Ulu Öndər Heydər Əliyev siyasi fəaliyyətinin bütün mərhələlərində özü nünYüklə 61.71 Kb.
Pdf просмотр
səhifə9/17
tarix14.04.2017
ölçüsü61.71 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17
etmişdir. 
2006­cı il aprelin 4­də Azərbaycan Prezidentinin xanımı Mehriban Əliye­
vanın və Türkiyə Prezidentinin xanımı Səmra Sezərin görüşü olmuşdur. 
Xanım  Səmra  Sezər  Azərbaycanda  olmasından  və  Mehriban  xanımla  bir 
daha  görüşməsindən  məmnunluq  duyduğunu  bildirmiş  və  vurğulamışdır  ki, 
Türkiyənin  dövlət  başçısının  bu  səfəri  ölkələrimiz  arasında  qarşılıqlı  müna­
sibətlərin daha da inkişafına öz töhfəsini verəcəkdir.
MDB  ölkələri Yəhudi  İcmaları  Federasiyasının  prezidenti  Lev  Levayevin 
rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin üzvləri 2006­cı il aprelin 11­də Heydər 
Əliyev Fondunda olmuşlar.
Fondun prezidenti, YUNESKO­nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin depu­
tatı Mehriban xanım Əliyeva MDB ölkələrində yaşayan yəhudiləri birləşdirən 

109
təşkilatların  təmsilçilərini  ölkəmizdə  və  Ulu  Öndərin  adını  daşıyan  Fondda 
görməkdən məmnunluğunu söyləmişdir. O, Fond haqqında qısa məlumat verə­
rək bildirmişdir ki, Fondun əsas məqsədi dahi şəxsiyyət, müstəqil Azərbaycan 
dövlətinin qurucusu Heydər Əliyevin zəngin elmi­nəzəri, siyasi irsini öyrənib 
gələcək nəsillərə çatdırmaqdan ibarət olsa da, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, so­
sial  layihələrin  həyata  keçirilməsinə  də  xüsusi  diqqət  yetirir,  ölkəmizin 
hərtərəfli inkişafına öz töhfəsini verir. Ötən il Fondun təşəbbüsü və layihəsi ilə 
132  mək təb  binası  tikilib  istifadəyə  verilmişdir,  bu  il  isə  daha  100  məktəb 
binasının  inşası  nəzərdə  tutulmuşdur.  Fond  uşaq  evləri  və  internat  məktəb­
lərində  böyüyən,  eləcə  də  talassemiyalı  və  diabetli  uşaqlara  ardıcıl  qayğı  və 
köməyi  də  özünün  prioritet  vəzifələrindən  sayır,  bu  istiqamətdə  xüsusi  proq­
ramlar  hazırla yıb  həyata  keçirir.  Nüfuzlu  beynəlxalq  təşkilatlarla,  dünyanın 
müxtəlif ölkələri nin ictimai, qeyri­hökumət təşkilatları ilə əməkdaşlığa da çox 
böyük əhəmiyyət verilir və onların sırasında yəhudi təşkilatları da vardır. 
Yəhudi  təşkilatlarının  təmsilçiləri  Fondun  və  onun  prezidentinin  konkret 
insanların və ölkənin sosial problemlərinin həlli sahəsində çox böyük layihələr 
həyata  keçirməsi  barədə  məlumatlı  olduqlarını  vurğulamışlar.  Onlar  Bakıda 
olarkən  Azərbaycan  xalqının  zəngin  mədəniyyəti,  klassik  və  müasir  musiqi 
sənəti ilə əyani tanışlıqdan məmnun qaldıqlarını bildirmiş, Mehriban xanımın 
həm də YUNESKO­nun xoşməramlı səfiri, Azərbaycan Mədəniyyətinin Dost­
ları Fondunun və Gimnastika Federasiyasının prezidenti kimi səmərəli fəaliy­
yətini yüksək qiymətləndirmişlər. 
Heydər  Əliyev  Fondunun  prezidenti  Mehriban  xanım  Əliyeva  2006­cı  il 
aprelin 25­də Bakıda səfərdə olan Dünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Li 
Yonq Vuk ilə görüşmüşdür. 
Mehriban  xanım  Əliyeva  cənab  Li Yonq  Vuku  Bakıda  və  müstəqil Azər­
baycan dövlətinin qurucusu Heydər Əliyevin adını daşıyan Fondda görməkdən 
məmnunluğunu söyləmişdir.
2004­cü ildən fəaliyyət göstərən Fondun ölkəmizdə təhsil, mədəniyyət sa­
həsində bir sıra layihələr həyata keçirdiyini bildirən Mehriban xanım Əliyeva 
demişdir ki, səhiyyə sahəsindəki problemlərə xüsusi diqqət yetirilir. 
Bu sahədə həyata keçirilən ilk tədbirlərdən biri “Diabetli uşaqlara ən yük­
sək qayğı” layihəsidir. 2004­cü il dekabrın 4­də Fondda layihənin təqdimatın­
dan sonra ictimaiyyətin, yerli və xarici təşkilatların diqqətini ölkəmizdəki dia­
betli uşaqların problemlərinə yönəltdiyimizə görə, Beynəlxalq Diabet Federasi­
yasının bu işdə iştirakı fəallaşdı. Beləliklə, Azərbaycanda bu xəstəliyə tutulmuş 
14  yaşınadək  310  nəfər  uşağın  insulinlə  təminatındakı  çətinliklərin  bir  çoxu 
aradan qaldırıldı. 
Mehriban xanım demişdir  ki, səhiyyə sahəsində Fondun həyata keçirdiyi 
digər  layihə  ölkədə  talassemiyanın  qarşısının  alınmasına  yönəlmişdir.  Talas­

110
semiyalı xəstələrin sayı, vəziyyəti, müalicə imkanları ilə bağlı müvafiq infor­
masiya  toplandıqdan  sonra  2005­ci  ilin  fevralında  “Talassemiyasız  həyat 
naminə”  mövzusunda  keçirilən  dəyirmi  masada  ictimaiyyət  nümayəndələri, 
beynəlxalq  təşkilatlar,  o  cümlədən  Beynəlxalq  Talassemiya  Federasiyası  ilə 
birgə  əməkdaşlıq  məsələləri  müzakirə  olunmuş,  müasir  avadanlıqla  təchiz 
olunmuş Talassemiya Diaqnostika Mərkəzinin yaradılması qərara alınmışdır. 
Layihədə bu xəstəlikdən əziyyət çəkən uşaqların təhlükəsiz və keyfiyyətli 
qanla təmin olunması ücün donor xidmətinin inkişafı, əhalinin maarifl ən di ril­
məsi, prenatal diaqnostika üsulu ilə xəstəliyin proqnozlaşdırılması məsələlərinə 
də daim diqqət yetirilir. Talassemiya ilə mübarizədə İtaliya, Türkiyə, Yunanıs­
tan və İsrailin təcrübəsi öyrənilir. Bir neçə ölkənin talassemiya sahəsində tanın­
mış  mütəxəssislərinin  Azərbaycana  səfərləri  təşkil  edilmiş  və  müzakirələr 
aparılmışdır. Bu əməkdaşlıq çərçivəsində Azərbaycanda yüksək ixtisaslı kadr­
ların  hazırlanması  üçün  başqa  ölkələrlə  mütəxəssis  mübadiləsinin  təşkili  də 
nəzərdə tutulur. 
Mehriban  xanım  ölkəmizdə  bu  xəstəliyin  vaxtında  aşkar  edilməsi  üçün 
lazımi müasir avadanlığın olmadığını bildirərək, bu və digər sahələrdə Dünya 
Səhiyyə  Təşkilatının  köməyinə  ehtiyac  olduğunu  vurğulamışdır.  DST  kimi 
mötəbər qurumun rəhbərinin Azərbaycana səfərinin ölkəmizdə səhiyyənin inki­
şafına müsbət təsir göstərəcəyinə inandığını bildirmişdir. 
DST­nin  baş  direktoru  Li Yonq  Vuk  bu  sahədə  təşəbbüslərini  və  konkret 
fəaliyyətini  yüksək  qiymətləndirmişdir.  Ölkəmizə  ilk  səfərinin,  Azərbaycan 
Prezidenti və onun xanımı ilə görüşlərin onda xoş təəssürat yaratdığını vurğu­
lamışdır.  Cənab  Li  Yonq  Vuk  rəhbərlik  etdiyi  təşkilatın  Fondla  əməkdaşlığa 
hazır olduğunu, səmərəli əlaqə qurulacağına əminliyini söylədi, qaldırılan mə­
sələlərin bir çoxunun həllinə kömək edəcəyini bildirmişdir. 
Heydər  Əliyev  Fondunun  prezidenti,  YUNESKO­nun  xoşməramlı  səfiri 
Mehriban xanım Əliyeva 2006­cı il mayın 11­də Almaniyanın “Fresenius Me­
di cal Care” şirkətinin nümayəndəsini qəbul etmişdir.
Mehriban  xanım  ölkədə  talassemiyanın  qarşısının  alınmasına  yönəlmiş 
layihə  barədə  də  danışaraq  demişdir    ki,  respublikanın  bəzi  rayonlarında  bu 
xəstəlik  geninin  yayılma  tezliyi  xüsusi  təşviş  doğurur.  Ona  görə  də  Heydər 
Əliyev  Fondunun  təşəbbüsü  ilə  ölkəmizdə  talassemiyalı  xəstələrin  sayı, 
vəziyyəti,  müalicə  imkanları  barədə  müvafiq  informasiya  toplandıqdan  sonra 
Beynəlxalq Talassemiya Federasiyası ilə birgə əməkdaşlıq məsələləri müzakirə 
olunmuş, müasir avadanlıqla təchiz ediləcək Talassemiya Diaqnostika Mərkə­
zinin  yaradılması  qərara  alınmışdır.  Layihədə  bu  xəstəlikdən  əziyyət  çəkən 
uşaqların təhlükəsiz və keyfiyyətli qanla təmin olunması ücün donor xidməti­
nin  inkişafı,  əhalinin  maarifləndirilməsi,  prenatal  diaqnostika  üsulu  ilə  xəstə­
liyin proqnozlaşdırılması məsələlərinə də diqqət yetirilir. 

111
Heydər  Əliyev  Fonduna  son  vaxtlar  xroniki  böyrək  çatışmazlıqlarından 
əziyyət  çəkən  xəstələrdən  daxil  olan  müraciətlərin  sayının  getdikcə  artdığını 
xatırladan Mehriban xanım Əliyeva, xəstəliyin qarşısının alınması, tibbi yardım 
xidmətinin vəziyyəti ilə bağlı görülən işlər barədə məlumat vermişdir. O, Fon­
dun müraciətinə müsbət yanaşaraq, 200 min avro dəyərində 10 ədəd hemodia­
liz  aparatının  verilməsinə  görə  “Fresenius  Medical  Care”  şirkətinin  rəhbər­
liyinə  təşəkkürünü  bildirmişdir.  Respublikamızda  böyrək  çatışmazlığından 
əziyyət  çəkən  yüzlərlə  xəstənin  və  cəmi  94  belə  aparatın  olduğunu  bildirən 
Mehriban xanım, hədiyyəni yüksək dəyərləndirmişdir.
Almaniya  şirkətinin  nümayəndəsi  və  səhiyyə  naziri  Fondun  həyata  keçir­
diyi layihələri, Azərbaycan əhalisinin sağlamlığına diqqət və qayğısını yüksək 
qiymətləndirmişlər.  Şirkətin  təmsilçisi  bu  aparatların  yüzlərlə  xəstə  üçün 
əvəzsiz  kömək  olacağını  vurğulamış  və  Fondla  əlaqələrin  inkişafına  bundan 
sonra da səy göstərəcəklərini bildirmişdir. 
Ölkəmizdə  səfərdə  olan  BMT­nin  Qadınlar  üçün  İnkişaf  Fondunun 
(YUNİFEM)  icraçı  direktoru  xanım  Noelin  Heyzer  2006­cı  il  mayın  26­da 
Heydər Əliyev Fondunda olmuşdur.
Fondun prezidenti, YUNESKO­nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin depu­
tatı Mehriban xanım Əliyeva Noelin Heyzeri müstəqil Azərbaycan dövlətinin 
qurucusu  Heydər  Əliyevin  adını  daşıyan  Fondda  görməkdən  məmnun  oldu­
ğunu  söyləyərək,  Fond  haqqında  qısa  məlumat  vermişdir.  Bildirilmişdir  ki, 
2004­cü ilin mayında fəaliyyətə başlamış Fondun əsas məqsədi dahi şəxsiyyət, 
müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu Heydər Əliyevin zəngin elmi­nəzəri, 
siyasi  irsini  öyrənib,  gələcək  nəsillərə  çatdırmaqdan  ibarət  olsa  da,  təhsil, 
səhiyyə, mədəniyyət, idman, sosial layihələrin həyata keçirilməsinə də xüsusi 
diqqət yetirir, ölkəmizin hərtərəfli inkişafına öz töhfəsini verir. Ötən il Fondun 
təşəbbüsü və layihəsi ilə 132 məktəb binası tikilib istifadəyə verilmişdir. Fond 
ölkədə  mövcud  olan  uşaq  evlərinin  və  internat  məktəblərinin  hamısını  daim 
diqqətdə saxlayır və mütəmadi olaraq, təmir işlərinin aparılmasını təşkil edir. 
Səhiyyə sahəsindəki layihələrə toxunan Mehriban xanım, talassemiyalı və 
diabetli uşaqlara qayğı və köməyin Fondun prioritet vəzifələrindən biri oldu­
ğunu  söyləmiş,  ölkəmizdə  müasir  avadanlıqla  təchiz  olunmuş  Talassemiya 
Diaqnostika Mərkəzinin inşa ediləcəyini bildirmişdir. 
Mehriban  xanım  demişdir  ki,  Ermənistanın Azərbaycana  təcavüzü  nəticə­
sində qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşmüş bir milyondan çox soyda­
şımızın, xüsusən də bu ailələrdən olan uşaqların təhsili ilə bağlı məsələləri və 
qadınların problemlərini həll etməyə çalışırıq. 
Nüfuzlu beynəlxalq qurumlarla, qeyri­hökumət təşkilatları ilə əməkdaşlığa 
da çox böyük əhəmiyyət verildiyini vurğulayan Mehriban xanım, Fondun ötən 

112
ildən  BMT  ilə  birgə  böyük  bir  proqramın  icrasına  başladığını  diqqətə  çat­
dırmışdır. Bu proqram kor və zəif görən insanların informasiya­kommunikasi­
ya texnologiyalarından istifadə etməsinə imkan yaradacaqdır. 
YUNİFEM­in icraçı direktoru xanım Noelin Heyzer vaxt tapıb onunla gö­
rüşdüyünə görə Mehriban xanıma təşəkkür edərək demişdir ki, sizin gör düyünüz 
işlər barədə ölkənizə gəlməzdən əvvəl də məlumatım olmuşdur. N.Heyzer Fon­
dun  prezidentinin  bu  sahədə  təşəbbüslərini  və  konkret  fəaliyyətini  yüksək 
qiymətləndirmişdir. 
Qonaq, dünyada ən böyük iqtisadi artımın müşahidə edildiyi Azərbaycanda 
əldə olunan gəlirlərin insanların rifahına yönəldilməsini və bu işdə Mehriban 
xanımın rolunu xüsusi vurğulamışdır. 
Ölkəmizdə səfərdə olan Dövlətlərarası Aviasiya Komitəsinin sədri Tatyana 
Anodina, onun müavini Aleksandr Filatov, “Azərbaycan Hava Yolları” Dövlət 
Konserninin  baş  direktoru  Cahangir  Əsgərov  və  konsernin  bir  qrup  nüma­
yəndəsi 2006­cı il iyunun 2­də Heydər Əliyev Fondunda olmuşlar. 
Fondun  prezidenti,  YUNESKO­nun  xoşməramlı  səfiri,  Milli  Məclisin 
deputatı  Mehriban  xanım  Əliyeva  qonağı  ölkəmizdə  və  Ulu  Öndər  Heydər 
Əliyevin  adını  daşıyan  Fondda  görməkdən  şad  olduğunu  söyləmişdir.  O, 
Heydər  Əliyev  Fondunun  müxtəlif  yönümlü  proqramları  haqqında  məlumat 
vermiş, əsas məqsədi Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri tərəfindən yara­
dılmış azərbaycançılıq ideologiyasının təbliği və gələcək nəsillərə çatdırılması 
olan Fondun, qayğıya və köməyə ehtiyacı olanların problemlərinin həlli, uşaq 
evləri və internat məktəblərində tərbiyə alan uşaqlara, qaçqın və məcburi köç­
künlərə yardım, elm, təhsil, səhiyyə və mədəniyyət sahəsində gördüyü işlərdən 
danışmışdır. 
T.Anodina səmimi qəbula görə təşəkkürünü bildirərək, Azərbaycanda gedən 
nəhəng quruculuq işlərinin miqyasına heyran qaldığını, Heydər Əliyev Fondu­
nun onda zəngin təəssürat doğurduğunu söyləmişdir. Qonaq hələ 1991­ci ildə 
Dövlətlərarası  Aviasiya  Komitəsinin  yaradılmasında  Heydər  Əliyevin  xüsusi 
rolunu  vurğulamışdırı.  Moskvada  ali  vəzifədə  işləyərkən  nəqliyyat  sektoruna 
rəhbərlik etmiş Heydər Əliyevin bu sahədə də peşəkar olduğunu, daim dəyərli 
məsləhətləri  ilə  düzgün  yol  göstərdiyini,  hava  məkanında  təhlükəsizlik  prob­
lemlərinin  həlli  üçün  vahid  əlaqələndirici  regional  təşkilatın  yaradılmasının 
zəruriliyini müdrikcəsinə tövsiyə etdiyini diqqətə çatdırmışdır. 
Birinci Beynəlxalq rus kitabı festivalının iştirakçılarından böyük bir qrupu 
2006­cı il sentyabrın 15­də Heydər Əliyev Fondunda olmuşdur. 
Qonaqlara  məlumat  verilmişdir  ki,  Fond  2004­cü  il  mayın  10­da  – 
Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin doğum günü fəaliy­
yətə  başlamışdır.  Görkəmli  siyasi  xadimin  xatirəsinə  ehtiram  əlaməti  olaraq 
yara dılmış Fondun əsas məqsədləri Heydər Əliyevin zəngin irsini öyrənmək və 

113
təbliğ etməkdən, Ulu Öndərin Azərbaycanın sosial­iqtisadi, mədəni tərəqqisinə 
yönəlmiş genişmiqyaslı fəaliyyəti barədə gələcək nəsillərdə, xarici qonaqlarda 
əyani  təsəvvür  yaratmaqdan  ibarətdir.  Fond  dahi  şəxsiyyətin  müəllifi  olduğu 
beynəlxalq  layihələrin  həyata  keçirilməsinə  kömək  etməyi,  ölkənin  sosial 
problemlərinin həllini dəstəkləməyi, konkret insanlara qayğını da prioritet vəzi­
fələrindən sayır. Azərbaycan mədəniyyəti və tarixinin geniş təbliğində də quru­
mun dəyərli, səmərəli köməyi var. 
Heydər  Əliyev  Fondunun  Prezidenti  Mehriban  xanım  Əliyeva  qonaqları 
Azərbaycanda  Rusiya  İli  çərçivəsində  keçirilən  Birinci  beynəlxalq  rus  kitabı 
festivalı münasibətilə təbrik edərək demişdir: “İlk belə festivalın məhz Bakıda 
keçirilməsi  tamamilə  qanunauyğundur.  Siz  yəqin  bilirsiniz  ki,  Azərbaycanda 
rus  ədəbiyyatına,  incəsənətinə,  mədəniyyətinə  həmişə  ehtiramla  yanaşmışlar. 
Lakin tariximizin müəyyən dövründə – ölkələrimizin müstəqilliyə qovuşduğu 
dövrdə yəqin ki, obyektiv səbəblərə görə biz “mədəni qıtlıq” hiss etdik. Biz bu 
gün  də  mədəni  dialoqun  zəruriliyinə,  ünsiyyətə,  qonşuların  və  dostların 
mədəniyyəti ilə tanış olmağa ikiqat ehtiyac duyuruq. 
Bu baxımdan bizim çox yaxşı ənənələrimiz var və çox xoşdur ki, onlar da­
vam və inkişaf edir. 
Azərbaycan  postsovet  məkanında  yeganə  dövlətdir  ki,  müstəqillik  əldə 
olun duqdan sonra burada heç bir rusdilli məktəb bağlanmamış, bu məktəblərin 
hamısı  fəaliyyətini  davam  etdirmişdir. Azərbaycan  və  bakılılar  dünya  mədə­
niyyətinin  bir  hissəsi  olan  rus  mədəniyyətinə  həmişə  məhəbbət  və  hörmətlə 
yanaşmışlar. Ölkənin paytaxtında Bakı Slavyan Universiteti fəaliyyət göstərir”. 
Mehriban  xanım  Əliyeva  başçılıq  etdiyi  Fondun  fəaliyyətindən  danışaraq 
bildirmişdir ki, onun fəaliyyət sahəsi çox genişdir. Humanitar proqramlar, yəni 
təhsil,  səhiyyə,  sosial  məsələlər,  cəmiyyətin  ən  aztəminatlı  təbəqələrinə,  qaç­
qın­köçkünlərə, – onlar Azərbaycanda təxminən bir milyon nəfərdir, – yar dım 
öncül istiqamətlərdir. 
Təhsil sahəsinə xüsusi diqqət yetirilir. Çox böyük layihələr həyata keçirilir, 
iki il əvvəl yeni məktəblərin tikintisi layihəsinə başlanılmışdır. Heydər Əliyev 
Fondunun  dəstəyi  ilə  2004­cü  ilin  mayından  bu  günədək  260  yeni  məktəb 
binası tikilmişdir. Onların əksəriyyəti dağlıq ərazilərdə, gediş­gəlişi çətin olan 
rayonlarda  inşa  edilmişdir.  Bu  proqram  davam  etdirilir  və  yaxın  illərdə  daha 
500 məktəb binası tikmək planlaşdırılır. 
Görüşdə görkəmli yazıçılar, ictimai xadimlər Çingiz Aytmatov, Oljas Süley­
menov,  Tatyana  Ustinova,  Federal  Mətbuat  və  Kütləvi  Kommunikasiyalar 
Agentliyinin  rəhbəri  Mixail  Seslavinski,  “Rus  Klubu”  Beynəlxalq  Mədəni­
Maarif İttifaqının prezidenti Nikolay Sventitski, İTAR­TASS­ın baş direktoru 
Vitali  İqnatenko  və  başqaları  çıxış  edərək  bildirmişlər  ki,  bu  festival  dövlə t­
lərimizin  həyatında  çox  böyük  hadisədir.  Bu,  təkcə  ədəbi  hadisə,  humanitar 

114
münasibətlər  sahəsində  hadisə  deyil,  həm  də  xalqlarımızın  düzgün  yolla, 
müstəqil və çox gözəl yolla getmələrinin daha bir sübutudur. 
Qonaqlar qeyd etmişlər ki, onlar Azərbaycanda sovet və müasir rus ədəbiy­
yatının,  klassik  rus  ədəbiyyatının  necə  sevildiyinin  və  oxunduğunun  şahidi 
olmuşlar. Tədbirlər zamanı paytaxt vətəndaşları ilə görüş və söhbətlərinin necə 
səmimilik  və  mehribanlıq  şəraitində  keçməsindən  yaxşı  mənada  təəccüb­
lənmişlər. 
Qonaqlar  Heydər  Əliyev  Fondunun  fəaliyyətindən  danışaraq,  Mehriban 
xanım Əliyevanın rolunu yüksək qiymətləndirmiş, bildirmişlər ki, indi dünyada 
fondlar çoxdur. Lakin Heydər Əliyev Fondunun fərqləndirici xüsusiyyəti bun­
dadır ki, o, fəaliyyətin müxtəlif istiqamətlərini özündə birləşdirmişdir – bunlar 
mədəniyyət və tarix, təhsil və səhiyyə, bir çox digər humanitar məsələlərdir. 
Heydər  Əliyev  Fondunun  prezidenti  bildirdi  ki,  bu  qurumun  planlarına 
ölkədə kitab mağazalarının geniş bir şəbəkəsini yaratmaq da daxildir. 
Gürcüstan  Prezidenti  Mixail  Saakaşvilinin  xanımı  Sandra  Elizabet  Rulofs 
2006­cı il oktyabrın 9­da Heydər Əliyev Fondunda olmuşdur. 
Azərbaycanın  Birinci  xanımı  2004­cü  ilin  mayın  10­da  dahi  şəxsiyyət, 
Ümummilli Lider Heydər Əliyevin xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq yaradılmış 
Fondun məqsədləri barədə hörmətli qonağa məlumat verərək demişdir ki, quru­
mun  əsas  məqsədləri  Prezident  Heydər  Əliyevin  zəngin  irsini  öyrənmək  və 
təbliğ etməkdən, onun Azərbaycanın sosial­iqtisadi, mədəni tərəqqisinə yönəl­
miş genişmiqyaslı fəaliyyəti barədə gələcək nəsillərdə, qonaqlarda əyani təsəv­
vür  yaratmaqdan,  dahi  şəxsiyyətin  müəllifi  olduğu  beynəlxalq  layihələrin  hə­
yata keçirilməsini dəstəkləməkdən, Azərbaycan mədəniyyəti və tarixinin geniş 
təbliği  ilə  əlaqədar  aparılan  işlərə  kömək  göstərməkdən  ibarətdir.  Bununla 
yanaşı,  Fond  təhsil,  səhiyyə,  mədəniyyət,  elm  sahələri  ilə  də  bağlı  genişmiq­
yaslı layihələr hazırlayıb həyata keçirir. Uşaq evləri və internat məktəblərinin 
yenidən  qurulması,  bu  qurumların  maddi­texniki  bazasının  yaxşılaşdırılması, 
valideyn  himayəsindən  məhrum  olan  uşaqlara  hərtərəfli  qayğı  göstərilməsi, 
dia bet  və  talassemiyadan  əziyyət  çəkən  insanlara  kömək,  yeni  məktəblərin 
tikintisi,  əlil  uşaqlarda  informasiya  texnologiyaları  ilə  işləmək  vərdişlərinin 
aşılanması, zəngin mədəniyyətimizin öyrənilməsi, təbliği istiqamətində görül­
müş işlərdən danışan Mehriban xanım bildirmişdir ki, ötən ilyarımda respubli­
kamızda  hər  biri  müasir  tələblərə  cavab  verən  190  məktəb  tikilib  istifadəyə 
verilmişdir. Bunun 90­ı ən ucqar dağ kəndlərindədir. Gələn il daha 50 məktəb 
binasının tikilməsi nəzərdə tutulur. 
Hazırda  Bakıda  xalqımızın  qədim  musiqi  sənəti  olan  muğamın  təbliğinə 
xidmət  edən  Muğam  Mərkəzinin,  talassemiyalı  xəstələrin  müayinə  və  müali­
cəsi mərkəzinin tikilməkdə olduğu da vurğulanmışdır. 

115
Heydər  Əliyev  Fondunun  prezidenti,  YUNESKO­nun  xoşməramlı  səfiri, 
Milli  Məclisin  deputatı  Mehriban  xanım  Əliyeva  2006­cı  il  oktyabrın  20­də 
YUNESKO­nun baş direktoru Koişiro Matsuura ilə görüşmüşdür. 
Görüş  zamanı  Azərbaycanla  YUNESKO  arasındakı  əməkdaşlığın  yeni 
yolları  və  formaları  müzakirə  edilmiş,  xüsusilə,  qurumun  təşəbbüsü  ilə 
Azərbaycanda  2008­ci  ildə  “Avropada  və  Mərkəzi  Asiyada  qlobal  maarif­
lənmə” mövzusunda regional konfransın keçirilməsi imkanları araşdırılmışdır. 
Mehriban xanım Əliyeva bu məsələyə müsbət yanaşaraq, onu dəstəkləmişdir. 
Heydər  Əliyev  Fondunun  prezidenti,  YUNESKO­nun  xoşməramlı  səfiri, 
Milli  Məclisin  deputatı  Mehriban  xanım  Əliyeva  2006­cı  il  noyabrın  6­da 
Bakının  Əzizbəyov  rayonunun  Şüvəlan  qəsəbəsində,  Fuad  Fərhadoğlu  adına 
230 nömrəli orta məktəbdə seçicilərlə görüşmüşdür.
Şüvəlan  qəsəbəsinin  sakinləri  adından  çıxış  edən  Tamilla  Rəcəbova  bu 
görüşə hədsiz sevinc hisləri ilə gəldiyini, Mehriban xanımın deputatlıq fəaliy­
yətinin bir ili ərzində görülən işlərin göz qabağında olduğunu bildirdi. Qəsə­
bənin  illərdən  bəri  həlledilməmiş  su  probleminin  aradan  qaldırıldığını  xüsusi 
vurğulayaraq minnətdarlıq etmişdir. O, Mehriban xanıma müraciətlə demişdir 
ki,  qonşuluqda  yaşayan  tənha  qarıya  tez­tez  baş  çəkirəm,  evə  girən  kimi 
görürəm ki, bir tərəfdə Sizin, o biri tərəfdə Prezidentimiz İlham Əliyevin port­
reti  vurulubdur.  Şüvəlanda  hansı  evə  qədəm  bassanız,  belə  mənzərəni  görə­
cəksiniz. Allah­taaladan Sizə və ailənizə cansağlığı arzu edirik, Sizi həmişə de­
putatımız kimi görmək istəyirik. 
Müəllim  Vəzirxan  Əbilov  son  bir  ildə  Binə  qəsəbəsində  görülən  işlərin 
əhatə dairəsinin genişlənməsindən, yeni məktəb, xəstəxana, mədəniyyət evi və 
kitabxananın, yardımçı elektrik stansiyasının, idman kompleksinin tikintisindən 
danışaraq,  park  salındığını,  qəsəbəyə  təzə  asfalt  yol,  su  xətti  çəkildiyini,  qaz 
təminatı  məsələsinin  həll  edildiyini  vurğulamışdır.  Xalqımızın  milli­mənəvi 
dəyərlərinə həmişə hörmətlə yanaşan Mehriban xanıma qəsəbədəki İmam Rza 
və  Möhsün  Səlim  məscidlərinin  bərpasına  göstərdiyi  qayğıya  görə  xüsusi 
təşəkkürünü bildirmişdir. İyunun 15­də Prezident İlham Əliyevlə birlikdə Meh­
riban xanımın da Hövsanda təməlqoyma mərasimində iştirak etdiyi 1176 yerlik 
məktəbin  təzə  binasının  inşasının  da  sürətlə  davam  etdiyini  söyləmişdir.  O, 
çıxışının  sonunda  demişdir:  “Bu  yaxınlarda  Sizin  təşəbbüsünüzlə  Parisdə 
YUNESKO  çərçivəsində  Azərbaycan  günü  keçiriləndə  təmiz  ingilis  dilində 
çıxış etməyiniz qəlbimizi fərəh, iftixar hissi ilə doldurmuşdur. Bir də ona görə 
çox sevinirik ki, Azərbaycanın Birinci xanımı olmaqla yanaşı, Siz həm də bi­
zim deputatımızsınız”. 
Türkan qəsəbəsinin sakinləri adından Mehriban xanımı salamlayan Mətanət 
Mayılova qəsəbəyə təzə asfalt yol çəkildiyini, poliklinika tikildiyini, park sa­
lındığını,  uşaq  bağçası,  şahmat  klubu,  təcili  tibbi  yardım  binaları  inşa  edildi­

116
yini, internat məktəbinin yenidən qurulduğunu, abadlıq­quruculuq işlərinin da­
vam etdiyini vurğulamışdır. Ramazan bayramında Mehriban xanımın adından 
dindarlar  üçün  süfrə  açılmasını  dini  dəyərlərimizə  hörmətin  ifadəsi  kimi 
səciyyələndirmişdir. Bu il mayın 9­da dövlət başçısı ilə birlikdə Mehriban xa­
nımın  qəsəbədə  olmasının  türkanlıların  qəlbində  silinməz  izər  buraxdığını, 
“Əzizbəyov  rayonunun  inkişafı  fondu”nun  rayon  sakinlərinin  problemlərinin 
həllinə yardımçı olduğunu bildirərək, yekdilliklə səs verdikləri deputata ən xoş Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə