Tez özetleri Astronomi ve Uzay Bilimleri Anabilim DalıYüklə 3 Mb.
səhifə47/48
tarix06.05.2017
ölçüsü3 Mb.
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   48

Bilen GÖZDE


Danışman :Doç. Dr. Nuray ERKAN ÖZDEN

Anabilim Dalı :Su Ürünleri Avlama ve İşleme Anabilim Dalı

Programı (Varsa) :İşleme Teknolojisi Programı

Mezuniyet Yılı :2009

Tez Savunma Jürisi :Doç. Dr Nuray ERKAN ÖZDEN

Prof. Dr. Sühendan MOL TOKAY

Prof. Dr. Aydın YAPAR

Doç. Dr. Saadet KARAKULAK

Doç. Dr. Hami ALPASDondurulmuş Balığın Kalitesinde Doğal Antioksidanların Etkisi

Dondurulmuş kolyozda lipit oksidasyonu üzerine ve diğer bazı kalite özelliklerine bitkisel kaynaklı ekstrakte edilmiş defne, kekik, biberiye, çörekotu, adaçayı, üzüm çekirdeği, keten tohumu ve limon esansiyel yağları ile muamelenin etkisi -20ºC’de 11 aylık depolama süresince incelenmiştir.

Duyusal analiz sonuçlarına göre kontrol grubu örneklerin 11 aylık depolama süresince 5 ay tüketilebilir kaliteyi koruduğu ve bundan sonra bozulduğu tespit edilmiştir. Kekik, biberiye, çörekotu, adaçayı ve limon esansiyel yağları ile muamele edilmiş örneklerin 6 ay, defne, üzüm çekirdeği ve keten tohumu yağı uygulanmış örneklerin de 7 ay tüketilebilir kaliteyi koruduğu belirlenmiştir.

Kolyozun 11 aylık depolama süresince pH, Toplam uçucu bazik azot (TVB-N), Trimetilamin azot (TMA-N) değerleri gerek kontrol grubu örneklerde gerekse esansiyel yağlarla muameleli örneklerde bozulma sınırlarına ulaşmamıştır.

Kolyozdaki lipid oksidasyonunu geciktirmede antioksidan özelliğe sahip bitkisel yağların etkili olduğu görülmüştür. Peroksit, Tiyobarbitürik asit (TBA) ve Serbest yağ asitleri (FFA) analiz sonuçlarına göre kolyozda -20ºC 11 ay depolama sürecinde lipit oksidasyonunu geciktirmede kekik esansiyel yağının etkili antioksidan olduğu bunu defne, biberiye, adaçayı, limon, keten tohumu ve üzüm çekirdeği esansiyel yağlarının izlediği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Balık, antioksidan, dondurarak muhafaza, kolyoz , esansiyel yağThe Effects of Natural Antioxidants on the Quality of Frozen Fish

The effect of bay leaf, thyme, rosemary, black seed, sage, grape seed, flaxseed and lemon oil from vegetable extracted on lipid oxidation and some other quality parameter in frozen chub mackerel were determined during frozen storage at -20ºC for 11 months.

According to the sensory analysis results, it has been identified that control group samples maintained their acceptable quality till the 5th month during the 11 months storing process and decayed after then. It has been determined that samples treated with oil of thyme, rosemary oil, flaxseed, sage and lemon oil maintained their acceptable quality for 6 months and samples treated with bay leaf, grape seed and flaxseed oil for 7 months.

During the 11-months storing process of chub mackerel, the values of pH, total volatile basic nitrogen (TVB-N), trimethylamine nitrogen (TMA-N) both in control group samples and samples treated with oils did not reach to deterioration levels.

It has been observed that vegetable oil with antioxidant effect has an effect on delaying lipid oxidation in chub mackerel. According to analysis results of Peroxide, Thiobarbitüric acid (TBA) and Free Fatty Acid (FFA), it has been determined that oil of thyme is an effective antioxidant in delaying lipid oxidation in the 11-months storing process of chub mackerel. Bay leaf, rosemary, sage, lemon, flaxseed and grape seed oils were determined that it follows.

Key Words: Fish, antioxidant, frozen storage, chub mackerel, essential oilsENFORMATİK ANABİLİM DALI

GEZER Murat
Danışman : Doç. Dr. Sevinç GÜLSEÇEN

Anabilim Dalı : Enformatik

Mezuniyet Yılı : 2008

Tez Savunma Jürisi : Doç. Dr. Sevinç GÜLSEÇEN

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN

Doç. Dr. Hülya ÇALIŞKAN

Doç. Dr. Mehpare TİMOR

Doç. Dr. Emine ERKTİNTemel Bilgi Teknolojileri Dersi İçin Web Tabanlı Eğitim Sisteminin Geliştirilmesi Ve Uygulanması

Web’i de içine alan Bilgi Teknolojisi’nin (BT), eğitim ortamlarına etkisi her geçen gün daha çok telaffuz edilmeye başlanmıştır. Günümüzde web tabanlı eğitim/öğretimi uygulayabilmek, eğitimcilerin en önemli özelliği olarak kabul edilmektedir. Uzaktan eğitim yöntemleri içinde en çok tercih edileni olan web tabanlı eğitimin ana bileşeni Öğrenim Yönetim Sistemi (ÖYS) yazılımıdır.

Bu tez çalışmasında bir ÖYS’nin ne olduğu ve bileşenleri ayrıntılı bir şekilde açıklanmış ve örnek bir ÖYS geliştirilmiştir. Geliştirilen ÖYS, geleneksel yöntem ile sınıfta verilen bir derste yardımcı araç olarak kullanılmış ve kullanımına ilişkin gözlemler değerlendirilerek tartışılmıştır.
 

Development and Application of a Web Based Learning System For a Basic It Course

The influence of information technology (including web technologies, software or hardware tools) on the overall teaching environment is becoming more pronounced. Nowadays the ability to incorporate web based technology into instruction has been deemed to be one of the most important professional competences of educators. Web based education/instruction is the most preferred distance education method and its main component is Learning Management System (LMS).

In this study, after the detailed description of the structure and characteristics of an LMS, a sample LMS was developed and used as a supportive tool in a traditional classroom instruction. Lastly, the application of the system has been evaluated and discussed.

KURU Cüneyt ,
Danışman : Doç. Dr. Sevinç GÜLSEÇEN

Anabilim Dalı : Enformatik

Mezuniyet Yılı : 2008

Tez Savunma Jürisi : Doç. Dr. Sevinç GÜLSEÇEN

Prof. Dr. Sıddık YARMAN

Doç. Dr. Selim YAZICI

Yrd. Doç. Dr. Zuhal TANRIKULU

Yrd. Doç. Dr. Zerrin AYVAZ REİSGeleneksel Web Tabanlı Uygulamalardan Ajax İle Desteklenen Zengin İnternet Uygulamalarına Geçiş

Geleneksel sunucu-istemci modelli Web tabanlı yazılım geliştirme yaklaşımı, uygulamaların kullanımında zorluklara neden olmakta, eğitim giderlerini artırmakta, yatırım genel geri dönüşünü ise azaltmaktadır. Diğer taraftan, internet kullanıcıları Web sayfasının da masaüstü programları gibi çalışılabilmesini istemektedir.

Bunu sağlayan ve “Zengin İnternet Uygulamaları-ZİU (Rich Internet Applications-RIA)” olarak adlandırılan yeni kuşak yaklaşım, masaüstü uygulamalarının zengin grafiksel arayüzünü Web’in evrensel erişimiyle bir araya getirerek kullanıcıların Web sayfaları ile olan etkileşimini mümkün kılmakta, bant genişliği kullanımını ve sunucu yükünü azaltmaktadır; dolayısıyla, son kullanıcı deneyimini iyileştirmektedir.

ZİU yaklaşımında en önemli görevi üstlenen Ajax tekniğidir. Önceleri, Dynamic HTML ve Remote Scripting adları ile de anılmakta olan Ajax, aynı zamanda Web 2.0 yaklaşımının da bir bileşendir.

Bu tez çalışmasında, geleneksel sunucu-istemci modelli Web tabanlı yazılım geliştirme yaklaşımının evrimi ile ilgili bilgiler verildikten sonra, ZİU yaklaşımı ve araçları tüm ayrıntıları ile anlatılmakta; Ajax ile geliştirilmiş olan belli başlı uygulamalar özetlenmektedir.

Ajax ile geliştirilmiş ve son kullanıcılar tarafından büyük ilgi görmüş olan; google maps (harita uygulaması), flickr (fotoğraf paylaşım ve telifleme sitesi), google suggest (alternatif arama sonuçlarının önceden listelenmesini sağlayan uygulama) gibi uygulamalardan yine tez içerisinde bahsedilmektedir.

Bu tez kapsamında, Web üzerinden anlık mesajlaşma imkanı sağlayan ve Ajax tekniğiyle geliştirilmiş olan Öğrenc-im isimli örnek bir uygulama yer almaktadır. Uygulama şimdilik sadece Enformatik Bölümü öğretim üyeleri ve Yüksek Lisans öğrencilerinin verileriyle çalışacak şekilde hazırlanmış ve prototip olarak geliştirilmiştir; ihtiyaçlar çerçevesinde genişletilebilecektir.
Transition From Traditional Web-Based Applications to Rich Internet Applications Powered with Ajax

Traditional server-client model web based software development approach cause difficulties in the utilization of applications, increase training costs, and reduce general return of investment. On the other hand, internet users want web pages run as desktop programs.

The new generation approach enabling this is called Rich Internet Applications (RIA), which enable interaction of users with web pages by combining rich graphical interfaces of desktop applications with universal connectivity of the web, reduce bandwidth uses and server loads; they therefore enhance end-user experience.

The Ajax technique plays the most important role in the RIA approach. Formerly referred to as Dynamic HTML and Remote Scripting as well, Ajax is at the same time a component of the Web 2.0 approach.

In this thesis study, after providing background information on the evolution of the traditional server-client model web based software development approach, the RIA approach and tools are discussed in detail and main applications developed using Ajax are outlined.

Applications such as Google Maps (map application), Flickr (photo sharing and copyrighting website), and Google Suggest (an application that prelists alternative search queries as a search query is being typed) are mentioned in the study.

This study comprises an instant messaging application called Ogrenc-im which is implemented using Ajax. The application which is in its prototype stage is running by using the data related with the students and faculty members of Informatics Department

ŞİŞMAN Burak

Danışman : Doç.Dr. Hülya ÇALIŞKAN

Anabilim Dalı : Enformatik Anabilim Dalı

Mezuniyet Yılı : 2009

Tez Savunma Jürisi : Doç. Dr. Hülya ÇALIŞKAN (Danışman)

Prof. Dr. Selahattin DİLİDÜZGÜN

Doç. Dr. Zuhal TANRIKULU

Yrd. Doç. Dr. Hulusi GÜLSEÇEN

Yrd. Doç. Dr. Ahmet AĞIR


Net Teknolojisi Kullanılarak İnternet Tabanlı Bir Ders Kayıt Sisteminin Geliştirilmesi

Bu tezin amacı üniversitemizde klasik yolla yapılan öğrenci ders kaydı işlemlerine alternatif olarak modern bir yöntemi tanıtmaktır. Bu yöntem, .NET Framework teknolojisi kullanılarak, ASP.NET C# programlama dili ve .NET O/RM araçlarından biri olan Nhibernate ile geliştirilmiştir. İnternet üzerinden ulaşılabilen bir yapıya sahiptir. Amacımız geliştirdiğimiz bu yazılımla üniversitemize katkıda bulunmaktır.

Halen üniversitemizde yapılmakta olan ders kayıt işlemleri oldukça zorluklar ve karmaşa içerisinde ve hata oranı yüksek olarak gerçekleşmektedir. Öğrenciler ve kayıt yapan elemanlar klasik yöntemden kaynaklanan hatalardan dolayı oldukça sıkıntılı durumlar yaşamaktadırlar. Bu karmaşa ve zorlukları önlemek için teknolojiden faydalanarak daha iyi bir yöntemle kayıt işlemlerinin yapılması zorunlu hale gelmiştir. Bu yöntem sayesinde, zaman ve mekândan bağımsız olarak öğrenciyi ve kayıt yapan elemanları memnun edecek bir duruma gelinecektir.

Oluşturulan sistem üç aşamada gerçekleştirilmiştir;

Birinci aşamada, ilk olarak Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi’nde bir çalışma yapılmıştır. Mevcut öğrenci kayıt sistemi incelenerek karşılaşılan sorunlar ve eksiklikler belirlenmiş, bunlara nasıl çözümler üretileceği kararlaştırılmıştır.

İkinci aşamada, üretilen çözümler doğrultusunda .Net Framework teknolojisinden yararlanarak, C# programlama dili ve Nhibernate kullanılarak söz konusu online kayıt sistemi geliştirilmiştir.

Üçüncü aşamada, sistem test edilmiş ve eksiklikler giderilmeye çalışılmıştır.

The Development Of An Internet Based Course Registration System Using .Net Technology

The aim of this thesis is to develop a modern and technological method for the student course registration process. At present, there is a classical course registration process at the İstanbul University and the students have to fill in the forms and take these forms to the faculty registration office.

Our method will have a structure which has been developed by NET Framework technology, ASP .NET C# computer language and Nhibernate which is one of the .NET O/RM tools. It will be accessible on the Internet. Thus the software will help our university in this subject.
At present, the student course registration process of the university is difficult, complex and has a high proportion of mistakes. Students and the registration staff members make a lot of mistakes with this classical method.

A smooth and technological registration method is required to prevent this confusion and difficulties. This course registration method will satisfy students and the staff since it will provide a lot of flexibility with its independent time and place feature.

The system has been completed in three stages;

In the first stage, the studies have been started at Hasan Ali Yücel Faculty of Education. We will examine the recent student course registration method at the faculty and notice the current problems and deficient points. Then we have tried to find solutions to these problems.

In the second stage, considering the solutions of the problems the online course registration code had been programmed by using .Net Framework technology, C# software language and Nhibernate.
In the third stage, the code has been tested and the deficiencies had tried to satisfied.

KALKANCI İmir

Danışman : Doç. Dr. Sevinç GÜLSEÇEN

Anabilim Dalı : Enformatik

Mezuniyet Yılı : 2009

Tez Savunma Jürisi : Doç. Dr. Sevinç GÜLSEÇEN, (Danışman)

  Doç. Dr. Selim YAZICI,

   Doç. Dr. Murat ERDAL,

  Doç. Dr. Zuhal TANRIKULU,

   Doç. Dr. Hülya ÇALIŞKAN


Türk Üniversitelerinin Web Sayfalarının Erişilebilirliği ve Kullanılabilirliği

Günümüzde, milyonlarca internet sitesi arasından, kullanımı ve erişilebilirliği bakımından önde olan siteler, kullanıcılarına daha iyi bir internet deneyimi sunmaktadır. Özellikle internet üzerinden hizmet veren sayfalar için kullanım kolaylıkları ve erişilebilirlik, büyük önem taşımaktadır. Menü navigasyonundan, renk uyumlarına, sayfanın açılış süresinden, doğru kodların kullanımına kadar her öge site ziyaretçilerinin memnuniyetini arttırmakta ve kullanıcıları siteye bağlı tutmaktadır.

İnternet sayfasının erişilebilirliği, sayfaların, engelli kişilerin de algılayabileceği, anlayabileceği, gezinebileceği, etkili bir şekilde kullanabileceği ve bunun yanında içerik yaratıp, katkıda bulunabileceği bir şekilde tasarlanmasıdır. İnternet sayfalarının erişilebilirliğinin sağlanması için bir takım standartlar belirlenmiş ve erişilebilirliği ölçen araçlar geliştirilmiştir. Bu çalışmada, erişilebilirlik standartları araştırılmış ve internet sitelerinin erişilebilirlik ölçümlerinin yapılabilmesi için kullanılan araçlar incelenmiştir. HERA erişilebilirlik ölçüm aracı yardımıyla, Türkiye’deki en fazla öğrenciye sahip on üniversitenin erişilebilirlik standartlarına uygunluğu tespit edilmeye çalışılmıştır.

Üniversitelere ait internet sayfaları hergün yüzlerce kullanıcı tarafından ziyaret edilmektedir. Ziyaretçilerinin çoğunu öğrencilerin ve akademisyenlerin oluşturduğu bu sayfaların, belli amaçlara ulaşmak için etkin, verimli ve memnuniyet verici bir şekilde kullanılmasının sağlanması gerekmektedir. Tüm bunların sağlanabilmesi için, esası internet kullanma alışkanlıklarımıza dayalı, bazı tasarım yöntemleri geliştirilmiştir. Bu çalışmada, özellikle üniversitelere ait internet sayfalarının kullanılabilir olması için nasıl tasarlanması gerektiği araştırılmıştır. Sayfanın tamamlanmasıyla birlikte ortaya çıkan sonuçların, kullanılabilirlik açısından, hangi yöntemlerle değerlendirilmesi gerektiği konusunda da öneriler getirilmiştir.The Accessibility and Usability of the Websites of Turkish Universities

Nowadays, among millions of web sites, the ones leading in utilization and accessilibity, provide a better Internet experience to their users. Easier utilization and accessibility of the site is very important for web sites which provide their services over the Internet. Elements of the site such as menu navigation, color consistency, the time it takes to load the site, proper usage of coding increase the visitor’s satisfaction and keeps the users on-line.

The accesilibity of the web site is that it is designed such that a disabled person can perceive, understand and browse it, as well as being able to use it efficiently and create content and provide contribution. Several standards regarding accesibility have been determined, and instruments measuring it have been developed. In this study, the accesilibity standards have been examined and tools used for measuring the sites accesilibity have been studied. In the scope of the resulting criteria, Turkey’s most populated universities’ web sites have been analyzed for compatibility by using HERA accesibility tool.

The web sites of universities are visited everyday by hundreds of people among which most are students and academicians. In order to be used more efectively and eficiently, the universities’ web sites have to satisfy the certain aims of this special group of users. To provide all of these components, several design methods, based on our Internet usage habits, were developed. In this thesis, things which need to be done in order to establish especially the usability of universities’ web sites, have been investigated and some suggestions have been made.
Yüklə 3 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   48
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə