Naxçıvan Muxtar Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət


hat və təhlükəsiz uçuşu təmin olunmuşdurYüklə 1,26 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə9/23
tarix02.01.2022
ölçüsü1,26 Mb.
#1153
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   23
hat və təhlükəsiz uçuşu təmin olunmuşdur.

    Təhlükəsizlik  tədbirlərinin

yüksək  səviyyədə  olması,  qa-

tarların və dəmir yolu xətlərinin

müasir tələblərə cavab verməsi

nəqliyyatın  bu  növündən  isti-

fadə edənlərin sayının artmasına

səbəb  olmuşdur.  Ötən  ay  ər-

zində dəmir yolu nəqliyyatı va-

sitəsilə  müxtəlif  istiqamətlər

üzrə 11 min 25 nəfər sərnişin

daşınmışdır.

    Quruculuq tədbirlərinin geniş

vüsət aldığı muxtar respublikada

obyektlərin lazımi tikinti mate-

rialları  ilə  təmin  olunmasında

dəmir  yolu  nəqliyyatının  im-

kanlarından da səmərəli istifadə

olunur.  Yük  və  Sərnişin  Daşı-

maları  İdarəsi  tərəfindən  cari

ilin oktyabr ayında muxtar res-

publika  ərazisindəki  ayrı-ayrı

tikinti  təşkilatlarının  ünvanına

3  min  440  ton  müxtəlif  tikinti

materialı daşınmışdır.

    Oktyabr ayı ərzində yolların

və nəqliyyat vasitələrinin sazlığı

nəzarətdə  saxlanılmışdır.  Bu

dövr  ərzində  elektrovozlar  3,

teplovozlar  isə  2  dəfə  texniki

baxışdan keçirilmiş, elektrovoz-

larda cari təmir işləri aparılmış-

dır. Culfa Vaqon Deposunda ok -

tyabr  ayında  6  sərnişin  və  4

platforma vaqonu cari, 1 sərnişin

vaqonu isə depo təmiri edilmiş-

dir. Oktyabr ayında İnfrastruktur

İdarəsinin  xidməti  ərazisində

baş və stansiya yollarına mütə-

madi baxış keçirilmiş, yağış və

leysan  sularının  maneəsiz  ötü-

rülməsi üçün süni tikililər, kü-

vetlər  və  yol  yataqları  təmiz-

lənmişdir. Defektoskop briqadası

tərəfindən 85 kilometr baş yol,

13 kilometr stansiya yolları, 32

dəst yoldəyişdirici qurğu və 3

min 840 qaynaq calağı yoxla-

nılmışdır. Relslərdə təhlükəsiz

hərəkətin təmin olunması məq-

sədilə 323 mis rels birləşdiricisi

qaynaq edilmiş, yararsız ağac

şpalları  yeniləri  ilə  əvəzlən-

mişdir.  Rabitə  və  işarəvermə

sahəsi  üzrə  stansiyalarda  da

qatarların hərəkətinin təhlükə-

sizliyi təmin edilmişdir. Oktyabr

ayında bu məqsədlə 32 müxtə-

liftipli rele dəyişdirilmiş, Nax-

çıvan-Şərur  sahəsində  radio-

rabitə əlaqəsi texniki normaya

uyğun tənzimlənmişdir.

    Sərnişinlərin payız-qış möv-

sümündə rahat gediş-gəlişini tə-

min etmək üçün istilik sistem-

lərinin sazlığı yoxlanılmış, va-

qonlar mövsümə tam hazır və-

ziyyətə gətirilmişdir. Hazırda 1

sərnişin  vaqonunda  istilik  sis-

teminin bərpa olunması məqsə-

dilə  əsaslı  təmir  işləri  davam

etdirilir.  Həmçinin  ötən  ay  qış

mövsümündə sərnişin vaqonla-

rının normal qızdırılması üçün

əlavə olaraq 40 ton daş kömür

tədarük edilmişdir.

    Enerji sahəsi üzrə Culfa-Or-

dubad yan xəttində, Culfa-Və-

lidağ və Nehrəm-Dərəşam sa-

hələrindəki kontakt şəbəkə xət-

lərində yararsız vəziyyətdə olan

izolyator  və  traverslər  dəyiş-

dirilmiş,  16  kontakt  şəbəkəsi

dayaqlarının  fərdi  torpaqlan-

ması  bərpa  edilmiş,  yük  kon-

pensatorunda  cari  təmir  işləri

aparılmışdır. Culfa yanğın qa-

tarında xüsusi və çən vaqonla-

rında  təmir  işləri  aparılmış,

yanğın  texnikası  müayinədən

keçirilərək  qışa  tam  hazır  və-

ziyyətə gətirilmişdir. Həmçinin

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Fövqəladə  Hallar  Nazirliyi

əməkdaşlarının iştirakı ilə sər-

nişin  vağzalı,  inzibati  binalar

və təmir sexlərində quraşdırıl-

mış qazanxana və qızdırıcılarda

texniki təhlükəsizliyin vəziyyəti

yoxlanılmış və aşkarlanan ça-

tışmazlıqların  aradan  qaldırıl-

ması  istiqamətində  müvafiq

tədbirlər görülmüşdür.

    Texniki İnzibati Binaların Tə-

mir-Tikinti  İdarəsi  tərəfindən

oktyabr  ayında  Ordubad  Stan-

siyası  İdarəetmə  Mərkəzində

əsaslı təmir işləri aparılmış, Or-

dubad Yol Sahəsinin inzibati bi-

nasının və Ordubad dəmir yolu

sərnişin vağzalı binasının tikintisi

davam etdirilmişdir. İnfrastruktur

İdarəsinin inzibati binasında isə

son tamamlama işləri aparılır.

    “Naxçıvan  Dəmir  Yolları”

Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti

tərəfindən hərəkətin təhlükəsiz-

liyinin təmin olunması və əha-

liyə keyfiyyətli xidmətin göstə-

rilməsi istiqamətində işlər da-

vam etdiriləcəkdir.Yüklə 1,26 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   23
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə