı sümüyü, almacıq sümüyünün alın çıxıntısı, göz yuvasının aşağı ətrafı

B) Göz yuvasının sərhədləri

C) Yuxarı çənənin alveolyar çıxıntısı

D) Yanaq nahiyyəsinin ön-yuxarı hissəsi

E) Almacıq sümüyü, almacıq-çənə tikişi, retrobulbar birləşdirici toxuma, göz yaşı sümüyü


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
902) Yanaq nahiyyəsinin yuxarı sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Almacıq sümüyünün aşağı kənarı

B) Göz yuvasının sərhədləri

C) Aşağı çənənin aşağı kənarı

D) Yuxarı çənənin alveolyar çıxıntısı

E) M. masseter-in yuxarı kənarı


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
903) Yanaq nahiyyəsinin aşağı sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) M. masseter-in yuxarı kənarı

B) Almacıq sümüyünün aşağı kənarı

C) Yuxarı çənənin alveolyar çıxıntısı

D) Göz yuvasının sərhədləri

E) Aşağı çənənin aşağı kənarı


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
904) Gicgah-altı çuxurun yuxarı sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Əsas sümüyün almacıq-altı çuxuru

B) Yanaq-udlaq fassiyası

C) Bizvari çıxıntı

D) Yuxarı çənənin tuberi

E) Qanadvari çıxıntının kənar lövhəsi


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
905) Gicgah-altı çuxurun aşağı sərhəddinə hansə hissə aiddir?

A) Yuxarı çənənin tuberi

B) Qanadvari çıxıntının kənar lövhəsi

C) Yanaq-udlaq fassiyası

D) Əsas sümüyün almacıq-altı çuxuru

E) Bizvari çıxıntı


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
906) Gicgah-altı çuxurun ön sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Qanadvari çıxıntının kənar lövhəsi

B) Əsas sümüyün almacıq-altı çuxuru

C) Yuxarı çənənin tuberi

D) Bizvari çıxıntı

E) Yanaq-udlaq fassiyası


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
907) Gicgah-altı çuxurun arxa sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Yuxarı çənənin tuberi

B) Yanaq-udlaq fassiyası

C) Bizvari çıxıntı

D) Əsas sümüyün almacıq-altı çuxuru

E) Qanadvari çıxıntının kənar lövhəsi


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
908) Gicgah-altı çuxurun daxili sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Bizvari çıxıntı

B) Qanadvari çıxıntının kənar lövhəsi

C) Yuxarı çənənin tuberi

D) Yanaq-udlaq fassiyası

E) Əsas sümüyün almacıq-altı çuxuru


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
909) Gicgah-altı çuxurun kənar sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Yuxarı çənənin tuberi

B) Bizvari çıxıntı

C) Yanaq-udlaq fassiyası

D) Aşağı çənənin budağının daxili səthi

E) Əsas sümüyün almacıq-altı çuxuru


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
910) Gicgah-altı çuxurun daxili sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Əsas sümüyün almacıq-altı çuxuru

B) Yanaq-udlaq fassiyası

C) Yuxarı çənənin tuberi

D) Bizvari çıxıntı

E) Qanadvari çıxıntının kənar lövhəsi


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
911) Gicgah nahiyyəsinin aşağı sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Gicgah sümüyünün axçası

B) Əsas sümüyünün gicgah-altı çuxuru

C) Almacıq qövsü

D) Almacıq sümüyünün alın çıxıntısı

E) Gicgah xətti


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
912) Gicgah nahiyyəsinin ön sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Gicgah xətti

B) Əsas sümüyünün gicgah-altı çuxuru

C) Gicgah sümüyünün axçası

D) Almacıq sümüyünün alın çıxıntısı

E) Almacıq qövsü


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
913) Gicgah nahiyyəsinin daxili sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Almacıq qövsü

B) Gicgah xətti

C) Almacıq sümüyünün alın çıxıntısı

D) Gicgah sümüyünün pullu hissəsi

E) Əsas sümüyünün gicgah-altı çuxuru


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
914) Gicgah nahiyyəsinin kənar sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Əsas sümüyünün gicgah-altı çuxuru

B) Almacıq sümüyünün alın çıxıntısı

C) Gicgah sümüyünün pullu hissəsi

D) Gicgah xətti

E) Almacıq qövsü


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
915) Qulaq-ətrafı-çeynəmə nahiyyəsinin yuxarı sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Aşağı çənənin budağının arxa kənarı

B) Əsas sümüyünün gicgah-altı çuxuru

C) M. masseter-in yuxarı kənarı

D) Almacıq sümüyünün aşağı kənarı

E) Aşağı çənənin budağının aşağı kənarı


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
916) Qulaq-ətrafı çeynəmə nahiyyəsinin aşağı sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Almacıq qövsü

B) Aşağı çənənin budağının arxa kənarı

C) Aşağı çənənin budağının aşağı kənarı

D) Almacıq sümüyünün aşağı kənarı

E) M. masseter-in yuxarı kənarı


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
917) Qulaq-ətrafı-çeynəmə nahiyyəsinin ön sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Almacıq sümüyünün aşağı kənarı

B) Almacıq qövsü

C) Aşağı çənənin budağının arxa kənarı

D) Aşağı çənənin budağının aşağı kənarı

E) M. masseter-in yuxarı kənarı


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
918) Qulaq-ətrafı-çeynəmə nahiyyəsinin arxa sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Aşağı çənənin budağının aşağı kənarı

B) Almacıq qövsü

C) Aşağı çənənin budağının arxa kənarı

D) Almacıq sümüyünün aşağı kənarı

E) M. masseter-in yuxarı kənarı


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
919) Çənə-arxası nahiyyəsinin yuxarı sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Almacıq qövsü

B) Gicgah sümüyünün pullu hissəsi

C) Əsas sümüyünün gicgah-altı çuxuru

D) Almacıq sümüyünün alın çıxıntısı

E) Gicgah xətti


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
920) Çənə-arxası nahiyyəsinin yuxarı sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Gl. parotis-in aşağı qütbü

B) Qulaqətrafı-çeynəmə fassiyası

C) Məməvari çıxıntı

D) Bizvari çıxıntı

E) Xarici qulaq keçəcəyi


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
921) Çənə-arxası nahiyyəsinin ön sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Alt çənənin budağının arxa kənarı

B) Xarici qulaq keçəcəyi

C) Məməvari çıxıntı

D) Bizvari çıxıntı

E) Gl. parotis-in aşağə qütbü


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
922) Çənə-arxası nahiyyəsinin arxa sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Məməvari çıxıntı

B) Xarici qulaq keçəcəyi

C) Bizvari çıxıntı

D) Qulaqətrafı-çeynəmə fassiyası

E) Gl. parotis-in aşağı qütbü


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
923) Çənə-arxası nahiyyəsinin daxili sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Məməvari çıxıntı

B) Xarici qulaq keçəcəyi

C) Bizvari çıxıntı

D) Gl. parotis-in aşağı qütbü

E) Qulaqətrafı-çeynəmə fassiyası


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
924) Çənə-arxası nahiyyəsinin kənar sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Alt çənənin budağının arxa kənarı

B) Xarici qulaq keçəcəyi

C) Məməvari çıxıntı

D) Qulaqətrafı-çeynəmə fassiyası

E) Bizvari çıxıntı


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
925) Qanadvari-çənə sahəsinin xarici sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Qanadabənzər-arası fassiya

B) Məməvari çıxıntı

C) Alt çənənin budağının daxili səthi

D) Yanaq-udlaq tikişi

E) Medial qanadvari əzələnin xarici səthi


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
926) Qanadvari-çənə sahəsinin daxili arxa və aşağı sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Yanaq-udlaq tikişi

B) Məməvari çıxıntı

C) Medial qanadvari əzələnin xarici səthi

D) Qanadabənzər-arası fassiya

E) Alt çənənin budağının daxili səthi


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
927) Qanadvari-çənə sahəsinin yuxarı sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Yanaq-udlaq tikişi

B) Medial qanadvari əzələnin xarici səthi

C) Qanadabənzər-arası fassiya

D) Alt çənənin budağının daxili səthi

E) Məməvari çıxıntı


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
928) Qanadvari-çənə sahəsinin ön sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Qanadabənzər-arası fassiya

B) Medial qanadvari əzələnin xarici səthi

C) Alt çənənin budağının daxili səthi

D) Yanaq-udlaq tikişi

E) Məməvari çıxıntı


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
929) Udlaqətrafı nahiyyənin xarici sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Çənə-altı tüpürcək vəzi

B) Udlağın yan divarı

C) Onurğa önü fassiyanın yan atmaları

D) Qanadabənzər-arası fassiya

E) Medial qanadvari əzələ


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
930) Udlaqətrafı nahiyyənin daxili sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Qanadabənzər-arası fassiya

B) Onurğa önü fassiyanın yan atmaları

C) Çənə-altı tüpürcək vəzi

D) Udlağın yan divarı

E) Medial qanadvari əzələ


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
931) Udlaqətrafı nahiyyənin ön sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Onurğa önü fassiyanın yan atmaları

B) Medial qanadvari əzələ

C) Çənə-altı tüpürcək vəzi

D) Qanadabənzər-arası fassiya

E) Udlağın yan divarı


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
932) Udlaqətrafı nahiyyənin arxa sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Qanadabənzər-arası fassiya

B) Udlağın yan divarı

C) Medial qanadvari əzələ

D) Çənə-altı tüpürcək vəzi

E) Onurğa önü fassiyanın yan atmaları


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
933) Udlaqətrafı nahiyyənin aşağı sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Udlağın yan divarı

B) Onurğa önü fassiyanın yan atmaları

C) Medial qanadvari əzələ

D) Qanadabənzər-arası fassiya

E) Çənə-altı tüpürcək vəzi


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
934) Dilaltı sahənin yuxarı sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Çənə-altı tüpürcək vəzi

B) Çənə-dilaltı əzələsi

C) Ağız boşluğunun selikli qişası

D) Alt çənənin cisminin daxili səthi

E) Ön-çənəaltı-dil və dilaltı əzələ


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
935) Dilaltı sahənin aşağı sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Çənə-dilaltı əzələsi

B) Alt çənənin cisminin daxili səthi

C) Ağız boşluğunun selikli qişası

D) Çənə-altı tüpürcək vəzi

E) Ön-çənəaltı-dil və dilaltı əzələ


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
936) Dilaltı sahənin xarici sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Çənə-altı tüpürcək vəzi

B) Ağız boşluğunun selikli qişası

C) Alt çənənin cisminin daxili səthi

D) Çənə-dilaltı əzələsi

E) Ön-çənəaltı-dil və dilaltı əzələ


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
937) Dilaltı sahənin daxili sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Ağız boşluğunun selikli qişası

B) Çənə-dilaltı əzələsi

C) Çənə-altı tüpürcək vəzi

D) Ön-çənəaltı-dil və dilaltı əzələ

E) Alt çənənin cisminin daxili səthi


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
938) Mental nahiyyənin ön-yuxarı sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Alt çənənin mental nahiyyəsinin aşağı kənarı

B) Dilaltı sümük

C) Çənə-altı tüpürcək vəzi

D) M.digastricus-un ön hissəsi

E) Çənə-dil əzələsi


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
939) Mental nahiyyənin arxa sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Çənə-dil əzələsi

B) Dilaltı sümük

C) M. digastricus-un ön hissəsi

D) Alt çənənin mental nahiyyəsinin aşağı kənarı

E) Çənə-altı tüpürcək vəzi


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
940) Mental nahiyyənin xarici sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) M. digastricus-un ön hissəsi

B) Çənə-altı tüpürcək vəzi

C) Çənə-dil əzələsi

D) Alt çənənin mental nahiyyəsinin aşağı kənarı

E) Dilaltı sümük


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
941) Mental nahiyyənin aşağı sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) M. digastricus-un ön hissəsi

B) Dilaltı sümük

C) Alt çənənin mental nahiyyəsinin aşağı kənarı

D) Çənə-altı tüpürcək vəzi

E) Çənə-dil əzələsi


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
942) Udqunmanın çətinləşməsi aşağıdakı nahiyyənin fleqmonaları zamanı müşahidə olunur?

A) Gicgah

B) Almacıq

C) Ağız boşluğu dibi

D) Qulaqətrafı-çeynəmə

E) Yanaq
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002


943) Udqunmanın çətinləşməsi aşağıdakı nahiyyənin fleqmonaları zamanı müşahidə olunur?

A) Gicgah

B) Udlaqətrafı nahiyəsi

C) Qulaqətrafı-çeynəmə

D) Yanaq

E) Almacıq


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
944) Udqunmanın çətinləşməsi aşağıdakı nahiyyənin fleqmonaları zamanı müşahidə olunur?

A) Almacıq

B) Qanadvari-çənə nahiyəsi

C) Qulaqətrafı-Çeynəmə

D) Yanaq

E) Gicgah


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
945) Ağzın açılmasının əhəmiyyətli dərəcədə çətinləşməsi aşağıdakı hansı nahiyyənin fleqmonası zamanı müşahidə olunur?

A) Çənəaltı

B) Gicgah

C) Yanaq


D) Almacıq

E) Göz-Altı


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
946) Ağzın açılmasının əhəmiyyətli dərəcədə çətinləşməsi aşağıdakı hansı nahiyyənin fleqmonası zamanı müşahidə olunur?

A) Yanaq


B) Almacıq

C) Göz-Altı

D) Çənəaltı

E) Qulaqətrafı-çeynəmə


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002.
947) Göz yuvasının fleqmonasının erkən fəsadlaşmasına hansı aiddir?

A) Üz sinirin parezi

B) Görmənin itirilməsi

C) Kserostomiya

D) Göz qapaqlarının çölə çevrilməsi

E) Çəp gözlük


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
948) Odontogen fleqmona adenofleqmonadan aşağıdakılardan hansı ilə fərqlənir?

A) Yerli klinik əlamətlərin təzahürü qüvvəsi

B) Fəsadlar

C) Lifma düyünlərinin iltihabı reaksiyasının olması

D) İri ocağının divarlarının biri çənə sümüyüdür

E) İntoksikasiya simptomlarının artması sürəti


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
949) Adenofleqmona aşağıdakı səbəblərdən hansında əmələ gəlir?

A) Parenximatoz sialadenit

B) İltihabi prosesin digər nahiyyələrdən gəlməsi

C) Absessləşən furunkul

D) İltihabi prosesin iltihabi düyünlərdən kənara çıxması

E) Periapikal iltihab


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
950) Üz nahiyyəsinin yuxarı hissəsinin fleqmonalarının ciddi fəsadlaşmasına hansı aiddir?

A) Parotit

B) Mediastenit

C) Künc damarın flebiti

D) Üz sinirinin parezi

E) Yumşaq toxumaların hematoması


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
951) Üz nahiyyəsinin yuxarı hissəsinin fleqmonalarının ciddi fəsadlaşmasına hansı aiddir?

A) Mediastenit

B) Parotit

C) Yumşaq toxumaların hematoması

D) Kəllə beyninin sinusunun trombozu

E) Üz sinirinin parezi


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
952) Üz nahiyyəsinin aşağı hissəsinin fleqmonalarının ciddi fəsadlaşmasına hansı aiddir?

A) Kəllə beyninin sinusunun trombozu

B) Yumşaq toxumaların hematoması

C) Üz sinirinin parezi

D) Mediastenit

E) Parotit


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
953) Vişnevki üsulu ilə blokadanın aparılması üçün göstərişə hansı aiddir?

A) Yuxarı çənə boşluqlarının empieması

B) Şişkinlik

C) Absesləşmə əlamətləri ilə infiltratın əmələ gəlməsi

D) İnfiltrat

E) Kəllə beyninin sinusunun trombozu


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
954) Absesləşmənin tezləşdirilməsi məqsədi ilə aşağıdakı hansı proseduranı təyin edirlər?

A) UYT zəif qızdırıcı dozada

B) Palçıq proseduraları

C) Parafin terapiyası

D) UYT qeyri-qızdırıcı dozada

E) UFŞ sub-eritem dozalarda


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
955) İrinli yaranın təmizlənməsinin tezləşdirilməsi üçün aşağıdakıların hansından istifadə edirlər?

A) Massajı

B) Fluktuarizasiyanı

C) Elektrofarezi

D) Qalvanizasiyanı

E) UYT
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002


956) Ağız boşluğu dibinin fleqmonasının törədicisi adətən nə olur?

A) Sualı göbələklər

B) Solğun spiroxetlər

C) Anaeroblar

D) Vərəm mikobakteriyası

E) Stafilokoklar


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
957) Ağız boşluğu dibinin fleqmonasının yaranmasına aşağıdakı hansı iltihabi proses səbəb olur?

A) Yanaq nahiyyəsinin limfa düyünlərin

B) Yuxarı çənə dişlərinin

C) Aşağı çənə dişlərinin

D) Yuxarı damağın

E) Qulaqətrafı nahiyyənin limfa düyünlərinin


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
958) Ağız boşluğu dibinin fleqmonasının tipik klinik təzahürünə aşağıdakılardan hansı aiddir?

A) Alt-çənə-altı və mental nahiyyənin yumşaq toxumalarının infiltrasiyası

B) Qanadvari-çənə büküşünün şişkinliyi

C) Yanaq nahiyyəsinin şikinliyi və hiperemiyası

D) Trizm

E) Alt dodaq nahiyyəsində dərinin hiperemiyası


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
959) Ağız boşluğu dibinin fleqmonasını aşağıdakılardan hansı ilə differensiasiya etmək lazımdır?

A) Alt dodağın karbunkulu

B) Trism

C) Lüdviq anginası

D) Yanaq nahiyyəsinin fleqmonası

E) Almacıq nahiyyəsinin fleqmonası


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
Yüklə 1,41 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin