T. C. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz 2 Kliniği Klinik Şefi : Doç. Dr. Ersin obaYüklə 403,65 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə6/6
tarix07.04.2017
ölçüsü403,65 Kb.
#13662
1   2   3   4   5   6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                                                                                    

This watermark does not appear in the registered version - 

http://www.clicktoconvert.com


 

44 


ÖZET 

 

Ocak 2003-Ağustos 2005 tarihleri arasında ptozis cerrahisi yapılan 28 hastanın 36 gözü çalışma kapsamına alındı.  22 hastanın 27 gözüne cilt yoluyla levator aponevroz 

cerrahisi, 6 hastanın 9 gözüne  frontal adaleye asma cerrahisi yapıldı. Preoperatif cerrahi 

kriterler belirlenerek bu kriterlerin cerrahi başarıya etkisi araştırıldı. 

 

Lokal anestezi altında 

cilt yoluyla 

levator aponevroz 

güçlendirme cerrahisi uyguladığımız olgularımıza uygulanan cerrahi 

kriterler:  

1. Lokal anestezi subkutanöz olarak yapılırken çevre dokuların özellikle 

orbiküler adelenin infiltre edilmemesine özen gösterildi. 

           2.  Hastalara radyo frekans koter uygulanarak mutlak kanama kontrolü 

yapıldı. 

           3. Hastalar oturur pozisyona getirilerek üst kapak seviyesi ayarlandı. 

           4.  Orbiküler spazm ve fotofobi ameliyathane tavan lambası kapatılarak 

engellendi.  

           5.  Kapak seviyesi, 

iyi levator fonksiyonu olan olgularda limbus üst 

hizasında, orta levator fonksiyonu olan olgularda limbusun 2 mm altında 

bırakıldı. 

           6.  Kapak kontur düzensizliğinin 

gelişmesini önlemek için, taşıyıcı 

medyan sütürün iki yanına yerleştirilen sütürler medyan sütürün 

2 mm 


gerisinden bağlandı. 

            7. Konjenital ptozis olgularında kapak seviyesi ayarlanırken peroperatif 

lagoftalminin  4 mm.’den fazla olmamasına özen gösterildi. 

 

Genel anestezi altında frontal adeleye askı cerrahisi uyguladığımız olgularımıza uygulanan cerrahi kriterler: 

    1. Lokal anestetiğin içindeki adrenalinin hemostaza yardımından dolayı hastalarda lokal 

infiltratif anestezi de kullanıldı.  

    2. Hastalara radyo frekans koter uygulanarak mutlak kanama kontrolü yapıldı. 

    3.  Tek taraflı blefaroptozis mevcut olgularda opere edilen kapak seviyesi, diğer kapağın 

limbusu örttüğü seviyenin 2 mm üzerinde bırakıldı. 

    4. İki taraflı blefaroptozis mevcut olgularda kapak seviyeleri limbus hizasında bırakıldı. 

 

Ameliyat sonunda; cilt yoluyla aponevroz cerrahisi yapılan hastalarda; göz kapağı, yükseklik ve kontur olarak diğer kapakla simetrik ise ya da kapak seviyesinin hedeflenenden 

1 mm düşük  veya yüksek olması halinde başarılı  sonuç,  1–2 mm az düzeltme  tatminkâr 

sonuç, 2 mm üzerindeki fark başarısız sayıldı. 

Frontal  adeleye  askı cerrahisi yapılan hastalarda tek taraflı opere edilen kapağın 

sağlam göz kapağı ile farkının 1 mm’den az olması  başarılı,  1–2 mm arasında olması 

tatminkâr, 2mm’den fazla olması başarısız olarak değerlendirildi. İki taraflı olgularda kapağın 

korneayı üstte 3 mm’den daha az örtmesi başarılı, optik aksı kapatmayacak şekilde 3 mm’den 

daha fazla örtmesi tatminkâr, optik aksı örtmesi ise başarısızlık olarak kabul edildi. 

Cilt yoluyla aponevroz cerrahisi yapılan hastalarda cerrahi sonrasında 25 (%92) 

kapakta ptozis başarı ile düzeltildi.

  

Frontal adeleye askı cerrahisi yapılan hastalarda cerrahi sonrasında 4  (%66) hastada (7 kapakta) ptozis başarı ile düzeltildi.

 

 This watermark does not appear in the registered version - 

http://www.clicktoconvert.com 

45 


Cerrahi başarı oranının, uyguladığımız cerrahi kriterlere özen gösterilerek 

arttırılabileceği kanaatine varıldı.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This watermark does not appear in the registered version - 

http://www.clicktoconvert.com


 

46 


KAYNAKLAR 

 

 1.Duke-Elder,S.:Parsons Disease of the eye.Ptosis.Fourteen Edition.London1964s.501-503 

 

2. Berke RN, Wadsworth J. Histopathology of levator muscle in congenital and acquired ptosis. Arch Ophthalmol 1955;53:413–28.  

3.Crawford,J.S.:History of ptozis surgerry.J.Ped.Opthalmol.Str.19.245,1982 

 

4. Payr E:Plastik mittelsfreier Faszientransplantation bei ptozis.Dtsch Med.Wochenschr.1909;35:882  

5. Tillett CW,Tillett GM:Slicone  sling in the correction of ptosis.Am J Ophthalmol.1966;62:521-23 

 

6.

 Karesh JW:Polytetraffluoroetilen as agraft material in ophthalmic  plastic and reconstructive surgery:an experimental and clinical study.Ophthalmic Plast.Recons Surg.1987;3:179-85 

 

7. Downes RN,Collin JRO.The mersilene mesh sling-a new concept in ptosis surgery.Br J Ophthalmol.1989:73;489-501

 

 8. Fasanella,R.M.Servat;J.:Levator resection for.minimal ptosis.Another simplified operation.Arch Ophthalmol.,65:493,1961 

 

9. Jones LT. Quickert MH, Wobig JL. The cure of ptosis by aponeurotic repair. Arch Ophtalmol. 1975; 93:629-34.  

10. Putterman,A.M.:Basic oculoplastic surgery .Principles and practice of Ophtalmology.Ed.:Peyman GA,Sanders Dr,Goldberg MF.,3.cilt 

W.B.Saunders Company,Philadelphia,London,Toronto,s.2246-2253,1980 

 

11. Dillman DB, Anderson RL:Levator Myetomy in synkinetik ptozis.Arch.Opthalmol.Vol 102:1984,s.422—423  

12.Beard,C.:Ptosis.Types of ptosis.Joan Esperson Wedell.Third edition .The C.V.Mosby Company,St.Louis,Toronto,London ,1981,s.41-56 

 

13.Spaltan,D.J.Hoıtchıngs,R.A.,Hunter,P.A.:Atlas of clinical ophthalmology.Ptosis.Gorew Medical publishing.London,New York,1984,s.2-7  

14.Roper-Hall,M.J.:Stallard’s.Eye surgery.Time of operation.Sixth edition.Bristol-John Wright,1980,s.162-163 

 

15.Elder MJ: Mersilene mesh and fascia lata in brow suspension. Ophthalmic Surgery.1993;24:105–108  

16.Wasserman BN, Sprunger DT, Helveston EM: Comparison of materials used in frontalis suspension.Arch.Ophthalmol.2001;119(5):687-

691 

 

17. Carlson M.R., Jampolsky A. Adjustable eyelid and eyebrow suspension for blepharoptosis. A.J.Ophthalmology. 1979;88.109–112.  

18. Antoszyk J.H., Tucker N., Ling C, Codere F. interlocking Crawford triangles in frontalis suspension. Ach Ophthalmol. 1993; 111:875–

878. 

 

19. Wagner R.S., Mauriella J.A., Nelson L.B., Calhoun J.H., Flanagon J.C., Harley R.D. Treatment of congenital ptosis with frontalis suspension. A comparison of suspensory materials. Ophthalmology; 1984;  91:245–248. 

 

20. Crawford J.S. Repair of ptosis using frontalis muscle and fasia lata. Trans Am Acad Ophthalmol-Otolaryngol. 1956;60:672–8.  

21. Crawford J.S., Douct T.W. Uses of fascia in ophthatmotogy and the benefits of autogenous sources. Journal of pediatric ophthalmology 

& strabismus. 1982; 19:21-25. 

 

22. Yalaz M:Ptozis cerrahisindeki yenilikler. T.Oft. Gaz.1991;21.423–428  

23.  Linberg JV, Vasquez RJ, Chao GM. Aponeurotic ptosis repair under Local anesthesia Ophthalmology, 1988, 95:8, 1046–1052 

 

24 Doxanas T: Simplified aponeurotic ptosis surgery. Opthal. Surg, 1992: 23-8, 513-514  

25-Wojno TH. Oculoplastic Surgery. Ophthalmology, 1989,96:2,270–274. 

 

26. Berke RN. Results of resection of the Levator muscle through a skin incision in congenital ptosis. Arch Ophtalmol. 1959;61:177-201  

27. Ünal M. Levator aponevroz cerrahisi. T Klin Oftalmolog 1997; 6:98-105. 

 

28. .Mustarde,J.C.,Jones,L.T.,Callahan,A.:Ophtalmic plastic surgery-up-to-date.Birmingham,Ala,Aesculapius Publishing Co.,1970  

29. Dortzbach RK, Gausas RA, Sherman DD. Blepharoptosis. In: Dortzbach RK editör. Ophtalmic plastic surgery. Prevention and 

management of complications. New York: Raven press. 1994:65-90. 

 

30. Holds JB, Anderson RL. Blepharoptosis. in: Tse DT, Wright KW, eds. Color atlas of oculoplastic surgery. Philedelphia: JB Lippincott Company, 1992:151*88. 

 

31. Shore JW, Bergin DJ, Garrett SN. Results of blepharoptosis surgery with early postoperative adjustment. Ophtalmology 1990; 97:1502-11. 

 

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

 

47 


32.Ünal M.,Bozan E.,Konuk O.,Hasanreisoğlu B.,Frontal Askılama Materyalinin Seçimi On Yıllık Deneyimlerimiz,T.Oft.Gaz.35,271-

279,2005 

 

33.Jordan DR, Anderson RL. The aponeurotic approach to congenital ptosis. Ophtalmic Surg 1990; 21:237-44.  

34.  Nesi FA, Waltz KL. Smith's practical techniques in ophthalmic ptastic surgery. St. Louis, second edition, 1994, 174-177 

 

35. Smith B, McCord CD, Baylis H. Surgical treatment of blepharoptosis. Am J Ophtalmol 1969; 68:92-9.  

36. Berlin JA, Vestal KP. Levator aponeurosis surgery. A retrospective review. Ophtalmology 1989; 96:1033-7. 

 

37. Older JJ. Levator aponeurosis surgery for the correction of acquired ptosis. Ophtalmology 1983; 90:1056-9  

38.Öz Y.,Ünal M.,Gürelik G.,Hasanreisoğlu B.,:Minimal Ptozisin Tedavisinde levator Aponevroz Cerrahisi. Türk Oftalmoloji Derneği 

XXX.Ulusal Kongre Bülteni,1996,Cilt II,945-8 

 

39. Yazıcı B,  Saklaya M.,Doğru M. ,  Üst Gözkapağı  Ptozisinde Konjonktiva-müller kası rezeksiyonu, Türk Oftalmoloji Gazetesi 2002;32(4/1):564-569 

 

40. Hoşal Banu M, Tekeli O, Gürsel E. Pitozis tedavisinde levator aponevroz cerrahisi. MN Oftalmoloji 1998; 5:72-5. 

 

41. Karslıoğiu Ş, Akmut T. Oba E, Borlu M. Ayarlanabilir sütürlü pitozis cerrahisi. İn: Özçetin H, Öztürk H, eds. Türk Oftalmoloji Derneği XXVI. Ulusal Kongresi Bülteni. Bursa: Ön-MatAŞ 1993; 1:52-9. 

 

42. Özay S., Ersoy G:, Önder F. Blefaroptozisli olgularımızda Levator Aponevroz cerrahisi Sonuçlarımız, Türk Oftalmoloji Gazetesi 2002;32(6):809-818 

 

43. Bulut S,Argın A,Örnek F,Duman S.Levator rezeksiyonunda anterior yaklaşım.MN Oftalmoloji 1998;5:378-380  

44. Özdal PÇ, Göka Ş, Teke MY, Fırat E. Ptozis tedavisinde levator cerrahisi. T Klin.Oftalmoloji 2001;10: 139-145 

 

45. Bayramlar H.,Borazan M.,Hepşen İ.,Dağlıoğlu M.C.,Yılmaz H.,Ptozis Güçlendirmesinde Levator Güçlendirme Cerrahisi Sonuçları,MN Oftalmoloji,Haziran 2004,Cilt 11,Sayı 2 

 

46. Çakmak SS,Ünlü K,Çaça İ,Bilek B.Konjenital Ptozisde Levator Rezeksiyonunda Anterior Yaklaşım.Dicle Tıp Dergisi ;2004:31(4),1-4  

47. Wright WW:The Use Of Living Sutures in the Treatment of Ptozis.Arch Ophthalmol.1922;51:99-102 

 

48.Crawford JS:Repair of ptosis using frontalis muscle and fasia lata .20 year review.Ophthalmic Surgery.1997,8:31-40  

49.Kemp EG,James CR,Collin JRO:Brow Suspension in the Management of ptosis.An analysis of over 100 cases.Trans.Orhthalmol.Soc.UK 

1986;105:84-87 

 

50.BilginLK:Konjenital ptozisde cerrahi yaklaşım. . Türk Oftalmoloji Derneği XXV. Ulusal Kongresi Bülteni.İstanbul ,1991:313-315  

51.Maden A.,Söylev MF,:Ptoziste fasia lata ile frontal askı uygulamalarının kozmetik ve işlevsel  açıdan geç dönem 

değerlendirilmesi.T.Klin.Oftalmol.1996;5:28-31 

 

52.Beyer CK,Albert DM:The use fate of facia lata and sclera in ophthalmic plastic and reconstructive surgery.Ophthalmology.1981;88:869-86 

 

53.Gürdal C.,Erdener U,Orhan M,İrkeç M.Autogenous versus allograft fascia lata in frontal sling surgery-long term results.Eur J.Ophthal.2003;13(2):202-6 

 

54.Wilson ME,Johnson RW,:Congenital Ptosis:Long term results of treatmen using lyophilized fascia lata for frontalis suspension.Ophthalmology.1991;98;1234-7 

 

55. Cole M.D., O'Connor G.M., Raofal F., Willahow H. A new syntetic material for the brovw suspension procedure. British J. of Oph. 1989;73:35-38. 

 

56. Dovwnes R.N., Collin J.R.O. The mersilene mesh sling -a new consept in ptosis surgery. British Journal of Ophthalmology. 1989;73:489-501. 

 

57.Steinkogler FJ,Kuchar A,Huber E,Arocker-Mettinger E:Gore-Tex soft-tissue patch frontalis suspension technique in congenital ptosis and in blepharophimosis-ptosis syndrome.Plast.Reconstr.Surg.,1993;92(6):1057-1060 

 

58. Carter SR,Meecham WJ,Stuart SR:Slicone frontalis slings fort he correction of blepharoptosis:indications and efficacy.Ophtalmology.1996;103(4):623-630 

 

59. Older JJ,Dune PB,Slicone slings fort he correction of ptosis associated with progresive  external  ophthalmoplegia.Ophthalmic Surg.1984;15:378-81  

 

60. Spoor T., Kwitko G.M. Blepharoptosis repair by fascia lata suspension with direct tarsal and frontalis fixation. Am. J.Ophthatmol. 1990;109:314-317 

 

61. Beard,C.:Ptosis.St. Louis ,CV Mosby Co 1969 ,pp.76-77,100-103,171-174 This watermark does not appear in the registered version - 

http://www.clicktoconvert.com 

48 


 

62. Özay S., Sur N., Akdağ Ü., Önder F., Otojen fasia lata ile frontal askı sonuçlarımız, Türk Oftalmoloji Gazetesi 2002;32(4/1):

570-577 

 

63. Ünal M,Aksünger A,Levator cerrahisinde kapak düzeyinin intraoperatif ve erken postoperatif ayarlanmasıyla elde edilen sonuçlar.XXXVII. Ulus.Türk Oftal.Kong.Bült.1993;3:1784-1788 

 

64. Collin J.R.O. A Manual of systematic eyelid surgery. Edinburgh. 1989; 19:61-65.  

65. Beden Ü,Süllü Y,Güngör  İU,Sayım İ,Erkan D.Blefaroptozis olgularımızda eksternal   yol ile uygulanan Levator Aponevroz Cerrahisi 

Sonuçlarımız.T.Oft.Gaz. 2005;35:265-270   

 

66. Ünal M.,Öz Ö.,Hasanreisoğlu B.:Ciddi blefaroptozisde fasia lata ile askılama.T.Oftal.Gaz.1996;26:299-303  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Yüklə 403,65 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin