M a g I s t r a t u r a m ə r k ə z I Əlyazma hüququnda Şükürov Mübariz Yaqub oğlu «Bİznes infrastrukturunun iNKİŞafinin təŞKİlati İQTİsadi mexaniZMİ»Yüklə 1,94 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/32
tarix02.01.2022
ölçüsü1,94 Mb.
#45394
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
k-rov-M-barizAZƏRBAYCAN  RESPUBLİKASI  TƏHSİL  NAZİRLİYİ 

AZƏRBAYCAN  DÖVLƏT  İQTİSAD  UNİVERSİTETİ  

 

M A G İ S T R A T U R A M Ə R K Ə Z İ  

Əlyazma hüququnda  

 

Şükürov Mübariz Yaqub oğlu   

«

BİZNES İNFRASTRUKTURUNUN İNKİŞAFININ  TƏŞKİLATİ İQTİSADİ MEXANİZMİ

» 

 

mövzusunda 

 

 

 MAGİSTR DİSSERTASİYA İŞİ  

 

İxtisasın şifri və adı: 060409 - «Biznesin idarə edilməsi»  İxtisaslaşma: Biznesin idarə edilməsi  

 

Elmi rəhbər: b/m, i.ü.f.d.Şükürova A.S.  Kafedra müdiri: i.e.n., dos. M.Ə.Əliyev  

 

Magistratura proqramının rəhbəri: i.e.n., dos. R.Ə.Abbasova  

 

 

 Bakı – 2017

 
MÜNDƏRİCAT 

 

GİRİŞ ............................................................................................................................. 3 

I FƏSİL. BİZNES İNFRASTRUKTURUNUN NƏZƏRİ MƏSƏLƏLƏRİ ................ 7 

1.1. Biznes infrastrukturunun formalaşması və xüsusiyyətləri ..................................... 7 

1.2. Biznes infrastrukturunun təsnifatı ........................................................................ 14 

1.3. Biznes infrastrukturunun funksiyaları və tərkibi ................................................. 21 

II  FƏSİL.  BİZNES  İNFRASTRUKTURUNUN    İDARƏOLUNMASINDA 

İŞTİRAK EDƏN İŞTİRAKÇILAR ............................................................................ 27 

2.1. Biznes infrastrukturunun birbaşa iştirakçıları ...................................................... 27 

2.2. Biznes infrastrukturunun dolayı iştirakçıları ....................................................... 38 

2.3. Müstəqil bazarlar və birja ..................................................................................... 45 

III 


FƏSİL. 

AZƏRBAYCANIN 

BİZNES 

İNFRASTRUKTURUNUN 

TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ İSTİQAMƏTLƏRİ......................................................... 56 

3.1. Biznes infrastrukturunun perpesktiv inkişaf istiqamətləri ................................... 56 

3.2. Sərbəst bazarların formalaşması və inkişaf istiqamətləri ..................................... 69 

NƏTİCƏ VƏ TƏKLİFLƏR ........................................................................................ 78 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ ƏDƏBİYYAT SİYAHISI ................................................... 81 

 

  

 

  

 

  

 

 Yüklə 1,94 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə