1. Bədbəxt hadisə nə deməkdir? CavabYüklə 0,49 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/6
tarix09.02.2017
ölçüsü0,49 Mb.
  1   2   3   4   5   6

 

1. Bədbəxt hadisə nə deməkdir? Cavab:  Əmək  vəzifələrini  yerinə  yetirərkən  işçinin  bədən  üzvlərinin,  toxumalarının  zədələnməsi  ilə 

sağlamlığının qəflətən və kəsgin pozulması deməkdir. 

2.  Hansı  hallarda  istehsalatda  baş  verən  bədbəxt  hadisə  barədə  Dövlət  Əmək  Müfəttişliyinə  (DƏM) 

məlumat verilmir? Cavab: Bütün hallarda bədbəxt hadisə zamanı DƏM - nə məlumat verilməlidir.            

3. Hansı hallarda bədbəxt hadisənin baş verdiyi sahəni (ərazini) hadisənin ilkin baş verdiyi anda olduğu 

kimi qoruyub saxlamaq olmaz? Cavab:  Bu sonradan digər  hadisənin baş verməsinə səbəb ola bilərsə. 

4. Hansı bədbəxt hadisələrdə istehsalat zədələnməsi (İZ) aktı tərtib olunur? 

Cavab:    İşçi  əmək  qabiliyyətini  bir  gündən  artıq  müddətə itirdikdə və ya  tibbi  rəy  əsasında  bir  gündən 

artıq müddətə başqa işə keçirildikdə. 

5. İstehsalat zədələnməsi (İZ) aktının saxlanılma müddəti nə qədərdir? 

Cavab:  45il.                 

6.  İstehsalatda  baş  verən  bədbəxt  hadisə  nəticəsində  zərərçəkənə  ödənilən  aylıq  ödənclər  hansı  vaxtdan 

hesablanır? Cavab:  Peşə əmək qabiliyyətini itirdiyi gündən.       

7. Hansı hallarda bədbəxt hadisənin tədqiqi Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 

Nazirinin əmri ilə yaradılan komissiya tərəfindən həyata keçirir? Cavab:  Hadisə zamanı ən azı 2 nəfərin  ölməsi zamanı. 

8. İstehsalat zədələnməsi (İZ) formalı aktı kim tərtib etməlidir? 

Cavab:  İşə götürən müəssisə.         

9. Hansı hallarda baş vermiş hadisə, bədbəxt hadisə kimi qeydə alınmır? 

Cavab:    Təbii  ölüm,  özünə  qəsd,  intihar hadisəsi,  şəxsi  məqsədləri  üçün  hər  hansı  işlə  məşğul  olarkən, 

dənizdə  çimərkən,  balıq  tutarkən,  nahar  fasiləsi  zamanı  işçilərin  öz  təşəbbüsləri  ilə  idman  tədbirləri 

keçirərkən xəsarət alması və ya ölməsi.  

10. İş yerində bədbəxt hadisə baş verdikdə zərərçəkən və ya hadisənin baş verməsini görən şəxs  

bu barədə kimə xəbər verməlidir? Cavab:  Bilavasitə iş rəhbərinə. 

11. Sahə rəisi, dəstə rəisi, bədbəxt hadisənin baş verməsi barədə məlumat aldıqda  nə etməlidir? 

Cavab:    Təcili  hadisə  barədə  ekspedisiya  rəisinə  yaxud  onun  müavinlərinə,  onlar  olmadıqda    isə 

müəssisənin rəhbər işçilərindən birinə xəbər verməlidir. 

12.  Zərərli  və  təhlükəli  istehsalat  sahələrində  işləyən  işçilər  hansı  müddətdən    bir  tibbi  yoxlamadan 

keçməlidirlər? Cavab:  İldə bir dəfə.               

13. Növbə ərzində fəhlə və qulluqçulara nə qədər pulsiz süd verilməlidir? 

Cavab:  0,5 litr.             

14. İşçilərə verilən südü digər qida məhsulları ilə əvəz etmək olarmı? 

Cavab:  Südü ona ekivvalent miqdarda qatıq, kəsmik, kefir, pendir ilə. 

15. Fəhlə və qulluqçulara nə zaman və hansı şəraitdə pulsuz süd verilməlidir? 

Cavab:  Zərərli sayılan iş şəraitində iş gününün  ən azı 50%-i qədər işlədikdə. 

16. Fəhlə və qulluqçulara hansı vəsait hesabına pulsuz süd verilir? 

Cavab:  Müəssisənin istehsal etdiyi əmtəə məhsulunun maya dəyəri hesabına. 

17. Əməyin mühafizəsi qaydalarını pozan vəzifəli şəxslərə qarşı hansı növ məsuliyyət  tətbiq oluna bilər?  

Cavab:  İctimai təsir tədbirləri, intizam, inzibati, maddi və cinayət  məsuliyyətləri. 

18. İntizam cəzasının hansı növləri vardır? 

 

Cavab:    Məzəmmət,  töhmət,  şiddətli  töhmət,  üç  ay  ərzində  aşağı  maaşlı  işə  keçirmək  yaxud  həmin müddətdə aşağı vəzifəyə keçirmək, işdən çıxarmaq. 

19. İşçilərə xüsusi geyim, ayaqqabı və fərdi mühafizə vasitələri (FMV) əvəzinə pul vermək olarmı? 

Cavab:  Olmaz.     

20. İşçilərə verilən xüsusi geyim, xüsusi ayaqqabı və digər fərdi mühafizə vasitələri kimin mülkiyyətinə 

daxildir? Cavab:  Müəssisənin xüsusi mülkiyyətidir.   

21.  Fəhlə  və  qulluqçular  hansı  hallarda  onlara  verilən  xüsusi  geyim,  xüsusi  ayaqqabı  və  digər  fərdi 

mühafizə vasitələrini geri qaytarmalıdırlar? Cavab:  İşdən çıxdıqda, başqa işə keçirildıkdə.              

22. İstifadə müddəti altı ay olan xüsusi paltarı işçiyə bir dəfəyə iki dəstini (illik) vermək olarmı? 

Cavab:  Olar.      

 23.  İşçinin  iş  paltarı  onun  öz  günahı  üzündən  vaxtından  əvvəl  sıradan  çıxarsa  onun  yeni  iş  paltratı  ilə 

təmin olunması necə həll edilməlidir?    

Cavab:  İşçiyə öz hesabına yeni paltar verilməlidir.      

24. İşçilərə ay ərzində verilən təsərrüfat sabununun çəkisi ən azı neçə qram olmalıdır? 

Cavab:  400 qram.        

25. İşçinin iş paltarı işçidən asılı olmayan səbəblərdən yararsız vəziyyətə düşərsə onun iş paltarı ilə təmin 

edilməsi necə həll olunmalıdır?  Cavab:    Tərtib  olunmuş  akta  əsasən  İdarə  və  HİK-nin  sədrinin  icazəsi  ilə  müəssisə  hesabına  yeni  iş 

paltarı ilə əvəz edilməlidir. 

26. İşçilərə təhlükəsiz iş üsullarının öyrədilməsinə aiddir? 

Cavab:  Təlimatların keçirilməsi, biliklərin yoxlanması, ixtisaslarının artırılması. 

27. Fəhlə və qulluqçulara keçirilən təlimatlar xüsusiyyətinə və vaxtına görə neçə yerə ayrılır?   

Cavab:  İki yerə ayrılır. Giriş və iş yerində təlimatlar. 

28. Giriş təlimatı kimlərə keçilməlidir? 

Cavab:  Müəssisəyə  işə  qəbul  olunan  bütün  fəhlə  və  qulluqçulara  onların  təhsilindən  asılı  olmayaraq,  

müəssisəyə ezam edilmiş işçilərə, müvəqqəti işləyən fəhlə və qullquçulara, istehsalat təlimi və təcrübəsi 

almaq üçün işləməyə gələn bütün şagird və tələbələrə, müəssisə ərazisinə, istehsalat sexlərinə buraxılmış 

digər şəxslərə giriş təlimatı keçilməlidir. 

29. Təhlükəli və zərərli iş şəraitində işləyəcək işçilərə giriş təlimatı nə vaxt keçilməlidir? 

Cavab:  Tibbi  müayinədən  keçdikdən və yerinə yetiriləcək  işə  yararlı  olması  barədə    müsbət  həkim  rəyi 

olduqdan sonra.  

30. Fəhlə və qulluqçulara giriş təlimatını kim keçməlidir? 

Cavab: Əməyin təhlükəsizliyi xidmətinin işçiləri. 

31. İş yerində keçirilən təlimat hansı təlimatlara bölünür?   

Cavab:  İlkin, vaxtaşırı,  növbədənkənar, birdəfəlik . 

32. Fəhlələrə iş yerində ilkin təlimat nə vaxt və hansı hallarda keçirilməlidir? 

Cavab:    Sərbəst  işə  buraxılmazdan  əvvəl,  bir  işdən  başqa  işə  və  ya  digər  xassəli  iş  sahəsinə  keçirilən 

hallarda. 

33. İlkin təlimatın qeydiyyatı hansı jurnalda aparılır?  

Cavab: İşçilərə iş yerində keçirilən təlimatların qeyd olunması jurnalında. 

34. Vaxtaşırı (təkrar) təlimat neçə vaxtdan bir keçilməlidir? 

Cavab: Üç ay ərzində bir dəfə.       

35. Vaxtaşırı təlimatın qeydiyyatı hansı jurnalda aparılır?  

Cavab: İşçilərə iş yerində keçirilən təlimatların qeyd olunması jurnalında. 

36. Fəhlələrə vaxtaşırı təlimatı kim keçməlidir? 

 

Cavab:  Bilavasitə iş rəhbəri.      37. Növbədənkənar təlimat nə vaxt keçirilir? 

Cavab: Vaxtdan aslı olmayaraq istehsalat zərurəti yarandıqda.                        

38.  Növbədənkənar  təlimatlandırmanın  proqramı  (sualların  siyahısı),  ilkin  təlimatlandırmanın  proqramı  

ilə eynidirmi?  Cavab: Növbədənkənar təlimatlandırmanın proqramını tərtib edərkən ilkin təlimatlandırma proqramının 

yalnız növbədənkənar təlimatın keçirilməsi səbəbi ilə bağlı hissəsindən istifadə edilməlidir. 

39.  Növbədənkənar  təlimatlandırma  müəssisənin  yalnız  bir  ekspedisiyasında  keçiriləcəksə,  onda 

təlimatlandırma proqramı kim tərəfindən hazırlanmalıdır? Cavab:    Təlimatlandırma  proqramı  həmin  ekspedisiyanın  rəhbərliyi  tərəfindən  hazırlanır,  əməyin 

mühafizəsi xidməti ilə razılaşdırılır. 

40. Hansı hallarda fəhlələrə birdəfəlik (cari) təlimat keçirilir? 

Cavab: Onların vəzifəsinə aid olmayan birdəfəlik işləri yerinə  yetirdikdə.    

41. Fəhlələrə birdəfəlik təlimatı kim keçməlidir? 

Cavab: İşin məsul rəhbəri. 

42.Birdəfəlik  təlimatın qeydiyyatı hansı jurnalda aparılır?  

Cavab: İşçilərə iş yerində keçirilən təlimatların qeyd olunması jurnalında. 

43. Əməyin təhlükəsizliyi üzrə təlimatlara ən geci neçə vaxtdan bir yenidən baxılmalıdır? 

Cavab:   5 ildən bir.    

44. Əməyin mühafizəsi üzrə təlimatların fəaliyyət müddəti nə qədərdir? 

Cavab:   5 il.                    

45. Müəsissələrdə təlimatları kim hazırlamalıdır? 

Cavab: Sex, sahə, xidmət, qurğu, şöbə rəisləri, onların müavinləri. 

46. Təlimatlarin keçirilməsi proqramına neçə ildən bir baxılmalıdır?   

Cavab:  5 ildə bir dəfə.             

47.  Geofizika  və  geologiya  İdarəsinin  mühəndis-texniki  işçilərinə  vaxtaşırı  təlimat  hansı  vaxtdan  bir 

keçirilir? Cavab:  Mühəndis-texniki işçilərə vaxtaşırı təlimat keçirilmir.     

48. Hər hansı bir səbəbdən müəyyən (məs: məzuniyyətdə olan) edilmiş gündə təlimat keçilməyən işçiyə 

vaxtaşırı təlimat nə vaxt keçirilməlidir? Cavab: İşə çıxan gün təlimatlandırılmalıdır.             

49. Fəhlələrin bədbəxt hadisələr haqqında informasiyalarla tanış edilməsi hansı jurnalda  rəsmiləşdirilir? 

Cavab: İşçilərə iş yerində keçirilən təlimatların qeyd olunması jurnalında. 

50. Fəhlələrin əmək mühafizəsi məsələləri üzrə əmrlərlə tanış edilməsi hansı jurnalda  rəsmiləşdirilir? 

Cavab: İşçilərə iş yerində keçirilən təlimatların qeyd olunması jurnalında. 

51. Fəhlələrin biliklərinin yoxlanılması xarakterinə və vaxtına görə neçə yerə bölünür? 

Cavab: Üç yerə bölünür. İlkin, vaxtaşırı, növədənkənar. 

52.Bərk xilasetmə gödəkçələri neçə ən azı neçə ildən bir yoxlanılır? 

Cavab:  5 ildən bir.  

53. Fəhlələrin biliklərini yoxlamaq üçün suallar kim tərəfindən hazırlanmalıdır? 

Cavab:  Sualları  mütəxəssislər  və  sex  rəhbərliyi  birlikdə  hazırlayır,    əməyin  mühafizə  xidməti  ilə 

razılaşdırılır, baş mühəndis tərəfindən təsdiq edilir. 

54.  Yoxlama  zamanı  təhlükəsizlik  tələbləri  üzrə  biliyi  qeyri-kafi  qiymətləndirilmiş  işçini  sərbəst  işə 

buraxmaq olarmı?  Cavab:  Olmaz.    

55.  Təhlükəsizlik  tələbləri  üzrə  biliyi  qeyri-kafi  qiymətləndirilmiş  fəhlənin  təkrar  olaraq  biliyi  hansı 

vaxtdan sonra yenidən yoxlanmalıdır?  

Cavab:  İşçi əlavə təlim keçməli və 2 həftə ərzində biliyi təkrar yoxlanılmalıdır.  56.  Təhlükəsizlik  texnikası  tələbləri  üzrə  biliyi  qeyri-kafi  qiymətləndirilmiş  fəhlənin,  təkrar  yoxlama 

zamanı  da biliyi yenidən qeyri-kafi qiymətləndirildikdə hansı tədbir görülməlidir? Cavab:  Fəhlə işdən kənarlaşdırılmalıdır.          

57.  Dəstə  rəislərinin,  dəstənin  geofizik  və  texniklərinin  “Təhlükəsizlik  texnikası  qaydaları  üzrə 

biliklərinin yoxlanması”  ilk dəfə nə vaxt yoxlanılır? Cavab:  Sərbəst işə buraxılmazdan əvvəl.          

58. Mədəngeofiziki dəstənin geofizikinin təhlükəsizlik texnikası üzrə biliyi neçə ildən bir yoxlanmalıdır?   

Cavab:  İldə azı bir dəfə.           

59. Mədəngeofiziki dəstələrdə və sahələrdə çalışan MTİ-lərin bilikləri neçə ildən bir yoxlanılmalıdır? 

Cavab:  Ən azı ildə bir dəfə.   

60. İşçi   biliyinin  yoxlanması   gününün   tarixi   haqqında   neçə   həftə   qabaqcadan   xəbərdar  

edilməlidir? Cavab:  2 həftə.           

61. Mədəngeofizika İdarəsində işləyən fəhlənin işində neçə ay fasilə olduqda onun təhlükəsizlik qaydaları 

üzrə  biliyi yenidən yoxlanılmalıdır? Cavab:   6 ay.                             

62. Müəssisədə  əmək şəraitinin vəziyyətinə nəzarət neçə mərhələdən ibarətdir? 

Cavab:   3.                          

63. Əmək şəraitinin vəziyyətinə nəzarətin birinci mərhələsini kim həyata keçirməlidir? 

Cavab:  Bilavasitə işin rəhbərləri.    

64.  Dəstə  rəisi  əmək  şəraitinin  vəziyyətinə  nəzarətin  birinci  mərhələsini  kimin  iştirakı  ilə  həyata 

keçirməlidir? Cavab:  Dəstənin ictimai müfəttişi ilə.        

65.  İş  rəhbəri  yoxlama  zamanı  noqsanlar  və  çatışmazlıqlar  aşkar  etdikdə  bunu  hansı  jurnalda    qeyd 

etməlidir? Cavab:  Əmək şəraitinin vəziyyətinin yoxlanılması  jurnalında. 

66.  Birinci  mərhələnin  yoxlamaları  zamanı  hansı  hallarda  noqsan  və  çatışmazlıqlar  “Əmək  şəraitinin 

vəziyyətinin yoxlanması” jurnalında qeyd olunur? Cavab:  Aradan qaldırılması mümkün olmayan nöqsan və çatışmazlıqlar.   

67. Mədəngeofiziki dəstədə operativ nəzarətin birinci mərhələsinin vaxtında və düzgün aparılmasına kim 

cavabdehlik daşıyır? Cavab: Dəstə rəisi.          

68.  Mədəngeofiziki  dəstələrdə,  sahələrdə  əmək  şəraitinin  vəziyyətinə  (əməyin  mühafizəsi  məsələlərinə) 

kimlərin iştirakı ilə və hansı müddətdən bir baxılır? Cavab:  Bilavasitə iş rəhbəri (dəstə rəisi, sahə rəisi) Həmkarlar İttifaqı qrup işçisi ilə birlikdə ayda iki 

dəfədən az olmayaraq  əmək şəraitinin vəziyyəti ilə bağlı məsələləri fəhlə yığıncaqlarında müzakirə edir.  

69.  Dəstələrdə  və  sahələrdə  əməyin  mühafizəsi  üzrə  keçirilən  fəhlə  yığıncaqları  hansı  jurnalda 

rəsmiləşdirilir? Cavab:  Əmək mühafizəsi üzrə körülən işlərin uçotu jurnalında. 

70.    Dəstə  rəisi,  sahə  rəisi,  iş  rəhbəri    əmək  şəraitinin  vəziyyəti  haqqında  kimə  və  neçə  vaxtdan  bir 

informasiya verməlidir? Cavab:  Ayda iki dəfə. Ekspedisiya  rəisinə (ayın 15-də şifahi, növbəti ayın 1-də yazılı). 

71. Açıq havada temperat  müsbət  40

0

C   olduqda hansı təhlükəsizlik tədbirləri görülməlidir? Cavab:  İşçilərə tez-tez fasilə və sərin su verilməlidir.   

72. Elektrik telferi ilə işləyən zaman əsas təhlükəli amillər hansılardır? 

 

Cavab:    Qaldırılan  yükün  düşməsi,  qaldırılan  yükün  yerdəyişməsi  zamanı  baş  verə  bilən  zədələnmələr, elektrik cərəyanından zədələnmələr. 

73.  Elektrik  telferindən  istifadə  edən  işçilər  üçün  əlavə  olaraq  hansı  xüsusi  geyim,  xüsusi  ayaqqabı  və 

digər fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə nəzərdə tutulmuşdur?  Cavab:  Heç  bir  xüsusi  geyim,  xüsusi  ayaqqabı  və  digər  fərdi  mühafizə  vasitələrindən  istifadə  nəzərdə 

tutulmamışdır.  

74.  Elektrik  açarını  (rubilniki)  işə  salmazdan  əvvəl  işçi  elektrik  telferinin  idarəetmə  pultunda  nələri 

yoxlamalıdır?  Cavab: Telferinin idarəetmə pultunun düymələrinin  söndürülmüş vəziyyətdə olmasına.  

75. Elektrik telferi ilə işlədikdə yükü qarmağa birləşdirməzdən əvvəl (yüksüz) nələri yoxlamaq lazımdır? 

Cavab:    Elektrik  telferinin  işə  salınması  və  söndürülməsini,  yuxarı,  aşağı,  sola  və  sağa  necə  hərəkət 

etməsini,  telferin  və  qarmağın  son  uc  nöqtələrində  hərəkətləri  məhdudlaşdıran  söndürücülərin  işə 

düşməsini və əyləclərin sazlığını. 

76. Telferin qarmağında kanatlar arasında maksimal bucaq neçə dərəcədən çox olmamalıdır? 

Cavab:   90 dərəcədən.                

77. Qaldırılacaq hər hansı yükün mərkəzi oxu elektrik telferinin qarmağı ilə hansı bucaq təşkil etməlidir?   

Cavab:   90

0

.                 

78.  Qaldırılacaq  yükün  çəkisi  elektrik  telferinin  yükqaldırma  qabiliyyətinə  yaxın  olarsa  nə  etmək 

lazımdır?  Cavab:    Yük  0,2-0,3  metr  hündürlüyə  qaldırılmalı,  mexanizmlərin  dözümlülüyü  yoxlanılmalı  və  yalnız  

bundan sonra yükü lazım olan hündürlüyə qaldırmaq lazımdır. 

79. Elektrik telferi ilə endirilən yüklə, divar və ya əşyalar arasında kimin olmasna icazə verilir?   

Cavab:  Endirilən yüklə, divar və ya əşyalar arasında heç kim olmamalıdır.  

80. Yükün üfüqi istiqamətdə yerdəyişməsi zamanı, qaldırılan yük, hərəkət istiqamətində olan əşyalardan 

ən azı neçə metr  hündürə qaldırılmalıdır? Cavab:   0,5 metr.           

81. Uzun ölçülü və iri qabaritli yüklərin qaldırılması, yerdəyişməsi və döndərilməsi zamanı nədən istifadə 

edilməlidir?  Cavab:  Xüsusi kəndirdən.               

82.  Qaldırılan  və  yerdəyişmədə  olan  yükü  əvvəlcədən  hazırlanmış  yerə  qoymazdan  əvvəl  nəyə  əmin 

olmaq lazımdır?  Cavab:  Qoyulacaq yerdə yükün aşmayacağına və sürüşməyəcəyinə. 

83.  İşin  sonunda  və  yaxud  fasilə  zamanı  yükü  elektrik  telferindən  asılı  vəziyyətdə  saxlamaq  olarmı? 

Hansı hallarda buna icazə verilir?  Cavab:    Yükün  elektrik  telferindən  asılı  vəziyyətdə  saxlanılması  qadağandır.  Heç  bir  halda  icazə 

verilmir. 

84. Elektrik telferi ilə işləyən işçi harada dayanmalı və nəyi daim nəzarətdə saxlamalıdır?  

Cavab:    İşçi,  kanat  yığılan  barabanın  açıq  hissəsi  tərəfində  dayanmalı  və  kanatın  barabana  necə 

yığılmasını və ya barabandan necə açılmasını və yükü daim nəzarətdə saxlamalıdır.   

85. Elektrik telferi ilə nə qədər yük qaldırılmasına icazə verilir? 

Cavab:  Telferin sınağı zamanı müəyyən edilmiş çəki qədər.   

86. Telferin qarmağı son aşağı vəziyyətdə olduqda barabanda ən azı neçə dolaq (vitok) qalmalıdır? 

Cavab:  1,5 dolaq.          

87.  Dəniz  estakadalarında  işçiləri  daşıyan  avtomobillərin  hərəkət  sürəti  neçə  km/saat-dan  artıq 

olmamalıdır? Cavab:  25 km/saat.    

 

88.  Estakadada  adamları  daşıyan  nəqliyyat  vasitəsi  digər  nəqliyyat  vasitəsi  və  xüsusi  texnika  ilə  qarşı-

qarşıya gəldikdə yol hansı nəqliyyat vasitəsinə verilməlidir? 

Cavab:  Adamları daşıyan nəqliyyat vasitəsinə. 

89. Dəstə üzvüləri quyuya necə daşınmalıdır?   

Cavab:    Laboratoriyanın,  qaldırıcının  kabinələrində  və  xüsusi  oturacaqlarla  təchiz  edilmiş  nəqliyyat 

vasitələrində. 

90. Dəstə üzvüləri nəqliyyatın hərəkəti zamanı hansı təhlükəsizlik tələblərinə əməl etməlidir? 

Cavab: Siqaret çəkməməli, yatmamalı, nəqliyyat vasitəsi tam dayanmayınca qapını açmamalı və oradan 

çıxmamalıdır. 

91. Yükün xərəklə ən uzağı neçə metr məsafəyə daşınmasına icazə verilir? 

Cavab:  50 metr.           

92. Xərəklə yük daşıdıqda xərəkdən yükün endirilməsi komandasını hansı işçi verməlidir? 

Cavab:  Arxadakı işçi.          

93. Pilləkən və nərdivanlarda xərəklə yükü ən uzağı neçə metr məsafəyə daşımaq olar?   

Cavab:  Daşımaq qadağandır.    

94. Neçə metr hündürlüyə yüklərin əllə daşınmasına icazə verilir? 

Cavab:  3 metr.             

95. Yüklərin əllə daşınmasında hər işçiyə düşən yük neçə kiloqramdan artıq olmamalıdır?  

Cavab:  50 kq.                   

96.  Çəkisindən  asılı  olmayaraq  hansı  uzunluqdan  sonra  geofiziki  cihazlar  dəstənin  ən  azı  iki  üzvünün 

iştirakı ilə daşınmalıdır? Cavab:  Cihaz  2 metrdən uzun olduqda. 

97.  İstiqamətləndirici  rolikin  qaldırıcıya  əllə  yüklənməsi,  boşaldılması  dəstənin  neçə  üzvü  tərəfindən  və 

necə yerinə yetirilməlidir?   Cavab:  Bu əməliyyatı dəstənin iki üzvü yerinə yetirməlidir. Bu zaman işçilərdən biri  carxdan, digəri isə  

həm çarxdan, həm də çarxın oxuna birləşmiş boyunduruğdan tutmalıdır.  

98.  Çəkisi  çox  yüngül  olan  geofiziki  cihazları  geofiziki  kabel  başlığına  bağladıqdan  sonra  cihazı  əllə 

qaldırıb quyuya buraxmaq olarmı?  Cavab:  Olmaz.               

99. Karotaj işləri zamanı qaldırıcı ilə laboratoriya arasında ən azı neçə metr məsafə olmalıdır? 

Cavab:  3 metr.             

100. Quyu ağzı ilə (rotorun mərkəzi ilə) istiqamətləndirici rolik arasında üfiqi istiqamətdə ən çoxu neçə 

metr məsafə olmalıdır? Cavab:   2 metr.           

101. Qaldırıcı quyu ağzından ən azı neçə metr aralı yerləşdirilməlidir? 

Cavab:  30 metr.           


Yüklə 0,49 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə