Y a y g a L l e r yYüklə 8,23 Mb.
Pdf görüntüsü
tarix25.12.2016
ölçüsü8,23 Mb.

Y A Y     G A L L E R Y

10 sentyabr – 26 oktyabr 2014 Anesteziya

Reza HazareY A Y     G A L L E R Y

10 sentyabr – 26 oktyabr 2014 Anesteziya

Reza HazareAnastasiya Bloxina

YAY Qalereyasının DirektoruAnastasia Blokhina

YAY Gallery Director

YAY Qalereyası böyük məmnuniyyətlə Azərbaycanda yaşayıb 

yaradan Əfqan rəssamı Reza Hazarenin Anesteziya adlı fərdi 

sərgisini təqdim edir. 

Ağrı hissini azaltmaq, keçmişin kabuslarından azad olmaq və 

gerçəkliyin qorxularından uzaqlaşmaq arzusu Reza Hazarenin 

Anesteziya adlı ekspozisiyasının əsərlərində öz təcəssümünü 

tapdı. Anesteziya – öz hekayəsini danışan Əfqan rəssamının 

monoloqudur. 

Formaları sadələşdirib diqqəti personajlara yönəldərək o, real 

həyatda artıq saydığı hər şeyi əsərlərindən yığışdırır. Rezanın 

qrafik işləri vizual baxımdan üstəlik texnika seçimi ilə də 

sadələşdirilir. Ağ kağız üzərində qələmlə, fonu doldurmadan 

işləyərək, rəssam ətrafda olan hər şeyin mənasızlığını 

göstərməyə çalışır. Hər şeyin – insan faktorundan başqa. Məhz 

insanlar rəssamın əsərlərinin əsas qəhrəmanlarıdır. Reza 

Hazarenin rəngkarlıq tabloları onun qrafik əsərlərinin bir növ 

davamı, növbəti mərhələsidir. 

Heç kimi tənha görməmək arzusunda olan Reza öz əsərlərini 

fiziki mənada tənhalıqdan uzaq yaradır. Onun daxili tənhalığı ilə 

qidalanan personajlar, əsərlərindəki  kollektiv səhnələrdə 

olmasına baxmayaraq  tənhalıq hissini açıq biruzə verirlər. 

Adətən onun əsərlərində komozisiyanın bir küncündə 

yerləşdirilmiş bir qrup insan bütünü baş verənləri sanki 

kənardan izləyir. Bu bəlkə də özünəməxsus formada qeyri-iradi 

olaraq mental təbiətin özünün ifadəsidir. Rezanın əsərlərində 

açıq şəkildə Şərqin mədəniyyəti ilə əlaqə, əsatirlik, gizli məna və 

müəllifin həyat fəlsəfəsi  hiss olunur.

2012-ci ilin sentyabr ayında təsis edilən YAY Qalereyası milli və 

beynəlxalq səviyyədə Azərbaycan müasir incəsənətinin 

dəstəklənməsi və inkişafı ilə əlaqəli YARAT Müasir İncəsənət 

Təşkilatının həyata keçirdiyi fəaliyyətlərinin bir istiqamətidir.  

YAY Qalereyası kommersiya təşkilatı sayılır fəqət mənfəət əldə 

etməyə çalışan təsisat kimi fəaliyyət göstərmir. İncəsənət 

əsərlərinin satışından əldə olunan bütün gəlirlər yalnız YARAT 

Təşkilatının fəaliyyətlərinin maliyyələşdirilməsinə və rəssamların 

dəstəklənməsinə istiqamətləndirilir. 

Bu sərgi yerli sərgi proqramının bir hissəsini təşkil edir. Açıldığı 

gündən etibarən YAY Qalereyası gündəmində nəinki istedadlı 

beynəlxalq rəssamlarının əsərlərini, həmçinin Azərbaycan 

incəsənət xadimlərinin əsərlərinin nümayişi də mühüm yer tutur. 

YAY Gallery proudly presents to its audience the solo exhibition 

of an Afghan artist Reza Hazare, who lives and works in Baku. 

Reducing the feeling of pain, the desire of being free from the 

nightmares of the past and to get away from the fears of the 

reality were reflected in the works of the exhibition Anesthesia 

by Reza Hazare. 

Anesthesia – is the monologue of an Afghan artist who is telling 

his own story.

With simplifying the forms and drawing attention to the 

characters in the works he is getting rid of all the excessive 

things that he supposes in the real life. Additionally, besides the 

visual content Reza's choice of technique in his graphic works 

are also simplified. Working with the pencil on the white paper 

and not to fill the background, the artist is trying to show the 

absurdity of everything around us. Everything – except the 

human factor! Those are the people who are the main heroes of 

the artist's works. Reza Hazare's painting charts are sorts of a 

sequel to his graphic works in other words; it's the next step.

As a person who has always wished to see nobody lonely, in the 

physical sense Reza creates his works away from the loneliness.  

Feeding from Reza's built-in-isolation, characters clearly 

demonstrate the loneliness, although they are portrayed in the 

collective scenes. Usually in his works it seems like there are 

group of people in the corner, and they are watching from the 

outside to what is happening around. This is perhaps a unique 

form of spontaneous self-expression of the mental nature. Reza's 

works clearly portray the association with the culture of the East, 

mythology, the secret meaning and the author's philosophy of 

life is felt in them.

YAY Gallery was established in September 2012 as an addition to 

the broader initiative conceived by YARAT Contemporary Art 

Organization in order to support and promote the development 

of Azerbaijani contemporary art both on a national and 

international level. The gallery is commercial but not-for-profit 

purposes. All potential revenue from the art sales is channelled 

into supporting YARAT initiatives and the artists.

This exhibition is part of our local exhibition program – since its 

opening Yay gallery`s artistic agenda is focused on showing the 

most interesting artists both from abroad and Azerbaijan.

Anesteziya

Anesthesia

Hissiy

yats

ızlıq bağçası 

#1

Kətan

 üz


ərində qarı

şıq


 texnika

 

 The Garden of L

ethar

gy #

1.

 Sculptur

e series. Br

onze 


 20

14 / 11 


x 27 x 13

 sm / cm


Anastasiya Bloxina

YAY Qalereyasının DirektoruAnastasia Blokhina

YAY Gallery Director

YAY Qalereyası böyük məmnuniyyətlə Azərbaycanda yaşayıb 

yaradan Əfqan rəssamı Reza Hazarenin Anesteziya adlı fərdi 

sərgisini təqdim edir. 

Ağrı hissini azaltmaq, keçmişin kabuslarından azad olmaq və 

gerçəkliyin qorxularından uzaqlaşmaq arzusu Reza Hazarenin 

Anesteziya adlı ekspozisiyasının əsərlərində öz təcəssümünü 

tapdı. Anesteziya – öz hekayəsini danışan Əfqan rəssamının 

monoloqudur. 

Formaları sadələşdirib diqqəti personajlara yönəldərək o, real 

həyatda artıq saydığı hər şeyi əsərlərindən yığışdırır. Rezanın 

qrafik işləri vizual baxımdan üstəlik texnika seçimi ilə də 

sadələşdirilir. Ağ kağız üzərində qələmlə, fonu doldurmadan 

işləyərək, rəssam ətrafda olan hər şeyin mənasızlığını 

göstərməyə çalışır. Hər şeyin – insan faktorundan başqa. Məhz 

insanlar rəssamın əsərlərinin əsas qəhrəmanlarıdır. Reza 

Hazarenin rəngkarlıq tabloları onun qrafik əsərlərinin bir növ 

davamı, növbəti mərhələsidir. 

Heç kimi tənha görməmək arzusunda olan Reza öz əsərlərini 

fiziki mənada tənhalıqdan uzaq yaradır. Onun daxili tənhalığı ilə 

qidalanan personajlar, əsərlərindəki  kollektiv səhnələrdə 

olmasına baxmayaraq  tənhalıq hissini açıq biruzə verirlər. 

Adətən onun əsərlərində komozisiyanın bir küncündə 

yerləşdirilmiş bir qrup insan bütünü baş verənləri sanki 

kənardan izləyir. Bu bəlkə də özünəməxsus formada qeyri-iradi 

olaraq mental təbiətin özünün ifadəsidir. Rezanın əsərlərində 

açıq şəkildə Şərqin mədəniyyəti ilə əlaqə, əsatirlik, gizli məna və 

müəllifin həyat fəlsəfəsi  hiss olunur.

2012-ci ilin sentyabr ayında təsis edilən YAY Qalereyası milli və 

beynəlxalq səviyyədə Azərbaycan müasir incəsənətinin 

dəstəklənməsi və inkişafı ilə əlaqəli YARAT Müasir İncəsənət 

Təşkilatının həyata keçirdiyi fəaliyyətlərinin bir istiqamətidir.  

YAY Qalereyası kommersiya təşkilatı sayılır fəqət mənfəət əldə 

etməyə çalışan təsisat kimi fəaliyyət göstərmir. İncəsənət 

əsərlərinin satışından əldə olunan bütün gəlirlər yalnız YARAT 

Təşkilatının fəaliyyətlərinin maliyyələşdirilməsinə və rəssamların 

dəstəklənməsinə istiqamətləndirilir. 

Bu sərgi yerli sərgi proqramının bir hissəsini təşkil edir. Açıldığı 

gündən etibarən YAY Qalereyası gündəmində nəinki istedadlı 

beynəlxalq rəssamlarının əsərlərini, həmçinin Azərbaycan 

incəsənət xadimlərinin əsərlərinin nümayişi də mühüm yer tutur. 

YAY Gallery proudly presents to its audience the solo exhibition 

of an Afghan artist Reza Hazare, who lives and works in Baku. 

Reducing the feeling of pain, the desire of being free from the 

nightmares of the past and to get away from the fears of the 

reality were reflected in the works of the exhibition Anesthesia 

by Reza Hazare. 

Anesthesia – is the monologue of an Afghan artist who is telling 

his own story.

With simplifying the forms and drawing attention to the 

characters in the works he is getting rid of all the excessive 

things that he supposes in the real life. Additionally, besides the 

visual content Reza's choice of technique in his graphic works 

are also simplified. Working with the pencil on the white paper 

and not to fill the background, the artist is trying to show the 

absurdity of everything around us. Everything – except the 

human factor! Those are the people who are the main heroes of 

the artist's works. Reza Hazare's painting charts are sorts of a 

sequel to his graphic works in other words; it's the next step.

As a person who has always wished to see nobody lonely, in the 

physical sense Reza creates his works away from the loneliness.  

Feeding from Reza's built-in-isolation, characters clearly 

demonstrate the loneliness, although they are portrayed in the 

collective scenes. Usually in his works it seems like there are 

group of people in the corner, and they are watching from the 

outside to what is happening around. This is perhaps a unique 

form of spontaneous self-expression of the mental nature. Reza's 

works clearly portray the association with the culture of the East, 

mythology, the secret meaning and the author's philosophy of 

life is felt in them.

YAY Gallery was established in September 2012 as an addition to 

the broader initiative conceived by YARAT Contemporary Art 

Organization in order to support and promote the development 

of Azerbaijani contemporary art both on a national and 

international level. The gallery is commercial but not-for-profit 

purposes. All potential revenue from the art sales is channelled 

into supporting YARAT initiatives and the artists.

This exhibition is part of our local exhibition program – since its 

opening Yay gallery`s artistic agenda is focused on showing the 

most interesting artists both from abroad and Azerbaijan.

Anesteziya

Anesthesia

Hissiy

yats

ızlıq bağçası 

#1

Kətan

 üz


ərində qarı

şıq


 texnika

 

 The Garden of L

ethar

gy #

1.

 Sculptur

e series. Br

onze 


 20

14 / 11 


x 27 x 13

 sm / cm


Years of civil wars and schisms have pushed the Afghan 

society into a crisis that was only made worse by religious 

fundamentalism and radical tribal values.  The once 

prosperous society fell into darkness and chaos.  Ultimately, 

this situation affected three generations of Afghan people.  

Unavoidable emigration was one of the results of this crisis.  

My generation has grown up - without any relief - in 

countries to which we do not belong.  For example, even 

those of us born in Iran have never had any rights in that 

country.  On the other hand, no one accepts us in 

Afghanistan either, because we grew up in different 

societies and were exposed to different cultural attitudes.  

For us, life has become a nightmare: we do not know where 

we belong.

People who find themselves in post-war circumstances 

often remain refugees for years and are forced to start over, 

find new professions, and struggle with external pressures.  

Lack of human values, absence of basic rights and the 

disintegration of the family create chaos.  When faced with 

political and social pressure, a wandering human in a post-

war environment eventually gets to a point where he or she 

becomes indifferent towards feelings of sadness or 

happiness.  Disappointed with life and utterly apathetic, this 

individual does not see any incentives to change.  

Furthermore, paradoxes in human thought and the 

unpredictable ways in which people react to different 

situations often contribute to disaster.  Sometimes people 

try to exchange reality for their dreams.  However, all they 

do is go in circles. 

Such socio-economic pressures and humiliation have had a 

tremendous impact on the Afghan psyche.  Lack of self-

esteem and the destruction of national identity penetrated 

deeply throughout different layers of the Afghan psyche, 

changing it and shaping it in the most basic ways.  It is 

important to note that this situation was further 

exacerbated by the fanaticism, prejudices and the dogma of 

the victims themselves.  As time passes, the Afghan 

refugees, too, have become indifferent to outside events, 

losing the basic sense of being human.  Unfortunately, this 

lethargy is also present in people who manage to overcome 

the worst situations.  In other words, their journey from 

darkness sometimes leads them to darkness again.  

Uzun illərdir ki, ölkədə baş verən vətəndaş müharibəsi və ixtilaf 

Əfqanıstan cəmiyyətini dini ənənəçilik və tayfa təfəkkürü 

fonunda kəskinləşən böhrana qərq etdi. Bir zaman çiçəklənən 

ölkə sayılan bu məmləkət, hazırda zülmət və hərc-mərcliyin 

qurbanı oldu. Belə bir vəziyyət Əfqanıstan cəmiyyətinin üç 

nəslinə mənfi təsir göstərməkdədir.  

Bu böhranın nəticələrindən biri qaçılmaz mühacirət idi. Mənim 

mənsub olduğum nəsil bizim aid olmadığımız qürbət ölkələrdə 

doğulub boya-başa çatıb və həmin ölkələrlə heç bir əlaqəyə 

malik deyildi. Misal üçün, İranda dünyaya göz açan əfqanlar bu 

ölkədə heç bir vətəndaş hüquqlarına sahib deyil. Həmçinin, bu 

insanlar öz Vətənində-Əfqanıstanda da qəbul olunmur, çünki 

onlar fərqli bir cəmiyyətdə böyüyüb, fərqli mədəni dəyərlərə 

malik olan insanlar sayılır. Bizim üçün dəhşətli yuxu kimidir: 

hansı cəmiyyətə mənsub olduğumuzu bilmirik.

Müharibədən sonrakı dövrdə yaşayan insanlar illərdir ki, qaçqın 

statusu ilə həyat sürürlər, çox zaman həyatlarını yenidən, 

sıfırdan başlamağa məcbur olurlar, yeni ixtisaslara yiyələnməli və 

kənar təzyiqlərə tab gətirməlidirlər. Yaşadıqları ölkələrdə əsas 

vətəndaş hüquqlarına malik olmamaları və ailələrindən ayrılmaq 

məcburiyyəti həmin insanları xaos vəziyyətinə sürükləyir. Siyasi 

və sosial çətinliklərlə rastlaşdığı zaman, bu insanlar özlərini 

yalnız və təcrid olunmuş hiss edir və ətraflarında cərəyan edən 

hadisələrə biganə yanaşırlar. Həyat ilə məyus olmuş apatik 

insan, həyatında dəyişikliklər etmək üçün stimul görmür. 

Bundan əlavə, insan fikrində olan paradokslarda və gözlənilməz 

hadisələrdə  insanların müxtəlif situasiyalara reaksiyaları 

fəlakətlərə gətirib çıxardır. Bəzən insanlar reallığı öz arzuları ilə 

əvəz edirlər. Lakin bütün bunlar sikl effektinə malikdir. 

Belə sosial – iqtisadi təzyiq və təhqirlər Əfqan psixikasına böyük 

təsir göstərmiş oldu. Özünə hörmətin olmaması və milli 

identikliyin pozulması  Əfqan psixikasının müxtəlif qatlarına daxil 

olaraq onun ümumi şəkildə formalaşmasına təsir göstərib. 

Qeyd etmək vacibdir ki, bu situasiya qurbanların özlərinin 

fanatizmi, xurafat və ehkamları nəticəsində mürəkkəbləşir. 

Zaman keçdikcə, Əfqan qaçqınları da özlərini ətraf mühitə qarşı 

laqeyd aparır, eyni zamanda doğma ölkələri viran olduğundan 

və oraya qayıtmaq imkanları olmadığından mənlik hisslərini 

tədricən itirir. Əfsuslar olsun ki, belə bir biganəlik həyatlarında 

ağır vəziyyətlərin öhdəsindən gələn insanlarda da müşahidə 

olunmaqdadır. Zülmət qaranlıqdan qaçış son nəticədə bəzən 

onları yenidən zülmətə düçar edir. 

4

Reza Hazare 

Reza Hazare


Years of civil wars and schisms have pushed the Afghan 

society into a crisis that was only made worse by religious 

fundamentalism and radical tribal values.  The once 

prosperous society fell into darkness and chaos.  Ultimately, 

this situation affected three generations of Afghan people.  

Unavoidable emigration was one of the results of this crisis.  

My generation has grown up - without any relief - in 

countries to which we do not belong.  For example, even 

those of us born in Iran have never had any rights in that 

country.  On the other hand, no one accepts us in 

Afghanistan either, because we grew up in different 

societies and were exposed to different cultural attitudes.  

For us, life has become a nightmare: we do not know where 

we belong.

People who find themselves in post-war circumstances 

often remain refugees for years and are forced to start over, 

find new professions, and struggle with external pressures.  

Lack of human values, absence of basic rights and the 

disintegration of the family create chaos.  When faced with 

political and social pressure, a wandering human in a post-

war environment eventually gets to a point where he or she 

becomes indifferent towards feelings of sadness or 

happiness.  Disappointed with life and utterly apathetic, this 

individual does not see any incentives to change.  

Furthermore, paradoxes in human thought and the 

unpredictable ways in which people react to different 

situations often contribute to disaster.  Sometimes people 

try to exchange reality for their dreams.  However, all they 

do is go in circles. 

Such socio-economic pressures and humiliation have had a 

tremendous impact on the Afghan psyche.  Lack of self-

esteem and the destruction of national identity penetrated 

deeply throughout different layers of the Afghan psyche, 

changing it and shaping it in the most basic ways.  It is 

important to note that this situation was further 

exacerbated by the fanaticism, prejudices and the dogma of 

the victims themselves.  As time passes, the Afghan 

refugees, too, have become indifferent to outside events, 

losing the basic sense of being human.  Unfortunately, this 

lethargy is also present in people who manage to overcome 

the worst situations.  In other words, their journey from 

darkness sometimes leads them to darkness again.  

Uzun illərdir ki, ölkədə baş verən vətəndaş müharibəsi və ixtilaf 

Əfqanıstan cəmiyyətini dini ənənəçilik və tayfa təfəkkürü 

fonunda kəskinləşən böhrana qərq etdi. Bir zaman çiçəklənən 

ölkə sayılan bu məmləkət, hazırda zülmət və hərc-mərcliyin 

qurbanı oldu. Belə bir vəziyyət Əfqanıstan cəmiyyətinin üç 

nəslinə mənfi təsir göstərməkdədir.  

Bu böhranın nəticələrindən biri qaçılmaz mühacirət idi. Mənim 

mənsub olduğum nəsil bizim aid olmadığımız qürbət ölkələrdə 

doğulub boya-başa çatıb və həmin ölkələrlə heç bir əlaqəyə 

malik deyildi. Misal üçün, İranda dünyaya göz açan əfqanlar bu 

ölkədə heç bir vətəndaş hüquqlarına sahib deyil. Həmçinin, bu 

insanlar öz Vətənində-Əfqanıstanda da qəbul olunmur, çünki 

onlar fərqli bir cəmiyyətdə böyüyüb, fərqli mədəni dəyərlərə 

malik olan insanlar sayılır. Bizim üçün dəhşətli yuxu kimidir: 

hansı cəmiyyətə mənsub olduğumuzu bilmirik.

Müharibədən sonrakı dövrdə yaşayan insanlar illərdir ki, qaçqın 

statusu ilə həyat sürürlər, çox zaman həyatlarını yenidən, 

sıfırdan başlamağa məcbur olurlar, yeni ixtisaslara yiyələnməli və 

kənar təzyiqlərə tab gətirməlidirlər. Yaşadıqları ölkələrdə əsas 

vətəndaş hüquqlarına malik olmamaları və ailələrindən ayrılmaq 

məcburiyyəti həmin insanları xaos vəziyyətinə sürükləyir. Siyasi 

və sosial çətinliklərlə rastlaşdığı zaman, bu insanlar özlərini 

yalnız və təcrid olunmuş hiss edir və ətraflarında cərəyan edən 

hadisələrə biganə yanaşırlar. Həyat ilə məyus olmuş apatik 

insan, həyatında dəyişikliklər etmək üçün stimul görmür. 

Bundan əlavə, insan fikrində olan paradokslarda və gözlənilməz 

hadisələrdə  insanların müxtəlif situasiyalara reaksiyaları 

fəlakətlərə gətirib çıxardır. Bəzən insanlar reallığı öz arzuları ilə 

əvəz edirlər. Lakin bütün bunlar sikl effektinə malikdir. 

Belə sosial – iqtisadi təzyiq və təhqirlər Əfqan psixikasına böyük 

təsir göstərmiş oldu. Özünə hörmətin olmaması və milli 

identikliyin pozulması  Əfqan psixikasının müxtəlif qatlarına daxil 

olaraq onun ümumi şəkildə formalaşmasına təsir göstərib. 

Qeyd etmək vacibdir ki, bu situasiya qurbanların özlərinin 

fanatizmi, xurafat və ehkamları nəticəsində mürəkkəbləşir. 

Zaman keçdikcə, Əfqan qaçqınları da özlərini ətraf mühitə qarşı 

laqeyd aparır, eyni zamanda doğma ölkələri viran olduğundan 

və oraya qayıtmaq imkanları olmadığından mənlik hisslərini 

tədricən itirir. Əfsuslar olsun ki, belə bir biganəlik həyatlarında 

ağır vəziyyətlərin öhdəsindən gələn insanlarda da müşahidə 

olunmaqdadır. Zülmət qaranlıqdan qaçış son nəticədə bəzən 

onları yenidən zülmətə düçar edir. 

4

Reza Hazare 

Reza Hazare


Anesteziya #10.

 

Kağız üzərində qarışıq texnika Anesthesia #10.

 

Mixed media on paper 2014 / 61 x 86 cm / sm

Anesteziya #10.

 

Kağız üzərində qarışıq texnika Anesthesia #10.

 

Mixed media on paper 2014 / 61 x 86 cm / sm

8

Hissiyyatsızlıq bağçası #22. 

Kağız üzərində qarışıq texnika

 

The Garden of Lethargy #22.

 

Mixed media on canvas 2014 / 35 x 25 sm / cm

-

Hissiyyatsızlıq bağçası #20. 

Kağız üzərində qarışıq texnika 

The Garden of Lethargy #20. 

Mixed media on canvas 

2014 / 20 x 20 sm / cm

-

Hissiyyatsızlıq bağçası #28. 

Kağız üzərində qarışıq texnika

 

The Garden of Lethargy #28. 

Mixed media on paper 

2014 / 35 x 25 sm / cm

-

Hissiyyatsızlıq bağçası #27. 

Kağız üzərində qarışıq texnika

 

The Garden of Lethargy #27. 

Mixed media on paper 

2014 / 35 x 25 sm / cm


8

Hissiyyatsızlıq bağçası #22. 

Kağız üzərində qarışıq texnika

 

The Garden of Lethargy #22.

 

Mixed media on canvas 2014 / 35 x 25 sm / cm

-

Hissiyyatsızlıq bağçası #20. 

Kağız üzərində qarışıq texnika 

The Garden of Lethargy #20. 

Mixed media on canvas 

2014 / 20 x 20 sm / cm

-

Hissiyyatsızlıq bağçası #28. 

Kağız üzərində qarışıq texnika

 

The Garden of Lethargy #28. 

Mixed media on paper 

2014 / 35 x 25 sm / cm

-

Hissiyyatsızlıq bağçası #27. 

Kağız üzərində qarışıq texnika

 

The Garden of Lethargy #27. 

Mixed media on paper 

2014 / 35 x 25 sm / cm


10

Hissiyyatsızlıq bağçası #25

Kağız üzərində qarışıq texnika The Garden of Lethargy #25.

Mixed media on paper 

2014 / 35 x 25 sm / cm

-

Hissiyyatsızlıq bağçası #26. 

Kağız üzərində qarışıq texnika

 

The Garden of Lethargy #26. 

Mixed media on paper 

2014 / 35 x 25 sm / cm

11

<10

Hissiyyatsızlıq bağçası #25

Kağız üzərində qarışıq texnika The Garden of Lethargy #25.

Mixed media on paper 

2014 / 35 x 25 sm / cm

-

Hissiyyatsızlıq bağçası #26. 

Kağız üzərində qarışıq texnika

 

The Garden of Lethargy #26. 

Mixed media on paper 

2014 / 35 x 25 sm / cm

11

<Hissiyyatsızlıq  bağçası #23.

 

Kağız üzərində qarışıq texnika

 

The Garden of Lethargy #23. 

Mixed media on paper

2014 / 35 x 25 sm / cm

-

Hissiyyatsızlıq bağçası #30. 

Kağız üzərində qarışıq texnika 

The Garden of Lethargy #30. 

Mixed media on paper 

2014 / 35 x 25 sm / cm

-

Hissiyyatsızlıq bağçası #21. 

Kağız üzərində qarışıq texnika

 

The Garden of Lethargy #21. 

Mixed media on paper 

2014 / 35 x 25 sm / cm

-

Hissiyyatsızlıq 

bağçası #24. 

Kağız üzərində qarışıq texnika

 

The Garden of Lethargy #24. 

Mixed media on paper 

2014 / 35 x 25 sm / cm

12


Hissiyyatsızlıq  bağçası #23.

 

Kağız üzərində qarışıq texnika

 

The Garden of Lethargy #23. 

Mixed media on paper

2014 / 35 x 25 sm / cm

-

Hissiyyatsızlıq bağçası #30. 

Kağız üzərində qarışıq texnika 

The Garden of Lethargy #30. 

Mixed media on paper 

2014 / 35 x 25 sm / cm

-

Hissiyyatsızlıq bağçası #21. 

Kağız üzərində qarışıq texnika

 

The Garden of Lethargy #21. 

Mixed media on paper 

2014 / 35 x 25 sm / cm

-

Hissiyyatsızlıq 

bağçası #24. 

Kağız üzərində qarışıq texnika

 

The Garden of Lethargy #24. 

Mixed media on paper 

2014 / 35 x 25 sm / cm

12


14

Anesteziya #4. 

Kağız üzərində karandaş

 

Anesthesia #4. 

Pencil on paper 

2014 / 100 x 70 cm / sm

Anesthesia #3. 

Pencil on paper

 

Anesteziya #3. Kağız üzərində karandaş 

2014 / 100 x 70 cm / smAnesteziya #7. 

Kağız üzərində qarışıq texnika Anesthesia #7. 

Mixed media on paper 

2014 / 61 x 86 cm / sm

15


14

Anesteziya #4. 

Kağız üzərində karandaş

 

Anesthesia #4. 

Pencil on paper 

2014 / 100 x 70 cm / sm

Anesthesia #3. 

Pencil on paper

 

Anesteziya #3. Kağız üzərində karandaş 

2014 / 100 x 70 cm / smAnesteziya #7. 

Kağız üzərində qarışıq texnika Anesthesia #7. 

Mixed media on paper 

2014 / 61 x 86 cm / sm

15


18

Anesthesia #1

Pencil on paper

 

Anesteziya #1.

Kağız üzərində karandaş 

2014 / 100 x 70 cm / sm

Anesthesia #2. 

Pencil on paper 

Anesteziya #2. 

Kağız üzərində karandaş 

2014 / 100 x 70 cm / smHissiyyatsızlıq bağçası #5. 

Kətan üzərində qarışıq texnika

 

The Garden of Lethargy #5. 

Mixed media on canvas 

2014 / 21 x 29 sm / cm

19


18

Anesthesia #1

Pencil on paper

 

Anesteziya #1.

Kağız üzərində karandaş 

2014 / 100 x 70 cm / sm

Anesthesia #2. 

Pencil on paper 

Anesteziya #2. 

Kağız üzərində karandaş 

2014 / 100 x 70 cm / smHissiyyatsızlıq bağçası #5. 

Kətan üzərində qarışıq texnika

 

The Garden of Lethargy #5. 

Mixed media on canvas 

2014 / 21 x 29 sm / cm

19


20

20

22

Anesteziya #6. 

Kağız üzərində qarışıq texnika

 

Anesthesia #6. 

Mixed media on paper / 

2014 / 61 x 86 cm / sm

Anesteziya #9. 

Kağız üzərində qarışıq texnika

 

Anesthesia #9. 

Mixed media on paper 

2014 / 61 x 86 cm / sm

Anesthesia #8

Mixed media on paper Anesteziya #8.

Kağız üzərində qarışıq texnika

2014 / 61 x 86 cm / sm

23


22

Anesteziya #6. 

Kağız üzərində qarışıq texnika

 

Anesthesia #6. 

Mixed media on paper / 

2014 / 61 x 86 cm / sm

Anesteziya #9. 

Kağız üzərində qarışıq texnika

 

Anesthesia #9. 

Mixed media on paper 

2014 / 61 x 86 cm / sm

Anesthesia #8

Mixed media on paper Anesteziya #8.

Kağız üzərində qarışıq texnika

2014 / 61 x 86 cm / sm

23


Hissiyyatsızlıq bağçası #15. 

Kətan üzərində qarışıq texnika The Garden of Lethargy #15.

Mixed media on canvas 

2014 / 20 x 20 sm / cm

26

27Hissiyyatsızlıq bağçası #15. 

Kətan üzərində qarışıq texnika The Garden of Lethargy #15.

Mixed media on canvas 

2014 / 20 x 20 sm / cm

26

2728

Hissiyyatsızlıq bağçası #1. 

Kətan üzərində qarışıq texnika The Garden of Lethargy #1. 

Mixed media on canvas 

2014 / 21 x 29 sm / cm

29


28

Hissiyyatsızlıq bağçası #1. 

Kətan üzərində qarışıq texnika The Garden of Lethargy #1. 

Mixed media on canvas 

2014 / 21 x 29 sm / cm

29


30

Hissiyyatsızlıq bağçası #16. 

Kətan üzərində qarışıq texnika

 

The Garden of Lethargy #16. 

Mixed media on canvas 

2014 / 20 x 20 sm / cm

Hissiyyatsızlıq bağçası #17. 

Kətan üzərində qarışıq texnika

 

The Garden of Lethargy #17. 

Mixed media on canvas 

2014 / 20 x 20 sm / cm

Hissiyyatsızlıq bağçası #11. 

Kətan üzərində qarışıq texnika The Garden of Lethargy #11. 

Mixed media on canvas 

2014 / 21 x 29 sm / cm

31


30

Hissiyyatsızlıq bağçası #16. 

Kətan üzərində qarışıq texnika

 

The Garden of Lethargy #16. 

Mixed media on canvas 

2014 / 20 x 20 sm / cm

Hissiyyatsızlıq bağçası #17. 

Kətan üzərində qarışıq texnika

 

The Garden of Lethargy #17. 

Mixed media on canvas 

2014 / 20 x 20 sm / cm

Hissiyyatsızlıq bağçası #11. 

Kətan üzərində qarışıq texnika The Garden of Lethargy #11. 

Mixed media on canvas 

2014 / 21 x 29 sm / cm

31


34

Hissiyyatsızlıq bağçası #9. 

Kətan üzərində qarışıq texnika

 

The Garden of Lethargy #9. 

Mixed media on canvas 

2014 / 21 x 29 sm / cm

Hissiyyatsızlıq bağçası #14. 

Kətan üzərində qarışıq texnika The Garden of Lethargy #14. 

Mixed media on canvas 

2014 / 21 x 29 sm / cm

35


34

Hissiyyatsızlıq bağçası #9. 

Kətan üzərində qarışıq texnika

 

The Garden of Lethargy #9. 

Mixed media on canvas 

2014 / 21 x 29 sm / cm

Hissiyyatsızlıq bağçası #14. 

Kətan üzərində qarışıq texnika The Garden of Lethargy #14. 

Mixed media on canvas 

2014 / 21 x 29 sm / cm

35


36

Hissiyyatsızlıq bağçası #13. 

Kətan üzərində qarışıq texnika The Garden of Lethargy #13. 

Mixed media on canvas 

2014 / 21 x 29 sm / cm

37


36

Hissiyyatsızlıq bağçası #13. 

Kətan üzərində qarışıq texnika The Garden of Lethargy #13. 

Mixed media on canvas 

2014 / 21 x 29 sm / cm

37


38

Hissiyyatsızlıq bağçası #6. 

Kətan üzərində qarışıq texnika

 

The Garden of Lethargy #6. 

Mixed media on canvas 

2014 / 21 x 29 sm / cm

Hissiyyatsızlıq bağçası #10. 

Kətan üzərində qarışıq texnika The Garden of Lethargy #10. 

Mixed media on canvas 

2014 / 21 x 29 sm / cm

Hissiyyatsızlıq bağçası #2.

 

Kətan üzərində qarışıq texnika 

The Garden of Lethargy #2. 

Mixed media on canvas 

2014 / 21 x 29 sm / cm

39


38

Hissiyyatsızlıq bağçası #6. 

Kətan üzərində qarışıq texnika

 

The Garden of Lethargy #6. 

Mixed media on canvas 

2014 / 21 x 29 sm / cm

Hissiyyatsızlıq bağçası #10. 

Kətan üzərində qarışıq texnika The Garden of Lethargy #10. 

Mixed media on canvas 

2014 / 21 x 29 sm / cm

Hissiyyatsızlıq bağçası #2.

 

Kətan üzərində qarışıq texnika 

The Garden of Lethargy #2. 

Mixed media on canvas 

2014 / 21 x 29 sm / cm

39


42

Hissiyyatsızlıq bağçası #4. 

Kətan üzərində qarışıq texnika

 

The Garden of Lethargy #4

Mixed media on canvas 

2014 / 21 x 29 sm / cm

Hissiyyatsızlıq bağçası #8. 

Kətan üzərində qarışıq texnika

 

The Garden of Lethargy #8.

Mixed media on canvas 

2014 / 21 x 29 sm / cm

43


42

Hissiyyatsızlıq bağçası #4. 

Kətan üzərində qarışıq texnika

 

The Garden of Lethargy #4

Mixed media on canvas 

2014 / 21 x 29 sm / cm

Hissiyyatsızlıq bağçası #8. 

Kətan üzərində qarışıq texnika

 

The Garden of Lethargy #8.

Mixed media on canvas 

2014 / 21 x 29 sm / cm

43


44

Hissiyyatsızlıq bağçası #7. 

Kətan üzərində qarışıq texnika

 

The Garden of Lethargy #7. 

Mixed media on canvas 

2014 / 21 x 29 sm / cm

45


44

Hissiyyatsızlıq bağçası #7. 

Kətan üzərində qarışıq texnika

 

The Garden of Lethargy #7. 

Mixed media on canvas 

2014 / 21 x 29 sm / cm

45


Hissiyyatsızlıq bağçası #3. 

Kətan üzərində qarışıq texnika

 

The Garden of Lethargy #3. 

Mixed media on canvas 

2014 / 21 x 29 sm / cm

Hissiyyatsızlıq bağçası #12. 

Kətan üzərində qarışıq texnika The Garden of Lethargy #12. 

Mixed media on canvas 

2014 / 21 x 29 sm / cm

46

47Hissiyyatsızlıq bağçası #3. 

Kətan üzərində qarışıq texnika

 

The Garden of Lethargy #3. 

Mixed media on canvas 

2014 / 21 x 29 sm / cm

Hissiyyatsızlıq bağçası #12. 

Kətan üzərində qarışıq texnika The Garden of Lethargy #12. 

Mixed media on canvas 

2014 / 21 x 29 sm / cm

46

47Hissiyyatsızlıq bağçası #18. 

Kətan üzərində qarışıq texnika The Garden of Lethargy #18. 

Mixed media on canvas 

2014 / 20 x 20 sm / cm

48


Hissiyyatsızlıq bağçası #18. 

Kətan üzərində qarışıq texnika The Garden of Lethargy #18. 

Mixed media on canvas 

2014 / 20 x 20 sm / cm

48


Anesteziya #5. 

Kətan üzərində qarışıq texnika Anesthesia #5. 

Mixed media on canvas 

2014 / 190 x 160 cm / sm

Apatiya ilə uçan. Anesteziya silsiləsindən. 

Kətan üzərində qarışıq texnika Flying in apathy. From Anesthesia series. 

Mixed media on canvas

2014 / 160 x 219 cm / sm

50

51Anesteziya #5. 

Kətan üzərində qarışıq texnika Anesthesia #5. 

Mixed media on canvas 

2014 / 190 x 160 cm / sm

Apatiya ilə uçan. Anesteziya silsiləsindən. 

Kətan üzərində qarışıq texnika Flying in apathy. From Anesthesia series. 

Mixed media on canvas

2014 / 160 x 219 cm / sm

50

51Anesteziya #11. 

Kətan üzərində qarışıq texnika Anesthesia #11. 

Mixed media on canvas 

2014 / 125 x 98 cm / sm

Anesteziya #12. 

Kətan üzərində qarışıq texnika Anesthesia #12. 

Mixed media on canvas 

2014 / 125 x 98 cm / sm

52

53Anesteziya #11. 

Kətan üzərində qarışıq texnika Anesthesia #11. 

Mixed media on canvas 

2014 / 125 x 98 cm / sm

Anesteziya #12. 

Kətan üzərində qarışıq texnika Anesthesia #12. 

Mixed media on canvas 

2014 / 125 x 98 cm / sm

52

53REZA HAZARE

D. 1987, Zahedan, İran 

Bakıda yaşayıb-yaradır

Əfqan rəssamı olan Rəza Hazare Əfqanıstandan köç etmiş qaçqın 

ailəsində anadan olmuşdur. O, 2005-ci ildə Tehranda Təsviri 

Sənətlər Məktəbini bitirib və daha sonra Azərbaycana köçərək öz 

təhsilini davam etdirməyə başlayıb. 2012-ci ildə o Azərbaycan Dövlət 

Rəssamlıq Akademiyasında təhsilini başa çatdırıb. 

Reza hal-hazırda Azərbaycanda yaşayır və yaradır. Şəriət qanunları 

ilə idarə olunan ölkədə böyümüş Rezanın yaradıclığı da patriarxal 

xarakter daşıyır, belə ki, onun texnika seçimi – kağız və qələm – 

köhnə dəblərə əsaslanıb. Onun daxili aləmi Şərq/Cənub və 

Qərb/Şimal arasında olan tikanı xatırladır. O, islam ölkəsindən 

Azərbaycana, uyğunlaşmağa ehtiyacı olduğu, ziyalı cəmiyyətə köçüb. 

Hazarenin əsərləri müharibədən sonra insanların yaşayış şəraiti, 

qaçqınlıq statusu və belə hadisələrdən sonra həyatın 

yenidənqurulma yolları haqqında sualları özündə əks etdirir. Onun 

əsərləri həyatın mənası, ənənəvi cəmiyyətin və immiqrasiya 

məsələlərinin krizisi üzərində formalaşıb. Reza vətəndaş 

müharibəsindən sonra baş verən hadisələri– insan hüquqlarının 

pozulması, eləcə də vətəndaş dəyərləri, sürgün olunmuş ailənin 

dağılması məsələrini tədqiq edir. O, insan düşüncəsinin 

paradoksluğunu və müxtəlif situasiyalarda fəaliyyətlərini araşdırır. 

Reza əsərləri vasitəsilə, unudulmuş insan üçün daha əlverişli mövqe 

qazanmaq, məmnuniyyət hissi və rahatlığa can atmağa çalışır. 

Fərdi sərgilər:

2010

Fərdi sərgi, YarAdAn Qalereyası, Bakı, Azərbaycan 2008

Fərdi sərgi, Iran United Artist's, Nami Gallery, Tehran, IranQrup sərgilər:

2014

ART DUBAI 2014: MARKER, Qafqaz və Orta Asiya, Azərbaycan 

Pavilyonu, Dubay, BƏƏ

2013

Ötekilik. Mən başqası deyil. Qrup sərgi. Espace cultural Louis 

Vuitton. Paris, Fransa

2012

PAT vəziyyəti, YAY Qalereyası, Bakı, Azərbaycan

III Moskva Beynəlxalq Biennalesi. Azərbaycan pavillionu. MAR'S 

Qalereyası, Moskva, Rusiya

ALUMINIUM V, Müasir İncəsənət Biennale, Bakı Qalereyası, Bakı, 

Azərbaycan

Password Unknown, qrup sərgisi, Müasir İncəsənət Mərkəzi, Bakı, 

Azərbaycan

Gənclər Günü, qrup sərgisi, 1969 Qalereyası, Bakı, Azərbaycan

2011

Group exhibition, Center of Contemporary Art, Baku, Azerbaijan2009

Exhibition at Corner Club, Baku, Azerbaijan 2007

Qrup sərgisi, Iran United Artist's, Momayez Qalereyası, Tehran, İran2006

Rəsm sərgisi, Mehrin Qalereyası, Tehran, İran

54

Reza Hazare is an Afghan artist born in an Afganian refugee family. He graduated from the Visual Arts School of Teheran in 2005, and moved 

right after in Azerbaijan where he pursued his studies. In 2012 he 

finished study at Azerbaijan State Academy of Arts. 

An Afghan artist Reza Hazare living in Azerbaijan. Originally coming 

from a country ruled by Sharia law, Reza`s art has a strong patriarchal 

character; even his choice of the medium – pencil and paper – is old 

fashioned. His inner being is thorn between East/South and West / 

North.  He came from an Islamic country to Azerbaijan, a secular 

environment to which he now needs to adapt. 

Hezare works constantly questions the living conditions of human 

beings after a war has ended, the status of refugees, and the way one 

can rebuild life after such events. His works is focused on the meaning 

of life, the crisis of traditional society and immigration issues. Reza 

explore the events that took place within my nation after the civil war – 

the absence of civil values as well as basic human rights, the 

disintegration of my family in exile. I am interested in the paradoxes of 

human thinking and actions in different situations. Through my work I 

strive to achieve a better position, satisfaction and peace for the 

forgotten man.

Solo exhibition:

2010

Solo exhibition, YarAdAn Gallery, Baku, Azerbaijan 2008

Solo exhibition, Iran United Artist's, Nami Gallery, Tehran, IranGroup exhibitions:

2014

ART DUBAI 2014: MARKER, Caucasus and Central Asia, Azerbaijan 

Pavillion, Dubai, UAE

2013

Otherness. I is somebody else. Group exhibition. Espace cultural Louis 

Vuitton. Paris, France

2012

Situation PAT, exhibition YAY GALLERY, Baku, Azerbaijan

III Moscow International Biennale for Young Art. Situation PAT. 

Azerbaijan pavillion. MAR'S Gallery, Moscow, Russia

ALUMINIUM V, International Biennial of Contemporary Art, The Faces 

of Time Baku Gallery, Baku, Azerbaijan

Password Unknown, group exhibition, Center of Contemporary Art, 

Baku, Azerbaijan

Young Day, Group Exhibition, 1969 Gallery, Baku, Azerbaijan

2011

Group exhibition, Center of Contemporary Art, Baku, Azerbaijan2009

Exhibition at Corner Club, Baku, Azerbaijan 2007

Group exhibition, Iran United Artist's, Momayez Gallery, Tehran, Iran2006

Drawing exhibition, Mehrin Gallery, Tehran, IranREZA HAZARE

B. 1987, Zahedan, Iran

Lives and works in Baku

Hissiy


yats

ızlıq 


bağçasında r

əssam. 


Ka

ğız


 üz

ərində 


qarışıq texnika 

Artist in the gar

den of L

ethar

gy

. Mixed media

 on paper

 / 20

14 / 35 


x 25

 cm / sm


REZA HAZARE

D. 1987, Zahedan, İran 

Bakıda yaşayıb-yaradır

Əfqan rəssamı olan Rəza Hazare Əfqanıstandan köç etmiş qaçqın 

ailəsində anadan olmuşdur. O, 2005-ci ildə Tehranda Təsviri 

Sənətlər Məktəbini bitirib və daha sonra Azərbaycana köçərək öz 

təhsilini davam etdirməyə başlayıb. 2012-ci ildə o Azərbaycan Dövlət 

Rəssamlıq Akademiyasında təhsilini başa çatdırıb. 

Reza hal-hazırda Azərbaycanda yaşayır və yaradır. Şəriət qanunları 

ilə idarə olunan ölkədə böyümüş Rezanın yaradıclığı da patriarxal 

xarakter daşıyır, belə ki, onun texnika seçimi – kağız və qələm – 

köhnə dəblərə əsaslanıb. Onun daxili aləmi Şərq/Cənub və 

Qərb/Şimal arasında olan tikanı xatırladır. O, islam ölkəsindən 

Azərbaycana, uyğunlaşmağa ehtiyacı olduğu, ziyalı cəmiyyətə köçüb. 

Hazarenin əsərləri müharibədən sonra insanların yaşayış şəraiti, 

qaçqınlıq statusu və belə hadisələrdən sonra həyatın 

yenidənqurulma yolları haqqında sualları özündə əks etdirir. Onun 

əsərləri həyatın mənası, ənənəvi cəmiyyətin və immiqrasiya 

məsələlərinin krizisi üzərində formalaşıb. Reza vətəndaş 

müharibəsindən sonra baş verən hadisələri– insan hüquqlarının 

pozulması, eləcə də vətəndaş dəyərləri, sürgün olunmuş ailənin 

dağılması məsələrini tədqiq edir. O, insan düşüncəsinin 

paradoksluğunu və müxtəlif situasiyalarda fəaliyyətlərini araşdırır. 

Reza əsərləri vasitəsilə, unudulmuş insan üçün daha əlverişli mövqe 

qazanmaq, məmnuniyyət hissi və rahatlığa can atmağa çalışır. 

Fərdi sərgilər:

2010

Fərdi sərgi, YarAdAn Qalereyası, Bakı, Azərbaycan 2008

Fərdi sərgi, Iran United Artist's, Nami Gallery, Tehran, IranQrup sərgilər:

2014

ART DUBAI 2014: MARKER, Qafqaz və Orta Asiya, Azərbaycan 

Pavilyonu, Dubay, BƏƏ

2013

Ötekilik. Mən başqası deyil. Qrup sərgi. Espace cultural Louis 

Vuitton. Paris, Fransa

2012

PAT vəziyyəti, YAY Qalereyası, Bakı, Azərbaycan

III Moskva Beynəlxalq Biennalesi. Azərbaycan pavillionu. MAR'S 

Qalereyası, Moskva, Rusiya

ALUMINIUM V, Müasir İncəsənət Biennale, Bakı Qalereyası, Bakı, 

Azərbaycan

Password Unknown, qrup sərgisi, Müasir İncəsənət Mərkəzi, Bakı, 

Azərbaycan

Gənclər Günü, qrup sərgisi, 1969 Qalereyası, Bakı, Azərbaycan

2011

Group exhibition, Center of Contemporary Art, Baku, Azerbaijan2009

Exhibition at Corner Club, Baku, Azerbaijan 2007

Qrup sərgisi, Iran United Artist's, Momayez Qalereyası, Tehran, İran2006

Rəsm sərgisi, Mehrin Qalereyası, Tehran, İran

54

Reza Hazare is an Afghan artist born in an Afganian refugee family. He graduated from the Visual Arts School of Teheran in 2005, and moved 

right after in Azerbaijan where he pursued his studies. In 2012 he 

finished study at Azerbaijan State Academy of Arts. 

An Afghan artist Reza Hazare living in Azerbaijan. Originally coming 

from a country ruled by Sharia law, Reza`s art has a strong patriarchal 

character; even his choice of the medium – pencil and paper – is old 

fashioned. His inner being is thorn between East/South and West / 

North.  He came from an Islamic country to Azerbaijan, a secular 

environment to which he now needs to adapt. 

Hezare works constantly questions the living conditions of human 

beings after a war has ended, the status of refugees, and the way one 

can rebuild life after such events. His works is focused on the meaning 

of life, the crisis of traditional society and immigration issues. Reza 

explore the events that took place within my nation after the civil war – 

the absence of civil values as well as basic human rights, the 

disintegration of my family in exile. I am interested in the paradoxes of 

human thinking and actions in different situations. Through my work I 

strive to achieve a better position, satisfaction and peace for the 

forgotten man.

Solo exhibition:

2010

Solo exhibition, YarAdAn Gallery, Baku, Azerbaijan 2008

Solo exhibition, Iran United Artist's, Nami Gallery, Tehran, IranGroup exhibitions:

2014

ART DUBAI 2014: MARKER, Caucasus and Central Asia, Azerbaijan 

Pavillion, Dubai, UAE

2013

Otherness. I is somebody else. Group exhibition. Espace cultural Louis 

Vuitton. Paris, France

2012

Situation PAT, exhibition YAY GALLERY, Baku, Azerbaijan

III Moscow International Biennale for Young Art. Situation PAT. 

Azerbaijan pavillion. MAR'S Gallery, Moscow, Russia

ALUMINIUM V, International Biennial of Contemporary Art, The Faces 

of Time Baku Gallery, Baku, Azerbaijan

Password Unknown, group exhibition, Center of Contemporary Art, 

Baku, Azerbaijan

Young Day, Group Exhibition, 1969 Gallery, Baku, Azerbaijan

2011

Group exhibition, Center of Contemporary Art, Baku, Azerbaijan2009

Exhibition at Corner Club, Baku, Azerbaijan 2007

Group exhibition, Iran United Artist's, Momayez Gallery, Tehran, Iran2006

Drawing exhibition, Mehrin Gallery, Tehran, IranREZA HAZARE

B. 1987, Zahedan, Iran

Lives and works in Baku

Hissiy


yats

ızlıq 


bağçasında r

əssam. 


Ka

ğız


 üz

ərində 


qarışıq texnika 

Artist in the gar

den of L

ethar

gy

. Mixed media

 on paper

 / 20

14 / 35 


x 25

 cm / sm


www.yaygallery.com

© YARAT Design

Mətn / Text: Anastasia Bloxina, Reza Hezare

Foto / Photo: Fəxriyyə Məmmədova

Bu kataloq sərgidə yayılma məqsədilə çap olunub /

This catalogue is published to coincide with the exhibition

500 ədəd / pieces

CBS Mətbəəsi

2014 - Bakı, Azərbaycan

Bakı, Azərbaycan, AZ1001, İçəri Şəhər, Kiçik Qala küç., 5

Tel.: 012 505 2323, 012 505 1414 / info@yaygallery.com

Üz qabığının içindəkilər / Inside of cover:

Hissiyyatsızlıq bağçası #19. 

Kağız üzərində qarışıq texnika

 

The Garden of Lethargy #19. 

Mixed media on paper 

2014 / 35 x 25 sm / cm

-

Hissiyyatsızlıq bağçası #29. 

Kağız üzərində qarışıq texnika 

The Garden of Lethargy #29. 

Mixed media on paper 

2014 / 35 x 25 sm / cm


www.yaygallery.com

© YARAT Design

Mətn / Text: Anastasia Bloxina, Reza Hezare

Foto / Photo: Fəxriyyə Məmmədova

Bu kataloq sərgidə yayılma məqsədilə çap olunub /

This catalogue is published to coincide with the exhibition

500 ədəd / pieces

CBS Mətbəəsi

2014 - Bakı, Azərbaycan

Bakı, Azərbaycan, AZ1001, İçəri Şəhər, Kiçik Qala küç., 5

Tel.: 012 505 2323, 012 505 1414 / info@yaygallery.com

Üz qabığının içindəkilər / Inside of cover:

Hissiyyatsızlıq bağçası #19. 

Kağız üzərində qarışıq texnika

 

The Garden of Lethargy #19. 

Mixed media on paper 

2014 / 35 x 25 sm / cm

-

Hissiyyatsızlıq bağçası #29. 

Kağız üzərində qarışıq texnika 

The Garden of Lethargy #29. 

Mixed media on paper 2014 / 35 x 25 sm / cm


Yüklə 8,23 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə