Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi genel cerrahi kliNİĞİ akut karin ameliyati riza belgesiYüklə 247,65 Kb.
tarix16.02.2017
ölçüsü247,65 Kb.

T.C.


SAĞLIK BAKANLIĞI

Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu

Ankara İli Kamu Hastaneleri Birliği 3. Bölge Genel Sekreterliği

Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ

AKUT KARIN AMELİYATI RIZA BELGESİ

ybu.png

Döküman No

KLN.RB.253

Yayın Tarihi

01.10.2010

Rev. Tarihi

14.11.2016

Rev. No


01


Hastanın Adı Soyadı:

Protokol no:

Teşhis:

Adres: Telefon No:İşlemin Kim Tarafından Yapılacağı:
Akut karın nedir?: ani başlayan karın ağrısı ile karakterize, acil cerrahi gerektirebilecek hastalık tablosudur. Karın ağrısının sebebi her zaman karın içi organlar olmayabilir. Komşu organ ve dokular, toksik-metabolik olaylar ve sistemik hastalıklar da karın ağrısına neden olabilir. Akut karın yapan sebepler çok çeşitlidir. Bütün tetkik ve muayenelere rağmen ameliyat öncesi sebep tahmin edilebilse de ameliyatta beklenmedik başka sebepler de olabilir. Akut karın sebepleri şunlardan biri veya birden fazlası olabilir: pirimer peritonit, iskemik kalp hastalığı, akut apandisit, peptik ülser aktivasyonu veya perforasyonu, ince barsak obstrüksiyonu, akut mezenterik iskemi, akut pankreatit, renal kolik, biliyer kolik, abdominal aort anevrizması veya rüptürü, mıyokard infarktüsü, ektopik gebelik veya rüptürü, intraabdominal kanama, lümenli organ perforasyonu, pankreatik abse, enfekte psödokist, ösefagus perforasyonu, akut perikardit, akut kolesistit, hepatik abse, enfekte kist hidatik, hepatit, perinefrit, plorezi, mezenterik lenfadenit, meckel divertiküliti, chron hastalığı, divertikülit veya perforasyonu, spontan dalak rüptürü, dalak absesi, karın içi abse, meckel divertiküliti, bilier peritonit, testis torsiyonu, tubo-ovarian abse, kolon kanserine bağlı perikolit, PID, piyelit, inflamatuar barsak hastalığı, endometriosis, Pb zehirlenmesi, FMF,
Akut karın ameliyatı niçin ve nasıl yapılır?: akut karın yapan sebebin tanımlanması ve de gerekli cerrahi girişim için gereklidir. Genel anestezi altında preoperatif muhtemel tanıya bağlı olarak uygun bir insizyonla laparotomi yapılır. Tanı konabilinmişse tanıya yönelik cerrahi girişim yapılır. Uygulanacak cerrahi girişim akut karın sebebine göre basit bir laparotomiden major organ rezeksiyonlarına kadar çok farklılık gösterir.
Ameliyathane veya lokal girişim odasının çalışma prensipleri: Her hastaya girişimle ilgili detaylı bilgilendirme ve izin belgesi okutulur. Bu belge daha sonra hem kendisine hem de yanındaki refakatçisine imzalatılır. İzin belgesi imzalamayanlar veya refakatçisi imzalamayanların cerrahi müdahalesi yapılmaz. Cerrahi işlem ameliyathanede yapılacaksa yine aynı şekilde ameliyatı yapacak olan hekimin belirlediği sıra ile hastalar ameliyathaneye çağrılır. sedye tekerlekli sandalye veya ayaktan ameliyathaneye gelen hastalar operasyon masasının dolu olduğu veya oda temizliği yapılması gerektiğinde bekleme odasına alınarak bekletilir. Ameliyathaneye hastalar çok acil durumlar dışında kendilerine verilen hasta üniformasını giyerek gelirler. üzerlerinde metal eşya,diş protezi,telefon gibi aksesuarlar bulunmaz. İç çamaşırı ile gelen hastaların çamaşırları gereğinde ameliyat öncesi çıkarılır ve atılır. Ameliyathanedeki teknik sebeplerden dolayı (steril bohça bitmesi, steril cerrahi setin bitmesi, yeterli yardımcı sağlık personelinin olmayışı, ameliyatın mesai saatinin dışına uzaması halinde anestezinin yeterli elemanı sağlayamaması gibi) çok acil durumlar dışında hasta anesteziye başlanmadan herhangi bir zamanda ameliyatı iptal edilebilir veya hasta başka bir merkeze sevk edilebilir. Yine birden fazla acil vakanın olduğu ve de aynı anda daha fazla ameliyatın yapılamayacağı durumlarda cerrahi ekiplerin belirlediği sırada vakalar ameliyata alınırlar.
Ameliyat olmanın genel riskleri nelerdir?:Her ameliyattan sonra meydana gelebilecek komplikasyonlar vardır. Bunların başında anesteziye ait komplikasyonlar gelir. Anesteziye ait komplikasyonlar da anestezi cinsine göre değişebilir. Buna göre genel anestezinin riskleri şunlardır: hava yolu açıklığının sağlanamaması, tüpün yerleştirilmesi sırasında dudak, dil, diş gibi solunum yolundaki bazı organlarda yaralanma, boğaz ağrısı, solunum yetmezliği, mide içeriğinin solunum yoluna kaçması, tansiyon yükselmesi veya düşmesi, kalp ritm bozuklukları, kalp ve solunum durması, alerjik reaksiyonlar, ateş yükselmesi, uygulanan kateter ile ilgili sorunlar, pzisyonla ilgili sinir ezilmesi gibi sorunlar, ameliyat sırasında kullanılan koter kaynaklı yanıklardır. Lokal,spinal ve de epidural anestezinin riskleri ise şunlardır:Tansiyon ve nabız düşmesi, baş ağrısı, sinirsel hasarlar, bulantı ve kusma, enfeksiyon, duyma bozukluğu, kullanılan ilaçların yan etkileridir. Anestezi ile ameliyata başlandıktan sonra hastanın ağrı duyması ya da ameliyat süresinin anestezik etki süresini aşması durumunda amleyatın devam edebilmesi için uygun görüldüğünde ek bir uygulama yapmak zorunda kalınabilir. Genel anesteziye bağlı ölüm oranlarını tam olarak belirlemek güç olmakla birlikte 1/10 000 ile 1/250 000 olarak kabul edilmektedir.Her ameliyattan sonra meydana gelebilecek komplikasyonlar ile şunlardır: (Bu komplikasyonların hepsinin ameliyattan ne kadar süre içinde çıkabileceği belirlenmiştir. bu süreler dışında olan problemler ameliyata ait komplikasyon olarak değerlendirilmez.) Hiperglisemi, hipoglisemi, ketoasidosis, Nonketotik hiperglisemik hiperosmolar koma, ateş, yara enfeksiyonu, yarada hematom, yarada seroma, yara ayrılması (dehicense, evantrasyon, evisserasyon) üriner retansiyon, akut böbrek yetmezliği, atelektazi, pnömoni, aspirasyon, pulmoner ödem, yağ embolisi, Akut respiratuar distress syndrome, kalp krizi, aritmi, hipertansiyon, koagulasyon bozuklukları,parotitis, hiperkoagulable durumları, ileus, uygunsuz ADH salınımı, tiroid krizi miksödem koma, adrenal yetmezlik, karaciğer yetmezliği, delirium tremens ve depresyondur.
Akut karın ameliyatına ait riskler nelerdir?: Akut karın yapan sebeplerin herbirine ait çok çeşitli riskler vardır ve de bunlar haytı tehlike tşıyabilirler.Bu risk ve komplikasyonları şöyle sıralayabiliriz: Pirimer hastalığa ait komplikasyonlar, yandaş hastalığa ilişkin komplikasyonlar, ameliyata ilişkin komplikasyonlar, kullanılan malezeme ve ilaçlara ilişkin komplikasyonlar, yetmezlik ve de defisitlere ait komplikasyonlar olarak özetlenebilir. Bunlardan biri veya birkaçı oluşabilir ve de hayati tehlike oluşturabşilir. Acil girişimler daima elektif girişimlerden daha risklidir.
Akut karın ameliyatı olunmassa ne olur?: Çoğu zaman akut karın sebebi ilerler, zamanla geri dönülemez bir tabloya yol açar ve de hastanın hayatına sebep olabilir.

ONAY

Yukarıda anlatılan bilgileri okudum ve aşağıda imzası olan doktor tarafından bilgilendirildim. Yapılacak olan müdahalenin amacı, riskleri, komplikasyonları ve ek tedavi girişimleri açısından bilgi sahibi oldum.

…………………………………………………………………………………………………………………(El yazınız ile okuduğumu anladım kabul ediyorum , bir nüshasını elden aldım yazınız.)

Hasta İmza Tarih / Saat

Adı-Soyadı (el yazısı ile)………………………..……………
Hasta onay veremeyecek durumda ise:

Hastanın veli / vasisi İmza Tarih/ Saat

Adı-Soyadı (el yazısı ile)………………………..……………
Hastanın onay verememe nedeni (Hekim dolduracak): …………………………………………………………………………………..............................................

………………………………………………………………………………………………………………..


Yukarıda ismi yazılı hasta/hasta yakınına tarafımdan hastalığı, yapılacak olan girişim, bu girişimin nedeni ve faydaları, girişim sonrası gereken bakım, beklenen riskler, girişim için eğer gerekli ise uygulanacak olan anestezi tipi ve anesteziye ait risk ve komplikasyonlar konusunda yeterli ve tatmin edici açıklamalar yapılmıştır. Hasta/hasta yakını, girişime yönelik yeterince aydınlatıldığına dair kendi rızası ile bu formu imzalayarak onaylamış ve bir nüshasını almıştır.

Doktor İmza Tarih/ Saat

Adı Soyadı :…......…………………...…

Hastanın Dil / İletişim Problemi var ise ;

Hastaya doktor tarafından yapılan açıklamaları tercüme ettim. Görüşüme göre tercüme ettiğim bilgiler hasta tarafından anlaşılmıştır.Tercüme Yapanın İmza Tarih/ Saat

Adı Soyadı (el yazısı ile) : .......................................

Tıbbi uygulamalarla ilgili tüm şikâyetleriniz de veya değinmek istediğiniz her konuda Uzman Hekiminize başvurabilirsiniz. *Yasal Temsilci: Vesayet altındakiler için vasi, reşit olmayanlar için anne-baba. Bu onay formunu imzalamak hastanın kanuni haklarını ortadan kaldırmaz.

*Hastanın Velisinin (Ebeveynin) ikisinin de imzalaması gereklidir. Eğer velilerden yalnız birinin imzası varsa, imzalayan çocuğun bakımını kendi başına üstlendiğini veya diğer velinin izninin bulunduğunu kanıtlamalıdır.Onam formu iki nüsha olarak imza altına alınmalı ve bir nüshası hasta dosyasına konulmalı, diğeri ise hastaya veya kanuni temsilcisine verilmelidir. Sağlık tesisinde kalan nüshasında, bir nüshanın hasta veya yakınına verildiğine dair imza olmalıdır.


/Yüklə 247,65 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə