1. Yemək borusunun tam atreziyasının diaqnozunu dəqiqləşdirmək üçün doğum evində hansı müayinələr aparılmalıdır?Yüklə 1,3 Mb.
səhifə1/11
tarix10.12.2016
ölçüsü1,3 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
1. Yemək borusunun tam atreziyasının diaqnozunu dəqiqləşdirmək üçün doğum evində hansı müayinələr aparılmalıdır?

A) Rezin zondun yemək borusuna yeridilməsi.

B) Ağızdan barium horrasının verilməsi

C) Döş qəfəsinin obzor rentgenoqrafiyası

D) Ağız boşluğundan maye və köpüyün sorulması

E) Mayenin içirdilməsi2. Yemək borusunun traxeyaya fistulu formasında hansı kontrast maddədən istifadə etmək olmaz ?

A) Barium sulfat məhlulundan

B) Veroqrafindən

C) Yodolipoldan

D) Serqozindən

E) Uroqrofindən3. Yemək borusunun traxeyaya fistulunu təsdiq edən əlamət hansıdır?

A) Kontrast maddənin bronxlara dolması

B) Kontrast maddənin mədəyə keçməsi

C) Kontrast maddənin yemək borusunun yuxarı seqmentinin kürə şəklində toplanması

D) Kontrast maddənin bağırsaqlarda olması

E) Yemək borusunun kontrastlaşmaması4. Yemək borusunun hansı inkişaf qüsurunda Elefant sınağının aparılması göstərişdir?

A) Yemək borusunun atreziyasına şübhə olduqda

B) Yemək borusunun traxeya ilə fistulu varsa

C) Yemək borusunun axalaziyasında

D) Yemək borusunun xalaziyasında

E) Yemək borusunun qısa olmasında5. Yemək borusunun traxeyaya fistulalı forması olan uşağı necə qidalandırmaq lazımdır?

A) Mədəyə yeridilən zond vasitəsi ilə

B) Çay qaşığı ilə 5%-li qlukozanı vermək

C) Ananın döşünə qoymaq

D) Venadaxilinə infuziya

E) Ac saxlamaq6. Yemək borusunun kontrast müayinəsində axalaziya üçün xarakterik əlamət hansıdır?

A) Kontrast maddə ya mədəyə keçmir, ya da nazik xətlə süzülür

B) Yemək borusunun yuxarı seqmentində kürə şəklində toplanır

C) Kontrast maddə mədəyə keçir

D) Kontrast maddənin bronxlara sızması

E) Yemək borusu kontrastlaşmır7. Yemək borusu və mədənin kontrast rentgenoqrafiyasında aşağıdakı patologiyalardan hansını aşkar etmək olmur?

A) Hemorragik qastrit

B) 12 barmaq bağırsağın atreziyası

C) Yemək borusunun axalaziyası

D) Yemək borusunun qısa olması

E) Pilorostenoz8. Yalançı diafraqma dəbəliyinin diaqnostikasında çətinlik olduqda aşağıdakılardan nəyi etmək olmaz?

A) Plevra boşluğunu punksiya

B) Döş boşluğunun obzor rentgenoqrafiyası

C) Mədə-bağırsaq traktının kontrast müayinəsi

D) Auskultasiya

E) Perkusiya9. Göstərilən xəstəliklərin hansında barium sulfatla edilən irriqoqrafiyadan istifadə olunmur?

A) «Orta bağırsağın» burulması

B) Hirşprunq xəstəliyi

C) Bağırsaq invaginasiyası

D) Apendiksin atipik lokalizasiyası.

E) Yoğun bağırsağın polipozunda10. Həzm traktının hansı patologiyalarında təcili endoskopik müayinə aparılır?

A) Həzm traktının yuxarı hissəsində olan kəskin qanaxmanın mənbəyini müəyyənləşdirmək və qanaxmanı dayandırmaq.

B) Mədə xorasını aşkar etmək

C) Kardiyanın xalaziyasında

D) Kardiyanın axalaziyasında

E) Kardiyanın anadangəlmə stenozunda11. Yenidoğulmuşlarda həzm traktının hansı xəstəliklərində təcili endoskopik müayinə aparılır?

A) Yemək borusu, mədə və onikibarmaq bağırsağın anadangəlmə inkişaf qüsurlarında keçməzliyin səviyyəsini təyin etmək

B) Kardiyanın xalaziyası

C) Pilorostenoz

D) Ledi sindromu

E) Həzm traktının dublikaturasında12. Həzm traktının hansı patologiyalarında planlı endoskopiya aparılır?

A) Yemək borusu, mədə və onikibarmaq bağırsağın, öd yollarının anadangəlmə inkişaf qüsurlarında

B) Həzm traktının yuxarı hissəsinə düşmüş yad cismin xaric edilməsi

C) Kəskin appendisitdə

D) Peritonitdə

E) Nekrotik enterokolitdə13. Yenidoğulmuşlarda və erkən yaşlı uşaqlarda bu patologiyaların hansında planlı endoskopiyadan istifadə olunur?

A) Qusma və mədə-yemək borusu reflyuksu olduqda

B) Yemək borusunun perforasiyasında

C) Yemək borusunun atreziyasında

D) Erroziv qastritdə

E) Boğulmuş diafraqma dəbəliyində14. Həzm traktının yuxarı şöbəsinin fibroqastroskopik müayinəsinə əks göstəriş hansıdır?

A) Beyin qan dövranının pozulması

B) Hipotrofiya

C) Yuxarı dodağın tam defekti

D) Sərt damağın açıq qalması

E) Koloboma15. Uşaqlarda təcili kolonoskopiyaya göstəriş hansıdır?

A) İntensiv yoğun bağırsaq qanaxması

B) Yoğun bağırsağın şişi

C) Düz bağırsağın çatı

D) Baugin qapağının çatmazlığı

E) Xroniki yoğun bağırsaq invaginasiyası16. Planlı kolonoskopiya bu xəstəliklərdən hansında göstərişdir ?

A) Yoğun bağırsağın şişləri

B) Yoğun bağırsağın yad cisimləri

C) Yoğun bağırsağın perforasiyası

D) Kron xəstəliyi

E) Siqmavari bağırsağın burulması17. Planlı kolonoskopiyadan əvvəl hansı müayinin aparılması mütləqdir ?

A) İrriqoqrafiya

B) Düz bağırsağın zondlanması

C) Düz bağırsağın digital müayinəsi

D) Sidik kisəsinin kateterizasiyası

E) Döş qəfəsinin rentgenoskopiyası18. Aşağıdakı xəstəliklərdən hansında təcili loporoskopiya göstərişdir?

A) Qarın boşluğu üzvlərin travmatik zədələnmələri

B) Dolixosiqma

C) Bağırsaq şişləri

D) Bezuarlar

E) Xroniki bağırsaq invaginasiyaları19. Bu xəstəliklərin hansında planlı loporoskopiya göstərişdir?

A) Hamısı

B) Qarın boşluğu üzvlərinin şişinə şübhə

C) Səbəbi məlum olmayan tez-tez residiv verən abdominal ağrılar

D) Hermofreditlərdən cinsi müəyyən etmək

E) Xroniki bağırsaq invaginasiyası20. Uretranın travmatik zədələnməsinin diaqnostikasında aşağıdakılardan hansı lazımdır?

A) A.A.Rusanov üsulu ilə ureteroqrafiya

B) Sidik kisəsinin kateterizasiyası

C) İnfuzion uroqrafiya

D) Qalxan uroqrafiya

E) Urofloumetriya21. Uretranın travmatik zədələnməsində aşağıdakılardan hansını tətbiq etmək olmaz?

A) Heç birini

B) Sidik kisəsinin kateterizasiyası

C) Sistometriya

D) Retroqrad uroqrafiya

E) Sistoureteroqrafiya22. Böyrəyin travmasında hematuriya zamanı aşağıdakılardan hansı daha informativdir?

A) Ekskretor uroqrofiya

B) Ureterosistoqrafiya

C) Retroqrad pieloqrafiya

D) Sistoskopiya

E) Obzor rentgenoqrafiya23. Sidik kisəsinin travmatik zədələnməsinin diaqnostikasında ən informativ müayinə üsulu hansıdır?

A) Qalxan sistoqrafiya

B) Ekskretor uroqrofiya

C) Sidik kisəsinin kateterizasiyası

D) Ultrasəs müayinəsi

E) Obzor rentgenoqrafiya24. Göbək nahiyəsinin hansı patologiyasında göbək çuxurunu zondlamaq əks göstərişdir?

A) Funqus

B) Sarı cismin natamam fistulu

C) Sarı cismin tam fistulu

D) Uraxusun natamam fistulu

E) Omfalit25. Aşağıdakılardan hansında xaya qişasının punksiyası göstərişdir?

A) Xaya qişalarının gərgin hidropsu

B) Xayanın burulması

C) Orxoepididimit

D) Toxum ciyəsinin sisti

E) Xayanın idiopatik ödemi26. Diafonoskopiya hansı halda göstərişdir?

A) Xaya qişalarının və toxum ciyəsinin hidropsu

B) Qasıq dəbəliyi

C) Boğulmuş qasıq-xayalıq dəbəliyi

D) Bud dəbəliyi

E) Xayanın burulması27. Toxum ciyəsinin kəskin sisti üçün aşağıdakılardan hansı daha xarakterikdir?

A) Toxum ciyəsi nahiyəsində yumşaq elastik törəmənin olması və diafonoskopiyada toxum ciyəsi elementlərinin görünməsi

B) Xayanın xayalıqda olmaması

C) Qasıq nahiyəsində ağrı və hiperemiya

D) Xayalığın hiperemiyası

E) Narahatlıq, qusma və hərarətin qalxması28. 7 yaşında uşaq qarnın sağ tərəfində olan ağrı və öyümə şikayətləri ilə stasionara qəbul olunmuşdur. Leykositoz 5,7x109/l. anamnezindən məlum olur ki, qarında belə ağrılar əvvəllər də bir neçə dəfə qeyd olunmuşdur. Müayinə nəticəsində kəskin appendisit diaqnozu inkar edilmişdir. Bu uşağın sonrakı müayinəsində sizin planınız?

A) Qarnın obzor rentgenoqrafiyası

B) Qastroduodenoskopiya

C) Barium horrası ilə MBT rentgenoqrafiyası

D) Ultrasəs müayinəsi

E) Kontrastlı MRT29. Siz təcili yardım stansiyasının həkimi işləyirsiniz. Sizi 8 yaşlı uşağa baxmağa çağırıblar. Valideynlərinin deməsinə görə uşağın vəziyyəti qəflətən pisləşmişdir «kofe xıltı» ilə qusma olmuşdur. Palpasiyada qarın yumşaqdır, ağrısızdır. Dalağın böyüməsi müəyyən olunur. Sizin diaqnozu dəqiqləşdirmək üçün müayinə tədbirləriniz?

A) Qarın boşluğunun US müayinəsi

B) Qarın boşluğunun obzor rentgenoqrafiyası

C) Ezofoqoqastroduodenoskopiya

D) İrriqoqrafiya

E) Qanın ümumi analizi30. Tam sağlam olan 5 aylıq uşaq qəflətən xəstələnib, narahat olub, ayaqlarını çırpıb, qusma olub. Qəbul şöbəsində baxışda uşaq şıltaqlıq edir, solğundur. Sizin diaqnozu dəqiqləşdirmək üçün müayinə üsullarınız?

A) Qanın ümumi analizi

B) Qarnın obzor rentgenoqrafiyası

C) Ultrasəs müayinəsi

D) Barium sulfat məhlulu ilə irriqoqrafiyası

E) Kolonoskopiya31. Mexaniki bağırsaq keçməzliyinin əsas rentgenoloji əlaməti hansıdır?

A) Bağırsaq ilgəklərində maye səviyyəsi

B) Aerokoliya

C) Qarın boşluğunda sərbəst qazın olması

D) Asimmetriya

E) Dolma deffekti32. İnvaqinasiya zamanı hansı rentgenoloji müayinə aparılmalıdır:

A) Uzanmış vəziyyətdə obzor rentgenoqrafiya

B) Barium ilə irriqoqrafiya

C) Pnevmoirriqoqrafiya

D) Vangensteyn üsulu ilə

E) İnvertoqramma33. Hirsprunq xəstəliyində rentgenoloji müayinə necə aparılmışdır?

A) Ayaqüstə obzor rentgenoqrafiya

B) Barium sulfat ilə irriqoqrafiya

C) Pnevmoirriqoqrafiya

D) Vangensten üsulu ilə R-qrafiya

E) Hamısı34. Hirsprinq xəstəliyinin rentgenoloji əlaməti hansıdır?

A) Suprastenotik genişlənmə ilə birgə daralma zonasının olması

B) Dolma defekti

C) Kontrast maddənin qarın boşluğuna axması

D) Taxça simptomu

E) Heç biri35. Hirşprunq xəstəliyinin əsas obyektiv diaqnostika metodları hansılardır?

A) İrriqoqrafiya

B) Rektal miayinə

C) Kompüter tomoqrafiya

D) Pnevmoirriqoqrafiya

E) Hamısı36. Düz bağırsağın atretiyasında rentgenoloji müayinə hansı vəziyyətdə aparılır?

A) Uzanmış vəziyyətdə obzor rentgenoqrafiya

B) Ayaqüstə obzor rentgenoqrafiya

C) Vangensten üsulu ilə rentgenoqrafiya

D) Yan proeksiyada rentgenqrafiya

E) Ön proeksiyada rentgenoqrafiya37. Rentgen müayinəsi zamanı uşağın qamış sümüyünün yuxarı 3/1-də birincili xroniki osteomielit ocağı aşkar edilmişdir. Şikayəti yoxdur. Sizin taktikanız:

A) Təcili əməliyyat

B) Planlı əməliyyat

C) Dinamiki müşahidə

D) Osteotomiya

E) Skelet dartması38. 6 yaşında qızda diplokokk peritonitinə şübhə var. Diaqnozu dəqiqləşdirmək üçün hansı müayinə aparıcı hesab olunur?

A) Cinsiyyət yolundan yaxmanın götürülməsi

B) Qanın ümumi analizi

C) Qanın biokimyəvi analizi

D) Sidiyin ümumi analizi

E) Ultrasəs müayinəsi39. 6 yaşında oğlanın qarnı tez-tez ağrıyır, halsızdır, üzü şişkindir. Qarnında ağrı 6 saat əvvəl başlayıb. 2 dəfə qusub. Uşaq çapalayır, ağrıdan qışqırır, özünə yer tapa bilmir. Əli ilə qarnın sağ yarısını tutub. Kliniki əlamətlərə əsasən sağtərəfli böyrək sancısından şübhələnmək olar. Diaqnozu dəqiqləşdirmək üçün göstərilənlərdən hansı müayinəyə ehtiyac duyulmur ?

A) Laparoskopiya

B) Ultrasəs müayinəsi

C) Qanın ümumi analizi

D) Sidiyin ümumi analizi

E) Qarnın təsviri rentgenoqrafiyası.40. Kəskin appendisitdə qanın analizində hansı xarakter dəyişikliklər müşahidə edilir?

A) Leykositoz və neytrofillərin sola meyilliyi

B) Hiperleykositoz

C) Leykopeniya

D) Dəyişiklik olmur

E) EÇS artması41. Beş yaşında uşağın qarnında tutmaşəkilli ağrı, qusma və qazlar xaric olmur. Ağrılar 12 saatdır ki başlamışdır. 1 il əvvəl fleqmanoz appendisit münasibəti ilə cərrahi əməliyyata uğrayıb. Müayinəni nədən başlamaq lazımdır?

A) Qarın boşluğunun təsviri rentgenskopiyasından

B) Hipertonik imalədən

C) Barium müayinə

D) Narkoz altında qarının palpasiyasından

E) Rektal müayinədən42. Uşağın 10 yaşı var. Appendikulyar peritonit münasibəti ilə 1 il əvvəl cərrahi əməliyyata məruz qalıb. Qarnında tutmaşəkilli ağrı, qusma, defekasiyanın gecikməsi kimi şikayətləri var. Stasionarda əsas olaraq aşağıdakı müayinələrdən hansı başlanılmalıdır?

A) Qarın boşluğunun təsviri rentgenskopiyasından

B) Barium içirtmək

C) Rektal barmaq müayinəsi

D) Hava ilə iriqoskopiya

E) Mədəni zondlamaq43. 10 aylıq uşaqda bağırsaq invaginasiyasının klinikası var. Uşaqda 8 saat bundan əvvəl narahatlıq başlamışdır. Optimal müayinə üsulu hansıdır?

A) Barium ilə irriqoskopiya

B) Rektal müayinə

C) Laparoskopiya

D) Hava ilə iriqoskopiya

E) Kolonoskopiya44. İnvaginasiya diaqnozu ilə yatmış xəstədə hansı müayinə metodu ilə xəstələnməni müddətindən asılı olaraq əməliyyata göstəriş və əks göstərişi dəqiq bilmək mümkündür ?

A) Laparoskopiya

B) Hava ilə iriqoskopiya

C) Kolonoskopiya

D) Barium ilə irriqoskopiya

E) Narkoz altında qarnın palpasiyası45. 7 yaşında uşaq hündürlükdən yıxıldıqdan sonra orta ağır vəziyyətdə stasionara qəbul olub. Şikayəti qarında olan ağrıdandır. Qarnın ön divarında daimi olmayan ağrı var, perkusiyada qarın ağrılıdır. İlk növbədə hansı müayinə başlanmalıdır?

A) USM-dən

B) Laparoskopiyadan

C) Laparosintezdən

D) Venadaxili uroqrafiyadan

E) Qarın boşluğunun rentgenoqrafiyasından46. 7 yaşında uşaq hündürlükdən yıxılıb. Qarın əzələsində daimi olmayan ağrılar var. Qarın perkusiyada ağrılıdır. Orta ağır vəziyyətdədir. Uşağın müayinəsini hansından başlamaq məqsədəuyğun olardı?

A) USM-dən

B) Laparosintezdən

C) Venadaxili uroqrafiyadan

D) Laparoskopiyadan

E) Qarın boşluğunun təsviri rentgenoqrafiyasından47. Qarnın küt travması almış uşaqda perkutor olaraq qaraciyər kütlüyü itib. Sonrakı müayinə hansı olmalıdır?

A) USM

B) Qarın boşluğunun təsviri rentgenskopiyası

C) Angioqrafiya

D) Laparoskopiya

E) Laparosintez48. Qarnından travma almış uşağın təsviri rentgenoskopiyasında qarın boşluğunda sərbəst qaz tapıldı. Ona hansı müayinə vacibdır?

A) Laparotomiya

B) Müşahidə

C) Laparoskopiya

D) USM

E) Laparosintez49. Onikibarmaq bağırsağın peritonarxası sahəsinin partlamasına şübhə olduqda informativ müayinə üsulu hansı sayılır?

A) Qastroduodenoskopiya

B) Laparoskopiya

C) USM

D) Mədənin barium ilə müayinəsi

E) Təsviri rentgenoqrafiyası50. 7 yaşlı uşağın qarın boşluğunu palpasiya edərkən kistoz törəmə əllənir. İlk növbədə hansı müayinədən başlamaq daha yaxşı olar?

A) USM-dən

B) Laparoskopiyadan

C) Narkoz altında qarnın palpasiyasından

D) Qarın boşluğunun təsviri rentgenskopiyasından

E) Venadaxili uroqrafiyadan51. Anadangəlmə anusun daralması diaqnozu qoymaq üçün ən informativ üsul hansıdır?

A) Manual rektal müayinə

B) Rektoromanoskopiya

C) Yuxarıdakılar hamısı

D) Kolonoskopiya

E) Rentgenkontrast52. Anal kanalın atreziyasında Vanqestin üsulu ilə müayinə nə zaman dürüst olur?

A) 24 saat

B) 3 saat sonra

C) 16 saat

D) Doğulandan 6 saat sonra

E) 32 saat sonra53. Fistulalı atreziya zamanı düz bağırsağın hündürlüyünü öyrənmək üçün üsul hansıdır?

A) Fistuladan kontrast müayinə

B) Zondlama

C) Aralığın elektromioqrafiyası

D) Profilometriya

E) Vanqestin üsulu ilə rentgenoqrafiya54. Hirşprunq xəstəliyinin kəskin formasında nə etmək lazımdır?

A) İrriqoqrafiya, 4 proyeksiyada rentgenoqrafiya

B) Per os rentgenkontrastın verilməsi

C) İrriqoqrafiya, rentgenşəkil 24 saat sonra

D) Kolonoskopiya

E) Asetilxolinesterazanın aktivliyini təyin etmək (düz bağırsağın selikli qişasında)55. İki yaşlı uşaqda xroniki qəbizlik var. Defekasiya yalnız imalə ilədəir. Diaqnozu təsdiq etmək üçün nə lazımdır?

A) İrriqoqrafiya barium ilə

B) Bariumla rentgen per os

C) Qarın boşluğun rentgen müayinəsi

D) Kolonoskopiya

E) İrriqoqrafiya hava ilə56. Meqakolon zamanı xroniki qəbizliklə uşaqlarda hansı sxem üzrə xüsusi müayinələr aparılmalıdır?

A) Hamısı

B) Rektal barmaq üsulu

C) Funksional

D) İrriqoqrafiya

E) Histokimyəvi57. Dermoid sistin ən informativ diaqnostik üsulu hansıdır?

A) Punksion

B) Barmaqla rektal müayinə

C) Angioqrafiya

D) Endoskopik

E) Rentgenoloji58. Anadangəlmə lobar emfizema diaqnozunu təyin edərkən seçim müayinə üsulu hansı ola bilər?

A) Təsviri R-qrafiya

B) Bronxoskopiya

C) Bronxoqrafiya

D) Angiopulmonoqrafiya

E) Ağciyərin radioizotop müayinəsi59. Anadangəlmə qısa yemək borusu diaqnozu təyin edilərkən daha informativ xüsusi müayinə üsulu hansıdır?

A) FEQDS

B) Yemək borusunun kontrast müayinəsi

C) pH-metriya

D) Sərt ezofaqoskopiya

E) Döş qəfəsi və qarın boşluğunun obzor R-qrafiyası60. Yemək borusunun perforasiyası barədə məlumatı rentgenkontrast müayinə zamanı necə əldə etmək olar?

A) Arxası üstə

B) Sol böyür üstə

C) Ayaq üstə

D) Sağ böyür üstə

E) Qarın üstə uzunaraq61. Yemək borusu dəliyinin dəbəliklərinin ən informativ diaqnoz üsulu hansıdır?

A) Rentgenkontrast müayinə

B) Rentgenskopiya

C) Ezofaqoskopiya

D) Fibroezofaqoskopiya

E) Kompüter tomoqrafiyası62. Qastroezofaqeal reflüksun xarakterin yoxlamanın ən dürüst üsulu hansıdır?

A) Ezofaqoskopiya

B) Kompüter tomoqrafiyası

C) Manometriya

D) pH-metriya

E) Rentgenkontrast müayinə63. Boynun yan fistulu zamanı daha informativ müayinə metodu hansıdır?

A) Fistuloqrafiya

B) Kompüter tomoqrafiya

C) Venoqrafiya

D) Ultrasəs müayinəsi

E) Obzor rentgenoqrafiya64. 9 yaşında qız ayağı sürüşərək sağrısı üstə yerə dəymişdir. Qəbul şöbəsində baxanda budun yuxarı üçdə birində gözəçarpan deformasiya var. Palpasiya ağrılıdır və kripitasiya hiss olunur. Rentgenoloji müayinədə bud sümüyünün yuxarı 1/3 qəlpəli yerinidəyişən sınıq var. Rentgenoqrammada diqqəti çəkən vacib məqamlardan biri diafizdə olan sümük destruksiyası və sümüküstlüyünün laylanmasıdır. Təqribi diaqnozu formalaşdır?

A) Bud sümüyünün patoloji sınığı

B) Bud sümüyünün ostroxondropatiyası

C) Bud sümüyünün Yuninq sarkoması

D) Bud sümüyünün osteoblastoklastoması

E) Bud sümüyünün metafizar sınığı65. Xəstənin vəziyyəti ağırdır, təngnəfəslik, yüksək hərarət, R-mda sağ ağciyər proyeksiyasında perifokal reaksiya ilə maye tərkibli boşluq müəyyən edilir. Diaqnoz hansıdır?

A) Ağciyərin absesi

B) Piotoraks

C) Piopnevmotoraks

D) Mediastenol emfizema

E) Ağciyərin bakterial destruksiyasının bulloz forması66. R-mda döş qəfəsinin sağ yarısında torşəkilli kölgəliyin aşkar edilməsi nə ilə əlaqədardır?

A) «Plaşa bənzər» plevrit

B) Ağciyərin absesi

C) Ağciyərin bakterial destruksiyasının bulloz forması

D) Plevranın total empieması

E) Məhdudlaşdırılmış plevrit67. Döş qəfəsinin R-mda divaryanı dəqiq konturlara malik kölgəliyin aşkar edilməsi nə ilə əlaqədardır?

A) «Plaşa bənzər» plevrit

B) Piopnevmotoraks

C) Plevranın total empieması

D) Ağciyərin bakterial destruksiyasının bulloz forması

E) Fibrinotoraks68. Diafraqmal dəbəliyin əsas R-ji əlamətləri hansıdır?

A) Divararalığının yerdəyişməsi

B) Əlavə kölgəliklərin olması

C) R-ji məlumatların təkrar yoxlamalarda qeyri-sabitliyi

D) Diafraqmanın bir və ya hər iki künbəzinin deformasiyası

E) Ağciyərlərin hipoventilyasiya əlamətləri69. Döş qəfəsinin R-mda plevra boşluğunda mayenin üfüqi səviyyəsi, ağciyərin tam kollapsı və divararalığının zədələnməmiş tərəfə yerdəyişməsi aşkar edilir. Bu nə ilə əlaqədardır?

A) Plevranın total empieması

B) Gərgin hidropnevmotoraks

C) Hidropnevmotoraks

D) Pnevmotoraks

E) Ağciyərin absesiKataloq: load -> imt9
imt9 -> Müalicə-profilaktika fakültəsinin V kurs tələbələri üçün imtahan testləri Uşaqlarda tənəffüs sisteminin xəstəlikləri
imt9 -> Lor mpf V kurs. Az sektor. Hansı əlamətlər adenotomiya əməliyyatına göstərişdir
imt9 -> Urologiyadan testlər sidik axarının intramural hissəsinin daşı olduqda ağrılar irradiasiyası edir
imt9 -> MÜALİCƏ-profilaktika və pediatriya faküLTƏLƏRİ TƏLƏBƏLƏRİ ÜÇÜn məHKƏMƏ TƏbabəTİ FƏNNİ ÜZRƏ testləR
imt9 -> 1. Disfunksional uşaqlıq qanaxması rast gəlinir: a yuvenil dövrdə b südəmər dövrdə
imt9 -> 1. Sinus bradikardiyas ı üçün xarakterik ekq?
imt9 -> 1. Penisillinl ə rd ə n hans ı venadaxilin
imt9 -> 1. Hans ı ə lam ə tl ə r adenotomiya
imt9 -> 1. h ə zm qastritin diaqnostikas ını n ə sas ını

Yüklə 1,3 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə