Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri


) Estetik stomatologiyanın ən böyük problemi nə hesab olunur?Yüklə 1,41 Mb.
səhifə8/15
tarix24.11.2016
ölçüsü1,41 Mb.
#10
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15

494) Estetik stomatologiyanın ən böyük problemi nə hesab olunur?

A) Texniki və texnoloji çatışmazlıqlar

B) Diş rənginin düzgün təyini

C) Münasib fiksasasiya materialların olmaması

D) Diş ətinin retraksiyası

E) Diş sərt toxumasının formalaşdırılması


Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 16
495) Bir komponentli stomatoloji dentin adgezivləri hansı təsirdən bərkiyirlər?

A) İstilik təsirindən

B) Kimyəvi üsulla

C) Soyutmaqla

D) Qapalı mühitdə saxlanılmaqla

E) İşıq təsirindən


Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 37
496) Vinir hazırlamaq üçün hansı hal göstəriş hesab edilir?

A) Diş emalının lazımı qalınlıqda olmaması

B) Uyğun olmayan okklüziya

C) Diş rənginin qüsuru

D) Depulpasiya edilmiş diş

E) Diş tacının anatomik qüsuru


Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 243
497) Vinir hazırlamaq üçün hansı hal göstəriş hesab edilir?

A) Uyğun olmayan okklüziya

B) Diş emalının lazımi qalınlıqda olmaması

C) Diş formasının qüsuru

D) Dişdə karies və plomb

E) Depulpasiya edilmiş diş


Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 243
498) Vinir hazırlamaq üçün hansı hal göstəriş hesab edilir?

A) Diş strukturunun (teksturanın) qüsuru

B) Depulpasiya edilmiş diş

C) Uyğun olmayan okklüziya

D) Dişdə karies və plomb

E) Diş emalının lazımi qalınlıqda olmaması


Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 243
499) Vinir hazırlamaq üçün hansı hal göstəriş hesab edilir?

A) Uyğun olmayan okklüziya

B) Dişdə karies və plomb

C) Depulpasiya edilmiş diş

D) Diş emalının lazımi qalınlıqda olmaması

E) Dişin düzgün yerləşməməsi


Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 243
500) Vinir hazırlamaq üçün hansı hal əks göstəriş hesab edilir?

A) Diş strukturunun (teksturanın) qüsuru

B) Diş rənginin qüsuru

C) Diş emalının lazımi qalınlıqda olmaması

D) Dişin düzgün yerləşməməsi

E) Diş formasının qüsuru


Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 243
501) Vinir hazırlamaq üçün hansı hal əks göstərişlidir?

A) Diş strukturunun (teksturanın) qüsuru

B) Diş formasının qüsuru

C) Diş rənginin qüsuru

D) Dişin düzgün yerləşməməsi

E) Uyğun olmayan okklüziya


Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 243
502) Vinir hazırlamaq üçün hansı hal əks göstərişlidir?

A) Diş strukturunun (teksturanın) qüsuru

B) Dişin düzgün yerləşməməsi

C) Depulpasiya edilmiş dişlər

D) Diş rənginin qüsuru

E) Diş formasının qüsuru


Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 243
503) Vinir hazırlamaq üçün hansı hal əks göstəriş hesab edilir?

A) Dişin düzgün yerləşməməsi

B) Diş strukturunun (teksturanın) qüsuru

C) Parafunksiya (bruksizm və s.)

D) Diş rənginin qüsuru

E) Diş formasının qüsuru


Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 243
504) Vinir hazırlamaq üçün hansı hal əks göstəriş hesab edilir?

A) Dişin düzgün yerləşməməsi

B) Diş rənginin qüsuru

C) Diş strukturunun (teksturanın) qüsuru

D) Diş formasının qüsuru

E) Dişdə karies və plombun olması


Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 243
505) Vinir hazırlamaq üçün hansı hal əks göstəriş hesab edilir?

A) Diş strukturunun (teksturanın) qüsuru

B) Diş rənginin qüsuru

C) Dişlərə düzgün qulluq edilməməsi və gigiyenanın gözlənilməməsi

D) Dişin düzgün yerləşməməsi

E) Diş formasının qüsuru


Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 243
506) Vinir hazırlamaq üçün dişin sərt toxuması təxmini nə qədər yonulmalıdır?

A) Diş emalının 50% yonulmalıdır

B) Hətta dentin toxumasından da yonulmalıdır

C) Diş emalı tamamilə yonulmalıdır

D) Diş sərt toxuması dentin emal sərhəddinə qədər yonulmalıdır

E) Çox az miqdarda emal saxlanılması, qalanı yonulmalıdır


Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 246
507) Vinirlərin optimal qalınlığı təxmini neçə mm olmalıdır?

A) 1.0 – 1.3 mm

B) 0.3 – 0.5 mm

C) 1.0 – 1.5 mm

D) 0.1 – 0.3 mm

E) 0.9 – 1.2 mm


Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 246
508) Hərəkətliyinə görə selikili qişa neçə qrupa bölünür?

A) İki


B) Bir

C) Dörd


D) Beş

E) Üç
Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособие.Москва " МЕДпресс-информ " 2006 стр. 18
509) Protezləməyə yararlığına görə selikli qişanın neçə tipi mövcuddur?

A) Beş


B) İki

C) Dörd


D) Bir

E) Üç
Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособие.Москва " МЕДпресс-информ " 2006 стр. 18
510) Kellerə görə tam adentiyalı alt çənələr atrofiyalarına görə neçə tipə bölünürlər?

A) Altı


B) İki

C) Üç


D) Beş

E) Dörd
Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособие.Москва " МЕДпресс-информ " 2006 стр. 17
511) Selikli qişaya təsirlərinin ölçüləri neçə qrupa bölünür?

A) Üç


B) Altı

C) Beş


D) İki

E) Dörd
Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособие.Москва " МЕДпресс-информ " 2006 стр. 45
512) Funksional sovrulan ölçü termini ilk olaraq hansı müəllif tərəfindən irəli sürülmüşdür?

A) Dellabar

B) Kantoroviç

C) Zaqorskiy

D) Şerbakov

E) Oksman


Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособие.

Москва " МЕДпресс-информ " 2006 стр. 44
513) Dişsiz üst çənənin Şrederə görə birinci tipi hansıdır?

A) Frontal nahiyyədə yaxşı formalaşan alveolyar kənarlı çənə

B) Yan nahiyyələrdə yaxşı formalaşan alveolyar kənar

C) Frontal nahiyyədə və birtərəfli yan nahiyyədə yaxşı formalaşan alveolyar kənar

D) Hündür alveolyar kənar, dərin damaq, yaxşı inkişaflı tuberlər, torus və ya torusun olmaması

E) Bərabər atrofiyalı alveolyar kənar


Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособие. Москва " МЕДпресс-информ " 2006 стр. 16
514) Şrederə görə dişsiz üst çənə neçə tipə bölünürlər?

A) Beş


B) Dörd

C) Üç


D) İki

E) Altı
Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособие. Москва " МЕДпресс-информ " 2006 стр. 16


515) Tam çıxan protezləmədə fiksasiya anlayışı nəyi təmin etməlidir?

A) Funksiya zamanı sovrulmanı

B) Ağız çox açılarkən dayanıqlığı

C) Sakit halda və yardımçı hərəkətlər zamanı protezin dayanıqlığını

D) Udqunma zamanı protezin dayanıqlığını

E) Danışıq zamanı protezin dayanıqlığını


Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособие. Москва " МЕДпресс-информ " 2006 стр. 67
516) Alt çənəyə tam protez hazırlanarkən protezin distal kənarı örtməlidirmi?

A) Retromolyar və dilaltı sahəni

B) Retromolyar sahə açıq qalmalıdır

C) Dilaltı sahə açıq – retromolyar örtülü olmalıdır

D) Dilaltı sahəni

E) Retromolyar sahəni


Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособие. Москва " МЕДпресс-информ " 2006 стр. 10
517) Üst çənəyə tam protez hazırlanarkan protezin vestibulyar kənarı örtməlidirmi?

A) Hərəkətli selikli qişanı

B) Hər ikisinə toxunmalıdır

C) Passiv və hərəkətli selikli qişanı

D) Passiv və hərəkətli açıq olmalıdır

E) Hərəkətli selikli qişa açıq olmalıdır


Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособие. Москва " МЕДпресс-информ " 2006 стр. 23
518) Ağız çox açılarkan üst protez tərpənərsə protezin hansı kənarı korreksiya edilməlidir?

A) Yan dişləri nahiyyəsi

B) Yanaq yüyənləri sahəsindən

C) A xətti boyunca

D) Bütün səth boyunca tuber maksilla sahəsindən

E) Frontal dişlər nahiyyəsi


Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособие. Москва " МЕДпресс-информ " 2006 стр. 50
519) Udqunma aktı zamanı üst çıxan protez tərpənirsə protezin hansı kənarı korreksiya edilməlidir?

A) Yan dişlər nahiyyəsi

B) Frontal dişlər nahiyyəsi

C) Tuber maksilla sahəsindən

D) Dodaq yüyəni sahəsindən

E) A xətti sahəsindən


Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособие.

Москва " МЕДпресс-информ " 2006 стр. 50
520) Dili sağa əyib yanağın iç tərəfinə toxundurduqda alt çənənin protezi tərpənirsə onun hansı kənarını korreksiya etmək lazımdır?

A) Sağ və sol yan dişlər nahiyyəsindən

B) Protezin sol çənə - dilaltı əzələyə söykənən kənarından öndəyerləşən hissəsindən

C) Ön dişlər nahiyyəsindən

D) Dil yüyəni və buxaq əzələyə söykənən protez kənarından

E) Protezin sağ çənə - dilaltı əzələyə söykənən kənarından


Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособие. Москва " МЕДпресс-информ " 2006 стр. 50
521) Dil alt dişsiz çənədə tam çıxan protezin fiksasiyasına şərait yaradan orqandırmı?

A) Dil sakit zamanı şərait yaratmır

B) Dil sakit zamanı şərait yaradır

C) Fiksasiyaya şərait yaradan orqandır

D) Fiksasiya neytral mövqedə olur

E) Fiksasiyaya şərait yaradan orqan deyil


Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособие. Москва " МЕДпресс-информ " 2006 cтр. 13
522) Klamerli protezlərdə klamerin passiv hissəsi dişin hansı sahəsində yerləşir?

A) Klinik ekvatordan üstdə

B) Dişin boyun hissəsində

C) Frontal dişlərin kəsici hissəsində

D) Klinik ekvatordan altda

E) Azı dişlərin qabarı arasında


Ədəbiyyat: Хеннинг Вульфес " Современные технологии протезирования " Руководство. Русское издание Бремен 2006 стр. 42
523) Klamerli protezlərdə klamerin aktiv hissəsi dişin hansı sahəsində yerləşir?

A) Azı dişlərin qabarı arasında

B) Frontal dişlərin kəsici hissəsində

C) Klinik ekvatordan altda

D) Klinik ekvatordan üstdə

E) Dişin boyun hissəsində


Ədəbiyyat: Хеннинг Вульфес " Современные технологии протезирования " Руководство. Русское издание Бремен 2006 стр. cтр. 42
524) Çıxan protezləmədə üst mərkəzi dişlərin hansı hərfi tələffüz edərkən alt dodağın qırmızı haşiyəsinə toxunmalıdır?

A) P


B) F

C) Ş


D) S

E) C
Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособие.Москва " МЕДпресс-информ " 2006 cтр. 119
525) Çıxan protezləmə zamanı düzülmüş ön dişlər diş cərgəsi qövsündə dodağın optimal qabarlığını hansı dişlər nahiyyəsində təmin etməlidir?

A) Köpək


B) Premolyar

C) Bütün dişlər

D) Molyar

E) Kəsici


Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособие.

Москва " МЕДпресс-информ " 2006 cтр. 144
526) Bukkal dəhlizi təyin etmək üçün xəstəyə hansı hərfi tələffüz etməyi məsləhət görülür?

A) Ş


B) C

C) P


D) F

E) S
Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособие.Москва " МЕДпресс-информ " 2006 cтр. 121
527) Bukkal dəhliz əsasən hansı dişlər nahiyyəsini əhatə edir?

A) Premolyar

B) Kəsici

C) Bütün dişlər

D) Köpək

E) Molyar


Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособие.

Москва " МЕДпресс-информ " 2006 cтр. 121
528) Bukkal dəhlizdə dişləm hündürlüyü zamanı " S " hərfi tələffüz edilərkən təxminən neçə mm yarıq əmələ gəlir?

A) 3 – 4 mm

B) 10 mm

C) 0 mm


D) 5 – 6 mm

E) 1 – 2 mm


Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособие.

Москва " МЕДпресс-информ " 2006 cтр. 121
529) Şpee əyriliyi hansı istiqamətlidir?

A) Dairəvidir

B) Transversal istiqamətlidir

C) Vertikal istiqamətlidir

D) Saqital istiqamətlidir

E) Horizontal istiqamətlidir


Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособие.

Москва " МЕДпресс-информ " 2006 cтр. 115
530) Bügel protezləri hazırlamaq üçün hansı ölçü materiallarından istifadə etmək məsləhətdir?

A) Alqinat

B) Silikon

C) Bərk


D) Sinkoksidevgenol

E) Termoplastik


Ədəbiyyat: Хеннинг Вульфес " Современные технологии протезирования " Руководство. Русское издание Бремен 2006 стр. 35
531) Üst dişsiz çənədə dişlərin düzülüşü zamanı frontal dişlər nahiyyəsində mum bazis kənarından mərkəzi kəsici dişin ucuna qədər olan hündürlük nə qədər olmalıdır?

A) 23 mm


B) 10 mm

C) 15 mm


D) 22 mm

E) 24 mm
Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособие.Москва " МЕДпресс-информ " 2006 cтр. 14
532) Mum şablon valiklərin qalınlığı ön dişlər nahiyyəsində nə qədər olmalıdır?

A) 8 mm


B) 2 mm

C) 6 mm


D) 10 mm

E) 4 mm
Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособие. Москва " МЕДпресс-информ " 2006 cтр. 108


533) Mum şablon valiklərin qalınlığı yan dişlər nahiyyəsində nə qədər olmalıdır?

A) 4 mm


B) 10 mm

C) 8 mm


D) 12 mm

E) 20 mm
Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособие.Москва " МЕДпресс-информ " 2006 cтр. 108
534) Dişlər itirildikdən sonra üst-çənə atrofiyası əsasən hansı istiqamətlidir?

A) Ön tərəfdə çöldən mərkəzə doğru

B) Yan tərəfdə mərkəzdən çölə doğru

C) Bütün səthlərdə çöl tərəfdən mərkəzə doğru

D) Bütün səthlərdə mərkəzdən çölə doğru

E) Ön tərəfdə içə doğru


Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособие.

Москва " МЕДпресс-информ " 2006 cтр. 8
535) Dişsiz üst çənədə mum şablon valiki hansı istiqamətdə olmalıdır?

A) Damaq tərəfə olmalıdır

B) Dodaq tərəfə doğru meyilli olmalıdır

C) Damaq tərəfə şaquli olmalıdır

D) Tam şaquli olmalıdır

E) Yanaq tərəfə şaquli olmalıdır


Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособие.

Москва " МЕДпресс-информ " 2006 cтр. 9
536) Fizioloji mərkəzi okklüziya zamanı yan (çeynəmə) dişlər nahiyyəsində (sağ və ya sol) antaqonist dişlər arasında ən azı neçə təmas nöqtəsi yaranır?

A) 60


B) 35

C) 20


D) 10

E) 15
Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособие.Москва " МЕДпресс-информ " 2006 cтр. 78
537) Fizioloji mərkəzi okklüziya zamanı üst çeynəmə dişlərinin hansı qabarları dayaq qabarları hesab olunur?

A) Yanaq qabarları

B) Medial yanaq qabar

C) Distal yanaq qabar

D) Medial palatinal qabar

E) Palatinal qabarlar


Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособие.

Москва " МЕДпресс-информ " 2006 cтр. 77
538) Fizioloji mərkəzi okklüziya zamanı alt çeynəmə dişlərinin hansı qabarları dayaq qabarları hesab olunur?

A) Yanaq qabarların hamısı

B) Medial yanaq qabarı

C) Dil qabarları

D) Medial dil qabarı

E) Distal dil qabarı


Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособие.

Москва " МЕДпресс-информ " 2006 cтр. 77
539) Fizioloji mərkəzi okklüziya vəziyyətində çeynəmə dişlər kənarlarının qalınlaşma yerlərində təmas nöqtələri necə olur?

A) Güclü olur

B) Çox sayda və sıx olmalı

C) Çox olur

D) Az sayda və sıx olmalı

E) Az və zəif olur


Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособиеМосква " МЕДпресс-информ " 2006 cтр. 78

540) Fizioloji mərkəzi okklüziya vəziyyətində çeynəmə dişlərinin işsiz qabarlarının daxilə əyilən səthində təmas nöqtələri necə olur?

A) Çox olur

B) Az və zəif olur

C) Güclü olur

D) Sıx və güclü olur

E) Sıx və zəif olur


Ədəbiyyat: Н.В.Калинина В.А. Загорский " Протезирование при полной потере зубов" Москва " Медицина " 1990 стр. 78
541) Fizioloji mərkəzi okklüziya vəziyyətində frontal (kəsici) dişlər arasında təmas nöqtələri (səthi) ən azı neçə olmalıdır?

A) 2


B) 10

C) 6


D) 5

E) 0
Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособие.Москва " МЕДпресс-информ " 2006 cтр. 79
542) Fizioloji mərkəzi okklüziya vəziyyətində sıxılma zamanı frontal kəsici dişlər arasında təmas nöqtəliri necə olmalıdır?

A) Az və zəif olmalıdır

B) Sıx olmalıdır

C) Təmas olmamalıdır

D) Çox olmalıdır

E) Az lakin sıx olmalıdır


Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособие.

Москва " МЕДпресс-информ " 2006 стр. 79
543) Artikulyasiların (istənilən) yeganə düzgün fizioloji vəziyyəti hansıdır?

A) Yan sol okklüziyadır

B) Mərkəzi okklüziyadır

C) Yan sağ okklüziyadır

D) Arxa okklüziyadır

E) Ön okklüziyadır


Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособие.

Москва " МЕДпресс-информ " 2006 стр. 57
544) Çeynəmə hərəkətləri zamanı alt çənə hansı hərəkətlər: sabit (vahid) yoxsa dəyişkən sxemlərini yerinə yetirir?

A) Dairəvi

B) Sabit (vahid)

C) Dəyişkən

D) Yalnız vertikal

E) Hər ikisini


Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособие.

Москва " МЕДпресс-информ " 2006 cтр. 83
545) Çıxarılan və kombinəedilmiş protezləmə zamanı dayaq dişi və retension elementləri üçün hansı dərəcə laxlama tam yararsızdır?

A) " II " dərəcə laxlamalı diş

B) " I " dərəcə laxlamalı diş

C) " 0 " dərəcə laxlamalı diş

D) " IV " dərəcə laxlamalı diş

E) " III " dərəcə laxlamalı diş


Ədəbiyyat: Хеннинг Вульфес " Современные технологии протезирования " Руководство. Русское издание Бремен 2006 стр. 46
546) Protezləmə məqsədilə neçənci dərəcə laxlaması olan dişlər mütləq çəkilməlidir?

A) " II " dərəcə laxlamalı diş

B) " 0 " dərəcə laxlamalı diş

C) " I " dərəcə laxlamalı diş

D) " III " dərəcə laxlamalı diş

E) " IV " dərəcə laxlamalı diş


Ədəbiyyat: Хеннинг Вульфес " Современные технологии протезирования " Руководство. Русское издание Бремен 2006 стр. 46
547) Klamerli və kombinəedilmiş protezləmədə 2 dayaq elementinə (nöqtəsinə) malikdir?

A) Kennedi təsnifatının " I " sinfi

B) Kennedi təsnifatının " IV " sinfi

C) Kennedi təsnifatının " II" sinfi

D) Kennedi təsnifatının " III " sinfi

E) Bütün sinifləri


Ədəbiyyat: Хеннинг Вульфес " Современные технологии протезирования " Руководство. Русское издание Бремен 2006 стр. 52
548) Klamerli və kombinəedilmiş protezləmədə 3 dayaq elementinə (nöqtəsinə) malikdir?

A) Kennedi təsnifatının " II" sinfi

B) Kennedi təsnifatının " II" sinfi

C) Kennedi təsnifatının " III " sinfi

D) Bütün sinifləri

E) Kennedi təsnifatının " IV " sinfi


Ədəbiyyat: Хеннинг Вульфес " Современные технологии протезирования " Руководство. Русское издание Бремен 2006 стр. 52
Yüklə 1,41 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin