C. botulinum-un mikrobiologiyasını nəzərdən keçirməkYüklə 3,15 Mb.
tarix10.12.2016
ölçüsü3,15 Mb.C.botulinum-un mikrobiologiyasını nəzərdən keçirmək

 • C.botulinum-un mikrobiologiyasını nəzərdən keçirmək

 • Botulinum toksininin səciyyəvi xüsusiyyətlərini təsvir etmək

 • Botulinum toksininin sinir sisteminə təsir mexanizmini başa düşmək

 • Botulinum toksininə qarşı immun reaksiyanı müzakirə etmək

Botulin toksininə yoluxmuş qidalar

 • Botulin toksininə yoluxmuş qidalar

  • Su məməliləri və balıqların qıcqırmış əti
  • Evdə konservləşdirilmiş qida (konservləşdirmə zamanı yanlış hazırlanmış)
  • Ətlər
  • Tərəvəzlər
  • Salsa
  • Pendir sousu
  • Sarımsaq
  • Soğanlar
  • Alüminium folqada kartof


Qida mənşəli (2001-ci ildə 33 hadisə)

 • Qida mənşəli (2001-ci ildə 33 hadisə)

  • İnkubasiya dövrü 12 - 36 saat
  • A, B, E tipləri
   • A Tipi - ən yüksək ölüm göstəricisi
   • B Tipi - ən aşağı ölüm göstəricisi
 • Körpə (2001-ci ildə 211 hadisə)

  • 1975-ci ildən bəri aşkar edilir
  • 3 həftədən 8 aya qədər dövrdə
  • Demək olar ki hamısı, A serotipindəndir


Yoluxma yaşı adətən 2 həftədən 1 yaşa qədərdir

 • Yoluxma yaşı adətən 2 həftədən 1 yaşa qədərdir

 • Ana südündən ayırma ilə əlaqələndirilə bilər

  • Bağırsaq florasında dəyişikliklərə səbəb olur


Tədqiqatlarda körpə botulizminin bal qəbulu ilə əlaqələndirilməsi ehtimal edilir.

 • Tədqiqatlarda körpə botulizminin bal qəbulu ilə əlaqələndirilməsi ehtimal edilir.

  • Balda C. botulinum sporlar
   • bir tədqiqatda bal nümunələrinin 6-10%-ində bu sporlar var idi
 • <1 yaşa qədər körpələrə bal verilməməsi tövsiyə edilir.

  • Avropadakı 59%-lik göstərici ilə müqayisə edildikdə, ABŞ-də baş verən körpə botulizmi hadisələrin yalnız 20%-i bal yeyilməsinin nəticəsidir.


Cansız toxumalarda C. botulinum böyüdükdə və sporlar formalaşdırdıqda baş verir.

 • Cansız toxumalarda C. botulinum böyüdükdə və sporlar formalaşdırdıqda baş verir.

 • Kliniki əlamətləri qida mənşəli botulizmə bənzəyir

 • Ən çox rast gəlinən risk amili daxil edilən narkotik maddə, xüsusilə heroin istifadəçiləridir.

Toksin Clostridium botulinum, həmçinin C. baratii C.butyricum-dan mənbəyini götürür

 • Toksin Clostridium botulinum, həmçinin C. baratii C.butyricum-dan mənbəyini götürür

  • C. botulinum qram-müsbət, çöp şəkilli, spor əmələ gətirən, obliqat anareobdur


Sporlar rast gələ bilər:

 • Sporlar rast gələ bilər:

  • Torpaqda (əsasən)
  • Dəniz və göl çöküntülərində
  • Heyvanların, o cümlədən balıqların bağırsaq yollarında
 • Ekstremal şəraitlərdə davamlıdır

  • Ultrabənövşəyi şüalara, spirt və fenollara davamlıdır
  • Gün şüasına qarşı
  • Qaynama prosesi zamanı fəallığını 4 saata qədər saxlayır
  • Bir çox qida hazırlanması proseslərinə davamlıdır
  • Qurudulmaya qarşı davamlıdır
 • Xlorun təsirindən asanlıqla məhv olurYoluxma spesifik şəraitdə baş verir

 • Yoluxma spesifik şəraitdə baş verir

  • anaerob mühit
  • pH < 7.0
  • Tərkibində şəkərin və duzun miqdarı az olan su
  • temperatur > 4 və < 121°C
 • Əlverişli şərait sporların çoxalmasına səbəb olur

 • Bakteriyaların lizisi toksinin yaranmasına imkan verirMəlum olan ən toksik maddələrdən biridir

 • Məlum olan ən toksik maddələrdən biridir

 • Toksiklik dərəcəsi yoluxma yolundan asılıdır

 • LD - letal doza (çəkisi 70 kq.1mg.kg olan insan, A növü)

  • Venadaxili: 0.09-0.15 nq
  • Tənəffüs: 0.7-0.9 nq
  • Oral: 70 nq


Müxtəlif toksiklik və coğrafi yayılması olan yeddi toksin növü var

 • Müxtəlif toksiklik və coğrafi yayılması olan yeddi toksin növü var

 • İnsan xəstəliyi: A, B, E və F

  • A, B və E növləri qida mənşəli botulizmin ən geniş yayılmış səbəblərindəndir
  • E növü əsasən balıq məhsulları ilə əlaqəli olur
  • A növü ilə yoluxma zamanı ən yüksək ölüm göstəricisi müşahidə edilir
 • Heyvan xəstəliyi: C, D və G

Botulinum toksinləri SNARE kompleksinin müxtəlif sahələrini parçalayır

 • Botulinum toksinləri SNARE kompleksinin müxtəlif sahələrini parçalayır

  • B, D, F və G növləri sinaptobrevini parçalayır
  • A, C və E növləri SNAP-25-i parçalayır
  • C növü sintaksini parçalayır
Botulizm üç yolla təmas nəticəsində əmələ gəlir: qida, bağırsaqda kolonizasiya və ya yaralar

 • Botulizm üç yolla təmas nəticəsində əmələ gəlir: qida, bağırsaqda kolonizasiya və ya yaralar

 • Çox sayda müxtəlif qidalar qida mənşəli botulizmə səbəb ola bilər

 • Körpə botulizminin digər xəstəliklərdən fərqləndirmək çətindir

  • hal-hazırda məlum olduğundan daha geniş yayılmış ola bilər


C. botulinum qram-müsbət, spor əmələ gətirən çöpdür

 • C. botulinum qram-müsbət, spor əmələ gətirən çöpdür

 • Mikroorqanizm neyrotoksin ifraz edir ki, bu da çox kiçik miqdarda belə təsirli olur və sinir-əzələ birləşməsində asetilxolinin yaranmasının qarşısını alır

 • Toksinin təsiri dönməz olur və normal sinir-əzələ funksiyası yalnız sinirlərin yenidən inkişafından sonra bərpa olur

Botulizmin tipik və atipik klinik formalarını başa düşmək

 • Botulizmin tipik və atipik klinik formalarını başa düşmək

 • Botulizmin müxtəlif formalarının diferensial diaqnozunu nəzərdən keçirmək

 • Hansı kliniki əlamətlər aşkar olunduqda Gigiyena Və Epidemiologiya Mərkəzinə xəbər vermək lazım olduğunu başa düşməkXəstəlik halları zamanı müşahidə olunan əlamət/simptomların faiz göstəricisi

 • Xəstəlik halları zamanı müşahidə olunan əlamət/simptomların faiz göstəricisi

  • Normal psixi durum (90%)
  • Ürəkbulanma (88%)
  • Tutqun görmə (78%)
  • Ağızda quruluq (82%)
  • Disfoniya (76%)
  • Disfagiya (75%)
  • Yuxarı ətrafların zəifliyi (75%)
  • Ptoz (73%)
  • Aşağı ətrafların zəifliyi (69%)
Qida mənşəli

 • Qida mənşəli

 • Yara

 • Körpə/Bağırsaq

 • TənəffüsTərkibində toksin olan qidanın qəbul edilməsindən sonra baş verir

 • Tərkibində toksin olan qidanın qəbul edilməsindən sonra baş verir

 • Son tədqiqatlara əsasən Gürcüstanda ən geniş yayılmış formadır

C. botulinum, C. baratii və ya C. butyricum tərəfindən törədilə bilər

 • C. botulinum, C. baratii və ya C. butyricum tərəfindən törədilə bilər

 • Klostridiya sporlarının daxilə qəbul edildikdən sonra bağırsaqda çoxalması və toksin ifraz etməsi yolu ilə baş verir

 • Simptomları

  • Hipotoniyadan ağır dərəcəli süst iflicə
  • Kəllə-beyin sinir reflekslərinin və funksiyalarının azalması və ya itməsi
  • Qəbizlik


Miasteniya qravis

 • Miasteniya qravis

 • Giyena-Barre sindromu

 • İnsult

 • Beyin qan dövranının pozulması

 • Eton-Lambert sindromu

 • Gənə paraliçi

 • Poliomielit

 • Sinir sisteminə təsir edən maddə /Pestisidlə intoksikasiyasıMiasteniya Qravis

 • Miasteniya Qravis

  • Adətən təkrarən baş verir, anti-xolinesteraza inhibitorlarına qarşı yaxşı reaksiya göstərir
 • Giyena-Barre sindromu

  • Prodromal əlamətlərlə keçən xəstəlik, reflekslərin olmaması, OBM-də zulalın artması, qalxan iflic
 • İnsult

  • İflic bir qayda olaraq assimmetrik olur, əlamətlər adətən beyinin rentgenoqrafiyasında görünür
 • Eton-Lambert sindromu

  • Elektromioqrafiyada stabil qıcıqlanma zamanı artmış əzələ fəallığı müşahidə olunur


Gənə iflici

 • Gənə iflici

  • Paresteziya, bədənin yuxarı hissələrinə qalxan iflic
 • Poliomielit

  • Prodromal əlamətlərlə keçən virus xəstəliyi, assimetrik iflic, OBM-də patoloji dəyişikliklər
 • Sinir sisteminə təsir edən maddə /Pestisid İntoksikasiyası

  • Anamnezdə məruz qalma tarixi, qıcolmalar, tutmalar, sidik/nəcis ifrazını saxlaya bilməmək


Mərkəzi Sinir Sisteminin infeksiyası

 • Mərkəzi Sinir Sisteminin infeksiyası

  • Qızdırma, psixi durumun dəyişməsi, OBM-də patoloji dəyişikliklər müşahidə edilir
 • MSS-də şiş

  • Beyinin rentgenoqrafiyasında görünür, iflic assimmetrikdir, qrup halında xəstəlik hadisələri olmur
 • İltihabi miopatiya

  • Kreatinkinazanın artması, kəllə-beyin sinirləri adətən zədələnmir
 • Qırtlaq travması

  • Diffuz iflic olmur
 • Psixiatrik xəstəliklər

  • Nevroloji əlamətlər davamlı olmur
 • Hipotireoz

  • Kəllə-beyin sinirlərinin zədələnməsi nadir hallarda baş verir
 • Həddən artıq gərginlikXəstələrdə əqli proses bir qayda olaraq normal olur

 • Xəstələrdə əqli proses bir qayda olaraq normal olur

  • Normal psixi durum
  • İdrak funksiyası pozulmur
 • Xəstələrdə adətən qızdırma olmur

 • OBM-nin analizi zamanı göstəricilər adətən normal olur • Toksin əleyhinə zərdab

 • İntubasiya

 • Ağciyərlərin süni tənəffüsü

 • İntensiv simptomlara əsaslanan müalicə

 • (Yaranın cərrahi işlənməsi/müalicəsi)Cari toksin əleyhinə zərdab 3-valentlidir –A,B,E

 • Cari toksin əleyhinə zərdab 3-valentlidir –A,B,E

 • Simptomların başlanmasından sonra 24 saat ərzində botulizm növündən asılı olaraq toksin əleyhinə zərdabdan istifadə

 • Dərinin həssaslığının yoxlanması

 • Sərbəst sistemli toksinlərin birləşdirilməsi yolu ilə təsir edir

   • Artıq mövcud olan paraliçi aradan qaldırmır


İnsan botulizminin immunoqlobulini (körpə-BİQ) 2003-cü ildə ABŞ-də istifadə üçün təsdiq edilmişdir.

 • İnsan botulizminin immunoqlobulini (körpə-BİQ) 2003-cü ildə ABŞ-də istifadə üçün təsdiq edilmişdir.

  • Botulin toksini peyvəndi vurulmuş donorlardan insan zərdabı
  • Əsasən A və B növlü botulizminə qarşı təsirlidir
  • Eritematoz səpkiylə əlaqələndirilir


BK(UK):

 • BK(UK):

  • 5-valentli keçi toksin əleyhinə zərdabı
  • 7-valentli qoyun toksin əleyhinə zərdabı (IqG fraqmenti)
 • ABŞ:

  • 7-valentli at toksin əleyhinə zərdabı (IqG fraqmenti)
  • Təkklonlu əkscisimlər (lakin serotipə 3 ədəd)


Botulin anatoksin peyvəndi

 • Botulin anatoksin peyvəndi

  • ABŞ-da eksperimental yeni dərman statusuna malikdir
  • Beşvalentli
   • A, B, C, D, və E serotipləri
  • Əsas ardıcıllıq - 0, 2, və 12 həftə, 1 ildən sonra təkrar peyvənd
   • >90% hallarda qoruyucu titr
  • 2 doza (0 və 2 həftə) verilmiş meymunlar aerozolun nəfəslə udulması çətinliyinə qarşı qorunmuşdurlar


Profilaktik tədbirlərə qidanın hazırlanması/saxlanması/konservləşdirilməsi üzrə tədris daxildir.

 • Profilaktik tədbirlərə qidanın hazırlanması/saxlanması/konservləşdirilməsi üzrə tədris daxildir.

 • Toksin əleyhinə zərdablar müalicənin əvvəlində qəbul edildiyi zaman təsirli ola bilər.

  • Toksin əleyhinə zərdablar artıq sinir-əzələ sistemində baş vermiş təsirləri aradan qaldıra bilməz.
 • Sağalma uzun müddət ərzində baş verir.

Botulizm

 • Botulizm

 • Şübhə doğuran hadisə: xəstədə aşağıdakı əlamətlərin hamısı olarsa:

   • Hərarətsiz kəskin xəstəlik
   • Həyəcanlı psixi durum
   • Kəllə-beyin sinirlərinin simmetrik iflici (məs. diplopiya, ptoz, disfoniya və s.)


Botulizm

 • Botulizm

 • Ehtimal olunan hal: şübhəli hadisə təyininə uyğun gəlir və aşağıdakılardan ən azı biri:

  • Xəstəlikdən əvvəl bir həftə ərzində aşağıdakı qida məhsullarından birinin yeyilməsi:
   • Konservləşdirilmiş və ya kip bağlanmış tərəvəz, ət, balıq, meyvə, göbələk və s.
   • Hisə verilmiş və ya qurudulmuş balıq
   • Kolbasa məmulatları
  • Deşilmiş və ya kəsilmiş yara, açıq sınıq, cərrahi müdaxilə və ya venadaxili inyeksiyalardan sonrakı iki həftə ərzində simptomların meydana çıxması
  • Təsdiq olunmuş botulizm hadisəsi ilə epidemioloji əlaqə
  • C.Botulinum Botulizm törədicisi ilə yoluxmuş materiallarla təmasda olan laboratoriya işçiləri


Botulizm

 • Botulizm

 • Təsdiq olunmuş hal:

  • Laborator testlərin müsbət nəticələri
?

 • ?Kataloq: articles -> prezentasiyalar
prezentasiyalar -> Dişlərin çəkilməsi əməliyyatı. Ümumi və yerli fəsadlar. Müəllif: Dos. H.Ə.Əsədov
prezentasiyalar -> ÜZ-ÇƏNƏ CƏrrahiYYƏSİNDƏ VƏ CƏrrahi stomatologiyada ağrisizlaşdirma üsullari müəllif: Dos. S. Z.Əliyev
prezentasiyalar -> Üz-çənə nahiyyəsinin iltihabı prosesləri Müəllif: H.Ə.Əsədov
prezentasiyalar -> Müəllif : Kərimov R. A. Ə.Əliyev adına adhti
prezentasiyalar -> AĞCİYƏRİN İRİNLİ-İLTİhabi XƏSTƏLİKLƏRİ Ümumi anlayiş
prezentasiyalar -> F. tularensis patogeni aşağıda qeyd olunanlarda aşkar olunur: F. tularensis patogeni aşağıda qeyd olunanlarda aşkar olunur
prezentasiyalar -> Qara ciyərin xərçəngi Ə.Əliyev ad. Az. Hti
prezentasiyalar -> Əhalinin 5-10% təsadüf edilir
prezentasiyalar -> Yersinia pestis bakteriyası ilə yüksək ölümcül yoluxucu xəstəlik

Yüklə 3,15 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə