Microsoft Word Royan Institut docxYüklə 177,41 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix02.01.2022
ölçüsü177,41 Kb.
#1957


 

  

A

SO

Qa

etm

 So

1. 

2. 

3. 

 

So

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

So

1. 

2. 

3. 

4. 

 Ünvan

Inşaat

 ATS-in

 “ İran

 Tel: 4

 Mobil

 Email

Azərbayca

 Qadın

 Labo Xəstə

 

 

 

 

ONSUZLUQ

adın ilə kişin

mədən qadın

onsuzluğun 

33% qadınl

33% kişilər

33% Ya hər

onsuzluğun 

Azoosperm

Yumurtahü

Uşaqlıq bo

Vaginal pro

Uşaqlığın p

Endometrio

onsuzluğun 

Kişi və qad

Konservati

İ.U.İ (İnter

İ.V.F.(İn Vi

n: Bakı şəhr

tçılar M.  

n yaxınlığın

n klinikası” 

349804  

le: 050-582-

l: Baku@roy

anda olan 

şəhərin

n və kişi s

orator və k

əliyə aid m

Q NƏDİR ?

nin 1 il və d

nın hamilə q

3 səbəbi va

lardan asılı

rdən asılıdır

r ikisindən, 

səbəbləri ?

iya. 

üceyrənin ye

rularının ba

oblemlər. 

problemləri

ozlar. 

müalicə yo

dının maarif

v müalicə. 

r Uterine İns

Vitro Fertiiza

Roy

ri 

nda  

 

-82-15

 

oyaninstitute

xəstələr ö

ndəki şöbə

sonsuzluğ

klinik  mü

məsləhət v

“Təbiəti 

daha artıq v

qalmamasın

ar: 

ıdır. 

r. 

ya da namə 

etişməsinin p

ağlanması. 

i. 

olları?

 

fləndirilməs

semination)

ation)-Uşaq

yan Ins

e.org

 

öz problem

əsinə,Dr.M

ğunun müa

ayinələr

 

ə dərman

in də bəz

vaxt ərzində

na sonsuzlu

əlum səbəbl

problemləri

si. 

)- Uşaqlıqda

qlıqdan kəna

stitut-B

mlərini yox

Məcid Kav

alicəsi

 

lar

 

zən kömə

ə bir yerdə y

uq deyilir. 

lərdən asılıd

i. 

axili mayala

ar mayalanm

Baki fi

xlamaq üç

vəyə  müra

əyə ehtiy

yaşaması nə

dır. 

anma. 

ma. 

filialı 

çun  ROYA

aciət edə b

yacı var”

əticəsində ko

 

AN İnstitut

bilərlər

:

 

” 

ontraseptiv 

tunun Bak

qəbul 

kı 


5. İ.C.S.İ (İntra Cytoplazmic Sperm İnjection)-Spermanın yumurta hüceyrənin sitoplazmasına yeridilməsi 

yolu ilə mayalanma. 

Sonsuzluğun səbəbini aydınlaşdırmaq üçün həm qadın, həm kişi müayinədən keçməli, müxtəlif analizlər 

aparılmalı, USM (Ultrasəs müayinəsi) olunmalıdır. 

Səbəb aşkar olunduqdan sonra sonsuzluq ya dərman müalicəsi ilə aradan götürülə bilər, ya da  

Uşaqlıqdaxili və  Uşaqlıqdan kənar mayalanma aparılmaldır 

  

SONSUZLUĞU MÜALİCƏ ETMƏK ÜÇÜN XƏSTƏ SƏBİRLİ OLMALI , BÜTÜN MƏSLƏHƏTLƏRƏ 

RİAYƏT ETMƏLİ, DƏRMANLARI VAXTLI-VAXTINDA QƏBUL ETMƏLİDİR! 

  

Royan Institut 

“Sonsuzluq və Elmi Tedqiqat Mərkəzi” 

 

İlk dəfə 1978-cı ildə İngiltərədə Uşaqlıqdan kənar  mayalanma aparılıb və oğlan uşağı dünyaya gəlib. 

İranda da 15 ildir ki, bu işlə məşğul olan 

Royan

 Süni Mayalanma və

 

Tədqiqat İnstitutu fəaliyyət göstərir. 

Royan

 İnstitutu Tehranda fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq dünyanın bir çox ölkələrindən 

Ərəbistandan, Türkiyədən, Azərbaycandan xəstələr gəlir. 2004-2005-ci illərdə Azərbaycandan 120-a 

qədər xəstə müraciət edib. 

Sonsuzluğun müalicəsi 1ay və daha çox çəkdiyinə və Azərbaycandan olan xəstələrin İranda uzun müddət 

qalmağı çətin olduğuna görə

 

Royan İnstitutunun bir nümayindəliyinin Bakıda açılması nəzərdə tutulur.

 

Xəstələr lazım olan müayinələrdən burada keçsinlər, konservativ (dərman) müalicə qəbul etsinlər.Amma 

bəzi avadanlıqları Bakıya gətirmək hələ də mümkün olmadığına görə xəstələr əgər ehtiyac olarsa əlavə 

müayinə və müalicə üçün İrana və ya digər ölkəyə gedə bilsinlər. 

ÜST (Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı) müəyyən edib ki, dünyada 10-15% ailələr sonsuzluqdan əziyyət 

çəkirlər. Bu ailələrin 50%-i konservativ müalicə (dərman müalicəsi, psixoloji təsir, qadın və kişinn 

maariflənməsi ) ilə sağala bilirlər. Digər 50%-inə isə suni mayalanma üsulu tətbiq olunur. Süni 

mayalanma 3 üsulla aparıla bilər:  

 

1.İ.U.İ (İnter Uterine İnsemination)Uşaqlıqdaxili mayalanma. 

2.İ.V.F.(İn Vitro Fertiization)Uşaqlıqdn kənar mayalanma (UKM). 

3.İ.C.S.İ (İntra Cytoplazmic Sperm İnjection) Spermanın yumurta hüceyrənin sitoplazmasına yeridilməsi 

yolu ilə mayalanma. 

 

Uşaqlıqdn kənar mayalanmanın hansı üsulla aparılmasını aydınlaşdirmaq üçün həm də qadın həm kişi 

müxtəlif müayinələrdən keçməlidir. 

Süni mayalanma üsulunda əsas müvəffəqiyət xəstənin səbrindən və həkimin verdiyi bütün məsləhətlərə 

(dərmanların düzgün və vaxtında qəbul edilməsi) riayət etməyindən asılıdır. 

  

İ.   İ.U.İ (İnter Uterine İnsemination) 

 Uşaqlıqdaxili mayalanma. 

Bu metod qadınlarda bir xəstəlik yoxdursa və problem ancaq kişilərdə və ya kişilərdə problem yoxdursa 

ancaq qadınlarda problem olarsa (immunoloji və ya psixoloji) istifadə olunur. 

Bu metodun aparılması belədir: Kişidən sperma götürülür, laboratoriyada hazırlanır və kateter ilə 

qadının uşaqlığının içinə yeridilir. 

Bu metoddan yalnız üç dəfə istifadə etmək olar. Əgər bu metod bir nəticə verməzsə, onda İ.V.F. (İn Vitro 

Fertilization) metodundan istifadə edilir. 

 

İ.V.F.  (İn Vitro Fertilization)  

Uşaqlıqdan kənar mayalanma (U.K.M). 

Bu metod əgər qadının uşaqlıq borularında və ya yumurtalıqlarında bir problem olarsa və yaxud kişidə 

sperma sayının azlığı, hərəkətinin zəyifliyi olarsa, yada İ.U.İ. metodundan 3 dəfə istifadə olunubsa və 

nəticə alınmayıbsa istifadə olunur. 


Bu metodunun aparılması belədir: Kişidən sperma götürülür, sonra qadının narkoz altında 

yumurtalıqdan yetişmiş yumurtahuceyrə götürülür və hər ikisi laboratoriya üsulları ilə birləşdirilir, 

mayalandırılır və nəticəsində embrion alınır. Embrion alındıqdan sonra o qadın uşaqlığına yerləşdirilir. 

İ.V.F. metodundan istifadədən əvvəl qadın hormonlarla hazırlanmalıdır, çunki bu hormonların təsiri 

altında yumurtalıqlar daha da yaxşı yetişir. Bundan əlavə yumurtalıqların fəaliyəti dəfələrlə USM 

müayinəsi vasitəsi ilə yoxlanır.  

 Bu əməliyyat qurtardiqdan sonra qadın evə yazılır və ona bir müddət isterahət məsləhət görülür. İ.V.F. 

metodunun uğuru bütün dünyada 35-40%-dir. 

 

İ.C.S.İ. (İntracytoplasmic sperm injection) 

Spermanın yumurta hüycerənin sitoplazmasına yeridilməsi. 

Bu metod kişinin spermasının miqdarı normadan çox aşağı olduğunda və ya İ.V.F.metodu nəticə 

vermədiyində tədbiq olunur. 

Aparılma qaydası belədir: Bu metod I.V.F. kimi aparılır. Fərq ondadır ki, İ.C.S.İ metodunda bir 

spermatozoid götürülür və yumurtahüycüerənin sitoplazmasına yeridilir. 

 

P.G.D.(Pre-İmplantation Genetic Diagnosis) 

Pre-implantasiya Genetik  Diaqnostika 

Bu üsul hamiləlikdən (yəni embrion köçürmədən) əvvəl aparılır. Əsas məqsəd genetik xəstəlikləri aşkar 

etməkdir. Əgər xəstədə buna göstəriş, yəni ailədə kimdəsə (atası və anası) xəstəlik varsa, bu diagqnostika 

mütlək aparılır. 

 

Freezing  

Dondurma metodu. 

Xəstədən götürülmiş bir neçə yumurtahüceyrə mayalandırılır, uşaqlığa yeridilir, ancaq 2 embrion 

dondurulub saxlanılır. Dondurulmuş embrion 2 ilə qədər saxlanılır. Əgər qadında birinci mayalanma 

alınmazsa, gələn iki ay təkrar olunur. Dondurulmuş embrion 2 ilə qədər saxlanılabilər. 

  

  

PESA / TESE 

Dəri altından sperm aspirasiyası (PESA) qeyri cərrahi metoddur ki, bununla sperma əldə olunur 

(xüsusilə vasektomiya olunmuşlarda). Bu texnologiya anadangəlmə xəstəlik, infeksiya, eyakulyasiya 

problemləri olan xəstələrdə aparılır. Xayadan sperma ekstaksiyası (TESE) texnologiyası yolu 

bağlanmamış azospermiyası olan xəstələrdə aparılır. TESE həm də spermatid prosesi kəsildikdə aparılır. 

  

Reproduktiv xəstəliklər 

Bizim klinikada bir çox xəstəliklərin də müalicəsi aparılır. Məs: abort, menstrual xəstəliklər, endometrit, 

ovulyasiya xəstəliyi, boru disfunksiyası, uşaqlığın yerləşmə pozğunluqları və s.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

İran “Qızıl aypara” klinikası. 

Sonsuzluq şöbəsi 

Şərifzadə küç, №124, 3148 məhəllə 

Inşaatçılar M. ATS-in yaxınlığında 

Əlagə Tel:012-434-98-04 

Mobil tel. 050-5-82-82-15 

e-mail:  Baku@royaninstitute.org 

 


CİFT QANININ BANKI 

(CORD   BLOOD  BANK) 

 

Sütun hüceyrəiəri nədir? 

Sütun hüceyrələr o hüceyrələrdir ki onlarda bütün hüceyrələri yaratmaq qabiliyyəti var.Məsələn.qan 

hüceyrələri,sinir hüceyrələri,miokard hüceyrələri. 

  

Sütun hüceyrələrindən nə zaman istifadə olunur.? 

Məlum olunmuşdur ki ,cift qanında olan sütun hüceyrələr genetik xəstəliklər,xərçəng xəstəliyi,immun 

sistem xəstəliklərinin müalicəsində istifadə oluna bilər.Bu hüceyrələrdən ürək xəstəliklərində,Ayzeymer 

xəstəliyində,SPİD xəstəliyində,MS-də,Şəkər xəstəliyində və onurğa iliyinin zədələnmələrində istifadə 

olunur.Bu hüceyrələr xəstənin immun sistemi tərəfindən rahat qarşılanır və inkar olunma faizi azdır.İnkar 

olunma ilik transplantasiyasının əlavə təsirlərindən biridir.60 faiz hallarda sümük iliyi 

transplantasiyalarında bu görünür. Ancaq cift qanının transplantasiyasında inkar olunma 10 faiz təşkil 

edir.Yəni sümuk iliyi hüceyrələrində lazımi xüsusiyyətlər cift qanı hüceyrələrində də var.Ancaq sümük 

iliyinin maneə yaradan xüsusiyyətləri cift qanı hüceyrələrində yoxdur. 

Hər il 10 000 xəstədə olan problemlər məlumdur ki, bu problemlərin həlli sütun hüceyrələrinin köməyi ilə 

mümkün ola bilər.Ancaq 70 faiz xəstələr öz orqanizminə uyğun olan hüceyrələri tapa bilmir.Bu 

problemlərə daha çox Afrika və Asiya ölkələrində rast gəlinir.Ona görə də cift qanı hüceyrələrini yığıb 

saxlamaq artıq dərəcədə əhəmiyyətlidir. 

    

Cift qanının əhəmiyyəti haqqında əldə olunan məlumat: 

İlk dəfə cift qanının transplantasiyası Fransada aparılıb.Bu transplantasiya Fankoni anemiyası olan 

uşaqda aparılmışdır.1991-ci ildə SML olan uşağın üzərində aaparılmışdır.Hər iki transplantasiya 

müvəffəqiyyətli olmuşdur.Son illərdə cift qanının sütun hüceyrələrindən onurğa yırtığı olan xəstələrin 

müalicəsində istifadə olunur.66 faiz hallarda sütun hüceyrələrindən xərçəngin maliqnizasiyasının 

müalicəsində tətbiq olunur.33 faiz hallarda anadangəlmə qan problemlərində istifadə olunur. 

Bir paket cift qanı saxlamaqla uşağa SLE-yə uyğun gələn sütun hüceyrəsi tapmaq 100 faiz 

mümkündür.Ancaq bu imkan onun valideynləri üçün 50 faiz.bacı və qardaşı üçün isə 25 faizdir. 

    

Cift qanı necə yığılır? 

Doğuşdan sonra cift uşaqdan ayrılır.Şpris vasitəsilə qan çəkilir və qan kisəsinə yığılır.Bu proses ağrısız 

və müdaxiləsiz həyata keçirilir.Ancaq sümük iliyini yığmaq üçün ümumi narkozdan istifadə olunur.Cift 

qanının yığılması 3-4 dəqiqə ərzində ginekoloqlar tərəfindən aparılır. 

 

Qan yığıldıqdan sonra hansı işlər aparılır? 

Alınan nümunə təcili cift qanının bankına yetirilməlidir.Nümunə banka yetiriləndən sonra 

labaratoriyanın texniki bu qanı hazırlayır. 

 

 

Cift qanını saxlamağa nə zaman qərara gəlməliyik? 

Bu işi planlaşdırmaqdan ötrü hamiləlik vaxtı qan bankı ilə əlaqə saxlanılmalıdır.Hamiləliyin 28-dən 30-

cu həfəsinə qədər lazım olan paketləri almaq lazımdır. 

 

 

Bu qan hüceyrələri necə dondurulur? 

Bunun üçün DMSO tərkibindən istifadə edilir.Bu tərkib sütun hüceyrələrin məhv olmasının qarşısını alır 

və onu onillərlə transplantasiya üçün yararlı saxlayır. 

  

Cift hüceyrələrini necə saxlayırlar? 

Hər banka çatan cift qanı müəyyən bir kodla kodlaşdırılır.Nukleoslu hüceyrələr ondan ayrıldıqdan sonra 

bu qan xüsusi soyuducu paketlərə yığılır.Sonra o paketlər məxsus soyuducuda dondurulur və maye azot 

bakında saxlanılır.Bu baklar hüceyrənin saxlanılmasından ötrüdür və xüsusi mühafizə olunmuş yerlərdə 

saxlanılır. 

  

 

 


Cift qanının bankı harada yerləsir? 

Bizim bank İran İslam Respublikasının Tehran şəhərində yerləşir.Bütün şəhərlərdən və qonşu ölkələrdən 

gələn qanlar burada saxlanılır. 

  

Bu mərkəz özəl və ya dövlət müəsissəsidirmi? 

Bizim mərkəz bir NGO kimi idarə olunur.15 ildən artıqdır ki bizim mərkəz bu işlə məşğuldur. 

 

Qanın yuyulması prosesi: 

1-ci mərhələ. 

Qeydiyyatdan keçib lazım olan paketləri almaq mühümdür. Bu paketlərdə cift qanını yığmaq üçün lazım 

olan alətlər və onun qaydaları göstərilir. 

2-ci mərhələ. 

Doğuşa hazır olmaq lazımdır.Bu zaman mərkəzdən alınan paket uşağın digər əşyaları ilə birgə doğum 

evinə göndərilir. 

3-cü mərhələ.  

Nümunə yığılır.Bunun üçün cift bağından qan çəkilir və verilən kisələrə yığılır. 

4-cü mərhələ. 

Cift qanı mərkəzi ilə əlaqə saxlanılır.Biz günün 24 saatında sizinlə əlaqə saxlamağa qadirik. 

5-ci mərhələ. 

Nümunəni 24 saat ərzində soyuq şəraitdə bizim mərkəzə çatdirmrq lazımdır. 

6-cı mərhələ. 

Analizlər aparılır.Bunun üçün həcmin təyini.nukleotik hüceyrələrin sayı.infeksiyanın olub olmaması 

nümunə üzərində araşdırılır. 

7-ci mərhələ. 

Cift qanının dondurulur.Analizlərdən sonra cift qan xüsusi paketlərdə -196 C-də saxlanılır. 

Bu haqda alınan analizlərin cavablarının əksi cift qanını göndərən həkimə göndərilməlidir. 

                                      

 

Cift qanını saxlamaqla 

10-20 ildən sonra özünüzə və ailənizə lazım olan transplantasiya hüceyrələri əldə edə bilərsiniz! 

 

Yüklə 177,41 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə